Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 5.Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών (συζήτηση)
 6.Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα (ψηφοφορία)
  7.2.Έγκριση των κατασκευαστικών στοιχείων μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτων (ψηφοφορία)
  7.3.Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (ψηφοφορία)
  7.4.Κατάργηση δύο κανονισμών στον τομέα της νομισματικής πολιτικής (ψηφοφορία)
  7.5.Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Νήσων Σολομώντος σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά των Νήσων Σολομώντος (ψηφοφορία)
  7.7.Κατάσχεση οχημάτων από τις ελληνικές αρχές (ψηφοφορία)
  7.8.Έκθεση των εργαζομένων στην τεχνητή οπτική ακτινοβολία (ψηφοφορία)
  7.9.Ελάχιστοι κανόνες προστασίας των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος (ψηφοφορία)
  7.10.Μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (ψηφοφορία)
  7.11.Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  7.12.Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  7.13.Επανεξέταση ορισμένων περιορισμών πρόσβασης στην κοινή αλιευτική πολιτική (Περιοχές περιορισμού αλιείας Shetland Box και ευρωπαϊκής χωματίδας) (ψηφοφορία)
  7.14.Θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προηγουμένων συνόδων: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Νέος μηχανισμός χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετηρίδας (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1183 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1289 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου