Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0001(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0409/2005

Συζήτηση :

PV 14/02/2006 - 12
PV 14/02/2006 - 14
CRE 14/02/2006 - 12
CRE 14/02/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2006 - 6.1
CRE 16/02/2006 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0061

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Έκθεση Gebhardt (A6-0409/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω τη θετική απήχηση της κοινής θέσης που επετεύχθη από το Κοινοβούλιο και με την οποία εκπέμπεται προς τους ευρωπαίους πολίτες ένα μήνυμα πολιτικής ενότητας και εμπιστοσύνης που τόσο έχουν ανάγκη.

Υπογραμμίζω τις θετικές συνέπειες της τροποποιημένης έκδοσης του άρθρου 31 στον σημαντικότατο τομέα των τουριστικών υπηρεσιών. Πράγματι, θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας μεγάλης και αρμονικής τουριστικής εισροής με μια προσεκτική πορεία που θα προσδιορίσει την εναρμόνιση των πολυάριθμων τουριστικών φορέων στις διάφορες χώρες. Καλώ συνεπώς την Επιτροπή να επαναφέρει μετά από προσεκτική αναθεώρηση την οδηγία 320 του 1992, την οποία παραβαίνουν μέχρι τώρα πολλά κράτη μέλη, προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η πολιτική της ποιότητας των υπηρεσιών και, παράλληλα, ο στόχος ενός αειφόρου ευρωπαϊκού τουρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αν πιστεύω, για πρώτη φορά, ότι η αιτιολόγηση της ψήφου μου είναι μια χρήσιμη άσκηση, αυτό οφείλεται τόσο στο ότι αυτή η έκθεση είναι σημαντική ?ίσως η σημαντικότερη της κοινοβουλευτικής περιόδου? όσο και στο ότι η ψήφος μου είναι αντίθετη με τη θέση που υιοθέτησε η πλειοψηφία της ομάδας μου.

Πράγματι, δεν δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω τις βελτιώσεις που έχουν γίνει ?και συγχαίρω γι’ αυτό την εισηγήτρια, κ. Gebhardt? στην αρχική πρόταση του κ. Bolkestein. Ούτε δυσκολεύομαι να παραδεχτώ ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος λόγω των αβεβαιοτήτων που συνδέονται με το άρθρο 16. Παρότι ψήφισα υπέρ των συμβιβαστικών τροπολογιών γι’ αυτήν την έκθεση, δεν μπορώ να την υιοθετήσω και επέλεξα στο τέλος να την απορρίψω, επειδή συμβολίζει μια σοβαρή πολιτική ρήξη με τις αρχές οι οποίες, έως τώρα, κατέστησαν δυνατή την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αλληλεγγύη και οι κανονισμοί παραχωρούν τη θέση τους στον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών και των λαών της Ευρώπης. Γι’ αυτήν την κατάσταση πραγμάτων εκφράζω τη λύπη μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Ήταν μια νέα οδηγία υπέρ της οποίας το Κοινοβούλιό μας μόλις ψήφισε σήμερα το πρωί. Το πεδίο εφαρμογής της περιορίστηκε, η αρχή της χώρας καταγωγής τελικά διαγράφηκε και το εργατικό δίκαιο διατηρήθηκε: μεταμορφώσαμε το πνεύμα και το γράμμα του σχεδίου που μας κατατέθηκε, και είμαι ευχαριστημένη με αυτό το αποτέλεσμα.

Το μόνο ευρωπαϊκό όργανο που είναι ικανό να φέρει αυτή τη βαθιά και εμπνευσμένη αλλαγή είναι το Κοινοβούλιό μας. Αυτό οφείλεται αναμφισβήτητα στο γεγονός ότι ακούσαμε τους συμπολίτες μας καθώς και τις αγωνίες και φόβους τους και οφείλεται αναμφισβήτητα επίσης στο γεγονός ότι προσπαθούμε πάνω από όλα να προασπίσουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο κοινών αξιών και επειδή θα προτιμούμε πάντα μια εναρμόνιση προς τα άνω από μια εναρμόνιση προς τα κάτω. Έχουμε κάνει καλή δουλειά, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει πράγματι τελικά να λάβουν υπόψη το ισχυρό πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε σήμερα και το οποίο εκφράζει την επιθυμία μας να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά, ενώ θα διαφυλάσσουμε το κοινωνικό μοντέλο μας. Από την πλευρά μας, θα διασφαλίσουμε ότι ενεργούν προς τον σκοπό αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν χωρά αμφιβολία ότι η εκδοχή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την οποία μόλις εγκρίναμε με την ψήφο μας, είναι μια συμφωνία πολύ καλύτερη από την προηγούμενη· κατά την άποψή μου, μπορεί να μην εξαλείφθηκε η απαράδεκτη αρχή της χώρας προέλευσης, αλλά σίγουρα υπονομεύτηκε σημαντικά.

Υπάρχουν, ωστόσο, πάρα πολλά σημεία που είναι ασαφή στο έγγραφο που εγκρίναμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειες μεγάλου μέρους του εγγράφου.

Για παράδειγμα, δεν έχω μέχρι στιγμής πεισθεί ούτε στο ελάχιστο ότι το κείμενο αυτό δεν μπορεί να καταλήξει σε κοινωνικό ντάμπινγκ και είμαι ιδιαιτέρα δυσαρεστημένος με τις δυνατότητες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με αυτό. Οι πολλές καταχρήσεις –οι οποίες διαπράττονται κυρίως από τα θεσμικά όργανα– στην εφαρμογή των συνηθισμένων ευρωπαϊκών προϋπολογισμών μας κάνουν να είμαστε τουλάχιστον σκεπτικιστές σχετικά με την αποδοτικότητα της παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απείχα, ως εκ τούτου, από την ψηφοφορία διότι, αν και αυτό μπορεί σαφώς να είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και μάλιστα ένα αξιόλογο βήμα, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά ασαφή σημεία που πρέπει απαραιτήτως να αφαιρεθούν στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης. Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι τότε δεν θα έχω καμία επιφύλαξη για να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι οπωσδήποτε καλό που το Σώμα αυτό μπόρεσε σήμερα να τροποποιήσει το αρχικό κείμενο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αν και πρέπει να πούμε ότι πολλές από τις εκατοντάδες τροπολογίες δεν ήταν αναγκαίες. Η αρχική εκδοχή της οδηγίας μπορεί να έδινε στο κοινωνικό ντάμπινγκ θεσμικό έρεισμα, αλλά και η παρούσα εκδοχή επιτρέπει κάτι παρόμοιο, μαζί με όλα τα είδη των καταχρήσεων και δεν κατοχυρώνει την αρχή της χώρας προέλευσης με μια ξεκάθαρη διατύπωση.

Δεν είναι άραγε ενδεικτικό το γεγονός ότι απορρίφθηκε το αίτημα της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών σχετικά με τη δημιουργία ενός κέντρου παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η οδηγία δεν ανοίγει την πόρτα στο κοινωνικό ντάμπινγκ; Απέχοντας από την ψηφοφορία, στέλνουμε ένα πολιτικό μήνυμα ότι το κόμμα μου, το Vlaams Belang, θα αντισταθεί πάση θυσία –ακριβώς όπως έκανε και τον περασμένο μήνα στη συζήτηση για την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών– σε οιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της αρχής ότι η χώρα του καθενός μας πρέπει να έχει προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης της Evelyn Gebhardt σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε η τροπολογία 250, την οποία κατέθεσαν βουλευτές της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ από τα νέα κράτη μέλη και θεωρείται ότι είναι βασικό σημείο για τις χώρες αυτές.

Η τροπολογία αυτή θα άλλαζε την οδηγία προσθέτοντας το άρθρο 35α σε αντικατάσταση των άρθρων 24 και 25 που αφορούν την απόσπαση εργαζομένων, τα οποία αφαιρέθηκαν από την πρόταση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Η τροπολογία θα είχε απλοποιήσει τις διαδικασίες για την απόσπαση των εργαζομένων, καθώς η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων δεν προβλέπει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού.

Είμαι χαρούμενη που η οδηγία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, με θλίβει το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΕΚ από τα νέα κράτη μέλη δεν κατάφεραν ξανά να κερδίσουν αρκετή υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η ψήφος μου κατά της έκθεσης Gebhardt δεν αντανακλά την εξαιρετική δουλειά την οποία η εισηγήτρια έχει κάνει. Πιστεύω ειλικρινά ότι, αντιμέτωπη με ένα φρικτό κείμενο, η κ. Gebhardt πέτυχε πραγματικό άθλο. Παρά τις προσπάθειές της, ωστόσο, δεν κατόρθωσε να περιορίσει ένα φιλελεύθερο κύμα που απειλεί ολόκληρη την κοινωνική μας δομή. Με τον ένα συμβιβασμό μετά τον άλλο, αυτό το δυσνόητο κείμενο έχει καταντήσει δυσανάγνωστο. Ωστόσο, αυτό που παραμένει σαφές για οποιονδήποτε επιθυμεί να ανοίξει τα μάτια του είναι ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή έχει παραιτηθεί από μια επιθυμία για εναρμόνιση υπέρ ενός κανονισμού που θα ορίζει κατά περίπτωση αυτά που μπορούν ή δεν μπορούν να γίνουν εξ ονόματος του γενικού συμφέροντος.

Χωρίς οδηγία για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, το κείμενο αυτό αφήνει γκρίζες περιοχές οι οποίες θα ανοίξουν τους υδατοφράκτες για αμέτρητες νομικές προσφυγές. Η Ευρώπη απομακρύνεται λοιπόν λίγο ακόμη από τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ana Maria Gomes, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira και Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. (PT) Η προηγούμενη οδηγία Bolkestein αναμορφώθηκε ριζικά, και αυτό αποτελεί ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός στην πορεία για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες.

Ψηφίσαμε υπέρ της βελτιωμένης πρότασης, διότι φρονούμε ότι εγγυάται την ισόρροπη πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες. Φρονούμε επίσης ότι ο αποκλεισμός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των λαχειοφόρων αγορών και των βασικών υπηρεσιών υγείας δίνει στην οδηγία μια καλύτερη ισορροπία.

Στην παρούσα μορφή της, η οδηγία θα είναι ωφέλιμη για την οικονομία της Πορτογαλίας, ιδίως διότι η αρχή της χώρας προέλευσης δεν θα ισχύει πλέον, το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών υπηρεσιών θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, και το κείμενο αυτό θα θέσει επιτέλους ένα τέλος σε αυτό που είναι γνωστό ως «κοινωνικό ντάμπινγκ».

Η οδηγία θα επιφέρει μείωση της αδικαιολόγητης γραφειοκρατίας που υπάρχει σε διάφορα κράτη μέλη, και η παροχή υπηρεσιών θα υπόκειται στους κανόνες της χώρας στην οποία παρέχεται η υπηρεσία. Ο αποκλεισμός της προσωρινής εργασίας και η έλλειψη παρεμβολής με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων θα συμβάλουν επίσης στη διασφάλιση της ισορροπίας και της κοινωνικής συνοχής.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μας οδήγησαν να ψηφίσουμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ, στην πρώτη ανάγνωση, της πρότασης οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά όπως επαναδιατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τον συμβιβασμό που απετέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στη σημαντική εργασία που έκανε ο κ. Harbour, ο οποίος ?μαζί με τον φίλο μου, τον κ. Toubon? παρακολούθησε το θέμα εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Υπήρχε μια ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη έκδοσης νομοθεσίας, προκειμένου να μην αφήσουμε στους δικαστές του Δικαστηρίου να «ορίσουν τον νόμο» σχετικά με την τέταρτη θεμελιώδη ελευθερία της Ένωσης όσον αφορά τις υπηρεσίες.

Ο συμβιβασμός καθιστά δυνατό τον καθορισμό ενός πλαισίου που υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπηρεσιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του ΑΕγχΠ και μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ καταπολεμά τους κινδύνους του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Σιράκ, είχε δίκιο που αντιτάχθηκε στο πρώτο κείμενο το οποίο υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από την Επιτροπή Πρόντι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε καλά τη δουλειά του ως συν-νομοθέτης. Αυτή είναι μια νίκη για την υπεύθυνη δημοκρατία και ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), γραπτώς. – (FR) Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο συζητήσεων στην επιτροπή και στους κόλπους της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε σήμερα την ετυμηγορία του σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Πιστή στις πεποιθήσεις μου και στη δέσμευση που ανέλαβα έναντι των πολλών πολιτών που μου έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με αυτή την οδηγία, ψήφισα, καταρχάς, υπέρ της απόρριψης της οδηγίας, όπως έκανε ολόκληρη η γαλλική αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η απόρριψη δεν στηρίχθηκε (153 ψήφοι έναντι 486).

Οι γάλλοι βουλευτές του ΕΣΚ είχαν τρεις βασικές απαιτήσεις: οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ο κανόνας της αρχής της χώρας καταγωγής να αναφέρεται ρητά και να γίνεται αναφορά σε οδηγία πλαίσιο σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στήριξα λοιπόν το σύνολο των τροπολογιών που στόχευαν στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του κειμένου και στη σαφή εξαίρεση των δημοσίων υπηρεσιών και των τομέων που είναι κρίσιμης σημασίας για το κοινωνικό μοντέλο μας, ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ούτω καθεξής. Και οι τροπολογίες αυτές απορρίφθηκαν.

Καθώς ο συμβιβασμός μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μου όσον αφορά την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, στην τελική ψηφοφορία ψήφισα κατά του κειμένου.

Σημειώνω επίσης ότι η στήριξη της τροπολογίας που στόχευε στην απόρριψη του τροποποιημένου κειμένου ήταν ευρύτερη (215 ψήφοι) από ό,τι μας άφηνε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την απόσυρση του κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma Bonino (ALDE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά του συμβιβασμού που επετεύχθη με την οδηγία Bolkestein.

Ψήφισα κατά για εντελώς διαφορετικούς λόγους από τους λόγους όσων κάθονται στην αριστερή πτέρυγα της Αίθουσας, οι οποίοι διατήρησαν ένα ιδεολογικό «όχι» που στην πραγματικότητα είναι ένα «όχι» στην Ευρώπη.

Η πρόταση του κ. Πρόντι δεν ήταν έργο του δόκτορα Strangelove, αλλά της Συνθήκης και των προσανατολισμών της Λισσαβόνας.

Τι έμεινε όρθιο;

Η ελεύθερη κυκλοφορία δεν εφαρμόζεται στις κοινωφελείς υπηρεσίες και αυτό είναι το πρώτο μειονέκτημα. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Όχι στις νομικές υπηρεσίες, όχι στις ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, όχι βεβαίως στις οπτικοακουστικές, ενώ ούτε λόγος να γίνεται για τις φορολογικές υπηρεσίες και τους υπόλοιπους επαγγελματίες, από φόβο μήπως προσβληθούν συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και άλλοι, ενώ και για τα τυχερά παιχνίδια η μπίλια της ρουλέτας πρέπει να είναι εθνική. Εξαιρούνται, τέλος, και οι μεταφορές, αν και διατηρήθηκε, για συμβολικούς ίσως λόγους, η ελευθέρωση των γραφείων κηδειών.

Όσον αφορά την τόσο στιγματισμένη ρήτρα της χώρας προέλευσης, το κείμενο καταργεί την αρχή και την καινοτόμο της δύναμη, η οποία στην πράξη εφαρμόζεται σε πολλούς άλλους οικονομικούς τομείς.

Σήμερα κερδίζουν τα συντεχνιακά συμφέροντα, ο φόβος του πολωνού υδραυλικού, η υποκρισία όσων ισχυρίζονται ότι ούτως ή άλλως υπάρχει πάντα η μαύρη εργασία των μεταναστών, αλλά χάνει η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann, Matthias Groote, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jo Leinen, Willi Piecyk και Mechtild Rothe (PSE), γραπτώς. (DE) Η οδηγία Bolkestein είχε ως στόχο το κοινωνικό ντάμπινγκ και την κατάργηση των ρυθμίσεων. Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να αντιστρέψει ολοκληρωτικά αυτήν την οδηγία.

Η αρχή της χώρας καταγωγής καταργήθηκε για να αντικατασταθεί από την πρόσβαση στην αγορά χωρίς διακρίσεις. Τίθεται σε ισχύ το εργατικό δίκαιο στον χώρο όπου παρέχονται οι υπηρεσίες.

Η οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων εξακολουθεί να ισχύει χωρίς περιορισμό και θα χρειαστεί να τροποποιηθεί.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για την προσωρινή εργασία. Καλούμε το Συμβούλιο να σταματήσει να θέτει εμπόδια στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η οδηγία δεν ισχύει για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ισχύει μόνον εν μέρει για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ζητάμε μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο στην οποία θα ισχύουν ξεχωριστές διατάξεις για αυτόν τον ζωτικό τομέα.

Όσο εξελίσσεται η νομοθετική διαδικασία πρέπει δίνεται προσοχή σε ορισμένες παραμέτρους.

Για παράδειγμα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή «ρήτρα Μόντι», πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους κανόνες των επιχειρήσεων.

Δεν πρέπει να υπονομεύονται τα κατοχυρωμένα από τον νόμο δικαιώματα της συναπόφασης και της συμμετοχής των εργαζομένων.

Πρέπει συνεχώς να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της κοινής ωφέλειας, όπως προβλέπονται από το άρθρο 4.7α σε συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΔΕΚ.

Οι νόμιμες υποχρεώσεις προς το συμφέρον των ημεδαπών και των αλλοδαπών εργαζομένων σε μια δεδομένη χώρα (υποχρεωτικές εισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις, ταμεία αδείας κλπ.) πρέπει να ισχύουν τόσο για τους εγχώριους, όσο και για τους διασυνοριακούς παρόχους υπηρεσιών.

Δεν πρέπει να ενθαρρύνεται με κανέναν τρόπο η ψευδοαυτοαπασχόληση. Πρέπει να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ οι κανόνες της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι ορίζουν ποιοτικές προδιαγραφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι Συντηρητικοί, πιστεύουμε ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστός, ανεξάρτητα του ζητήματος ή της ενεχόμενης νομοθεσίας. Είμαστε θετικά διακείμενοι στη Συνταγματική Συνθήκη, η οποία θα είχε καταστήσει τον Χάρτη αυτόν νομικά δεσμευτικό για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Δεν πιστεύουμε ότι στην οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να αναφέρονται μόνο εκείνα τα μέρη του Χάρτη που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, απείχαμε από την ψηφοφορία επί των ζητημάτων εκείνων σε σχέση με τα οποία αναφέρεται ο Χάρτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της ριζικής τροποποίησης –και όχι της απόρριψης– της προτεινόμενης οδηγίας για τις υπηρεσίες. Επιδιώξαμε μια ισορροπία και πιστεύω ότι σε αυτήν την πρώτη ανάγνωση σε μεγάλο βαθμό την επιτύχαμε. Επιθυμούμε την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά μας, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, η οποία θα υπονομεύει τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, τους εργασιακούς μας κανόνες, την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ασφάλειας ή άλλα ουσιώδη στοιχεία της παροχής προστασίας. Θέλουμε προστασία, αλλά όχι προστατευτισμό. Το τροποποιημένο κείμενο επιτυγχάνει μια ισορροπία που απουσίαζε από το αρχικό σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), γραπτώς. (NL) Το άρθρο 16, παράγραφος 1, εδάφια (β) και (γ), υποβάλει την εθνική νομοθεσία σε ελέγχους για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά της, γεγονός το οποίο θεωρώ απαράδεκτη παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία. Αν ερμηνεύω σωστά το κείμενο, αυτό δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και παρεμποδίζει τις εθνικές αρχές στο έργο τους. Είναι, φυσικά, καλό η νομοθεσία για θέματα όπως το περιβάλλον να είναι αναλογική, αλλά αυτό είναι πάντα θέμα πολιτικής κρίσης. Δεν είναι επιθυμητό οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής να έχουν την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κρυφοκοιτάζει πάνω από τον ώμο τους. Μπορώ, ωστόσο, να υποστηρίξω αυτόν τον συμβιβασμό με εξαίρεση τις παραγράφους 1(β) και 1(γ).

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα κατά του σχεδίου οδηγίας για τις υπηρεσίες και θα ήθελα να παραθέσω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτό.

1) Μπορεί το Σώμα αυτό να επέφερε βελτιώσεις στο σχέδιο της Επιτροπής, ωστόσο δεν τις θεωρώ αρκετές. Είναι λάθος να πρέπει να ισχύσει για μια σειρά τομέων δημόσιας υπηρεσίας, για αυτές που ονομάζονται υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί σε τέτοιου είδους υπηρεσίες όπως, για παράδειγμα, η συλλογή των οικιακών αποβλήτων και η υδροδότηση. Επίσης, είναι αναγκαία μια νομοθεσία πλαίσιο προκειμένου να τεθεί σε ασφαλή βάση το δικαίωμα στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

2) Ορισμένα σημεία της οδηγίας μπορούν να ερμηνευτούν με περισσότερους από έναν τρόπους. Το κοινό έχει διαμορφώσει σήμερα μια σκεπτικιστική άποψη για την Ευρώπη και έτσι η νομική αβεβαιότητα στη νομοθεσία είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε.

3) Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κοινωνική και αξιόπιστη Ευρώπη με τους ίδιους εναρμονισμένους βασικούς κανόνες στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, και αυτή η οδηγία δεν πρόκειται να δημιουργήσει αυτή την Ευρώπη.

Είμαι, εντούτοις, ικανοποιημένη που βλέπω ότι τομείς τόσο ευαίσθητοι όσο οι λιμενικές υπηρεσίες, τα γραφεία απασχόλησης, η φροντίδα των ηλικιωμένων, ο τομέας της υγείας και της παιδικής μέριμνας εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και ότι, επιπλέον, τα κοινωνικά επιτεύγματα κάθε χώρας παραμένουν άθικτα, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό ντάμπινγκ αδύνατο. Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και υπέρ όλων εκείνων των τροπολογιών που βελτίωναν το κείμενο και το καθιστούσαν σαφέστερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Antoine Duquesne (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η έγκριση της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα οποιαδήποτε εμπόδια, κατέστη δυνατόν να διατηρηθεί ο βασικός κορμός του αρχικού σχεδίου, και το κείμενο που εγκρίθηκε θα προαγάγει την επιτυχία της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως φαίνεται από τις πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η οδηγία αυτή θα προαγάγει τη δραστηριότητα των τομέα των υπηρεσιών που αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η οδηγία θα αποτελέσει ένα κρίσιμης σημασίας πλεονέκτημα, ιδιαίτερα για τη βελγική οικονομία, η οποία είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι τροπολογίες που κατέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ανταποκρίνονται στις βασικές ανησυχίες του κοινού προσδιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και έθεσαν τέλος σε μια μακράς διάρκειας εκστρατεία παραπληροφόρησης. Η πρώτη πρόταση συμβιβασμού που υπέβαλε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε την πρόταση οδηγίας εντελώς άνευ σημασίας. Ευτυχώς, ο τελικός συμβιβασμός ?παρότι δεν έγινε δεκτός με ενθουσιασμό? αποτελεί ένα πρώτο βήμα, το οποίο είναι προτιμότερο από το τίποτα, και αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες αυτών που τάσσονται υπέρ της οδηγίας.

Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο να επικυρώσει και να βελτιώσει τον τελικό συμβιβασμό που έχει πετύχει το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ό,τι έχει να πει σχετικά με το πώς θα επιτύχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στο εσωτερικό της ΕΕ – μία από τις τέσσερις ελευθερίες στις οποίες στηρίζεται η κοινή ευρωπαϊκή συνεργασία μας. Σε μία ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη διεθνή οικονομία με συνεχώς μεγαλύτερο ανταγωνισμό, η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους τομείς στους οποίους είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένας από αυτούς. Οι συμβιβασμοί στους οποίους συμφώνησαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγουν, δυστυχώς, νέες ευκαιρίες για τη νομιμοποίηση του περαιτέρω προστατευτισμού και με τέτοιον τρόπο που θα παρεμποδίζει το εμπόριο των υπηρεσιών μεταξύ των γειτονικών κρατών και θα επιφέρει ένα ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα στα νεότερα κράτη μέλη. Παρόλ’ αυτά επέλεξα να ψηφίσω σήμερα υπέρ της αποδυναμωμένης πρότασης, εφόσον μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα προς την ελεύθερη, ελπίζω, κυκλοφορία των υπηρεσιών –οι οποίες ήδη εκτίθενται στον ανταγωνισμό– που θα είναι αντάξια της κοινής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε απογοητευμένοι που η πρότασή μας να απορριφθεί η οδηγία Bolkestein δεν εγκρίθηκε. Η οδηγία αυτή βρίσκεται στην καρδιά της λεγόμενης στρατηγικής της Λισσαβόνας και είναι ο άξονας του νεοφιλελευθερισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Σκοπός της είναι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων στην ΕΕ, όπως φάνηκε από τη στάση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων αυτών των ομίλων, όπως η Ένωση Συνομοσπονδιών Βιομηχανίας και Εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE).

Ενώ είναι αλήθεια ότι ο αγώνας των εργαζομένων και των λαών επέβαλε κάποιες παραχωρήσεις και αναδιατυπώσεις, τις οποίες υποστηρίξαμε όπου ήταν θετικές, η αποκρουστική συμφωνία μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέτρεψε τις προσδοκίες εκείνων που ευελπιστούσαν ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να απορρίψει μια πρόταση με τόσο καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους λαούς των κρατών μελών όπως η συγκεκριμένη.

Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε την πρόταση στο σύνολό της, και πολλά από τα συγκεκριμένα σημεία στα οποία είμαστε αντίθετοι, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

- την ελευθέρωση των περισσότερων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δημόσιων τομέων και υπηρεσιών, όπως η ύδρευση, η κοινωνική στέγαση, η ενέργεια, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η έρευνα, η εκπαίδευση και κατάρτιση, οι πολιτιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας· οι προτάσεις μας που αποσκοπούσαν στην απομάκρυνσή τους από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας απορρίφθηκαν·

- το γεγονός ότι το συμβατικό καθεστώς των εργαζομένων, ιδίως των ανεξάρτητων εργαζόμενων, έχει γίνει πιο επισφαλές·

- την όξυνση των δυσκολιών στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, των τελικών χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Ο στόχος του κειμένου που τέθηκε σε ψηφοφορία ήταν να επιτρέψει τη δημιουργία μιας αληθινής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ο στόχος του ήταν να διορθώσει ένα σχέδιο οδηγίας, η φιλοσοφία του οποίου, στη βάση του ανταγωνισμού μεταξύ της κοινωνικής και της φορολογικής νομοθεσίας των κρατών μελών, θα είχε τραγικές συνέπειες μέσω της εξίσωσης προς τα κάτω των διαφόρων κοινωνικών μοντέλων.

Ενώ ο πρώτος από αυτούς τους στόχους εκπληρώθηκε, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον δεύτερο. Ομολογουμένως, το Κοινοβούλιο βοήθησε σημαντικά να τροποποιηθεί η γραμμή του αρχικού κειμένου διαγράφοντας την αρχή της χώρας καταγωγής, εξαιρώντας τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και προστατεύοντας την εργατική νομοθεσία.

Γεγονός, ωστόσο, παραμένει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός γκρίζων περιοχών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και η οικονομική συνιστώσα των δημόσιων υπηρεσιών (υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος) τελούν ακόμη υπό την άμεση απειλή ενός απαράδεκτου κοινωνικού ντάμπινγκ. Το νομικό κενό που συνδέεται με τη διαγραφή της αρχής της χώρας καταγωγής προοιωνίζει, επιπλέον, μια νέα κατάσταση, στην οποία αυτοί που θα έχουν την εξουσία να ορίζουν την κοινωνική νομοθεσία θα είναι οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, χωρίς εγγύηση για το αποτέλεσμα και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Παρότι επικροτώ την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό, αδυνατώ εντελώς, γι’ αυτούς τους εξαιρετικά σημαντικούς λόγους, να στηρίξω το τελικό κείμενο που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, όπως εγκρίθηκε σήμερα, παραμένει ακόμη απαράδεκτη, διότι δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κακέκτυπο της αρχικής οδηγίας.

Η τεράστια πλειοψηφία των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων εξακολουθούν να υπόκεινται στον ανταγωνισμό σε τη στιγμή που, στη χώρα μου, ο τομέας αυτός απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Παρότι οι σαφέστατες αναφορές στην αρχή της χώρας καταγωγής έχουν εξαφανιστεί, υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους αυτή η σκανδαλώδης αρχή θα εφαρμοστεί πλήρως ή εν μέρει. Οι αβεβαιότητες, οι γκρίζες περιοχές και οι αντιφάσεις που παραμένουν θα δώσουν στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου την εξουσία να εφαρμόσει τη δική του ερμηνεία για την οδηγία. Ωστόσο, το Δικαστήριο πάντοτε εκδίδει αποφάσεις υπέρ αυτών οι οποίοι θεωρούν ότι ορισμένα πρότυπα ?ιδιαίτερα τα κοινωνικά πρότυπα? αποτελούν αφόρητο εμπόδιο στον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή θα έχει ένα πρόσχημα για να ωθήσει την εναρμόνιση προς τα κάτω σε τομείς που βρίσκονται εκτός των εξουσιών της, όπως η κοινωνική προστασία και η εργατική νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, τροποποιημένη ή μη, απορρίπτω την οδηγία Bolkestein. Απορρίπτω τις παράλογες αρχές που τη διέπουν απορρίπτω το κοινωνικό και νομικό ντάμπινγκ και τον ελεύθερο ανταγωνισμό ο οποίος εκθειάζεται ως τα ουράνια, αλλά ευθύνεται για την ανεργία απορρίπτω τις προγραμματιζόμενες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και απορρίπτω την ευρωκρατία που αρνείται να λάβει υπόψη αυτά που σκέπτονται τα έθνη, ώστε να εξακολουθεί να τους επιβάλει πολιτικές που δεν επιθυμούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου συμμερίζεται την άποψη ότι η εσωτερική αγορά υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί. Χαιρετίζουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες και πιστεύουμε ότι, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προέρχονται, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Το βασικό ζήτημα στη συζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες είναι το αν η οδηγία πρέπει να διέπεται από την αρχή της χώρας προέλευσης (άρθρο 16). Η Λίστα του Ιουνίου αποδίδει αξία τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στην αυτοδιάθεση. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι λοιπόν το ακόλουθο: η αρχή της χώρας προέλευσης συνεπάγεται τόσο αποφασιστικά πλεονεκτήματα ώστε να είμαστε διατεθειμένοι να αποκηρύξουμε την εθνική κυριαρχία; Η απάντησή μας σε αυτή την ερώτηση είναι όχι.

Η αρχή της χώρας προέλευσης αφορά σημαντικούς, αλλά αυστηρά περιορισμένους τομείς όπως οι κατασκευές, οι εργασίες εγκατάστασης και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Χαιρετίζουμε τον ανταγωνισμό σε αυτούς τους τομείς, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να βασίζεται σε όρους που θα είναι δίκαιοι για όλα τα μέρη. Πιστεύουμε ότι οι σουηδικοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται στη σουηδική επικράτεια. Υποστηρίζουμε, ως εκ τούτου, αυτό που είναι γνωστό ως αρχή της χώρας υποδοχής.

Είμαστε επίσης της άποψης ότι τα εθνικά μονοπώλια για τις υπηρεσίες πρέπει να γίνονται σεβαστά. Το ποια μορφή ακριβώς θα πάρουν αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να αποφασιστεί κατόπιν ευρέων διαβουλεύσεων στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

Από την προαναφερθείσα θέση προκύπτει ότι επιλέξαμε να υποστηρίξουμε τον συμβιβασμό που κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της τροποποιημένης πρότασης. Ελπίζω η ψηφοφορία για την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά να διαλύσει την εσφαλμένη αντίληψη που επικρατεί, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τελευταία λέξη για οτιδήποτε.

Ένα κείμενο δεν θα εφαρμοστεί ως έχει απλώς διότι το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο γαλλικός λαός πίστεψε ότι έτσι είχαν τα πράγματα κατόπιν πολιτικών διακανονισμών που είχαν να κάνουν με το δημοψήφισμα Η αποκαλούμενη οδηγία «Bolkestein» αποτελεί σύμβολο λαϊκής χειραγώγησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε σήμερα ότι η νομοθετική εξουσία ανήκει στους αντιπροσώπους των πολιτών.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν σωστή. Κατά συνέπεια την τροποποιήσαμε με σκοπό να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα, αφενός στα οικονομικά οφέλη από την ελευθέρωση των υπηρεσιών, και, αφετέρου, στην απόλυτη αναγκαιότητα πρόληψης κάθε κοινωνικού ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ενέκρινε τον συμβιβασμό μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος αποσκοπούσε στη διατήρηση βασικών πτυχών της προτεινόμενης οδηγίας για την ελευθέρωση των υπηρεσιών, παρά στην απόρριψή τους, όπως είχαμε προτείνει εμείς.

Ως αποτέλεσμα της ηχηρής καταδίκης των χειρότερων πτυχών αυτής της πρότασης και της εκστρατείας των εργαζομένων υπέρ της απόρριψης της οδηγίας, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέκλεισε ορισμένους τομείς από το πεδίο εφαρμογής της, μεταθέτοντας την απόφαση για αυτούς σε μεταγενέστερη ημερομηνία και, με ένα επιδέξιο ταχυδακτυλουργικό κόλπο, συγκάλυψε τον κανονισμό για την εφαρμογή του νόμου της χώρας προέλευσης του παρόχου υπηρεσίας.

Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι τα σχέδια των μεγάλων οικονομικών και χρηματοδοτικών ομίλων δεν πραγματοποιήθηκαν, ο ανταγωνισμός αυξήθηκε σε μια σειρά τομέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες. Κατά τον ίδιο τρόπο, η κυριαρχία των μεμονωμένων χωρών περιορίζεται ακόμη περισσότερο, ενισχύοντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η οδηγία για την ελευθέρωση των υπηρεσιών δεν έχει εγκριθεί ακόμη. Το Συμβούλιο, στο οποίο η πορτογαλική κυβέρνηση κατέχει μία έδρα, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Όσον μας αφορά, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την απόρριψη της προτεινόμενης οδηγίας, η οποία, αν εγκριθεί, θα υπονομεύσει τα συμφέροντα των εργαζομένων και της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Τα πάντα συνοψίζονται σε δύο αριθμούς: σήμερα, στην Ένωση, οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% της προστιθέμενης αξίας, αλλά το 20% των συναλλαγών που διεξάγονται στους κόλπους της Κοινότητας.

Κατά συνέπεια, επειδή είναι αδύνατον να μετεγκατασταθούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, μετεγκαθίστανται αντ’ αυτών οι απαράδεκτοι μισθοί και, για τον σκοπό αυτόν εφευρέθηκε η οδηγία Bolkestein. Στόχος της: να μειώσει τους μισθούς στο ελάχιστο, να εξισωθούν προς τα κάτω οι κοινωνικές προστασίες, να μειωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να διαλυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Αυτός δεν είναι πλέον υπερφιλελευθερισμός αυτός είναι ένας απροκάλυπτος φιλελευθερισμός.

Αντί να ρυθμίζει το πρόβλημα της χώρας καταγωγής και αντί να προστατεύει τις δημόσιες υπηρεσίες από τον άτεγκτο νόμο της αγοράς, ο συμβιβασμός της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αναθέτει στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον ρόλο του τελικού διαιτητή. Δεδομένης της υπερφιλελεύθερης στάσης της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το να τους επιτρέπει να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο είναι σαν να βάζει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Η αποδοχή της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά θα ισοδυναμούσε με την υπογραφή θανατικής καταδίκης όσον αφορά την προστασία των υπαλλήλων, των καταναλωτών και των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Τα έθνη της Ευρώπης δεν χρειάζονται μια οδηγία η οποία θα παίρνει τις επιλογές κοινωνικής και φορολογικής πολιτικής που αυτά έχουν κάνει με δημοκρατικές διαδικασίες και θα τις θέτει αντιμέτωπες μεταξύ τους.

(Η αιτιολόγηση της ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το συμβιβαστικό πακέτο που συμφωνήθηκε από τη Σοσιαλιστική και τη Συντηρητική Ομάδα δημιουργεί ένα ασαφές αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι δύο μεγάλες ομάδες αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τη ρητή εξαίρεση των κοινωνικών υπηρεσιών από το πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας, παρά τις βαθιές ανησυχίες πολλών εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, όντως εξαίρεσαν κοινωνικές υπηρεσίες όπως τις «κοινωνικές υπηρεσίες στέγασης, τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και τις υπηρεσίες υπέρ της οικογένειας». Αυτός ο μη εξαντλητικός κατάλογος ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και είναι αδύνατον να κρίνει κανείς ποιες κοινωνικές υπηρεσίες θα επηρεαστούν από την οδηγία εκτός των τομέων της στέγασης, της παιδικής μέριμνας και των υπηρεσιών υπέρ της οικογένειας.

Ο συμβιβασμός δεν διασφάλισε τη ρητή εξαίρεση βασικών τομέων όπως η εκπαίδευση, η ύδρευση και ο πολιτισμός. Ο συμβιβασμός απειλεί τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλουν απαιτήσεις βάσει των αρχών της προστασίας των καταναλωτών.

Για τους λόγους αυτούς ψήφισα κατά της τροποποιημένης έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE), γραπτώς. (DE) Η πρόταση της Επιτροπής για την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών στόχευε στο κοινωνικό ντάμπινγκ και την κατάργηση των ρυθμίσεων. Χαίρομαι που η Ομάδα μου κατάφερε να αντιστρέψει ολοκληρωτικά αυτήν την οδηγία.

Η αρχή της χώρας καταγωγής καταργήθηκε για να αντικατασταθεί από την πρόσβαση στην αγορά χωρίς διακρίσεις. Τίθεται σε ισχύ το εργατικό δίκαιο στον χώρο όπου παρέχονται οι υπηρεσίες. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων εξακολουθεί να ισχύει χωρίς περιορισμό και ότι προβλέπονται εξαιρέσεις για την προσωρινή εργασία μέσω γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης. Το Συμβούλιο καλείται τώρα να σταματήσει να θέτει εμπόδια στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά αυτό το θέμα.

Παρότι χαίρομαι που η οδηγία δεν ισχύει πλέον για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, θεωρώ δυσάρεστο το γεγονός ότι οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος εξακολουθούν σε κάποιον βαθμό να εμπίπτουν στην οδηγία. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο που θα θεσπίζει κανόνες γι’ αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Όσο εξελίσσεται η νομοθετική διαδικασία πρέπει δίνεται προσοχή σε ορισμένες παραμέτρους.

Οι θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή «ρήτρα Μόντι», πρέπει να αποκτήσουν προτεραιότητα σε σχέση με τους κανόνες των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να υπονομεύονται τα κατοχυρωμένα από τον νόμο δικαιώματα της συναπόφασης και της συμμετοχής των εργαζομένων.

Πρέπει συνεχώς να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της κοινής ωφέλειας, όπως ορίζονται από το άρθρο 4.7α σε συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΔΕΚ.

Οι νόμιμες υποχρεώσεις προς το συμφέρον των ημεδαπών και των αλλοδαπών εργαζομένων σε μια δεδομένη χώρα (υποχρεωτικές εισφορές σε επαγγελματικές ενώσεις, ταμεία αδείας κλπ.) πρέπει να ισχύουν τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διασυνοριακούς παρόχους υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου είμαστε εδώ και καιρό ένθερμοι υποστηρικτές των μέτρων υπέρ της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά αποτελεί σημαντικό βήμα προς τον σκοπό αυτόν και παρέχει στον επιτυχημένο βρετανικό τομέα της παροχής υπηρεσιών πολλές νέες ευκαιρίες για μελλοντική άνθηση.

Παρόλο που ψηφίσαμε υπέρ του τελικού πακέτου σήμερα, μας απογοητεύει το γεγονός ότι χάθηκε μια ευκαιρία να συμφωνήσουμε μια οδηγία που θα επιφέρει πραγματική ελευθέρωση. Συνεπώς, απευθύνουμε έκκληση στο Συμβούλιο και στον βρετανό Πρωθυπουργό να προβούν σε ενέργειες για την άμεση ενίσχυση της οδηγίας.

Η καταψήφιση αυτού του ατελούς πακέτου και η συμβολή στην αποτυχία του θα προσέφερε αρωγή σε εκείνη τη μερίδα της ευρωπαϊκής Αριστεράς που είναι ιδεολογικά αντίθετη στην ελευθέρωση, στις ελεύθερες αγορές και στην οικονομική μεταρρύθμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται επειγόντως ελευθέρωση και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε αυτό όταν το Κοινοβούλιο εξετάσει το ζήτημα περαιτέρω, στη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής, επειδή δεν πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα παρέχει την απαραίτητη σαφήνεια σε αρκετούς τομείς. Δεν είναι σαφές ότι καταργήσαμε τη λεγόμενη αρχή της χώρας προέλευσης· στην πραγματικότητα, δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για μια εταιρεία που επιθυμεί να παράσχει διασυνοριακές υπηρεσίες σε προσωρινή βάση. Επίσης, δεν είναι σαφές πού βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται ως δημόσιες, αλλά από ιδιωτικό πάροχο ή υπεργολάβο. Επικροτώ την αφαίρεση των διατάξεων για την κινητικότητα των ασθενών από το κείμενο της οδηγίας – δεν έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί εξ αρχής. Στην πραγματικότητα, η καθολικού χαρακτήρα πρόταση της Επιτροπής ήταν απερίσκεπτη και δεν είχε εξεταστεί διεξοδικώς. Περιμένω σημαντικές τροποποιήσεις στην επόμενη πρότασή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000, στο οποίο η Γαλλία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σιράκ και τον κ. Ζοσπέν και το οποίο έκτοτε επισκιάστηκε από το έργο του Συμβουλίου για την «εσωτερική αγορά» και από τις κοινοβουλευτικές εκθέσεις Berger και Harbour ?οι οποίες αμφότερες εγκρίθηκαν με την πλήρη στήριξη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? οι ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι σοσιαλιστές υπήρξαν οι μόνοι που πραγματικά κατέβαλαν προσπάθειες για την αποκαλούμενη οδηγία Bolkestein.

Όσον αφορά το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας υπήρξε απλά η γενική αντίληψη μιας πολιτικής τάξης ιδεολογικά ταγμένης να εφαρμόσει την εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν.

Όταν οι λαοί στις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία αποφάσισαν ξαφνικά να προστατεύσουν τα κοινωνικά δικαιώματά τους απορρίπτοντας το σχέδιο του ευρωπαϊκού Συντάγματος, τότε σταμάτησαν ευτυχώς την ωρολογιακή βόμβα που αποτελούσε η άνευ ορίων ελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών.

Η αριστερά, η οποία μπλέχτηκε στα δίχτυα του φιλελεύθερου ευρωπαϊσμού, πνίγεται τώρα σε μια θάλασσα θλιβερής σύγχυσης και εσωτερικών αντιφάσεων.

Η τροποποιημένη εκδοχή της οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά την οποία μας προτείνουν, τροποποιεί μόνον τη μορφή του κειμένου, χωρίς να αγγίζει το περιεχόμενό του. Αυτή η οδηγία, είτε τροποποιημένη είτε όχι, είναι κακή, επειδή η προτεινόμενη στρατηγική σχετικά με την εσωτερική αγορά είναι θεμελιωδώς επιζήμια.

Κατά συνέπεια, με βάση εθνικές και κοινωνικές θεωρήσεις, απορρίπτουμε την έκθεση Gebhardt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), γραπτώς. – (FR) Η ψηφοφορία για το ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που διεξήχθη στις 29 Μαΐου 2005, υπήρξε πράγματι το έναυσμα για πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Το πραγματικό σχέδιο Β ήταν στην πραγματικότητα η οδηγία Bolkestein διότι, αν δεν είχε υπάρξει η ψήφος του «Όχι» στα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, το UMP και το UDF ?τα οποία όλα τάσσονται υπέρ του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και του αυξημένου ανταγωνισμού στην Ευρώπη? δεν θα είχαν επιδείξει τέτοια αποφασιστικότητα για να καταγγείλουν την αρχή της χώρας καταγωγής και τις επιθέσεις στις εμπορικές και μη εμπορικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο μόνος στόχος αυτής της σκηνοθεσίας πολιτικής και μέσων ενημέρωσης είναι να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει τη στροφή 180 μοιρών που έκανε το ΕΣΚ, το οποίο, μαζί με τον κ. Ζοσπέν, βοήθησε στην ελευθέρωση των Γαλλικών Ταχυδρομείων, της EDF και της France Télécom. Σε αυτή την υπόθεση, πιστεύουμε ότι οι φιλελεύθεροι και οι κλασικοί ή μεταμαρξιστές και διεθνιστές είναι εξίσου κακοί όλοι τους είναι υπεύθυνοι και ένοχοι. Μόνον η εθνική δομή την οποία υποστηρίζουμε μπορεί να μας προστατεύσει από την οδηγία Bolkestein, από το Mittal Steel ή από τις επιθετικές προσφορές εξαγοράς που επιχειρούν πολυεθνικές εταιρείες ή αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η Ευρώπη είναι διχασμένη σχετικά με την οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ενώ αναμένει η γενική συμφωνία σχετικά με το εμπόριο των υπηρεσιών στον ΠΟΕ να επιτύχει τη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού και της παντοδύναμης αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Η οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ?ή η περιβόητη οδηγία Bolkestein? είναι ένας μηχανισμός για τη δημιουργία ανεργίας. Το γαλλικό δημοψήφισμα για το ευρωπαϊκό Σύνταγμα είχε δώσει τη δυνατότητα στον γαλλικό λαό να μάθει τα πάντα γι’ αυτήν την υπερφιλελεύθερη και καταστροφική για τις θέσεις εργασίας φιλοσοφία. Παρά τις κάποιες κοσμητικές αλλαγές, το περιεχόμενό της σήμερα παραμένει αμετάβλητο.

Η έννοια της χώρας καταγωγής έχει διαγραφεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η έννοια της ελευθερίας της παροχής υπηρεσιών έχει εξαφανιστεί. Όλο αυτό το θέμα δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη φάρσα που επινοήθηκε για να περάσει αυτό που οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και η αριστερά ?όλοι τόσο ενθουσιωδώς ευρωπαϊστές όπως και καθένας χωριστά? σχεδιάζουν έξυπνα μαζί με τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις τους για σχεδόν δύο χρόνια. Είτε πρόκειται για την οδηγία Bolkestein, είτε για την έκθεση Gebhardt, όλα αυτά τα κείμενα τα οποία αποτελούν θέμα αμφισβητήσεων και συμβιβασμών που επιτυγχάνονται την τελευταία στιγμή από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ίδια, και θα πρέπει να απορριφθούν με σφοδρότητα.

Είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι σε αυτό το υπερφιλελεύθερο και αντεθνικό όραμα της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών, ο μόνος στόχος του οποίου θα είναι τελικά η καταστροφή του τομέα της βιοτεχνίας μας και των μικρών γαλλικών επιχειρήσεών μας υπό τον μανδύα του «ελεύθερου και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμού».

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά του κειμένου αυτού το οποίο, παρότι αποτέλεσε κάποιου είδους βελτίωση στο σχέδιο του κ. Bolkestein, απειλεί σοβαρά το κοινωνικό μας μοντέλο.

Η αρχή της χώρας καταγωγής έχει μόνον τυπικά, και όχι πραγματικά, εγκαταλειφθεί διότι το νομικό κενό του κειμένου την επανεισάγει από την πίσω πόρτα ?(με την de facto εφαρμογή της Σύμβασης της Ρώμης και της αρχής της εγγύτητας)? και αφήνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ασχοληθεί με τυχόν διαιτησίες τις οποίες οι νομοθέτες θα έπρεπε πραγματικά να αντιμετωπίσουν, εφαρμόζοντας την αρχή της χώρας υποδοχής. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, μια κατάσταση πραγμάτων η οποία απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες, που έχουν ήδη θιγεί σοβαρά στην Ευρώπη. Οι ψηφοφορίες επιβεβαίωσαν μια υπερφιλελεύθερη προκατάληψη.

Τα κράτη μέλη στερούνται των πόρων που χρειάζονται για τη ρύθμιση ορισμένων επαγγελμάτων και για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εφαρμογής οδηγιών όπως η οδηγία που αφορά την μετακίνηση εργαζομένων, η οποία αποτελεί εύθραυστο εμπόδιο έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο κειμένου το οποίο να περιλαμβάνει την προς τα άνω εναρμόνιση κανόνων κοινωνικής, περιβαλλοντικής, καταναλωτικής προστασίας και να εξαιρεί τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες χρειάζονται μια προστατευτική οδηγία πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Έχω πει σε όποιον επιθυμεί να με ακούσει ότι είμαι υπέρ ενός συμβιβασμού, αλλά δεν είμαι διατεθειμένη να θεωρούμαι βλάκας.

Είμαι υπέρ της αρχής της χώρας καταγωγής. Οι διαπραγματευτές από την ομάδα με διαβεβαίωσαν ότι η αναθεωρημένη διατύπωση που ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του παρόχου υπηρεσιών να παρέχει υπηρεσίες σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένος είναι ταυτόσημη με την αρχή αυτή. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε είμαι σε θέση να ψηφίσω υπέρ του συμβιβασμού. Ωστόσο, οι διαπραγματευτές από την Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακηρύσσουν, έντονα και επίμονα ότι έχουν πετύχει να εξαλειφθεί αυτή η αρχή, την οποία εσφαλμένα θεωρούν υπεύθυνη για όλα τα οικονομικά και κοινωνικά δεινά.

Η εξάλειψη της αρχής της χώρας καταγωγής από το άρθρο 16 θα οδηγούσε σε μια κατάσταση νομικής αβεβαιότητας για τον πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος θα ήταν υποχρεωμένος να ενεργεί βλέποντας και κάνοντας υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Εξάλλου, οι ρήτρες διαφύλαξης στην παράγραφο 3 πηγαίνουν πέρα από τη νομολογία και δίνουν την εντύπωση ότι μπορεί κανείς να ζητήσει την εφαρμογή του νόμου της χώρας υποδοχής με βάση μια απλή «ανάγκη» χωρίς τη διεξαγωγή οιωνδήποτε ελέγχων όσον αφορά την αναλογικότητα και την μη διακριτική μεταχείριση. Η προκύπτουσα αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις κρίσιμης σημασίας διατάξεις με οδηγεί να απορρίψω ορισμένα τμήματα του συμβιβαστικού κειμένου όσον αφορά το άρθρο 16.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. (SV) Ο τομέας των υπηρεσιών είναι σημαντικός και θα ήθελα να βλέπαμε ένα μεγαλύτερο βήμα προόδου σε αυτή τη σημαντική αγορά. Δυστυχώς, η σημερινή ψηφοφορία δεν είναι παρά ένα μετριοπαθές βήμα, και αυτό με θλίβει. Μια ανίερη συμμαχία μεταξύ Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών ανοίγει τον δρόμο για ζώνες προστατευτισμού και για νομικές διαμάχες και θα περιορίσει την αγορά υπηρεσιών. Πρόκειται για εξελίξεις από τις οποίες οι ευρωπαίου εργαζόμενοι και καταναλωτές θα βγουν ζημιωμένοι. Λυπούμαι για το γεγονός ότι στέλνουμε στα νέα κράτη μέλη το μήνυμα ότι υπάρχει ακόμη η νοοτροπία του «εμείς» και «εκείνα». Με μεγάλη διστακτικότητα ψήφισα υπέρ της πρότασης, που αποτελεί εντούτοις ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός για την αγορά υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), γραπτώς. (NL) Η οδηγία, με τη μορφή στην οποία την ενέκρινε αυτό το Σώμα, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν όλων των ειδών τα εμπόδια που εξακολουθούν να παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού επειδή αποτελεί πρόοδο ιδίως για τις ΜΜΕ.

Η διατήρηση της αρχής της χώρας προέλευσης σημαίνει ότι αυτή δεν θα εξαφανιστεί από τη Συνθήκη, παρά μόνο αν αποκηρύξουμε τη συνέχεια της ύπαρξης της εσωτερικής αγοράς. Είμαι πεπεισμένος ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα αντιδράσουν προσφέροντας μια καλύτερη πρόταση.

Καθώς θα προτιμούσα να δω μεγαλύτερη ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, είμαι απογοητευμένος από τη στάση που τήρησαν οι Σοσιαλιστές και οι Χριστιανοδημοκράτες: μόνο οι Φιλελεύθεροι έστειλαν εξαρχής ένα σαφές μήνυμα ως προς το ότι υποστηρίζουν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς στην Ευρώπη και επιδιώκουν περαιτέρω ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς. Τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και οι Χριστιανοδημοκράτες άνοιξαν τις πύλες στον εχθρό προκειμένου να διατηρήσουν αγαθές σχέσεις με τις συνδικαλιστικές ενώσεις εις βάρος των καταναλωτών. Τέτοιου είδους προστατευτισμός θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Εδώ και 50 χρόνια, η ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της κοινής αγοράς. Αυτή την ελευθερία επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζοντας μια ΑΧΠ, μια αρχή της χώρας καταγωγής. Για τους τυφλούς που βρίσκονται ανάμεσά μας, η Γενική Συμφωνία σχετικά με το Εμπόριο των Υπηρεσιών, που υπογράφηκε στο Μαρακές τον Απρίλιο 1994, όριζε, για ολόκληρο τον κόσμο, έναν «τέταρτο τρόπο» παροχής υπηρεσιών, με τη μορφή της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, δηλαδή μια προσωρινή διακοπή στις κοινωνικές συνθήκες ντάμπινγκ της χώρας καταγωγής.

Πρόκειται για αυτή την παλιά αρχή, την οποία οι ευρωπαίοι ηγέτες ισχυρίζονται τώρα ότι ανακάλυψαν, ενώ αυτή η ΑΧΠ καταστρέφει τις ευρωπαϊκές οικονομίες επί δεκαετίες. Η επιδίωξη να διατηρήσουμε το γαλλικής επιρροής ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, με τις συντάξεις του, την προστασία της υγείας, τα δωρεάν σχολεία του, τα ταχυδρομεία του, τα τραίνα του και τα νοσοκομεία του, απαιτεί όχι μόνο να αντιταχθούμε στο να αμείβονται οι εργαζόμενοι με τους κατώτατους δυνατούς μισθούς, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερο καθυστερημένες κοινωνικά χώρες, αλλά να αντιταχθούμε επίσης και στην ιδέα μιας αγοράς χωρίς τελωνειακή προστασία, η οποία είναι η πραγματική αιτία του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ο κανόνας της ΑΧΠ είναι μόνο ένα σύμπτωμα αυτού του κοινωνικού ντάμπινγκ. Το σημείο αφετηρίας ?το πρώτο κακόηθες κύτταρο? αυτού του κοινωνικού καρκίνου είναι η ιδέα της ενιαίας αγοράς, χωρίς την προστασία δασμών. Ο κανόνας της χώρας προέλευσης δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν μεταστατικό καρκίνο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Με χαροποιεί το αποτέλεσμα αυτής της ιστορικής ψηφοφορίας σχετικά με την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Καταδεικνύει την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χειρίζεται σύνθετες νομοθεσίες και να επιφέρει ζωτικές βελτιώσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες των ανθρώπων της κοινότητάς μας: εν προκειμένω διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών δεν υπονομεύονται από φιλόδοξες και μελλοντοστραφείς νομοθεσίες.

Ψηφίζοντας υπέρ της οδηγίας για τις υπηρεσίες, υποστήριξα μέτρα που επιτυγχάνουν την ισορροπία του ανοίγματος της ενιαίας αγοράς με τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ζωτικών δημόσιων υπηρεσιών μας.

Το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών δεν αφορά απλώς την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευρύτερη κατανομή των δυνητικών οικονομικών οφελών, ύψους περίπου 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, στους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Η νομοθεσία αυτή θα δώσει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους επιτέλους να εκμεταλλευτούν τη μοναδική περιφερειακή ολοκλήρωση που προσφέρει μια Ένωση 25 κρατών, χωρίς να αναγκάζονται να εμπλέκονται σε δαπανηρές αντιδικίες στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Ενώπιον των προκλήσεων των αναπτυσσόμενων αγορών υπηρεσιών τρίτων χωρών, όπως της Ινδίας και της Κίνας, η Ευρώπη έπρεπε να αδράξει αυτήν την ευκαιρία για τη βελτίωση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος σε έναν δυναμικό και διευρυνόμενο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), γραπτώς. (EN) Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, χαίρομαι για τη σημερινή ιστορική ψηφοφορία για το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι του παζλ που συνθέτει την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, η φαιδρή γραφειοκρατία εμποδίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Με περισσότερες από 53 υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου οι επιχειρήσεις υπεραμύνονται του δικαιώματός τους βάσει της Συνθήκης να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, είναι καιρός να καθορίσουμε τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών. Το Κοινοβούλιο έχει ακούσει με προσοχή τις ανησυχίες και τους φόβους του κόσμου και έχει διασφαλίσει ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν είναι ελευθερία υπονόμευσης των όρων και συνθηκών απασχόλησης των πολιτών και των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών. Θέλουμε να τεθεί τέλος στον προστατευτισμό, αλλά και να προστατεύσουμε τον κόσμο και τους καταναλωτές. Με χαρά υπερψηφίσαμε και υποστηρίξαμε έναν συμβιβασμό, ο οποίος εξασφάλισε αυτή τη σημαντική ισορροπία συμφερόντων για τους πολίτες όλης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Ο τέως Επίτροπος Bolkestein πίστευε ότι οι καλοί νόμοι και οι καλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μπορούμε να βρούμε σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ θα ήταν μονίμως σε ανταγωνισμό με τις ανεπαρκείς κανονιστικές ρυθμίσεις που επικρατούν σε άλλα κράτη μέλη. Οι υπάρχουσες διαφορές θα μετατρέπονταν σε παράγοντα του ανταγωνισμού και η πρόθεση θα ήταν να κερδίζει πάντα ο χειρότερος. Αυτή η εξαιρετικά νεοφιλελεύθερη προσέγγιση είχε σκοπό να καταστρέψει όλα αυτά για τα οποία είχε αγωνιστεί το εργατικό κίνημα και όλα όσα είχε επιτύχει στη διάρκεια ενός αιώνα.

Το γεγονός ότι η οδηγία στην αρχική της μορφή δεν θα δει το φως της ημέρας οφείλεται στη μαζική δράση από την πλευρά των εργατικών ενώσεων και άλλων οργανώσεων. Αντιθέτως, θα υπάρξει ένας ασαφής συμβιβασμός μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ομάδων του Κοινοβουλίου. Προκειμένου να μην καταλήξει το Σώμα σε κάποια ξεκάθαρη απόφαση, πολλά είναι αυτά που θα ανατεθούν τώρα στο Δικαστήριο, το οποίο μπορεί πολύ γρήγορα να ταχθεί υπέρ της εξαιρετικά αμφιλεγόμενης αρχής της χώρας προέλευσης. Όσοι από εμάς εδώ είναι μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Κάτω Χωρών δεν συμμετείχαμε σε αυτόν τον συμβιβασμό. Αν και ψηφίζουμε κατηγορηματικά για την απόρριψή του, θα υποστηρίξουμε, μέχρι να τεθεί πλήρως σε ισχύ η οδηγία, κάθε προτεινόμενη τροπολογία που το συνδικαλιστικό κίνημα θα θεωρήσει ότι συνιστά βελτίωση. Εν τω μεταξύ, ο αγώνας συνεχίζεται· εμείς, μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα, θα αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια των εργοδοτών να μπορούν να απασχολούν άτομα με χαμηλότερους μισθούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), γραπτώς. (EN) Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος ψήφισαν υπέρ της τροποποιημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες για να θέσουν τέλος στον προστατευτισμό, αλλά και να διασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας.

Η συμφωνία που υπάρχει τώρα στο τραπέζι συζητήθηκε διεξοδικά για να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ήδη ελευθερωμένες για τις άλλες χώρες της ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της εκλογικής μου περιφέρειας στο Λονδίνο, και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος εργάστηκαν σκληρά για να εξασφαλίσουν ότι ελήφθησαν υπόψη με σοβαρότητα και συνέπεια οι ανησυχίες των βρετανικών συνδικαλιστικών ενώσεων σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Στόχος μας εξακολουθεί να είναι η ανατροπή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Σήμερα στο παρόν Κοινοβούλιο εγκρίθηκε με 395 ψήφους, έναντι 215, ένας «συμβιβασμός» στον οποίο κατέληξαν βιαστικά οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Συντηρητικοί και ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι περισσότερο από επαίσχυντος. Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν ήδη κάνει αρκετές ατιμωτικές παραχωρήσεις προς τους Συντηρητικούς, αλλά, μόλις λίγο πριν από το τέλος, έκαναν άλλη μία, που είχε ως αποτέλεσμα η οδηγία να εξακολουθεί να ισχύει για την «κοινωνική πολιτική» και την «προστασία του καταναλωτή», όπως ακριβώς ίσχυε ήδη η ελευθερία παροχής υπηρεσιών για τις «υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος». Αυτό είναι πραγματικά τελείως απαράδεκτο.

Το κείμενο, όπως εγκρίθηκε, κατέληξε όχι μόνο να επιτρέπει το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη, αλλά και να αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τους συνδικαλιστές, τους υπέρμαχους της κοινωνικής δικαιοσύνης και όλους εκείνους που τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες και μήνες κατέβηκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην οδηγία Bolkestein. Η συμπεριφορά των γερμανών Σοσιαλδημοκρατών υπήρξε ιδιαίτερα επαίσχυντη, στο μέτρο που –αντίθετα με τους γάλλους συναδέλφους τους– έδειξαν ακλόνητη πίστη στην οδηγία Bolkestein και έστειλαν τους ίδιους τους φυσικούς υποστηρικτές τους σαν πρόβατα στη σφαγή.

Μόλις τώρα, όμως, ξεκινά ο αγώνας κατά της ευρωπαϊκής οδηγίας για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Στους επόμενους μήνες πρέπει να προβάλουμε ακόμη μεγαλύτερη αντίσταση στα σχέδια που έχουν για την Ευρώπη η Επιτροπή, οι κυβερνήσεις και ο αντικοινωνικός Μεγάλος Συνασπισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η απόφαση χορήγησης στους παρόχους υπηρεσιών της ελευθερίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να συναντούν στον δρόμο τους ιδιαίτερα εμπόδια, προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών, των εργαζομένων, των παρόχων υπηρεσιών και της Ευρώπης στο σύνολό της.

Η αγορά υπηρεσιών έχει το μέγιστο δυναμικό μεγέθυνσης και ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία, και ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις που θα τονώσουν την οικονομία, και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, των καταναλωτών και της επιχειρηματικής κοινότητας, ειδικότερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που παραδοσιακά είναι εκείνοι που θα πληγούν περισσότερο από τα διοικητικά, πολιτικά και οικονομικά εμπόδια.

Υποστηρίζω αυτή την έκθεση διότι είμαι υπέρ της αληθινής ελευθερίας για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ. Αν είναι δυνατόν να προμηθεύει κανείς ελεύθερα ένα άλλο κράτος μέλος με αγαθά και υπηρεσίες, τότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την απαγόρευση μετακίνησης του παρόχου υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με μια σειρά αρχών, κυρίως δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες διαφυλάχθηκαν στην εγκριθείσα εκδοχή.

Παρά τον συμβιβασμό –απαραίτητος σε μια πολιτική ομάδα με τις ευθύνες της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών– το αποτέλεσμα είναι καλοζυγισμένο και, το σημαντικότερο, αποτελεί ένα σαφές σημάδι ότι το Κοινοβούλιο θέλει μια οικονομία που να συντελεί περισσότερο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, που να είναι αποτελεσματικότερη, δικαιότερη και πιο ανταγωνιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σήμερα αναμφίβολα σημαδέψει την ιστορία της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με την ψήφο του για την αποκαλούμενη οδηγία Bolkestein.

Συμβιβάζοντας τα ασυμβίβαστα ?τη θέση της Γαλλίας και της Πολωνίας, τη θέση της ETUC και της Unice, και τη θέση των προοδευτικών σοσιαλιστών και των μη δογματικών φιλελεύθερων? αυτή η ψήφος αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά προς την κατεύθυνση της Ευρώπης των πολιτών. Είναι ένα βήμα μπροστά προς την κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αρνείται να συμβιβαστεί όταν το θέμα αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά η οποία, παρόλ’ αυτά, δεν ξεχνά την εξάλειψη των εμποδίων του προστατευτισμού στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών και στην ελευθερία εγκατάστασης.

Ναι, το Κοινοβούλιό μας εξήλθε με αυξημένο κύρος από αυτή την ψηφοφορία. Όχι μόνο εκπλήρωσε πλήρως τον ρόλο του ως νομοθέτης, για παράδειγμα, καταργώντας την αρχή της χώρας καταγωγής, αλλά κατόρθωσε επίσης να αποφύγει την παγίδα που είχε θέσει ένας συνασπισμός ευρωσκεπτικιστών και υπέρ-επιφυλακτικών που επιλέγουν το «όχι», οι οποίοι, πάσχοντας από αμνησία, φαίνεται να ξεχνούν ότι, την 1η Ιουνίου 2004, γιορτάζαμε την ευρωπαϊκή συμφιλίωση.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μια πολιτική φιλικής συνεργασίας με τους φίλους μας από τα δέκα νέα κράτη μέλη, δεν κάναμε τίποτε λιγότερο από το να γκρεμίσουμε ένα νέο τείχος του Βερολίνου ? στο μυαλό μας αυτή τη φορά, και μακάρι αυτό να κρατήσει πολύ!

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση οδηγίας για την ελευθέρωση των υπηρεσιών δίνει χειροπιαστή μορφή σε μια ιδέα που είναι σχεδόν 50 ετών, δεδομένου ότι μία από τις πιο πρώιμες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι η ελευθερία των υπηρεσιών πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Η λύση που υιοθετήθηκε είναι μια νίκη για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και δίνει λύση σε ένα αδιέξοδο που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο αξεπέραστο. Χωρίς τη συμφωνία αυτή, θα ήμασταν σε μια κατάσταση στην οποία κανείς δεν θα τολμούσε να θίξει το ζήτημα αυτό τα ερχόμενα χρόνια, γεγονός που θα είχε δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η άρση μιας σειράς διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των υπηρεσιών έδωσε αξία στην έγκριση αυτής της οδηγίας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα είναι οι κύριοι ευεργετούμενοι, καθώς δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον τις απογοητεύσεις που βίωναν όταν επιχειρούσαν να δραστηριοποιηθούν σε μια γειτονική χώρα. Παλαιότερα, έπρεπε να έχουν μόνιμη κατοικία, ένα γραφείο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα προορισμού, να έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε κάποια διοικητική αρχή ή να αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας. Με αυτή την οδηγία, οι μέρες αυτές είναι πλέον παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Όποιος παρακολούθησε προσεκτικά τη συζήτηση σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες θα εκπλαγεί όταν διαπιστώσει ότι ο συμβιβασμός μεταξύ Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών έχει ερμηνευτεί με διαφόρους τρόπους. Μια ομάδα από τη Δεξιά υπερασπίζεται τον συμβιβασμό διότι «δεν επηρεάζει την αρχή της χώρας προέλευσης», ενώ η Αριστερά θεωρεί ότι είναι μια «οριστική απομάκρυνση από αυτήν ακριβώς την αρχή της χώρας προέλευσης».

Ως εκ τούτου, έχουμε δύο απόψεις στα δύο αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος. Επιπλέον, ο συμβιβασμός αυτός δεν καθιστά σαφές σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν σκληρά και γρήγορα κριτήρια στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών στην επικράτειά τους προκειμένου να αποφύγουν το κοινωνικό ντάμπινγκ.

Επίσης, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκατέλειψαν την αναφορά στην κοινωνική πολιτική και στην προστασία των καταναλωτών.

Ενώ το Κοινοβούλιο κατάφερε να αφαιρέσει μια ολόκληρη σειρά υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Εφόσον η αναδιατυπωμένη οδηγία Bolkestein περιέχει, εν πάση περιπτώσει, πολλές νομικές ασάφειες, θα έχει ως αποτέλεσμα για μία ακόμη φορά πολλές δικαστικές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το αναθεωρημένο έγγραφο δεν προσφέρει κατ’ ουδένα τρόπο τη διαφάνεια και τη νομική βεβαιότητα που χρειάζονται.

Εμείς, οι Πράσινοι θεωρήσαμε ζωτικής σημασίας τον αποκλεισμό των υπηρεσιών κοινής ωφελείας από το τελικό έγγραφο και τη διαγραφή της αρχής της χώρας προέλευσης από αυτό. Εφόσον τα αιτήματα μας δεν ικανοποιήθηκαν, ψήφισα τελικά κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την οδηγία για "τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά"- γνωστή ως "Μπολκεστάϊν".

Kαταγγέλλουμε την επαίσχυντη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του ΕΛΚ και των Σοσιαλδημοκρατών και στηρίχθηκε από τους Φιλελεύθερους, οι οποίοι υπερψήφισαν την οδηγία-έκτρωμα για την "απελευθέρωση των υπηρεσιών" κατ´ απαίτηση της UNICE.

Οι τροπολογίες που πρότειναν και ψήφισαν ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκράτες και Φιλελεύθεροι ενίσχυσαν τον αντιδραστικό χαρακτήρα της οδηγίας, καθώς:

α) διευρύνουν την ασυδοσία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών να επιλέγουν ως έδρα τους χώρες με "ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον" -φοροαπαλλαγές, χαμηλές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, φτηνό και χωρίς δικαιώματα εργατικό δυναμικό, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας κ.α. - προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους·

β) καταφέρουν ισχυρό πλήγμα στις υπηρεσίες δημόσιου-κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευσης, διαχείρισης υδάτων, απορριμμάτων, φύλαξης επικινδύνων υλικών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας κλπ.) που ιδιωτικοποιούνται και μπαίνουν υπό τον πλήρη έλεγχο των μονοπωλίων·

γ) διακυβεύουν θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της εργατικής τάξης- συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το ιερό δικαίωμα της απεργίας που με σκληρούς ταξικούς αγώνες κατάκτησε η εργατική τάξη·

δ) παραδίδουν την αγορά των υπηρεσιών στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, με καταστροφικές συνέπειες για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ αφήνουν την ποιότητα και τις τιμές των υπηρεσιών στις αδηφάγες ορέξεις του κεφαλαίου για υπερκέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα κατά της εισαγωγής μιας νέας αιτιολογικής σκέψης 13β στην οδηγία για τις υπηρεσίες, επειδή η δήλωση ότι οι καταναλωτές θα επωφελούνται, σε κάθε περίπτωση, από την προστασία που τους παρέχει η νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών στο κράτος μέλος του οποίου είναι κάτοικοι είναι παραπλανητική και αποτελεί παρερμηνεία της πραγματικής νομικής κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για ένα από τα σημαντικότερα νομοθετικά θέματα που εξετάσαμε ποτέ – την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η οδηγία για τις υπηρεσίες προορίζεται να καταργήσει τα εμπόδια για δύο από τις ελευθερίες που αποτελούν μέρος της Συνθήκης ΕΚ από το 1958: την ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών, και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Οι δυνατότητες για το εμπόριο των υπηρεσιών είναι τεράστιες, και η Σουηδία είναι μία από τις χώρες εκείνες που θα κερδίσουν πάρα πολλά από μια αποδοτική αγορά υπηρεσιών.

Η συζήτηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν εκτεταμένη. Οι σουηδικές και ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ενώσεις επισημαίνουν ότι η οδηγία συμβάλει στο «κοινωνικό ντάμπινγκ». Αυτό δεν ισχύει, διότι η οδηγία δεν αφορά ζητήματα που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο. Οι πτυχές του εργατικού δικαίου, επιπλέον, διασαφηνίστηκαν από την απόφαση του Κοινοβουλίου.

Θέλω να δω μια εποικοδομητική οδηγία για τις υπηρεσίες η οποία να απομακρύνει τους διοικητικούς κανόνες και τα άλλα εμπόδια για το εμπόριο. Θέλω επίσης το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ. Ψήφισα, ως εκ τούτου, υπέρ της κάλυψης στην οδηγία τομέων όπως είναι η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, τα πρακτορεία προσωρινής εύρεσης εργασίας και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Η σημερινή απόφαση του Κοινοβουλίου βασίζεται εν μέρει σε έναν ευρύ συμβιβασμό. Οι συμβιβασμοί είναι σπανίως άψογοι αλλά είναι συχνά αναγκαίοι για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορέσουν επιτυχώς να λάβουν μια απόφαση για το ζήτημα αυτό αργότερα στη διάρκεια του έτους έτσι ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), γραπτώς. (LV) Ψήφισα κατά των τροπολογιών στην οδηγία για τις υπηρεσίες οι οποίες επεδίωκαν την απόσυρση της αρχής της χώρας προέλευσης. Ταυτόχρονα υποστηρίζω τις τροπολογίες που υπογραμμίζουν την ανάγκη να μην επιτραπεί μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών δεν θα πληγούν και τα μελήματα της ασφάλειας και της υγείας θα λαμβάνονται υπόψη συνεχώς. Πιστεύω ότι η απομάκρυνση από την αρχή της χώρας προέλευσης θα επηρεάσει σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ΕΕ, περιορίζοντας τις δυνατότητες των επιχειρήσεων από τα νέα κράτη μέλη να ανταγωνίζονται ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών. Η προώθηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων για έναν πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και η δημιουργία άνισων συνθηκών δεν είναι συμβατές με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και δεν μπορούν να επιτραπούν.

Οι πολίτες της Λετονίας και των άλλων νέων κρατών μελών πιστεύουν ότι το κλείσιμο, στην πράξη, του τομέα των υπηρεσιών στα παλαιότερα κράτη μέλη της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μας ισοδυναμεί με εξαπάτηση και υπαναχώρηση στις υποσχέσεις που έδωσε η ΕΕ στα νέα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία προσχώρησης. Ο λαός της Λετονίας πλήρωσε υπερβολικά υψηλό τίμημα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγοντας πλήρως την εσωτερική αγορά της στους παραγωγούς της Δύσης, η Λετονία κατέστρεψε τη βιομηχανία και τη γεωργία της.

Πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια οδηγία που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων κρατών μελών και στην αρχή των ίσων δικαιωμάτων.

 
  
  

- Έκθεση McGuinness (A6-0023/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης της συναδέλφου μου, κ. McGuiness, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (Περίοδος προγραμματισμού 2007-2013). Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η αγροτική ανάπτυξη θα αποκτήσει καθοριστική σημασία για το 90% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το 50% του πληθυσμού της. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στο σύνολό τους είναι καλές, και είμαι ευτυχής που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναγνωρίσει προοδευτικά τις ορεινές περιοχές που απαιτούν βοήθεια κατά προτεραιότητα.

Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τους πόρους ?και, ιδιαίτερα, τους οικονομικούς πόρους? που θα χρησιμοποιηθούν. Λυπάμαι που δεν δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης ότι οι αγροτικές περιοχές θα έχουν ίσες ευκαιρίες στον τρέχοντα οικονομικό και κοινωνικό ανταγωνισμό, για παράδειγμα δια μέσου της εισαγωγής μιας πολιτικής έργων μεγάλης κλίμακας που θα συνδέονται με τις υποδομές, όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας, το αεροπορικό δίκτυο και η πρόσβαση στα λιμάνια, καθώς και δια μέσου της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυάται ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του ευρωπαϊκού εδάφους και αν βρίσκονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, δεδομένου ότι είμαστε γενικά υπέρ του περιεχομένου της, αν και αντιτιθέμεθα σε ένα ή δυο σημεία.

Τούτου λεχθέντος, ο πρωταρχικός στόχος της έκθεσης είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Η έκθεση αναφέρει ότι, λόγω της μειονεκτικής θέσης τους, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, και υπογραμμίζει τη μεγάλη πολυμορφία των καταστάσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών σε κάθε κράτος μέλος.

Ιδιαίτερο προβάδισμα πρέπει να δοθεί τόσο στις απόμακρες, ορεινές και μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές που πλήττονται από προβλήματα μείωσης του πληθυσμού και παρακμής όσο και στις περιαστικές περιοχές που υφίστανται εντεινόμενη πίεση από τα αστικά κέντρα. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την ενσωμάτωση προτάσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών, όπως οι λαϊκές αγορές και τα προγράμματα προμήθειας τοπικών προϊόντων ποιότητας, και την ανάγκη για αποτελεσματική στήριξη προς τους νέους αγρότες για τη βελτίωση της διαδοχής των γενεών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι μικρές, απομονωμένες και με ασθενή διαφοροποίηση της παραγωγής, ενώ συχνά πλήττονται από άσχημες κλιματολογικές συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη θα αποτελέσουν τη βάση των μελλοντικών εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, εναρμονίζοντας τους στόχους και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής αυτού του σημαντικού ευρωπαϊκού τομέα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να περιγράφουν σαφώς και λεπτομερώς οι στρατηγικές, με σκοπό να τονωθεί η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές και να προαχθεί το αγροτικό περιβάλλον.

Χαιρετίζω θερμά τόσο την πρόταση της Επιτροπής, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στόχων και μέτρων, όσο και την έκθεση McGuinness, η οποία βελτιώνει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σε μια σειρά ειδικών τομέων, όπως η προστασία της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του αγροτικού τοπίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Κατόπιν συζήτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία συνδιαλλαγής, των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την αγροτική ανάπτυξη, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρήγαγε πολλές αξιέπαινες προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί, ωστόσο, συνεχώς να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις γεωργικές και περιφερειακές πολιτικές των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι που δεν συμμεριζόμαστε.

Δεν πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να δεσμευτούν από εκτεταμένα έγγραφα που θέτουν στόχους όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι τα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια στα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά και επιτυχώς αυτό το ζήτημα.

Ψηφίσαμε, ως εκ τούτου, κατά των τροπολογιών που επιθυμεί να καταθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έγγραφο του Συμβουλίου σε σχέση με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές πρόκειται να εγκριθούν για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013 εντός του πεδίου εφαρμογής του νέου κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Θέλω να τονίσω τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως επειδή οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 90% του εδάφους της ΕΕ και το 50% του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε εκείνες τις περιοχές.

Ο σκοπός αυτών των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να ορίσουν τις περιοχές στις οποίες η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, να μετατρέψουν τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ σε αγροτική ανάπτυξη, να διασφαλίσουν τη συνέπεια του προγραμματισμού με άλλες πολιτικές της ΕΕ και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ και την αναγκαία αναδιάρθρωση στα παλαιά και νέα κράτη μέλη.

Όπως και η εισηγήτρια, υποστηρίζω αυτή την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη να παρασχεθεί στα κράτη μέλη σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Εντούτοις, πρέπει επίσης να δοθεί ειδική προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, και στην ενθάρρυνση των νέων αγροτών και των οικογενειών τους για να μην εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Είναι δυνατόν να έχουμε αγροτική ανάπτυξη χωρίς ανθρώπους της υπαίθρου; Θα υπάρχουν χωριά και τοπία στην οινοπαραγωγό Νότια Γαλλία αν ξεριζωθούν οι αμπελώνες, αν τα συνεταιριστικά και τα ιδιωτικά οινοποιεία αναγκαστούν να κλείσουν και αν οι αγροικίες των αμπελουργών αντικατασταθούν με οικιστικά ακίνητα;

Η αγροτική ανάπτυξη των νοτιοδυτικών περιοχών και των περιφερειών Périgord, Cévennes, και Causses, θα επέλθει μήπως μέσα από την εξαφάνιση των γεωργών, των βοσκών και των κοπαδιών προβάτων, για να τους αντικαταστήσουν μόνον ηλικιωμένοι πολίτες από τη Μεγάλη Βρετανία, τις Κάτω Χώρες και τη Βόρεια Ευρώπη;

Η αγροτική ανάπτυξη στον δεύτερο πυλώνα είναι απλώς ένα παραπέτασμα καπνού. Είναι το φανταχτερό όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εξαφάνιση της γεωργικής παραγωγής μας προς όφελος παραγωγών από την Βραζιλία, την Αυστραλία ή το Νότιο Ειρηνικό, με βραβείο παρηγοριάς τις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ως αρχιτέκτονες κήπου για τα μέλη των γεωργικών κοινοτήτων της Γαλλίας και της Ευρώπης που θα καταφέρουν να επιβιώσουν.

Η αγροτική ανάπτυξη είναι ακριβώς τόσο υποκριτική ως έννοια όσο και ο όρος «πολυλειτουργική γεωργία». Είναι ένα παυσίπονο, ένα καταπραϋντικό φάρμακο που δίδεται στις γυναίκες και τους άνδρες της υπαίθρου, οι οποίοι εσκεμμένα και επαίσχυντα θυσιάζονται στον βωμό της ύψιστης «παγκόσμιας συμφωνίας». Στον Νότιο Ειρηνικό, το βάρος δίδεται στη γεωργία, ενώ στην Ευρώπη, το βάρος δίδεται στην απατηλή αγορά υπηρεσιών.

Έχοντας βλακωδώς «ξεπουλήσει» τους γεωργούς της, η Ευρώπη επινοεί την φαρισαϊκή πολιτική της «αγροτικής ανάπτυξης» στην ανθρώπινη και οικονομική έρημο που δημιούργησαν οι Βρυξέλλες στην ύπαιθρό μας.

 
  
  

- Νέος μηχανισμός χρηματοδότησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων της Χιλιετηρίδας (RC-B6-0119/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Η ΕΕ έχει μοναδική ευθύνη και ευκαιρία όσον αφορά το θέμα αυτό. Αυτή μόνον μπορεί να ικανοποιήσει τις δύο προϋποθέσεις για να τεθούν σε εφαρμογή αυτοί οι νέοι μηχανισμοί: κρίσιμο μέγεθος και πολιτική βούληση. Το κείμενο που μας υποβλήθηκε, φοβάμαι ότι δεν φαίνεται αντάξιο αυτής της προσδοκίας.

Βέβαια, αυτό το ψήφισμα στηρίζει καταρχήν τις νέες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αυτά τα κονδύλια να συμπληρώσουν την παραδοσιακή δημόσια βοήθεια, και όχι να την αντικαταστήσουν. Αυτή η θέση του Κοινοβουλίου είναι, ωστόσο, πολύ χλιαρή.

Η στήριξη εκφράζεται διστακτικά και η κεντρική έννοια στη συζήτηση αυτή ?ένας «παγκόσμιος φόρος» για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης? αγνοείται σιωπηλά. Τα διάφορα σχέδια που βρίσκονται στο τραπέζι σήμερα, τα οποία αφορούν για παράδειγμα τη φορολογία επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επί των εκπομπών CO2, και επί των πωλήσεων όπλων, δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στα «Παγκόσμια Δημόσια Αγαθά», τα οποία αυτοί οι μηχανισμοί θα έπρεπε να χρηματοδοτούν κατά προτεραιότητα.

Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, θα ψηφίσω υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος. Θέλω, ωστόσο, να το δω να ενθαρρύνει μια ταχύτερη και ευρύτερη δράση που θα στοχεύει στην εφαρμογή στην πράξη αυτών των νέων εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση και το ψήφισμα που εξετάζει καινοτόμους τρόπους συγκέντρωσης πόρων για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, είτε πρόκειται για τέλη επί των αερομεταφορών είτε για φόρο τύπου Tobin επί των συναλλαγματικών συναλλαγών. Υποστηρίζω και διοργανώνω ενημερωτικές εκστρατείες για το δεύτερο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και χαίρομαι για το γεγονός ότι τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο έχει ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία, ενώ τελεί υπό εξέταση στην Ιταλία, όπου πέρυσι παρείχα στην Επιτροπή Οικονομικών και Εξωτερικών Υποθέσεων της ιταλικής Γερουσίας στοιχεία σχετικά με το θέμα.

Όποιος τρόπος και αν χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση των κονδυλίων, απαιτείται χωριστή διαχείρισή τους, προκειμένου να βοηθηθούν εκείνοι που ζουν υπό συνθήκες άκρας ένδειας, το 1,2 δισεκατομμύριο που ζει με λιγότερα από 1 ευρώ την ημέρα, να αποκτήσουν βασική στέγαση και εκπαίδευση, ύδρευση και ιατρική περίθαλψη.

Επικροτώ ειδικότερα την παράγραφο 7, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση του έργου της εκστρατείας για την εξάλειψη της φτώχειας που διεξάγει ο David Hillman και το Δίκτυο του Φόρου Tobin.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε όλες οι χώρες. Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει, ωστόσο, ότι το έργο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των μεμονωμένων χωρών. Ούτε η διεθνής βοήθεια ούτε κανένα άλλο αξιέπαινο σχέδιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στην αντικατάσταση του εθνικού φορολογικού δικαίου από το φορολογικό δίκαιο της ΕΕ. Ψηφίζουμε, ως εκ τούτου, κατά του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και αυτή η πρόταση ψηφίσματος περιλαμβάνει σημεία για τα οποία θα θέταμε σοβαρά ερωτήματα, υποστηρίζουμε τις θετικότερες πτυχές του ψηφίσματος.

Τούτου λεχθέντος, οι στόχοι της Χιλιετίας –η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας, η επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών, η μείωση της παιδικής θνησιμότητας, η βελτίωση της υγείας των μητέρων, η καταπολέμηση του HIV/AIDS, η καταπολέμηση της ελονοσίας και άλλων ασθενειών, η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και η δημιουργία παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη– δεν έχουν πολλές πιθανότητες να επιτευχθούν μόνο με την εφαρμογή περιορισμένων μέτρων βιτρίνας

Αυτοί οι επιτακτικοί και αξιόλογοι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο αν υπάρξει ριζική αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι κύριες καπιταλιστικές δυνάμεις και τα διεθνή φόρα που κυριαρχούνται από αυτές τις δυνάμεις, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που χρειάζεται είναι να τεθεί τέλος στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, στην ελευθέρωση του εμπορίου, στις ιδιωτικοποιήσεις, στη μείωση των δικαιωμάτων και των μισθών των εργαζομένων, στην ασφυκτική πίεση που ασκούν οι μεγάλοι οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί όμιλοι στις εθνικές πολιτικές και στη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους, με τίμημα την εκμετάλλευση και την καταπίεση του λαού.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα –δηλαδή ο καπιταλισμός– που υποθάλπει την εκμετάλλευση, την ανισότητα, τη φτώχεια, τη βία και την καταπίεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), γραπτώς. (EN) Υπέγραψα αυτήν την πρόταση, η οποία πιστεύω ότι παρουσιάζει έναν εφαρμόσιμο μηχανισμό της ΕΕ για την επίτευξη διεθνών αναπτυξιακών στόχων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Η επίτευξη των στόχων αυτών ήταν σημαντική για πολλούς από τους ψηφοφόρους μου στο Λονδίνο.

 
  
  

- Ελευθερία της έκφρασης και σεβασμός της θρησκευτικής πίστης (RC-B6-0136/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αναφερθώ στο ψήφισμα για την ελευθερία του λόγου. Δεν μπόρεσα να υποστηρίξω το ψήφισμα διότι εκείνοι που αρχικά πρόσβαλαν τα αισθήματα των άλλων, λειτουργούσαν υπεροπτικά. Όταν απειλήθηκαν με μποϊκοτάζ εναντίον των εμπορευμάτων τους, άρχισαν να απολογούνται και συμπεριφέρθηκαν άνανδρα. Το κείμενο δεν αποκηρύσσει ούτε την αλαζονεία ούτε την ανανδρία και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσα να υποστηρίξω το ψήφισμα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, δεν ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι το θεωρώ εξαιρετικά αδύναμο.

Ειδικότερα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι αντιδράσεις για τις γελοιογραφίες, είτε είναι προσβλητικές είτε όχι –ζήτημα για το οποίο θα αποφανθούν τα δικαστήρια– δεν ξεκίνησαν μόνο από τον υπόκοσμο, όπως συνέβη στη Γαλλία με τις βιαιότητες στα προάστια των πόλεων.

Εδώ υπήρξαν επίσημες αντιδράσεις, όπως η ανάκληση πρεσβευτών και το επίσημο μποϊκοτάρισμα των δανικών προϊόντων, τα οποία είναι ευρωπαϊκά προϊόντα. Όπως έχει επισημάνει ήδη πολλές φορές η συγγραφέας Oriana Fallaci, αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μετριοπαθές Ισλάμ, γιατί το μετριοπαθές Ισλάμ θα είχε γελάσει με τις γελοιογραφίες, θα τις είχε αγνοήσει και ασφαλώς δεν θα είχε αντιδράσει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Πιστεύω ότι ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Φυσικά, πρέπει να είναι παράνομο το να φωνάζει κανείς «φωτιά» μέσα σε έναν κινηματογράφο ή να προκαλεί άμεσα το φυλετικό μίσος. Σε αυτή τη βάση, δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς ο Nick Griffin, ο αρχηγός του νεοφασιστικού Βρετανικού Εθνικιστικού Κόμματος, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες περί πρόκλησης φυλετικού μίσους στις αρχές του μήνα, μετά τα σχόλιά του τόσο για το Ισλάμ όσο και για τον δολοφονημένο μαύρο έφηβο Stephen Lawrence.

Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος εάν οι δανικές γελοιογραφίες που δημοσιεύθηκαν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Ήταν αναμφίβολα προσβλητικές για πολλούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ισοδυναμούν με την πρόκληση φυλετικού μίσους. Σίγουρα, όταν βλέπω τη φονταμενταλιστική Χριστιανοδεξιά της Ευρώπης να αντιτίθεται στη δημοσίευσή τους, αρχίζω να ανησυχώ μήπως οι νόμοι περί βλασφημίας γίνονται ξανά επίκαιροι σε όλη την Ευρώπη. Η ορθή στάση θα ήταν όχι η απαγόρευση της δημοσίευσης, αλλά η καταδίκη του περιεχομένου πολλών από αυτές.

Όσο για τον «κώδικα δεοντολογίας» του κ. Frattini για τους δημοσιογράφους, άξιζε την απόφαση που έλαβε. Ωστόσο, εάν πρόκειται να προστατεύσουμε τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις των ανθρώπων από τη γελοιοποίηση, την επίθεση ή την προσβολή, ίσως ένα μέρος του βρετανικού κίτρινου τύπου θα έπρεπε να αρχίσει να σέβεται τον αντιρατσισμό μου, το μίσος μου για την ομοφοβία, τα σοσιαλιστικά πιστεύω μου και την αφοσίωσή μου στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη στάση που υιοθέτησε η πλειονότητα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αυξανόμενη διεθνή ένταση. Η στάση τους συγκαλύπτει τη βαθιά προκλητική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τη δημοσίευση των σκίτσων, την οποία μαρτυρούν επαρκώς οι επικίνδυνες εξελίξεις.

Είναι επαίσχυντο να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον αυξανόμενο παρεμβατισμό των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή επινοώντας μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης των πολιτισμών. Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις στην ΕΕ ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στην περιοχή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρωτοβουλία να παρεμποδιστεί η αναζήτηση μιας λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σχετικά με το Ιράν προήλθε από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στόχος που υποστήριζαν από μακρού οι ΗΠΑ.

Αντίθετα με ό,τι θα ήθελαν κάποιοι να πιστεύετε, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους, ιδίως το Ισραήλ, είναι εκείνοι που απειλούν την ειρήνη και επιδίδονται στον πόλεμο, την επίθεση και την κατοχή. Εκείνοι είναι που έχουν καταλάβει το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Παλαιστίνη και έχουν αμέτρητες βάσεις και χιλιάδες στρατεύματα εγκατεστημένα στην περιοχή. Είναι, ως εκ τούτου, καθοριστικό να αναλάβουμε δράση για την ανατροπή του τρέχοντος κύκλου υποκίνησης της βίας, για την προαγωγή της εκτόνωσης της έντασης στις διεθνείς σχέσεις και για την υπεράσπιση της ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), γραπτώς. (NL) Λόγω της πολύ λεπτής διάκρισης που έγινε, δεν μπόρεσα τελικά να υποστηρίξω την πρόταση. Θεωρώ ότι οι ηθοπλαστικές λέξεις σε κάποιες παραγράφους είναι σε εντελώς λάθος θέση. Για μία ακόμη φορά δημιουργείται η εντύπωση ότι η ελεύθερη έκφραση της γνώμης και η ελευθερία του Τύπου είναι διαπραγματεύσιμες. Δεν μπορώ, και φυσικά δεν θα το κάνω, να προσυπογράψω κάτι τέτοιο. Για μένα, η ελεύθερη έκφραση της γνώμης είναι απόλυτο δικαίωμα και, εν προκειμένω, θα ήθελα να παραθέσω τον Βολταίρο που είπε: «Μπορεί να διαφωνώ με όσα λες, αλλά υπερασπίζομαι μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να τα λες».

Στην ευρωπαϊκή φιλελεύθερη κοινωνία, η θρησκευτική ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία να επικρίνεις μια θρησκεία, και ασφαλώς και όσα απορρέουν από αυτήν. Ο ισλαμικός κόσμος μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να του μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα με σαφή και απερίφραστο τρόπο. Σε τελική ανάλυση, αν τρέξουμε να ξεφύγουμε από τον λύκο, θα καταλήξουμε στο στόμα της αρκούδας.

Μέσω της σχιζοφρενικής και εξαιρετικά επιφυλακτικής στάσης τους, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υποκλίνονται στις γνώμες των ριζοσπαστών Μουσουλμάνων με τη φονταμενταλιστική ερμηνεία του Κορανίου. Οι απειλές και ο φόβος δεν πρέπει ποτέ να μας κάνουν να ξεπουλήσουμε τις ελευθερίες μας. Η Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι τα προβλήματα δεν προκύπτουν τόσο από τις υπερβολικά πολλές ελευθερίες, αλλά μάλλον από τον περιορισμό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι παρέχει από πολλές απόψεις μια ισορροπημένη απάντηση στην απερίσκεπτη ενέργεια της δανικής εφημερίδας να παραγγείλει γελοιογραφίες του Προφήτη Μωάμεθ για δημοσίευση, γνωρίζοντας ότι η πράξη αυτή θα εθεωρείτο προσβλητική. Αναγνωρίζει ότι η αντίδραση οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές δυνάμεις που επιδίωκαν να προκαλέσουν μίσος απέναντι σε ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις και αναγνωρίζει επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Μουσουλμάνων αντέδρασε, όχι με βία, αλλά με αξιοπρέπεια και με αποδοκιμασία της βίας, για την οποία πιστεύουν ότι δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της πίστης τους. Ωστόσο, παρατηρώ ότι για μία ακόμη φορά το Κοινοβούλιο παρέλειψε να επικρίνει ένα από τα κράτη μέλη μας, το οποίο έχει κατηγορηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι οξύνει τα πνεύματα σχετικά με τους μετανάστες. Έχει δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα που προκαλεί εντάσεις. Το Κοινοβούλιο πρέπει να διακρίνεται από συνέπεια στην αντιμετώπιση των παραλείψεων εντός των ορίων του και όχι μόνο εκτός αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), γραπτώς. (EN) Αισθάνομαι απογοήτευση για το γεγονός ότι αυτό το ψήφισμα σχετικά με μία σημαντική διαφωνία είναι ασαφές, διφορούμενο και δεν αντιμετωπίζει σωστά το πλαίσιο της διαφωνίας για τις «γελοιογραφίες». Η ελευθερία της έκφρασης θα πρέπει να εξισορροπείται με την υπεύθυνη άσκηση αυτού του δικαιώματος. Το θέμα αυτό απασχολεί πολλούς, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφόρων μου στο Λονδίνο, στους οποίους απαντώ ατομικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Αποτελεί πρόκληση για τους λαούς η προσπάθεια της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των πολιτικών ομάδων που στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ να παρουσιασθούν ως τιμητές "της ελευθερίας του Τύπου και του σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων". Στην πραγματικότητα προσπαθούν να κρύψουν τις πολιτικές ευθύνες και τους στόχους που υπηρετεί η δημοσίευση των γελοιογραφιών του Μωάμεθ και η δημοσιότητα που πήραν στις ευρωπαϊκές αστικές εφημερίδες.

Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Η επαναδημοσίευση συνδέεται με τις εκλογές στην Παλαιστίνη, την όξυνση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας στο Ιράν, στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Όσοι κόπτονται για την "ελευθερία του Τύπου" παραβλέπουν σκόπιμα το γεγονός πως στις γελοιογραφίες ταυτίζεται ο Μωάμεθ και ο ισλαμικός κόσμος με την τρομοκρατία, έτσι ώστε να προετοιμάζεται η κοινή γνώμη για να αποδεχθεί νέους πολέμους και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κατά των χωρών με μουσουλμανικό πληθυσμό. Δικαιολογημένα, λοιπόν, προκάλεσε την ισχυρή αντίδραση και τις μαζικές διαμαρτυρίες των λαών, οι οποίοι έχουν πληρώσει και πληρώνουν με ποταμούς αίματος τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η πραγματική αντίθεση βρίσκεται ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό και τους λαούς, στον εκμεταλλευτή και στους εκμεταλλευόμενους οι οποίοι ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα και φύλο πρέπει ενιαία να αγωνισθούν για την ανατροπή του ιμπεριαλιστικού συστήματος συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η βασική αξία της κοινωνίας στην οποία είμαστε υπερήφανοι που ζούμε είναι η ελευθερία. Θεωρούμε εαυτούς πρωτίστως ελεύθερους και, εξ ορισμού, υπεύθυνους.

Η ουσία του θέματος όσον αφορά τα πρόσφατα γεγονότα δεν ήταν η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά η απαράδεκτη αντίδραση εκείνων που ισχυρίζονται ότι προσβλήθηκαν. Παρόλο που η οποιαδήποτε αγανάκτηση είναι εύλογη, αυτό δεν ισχύει για όλους τους τρόπους έκφρασης της αγανάκτησης. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να μιλήσουμε ανοιχτά κατά των καταχρήσεων αυτών και κατά των επιθέσεων εναντίον κρατών μελών της ΕΕ. Καταδικάζουμε τη βία και επιθυμούμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τη Δανία και με τα άλλα κράτη μέλη.

Επιπλέον, γνωρίζουμε καλά ότι τα γεγονότα αυτά έχουν ενορχηστρωθεί προσεκτικά και ότι είχαν τεράστιο αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ της Δύσης και του μουσουλμανικού κόσμου. Ανεξάρτητα από τις ελευθερίες μας, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης, οιαδήποτε εκδήλωση ή προαγωγή μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Όλες οι ελευθερίες πρέπει να ασκούνται με υπευθυνότητα, σήμερα και οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον.

Δεν πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις όσον αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, αλλά επίσης δεν θα επιδιώξουμε τη σύγκρουση. Αντιθέτως, θα την αποφύγουμε διότι γνωρίζουμε ότι η ειρήνη και η ασφάλεια στον κόσμο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αίσθημα ευθύνης μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία καταντήσαμε: μια ελάχιστη παρέμβαση 200 λέξεων επειδή οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων αποφάσισαν σε στενού κύκλου διάσκεψη προέδρων ότι η συζήτησή μας σχετικά με το δικαίωμα της έκφρασης θα στερούνταν αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Το να επιτρέπεται ένας αγορητής ανά ομάδα αποτελεί πραγματική άρνηση της δημοκρατίας, όταν αυτή ακριβώς η ιστορία με τις γελοιογραφίες είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως και έχει ανάψει φωτιές σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Μήπως δεν έχει αρκετά συχνά ειπωθεί ότι η γελοιογραφία που άναψε φωτιές δεν απεικόνιζε τίποτε περισσότερο από αυτό που κάνουν οι τρομοκράτες; Ότι δηλαδή διαπράττουν τις πράξεις τους στο όνομα του Αλλάχ; Αυτή δεν είναι γελοιογραφία που απεικονίζει το Ισλάμ είναι γελοιογραφία που απεικονίζει τον φανατισμό.

Μήπως δεν έχουν γίνει αρκετά για να καταγγελθεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν μπει στο ίδιο τσουβάλι, ένας γελοιογράφος, μια εφημερίδα, ένα έθνος και μια κυβέρνηση;

Η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια των αξιών μας, κρατούνται όμηροι. Ναι, θέλω να συσφίξουμε τους δεσμούς μεταξύ των πολιτισμών μας, αλλά δεν δέχομαι να διαπραγματεύομαι οτιδήποτε όταν πρόκειται για τις αξίες μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προηγούνται του νόμου του Αλλάχ, ή οιουδήποτε άλλου Θεού.

Αν έχουν υπάρξει σοβαρά σφάλματα, καταχρήσεις ή υποκινήσεις μίσους, τότε εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφανθούν, αλλά απορρίπτω την λογοκρισία. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να σβήσει τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού που επικαλούμαι και ως δική μου φιλοσοφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN), γραπτώς. (PL) Η κρίση που προκάλεσε η δημοσίευση των σκίτσων που απεικονίζουν τον Μωάμεθ και οι ακραίες αντιδράσεις των φανατικών Ισλαμιστών αποκάλυψαν όχι μόνο τον βαθμό του πολιτιστικού χάσματος μεταξύ του Δυτικού πολιτισμού και του ισλαμικού κόσμου, όπου ισχύει η αρχή της συλλογικής ευθύνης και δεν υπάρχει σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά και μια σοβαρή κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η φιλελεύθερη δημοκρατία αποδείχτηκε ανίκανη να επιβάλει το κράτος δικαίου στις μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη ή οποιονδήποτε σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας στα μουσουλμανικά κράτη. Αντιθέτως, ανάγοντας την ελευθερία του λόγου σε κάτι απόλυτο, κατάφερε να προσβάλει τα θρησκευτικά αισθήματα των Μουσουλμάνων. Η ελευθερία χωρίς ευθύνη, ωστόσο, οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκρουση.

Ο σεβασμός των εθνικών και θρησκευτικών αισθημάτων παρέχει τη βάση για τον σεβασμό των ανθρώπων που τα εκφράζουν, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε με τις απόψεις αυτές ή όχι. Τα αισθήματα αυτά δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να προσβάλλονται από βλάσφημες απεικονίσεις του σταυρού, του Μωάμεθ ή των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Δεν έχει δίκιο ο κ. Cohn-Bendit που υποστηρίζει ότι οι θρησκείες «απο-θρησκειοποιούνται» στη δημόσια σφαίρα. Η θρησκεία θα είναι πάντα διαφορετική από την πολιτική συζήτησης, εκτός και αν σταματήσει φυσικά να είναι θρησκεία και γίνει ιδεολογία. Ένα σκίτσο που απεικονίζει τον κ. Cohn-Bendit δεν είναι ίδιο με ένα σκίτσο που απεικονίζει τον Μωάμεθ.

Δεν μπορούμε απλά να υποχρεώσουμε άλλους παράγοντες της δημόσιας αρένας να αποστερηθούν τη θρησκευτική ευαισθησία τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει τις ίδιες συνέπειες με τη δημοσίευση των σκίτσων του Μωάμεθ. Για αυτόν τον λόγο, ψήφισα κατά της παραγράφου 5 του ψηφίσματος και απείχα από την ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος εφόσον η παράγραφος 5 εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Εργατικό Κόμμα απείχε από την ψηφοφορία για την παράγραφο 5 και από την τελική ψηφοφορία επί αυτής της κοινής πρότασης ψηφίσματος, επειδή πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια συγκεχυμένη πρόταση που βρίθει επαναλήψεων και στερείται σαφήνειας.

Πιστεύουμε ακράδαντα στην εξισορρόπηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης με την υποχρέωση των δημοσιογράφων, και όχι μόνο, να ασκούν αυτό το δικαίωμα με υπευθυνότητα. Η πρόταση δεν καταφέρνει να εξισορροπήσει με σαφήνεια αυτούς τους αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και να μεταδώσει με ακρίβεια το πλαίσιο στο οποίο ανέκυψε η παρούσα διαφωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Εργατικό Κόμμα διατηρεί επαφή με όσους μάς έχουν εκφράσει ανησυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 
  
  

- Βοσνία-Ερζεγοβίνη (RC-B6-0095/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η χώρα που βίωσε την πιο επίμονη προσπάθεια από εκείνους που ήθελαν να καταστρέψουν την πολυεθνοτική συνύπαρξη στα Βαλκάνια, και να προκαλέσουν συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό δεν περιλαμβάνει, κατ’ ουδένα τρόπο, τις σχέσεις μεταξύ χωρών, αλλά μάλλον τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στη μουσουλμανική ή καθολική πίστη. Η ιουδαϊκή κοινότητα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα στην αρχή της σύγκρουσης και δεν ενεπλάκη ποτέ σε αυτήν. Μία ακόμη ιδιομορφία είναι ότι όταν δημιουργήθηκε η χώρα, το μεγαλύτερο μέρος της ορθόδοξης κοινότητας ζούσε σε αγροτικές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι ζούσαν στις πόλεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν καταρτίζουμε τα προγράμματα βοήθειας της ΕΕ.

Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, το άρθρο 16 του ψηφίσματος που ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών. Είναι επίσης καιρός να καλέσουμε το Δικαστήριο της Χάγης να ξεκινήσει τη δίωξη των εγκληματιών πολέμου που υποκινήθηκαν από λόγους διαφορετικούς από τη θρησκευτική πίστη. Με την ορολογία που χρησιμοποιούμε εδώ, μιλάμε για τους Σέρβους. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ακόμη και αυτό το Κοινοβούλιο απέτυχε κάποιες φορές να καταλήξει σε σωστό συμπέρασμα. Για παράδειγμα, ορισμένα εδάφια του ψηφίσματος που έχουμε ενώπιόν μας, όσον αφορά τη δέκατη επέτειο των γεγονότων στη Σρεμπρένιτσα θεωρούν μόνο τη μία πλευρά υπαίτια για τη μαζική δολοφονία, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα πραγματικά γεγονότα.

Είμαι ικανοποιημένος που οι δικτατορικές μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τους σημερινούς κυβερνήτες της χώρας ανήκουν τώρα πλέον στο παρελθόν. Πρόκειται για μία ακόμη θετική έκθεση που επιχειρεί να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως μέσω της συμφωνίας των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων για την επιστροφή των προσφύγων και τις αποζημιώσεις για την καταστροφή της περιουσίας. Κατά συνέπεια, την υποστηρίξαμε στην ψηφοφορία υπό τον όρο ότι το ψήφισμα πρέπει σε ορισμένα σημεία να αναδιατυπωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πώς να ερμηνεύσει κανείς την απόρριψη από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου των τροπολογιών που κατέθεσε η Ομάδα μας, οι οποίες υπογράμμιζαν «το δικαίωμα των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αποφασίσουν το μέλλον της χώρας τους» και ζητούσαν «την απομάκρυνση το ταχύτερο δυνατό όλων των ξένων στρατευμάτων» από τη χώρα;

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι σήμερα ένα προτεκτοράτο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι περίπου 7 000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Τελεί υπό τον έλεγχο ενός Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ και της ΕΕ με υπέρμετρες, αντιδημοκρατικές εξουσίες, τον οποίο το Κοινοβούλιο «καλεί» να ασκήσει αυτές τις εξουσίες με «συγκράτηση».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο, σε μια επαίσχυντη πράξη παρέμβασης και έλλειψης σεβασμού απέναντι στην κυρίαρχη βούληση του λαού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναμιχθούν στην τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με στόχο την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, έχει παρουσιαστεί ένας κατάλογος προδιαγραφών που ζητεί, μεταξύ άλλων, «τη μεταρρύθμιση και μείωση του αυστηρού συστήματος διαμόρφωσης των μισθών, ιδίως στον δημόσιο τομέα», την επιτάχυνση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, τη μεταρρύθμιση και ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα και την αναδιάρθρωση και ελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα», στα οποία είμαστε αντίθετοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο λαός έχει εμπειρία από διάφορους τύπους κυριαρχίας. Η εποχή της τουρκικής κυριαρχίας ήταν προς όφελος των Μουσουλμάνων στο κέντρο και στα Βορειοδυτικά που θεωρούν εαυτούς ως τους γνήσιους Βόσνιους· οι Ρωμαιοκαθολικοί στα Νοτιοδυτικά, που αυτοαποκαλούνται Κροάτες, ευημερούσαν υπό την αυστριακή κυριαρχία· και η γιουγκοσλαβική περίοδος ωφέλησε τους Ορθόδοξους στον Νότο και στα Ανατολικά, οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται Σέρβοι. Η Βοσνία διαλύθηκε ως διοικητική μονάδα στη δεκαετία του 1920 και ξαναδημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μια ανάμικτη ζώνη στο κέντρο του ομοσπονδιακού κράτους που προοριζόταν να βοηθήσει τους διάφορους λαούς να ενσωματωθούν στη Γιουγκοσλαβία, της οποίας αποτελούσε μια μικροσκοπική εκδοχή. Αυτό αποδείχθηκε πλήρης αποτυχία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου 1992-1995, κάθε μία από τις ομάδες αυτές έκανε μονομερείς προσπάθειες να επιβάλει τις δικές της επιθυμίες. Η συμφωνία του Ντέιτον ήταν μια πανάκεια που αποσκοπούσε να φέρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση και, παρόλο που είναι μια αναποτελεσματική και δαπανηρή δομή, γεννήθηκε από την ανάγκη για συμφιλίωση μεταξύ πολύ διαφορετικών φιλοδοξιών, και έτσι, παρά τις ατέλειές της, δεν πρέπει απλά να την απορρίψουμε, αλλά αντίθετα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια ομοσπονδιακή δομή στην οποία όλοι θα μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά για πάντα. Οι λαοί πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα και όχι να τους λέει η Ευρώπη τι πρέπει να κάνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ είναι συνυπεύθυνη για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τους πολέμους του ΝΑΤΟ, τη δραματική κατάσταση των λαών της. Μετά τη συμφωνία του Ντέιτον, οι λαοί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έζησαν με ΝΑΤΟϊκή κατοχή, που τον τελευταίο χρόνο αντικαταστάθηκε με 7000 στρατεύματα Ευρωστρατού.

Το ΝΑΤΟ αποφάσιζε ποια πολιτικά κόμματα θα λειτουργούν, ο ΝΑΤΟϊκός διοικητής έπαψε τον εκλεγμένο Πρόεδρο της χώρας. Σε 11 χρόνια, η ανεργία έφθασε το 40%, ενώ το 50% ζει κάτω από το όριο φτώχειας, το 50% δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το 18% δεν έχει ηλεκτρισμό. Πάνω από 600.000 πρόσφυγες, κυρίως σερβικής καταγωγής, δεν επέστρεψαν στις εστίες τους. Οργιάζει η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, η μαύρη αγορά. Αυτή τη "δημοκρατία" έφεραν οι ιμπεριαλιστές. Μετέτρεψαν χώρες Βαλκανίων σε προτεκτοράτα, που τώρα ετοιμάζονται να προσαρτήσουν στην Ε.Ε.

Το ψήφισμα των πολιτικών ομάδων που στηρίζουν την ιμπεριαλιστική πολιτική της Ε.Ε. αποτελεί ωμό εκβιασμό στους λαούς της χώρας να δεχθούν υπαγορευμένες από τον ιμπεριαλισμό συνταγματικές αλλαγές, να συμμορφωθούν "προς τας υποδείξεις" ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτώβρη, με απειλή διακοπής των ψίχουλων της Συμφωνίας Σύνδεσης - Σταθεροποίησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι οι λαοί των Βαλκανίων πρέπει άμεσα να αγωνιστούν, μαζί με τους λαούς της Ε.Ε., να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα.

 
  
  

- Κατάσταση στη Λευκορωσία (RC-B6-0109/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί η Λευκορωσία είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδικάζουν τη συμπεριφορά της. Κάποιοι μπορεί να απαντήσουν ότι αυτό οφείλεται στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, ακόμη και αν κάποιος δεχτεί την άποψη αυτή, μπορεί επίσης να ρωτήσει γιατί το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει, με τον ίδιο ζήλο, ψηφίσματα για χώρες με καταστάσεις που μπορούν να θεωρηθούν εξίσου σοβαρές, αν όχι σοβαρότερες. Μήπως γιατί η Λευκορωσία έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να υποκύψει στις απαράδεκτες απαιτήσεις και στην παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών και των μεγάλων δυνάμεων της ΕΕ;

Μήπως γιατί, αντίθετα με τις περισσότερες χώρες στην περιοχή, παρεμπόδισε και ακύρωσε τις ιδιωτικοποιήσεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας, επένδυσε στη γεωργία και στην εγχώρια παραγωγή, βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης του λαού της – και είναι η μόνη χώρα του πρώην σοβιετικού μπλοκ που κατάφερε, πράγματι, να αποκαταστήσει το ΑΕγχΠ της στα επίπεδα του 1990;

Μήπως γιατί η Λευκορωσία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει μια ένωση ίσων κρατών με τη Ρωσία, μια χώρα με την οποία έχει συνάψει συλλογική αμυντική συμφωνία;

Μήπως, τέλος, γιατί πρόκειται για μια περίπτωση δύο μέτρων και σταθμών, η οποία λειτουργεί υπέρ των στρατηγικών συμφερόντων και των οικονομικών φιλοδοξιών των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στην Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το έκτο κατά σειρά απαράδεκτο και προκλητικό ψήφισμα μέσα σε ενάμιση χρόνο αποτελεί μέρος των λυσσαλέων προσπαθειών της ΕΕ να ανατρέψει την εκλεγμένη από το λαό της Λευκορωσίας κυβέρνηση Λουκασένκο, η οποία αρνείται να υποταχθεί στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Με υποκριτικό τρόπο παρουσιάζει ως καταστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να περιορίσει την ξένη ιμπεριαλιστική επέμβαση για την ανατροπή της μέσω τεράστιας χρηματοδότησης πολιτικών παραγόντων και ΜΜΕ.

Αποτελεί πρόκληση η θέση για παραβίαση των "διεθνών προδιαγραφών", οι οποίες ωστόσο έχουν τηρηθεί, κατά την εκτίμηση της ΕΕ, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν που βρίσκονται υπό κατοχή!! Με πολιτικό θράσος κάνει λόγο για "διορισμένους υποψηφίους", όταν είναι γνωστό ότι ο υποψήφιος της "ενιαίας αντιπολίτευσης" εκλέχτηκε παρουσία του Αμερικανού πρέσβη και άλλων πρεσβευτών χωρών της ΕΕ.

Ζητά από τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίσουν "ίσες ευκαιρίες" σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις την ώρα που όλα τα πολιτικά κόμματα είναι ελεύθερα, ενώ στις "δημοκρατικές χώρες" της Βαλτικής- μέλη της ΕΕ τα ΚΚ είναι παράνομα και το 40% του λαού χωρίς ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα. "Φωνάζει, λοιπόν, ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης!"

Καταψηφίζουμε το ψήφισμα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη στο λαό της Λευκορωσίας στην προσπάθειά του να αποκρούσει τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και να επιλέξει το δικό του δρόμο ανάπτυξης.

 
  
  

- Έκθεση Kindermann (A6-0015/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης, που συνέταξε ο συνάδελφός μου, κ. Kindermann, σχετικά με την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, το θέμα του τρόπου με τον οποίο τα δάση και η ξυλεία θα συνδέονται με διαδικασίες δημιουργίας πλούτου φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνική πρόοδο καλύπτεται ανεπαρκέστατα στις ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα σχέδια που βασίζονται στον τομέα δασών-ξυλείας στις σχετικές γεωγραφικές περιοχές. Πρέπει να θεσπιστεί η σύνδεση ανάμεσα στη δασική στρατηγική και την αγροτική ανάπτυξη, και, ενώ συζητούμε το συγκεκριμένο θέμα, λυπάμαι που οι ορεινές περιοχές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο της προσοχής μας. Επίσης, και αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η Ένωση πρέπει να επιδείξει περισσότερο ενδιαφέρον όσον αφορά την στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων που συνδέονται με τη χρήση της ξυλείας, για παράδειγμα στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας.

Τέλος, θα πρέπει να διεξαχθεί μελέτη, ως προπομπός για την ανάληψη δράσης, όσον αφορά τη μεταφορά της ξυλείας, προϊόν με μεγάλο βάρος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κάποια συνοχή ανάμεσα στα δάση, στις περιοχές κατανάλωσης και στις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες υποδομές μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την έκθεση του κ. Kindermann σχετικά με την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ, επειδή, παρόλο που η δασοκομία δεν αναφέρεται στην πραγματικότητα στις Συνθήκες, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αειφόρο διαχείριση των δασών, το οποίο θα παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρμογή δράσεων σχετικά με τα δάση και θα χρησιμεύει για τον συντονισμό των κοινοτικών δράσεων και των δασικών πολιτικών των κρατών μελών και το οποίο θα καταρτίζεται σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.

Ζώντας σε ένα από τα τελευταία σημαντικά εναπομείναντα δάση με βελανιδιές της Αγγλίας, έχω μεγάλη επίγνωση της ανάγκης για αειφόρο διαχείριση των δασών. Τα δάση έχουν πολυλειτουργικό ρόλο. Το δάσος του Dean παρέχει ένα όμορφο περιβάλλον και έναν φυσικό οικότοπο, ευκαιρίες για αναψυχή και τουρισμό, δυνατότητες εργασίας και βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και έναν χώρο διαμονής των ανθρώπων. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός ο πολυλειτουργικός ρόλος, εκτιμώμενος με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει, δεν αντικατοπτρίζεται στην οικονομία των αντίστοιχων περιοχών ή στο εισόδημα των κατοίκων τους. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης είναι το βασικό μέσο για την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής σε κοινοτικό επίπεδο και την υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε της άποψης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να αναπτύξει κοινή δασική πολιτική. Αυτός ο τομέας πολιτικής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα. Θα θέλαμε να είχε δηλώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο στόχος ήταν να παραμείνει η δασική πολιτική ένας τομέας όπου η λήψη των αποφάσεων γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Συναντήσαμε έναν βαθμό συμφωνίας για αυτή την άποψη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής της έκθεσης. Δυστυχώς, ωστόσο, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοίμασε –σύμφωνα με τη συνηθισμένη εμμονή του να κάνει τα πάντα σε υπέρμετρα μεγάλη κλίμακα– μια έκθεση η οποία, για παράδειγμα, θα έχει ως συνέπεια οι τομεακές κοινοτικές πολιτικές και η στρατηγική της Λισσαβόνας να έχουν αντίκτυπο στη δασοκομία και η οποία συστήνει «την κατάρτιση μιας έκθεσης για να εξετάσουν με αντικειμενικό τρόπο τις δυνατότητες δημιουργίας μιας ειδικής νομικής βάσης για τα δάση στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Απορρίπτουμε αποφασιστικά τέτοιου είδους μεταστροφές στις πολιτικές δηλώσεις που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να εξηγηθεί μια για πάντα ότι η δασική πολιτική είναι ένας τομέας στον οποίο οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται απλά και καθαρά σε εθνική βάση. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ μιας έκθεσης που έχει μια κατά κάποιον τρόπο κρυφή ατζέντα για την εισαγωγή μιας δασικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα ασκείται με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Είναι πλέον καιρός να αποκτήσουμε μια δασική στρατηγική, ειδικά σε μια Γαλλία η οποία, τον 21ο αιώνα, κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα ομορφότερα δάση της Ευρώπης, στην περιοχή Landes, και η οποία έκτοτε δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί το δάσος της εμπορικά.

Όταν βλέπουμε τα δάση μας να καταστρέφονται από τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία, την Γαλλία και την Ισπανία και όταν εξαρτιόμαστε από την Ινδονησία και την Βραζιλία για τη δική μας βιομηχανική ξυλεία και παραγωγή χαρτιού, ενώ δεν παύουμε να εκφράζουμε τη λύπη μας για την αποψίλωση των δασών και τις συνδεόμενες με αυτήν κλιματικές και βιολογικές καταστροφές, τότε ακριβώς θυμόμαστε πόσο απαραίτητη είναι η παγκόσμια πολιτική αντίδραση. Αυτό που απαιτείται είναι η βούληση να δημιουργηθεί ένας σημαντικός δασικός τομέας στην Ευρώπη και, πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία. Για να το πετύχουμε, απαιτούνται προνομιακές επενδύσεις, επαγγελματίες καταρτισμένοι που θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ένα πολιτικό όραμα μακράς πνοής και μια ευφυής προσέγγιση στην φορολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου