Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0001(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0409/2005

Keskustelut :

PV 14/02/2006 - 12
PV 14/02/2006 - 14
CRE 14/02/2006 - 12
CRE 14/02/2006 - 14

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 6.1
CRE 16/02/2006 - 6.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0061

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

- Mietintö: Gebhardt (A6-0409/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE). – (IT) Arvoisa puhemies, haluaisin painottaa parlamentissa saavutetun yhteisen kannan myönteisiä piirteitä, koska näin eurooppalaisille lähetetään heidän kaipaamansa merkki poliittisesta yhtenäisyydestä ja luottamuksesta.

Haluan korostaa myönteistä vaikutusta, joka 31 artiklalla, sellaisena kuin se on muutettuna, tulee olemaan tärkeällä matkailupalvelujen alalla. Olisi varauduttava suureen ja tasapainoiseen matkailijavirtaan siten, että pyritään huolellisesti selvittämään, kuinka eri maiden valtavia matkailijamääriä koskeva harmonisointi voidaan toteuttaa. Tämän vuoksi kehotan komissiota uudistamaan perusteellisesti ja antamaan uudelleen vuodelta 1992 peräisin olevan direktiivin 320, jota monet jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi noudattaneet, jotta korkeatasoisiin palveluihin tähtäävät toimet pystytään toteuttamaan täysin ja samalla saavuttamaan tavoite Euroopan kestävästä matkailusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun pidän oman äänestyspäätökseni perustelemista tarpeellisena, johtuu tämän mietinnön tärkeydestä – kyseessä on ehkäpä tämän vaalikauden tärkein mietintö – ja siitä, että äänestyspäätökseni on ristiriidassa ryhmäni enemmistön hyväksymän kannan kanssa.

Itse asiassa myönnän heti, että Bolkesteinin alkuperäiseen ehdotukseen on tehty parannuksia, mistä onnittelen esittelijä Gebhardtia. Myönnän kuitenkin senkin, että olen tyytymätön 16 artiklan epäselvyyteen. Vaikka äänestin tätä mietintöä koskevien kompromissitarkistusten puolesta, en voi tukea mietintöä ja päätin lopulta hylätä sen, koska esitys kuvastaa historiallista ja vakavaa irtautumista niistä periaatteista, jotka ovat toistaiseksi mahdollistaneet Euroopan yhdentymisen jatkumisen. Solidaarisuus ja sääntely väistyvät Euroopan maiden ja kansojen välisen kilpailun tieltä. Olen pahoillani tästä asiaintilasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Tänä aamuna parlamentti on äänestänyt uuden direktiivin puolesta. Direktiivin soveltamisalaa on kavennettu, alkuperämaaperiaate on lopulta poistettu ja työoikeus on säilytetty: olemme muuttaneet meille esitetyn tekstin henkeä ja kirjainta, ja olen tyytyväinen lopputulokseen.

Ainoa eurooppalainen toimielin, joka pystyi toteuttamaan tämän syvällisen henkisen muutoksen, on oma parlamenttimme. Tämä johtuu epäilemättä siitä, että olemme kuunnelleet kansalaisiamme sekä heidän huoliaan ja pelkojaan, ja epäilemättä myös siitä, että pyrimme ennen kaikkea puolustamaan eurooppalaista yhteisten arvojen mallia ja valitsemme aina mieluummin yhdenmukaistamisen ylöspäin kuin polkumyynnin alaspäin. Olemme tehneet hyvää työtä. Komission ja neuvoston on todellakin lopulta otettava huomioon tänään lähettämämme vahva poliittinen viesti, joka ilmentää haluamme toteuttaa sisämarkkinat samalla sosiaalisen mallimme säilyttäen. Omalla tahollamme aiomme valvoa, että näin tapahtuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, on kiistatonta, että se versio palveludirektiivistä, jonka äsken äänestyksessä hyväksyimme, on paljon parempi kuin alkuperäinen versio. Nähdäkseni kestämätön alkuperämaaperiaate ei ole ehkä kokonaan hävinnyt, mutta periaatetta on varmasti huomattavasti heikennetty.

Tänään hyväksymässämme asiakirjassa on kuitenkin edelleen paljon epäselviä kohtia. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä kaikkia vaikutuksia sillä onkaan.

En ole esimerkiksi edelleenkään lainkaan vakuuttunut siitä, että tämä teksti ei voi johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin, ja olen erityisen tyytymätön siihen, kuinka sen noudattamista pystytään valvomaan. Koska tavanomaisten eurooppalaisten talousarvioiden toteuttamisessakin ilmenee paljon väärinkäytöksiä, joihin syyllistyvät myös toimielimet, suhtaudumme vähintäänkin epäilevästi Euroopan laajuisen valvonnan tehokkuuteen.

Näin ollen äänestin tyhjää, sillä vaikka tämä voi olla askel – jopa aimo harppaus – oikeaan suuntaan, vielä on jäljellä liian paljon epäselviä seikkoja, jotka on ehdottomasti poistettava toisessa käsittelyssä. Voin vain toivoa, että minulla ei ole tuolloin vaikeuksia äänestää tekstin puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, on tietenkin hyvä asia, että Euroopan parlamentti on tänään pystynyt muuttamaan alkuperäistä palveludirektiivitekstiä, vaikka on sanottava, että monet sadoista tarkistuksista eivät olleet tarpeellisia. Alkuperäisellä direktiivitekstillä olisi hyvinkin saatettu valaa institutionaalinen perusta sosiaaliselle polkumyynnille, mutta myös nykyinen versio mahdollistaa saman polkumyynnin jossakin muodossa kaikenlaisten muiden väärinkäytösten lomassa. Sillä ei myöskään yksiselitteisin sanamuodoin vahvisteta alkuperämaaperiaatetta.

Eikö olekin paljastavaa, että Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämä pyyntö valvontakeskuksen perustamisesta sen varmistamiseksi, että direktiivi ei johda sosiaaliseen polkumyyntiin, hylättiin? Äänestäessämme tyhjää lähetämme poliittisen viestin siitä, että puolueeni, Vlaams Belang, aikoo hinnalla millä hyvänsä – aivan kuten toimimme viime kuussa satamapalvelujen vapauttamisesta käydyn keskustelun yhteydessä – vastustaa kaikkia yrityksiä heikentää sitä periaatetta, että kunkin oma kotimaa on ensimmäisellä sijalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Syy siihen, miksi äänestin tyhjää Evelyne Gebhardtin laatimasta palveludirektiiviä koskevasta mietinnöstä toimitetussa äänestyksessä, oli se, että uusista jäsenvaltioista peräisin olevien PPE-DE-ryhmää edustavien Euroopan parlamentin jäsenten esittämää tarkistusta 250, jota pidettiin uusien jäsenvaltioiden kannalta keskeisenä asiana, ei hyväksytty.

Tarkistuksella pyrittiin muuttamaan direktiiviä siten, että 35a artiklalla olisi korvattu työntekijöiden lähettämistä koskevat 24 ja 25 artikla, jotka poistettiin komission ehdotuksesta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa pidetyssä äänestyksessä. Tarkistuksella olisi yksinkertaistettu työntekijöiden lähettämistä koskevia menettelyjä, koska työntekijöiden lähettämistä koskevalla direktiivillä ei säädetä hallinnollisesta yhteistyöstä alkuperämaan ja vastaanottajamaan välillä.

Olen tyytyväinen siihen, että direktiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Toisaalta minua surettaa se, että uusia jäsenvaltioita edustavat jäsenet eivät jälleen kerran saaneet riittävästi tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, se, että äänestin Gebhardtin laatimaa mietintöä vastaan, ei johdu esittelijästä, joka teki erinomaista työtä. Olen vilpittömästi sitä mieltä, että jäsen Gebhardt, joka sai vastaansa kauhistuttavan tekstin, teki hämmästyttäviä urotekoja. Kaikista ponnisteluistaan huolimatta hän ei kuitenkaan pystynyt vastustamaan liberalistista painetta, joka on uhka koko yhteiskuntarakenteellemme. Tästä vaikeaselkoisesta tekstistä on lukuisten kompromissien jälkeen tullut lukukelvoton. Jokaiselle, joka vain haluaa silmänsä avata, on kuitenkin selvää, että komissio on luopunut yhdenmukaistamispyrkimyksestään sellaisen tapauskohtaisen sääntelyn hyväksi, joka koskee sitä, mitä yhteisen edun nimissä voidaan ja mitä ei voida tehdä.

Ilman yleishyödyllisistä palveluista ja yleistä taloudellista etua koskevista palveluista annettavaa direktiiviä tämä teksti luo harmaita alueita, jotka jättävät oven auki lukemattomille oikeudellisille kanteille. Eurooppa etääntyy jälleen askeleen verran kansalaisistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ana Maria Gomes, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira ja Manuel António dos Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Aiempi Bolkesteinin direktiivi on laitettu uuteen uskoon, ja tämä on selkeä edistysaskel palvelujen sisämarkkinoiden saavuttamisessa.

Äänestimme uudistetun ehdotuksen puolesta, koska mielestämme sillä taataan tasapainoinen edistyminen eurooppalaisten palvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Lisäksi direktiivi on mielestämme tasapainoisempi, kun sen soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty yleishyödylliset palvelut, arpajaistoiminta ja olennaiset terveyspalvelut.

Nykymuodossaan direktiivi on hyödyttää Portugalin taloutta erityisesti sen vuoksi, että alkuperämaaperiaatetta ei enää sovelleta. Euroopan palvelumarkkinoiden avaamisella luodaan paljon työpaikkoja, ja tällä tekstillä lopetetaan vihdoinkin niin sanottu "sosiaalinen polkumyynti".

Direktiivin ansiosta monissa eri jäsenvaltioissa harjoitettu perusteeton byrokratia vähenee ja palvelujen tarjoamiseen sovelletaan sen maan sääntöjä, jossa palvelu tarjotaan. Lisäksi tilapäistyön jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle ja se, että direktiivillä ei ole vaikutusta työntekijöiden lähettämistä koskevaan direktiiviin, edesauttavat tasapainon ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista.

Kaikkien näiden seikkojen vuoksi äänestimme esityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin ensimmäisessä käsittelyssä palveluja sisämarkkinoilla koskevan direktiiviehdotuksen puolesta sellaisena, kuin Euroopan parlamentti on sen laatinut uudelleen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän välillä neuvotellun kompromissin perusteella. Haluan osoittaa kunnioitusta jäsen Harbourin tekemälle ansiokkaalle työlle. Hän on seurannut valmistelutyötä PPE-DE-ryhmän puolesta yhdessä ystäväni, jäsen Toubonin kanssa. Lain säätäminen oli sitäkin tarpeellisempaa, jotta yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi ei jäisi "oikeuden asettaminen" neljännen palveluja koskevan unionin perusvapauden osalta.

Tämän kompromissin avulla on mahdollista luoda kehys, jolla tuetaan kilpailukykyä ja kehitystä palvelutoiminnan alalla, jonka osuus on 70 prosenttia BKT:sta ja joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia kasvulle ja työpaikkojen luomiselle siten, että samalla torjutaan sosiaalisen polkumyynnin riskejä. Ranskan tasavallan presidentti Jacques Chirac oli oikeassa vastustaessaan Prodin komission tammikuussa 2004 esittämää ensimmäistä tekstiä. Euroopan parlamenttihan on hoitanut tehtävänsä yhtenä lainsäädäntövallan käyttäjänä asianmukaisesti. Tämä on vastuullisen demokratian voitto ja merkittävä edistysaskel sosiaalisen markkinatalouden rakentamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), kirjallinen.(FR) Valiokunnassa ja Euroopan kansalaisten keskuudessa yli vuoden ajan käydyn keskustelun jälkeen Euroopan parlamentti otti tänään kantaa palveludirektiiviin.

Uskollisena omalle vakaumukselleni ja sitoumukselle, jonka olen tehnyt niille monille kansalaisille, jotka ovat minulta tästä direktiivistä tiedustelleet, äänestin ensimmäisessä vaiheessa koko Ranskan sosiaalidemokraattisen valtuuskunnan tavoin direktiivin hylkäämisen puolesta. Tämä hylkääminen ei toteutunut (153 ääntä puolesta, 486 ääntä vastaan).

PSE-ryhmän ranskalaisilla jäsenillä oli kolme perusvaatimusta: yleisiä taloudellisia tarkoituksia koskevat palvelut jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ja direktiivissä on viitattava nimenomaisesti vastaanottajavaltioperiaatteeseen ja julkisia palveluja koskevaan puitedirektiiviin.

Tämän vuoksi tuin kaikkia tarkistuksia, joilla pyrittiin supistamaan tekstin soveltamisalaa ja jättämään sen ulkopuolelle selkeästi julkiset palvelut ja sosiaalisen mallimme kannalta ratkaisevan tärkeät alat, joita ovat koulutus, kulttuuri, terveydenhuolto ja niin edelleen. Myös nämä tarkistukset hylättiin.

Koska Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tekemä kompromissi ei vastaa omia vaatimuksiani eurooppalaisen sosiaalisen mallin säilyttämisen osalta äänestin lopullisessa äänestyksessä tekstiä vastaan.

Huomautan myös, että muutetun tekstin hylkäämiseen tähtäävän tarkistuksen saama tuki oli suurempi (215 ääntä) kuin osasimme odottaa tekstin palauttamista valiokuntaan koskevan ensimmäisen äänestyksen perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma Bonino (ALDE), kirjallinen. (IT) Äänestin Bolkesteinin direktiivin osalta saavutettua kompromissia vastaan.

Äänestin "ei" aivan eri syistä kuin parlamenttimme vasemmistoa edustavat jäsenet, joiden "ei" oli ideologinen, sillä heidän äänensä tarkoittaa viime kädessä "ei"-ääntä Euroopalle.

Prodin komission ehdotusta ei laatinut Tohtori Outolempi vaan sen pohjana olivat perustamissopimus ja Lissabonin Eurooppa-neuvostossa päätetyt suuntaviivat.

Mitä on jäänyt jäljelle?

Vapaata liikkuvuutta ei sovelleta yleishyödyllisiin palveluihin, joten ne on jätetty ensinnäkin soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä koskee myös rahoituspalveluja, mikä on harmi. Mukaan ei ole otettu oikeudellisia palveluja tai terveydenhuolto- ja sairaalapalveluja audiovisuaalisista palveluista puhumattakaan. Verotukseen liittyviä palveluja ei edes mainita eikä ammatillisia palveluja – asianajajien, lakimiesten ja muiden ammattilaisten olisi syytä loukkaantua. Lisäksi "kansallisia" rulettipalloja on käytettävä myös uhkapeleissä. Lisäksi poissuljettujen palvelujen joukossa ovat vielä kuljetuspalvelut, vaikka hautausurakoitsijoiden vapaa liikkuvuus onkin säilytetty, mikä saattaa olla vertauskuvallista.

Paljon parjatun alkuperämaaperiaatteen osalta todettakoon, että tekstistä on poistettu sekä sen periaate että sen innovatiivinen voima, joka on tosiasiassa käytössä varsin monilla muilla talouden aloilla.

Tämän päivän voittajia olivat korporatiiviset edut ja puolalaisiin putkiasentajiin kohdistuvat pelot sekä tekopyhyys, johon syyllistyvät ne, jotka väittävät, että jäähän jäljelle maahanmuuttajien laiton työ. Häviäjä on Eurooppa.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann, Matthias Groote, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jo Leinen, Willi Piecyk ja Mechtild Rothe (PSE), kirjallinen. (DE) Bolkesteinin direktiivillä pyrittiin sosiaaliseen polkumyyntiin ja sääntelyn purkuun. Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä on onnistunut kääntämään direktiivin päinvastaiseksi.

Alkuperämaaperiaatteesta on luovuttu, ja se on korvattu syrjimättömällä markkinoille pääsyllä. Lisäksi on sovellettava palvelujen suorittamispaikan työlainsäädäntöä.

Työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä sovelletaan edelleen rajoituksetta, ja siihen on tehtävä jatkossa muutoksia.

Tilapäistyövoimaan ja vuokratyöhön sovelletaan poikkeuksia. Kehotamme neuvostoa luopumaan eurooppalaisen lainsäädännön jarruttamisesta.

Direktiiviä ei sovelleta yleishyödyllisiin palveluihin, ja sitä sovelletaan ainoastaan osittain yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin. Vaadimme eurooppalaista puitedirektiiviä, johon sisällytetään tähän olennaisen tärkeään alaan sovellettavia erillisiä säännöksiä.

Lainsäädäntöprosessin jatkuessa eräisiin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota.

Esimerkiksi liike-elämän sääntöjen asemesta etusijalle on asetettava työntekijöiden perusvapaudet, sellaisena kuin ne on määritelty EU:n "Monti-lausekkeessa".

Päätöksenteko- ja osallistumisoikeutta, jotka ovat lakiin perustuvia oikeuksia, ei saa heikentää.

Yhteisen hyvän oikeutetut edut, sellaisina kuin ne on määritelty 4 artiklan 7a kohdassa EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, on otettava johdonmukaisesti huomioon.

Sekä niiden, jotka tarjoavat palveluja kotimaassaan, että niiden, jotka tarjoavat palveluja rajojen ylitse, on täytettävä tietystä maasta ja muualta peräisin olevien työntekijöiden etujen turvaamiseksi asetetut lakisääteiset velvoitteet (pakolliset maksut ammattiyhdistyksille, lomakorvaukset ja niin edelleen).

Näennäisyrittämiselle ei saa avata tietä. Julkisten urakoiden myöntämiseen liittyvien laatuvaatimuksia koskevien sääntöjen on pysyttävä kokonaisuudessaan voimassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Me konservatiivijäsenet katsomme, että perusoikeuskirjaa on aina noudatettava siitä riippumatta, mistä asiasta tai mistä lainsäädännöstä on kyse. Suhtaudumme myönteisesti perustuslakisopimukseen, jossa tästä peruskirjasta oli tehty kaikkia EU:n kansalaisia oikeudellisesti sitova. Emme ole sitä mieltä, että ainoastaan tämän peruskirjan työoikeudelliset osat on mainittava palveludirektiivissä, ja tämän vuoksi olemme äänestäneet tyhjää niissä kysymyksissä, joissa mainitaan peruskirja.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin sen puolesta, että ehdotettua palveludirektiiviä ei hylätä, vaan pikemminkin muutetaan perusteellisesti. Olemme pyrkineet tasapainoon ja mielestäni suurimmaksi osaksi saavuttaneetkin sen ensimmäisessä käsittelyssä. Haluamme poistaa byrokraattiset esteet palvelujen vapaalta liikkuvuudelta eurooppalaisilla markkinoilla, mutta emme halua luoda tilannetta, jossa sosiaalipalvelut, työelämän normit, terveyttä ja turvallisuutta koskevat säännökset tai muut suojelun olennaiset osa-alueet heikkenevät. Haluamme suojelua, mutta emme protektionismia. Muutetussa tekstissä on saavutettu tasapaino, joka puuttui alkuperäisestä esityksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), kirjallinen. (NL) Pidän sietämättömänä puuttumisena kansalliseen suvereeniuteen sitä, että 16 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa kansallisen lainsäädännön tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta testataan. Jos tulkitsen tekstiä oikein, tällä luodaan oikeudellista epävarmuutta ja kansallisia viranomaisia estetään tekemästä työtään. On tietenkin hyvä asia, että ympäristön kaltaista alaa koskeva lainsäädäntö on oikeasuhteista, mutta tämä on aina poliittinen päätös. Ei ole suotavaa, että EU ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ovat vahtikoirina kansallisten päätöksentekijöiden niskassa. Tuen kuitenkin tätä kompromissia 1 b ja 1 c kohtia lukuun ottamatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE), kirjallinen. (NL) Äänestin palveluja koskevaa direktiiviehdotusta vastaan ja esitän päätökselleni kolme perustetta.

1) Parlamentti on saattanut tehdä parannuksia komission ehdotukseen, mutta ne eivät ole mielestäni riittäviä. On väärin, että direktiiviä on edelleen sovellettava eräisiin julkisen palvelun aloihin, niihin, joita kutsutaan yleistä taloudellista etua koskeviksi palveluiksi. Tätä direktiiviä ei pitäisi tosiasiassa soveltaa esimerkiksi kotitalousjätteen keräyksen ja vesihuollon kaltaiseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan puitelainsäädäntöä, jotta oikeus julkisen palvelun tarjoamiseen voidaan vahvistaa .

2) Eräitä direktiivin kohtia on mahdollista tulkita useammalla kuin yhdellä tavalla. Kansalaiset suhtautuvat tällä hetkellä epäilevästi EU:hun, joten emme ainakaan tarvitse lainsäädännön oikeudellista epävarmuutta.

3) Tarvitsemme sosiaalisen ja luotettavan EU:n, jossa sovelletaan samoja yhdenmukaistettuja perussääntöjä sisämarkkinoiden koko alueella. Tällä direktiivillä ei missään nimessä luoda tällaisia markkinoita.

Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty satamapalvelujen, rekrytointipalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuoltoalan ja lastenhoitoalan kaltaiset arkaluonteiset alat ja että lisäksi kunkin maan sosiaalisiin saavutuksiin ei puututa, jolloin sosiaalinen polkumyynti ei ole mahdollista. Äänestin tähän tähtäävien tarkistusten ja myös kaikkien niiden tarkistusten puolesta, joilla tekstiä on parannettu ja selkiytetty.

 
  
MPphoto
 
 

  Antoine Duquesne (ALDE), kirjallinen.(FR) Palveludirektiivin antaminen on Euroopan unionille merkittävä edistysaskel. Kaikesta huolimatta alkuperäisen ehdotuksen olennainen sisältö oli mahdollista säilyttää, ja hyväksytyllä tekstillä siivitetään Lissabonin strategian menestymistä, kuten Euroopan komission tuoreimmista selvityksistä ilmenee.

Direktiivillä edistetään toimintaa palvelualalla, joka on erittäin tärkeä työllistäjä. Direktiivillä on valtavasti annettavaa erityisesti Belgian taloudelle, sillä sen talous on vahvasti palveluihin suuntautunut.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan esittämien tarkistusten ansiosta kansalaisten suurimpiin huolenaiheisiin oli mahdollista vastata direktiivin soveltamisalan tarkentamisella ja sillä, että pitkäkestoinen harhaanjohtamiskampanja saatiin lopetettua. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän ensimmäinen kompromissiehdotus vei direktiiviehdotukselta kaiken merkityksen. Onneksi viimeinen kompromissi – vaikka se ei olekaan saanut innostunutta vastaanottoa – on ensimmäinen askel, joka on tyhjää parempi, ja siinä otetaan huomioon direktiivin kannattajien suurimmat huolenaiheet.

Nyt on neuvoston tehtävänä vahvistaa parlamentissa saavutettu lopullinen kompromissi ja parantaa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), kirjallinen. (SV) Tänään Euroopan parlamentti sanoo sanansa siitä, kuinka aiomme luoda palvelujen vapaan liikkuvuuden EU:hun – tämä vapaushan on yksi niistä neljästä vapaudesta, joiden varaan yhteinen eurooppalainen yhteistyömme rakentuu. Aina vain globaalimmassa maailmantaloudessa, jossa kilpailu kovenee jatkuvasti, Euroopan talouden on panostettava niihin aloihin, joilla olemme kilpailukykyisiä. Palveluala on yksi niistä. Valitettavasti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tukemilla kompromisseilla on luotu lisää mahdollisuuksia protektionismin laillistamisen jatkamiselle, mikä vaikeuttaa palvelujen kauppaa naapurimaiden välillä ja on erityisen kova isku uusimmille jäsenvaltioille. Kaikesta huolimatta päätin tänään äänestää tämän vesitetyn ehdotuksen puolesta, koska se voi olla ensiaskel kohti toivomaani palvelujen – joihin jo nyt kohdistuu kilpailua – vapaata liikkuvuutta siten, että tämä liikkuvuus on yhteisten eurooppalaisten sisämarkkinoiden arvoinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme pettyneitä siihen, että ehdotustamme Bolkesteinin direktiivin hylkäämisestä ei hyväksytty. Tämä direktiivi kuuluu niin sanotun Lissabonin strategian kovaan ytimeen, ja se on palvelujen alalla uusliberalismin kulmakivi. Direktiivin tarkoituksena on EU:n suurten taloudellisten ryhmittymien ja finanssiryhmittymien etujen palveleminen, mikä käy ilmi näitä ryhmittymiä edustavien järjestöjen, kuten työnantajien järjestön UNICEn kannasta.

On totta, että työntekijät ja kansa ovat taistelemalla saavuttaneet joitakin myönnytyksiä ja parannuksia, joita olemme tukeneet, jos ne ovat olleet myönteisiä. Tästä huolimatta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tekemä järkyttävä sopimus on ollut pettymys monille niistä, jotka odottivat ja luottivat, että parlamentti olisi pystynyt peruuttamaan jäsenvaltioiden työntekijöiden ja kansan kannalta näin vahingollisen ehdotuksen.

Äänestimme koko ehdotusta vastaan. Lisäksi äänestimme monia yksittäisiä seikkoja vastaan, joita vastustamme ja jotka koskevat erityisesti seuraavia aloja:

- useimmat palvelut, muun muassa arkaluonteiset julkiset alat ja palvelut, kuten vesi, sosiaalinen asuntotuotanto, energia-ala, postipalvelut, tutkimus, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, kulttuuripalvelut ja turvapalvelut, vapautetaan; ehdotuksemme edellä mainittujen palvelujen jättämisestä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle hylättiin;

- työntekijöiden, erityisesti freelance-työntekijöiden, sopimusjärjestelyistä on tullut entistä epävarmempia;

- kuluttajien ja julkisten palvelujen loppukäyttäjien oikeuksien suojelemiseen ja ympäristösuojeluun liittyvät vaikeudet ovat kärjistyneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestyksen kohteena olevan tekstin tavoitteena on edellytysten luominen todellisille palvelujen sisämarkkinoille. Samalla tavoitteena on parantaa direktiiviehdotusta, jonka perusajatuksena oli jäsenvaltioiden sosiaali- ja verolainsäädännön välinen kilpailu, millä olisi ollut murheellisia seurauksia erilaisten sosiaalisten mallien heikentämisen myötä.

Vaikka ensimmäinen näistä tavoitteista saavutettiin, samaa ei voida sanoa jälkimmäisestä. On totta, että parlamentti vaikutti merkittävästi ensimmäisen tekstin linjausten muuttumiseen alkuperämaaperiaatteen poistamisella, yleishyödyllisten palvelujen jättämisellä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja työlainsäädännön suojelemisella.

Tosiasia on, että paljon harmaita alueita jää jäljelle. Sosiaalisiin palveluihin ja julkisten palvelujen taloudelliseen puoleen (yleistä taloudellista etua koskevat palvelut) kohdistuu edelleen suoraan kestämätön sosiaalisen polkumyynnin uhka. Alkuperämaaperiaatteen poistamiseen liittyvä oikeudellinen tyhjiö ennakoi lisäksi aivan uutta tilannetta, jossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomareilla on valta määritellä sosiaalinen lainsäädäntö ilman takeita lopputuloksesta ja ilman demokraattista valvontaa.

Näiden erittäin tärkeiden syiden vuoksi en pysty tukemaan parlamentille jätettyä lopullista tekstiä, vaikka olenkin tyytyväinen asiassa tapahtuneeseen edistymiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen.(FR) Palveludirektiiviä, sellaisena kuin se tänään hyväksyttiin, ei voida edelleenkään hyväksyä, koska se on pelkästään pintapuolisesti paranneltu versio alkuperäisestä direktiivistä.

Valtaosa käsityöläistoiminnasta joutuu edelleen kestämään kilpailua, vaikka tällä hetkellä ala on kotimaani suurin työllistäjä, ja sille syntyy eniten työpaikkoja. Vaikka täysin yksiselitteiset viittaukset alkuperämaaperiaatteeseen on poistettu, on silti aloja, joilla tätä pöyristyttävää periaatetta sovelletaan edelleen täysin tai osittain. Jäljelle jäävät epävarmat kohdat, harmaat alueet ja epäjohdonmukaisuudet antavat Luxemburgissa toimivalle yhteisöjen tuomioistuimelle vallan tehdä direktiivistä oman tulkintansa. Yhteisöjen tuomioistuinhan on aina asettunut tukemaan niitä, jotka ovat pitäneet eräitä normeja – erityisesti sosiaalisia normeja – kestämättöminä kilpailun esteinä. Komissio saa tekosyyn, jonka varjolla se voi ajaa yhdenmukaistamista alaspäin sen toimivaltaan kuulumattomilla aloilla, kuten sosiaalisen suojelun ja työlainsäädännön aloilla.

Hylkään Bolkesteinin direktiivin muutettuna tai muuttamattomana. Hylkään sen taustalla olevat järjettömät periaatteet. Hylkään sosiaalisen ja oikeudellisen polkumyynnin ja vapaan kilpailun, jota ylistetään taivaisiin mutta joka on syyllinen työttömyyteen. Hylkään suunnitellut uudelleen sijoittamiset. Hylkään eurokraatit, jotka kieltäytyvät ottamasta huomioon kansakuntien mielipidettä voidakseen soveltaa väkisin niiden tahdon vastaista politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren ja Lars Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kesäkuun lista yhtyy siihen käsitykseen, että palvelujen sisämarkkinoita ei ole saatu valmiiksi. Suhtaudumme myönteisesti palveludirektiiviin ja katsomme, että palveluyrityksiä ei saa yhdessäkään EU-maassa syrjiä niiden alkuperämaan perusteella.

Palveludirektiiviä koskevassa keskustelussa ydinkysymys on se, onko alkuperämaaperiaate (16 artikla) direktiivin johtotähti. Kesäkuun lista arvostaa sekä sisämarkkinoita että kansallista itsemääräämisoikeutta. Perustava kysymys on siis seuraava: tuoko alkuperämaaperiaate mukanaan niin ratkaisevan suuria etuja, että olemme valmiit luopumaan kansallisesta suvereeniudesta? Vastauksemme tähän kysymykseen on kieltävä.

Alkuperämaaperiaate koskee merkityksellisiä mutta varsin rajallisia aloja, kuten rakentamista, asennustoimintaa ja konsulttipalveluja. Pidämme kilpailua näillä aloilla tervetulleena, mutta katsomme, että sen on oltava kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukaista. Katsomme, että ruotsalaisten sääntöjen on oltava voimassa Ruotsin valtion alueella. Tuemme näin ollen niin sanottua isäntämaaperiaatetta.

Olemme lisäksi sitä mieltä, että kansallisia palvelumonopoleja on kunnioitettava. Se, kuinka tämä toteutetaan, ratkaistaan kussakin jäsenvaltiossa käydyn laajan keskustelun pohjalta.

Edellä mainittujen kannanottojen perusteella olemme päättäneet tukea Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittämää kompromissia.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin tarkistetun ehdotuksen puolesta. Toivon, että palveludirektiivistä toimitettu äänestys murtaa sen yleisen harhakäsityksen, että Euroopan komissio sanoo kaikessa viimeisen sanan.

Tekstiä ei sovelleta sellaisenaan sen vuoksi, että Euroopan komissio on sitä ehdottanut. Äänestykseen liittyvistä seikoista johtuvien poliittisten järjestelyjen vuoksi ranskalaiset saatiin ajattelemaan, että näin oli asia. Niin sanottu "Bolkesteinin" direktiivi on kansan manipulaation symboli. Euroopan parlamentti on tänään osoittanut, että lainsäädäntövalta kuuluu kansalaisten edustajille.

Euroopan komission ehdotus ei ollut hyvä. Näin ollen muutimme sitä saattaaksemme keskenään tasapainoon yhtäältä palvelujen vapauttamisen taloudelliset hyödyt ja toisaalta sen, että on ehdottomasti tarpeen ehkäistä kaikkea sosiaalista polkumyyntiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentin enemmistö on hyväksynyt Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän kompromissin, jolla pyrittiin säilyttämään palvelujen vapauttamista koskevan direktiiviehdotuksen olennaiset seikat sen sijaan, että ehdotus olisi esityksemme mukaisesti hylätty .

Koska ehdotuksen pahimmat epäkohdat tuomittiin ankarasti ja työntekijät kampanjoivat direktiivin hylkäämisen puolesta, parlamentin enemmistö sulki joitakin aloja direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siten, että niitä koskeva päätös tehdään myöhemmin. Laillisen silmänkääntötempun ansiosta se onnistui häivyttämään säännöksen palveluntarjoajan alkuperämaan lainsäädännön soveltamisesta.

Vaikka suurten taloudellisten ryhmittymien ja finanssiryhmittymien kaikki kunnianhimoiset suunnitelmat eivät toteutuneet, kilpailua on lisätty monilla palvelualoilla, muun muassa julkisten palvelujen alalla. Tällä tavoin työntekijöiden oikeudet ja kansalaisille tarjotut palvelut heikkenevät. Samalla yksittäisten maiden suvereeniutta kavennetaan entisestään ja yhteisöjen tuomioistuimen roolia vahvistetaan.

Palvelujen vapauttamista koskevaa direktiiviä ei ole vielä annettu. Neuvoston, jossa Portugalin hallituksella on oma paikkansa, on kannettava vastuunsa. Aiomme omasta puolestamme edelleen taistella direktiiviehdotuksen hylkäämisen puolesta. Jos direktiivi annetaan, sillä heikennetään työntekijöiden ja maan etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL), kirjallinen.(FR) Kaikki on kiteytettävissä kahteen lukuun: tällä hetkellä palvelut tuottavat unionissa 70 prosenttia lisäarvosta mutta muodostavat ainoastaan 20 prosenttia yhteisössä käydystä kaupasta.

Koska suurinta osaa palveluyrityksistä ei siis voida sijoittaa uudelleen, onkin sijoitettava uudelleen nälkäpalkat, ja Bolkesteinin direktiivi on laadittu tätä tarkoitusta varten. Tavoitteena on palkkojen alennusmyynti, sosiaaliturvan heikentäminen, kuluttajien oikeuksien rajoittaminen ja julkisten palvelujen purku. Tämä ei ole enää edes ääriliberalismia vaan totaalista liberalismia.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän kompromissilla ei ole suinkaan ratkaistu alkuperämaaperiaatteen ongelmaa, eikä sillä suinkaan suojella julkisia palveluja markkinoiden armottomilta lainalaisuuksilta. Sen sijaan kompromissilla annetaan komissiolle ja yhteisöjen tuomioistuimelle lopullisen tuomarin tehtävä. Kun tiedetään komission ja yhteisöjen tuomioistuimen ääriliberalistiset kannat, tämän tehtävän antaminen niille tarkoittaa pukin panemista kaalimaan vartijaksi.

Palveludirektiivin hyväksyminen tarkoittaa Euroopassa kuolemantuomion langettamista työntekijöiden suojelulle ja kuluttajansuojalle sekä julkisille palveluille.

Euroopan kansakunnat eivät tarvitse direktiiviä, jolla niiden demokraattisesti tekemät sosiaali- ja veropoliittiset valinnat pannaan kilpailemaan toisiaan vastaan.

(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Sosialidemokraattien ryhmän ja konservatiivien ryhmän sopiman kompromissipaketin lopputulos on epäselvä. Nämä kaksi suurta ryhmää kieltäytyivät esimerkiksi tukemasta sosiaalipalvelujen ehdotonta sulkemista pois direktiivin soveltamisalasta monien sosiaalialan työntekijöiden vakavista huolenaiheista huolimatta. Ryhmät sulkivat kuitenkin pois direktiivin soveltamisalasta "sosiaalisen asuntotuotannon, lastenhoidon ja perhepalvelujen" kaltaiset sosiaalipalvelut. Siitä, että tietyt sosiaalipalvelut eivät ole kattavasti mukana, aiheutuu oikeudellista epävarmuutta, eikä ole mahdollista arvioida, mihin sosiaalipalveluihin direktiivi vaikuttaa aloilla, jotka eivät kuulu asuntotuotantoon, lastenhoitoon ja perhepalveluihin.

Kompromississa ei kyetty varmistamaan koulutuksen, veden ja kulttuurin kaltaisten keskeisten alojen ehdotonta sulkemista pois direktiivin soveltamisalasta. Kompromissi uhkaa kuluttajien oikeuksia, koska jäsenvaltiot eivät voi asettaa kuluttajansuojaan perustuvia vaatimuksia.

Näiden syiden vuoksi äänestin tarkistettua mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE), kirjallinen. (DE) Komission ehdotuksella palveludirektiiviksi pyritään sosiaaliseen polkumyyntiin ja sääntelyn purkuun. Olen tyytyväinen siihen, että ryhmäni onnistui muuttamaan tämän direktiivin päinvastaiseksi.

Alkuperämaaperiaate on hylätty, ja se on korvattu syrjimättömällä markkinoille pääsyllä. Palvelujen suorittamispaikan työlainsäädäntöä on sovellettava. Lisäksi on merkityksellistä, että työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä sovelletaan edelleen rajoituksetta ja tilapäistyövoiman välitystä koskee poikkeus. Seuraavaksi neuvoston on lakattava jarruttamasta tästä asiasta annettavaa EU:n lainsäädäntöä.

Vaikka olen tyytyväinen siihen, että direktiiviä ei enää sovelleta yleishyödyllisiin palveluihin, on mielestäni surullista, että direktiiviä sovelletaan edelleen jossain määrin yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin. Tarvitsemme kiireellisesti EU:n puitedirektiiviä tämän tärkeän alan sääntelemiseksi.

Lainsäädäntöprosessin jatkuessa eräisiin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota.

Työntekijöiden perusvapaudet, sellaisina kuin ne on määritelty EU:n "Montin lausekkeessa", on asetettava liike-elämän sääntöjen edelle. Päätöksenteko- ja osallistumisoikeutta, jotka ovat lakiin perustuvia oikeuksia, ei saa heikentää.

Yhteisen hyvän oikeutetut edut, sellaisina kuin ne on määritelty 4 artiklan 7a kohdassa EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti, on otettava johdonmukaisesti huomioon.

Sekä niiden, jotka tarjoavat palveluja kotimaassaan, että niiden, jotka tarjoavat palveluja rajojen ylitse, on täytettävä tietystä maasta ja muualta peräisin olevien työntekijöiden edun turvaamiseksi asetetut lakisääteiset velvoitteet (pakolliset maksut ammattiyhdistyksille, lomakorvaukset ja niin edelleen).

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Olen brittiläisten konservatiivikollegojeni kanssa jo kauan kannattanut voimakkaasti toimia Euroopan unionin yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseksi. Palvelujen vapauttaminen sisämarkkinoilla on merkittävä askel tähän suuntaan ja tarjoaa kukoistavalle Yhdistyneen kuningaskunnan palvelualalle paljon uusia mahdollisuuksia menestyä myös tulevaisuudessa.

Vaikka olemme tänään äänestäneet lopullisen paketin puolesta, olemme pettyneitä siihen, että olemme menettäneet tilaisuuden sopia aidosti vapauttavasta direktiivistä. Kehotamme näin ollen neuvostoa ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriä ryhtymään toimiin direktiivin vahvistamiseksi välittömästi.

Se, että olisimme äänestäneet tätä epätäydellistä pakettia vastaan ja myötävaikuttaneet sen kaatumiseen, olisi hyödyttänyt Euroopan vasemmistoa, jonka piirissä vastustetaan vapauttamista, vapaita markkinoita ja taloudellisia uudistuksia. Euroopan taloutta on kiireellisesti vapautettava, ja aiomme jatkossakin puhua tämän puolesta, kun parlamentti jatkaa asian käsittelyä toisessa käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tätä mietintöä vastaan, koska en katso, että lopputulos on monillakaan aloilla riittävän selkeä. Ei ole selvää, että olemme poistaneet niin sanotun alkuperämaaperiaatteen: ei ole tosiasiassa selvää, mitä lakia sovelletaan sellaiseen yritykseen, joka haluaa tarjota rajat ylittäviä palveluja tilapäisesti. Ei ole myöskään selvää, miten rajataan ne palvelut, jotka tarjotaan julkisena palveluna mutta kuitenkin yksityisen palveluntarjoajan tai alihankkijan toimesta. Olen tyytyväinen siihen, että olemme poistaneet potilaiden liikkuvuuden direktiivistä – sitä ei olisi koskaan pitänyt sisällyttää siihen. Komission kaikenkattava ehdotus oli harkitsematon, eikä sitä ollut harkittu loppuun saakka. Toivon, että komission seuraavaan ehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Maaliskuussa 2000 pidetyssä Lissabonin Eurooppa-neuvostossa Ranskaa edustivat Jacques Chirac ja Lionel Jospin, ja tämän kokouksen teemoja kehitettiin sen jälkeen "sisämarkkinoiden" neuvostossa ja parlamentissa laadituissa Bergerin ja Harbourin mietinnöissä –kumpikin mietintö sai Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän täyden kannatuksen. Niin sanottua Bolkesteinin direktiiviä ovat näin ollen tosiasiassa ajaneet eteenpäin Euroopan liberaalit, konservatiivit ja sosiaalidemokraatit.

Tässä asiassa Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vain noudatettiin sitä, minkä oli päättänyt palvelujen sisämarkkinoiden mahdollisimman nopeaan toteuttamiseen ideologisesti sitoutunut poliittinen luokka.

Kun Alankomaiden ja Ranskan kansa yhtäkkiä päättikin sosiaalisia oikeuksiaan suojellakseen hylätä Euroopan perustuslakiehdotuksen, se onneksi pysäytti palvelujen villin vapauttamisen muodostaman aikapommin.

Vasemmisto, joka on pahan kerran sotkeutunut liberaalin eurooppalaisuuden pauloihin, on tällä hetkellä hukkumaisillaan säälittävään epätietoisuuteensa ja sisäisiin ristiriitoihinsa.

Palveludirektiivin tarkistetussa versiossa, sellaisena kuin sitä meille ehdotetaan, muutetaan vain tekstin muotoa sisältöön koskematta. Tämä direktiivi on huono sekä tarkistettuna että tarkistamattomana, koska ehdotettu sisämarkkinastrategia on perusajatukseltaan vahingollinen.

Näin ollen hylkäämme Gebhardtin mietinnön kansallisten ja sosiaalisten näkökohtien perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), kirjallinen.(FR) Euroopan perustuslaista 29. toukokuuta 2005 pidetty äänestys toimi todellisena poliittisena ja sosiaalisena lähtölaukauksena.

Tosiasiassa todellinen suunnitelma B oli Bolkesteinin direktiivin peruuttaminen, sillä jos ei-äänet eivät olisi Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä voittaneet, Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä, UMP (Union pour un Mouvement Populaire) ja UDF (Union pour la Démocratie Française) – jotka kaikki kannattavat Euroopan perustuslakia ja kilpailun lisäämistä Euroopassa – eivät olisi osoittaneet samaa päättäväisyyttä tuomitessaan alkuperämaaperiaatteen ja kaupallisiin ja ei-kaupallisiin julkisiin palveluihin kohdistuvat hyökkäykset.

Tämän poliitikkojen ja median lavashown ainoana tavoitteena on saada kansalaiset unohtamaan PSE-ryhmän takinkäännökset. Tämä ryhmä on yhdessä Lionel Jospinin kanssa myötävaikuttanut postin, EDF:n ja France Télécomin vapauttamiseen. Mielestämme liberaalit, klassiset marxilaiset tai jälkimarxilaiset ja internationalistit ovat tässä asiassa kaikki yhtä pahoja. He ovat kaikki vastuussa ja he ovat kaikki syyllisiä. Ainoastaan meidän puolustamamme kansallinen rakenne voi suojella meitä Bolkesteinin direktiiviltä, Mittal Steeliltä tai monikansallisten yhtiöiden tai Yhdysvaltojen eläkerahastojen vihamielisiltä ostotarjouksilta.

Palveludirektiivi repii Euroopan hajalle samalla, kun Euroopassa odotetaan, että WTO:ssa päästään yleiseen sopimukseen palvelujen kaupasta, jotta kaikki saadaan vapaan kilpailun ja vapaiden markkinoiden kannalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen.(FR) Palveludirektiivi – tai kuuluisa Bolkesteinin direktiivi – on keino luoda työttömyyttä. Euroopan perustuslaista Ranskassa pidetty kansanäänestys opetti Ranskan kansalle kaiken direktiivin ääriliberalistisesta ja työpaikkoja tuhoavasta filosofiasta. Vähäisiä kosmeettisia muutoksia lukuun ottamatta direktiivin sisältö on tällä hetkellä yhä ennallaan.

Alkuperämaaperiaate on poistettu, mutta se ei tarkoita, että palvelujen vapaan tarjoamisen periaate olisi kadonnut. Koko asiakirja on pelkkä naamio, jonka takana pyritään ajamaan läpi se, mitä liberaalit, konservatiivit ja vasemmisto – jotka ovat kaikki toinen toistaan Eurooppa-mielisempiä – ovat jo lähes kahden vuoden ajan yhdessä kunkin maan hallituksen kanssa suuressa viisaudessaan kehitelleet. Olipa kyseessä sitten Bolkesteinin direktiivi, palveludirektiivi tai Gebhardtin mietintö, kaikki nämä tekstit, joista kiistellään ja joista Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät tekevät viime hetken kompromisseja, tarkoittavat samaa, ja ne on voimallisesti torjuttava.

Vastustamme päättäväisesti tätä ääriliberalistista ja kansakuntien vastaista näkemystä palvelujen sisämarkkinoista, jolla pyritään viime kädessä ainoastaan käsityöalamme ja pienten ranskalaisten yritysten tuhoamiseen "vapaan ja vääristymättömän kilpailun" varjolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin tekstiä vastaan. Vaikka tekstissä on tehty parannuksia Bolkesteinin ehdotukseen, se on kuitenkin vakava uhka sosiaaliselle mallillemme.

Alkuperämaaperiaate on hylätty ainoastaan muodollisesti eikä tosiasiallisesti, koska tekstiin jäävän oikeudellisen tyhjiön vuoksi periaate ujutetaan mukaan takaoven kautta – Rooman sopimuksen ja toissijaisuusperiaatteen tosiasiallisen soveltamisen myötä – ja vastaanottavan maan periaatteen soveltamista koskevien ratkaisujen tekeminen annetaan yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi, vaikka se tosiasiassa kuuluu lainsäätäjälle. Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut jäävät edelleen direktiivin soveltamisalaan, mikä on uhka julkisille palveluille, jotka ovat jo kärsineet Euroopassa vakavaa vahinkoa. Äänestyksessä ääriliberalistinen suuntaus vahvistettiin.

Jäsenvaltioilta viedään keinot, joilla ne voivat säännellä tiettyjä ammatteja ja valvoa tehokkaasti direktiivien, esimerkiksi työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin, soveltamista. Mainittu direktiivihän on varsin heikko väline sosiaalisen polkumyynnin torjunnassa.

Euroopan unioni tarvitsee vaihtoehtoisen ehdotuksen, johon sisältyy laaja sosiaali-, ympäristö- ja kuluttajansuojanormien yhdenmukaistaminen ylöspäin ja josta on jätetty ulkopuolelle julkiset palvelut, joiden suojaamiseksi tarvitaan puitedirektiiviä.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Olen kertonut kaikille, jotka ovat olleet halukkaita kuuntelemaan, että kannatan kompromissia, mutta en ole valmis siihen, että minusta tehdään pilkkaa.

Kannatan alkuperämaaperiaatetta. Oman ryhmäni neuvottelijat lupasivat minulle, että uusi sanamuoto, jonka mukaan jäsenvaltioiden on kunnioitettava palveluntarjoajien oikeutta tarjota palveluja muussa kuin siinä maassa, johon ne ovat sijoittautuneet, on tämän periaatteen mukainen. Jos asia on näin, voin äänestää kompromissin puolesta. Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän neuvottelijat julistavat kuitenkin suureen ääneen, että he onnistuivat murskaamaan tämän periaatteen, jonka he katsovat virheellisesti olevan syyllinen kaikkiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Alkuperämaaperiaatteen poistaminen 16 artiklasta johtaa oikeudellisen epävarmuuden tilaan palveluntarjoajan kannalta. Hänen on yritettävä suunnistaa "näppituntumalla" parhaansa mukaan yhteisöjen tuomioistuimen valvonnassa.

Lisäksi 3 kohtaan sisältyvillä suojalausekkeilla ei ole kiinnekohtaa oikeuskäytännössä, ja niistä syntyy vaikutelma, että on mahdollista vaatia vastaanottavan maan lainsäädännön soveltamista pelkän "tarpeen" perusteella, ilman että olisi testattava oikeasuhtaisuutta ja syrjimättömyyttä. Näistä olennaisista säännöksistä aiheutuva epävarmuus saa minut eräiltä osin hylkäämään 16 artiklaa koskevan kompromissitekstin.

(Äänestysselitystä lyhennettiin työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), kirjallinen. (SV) Palveluala on tärkeä ala, ja olisin mielelläni nähnyt, että näillä tärkeillä markkinoilla olisi edistytty enemmän. Valitettavasti tämänpäiväinen äänestystulos on vaatimaton edistysaskel, mistä olen pahoillani. Konservatiivien ja sosiaalidemokraattien epäpyhä allianssi valmistaa maaperää protektionistisille alueille ja oikeudellisille riidoille sekä rajoittaa palvelumarkkinoita. Tämä koituu Euroopan työntekijöiden ja kuluttajien tappioksi. Olen pahoillani, että viestimme uusille jäsenvaltioille on edelleen se, että "me" ja "he" ovat eri asia. Äänestin hyvin epätietoisena ehdotuksen puolesta, koska onhan ehdotus edes pieni edistysaskel kohti palvelumarkkinoita.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), kirjallinen. (NL) Tämä direktiivi – siinä muodossa jossa parlamentti on sen tänään hyväksynyt – velvoittaa jäsenvaltiot poistamaan kaikenlaiset palvelujen vapaata liikkuvuutta vielä vaikeuttavat esteet. Äänestin kompromissin puolesta erityisesti sen vuoksi, että se on edistysaskel pk-yritysten kannalta.

Alkuperämaaperiaatteen säilyttäminen tarkoittaa sitä, että tämä periaate ei poistu perustamissopimuksesta, ellemme sitten kiellä sisämarkkinoiden pysymistä jatkossakin voimassa. Luotan siihen, että komissio ja neuvosto vastaavat tähän esittämällä paremman ehdotuksen.

Koska kannatan palvelumarkkinoiden vapauttamisen jatkamista, olen pettynyt sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien omaksumaan kantaan: yksin liberaalit ovat alusta alkaen lähettäneet selkeän viestin siitä, että he tukevat markkinoiden vapaata toimintaa Euroopassa ja pyrkivät sisämarkkinoiden vapauttamisen jatkamiseen. Sekä sosiaalidemokraatit että kristillisdemokraatit ovat "myyneet" periaatteensa pysyäkseen väleissä ammattiyhdistysten kanssa kuluttajien kustannuksella. Tällainen protektionismi asettaa lastemme tulevaisuuden vaakalaudalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen.(FR) Jo 50 vuoden ajan vapaus tarjota palveluja rajojen ylitse on kuulunut yhteismarkkinoiden perusvapauksiin. Tämän on vahvistanut myös yhteisöjen tuomioistuin tunnustaessaan alkuperämaaperiaatteen. Tietämättömille kerrottakoon, että Marrakešissa huhtikuussa 1994 tehdyssä palvelukaupan yleissopimuksessa sovittiin maailmanlaajuisesti palvelujen tarjoamisen "neljännestä toimintamuodosta", palvelujen tarjoamisesta rajojen ylitse, millä tarkoitetaan tilapäistä siirtymistä alkuperämaan mukaan määräytyviin sosiaalisen polkumyynnin olosuhteisiin.

Alkuperämaaperiaate, jonka Euroopan johtajat ovat vasta nyt huomaavinaan, on vanha periaate, ja jo vuosikymmenten ajan se on aiheuttanut tuhoa Euroopan talouksille. Pyrkimys säilyttää ranskalais-eurooppalainen sosiaalinen malli, johon kuuluvat eläkkeet, terveydenhuolto, ilmainen koulutus, postilaitos, junat ja sairaalat, edellyttää paitsi sitä, että torjutaan minimipalkkojen maksaminen työntekijöille, mikä on tapana sosiaalisesti kaikkein takapajuisimmissa maissa, myös sitä, että torjumme ajatuksen markkinoista ilman tullisuojaa, mikä on sosiaalisen polkumyynnin todellinen syy. Alkuperämaaperiaate on ainoastaan yksi tämän sosiaalisen polkumyynnin oireista. Tämän sosiaalisen syövän lähtökohta – ensimmäinen sairas solu – on ajatus yhtenäismarkkinoista ilman tullimaksujen suojaa. Alkuperämaaperiaate on tämän syövän etäpesäke.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen tämän palvelujen sisämarkkinoita koskevan historiallisen äänestyksen tulokseen, joka osoittaa, että Euroopan parlamentti kykenee käsittelemään monimutkaista lainsäädäntöä ja tekemään elintärkeitä parannuksia, joissa otetaan huomioon yhteisössämme elävien ihmisten huolenaiheet siten, että varmistetaan, ettei kunnianhimoisella ja tulevaisuuteen katsovalla lainsäädännöllä heikennetä työntekijöiden ja kuluttajien oikeuksia.

Äänestäessäni tarkistetun palveludirektiivin puolesta tuin toimenpiteitä, joilla saatetaan tasapainoon yhtenäismarkkinoiden avaaminen sekä työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien ja elintärkeiden julkisten palvelujemme turvaaminen.

Palvelumarkkinoiden avaaminen ei tarkoita pelkästään suuryritysten auttamista vaan myös työpaikkojen luomista ja mahdollisten taloudellisten hyötyjen, joiden arvo on noin 30 miljardia euroa, ulottamista kuluttajille ja valmistajille. Tällä säädöksellä pienille ja keskisuurille yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota palveluja rajojen ylitse, jolloin ne voivat vihdoin hyötyä 25 jäsenvaltion muodostaman unionin tarjoamasta ainutlaatuisesta alueellisesta yhdentymisestä joutumatta puimaan oikeudellisia riitoja kalliisti tuomioistuimissa.

Intian ja Kiinan kaltaisiin kolmansiin maihin syntyneiden kukoistavien palvelumarkkinoiden muodostaman haasteen edessä Euroopan on tartuttava tähän tilaisuuteen parantaakseen kilpailukykyään dynaamisella ja kasvavalla alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), kirjallinen. (EN) Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtajana olen tyytyväinen tämänpäiväiseen historialliseen äänestykseen Euroopan palvelumarkkinoiden avaamisesta. Tämä on ollut puuttuva pala sisämarkkinoiden luomisen palapelissä. Aivan liian kauan pieniä ja keskisuuria yrityksiä on estetty harjoittamasta liiketoimintaa muissa EU:n jäsenvaltioissa naurettavan byrokratian vuoksi. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa on vireillä yli 53 oikeusriitaa, joissa yritykset riitelevät perustamissopimuksen nojalla niille kuuluvasta oikeudesta tarjota palveluja Euroopassa. Meidän on tämän vuoksi aika sopia palvelumarkkinoiden toimintaa ohjaavista säännöistä. Parlamentti on kuunnellut ihmisten huolenaiheita ja pelkoja ja varmistanut, että palvelujen tarjoamisen vapaus ei tarkoita vapautta heikentää kansalaisten työehtoja ja -oloja ja heidän oikeuksiaan kuluttajina. Haluamme lopettaa protektionismin, mutta haluamme suojella työntekijöitä ja kuluttajia. Äänestimme mielihyvin esityksen puolesta ja tuemme kompromissia, jossa saavutettiin tämä kriittinen etujen tasapaino EU:n kansalaisten kesken.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Entinen komission jäsen Bolkestein oli sitä mieltä, että monissa EU:n jäsenvaltioissa voimassa olevat hyvät lait ja hyvät työehtosopimukset kilpailisivat jatkuvasti toisissa jäsenvaltioissa vallitsevien heikkojen sääntelyjärjestelmien kanssa. Vallitsevista eroista tehtäisiin kilpailutekijä siten, että tavoitteena on, että huonoin aina voittaa. Tämän äärimmäisen uusliberalistisen näkemyksen tarkoituksena oli murskata kaikki se, minkä puolesta työväenliike oli vuosisadan ajan taistellut ja minkä se oli onnistunut saavuttamaan.

Siitä, että direktiivi ei tule voimaan alkuperäisessä muodossaan, saamme kiittää ammattiyhdistysten ja muiden järjestöjen alulle panemaa joukkoliikettä. Tulokseksi jää sen sijaan parlamentin kahden suurimman ryhmän välinen epämääräinen kompromissi. Jotta parlamentti ei tekisi yksiselitteisiä päätöksiä, paljon asioita on tarkoitus antaa välittömästi yhteisöjen tuomioistuimen käsiin. Tämä tuomioistuin voi hyvinkin olla halukas tekemään erittäin kiistanalaista alkuperämaaperiaatetta puoltavan ratkaisun. Ne meistä, jotka kuuluvat Alankomaiden sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, eivät ole olleet osallisia tässä kompromississa. Vaikka äänestämme sen puolesta, että esitys hylätään suoralta kädeltä, aiomme siihen asti, kunnes direktiivi tulee kokonaisuudessaan voimaan, tukea kaikkia niitä tarkistusehdotuksia, joita ammattiyhdistysliike pitää parannuksina. Samalla taistelu jatkuu. Aiomme yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa vastustaa johdon kaikkia yrityksiä mahdollistaa ihmisten työllistäminen alemmilla palkoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin Labour-puoluetta edustavat jäsenet äänestivät tarkistetun palveludirektiivin puolesta protektionismin lopettamiseksi siten, että työntekijöiden ja työpaikkojen suoja kuitenkin varmistetaan.

Nyt pöydällä olevasta ehdotuksesta käytiin perinpohjaisia keskusteluja Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöiden ja yritysten kannalta ihanteellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan markkinat ovat jo nyt vapaat muille EU:n jäsenvaltioille. Meidän on varmistettava, että yritykset, muun muassa vaalipiirissäni toimivat lontoolaiset yritykset, voivat kilpailla tasapuolisesti muualla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Euroopan parlamentin Labour-puoluetta edustavat jäsenet ovat tehneet kovasti työtä sen eteen, että Yhdistyneen kuningaskunnan ammattiliittojen työehtoja ja -oloja koskeviin huolenaiheisiin on suhtauduttu vakavasti ja ne on otettu tarkasti huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjallinen. (DE) Pyrimme edelleen palveludirektiivin hylkäämiseen. Äänin 395 puolesta ja 215 vastaan parlamentissa hyväksyttiin tänään sosiaalidemokraattien ja konservatiivien kyhäämä kaikkea muuta kuin kunniallinen "kompromissi". Sosiaalidemokraatit olivat jo tehneet konservatiiveille riittävästi ikäviä myönnytyksiä, mutta juuri loppusuoralla he tekivät vielä yhden, minkä seurauksena direktiiviä sovelletaan edelleen "sosiaalipolitiikkaan" ja "kuluttajansuojaan". Samoin kävi myös "yleistä taloudellista etua koskeville palveluille" tämän palvelujen tarjoamisen vapauden vuoksi. Tätä ei voida hyväksyä.

Loppujen lopuksi hyväksytyllä tekstillä ei pelkästään siunata sosiaalista polkumyyntiä Euroopassa, vaan se on kylmä suihku ammattiyhdistyksille ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattajille ja kaikille niille, jotka ovat viime päivinä, viikkoina ja kuukausina lähteneet kaduille vastustamaan Bolkesteinin direktiiviä. Saksan sosiaalidemokraattien toiminta on ollut erityisen häpeällistä, koska he ovat, toisin kuin Ranskan sosiaalidemokraatit, olleet järkkymättömän uskollisia Bolkesteinin direktiiville ja olleet valmiita lähettämään omat tukijoukkonsa teuraiksi.

Vasta nyt taistelu eurooppalaiseen sosiaaliseen polkumyyntiin tähtäävää direktiiviä vastaan on lähtenyt käyntiin. Seuraavina kuukausina aiomme vastustaa entistä voimakkaammin niitä suunnitelmia, joita komissio, hallitukset ja yhteiskunnan vastainen suuri koalitio on Euroopalle laatinut.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Päätöksellä, jonka nojalla palveluntarjoajat voivat tarjota palvelujaan vapaasti missä tahansa jäsenvaltioissa ilman heitä haittaavia ylimääräisiä esteitä, suojellaan kuluttajien, työntekijöiden, palveluntarjoajien ja koko Euroopan etuja.

Euroopan taloudessa palvelumarkkinoilla on eniten kasvu- ja kehityspotentiaalia, ja tavoitteenamme on edistää taloutta piristäviä uudistuksia siten, että samalla turvataan työntekijöiden, kuluttajien ja yritysmaailman ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten oikeudet. Perinteisestihän juuri pienet ja keskisuuret yritykset ovat kärsineet eniten hallinnollisista, poliittisista ja taloudellisista esteistä.

Tuen tätä mietintöä, koska kannatan sitä, että EU:ssa palveluja voidaan perustaa ja niitä voidaan tarjota tosiasiallisesti vapaasti. Jos on mahdollista hankkia tavaroita ja palveluja vapaasti toisesta jäsenvaltiosta, ei ole perustetta estää palveluntarjoajaa liikkumasta, kunhan se noudattaa monia ennen kaikkea julkisia ja sosiaalisia periaatteita, jotka nyt hyväksytyllä versiolla turvataan.

Kompromissista huolimatta – sellaisen tekeminenhän on välttämätöntä poliittiselle ryhmälle, jolla on Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän velvollisuudet – tulos on tasapainoinen, ja mikä tärkeintä sillä lähetetään selkeä viesti siitä, että parlamentin tavoitteena on talous, jolla luodaan enemmän työpaikkoja ja joka on tehokkaampi, oikeudenmukaisempi ja kilpailukykyisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen.(FR) Euroopan parlamentti on tänään niin sanotusta Bolkesteinin direktiivistä äänestäessään varmasti tehnyt sellaisen teon, joka jää Euroopan parlamentaarisen demokratian historiaan.

Tämä äänestys on askel kohti kansalaisten Eurooppaa, koska siinä on sovitettu yhteen keskenään sovittamattomia kantoja: Ranskan ja Puolan kannat, EAY:n ja Unicen kannat, edistyksellisten sosiaalidemokraattien ja ei-dogmaattisten liberaalien kannat. Tämä on askel kohti sellaista Euroopan unionia, joka ei anna myöten sosiaaliselle polkumyynnille, mutta joka kuitenkin haluaa poistaa palvelujen vapaata tarjoamista ja sijoittautumisen vapautta haittaavat protektionistiset esteet.

Parlamenttimme on varmasti voittanut lisää arvovaltaa tässä äänestyksessä. Se on täyttänyt täysimääräisesti tehtävänsä lainsäätäjänä esimerkiksi poistaessaan alkuperämaaperiaatteen, mutta lisäksi se on onnistunut välttämään ansan, jonka sille viritti koalitio, joka koostuu euroskeptikoista ja niistä ylivarovaisista ei-ihmisistä, jotka näyttävät muistinmenetyksen vallassa unohtaneen, että 1. kesäkuuta 2004 juhlimme Euroopan laajuista sovintoa.

Painottaessamme erityisesti ystävällisen yhteistyön politiikkaa kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta saamiemme ystävien kanssa olemme suorastaan kaataneet uuden Berliinin muurin. Tämä muutos on tapahtunut tällä kertaa mielissämme, ja saakoon se jatkua kauan!

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Palvelujen vapauttamista koskevassa direktiiviehdotuksessa annetaan konkreettinen muoto ajatukselle, jolla on ikää lähes 50 vuotta, sillä yksi Euroopan unionin ensimmäisistä painopisteistä oli se, että palvelujen vapauden olisi oltava keskeisellä sijalla Eurooppa-hankkeessa.

Ratkaisu, joka hyväksyttiin, on voitto eurooppalaiselle demokratialle, ja sillä ratkaistaan pattitilanne, jota pidettiin vielä äsken ylitsepääsemättömänä. Ilman tätä sopimusta olisimme tilanteessa, jossa kukaan ei uskaltaisi moniin vuosiin kajota tähän asiaan, millä olisi vahingollinen vaikutus taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.

Ihmisten ja palvelujen vapaata liikkuvuutta haittaavien monien hallinnollisten ja byrokraattisten esteiden poistaminen on sinänsä ollut hyvä syy hyväksyä tämä direktiivi.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat suurimpia hyötyjiä, koska niiden ei enää tarvitse kohdata niitä vaikeuksia, joita ne joutuivat kohtaamaan yrittäessään toimia naapurimaassaan. Aiemmin ne tarvitsivat kohdemaassaan toimipaikan, joko toimiston tai sivuliikkeen, niiden oli ensin kirjauduttava hallinnollisen viranomaisen rekisteriin tai osoitettava, että ne hallitsivat maan kielen. Tämän direktiivin myötä nämä ajat ovat menneisyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Jokainen, joka on seurannut tarkasti palveludirektiivistä käytyä keskustelua, yllättyy huomatessaan, että konservatiivien ja sosiaalidemokraattien välillä tehtyä kompromissia on tulkittu eri tavoin. Oikeistoryhmä puolustaa kompromissia, koska se "ei vaikuta alkuperämaaperiaatteeseen", ja vasemmisto pitää sitä "selvänä irtautumisena samaisesta alkuperämaaperiaatteesta".

Meillä on näin ollen kaksi eri näkemystä kentän kummastakin ääripäästä. Tämän lisäksi kompromissista ei ilmene selvästi, missä määrin jäsenvaltiot voivat asettaa ankaria ja tiukkoja kriteerejä tiettyjen palvelujen tarjoamiselle omalla alueellaan sosiaalisen polkumyynnin välttämiseksi.

Lisäksi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä ovat hylänneet viittauksen sosiaalipolitiikkaan ja kuluttajansuojaan.

Vaikka parlamentti onkin onnistunut poistamaan paljon palveluja direktiivin soveltamisalasta, direktiiviä sovelletaan edelleen laajasti yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin.

Koska uudistettuun Bolkesteinin direktiiviin sisältyy joka tapauksessa paljon oikeudellisesti epäselviä kohtia, se johtaa jälleen kerran moniin oikeudenkäynteihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tarkistettu asiakirja ei missään nimessä tuo mukanaan sitä avoimutta ja oikeusvarmuutta, jota tarvitaan.

Vihreille oli ratkaisevan tärkeää, että lopullisessa asiakirjassa yleistä taloudellista etua koskevat palvelut on jätetty pois ja alkuperämaaperiaatteesta on luovuttu. Koska pyyntömme eivät toteutuneet, äänestin lopulta esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kreikan kommunistisen puolueen edustajat Euroopan parlamentissa vastustivat äänestyksessä Bolkesteinin direktiivin nimellä tunnettua direktiiviä palveluista sisämarkkinoilla.

Tuomitsemme häpeällisen sopimuksen, jonka ovat tehneet Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä ja jota on tukenut Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, joka äänesti Unicen vaatimuksesta "palvelujen vapauttamista" koskevan epäonnistuneen direktiivin puolesta.

Euroopan kansanpuolueen, sosialidemokraattisen ryhmän ja liberaalien esittämillä ja hyväksymillä tarkistuksilla vahvistettiin direktiivin taantumuksellista luonnetta, koska

a) tarkistuksilla laajennetaan monopolien vapautta kaikesta vastuusta palvelujen alalla siten, että ne voivat valita päätoimipaikakseen maita, joissa on "houkutteleva yritysympäristö" – verohelpotuksia, alhaiset palvelustandardit, halpaa, oikeudetonta työvoimaa, ei työehtosopimuksia ja niin edelleen – oman tuottavuutensa maksimoimiseksi;

b) tarkistukset ovat kova isku julkisille ja sosiaalisille palveluille (koulutus, vesi- ja jätehuolto, vaarallisten aineiden varastointi, postipalvelut, kulttuuripalvelut, sosiaalipalvelut ja niin edelleen), joita yksityistetään ja jotka siirtyvät monopolien täydelliseen valvontaan;

c) tarkistuksilla vaarannetaan työväenluokan perusluonteiset työhön liittyvät oikeudet ja sosiaaliset oikeudet, joita ovat työmarkkinasopimukset, vakuutus- ja eläkeoikeudet ja työnväenluokan ankaran luokkataistelun kautta voittama pyhä oikeus lakkoon;

d) tarkistuksilla palvelujen hankinta annetaan monopolipääoman käsiin, millä on katastrofaalisia seurauksia pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille samalla, kun palvelujen laatu ja hinta jätetään kohtuuttomia voittoja etsivän pääoman kyltymättömän ahneuden armoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), kirjallinen. (EN) Äänestin sitä vastaan, että palveludirektiiviin sisällytetään uusi johdanto-osan 13 b perustelukappale, koska on harhaanjohtavaa väittää, että kuluttaja hyötyy aina hänelle kunkin jäsenvaltion kuluttajansuojalainsäädännössä taatusta suojasta, ja kyseinen väite on väärä tulkinta nykyisestä oikeudellisesta asemasta .

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Tänään Euroopan parlamentti on äänestänyt lainsäädäntöehdotuksesta, joka kuuluu tärkeimpien koskaan käsittelemiemme lainsäädäntöehdotusten joukkoon, eli palveludirektiivistä. Palveludirektiivillä pyritään poistamaan esteitä, jotka haittaavat kahta vapautta, jotka ovat sisältyneet vuodesta 1958 asti EY:n perustamissopimukseen. Kyse on palveluntarjoajien sijoittautumisen vapaudesta ja palvelujen vapaasta liikkuvuudesta. Palvelukauppa tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, ja Ruotsi on yksi niistä maista, joilla on eniten voitettavaa toimivilla palvelumarkkinoilla.

Keskustelu palveludirektiivistä on ollut laajaa. Ruotsalaiset ja eurooppalaiset ammattiliitot väittävät direktiivin edesauttavan "sosiaalista polkumyyntiä". Tämä ei pidä paikkaansa, koska direktiivi ei koske työoikeudellisia kysymyksiä. Työoikeudelliset näkökohdat on sitä paitsi tuotu selkeästi esiin parlamentin päätöksessä.

Toivon, että saamme hyvän palveludirektiivin, jolla selkiytetään hallinnollisia sääntöjä ja muita kaupan esteitä. Lisäksi toivon, että direktiivin soveltamisala on mahdollisimman laaja. Tämän vuoksi äänestin sen puolesta, että yksityinen terveydenhuolto, tilapäistyövoiman välitys ja yleistä taloudellista etua koskevat palvelut sisällytetään direktiivin soveltamisalaan.

Parlamentin tänään tekemä päätös on osittain laaja kompromissi. Kompromissit ovat harvoin täydellisiä, mutta ne ovat usein välttämättömiä päämäärän saavuttamiseksi. Toivon, että myöhemmin tänä vuonna EU:n jäsenvaltiot pystyvät tekemään asiassa päätöksen, jotta pääsemme eteenpäin tässä hyvin tärkeässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), kirjallinen. (LV) Vastustin äänestyksessä niitä palveludirektiiviin esitettyjä tarkistuksia, joilla tähdättiin alkuperämaaperiaatteen käyttöönotosta luopumiseen. Samalla tuin tarkistuksia, joissa painotettiin, että palvelujen laatu ei saa heiketä, kuluttajien edut eivät saa kärsiä ja turvallisuus- ja terveysnäkökohdat on pidettävä mielessä. Mielestäni alkuperämaaperiaatteesta luopuminen vaikuttaa merkittävästi palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa siten, että tätä kautta rajoitetaan uusien jäsenvaltioiden yritysten mahdollisuuksia kilpailla vapaasti EU:n markkinoilla palvelujen alalla. Perusteettomien vaatimusten asettaminen EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle ja epäoikeudenmukaisten olosuhteiden luominen ei ole EU:n sisämarkkinaperiaatteiden mukaista, eikä sitä voida hyväksyä.

Latvian ja myös muiden uusien jäsenvaltioiden kansalaisten mielestä vanhojen EU:n jäsenvaltioiden palvelualan sulkeminen käytännössä yritystemme ja työntekijöidemme ulottumattomiin tarkoittaa niiden lupausten pettämistä ja hylkäämistä, jotka EU antoi uusille jäsenvaltioille liittymisprosessissa. Latvian kansa on maksanut liian korkean hinnan liittymisestään Euroopan unioniin. Avaamalla täysin sisämarkkinansa läntisille tuottajille Latvia on tuhonnut oman teollisuutensa ja maataloutensa.

Mielestäni meidän on päästävä direktiivistä yhteisymmärrykseen vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden ja tasa-arvoperiaatteen pohjalta.

 
  
  

- Mietintö: McGuinness (A6-0023/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin kollegani McGuinnessin laatiman loistavan mietinnön puolesta. Mietinnön aiheena on ehdotus neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007–2013). Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä maaseudun kehittämisellä on keskeinen merkitys 90 prosentille Euroopan unionin maa-alasta ja 50 prosentille sen väestöstä. Nämä suuntaviivat ovat kaiken kaikkiaan hyvät, ja olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti tunnustaa pikku hiljaa sen, että vuoristoalueet edellyttävät ensisijaisia tukitoimia.

Meidän on oltava hyvin valppaita tähän asiaan käytettävien resurssien, erityisesti taloudellisten resurssien suhteen. Olen pahoillani siitä, että enempää painoarvoa ei ole annettu maaseutualueiden yhtäläisistä mahdollisuuksista huolehtimiselle nykyisessä taloudellisessa ja sosiaalisessa kilpailussa. Tämä olisi voitu tehdä esimerkiksi toteuttamalla suuria infrastruktuurihankkeita, kuten moottoriteitä, suurten nopeuksien rautatieliikennettä, lentoverkostoja ja satamiin pääsyä koskevia toimia ja kehittämällä uusia tieto- ja viestintätekniikoita. Euroopan unionin on taattava yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisille ja yrityksille siitä riippumatta, missä Euroopan alueella ne sijaitsevat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme mietinnön puolesta, koska pidämme sen painotuksia yleensä myönteisinä, vaikka vastustammekin muutamaa mietinnössä esitettyä seikkaa.

Mietinnön päätavoitteena on näin ollen maaseutualueiden ongelmien käsittely. Mietinnössä todetaan, että maaseutualueisiin on niiden epäedullisen aseman vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, ja korostetaan kunkin jäsenvaltion erittäin vaihtelevia tilanteita ja erityispiirteitä.

Erityistä huomiota ansaitsevat sekä syrjäiset, vuoristoiset ja epäedullisessa asemassa olevat maaseutualueet, jotka kärsivät väestökadosta ja kurjistumisesta, että kaupunkeja ympäröivät alueet, joihin kohdistuu kaupunkikeskusten paine. Lisäksi haluan korostaa esitykseen sisällytettyjä ehdotuksia, joilla pyritään tukemaan paikallisia aloitteita, kuten maanviljelijöiden markkinoita ja laadukkaiden elintarvikkeiden paikallisia hankintaohjelmia ja tarvetta antaa tehokasta tukea nuorille maanviljelijöille sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi.

Erityinen kohtelu on varattava syrjäisimmille alueille, joilla maatilat ovat pieniä ja eristyneitä ja joilla ilmasto-olot ovat usein ankarat ja joiden tuotanto painottuu harvoihin aloihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tulevat kansalliset maaseudun kehittämistä koskevat ohjelmat rakentuvat maaseudun kehittämistä koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen varaan. Näillä suuntaviivoilla yhdenmukaistetaan tämän tärkeän eurooppalaisen alan piirissä toteutettavat tavoitteet ja toimet.

On erittäin tärkeää laatia selkeät ja perusteelliset strategiat kehityksen nopeuttamiseksi Euroopan maaseutualueilla näillä alueilla elävien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja maaseutuympäristön kehittämiseksi.

Pidän erittäin tervetulleena sekä komission ehdotusta, johon sisältyy suuri joukko erilaisia tavoitteita ja toimia, että McGuinnessin mietintöä, jossa hienosäädetään strategisia suuntaviivoja monilla erityisaloilla, joita ovat esimerkiksi maaseudun kulttuuriperinnön ja maaseutumaiseman säilyttäminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren ja Lars Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Maaseudun kehittämistä koskevia yhteisön strategisia suuntaviivoja sovittelumenettelyssä käsitellessään Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on laatinut monia kannatettavia ehdotuksia. Euroopan parlamentti yrittää kuitenkin jatkuvasti lisätä jäsenvaltioiden maatalous- ja aluepoliittista valvontaa. Tähän me suhtaudumme kielteisesti.

Mielestämme emme voi maaseudun kehittämisen alalla sitoa jäsenvaltioita laajoilla tavoiteasiakirjoilla. Meillä on vahva luottamus siihen, että jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset parlamentit selviytyvät tästä tehtävästä erinomaisesti.

Tämän vuoksi äänestimme niitä tarkistuksia vastaan, jotka Euroopan parlamentti haluaa esittää maaseudun kehittämistä koskeviin yhteisön strategisiin suuntaviivoihin liittyvään neuvoston asiakirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Yhteisön strategiset suuntaviivat on tarkoitus hyväksyä seuraavalle rahoituskaudelle 2007–2013 maaseudun kehittämistä koskevan uuden asetuksen puitteissa. Haluan korostaa maaseudun kehittämisen tärkeyttä varsinkin sen vuoksi, että EU:n alueesta maaseutualueita on 90 prosenttia ja EU:n väestöstä 50 prosenttia asuu näillä alueilla.

Näiden strategisten suuntaviivojen tarkoituksena on määritellä ne alueet, joilla EU:n rahoituksen avulla voidaan saada eniten lisäarvoa EU:n tasolla, muuntaa EU:n päätavoitteet maaseudun kehitykseksi, taata johdonmukaisuus EU:n muiden politiikan alojen suunnittelun kanssa sekä tukea uuden YMP:n täytäntöönpanoa ja siihen tarvittavaa rakennemuutosta vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa.

Tuen esittelijän tavoin tätä ehdotusta neuvoston päätökseksi, koska siinä painotetaan, että jäsenvaltioille on annettava selkeämmät ohjeet asetuksen täytäntöönpanemisesta. Lisäksi erityisenä painopisteenä on pidettävä maa- ja metsätalousalojen nykyaikaistamista ja nuorten viljelijöiden ja heidän perheidensä kannustamista jäämään maaseudulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen.(FR) Onko mahdollista kehittää maaseutua ilman maaseudun asukkaita? Jääkö viiniä viljelevään Etelä-Ranskaan kyliä ja maisemia, jos viinitarhamme tuhotaan, jos osuuskuntamme ja yksityiset viinikellarimme suljetaan ja jos viininkasvattajien talot korvataan asuntorakentamisella?

Kehitetäänkö maaseutua lounaisilla alueilla sekä Périgordin, Cévennesin ja Caussesin alueilla hävittämällä karjankasvattajat, paimenet ja lammaslaumat samalla, kun heidän tilalleen otetaan vanhoja ihmisiä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Alankomaista ja Pohjois-Euroopasta?

Toisessa pilarissa tapahtuva maaseudun kehittäminen on pelkkää hämäystä. Kyseessä on hienolta kuulostava nimitys, jolla tarkoitetaan maataloustuotantomme katoamista siten, että hyötyjiä ovat Brasilian, Australian tai Tyynenmeren alueen tuottajat. Jäljelle jäävälle Ranskan ja Euroopan maaseutuväestölle tarjotaan lohdutuspalkintona vaatimatonta toimea maisemapuutarhureina.

Maaseudun kehittäminen on yhtä tekopyhä käsite kuin "monitoimimaatalous". Kyseessä on kivunlievitys, oireita lievittävä hoito, jota annetaan maaseudun miehille ja naisille, jotka tieten tahtoen ja häpeällisesti uhrataan suurenmoisen "globaalin sopimuksen" nimissä. Tyynenmeren alueella painopisteenä on maatalous, Euroopassa painopisteenä ovat pettävät palvelumarkkinat.

Ensin Eurooppa myy typeryyttään viljelijänsä, ja sen jälkeen se keksii hurskastelevan "maaseudun kehittämisen" politiikan sitä inhimillistä ja taloudellista autiomaata varten, jonka Bryssel on maaseudullemme synnyttänyt.

 
  
  

- Uudet kehitysyhteistyön rahoitusvälineet vuosituhannen kehitystavoitteiden yhteydessä (RC-B6-0119/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjallinen.(FR) EU:lla on tässä asiassa ainutlaatuinen vastuu ja tilaisuus. Vain EU voi täyttää näiden uusien järjestelmien toteuttamiseksi vaadittavat kaksi edellytystä, jotka ovat riittävän suuri koko ja poliittinen tahto. Valitettavasti käsiteltäväksemme jätetty teksti ei vastaa näitä odotuksia.

On tietenkin totta, että tällä päätöslauselmalla tuetaan periaatteessa uusia rahoituslähteitä kehityksen rahoittamiseksi, koska siinä korostetaan, että tällä rahoituksella on täydennettävä perinteistä julkista tukea, eikä korvattava sitä. Tämä parlamentin kanta on kuitenkin varsin ponneton.

Tuki ilmaistaan haluttomasti, ja keskustelun keskeisestä käsitteestä – "maailmanlaajuisesta verosta" kehityksen rahoittamiseksi – vaietaan . Useita tällä hetkellä esillä olevia hankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi pääomaliikkeistä, hiilidioksidipäästöistä ja asekaupasta kannettavaan veroon, ei mainita. Myöskään minkäänlaista viittausta ei tehdä "yleismaailmallisiin julkishyödykkeisiin", joita näillä järjestelmillä olisi ennen kaikkea rahoitettava.

Koska tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, aion äänestää päätöslauselmaesityksen puolesta. Haluaisin kuitenkin, että asiakirjassa kannustettaisiin nopeampiin ja perusteellisempiin toimiin näiden uusien välineiden käyttöön ottamiseksi Euroopan tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen tähän keskusteluun ja päätöslauselmaan, jossa etsitään innovatiivisia tapoja kerätä varoja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi joko lentoliikenteeltä perittävällä maksulla tai Tobin-tyyppisellä pääomaliikkeistä kannettavalla verolla. Lähes vuosikymmenen ajan olen tukenut jälkimmäistä ja kampanjoinut sen puolesta ja olen tyytyväinen siihen, että sekä Ranska että Belgia ovat hyväksyneet asiaa koskevan lain ja että lakia käsitellään parhaillaan Italiassa, jossa kävin viime vuonna tiedottamassa asiasta Italian senaatin raha-asioista ja ulkoasioista vastaavalle valiokunnalle.

Näiden varojen käyttö on niiden keräämistavasta riippumatta rajattava äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten ja alle yhdellä eurolla päivässä elävien 1,2 miljardin ihmisen auttamiseen perustasoisen asumisen ja koulutuksen, veden ja terveydenhuollon turvaamiseksi.

Olen erityisen tyytyväinen 7 kohtaan, jolla edistetään David Hillmanin ja Tobinin veroon pyrkivän verkoston toimia Stamp Out Poverty (lopetetaan köyhyys) -kampanjan puitteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren ja Lars Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Köyhyyden torjunta kuuluu niihin suuriin haasteisiin, joihin kaikkien maiden on vastattava. Kesäkuun lista on kuitenkin sitä mieltä, että toimia on rahoitettava kunkin maan kansallisesta talousarviosta. Kansainvälinen avustaminen tai muut kannatettavat hankkeet eivät saa missään tilanteessa johtaa siihen, että kansallinen verotusoikeus korvataan EU:n verotusoikeudella. Tämän vuoksi äänestämme päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka tähän päätöslauselmaesitykseen sisältyy kohtia, jotka herättävät meissä vakavia kysymyksiä, tuemme päätöslauselman kaikkein myönteisimpiä seikkoja.

Rajallisten ja kosmeettisten toimenpiteiden toteuttamisella voidaan tuskin saavuttaa vuosituhattavoitteita, joita ovat köyhyyden ja nälänhädän poistaminen, peruskoulutuksen takaaminen kaikille, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten vallan lisääminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, äitien terveydentilan parantaminen, HIV:n/aidsin, malarian ja muiden tautien torjuminen, ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen ja kehitykseen tähtäävään globaaliin kumppanuuteen sitoutuminen.

Näiden kiireellisten ja tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää perinpohjaisia muutoksia niihin politiikkoihin, joita tällä hetkellä harjoittavat tärkeimmät kapitalistiset voimat ja joita harjoitetaan näiden voimien hallitsemilla kansainvälisillä foorumeilla, joita ovat esimerkiksi Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto. Meidän on lopetettava kapitalistinen kilpailu, kaupan vapauttaminen, yksityistämiset, työntekijöiden oikeuksien ja palkkojen heikennykset ja meidän on päästettävä kansalliset politiikat suurten taloudellisten ryhmittymien ja finanssiryhmittymien kuristusotteesta sekä lopetettava vaurauden kasautuminen harvoille kansaa hyväksikäyttämällä ja sortamalla.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vallitsevaan järjestelmään eli hyväksikäyttöä, epäoikeudenmukaisuutta, köyhyyttä, väkivaltaa ja sortoa lietsovaan kapitalismiin on tehtävä perinpohjaisia muutoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Olin yksi niistä, jotka allekirjoittivat tämän päätöslauselman, jossa asetetaan mielestäni toimiva EU:n mekanismi kansainvälisten kehitystavoitteiden saavuttamiseksi vuosituhannen kehitystavoitteiden puitteissa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on ollut tärkeää monille lontoolaisille äänestäjilleni.

 
  
  

- Ilmaisunvapaus ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittaminen (RC-B6-0136/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, halusin kommentoida ilmaisunvapautta koskevaa päätöslauselmaa. En voinut tukea päätöslauselmaa, koska ne, jotka ensin loukkasivat toisten uskomuksia, käyttäytyivät röyhkeästi. Kun näitä tahoja uhkailtiin heidän tuotteidensa boikotoimisella, he alkoivat esittää pahoittelujaan ja käyttäytyivät siten raukkamaisesti. Tässä tekstissä ei tuoda julki heidän röyhkeyttään tai raukkamaisuuttaan, ja juuri sen vuoksi en voinut tukea tätä päätöslauselmaa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (IND/DEM). – (IT) Arvoisa puhemies, en äänestänyt tämän päätöslauselman puolesta, koska pidän sitä sangen heikkona.

Minun on painotettava erityisesti sitä, että pilapiirroksiin – siitä riippumatta, olivatko ne loukkaavia vai eivät, mistä päättäminen kuuluu tuomioistuimille – ei reagoinut pelkästään yhteiskunnan pohjasakka, kuten tapahtui Ranskassa levottomuuksien leimahtaessa sen esikaupungeissa.

Tässä tapauksessa reaktiot ovat olleet myös virallisia, mistä mainittakoon esimerkkinä suurlähettiläiden kutsuminen kotiin ja virallinen boikotti, joka koski tanskalaisia tuotteita, siis eurooppalaisia tuotteita. Kuten kirjailija Oriana Fallaci on monta kertaa todennut, tämä osoittaa, että suvaitsevaista islamia ei ole olemassa, koska suvaitsevainen islam olisi hymähdellyt pilapiirroksille ja jättänyt ne huomiotta. Suvaitsevainen islam ei olisi missään tapauksessa käyttäytynyt tällä tavoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Mielestäni ilmaisunvapautta on rajoitettava ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tietenkin on oltava laitonta huutaa "tulipalo" elokuvateatterissa tai lietsoa suoraan rotuvihaa. Minun on vaikea ymmärtää tällä perusteella Nick Griffinin, uusfasistisen brittinationalistisen puolueen, British Nationalist Partyn, johtajan vapauttamista rotuvihan lietsontaa koskevista syytteistä aiemmin tässä kuussa niiden kommenttien jälkeen, joita hän oli esittänyt sekä islamista että mustan nuoren, Stephen Lawrencen, murhasta.

En ole kuitenkaan varma, että julkaistut tanskalaiset pilapiirrokset kuuluvat tähän luokkaan. Ne loukkasivat varmasti monia, mutta se ei tarkoita, että niillä lietsottaisiin samassa mielessä rotuvihaa. Kun huomaan, että kuvien julkaisemista vastustaa Euroopan fundamentalistinen kristillinen oikeisto, on selvää, että alan huolestua siitä, että Euroopassa ollaan jälleen kaivamassa esiin jumalanpilkkaa koskevaa lainsäädäntöä. Se, että julkaisemista ei olisi kielletty, mutta monien kuvien sisältö olisi tuomittu, olisi ollut oikea tapa suhtautua asiaan.

Sen sijaan jäsen Frattinin esittämien lehtimiesten "menettelysääntöjen" osalta oli tehtävä juuri se päätös, joka niiden osalta tehtiin. Jos meidän on tarkoitus suojella ihmisten syvällistä elämänkatsomusta naurunalaiseksi saattamiselta, hyökkäyksiltä tai pilkalta, ehkäpä eräät Britannian sensaatiolehdet voisivat alkaa kunnioittaa rasisminvastaisuuttani, homofobian torjuntaani, sosialismiani ja sitoutumistani Eurooppaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme hyvin huolestuneita siitä kannasta, jonka parlamentin enemmistö on omaksunut kansainvälisten jännitteiden lisääntymiseen, koska siinä ei oteta huomioon pilapiirrosten julkaisemisen taustalla vallinnutta varsin provokatiivista ilmapiiriä. Tapahtumien kehittyminen vaaralliseen suuntaan on selvä ilmaus tästä ilmapiiristä.

On häpeällistä pyrkiä oikeuttamaan Yhdysvaltojen lisääntyvää puuttumista Lähi-idän asioihin sivilisaatioiden välisen yhteentörmäyksen ilmapiirin luomisella. Yhtä hälyttävää on se, että EU:n johtavat vallat lähentyvät Yhdysvaltojen tavoitteita tällä alueella. Ei pidä unohtaa, että juuri Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta tekivät aloitteen Irania koskevan neuvotteluratkaisun jäädyttämisestä Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä. Tätä tavoitetta Yhdysvallat on tukenut jo pitkään.

Toisin kuin eräät haluavat uskotella, juuri Yhdysvallat ja sen liittolaiset, erityisesti Israel, ovat uhanneet rauhaa ja ryhtyneet sotiin, hyökkäyksiin ja miehityksiin. Juuri Yhdysvallat liittolaisineen miehittää Afganistania, Irakia ja Palestiinaa, ja juuri niillä on lukemattomia tukikohtia ja tuhansia sotilaita valmiudessa alueella. Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää ryhtyä toimiin, joilla vastustetaan nykyistä väkivaltaan yllyttämisen kierrettä, edistetään kansainvälisten suhteiden liennytystä ja vaalitaan rauhaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), kirjallinen. (NL) Tekstiin sisältyvän erään yksityiskohdan vuoksi en voinut lopulta tukea ehdotusta. Mielestäni eräiden kohtien ylevät sanamuodot ovat täysin epäsopivia. Jälleen kerran syntyy vaikutelma, että ilmaisunvapaudesta ja lehdistönvapaudesta voidaan tinkiä. En voi enkä aio allekirjoittaa sellaista. Minulle ilmaisunvapaus on ehdoton oikeus, ja tässä yhteydessä haluan lainata Voltairea, joka aikanaan totesi "olen eri mieltä siitä mitä sanot, mutta puolustan kuolemaan saakka oikeuttasi sanoa se".

Eurooppalaisissa vapaissa yhteiskunnissa uskonnonvapauteen kuuluu samalla se, että uskontoa ja varsinkin uskontoon liittyviä piirteitä on voitava vapaasti arvostella. Islamilainen maailma protestoikoon, mutta tämä viesti olisi lähetettävä sille kristallinkirkkaana. Onhan loppujen lopuksi totta, että jos juoksemme karkuun sutta, meidät syö karhu.

Omaksuessaan asiassa skitsofreenisen ja äärimmäisen varovaisen asenteen EU ja sen jäsenvaltiot antavat myöten Koraania fundamentalistisesti tulkitsevien radikaalien muslimien mielipiteille. Uhkailu ja pelko eivät saa koskaan johtaa siihen, että "myymme" vapautemme. Historia on opettanut meille, että ongelmia eivät aiheuta niinkään liian monet vapaudet vaan pikemminkin vapauksien rajoittaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska se on monessakin mielessä tasapainoinen vastaus siihen harkitsemattomaan tekoon, johon tanskalaisen sanomalehti syyllistyi tilatessaan julkaistavaksi profeetta Muhammadia koskevat pilapiirrokset tietoisena siitä, että julkaisemista pidettäisiin loukkaavana tekona. Päätöslauselmassa myönnetään se, että reaktion saivat aikaan pääasiassa ne poliittiset voimat, jotka pyrkivät lietsomaan vihaa eräitä länsimaisia hallituksia kohtaan, ja siinä tunnustetaan lisäksi, että muslimien suuri enemmistö ei reagoinut asiaan väkivaltaisesti vaan arvokkaasti tuomiten jyrkästi väkivallan, jonka he eivät katso kuvastavan oman uskonsa arvoja. Muistutan kuitenkin siitä, että jälleen kerran parlamentti ei ole kyennyt arvostelemaan yhtä omista jäsenvaltioistamme, jota Euroopan neuvosto on moittinut maahanmuuttoa koskevan ilmapiirin kärjistämisestä. Tällä tavoin on luotu ilmapiiri, joka lietsoo jännitteitä. Euroopan parlamentin on suhtauduttava itse johdonmukaisesti rajojemme sisäisiin eikä pelkästään niiden ulkopuolella tehtäviin virheisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Olen pettynyt siihen, että tämä päätöslauselma, jonka aiheena on merkittävä kiista, on epäselvä ja monitulkintainen, eikä siinä käsitellä asianmukaisesti pilapiirroskiistan taustoja. Ilmaisunvapauden vastapainona on oltava tämän vapauden käyttäminen vastuullisesti. Tämä huolestuttaa monia, muun muassa Lontoon vaalipiirissä olevia äänestäjiäni, joille olen vastaillut yksilöllisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) EU:n politiikkaa tukevien komission, neuvoston ja poliittisten ryhmien pyrkimys esiintyä "lehdistönvapauden ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisen" kannattajina on loukkaus kansoja kohtaan. Tosiasiassa ne yrittävät peitellä poliittista vastuutaan ja niitä tavoitteita, joihin tähdätään Muhammadia koskevien pilapiirrosten julkaisemisella ja sillä julkisuudella, jonka nämä saivat eurooppalaisissa kaupunkisanomalehdissä.

Tämä ei ole sattumaa. Uudelleen julkaiseminen liittyy Palestiinan vaaleihin ja imperialistisen hyökkäyksen kiihdyttämiseen Iranissa, Syyriassa ja koko alueella. Kaikki ne, jotka tekevät parhaansa "lehdistönvapauden" hyväksi, jättävät tahallaan huomiotta sen, että pilapiirroksissa Muhammad ja Islam yhdistetään terrorismiin yleisen mielipiteen valmistamiseksi hyväksymään uudet sodat ja imperialistiset toimet muslimimaita vastaan. Näin ollen ne herättivät oikeutetusti voimakkaan reaktion ja joukkomieliosoituksia niiden ihmisten taholta, jotka ovat maksaneet ja jotka maksavat Yhdysvaltojen ja EU:n imperialistisista toimista ja sodista verellään.

Todellinen yhteenotto tapahtuu imperialismin ja kansojen välillä, hyväksikäyttäjien ja hyväksikäytettyjen välillä, ja jälkimmäisten on uskonnostaan, ihonväristään, sukupuolestaan riippumatta liityttävä yhteen taistelemaan koko imperialistista järjestelmää vastaan sen nujertamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Vapaus on keskeinen arvo siinä yhteiskunnassa, jossa meillä on kunnia elää. Määrittelemme itsemme ennen kaikkea vapaiksi ja sen vuoksi vastuullisiksi.

Äskeisissä tapahtumissa asian ydin ei ollut ilmaisunvapauden käyttäminen vaan kohtuuton reaktio niiltä, jotka väittivät tulleensa loukatuksi. Vaikka närkästyminen oli perusteltua, kaikki tavat osoittaa närkästymistä eivät ole sellaisia. Meidän on ensisijaisesti vastustettava näitä kohtuuttomuuksia ja EU:n jäsenvaltioihin kohdistuneita hyökkäyksiä. Tuomitsemme väkivallan ja haluamme ilmaista solidaarisuutemme Tanskalle ja muille jäsenvaltioille.

Lisäksi olemme hyvin tietoisia siitä, että nämä tapahtumat olivat huolellisesti suunniteltuja ja niillä on ollut valtava vaikutus lännen ja islamilaisen maailman suhteisiin. Vapauksistamme ja erityisesti ilmaisunvapaudestamme huolimatta kaikki tapahtumat, jotka ilmentävät vihaa, rasismia ja muukalaisvihaa, tai näihin yllyttäminen, on jyrkästi tuomittava. Kaikkea vapautta on käytettävä vastuullisesti nyt tai milloin tahansa muulloinkin.

Emme saa perääntyä puolustaessamme oikeuttamme vapauteen, mutta emme saa myöskään pyrkiä yhteenottoihin. Meidän on päinvastoin vältettävä yhteenottoja, koska tiedämme, että maailman rauha ja turvallisuus riippuvat suuresti vastuullisuudestamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen.(FR) Kovin on vähäiset eväät: enintään 200 sanaa, koska ryhmien puheenjohtajat ovat omassa rajoitetussa piirissään päättäneet, että ilmaisunvapaudesta käymässämme keskustelussa tätä vapautta ei tarvita.

Se, että ainoastaan yksi puhuja voi käyttää puheenvuoron ryhmää kohden, tarkoittaa demokratian kieltämistä samalla, kun tämä pilapiirroskiista on uutinen koko maailmassa ja on saanut osan maailmasta ilmiliekkeihin.

Onko tarpeeksi monta kertaa sanottu, että pilapiirros, josta kaikki lähti liikkeelle, kuvasi pelkästään sitä, mitä terroristit tekevät: toteuttavat tekojaan Allahin nimessä? Tämä pilapiirros ei kuvaa islamia vaan fanaattisuutta.

Onko tarpeeksi yritetty peräänkuuluttaa sitä, että tässä on niputettu yhteen pilapiirtäjä, sanomalehti, kansakunta ja hallitus?

Tämä tarkoittaa kiristystä, joka kohdistuu arvojemme perustana olevaan lehdistönvapauteen ja ilmaisunvapauteen. On totta, että haluan tiivistää kulttuuriemme välisiä yhteyksiä, mutta en hyväksy kaupankäyntiä arvoillamme. Ihmisoikeudet ovat tärkeämpiä kuin Allahin tai minkään muunkaan jumalan lait.

Jos on sattunut vakavia virheitä tai väärinkäytöksiä tai on yllytetty vihaan, tuomioistuinten kuuluu tutkia asia, mutta hylkään sensuurin. En anna kenellekään lupaa sammuttaa valistuksen aatteita, joihin uskon.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN), kirjallinen. (PL) Muhammadia kuvaavien pilapiirrosten julkaisemisesta syntynyt kriisi ja islamilaisten kiihkoilijoiden äärimmäiset reaktiot ovat osoittaneet sen, kuinka syvä kulttuurinen kuilu erottaa läntisen sivilisaation islamilaisesta maailmasta, jossa sovelletaan kollektiivisen vastuun periaatetta eikä kunnioiteta uskonnonvapautta, mutta myös liberaalin demokratian vakavan kriisin. Liberaali demokratia ei ole pystynyt vaatimaan oikeusvaltion kunnioittamista Euroopan muslimiyhteisöiltä tai uskonnonvapauden kunnioittamista islamilaisilta valtioilta. Pitäessään sananvapautta ehdottomana vapautena se on sitä vastoin onnistunut loukkaamaan muslimien uskonnollisia tunteita. Vapaus ilman vastuuta johtaa kuitenkin väistämättä yhteenottoihin.

Kansallisten ja uskonnollisten tunteiden kunnioittaminen on perusta näitä tunteita ilmaisevien ihmisten kunnioittamiselle siitä riippumatta, jaammeko näiden ihmisten kanssa samat uskomukset vai emme. Näitä tunteita ei saa näin ollen loukata herjaavilla kuvilla rististä, Muhammadista tai holokaustin uhreista. Jäsen Cohn-Bendit ei ole oikeassa väittäessään, että uskonnot menettävät uskonnonomaisuutensa julkisessa keskustelussa. Uskonnosta ei voi koskaan tulla poliittisen keskustelun kaltaista, ellei se nimenomaan lakkaa olemasta uskonto ja muutu ideologiaksi. Jäsen Cohn-Benditiä kuvaava pilapiirros ei ole sama asia kuin Muhammadia kuvaava pilapiirros.

Emme yksinkertaisesti voi pakottaa muita julkisesti toimivia tahoja luopumaan heidän uskonnollisista tunteistaan. Kaikilla tämänsuuntaisilla yrityksillä on samat vaikutukset kuin Muhammadia kuvaavien pilapiirrosten julkaisemisella. Tämän vuoksi äänestin päätöslauselman 5 kohtaa vastaan, ja tämän vuoksi äänestän tyhjää koko päätöslauselmasta, koska 5 kohta hyväksyttiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin Labour-puoluetta edustavat jäsenet ovat äänestäneet tyhjää 5 kohdan osalta ja tätä yhteistä päätöslauselmaesitystä koskevassa lopullisessa äänestyksessä, koska mielestämme esitys on sekava, itseään toistava ja epäselvä.

Uskomme lujasti siihen, että on olemassa oikeus ilmaisunvapauteen, jonka vastapainona on lehdistön ja muiden oikeus käyttää tätä valtaa vastuullisesti. Päätöslauselmaesityksessä ei ole kyetty sovittamaan selkeästi yhteen näitä keskenään kilpailevia päämääriä eikä välittämään tarkasti sitä tilannetta, jossa nykyinen kiista on syntynyt.

Euroopan parlamentin Labour-puoluetta edustavat jäsenet ovat yhteydessä niihin, jotka ovat eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa ilmaisseet meille huolestumisensa.

 
  
  

- Bosnia ja Hertsegovina (RC-B6-0095/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).(CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Bosnia ja Hertsegovina on maa, jossa ne, jotka halusivat tuhota Balkanin alueen monien kansojen rinnakkaiselon ja luoda konflikteja ihmisten välille uskontojen perusteella, toimivat kaikkein ankarimmin. Haluan painottaa sitä, että tässä kyse ei ole missään nimessä maiden välisistä suhteista vaan pikemminkin islaminuskoa tai katolista uskoa tunnustavien ihmisten välisistä suhteista. Juutalaisyhteisö pakotettiin pakenemaan maasta yhteenottojen alkaessa, eikä se koskaan sotkeutunut niihin. Vielä yksi erityispiirre on se, että silloin, kun tämä maa sai alkunsa, suurin osa ortodoksiväestöstä asui maaseudulla ja suurin osa muslimiväestöstä kaupungeissa. Meidän olisi muistettava tämä laatiessamme EU:n avustusohjelmia.

Suhtaudun tämän vuoksi myönteisesti päätöslauselman 16 artiklaan, jossa vaaditaan kiinnittämään enemmän huomiota maaseutualueiden erityistarpeisiin. Lisäksi on korkea aika kehottaa Haagin tuomioistuinta saattamaan oikeuden eteen ne sotarikolliset, joita ohjasivat muut syyt kuin uskonnollinen vakaumus. Täällä käytetyn terminologian mukaan kyse on serbeistä. Meidän on myönnettävä, että jopa Euroopan parlamentti on toisinaan epäonnistunut oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamisessa. Esimerkiksi käsiteltävänämme olevan päätöslauselman eräissä kohdissa, joissa käsitellään Srebrenican tapahtumien kymmenettä muistopäivää, pidetään vain yhtä osapuolta syyllisenä joukkomurhaan, mikä on toteen näytettyjen seikkojen vastaista.

Olen tyytyväinen siihen, että itsevaltaiset menetelmät, joita maan nykyinen hallinto on käyttänyt, ovat nyt historiaa. Tämä on toinen myönteinen asiakirja, jolla pyritään tukemaan taloudellista kehitystä, erityisesti Länsi-Balkanin valtioiden välillä solmitun pakolaisten paluuta ja omaisuusvahingoista maksettavia korvauksia koskevan sopimuksen avulla. Näin ollen tuimme äänestyksessä esitystä sillä edellytyksellä, että päätöslauselmaa parannettaisiin eräiltä osin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mikä tulkinta on tehtävä siitä, että parlamentin enemmistö hylkäsi ryhmämme esittämät tarkistukset, joissa korostettiin "Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten oikeutta päättää oman maansa tulevaisuudesta" ja vaadittiin "kaikkien ulkomaisten joukkojen poistamista mahdollisimman pian" maasta?

Bosnia ja Hertsegovina on tällä hetkellä protektoraatti, jota miehittää noin 7 000 Naton ja EU:n sotilasta. Aluetta valvoo YK:n/EU:n korkea edustaja, jolla on kohtuuttomat, demokratianvastaiset toimivaltuudet. Tätä edustajaa parlamentti "kehottaa" käyttämään "maltillisesti" näitä valtuuksia.

Tätä taustaa vasten parlamentti puuttuu häpeällisesti maan asioihin ja loukkaa Bosnia ja Hertsegovinan kansan suvereenia tahtoa kehottaessaan neuvostoa ja komissiota sekaantumaan nykyiseen perustuslailliseen uudistusprosessiin ja aloittamaan neuvottelut maan liittymiseksi EU:hun. Tätä varten esitetään joukko seikkoja, joissa vaaditaan muun muassa sitä, että maan on "uudistettava palkkausjärjestelmää ja vähennettävä sen jäykkyyttä erityisesti julkisella sektorilla", nopeutettava yksityistämisprosessia, "edistettävä energia-alan uudistuksia ja alan vapautumista" ja "jatkettava rautatiesektorin rakenneuudistusta ja vapauttamista". Me vastustamme kaikkea tätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Bosnia ja Hertsegovinassa ihmisillä on kokemusta erilaisista hallinnoista. Turkin vallan aika oli suotuisaa maan keski- ja luoteisosan muslimeille, jotka pitävät itseään todellisina bosnialaisina. Lounaisosan roomalaiskatolisilla, jotka kutsuvat itseään kroaateiksi, asiat olivat hyvin Itävallan alaisuudessa. Jugoslavian aika oli suotuisaa pohjoisen ja idän ortodokseille, jotka pitävät itseään serbeinä. Bosnia hajotettiin hallinnollisena yksikkönä 1920-luvulla, ja se perustettiin uudelleen toisen maailmansodan jälkeen seka-alueena, joka sijaitsi keskellä liittovaltiota ja jolla pyrittiin edistämään Jugoslavian eri kansojen sulautumista yhteen, sillä Bosniahan oli itsessään kuin Jugoslavia pienoiskoossa. Tässä epäonnistuttiin täydellisesti. Vuosina 1992–1995 käydyn sodan aikana jokainen ryhmä pyrki yksipuolisesti toteuttamaan omat toiveensa. Daytonin sopimus oli ihmelääke, jolla oli tarkoitus saavuttaa rauha ja sovinto, ja vaikka se onkin tehoton ja kallis rakennelma, se syntyi tarpeesta sovittaa yhteen keskenään hyvin erilaiset tavoitteet, ja niinpä kaikista vioistaan huolimatta tätä sopimusta ei pidä hylätä, vaan sitä on sen sijaan käytettävä apuna sellaisen liittovaltiorakenteen luomisessa, jossa kaikki voivat elää pysyvästi rauhassa keskenään. Ihmisten on voitava valita vapaasti sen sijaan, että Eurooppa pakottaisi heidät siihen .

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) ΕU on yksi niistä tahoista, jotka ovat vastuussa Jugoslavian hajoamisesta, Naton sodista ja alueen kansojen ahdingosta. Daytonin sopimuksen jälkeen Bosnia ja Hertsegovinan kansat kokivat Naton miehityksen, joka korvattiin äskettäin 7 000:lla EU:n sotilaalla.

Νato päätti, mitkä poliittiset puolueet voivat toimia ja Naton hallinnon johtaja erotti maan valitseman presidentin. Kuluneiden 11 vuoden aikana työttömyys kohosi 40 prosenttiin, väestöstä 50 prosenttia elää köyhyydessä, 50 prosenttia ei saa terveydenhuoltoa eikä lääkehoitoa ja 18 prosenttia elää ilman sähköä. Yli 600 000 pakolaista, jotka ovat pääasiassa serbejä, eivät ole palanneet koteihinsa. Korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja mustan pörssin markkinat kukoistavat. Tämän "demokratian" ottivat käyttöön imperialistit. He muuttivat Balkanin maat protektoraateiksi, jotka valmistautuvat parhaillaan maidensa liittämiseen EU:hun.

EU:n imperialistista politiikkaa tukevien poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitys tarkoittaa sitä, että lokakuun parlamenttivaalien edellä maan kansalaiset pakotetaan tylysti hyväksymään imperialismin sanelemat perustuslailliset muutokset ja noudattamaan annettuja ehdotuksia sillä uhalla, että heiltä evätään neuvottelupöydällä olevasta vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta putoilevat pienimmätkin muruset.

Kreikan kommunistisen puolueen mielestä Balkanin alueen kansojen on yhdessä EU:n kansojen kanssa taisteltava suoraan miehitysjoukkojen poistamiseksi alueelta.

 
  
  

- Valko-Venäjän tilanne (RC-B6-0109/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Voisi hyvin kysyä, miksi Valko-Venäjästä on laadittu kaikkein eniten parlamentin päätöslauselmia, joissa tuomitaan maan toiminta. Joku voisi vastata, että tämä johtuu maan ihmisoikeustilanteesta.

Vaikka tämä näkemys hyväksyttäisiinkin, voisi myös kysyä, miksi parlamentti ei hyväksy yhtä innokkaasti päätöslauselmia maista, joiden tilannetta voisi pitää vähintäänkin yhtä vakavana. Johtuisiko tämä siitä, että Valko-Venäjä on toistaiseksi kieltäytynyt taipumasta Yhdysvaltojen ja EU:n johtavien valtojen mahdottomien vaatimusten ja maan asioihin sekaantumisen edessä?

Voisiko tämä johtua myös siitä, että toisin kuin useimmat muut alueen maat, se on torjunut ja kumonnut yksityistämiset talouselämän keskeisillä aloilla, investoinut maatalouteen ja kotimaiseen tuotantoon ja kehittänyt kansansa elinoloja? Valko-Venäjä on ainoa entisen neuvostoblokin maa, joka on saavuttanut uudelleen vuoden 1990 BKT:n tason.

Johtuisiko tämä myös siitä, että Valko-Venäjä on sitoutunut perustamaan yhdenvertaisten valtioiden liiton Venäjän kanssa? Venäjän kanssahan Valko-Venäjä on tehnyt kollektiivisen puolustussopimuksen.

Voisiko syynä olla myös kahden eri mittapuun käyttäminen Yhdysvaltojen ja sen eurooppalaisten liittolaisten strategisten etujen ja taloudellisten pyrkimysten suosimiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Tämä on puolentoista vuoden kuluessa kuudes sietämätön ja loukkaava päätöslauselmaesitys, joka on osa EU:n raivoisia yrityksiä kaataa Valko-Venäjän kansan valitsema Lukašenkan hallitus, joka kieltäytyy kumartamasta imperialistiselle barbaarisuudelle. Päätöslauselmaesityksessä pidetään tekopyhästi demokraattisten oikeuksien tukahduttamisena Valko-Venäjän hallituksen ponnisteluja rajoittaa ulkomaista imperialistista väliintuloa maan hallituksen kaatamiseksi poliittisille toimijoille ja joukkotiedotusvälineille annetun laajamittaisen rahoituksen avulla.

Näkemys siitä, että maa ei ole pystynyt täyttämään "kansainvälisiä normeja", jotka EU:n arvion mukaan kuitenkin täyttyvät miehitetyssä Irakissa ja Afganistanissa, on loukkaus. Esityksessä puhutaan poliittista hävyttömyyttä osoittaen "rekisteröidyistä ehdokkaista", vaikka kaikki tietävät, että "yhdistyneen opposition" ehdokas valittiin Yhdysvaltojen suurlähettilään ja muiden EU-maiden suurlähettiläiden läsnä ollessa.

Päätöslauselmaesityksessä vaaditaan Valko-Venäjän viranomaisia turvaamaan "yhtäläiset ehdot" kaikille poliittisille voimille, vaikka kaikki poliittiset puolueet ovat vapaita samalla, kun "demokraattisissa" EU:hun liittyneissä Baltian valtioissa kommunistiset puolueet on kielletty ja 40 prosentilla ihmisistä ei ole kansallisuutta tai kansalaisoikeuksia. Tässä toisin sanoen murtovaras yrittää vakuuttaa muille, että ryöstöstä on syytettävä talon isäntää.

Äänestämme päätöslauselmaesitystä vastaan ja ilmaisemme solidaarisuutemme Valko-Venäjän kansaa kohtaan sen pyrkimyksissä torjua imperialistinen sekaantuminen ja päättää itse tulevaisuudestaan.

 
  
  

- Mietintö: Kindermann (A6-0015/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Tuin äänestyksessä kollegani, Heinz Kindermannin laatimaa erittäin mielenkiintoista mietintöä, joka koskee Euroopan unionin metsästrategian toteuttamista.

Tällä hetkellä eurooppalaisissa julkisissa politiikoissa on hyvin riittämättömästi otettu huomioon se, kuinka metsillä ja puulla voidaan vaikuttaa prosessiin, jolla vaurautta ja sosiaalista edistystä luodaan ympäristöystävällisesti. Euroopan unionin on aika tukea merkittävästi hankkeita, jotka perustuvat metsä- ja puualaan kullakin maantieteellisellä alueella. Metsästrategia on yhdistettävä maaseudun kehittämiseen, ja tältä osin olen pahoillani siitä, että vuoristoalueisiin ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Samoin – ja tämä liittyy Lissabonin strategiaan – unionin on panostettava enemmän sellaisten tutkimusohjelmien tukemiseen, jotka liittyvät puun käyttöön esimerkiksi rakennus- ja energia-aloilla.

Metsien, kulutusalueiden sekä tie-, rautatie- ja merikuljetusinfrastruktuurien välisen johdonmukaisuuden kehittämiseksi on lisäksi laadittava toimenpiteitä edeltävä selvitys puun – joka on raskas tuote – kuljetuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Suhtaudun myönteisesti Kindermannin laatimaan EU:n metsästrategiaa koskevaan mietintöön, koska – vaikka metsätaloutta ei perussopimuksissa tosiasiallisesti käsitellä – tarvitsemme sellaista kestävää metsänhoitoa koskevaa EU:n toimintaohjelmaa, jolla luodaan johdonmukainen kehys metsään liittyvien toimien täytäntöönpanolle ja jonka tarkoituksena on koordinoida yhteisön toimia ja jäsenvaltioiden metsäpolitiikkaa ja joka laaditaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja monien eri asianomaisten sidosryhmien kanssa.

Koska asun yhdessä Englannin viimeisistä jäljellä olevista merkittävistä tammimetsistä, olen sangen tietoinen kestävän metsänhoidon tarpeellisuudesta. Metsillä on monia eri tehtäviä. Deanin metsä on kaunis ympäristö ja luontotyyppi, ja se tarjoaa mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja matkailuun sekä työntekoon ja elinkeinoelämää varten, ja lisäksi se on paikka, jossa ihmiset voivat asua. Tästä huolimatta nämä moninaiset tehtävät eivät suurimmassa osassa tapauksista näy asianomaisten alueiden talouselämässä tai näiden alueiden asukkaiden tuloissa, kun mittapuuna käytetään kyseisten tehtävien tarjoamia mahdollisuuksia. Maaseudun kehittämispolitiikka on tärkein väline yhteisön tasoisen metsästrategian täytäntöön panemiseksi, ja tälle annan tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren ja Lars Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Olemme sitä mieltä, että EU ei saa kehittää yhteistä metsäpolitiikkaa. Tämä politiikan ala on tärkeä kansallinen kysymys. Toivoimme, että Euroopan parlamentti olisi tuonut julki, että tavoitteena on metsäpolitiikan pysyminen kansallisessa päätösvallassa. Saimme tälle kannalle jossakin määrin vastakaikua ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa käydyissä keskusteluissa. Valitettavasti Euroopan parlamentin enemmistö on tavanomaisen suuruudenhulluutensa vallassa laatinut mietinnön, josta seuraa esimerkiksi se, että alakohtaisilla yhteisön politiikoilla ja Lissabonin strategialla on monipuolisia metsiin kohdistuvia vaikutuksia. Lisäksi mietinnössä kehotetaan teettämään "objektiivinen selvitys mahdollisuuksista luoda metsäalalle oma oikeusperusta" Euroopan unionin perussopimuksissa.

Haluamme ehdottomasti irtisanoutua tällaisista painotuksista Euroopan parlamentin poliittisissa kannanotoissa. On kerta kaikkiaan tehtävä selväksi, että metsäpolitiikka on vain ja ainoastaan kansallisessa päätösvallassa. Emme voi äänestää sellaisen mietinnön puolesta, johon sisältyy enemmän tai vähemmän peitelty pyrkimys ottaa käyttöön EU:n tasoinen metsäpolitiikka, jota harjoitetaan EU:n talousarviosta saatavin määrärahoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjallinen.(FR) Oli jo korkea aika laatia metsästrategia erityisesti Ranskassa, joka pystyi 2000-luvulla luomaan yhden Euroopan kauneimmista metsistä Landesin alueelle ja joka ei ole sen jälkeen kyennyt hoitamaan metsäänsä kaupallisesti.

Se, että näemme tulipalojen tuhoavan metsämme Portugalissa, Ranskassa ja Espanjassa ja että teollisuuspuun ja paperikuidun saantimme riippuu Indonesiasta ja Brasiliasta – vaikka samalla valitamme metsien häviämistä ja siihen liittyviä ilmastollisia ja biologisia katastrofeja – on meille muistutus kokonaisvaltaisen poliittisen reagoinnin tarpeellisuudesta. Tarvitaan tahtoa luoda merkittävä puusektori Eurooppaan ja etenkin Ranskaan. Tämä edellyttää etuoikeutettuja investointeja ja koulutettuja ammattilaisia, jotka eivät ole epäedullisessa asemassa, sekä pitkän aikavälin poliittista näkemystä ja viisasta verotusstrategiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Äänestysselitykset ovat päättyneet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö