Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0112/2006

Keskustelut :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Äänestykset :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 16. helmikuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

14.3. Guantanamo
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu viidestä Guantanamoa koskevasta päätöslauselmaesityksestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), esittäjä. (FR) Arvoisa puhemies, Guantanamon pidätyskeskuksen vankeja on pidetty oikeudellisessa tyhjiössä syytteitä esittämättä jo neljä vuotta. Olemme erittäin huolestuneita jatkuvista vankien huonoa kohtelua koskevista syytöksistä. Esimerkiksi nälkälakossa olevat vangit – joille tämä omavalintainen nälkiintyminen on ainoa keino protestoida sitä, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta saada oikeutta – kuulemma sidotaan tuoliin tunneiksi ja heitä pakkosyötetään, kunnes he oksentavat verta.

Muistuttaisin YK:n kidutusta tutkivan erikoislähettilään Manfred Nowakin todenneen, että jos tämä on totta, sitä on pidettävä epäinhimillisenä, julmana ja nöyryyttävänä kohteluna. Vaadimme, että YK:n ja kansalaisjärjestöjen edustajat päästetään tapaamaan vankeja Guantanamon pidätyskeskukseen. Lisäksi pidätyskeskus on suljettava viipymättä ja vangeille on järjestettävä oikeudenkäynti riippumattomassa oikeusistuimessa.

Lopuksi totean, että Yhdysvaltain on vähintään sallittava kidutussyytöksiä koskeva puolueeton tutkinta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), esittäjä. (DE) Arvoisa puhemies, Guantanamossa sijaitsevan Yhdysvaltain sotilastukikohdan historia on epäoikeudenmukaisuuden historiaa, sillä syy, jonka vuoksi amerikkalaiset ylipäätään ovat siellä, on "sopimus", jonka he tekivät erään Kuuban entisen hallituksen kanssa – tämä sopimus voidaan heidän mukaansa purkaa vain molempien osapuolten päätöksellä, mikä on täysin järjetöntä.

Eikö meidän ole jo aika vaatia, että Guantanamo Bayn tukikohta suljetaan ja alue palautetaan Kuuballe? Raportit, joita saamme siellä olevalta amerikkalaisten sotavankileiriltä, ovat kauhistuttavia. Siellä pidetään yhä yli 500:aa vankia ilman oikeudenkäyntiä ja oikeusturvaa, ja he joutuvat kokemaan hyvin huonoa kohtelua sekä kidutusta. Guantanamo on paikka, jossa laeista ei piitata. Siellä tapahtuva kidutus on lopetettava, ja siitä vastuussa olevat ja sen toteuttajat on saatettava oikeuden eteen. On ilmaistava selvästi, että Guantanamon sulkemista vaaditaan laajalti, muiden muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel on tehnyt niin. Samaan aikaan kuitenkin hänen hallituksensa sisäministeri sanoi: "Jos saamani tiedot pitävät paikkansa, Saksan viranomaiset ovat kuulustelleet yhtä henkilöä Guantanamossa." On selvää, että Saksa tai muut Euroopan unionin jäsenvaltiot hyötyvät siitä, mitä Guantanamossa tapahtuu. Nyt Euroopan unionin on todella korkea aika luopua kaksinaismoralismistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), esittäjä. (DE) Arvoisa puhemies, asiaa ei voi ilmaista selvemmin kuin YK:n kidutusta tutkiva erikoislähettiläs Manfred Nowak teki, kun hän sanoi, että Guantanamo ei täytä edes kansainvälisen lainsäädännön asettamia vähimmäisvaatimuksia. Tämä on järkyttävä tuomio, ja meidän Euroopan unionissa on tehtävä täysin selväksi amerikkalaisille kumppaneillemme, ettemme voi enää hyväksyä Guantanamon epäoikeudenmukaisia tekoja ja ettemme ole koskaan niitä hyväksyneetkään.

Olen hyvin kiitollinen siitä, että liittokansleri Merkel otti asian erittäin suorapuheisesti esille tavatessaan presidentti Bushin. Tosiasia on yksinkertaisesti, että terrorismin torjuntaa, joka on elintärkeää ja jota tuemme, voidaan harjoittaa ainoastaan lakia noudattaen. Jos tietyt tahot onnistuisivat osoittamaan maailmalle, että loppujen lopuksi vahvimmat saavat tahtonsa läpi, vaikutus olisi katastrofaalinen, sillä silloin kaikki pyrkisivät vain vahvimman asemaan ja maailmassa vallitsisivat taas viidakon lait.

Tämän vuoksi sotaa pahimpiakaan vihollisia vastaan voidaan käydä vain siten, että kunnioitetaan lakia, ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta asian vaatimalla päättäväisyydellä ja määrätietoisuudella. Tämä on mahdollista noudattamalla tiukasti länsiliittouman ja Euroopan unionin yhteisiä arvoja ja vakaumuksia, mistä Guantanamossa ei todella ole merkkiäkään. Voin siis vain kehottaa presidentti Bushia sulkemaan Guantanamon mahdollisimman pian ja siirtämään vangit asianomaisille oikeusviranomaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), esittäjä. (EN) Arvoisa puhemies, "koska tämä painajainen oikein päättyy?" Näin kysyi Moazzam Begg, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, joka vapautettiin syytteittä Guantanamosta viime vuoden tammikuussa. Yhtä hyvin nuo sanat voisi lausua kuka hyvänsä järkevä kansalainen.

Guantanamo Baysta on tullut malliesimerkki kaikesta, mikä Yhdysvaltain nykyisessä terrorisminvastaisessa taistelussa on vialla. Neljä vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset vangit tuotiin vankileirille, kukaan ei ole saanut asianmukaista oikeudenkäyntiä ja 500 henkilöä on yhä vangittuna, suurin osa ilman syytteitä ja oikeusturvaa. Yhdistyneet kansakunnat on tänään julkaissut raportin, jonka mukaan vankien kohtelu täyttää YK:n kidutuksenvastaisen yleissopimuksen mukaiset kidutuksen tunnusmerkit. Raportin tekijät päätyvät siihen, että Yhdysvaltain hallituksen on joko pikaisesti asetettava vangit syytteeseen tai vapautettava heidät viipymättä.

Me menemme vielä pitemmälle. Olemme yhtä mieltä Amnesty Internationalin Yhdistyneen kuningaskunnan osaston johtajan kanssa siitä, ettei kompromissiratkaisu ole Guantanamon tapauksessa mahdollinen: se on suljettava. Siksi poliittinen ryhmäni tukee tätä päätöslauselmaesitystä, jossa vaaditaan Yhdysvaltain viranomaisia sulkemaan Guantanamo Bayn pidätyskeskus ja vapauttamaan vangit tai järjestämään heille oikeudenkäynti kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), esittäjä. (ES) Arvoisa puhemies, näissä kiireellisissä keskusteluissa, joissa meillä on tapana puhua maailman ihmisoikeusloukkauksista, ei ole pitkään aikaan käsitelty Yhdysvaltain vastuuta näistä tapauksista.

Vaikka käsiteltävien asioiden luettelo olisi hyvin pitkä, olen tyytyväinen, että meillä on tilaisuus käsitellä edes yhtä ihmiskunnan ja erityisesti oman aikakautemme suurimmista häpeäpilkuista: Guantanamoa.

Neljän vuoden jälkeenkään ne noin 500 ihmistä, jotka ovat tällä hetkellä vangittuina Guantanamossa, eivät saa osakseen sitä vähimmäisoikeusturvaa, jota edellytetään oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sääntöjä kunnioittavassa demokraattisessa valtiossa.

Euroopan unioni ei voi enää pysyä hiljaa ja siten rikoskumppanina hyväksyä pidätyskeskusta, joka todellisuudessa on yksinkertaisesti kidutuskeskus, jossa jopa kuolemantuomioita pannaan täytäntöön mielivaltaisesti.

Guantanamon olemassaolo on valtava häpeäpilkku, ei vain Yhdysvaltain vaan kaikkien niiden maiden historiassa, jotka vaikenemisellaan hyväksyvät tuon tukikohdan. Se lisää myös entisestään kuvaa imperialistisesta ja sotaa lietsovasta valtiosta, joka ei lainkaan kunnioita niitä samoja oikeuksia ja vapauksia, joita Yhdysvaltain nykyinen hallitus väittää puolustavansa koko maailmassa.

Guantanamon olemassaololle ei siis ole minkäänlaisia perusteita, etenkään terrorismin torjunta ei kelpaa perusteeksi. Siksi olenkin iloinen, että Euroopan parlamentti uskaltaa vihdoin vaatia näin yksimielisesti Guantanamon sulkemista.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan sanoa vielä, että suorittaaksemme työmme loppuun meidän on otettava seuraavakin askel, nimittäin vaadittava pian perusteellista tutkintaa siitä, mitä Irakin miehityksen yhteydessä tapahtuu. Meidän on aivan erityisesti tuomittava Abu Ghraibin tapahtumat.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, minusta vaikuttaa, että parlamentti on hyvin laajalti yksimielinen tästä asiasta. Jos Euroopan parlamentti vaatii valtioita kunnioittamaan ihmisoikeuksia, sen on tehtävä niin uskottavasti ja tasapuolisesti kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeudet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus eivät kumpikaan ole neuvoteltavissa. Tämä on asia, joka meidän on tehtävä täysin selväksi amerikkalaisille liittolaisillemme, joiden kanssahan meillä kuitenkin on yhteiset demokraattiset arvot. Mielestäni on todellakin järkyttävää, että tästä täytyy tulla kiistanaihe Yhdysvaltain kanssa, sillä se on liittolaisemme, mutta tämä on erona Yhdysvaltain ja niiden muiden maiden välillä, joita vaadimme kunnioittamaan ihmisoikeuksia. On onni, ja rohkaisevaa, että Yhdysvallat on demokraattinen ja avoin yhteiskunta ja että sama keskustelu on meneillään sielläkin. Uskoisin valtaosan amerikkalaisista olevan samaa mieltä kanssamme siitä, ettei tällaisissa tapauksissa voida vain lopettaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. On elintärkeää, että pidämme kiinni korkeasta moraalisesta tasostamme, jotta voisimme uskottavasti torjua terrorismia muualla maailmassa ja ajaa demokratian asiaa. Ei olisi hyväksyttävää, että katsoisimme läpi sormien varsinkaan Yhdysvaltain toimia, tämän suuren liittolaisemme, jonka rinnalla puolustamme ihmissoikeuksia muualla maailmassa, kuten Afganistanissa. Kannattaa ajatella, miten hankalaan tilanteeseen joutuisimme poliittisesti ja moraalisesti, jos vaikenisimme Guantanamon tapauksesta, sillä silloin meillä ei olisi enää minkäänlaista uskottavuutta niiden valtioiden silmissä, joissa pyrimme edistämään ihmisoikeuksia.

Tämän vuoksi on oikein vaatia pidätyskeskuksen sulkemista ja siellä pidettyjen vankien tuomista asianmukaisen tuomioistuimen eteen. Emme ehkä ole ilmaisseet asiaa näin selväsanaisesti, mutta on päädyttävä siihen johtopäätökseen, että nämä ihmiset on vapautettava, jos heitä vastaan ei ole todisteita, vaikka se voikin yksittäisissä tapauksissa olla vaarallista. Tässäkin pätee se sääntö, että syytetty on syytön kunnes toisin todistetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, PSE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, eilen julkaistussa raportissaan YK vaatii painokkaasti Yhdysvaltoja sulkemaan Guantanamon viipymättä. Tämänpäiväisen päätöslauselmamme tarkoitus on tietysti sama. Tähän mennessä Guantanamon 500 vangista vain 10:tä vastaan on nostettu syyte, ja silloinkin tapaukset on käsitelty erityisesti niitä vasten perustetuissa sotatuomioistuimissa eikä riippumattomissa tuomioistuimissa. Mielivaltainen vankina pitäminen, kidutus ja huono kohtelu ovat täysin Geneven sopimusten vastaisia. Täytyyhän Bushin hallinnon vihdoin viimein ymmärtää, kuinka väärin ja kyynistä tällainen toiminta terrorismin torjunnassa oikein on. Terrorismin tehokas torjunta vaatii, että pyritään vakuuttamaan koko maailma ja korostetaan kansainvälisen oikeuden tärkeyttä, sillä sen avulla estetään siviilien mielivaltainen tappaminen. Tuota oikeutta Bushin hallinto ei noudata Guantanamossa eikä eräissä muissakaan paikoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mitä todisteita amerikkalaiset vielä haluavat sulkeakseen tuon helvetillisen paikan? Viimeisimmässä YK:n raportissa, joka julkaistiin eilen, on taas lisää näyttöä siitä, että Yhdysvaltain toiminta Guantanamo Bayssa on laitonta ja rikkoo selvästi ihmisoikeuksia.

Neljä vuotta vankilan perustamisen jälkeen kuulemme yhä YK:n kidutuksenvastaisessa yleissopimuksessa kiellettyjen kidutusmenetelmien käytöstä. Maanmieheni Moazzam Begg, joka vapautettiin kolmen vuoden laittoman vankeuden jälkeen, kertoi nähneensä muita vankeja pahoinpideltävän niin vakavasti, että se saattoi johtaa heidän kuolemaansa. Nyt raportissa kerrotaan, että ihmisiä pakkosyötetään väkivaltaisesti heidän nälkälakkonsa lopettamiseksi, ei siksi, että heidät haluttaisiin pitää hengissä, vaan jottei Yhdysvaltain hallitusta nolattaisi.

Tämä vankila on suljettava inhimillisyyden nimessä ja siellä pidetyille vangeille on järjestettävä oikeudenkäynti, tai jos heitä vastaan ei ole todisteita, heidät on vapautettava viipymättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, tämä on lyhyt päätöslauselma, joka voidaan tiivistää kahteen sanaan: sulkekaa Guantanamo. Ihmisoikeudet loistavat Guantanamossa poissaolollaan ja koko paikkaa kuvaavat paremmin sanat "inhimilliset erehdykset" kuin "ihmisoikeudet".

Aiemmin Yhdysvallat oli maa, jossa useimmat halusivat vierailla ja jonka kanssa haluttiin käydä kauppaa tai muuten olla tekemisissä, mutta se on muuttunut yhden ainoan presidenttikauden aikana maaksi, jota monet välttävät. Guantanamon pidätyskeskus on Kuubassa sijaitsevassa sotilastukikohdassa, koska Yhdysvallat pyrkii pelkurimaisesti välttämään omien lakiensa noudattamista. Emme pyydä muuta, kuin että Yhdysvallat noudattaisi omaa perustuslakiaan ja YK:n yleissopimuksia. Guantanamossa rikotaan näitä molempia törkeästi. Bushin hallitus käyttäytyy kuin joukko vanhan ajan itsevaltaisia siirtomaaherroja, kun kyse on Kioton pöytäkirjasta, kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, Abu Ghraibista, Irakin kansaa vastaan käytävästä sodasta ja monista kansainvälisistä sopimuksista, jotka käsittelevät eri asioita, muun muassa tupakanpolton vastaista työtä ja oikeutta ruokaan.

Tämä pesäero kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen oikeuteen on vahingollista Yhdysvaltain kansalle ja koko maailmalle. Guantanamon vangit eivät ole ainoat, jotka kärsivät Bushin hallinnosta, vaikka he kärsivätkin eniten. Tunnemme myös myötätuntoa amerikkalaisten enemmistöä kohtaan – he eivät ole koskaan tukeneet Bushin hallintoa ja ovat sen mielivaltaisten menettelyjen uhreja. Näitä tavallisia ihmisiä haittaavat suuresti ympäröivän maailman viha ja uhkaukset. Bushin hallitus voisi aloittaa parannuksen tekemisen sulkemalla Guantanamon.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni on täysin oikein, että Euroopan parlamentti keskustelee Guantanamoa koskevasta päätöslauselmasta. On myös tunnustettava, että tammikuun 27. päivän kunniaksi on laadittava samantapainen päätöslauselma. Varmaankin tiedätte, että tuo päivä on kansainvälinen vainojen uhrien muistopäivä, jolloin teemana on myös ihmisyyttä vastaan tehtävien rikosten torjunta. Olemme tietenkin kaikki yhtä mieltä siitä, että maalla, joka kiduttaa vankeja Abu Ghraibissa ja Guantanamossa presidenttinsä luvalla, ei ole oikeutta pyytää EU:ta osallistumaan yksipuolisesti aloitettuihin sotilaallisiin operaatioihin. On tullut aika asettaa Yhdysvalloille pakotteita, koska se ei ole kunnioittanut ihmisoikeuksia. Tämä on näkemys, jota kannatimme laajasti tällä viikolla, kun hyväksyimme mietinnön ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa. Ette ehkä muista tätä, tai ehkä kyseessä olevan valtion sotilasvoima on saanut teidät muuttamaan kantaanne. Tässä on tietenkin kyse kaksinaismoralismista.

Mielestäni sitten, kun tämä täysin tukemani päätöslauselma on hyväksytty, pitäisi vielä laatia ehdotus niiden asettamisesta syytteeseen, jotka ovat Guantanamossa ja Abu Ghraibissa osallistuneet Yhdysvaltain lakien ja kansainvälisten sopimusten vastaisiin tekoihin. Siksi ehdottaisin, että komissio vaatisi näiden rikollisten asettamista syytteeseen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Mielestäni on myös tärkeää suositella puheenjohtajavaltiolle, että se kehottaisi YK:n turvallisuusneuvostoa ottamaan käsiteltäväksi päätöslauselman, jossa vaaditaan Yhdysvaltoja vastaan suunnattuja pakotteita. Lisäksi toteaisin, että olemme tietenkin kaikki tietoisia siitä, että Yhdysvallat on jo vuosien ajan pitänyt Guantanamo Bayn sotilastukikohdan aluetta hallussaan Kuuban laillisen hallituksen toiveiden vastaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Panagiotis Beglitis (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, Los Angeles Times -lehdessä äskettäin julkaistu YK:n ihmisoikeuskomission viiden asiantuntijan raportti on mielestäni vahvistanut täysin tämänpäiväisen keskustelumme aiheellisuuden.

Emme voi enää seurata välinpitämättöminä tätä nykyajan julmuutta. Emme voi enää vaieta jatkuvista kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten loukkauksista sekä kidutuksesta ja ihmisyyden alennustilasta, joihin Yhdysvaltain hallitus yhä syyllistyy Guantanamossa. Mielestäni Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on tehtävä välittömästi aloite asian viemiseksi kansainvälisiin toimielimiin ja YK:hon sekä vaadittava, että Yhdysvallat sulkee viipymättä Guantanamon vankilat, että järjestetään puolueeton oikeudenkäynti riippumattomassa kansainvälisessä tuomioistuimessa ja että vangit vapautetaan välittömästi.

Jos vaikenemme edelleen asiasta, se merkitsee mielestäni sen salaamista. Bushin hallinto ei voi saattaa ihmiskuntaa uudelle keskiajalle kansainvälisen terrorismin torjunnan nimissä. Nyt on kyse Guantanamon vangeista mutta tulevaisuudessa ehkä myös jossain muualla pidettävistä vangeista, jos emme puolusta yhteisiä humanitaarisia arvojamme ja demokraattisia periaatteitamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) Sadat vangit ovat lainsäädännöllisessä tyhjiössä ja kärsivät kidutuksesta. En puhu Saddamin, talibanien, Syyrian tai muiden diktatuurien pahamaineisista vankiloista vaan Guantanamosta, joka on Yhdysvaltain hallinnassa. Muistakaamme, että Yhdysvallat on maa, jolla oli merkittävä osa kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön luomisessa ja että Bushin hallitus loukkaa häpeällisesti noita ihmisoikeuksia, Geneven sopimuksen vähimmäisvaatimuksiakin.

EU:n on sanottava selvästi mielipiteensä Guantanamosta ja Abu Ghraibista ja kaikista tapauksista, joissa Yhdysvallat harjoittaa kidutusta ulkomailla eli käyttää menettelyä, joka tunnetaan nimellä "poikkeukselliset luovutukset" (extraordinary rendition). EU:n on yhdyttävä Yhdysvalloissa yhä lisääntyvään kritiikkiin, jota esimerkiksi American Civil Liberties Union on esittänyt ja jossa tuomitaan moraalittomana ja hyödyttömänä kidutus terrorismin torjunnassa sekä se, etteivät väärinkäytöksistä vastuussa olevat joudu vastaamaan teoistaan.

EU:n on vaadittava, että Guantanamo suljetaan ja että korkeimman tason yhdysvaltalaisia poliitikkoja ja armeijan henkilöstöä vastaan nostetaan syytteet rikoksista, joihin he ovat syyllistyneet terrorismin torjunnan nimissä. Näin on toimittava, koska vaikenemisella vain hyödytetään terroristeja ja uhrataan ihmisarvon ja oikeusvaltioperiaatteen perusarvot – samat arvot, jotka fanaattiset terroristit pyrkivät tuhoamaan syyskuun 11:nnen iskuilla ja esimerkiksi Madridiin ja Lontooseen kohdistuneilla iskuilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä päätöslauselmaehdotuksessa todetaan: kansainvälinen terrorismi on uhka, erityisesti terrorismi, joka kohdistetaan demokraattisia yhteiskuntia vastaan, mutta emme voi torjua terrorismia käyttämällä terroristien keinoja. Sellaisia toimia ei siedetä, ja meillä on oikeus todeta se.

Meillä on oikeus tähän, sillä Eurooppa on ihmisoikeuksien syntysija ja ensimmäiset vankien, siviiliväestön ja sodan uhrien oikeuksia suojelevat kansainväliset sopimukset laadittiin täällä Euroopassa 1900-luvun alussa. Toisen maailmansodan jälkeen kehitimme näitä humanitaarisia periaatteita. Euroopassa ihmisoikeuksia suojelee Strasbourgissa sijaitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, ja lisäksi meillä on Euroopan unionin perusoikeuskirja, josta tulee – se itse asiassa on jo – osa Euroopan perustuslakisopimusta. Kaikissa näissä asiakirjoissa todetaan selvästi ja yksiselitteisesti, että ihmisarvoa on kunnioitettava, että ketään ei saa nöyryyttää, uhkailla tai vainota, ettei ketään saa pitää vangittuna ilman oikeudenkäyntiä ja että kaikilla on oikeus puolustukseen.

Haluaisin kysyä, onko kaikki nämä periaatteet unohdettu Guantanamossa. Eikö kukaan halua muistaa niitä? Tilanne todetaan selvästi sekä Amnesty Internationalin että YK:n raporteissa. Emme voi hyväksyä tällaista ja siksi tuen täysin tämän päätöslauselman sanomaa. Siinä todetaan, että terrorismin torjuntaa voidaan harjoittaa vain niin, että ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia kunnioitetaan täysimääräisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan vielä kerran kiittää arvoisia jäseniä heidän hyvin selkeistä kommenteistaan. Ennennäkemättömässä mittakaavassa tapahtuva maailmanlaajuinen terrorismin torjunta on luonut uusia haasteita ihmisoikeuksien suojelemiselle. Komissio korostaa jatkuvasti, että terrorismin torjuntaa voidaan harjoittaa vain niin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Komissio seuraa tarkasti Guantanamo Bayssa vangittuina olevien noin 500 henkilön tilannetta, vaikkei sillä olekaan toimivaltaa puuttua asiaan heidän auttamisekseen. Myös jäsenvaltiot ovat ilmaisseet kahdenvälisesti Yhdysvalloille huolensa kansalaistensa kohtelusta.

Komissio korostaa edelleen, että terrorismintorjuntatoimien on oltava sopusoinnussa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön kanssa. Olemme vakaasti sitä mieltä, että Geneven sopimuksia on sovellettava kaikkiin sotavankeihin. Guantanamo Bayn pidätyskeskuksen tulevaisuuden suhteen toteaisin, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa taataan ehdottomia oikeuksia, joita on kunnioitettava kaikissa olosuhteissa, esimerkiksi oikeus olla joutumatta kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhriksi.

Tämän suhteen pidämme myönteisenä senaattori McCainin tarkistusta puolustusmenojen valtuutusta koskevaan lakiin. Tuon tarkistuksen perusteella on täysin selvää, että julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltoa sovelletaan Yhdysvaltain viranomaisten pidättämiin henkilöihin missä päin maailmaa hyvänsä. Lisäksi mielestämme kaikilla pidätetyillä on oltava jokin kansainvälisen oikeuden mukainen asema, heillä on oikeus olla joutumatta mielivaltaisesti pidätetyksi ja heille on taattava oikeusturva sekä puolueeton oikeudenkäynti.

Euroopan unioni on myös ilmaissut selvästi tukevansa YK:n erityistarkkailijoiden pyyntöä saada vierailla Guantanamo Bayssa ja keskustella vankien kanssa yksityisesti. Euroopan unioni on ottanut tämän asian toistuvasti esiin vuoropuhelussa Yhdysvaltain kanssa ja tekee niin myös tulevaisuudessa.

Vastauksena eräisiin puheenvuoroihin toteaisin, että komissio on toistuvasti tehnyt selväksi Yhdysvalloille, että Euroopan unioni vastustaa jyrkästi kuolemantuomiota kaikissa olosuhteissa. Haluan myös sanoa, että komissio tutkii eilen julkaistua YK:n erityistarkkailijoiden raporttia ja tarkoitus on ottaa tämä asia taas esille vuoropuhelussa Yhdysvaltain kanssa.

On ensisijaisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö pyrkii varmistamaan, että kansainvälistä oikeutta – ihmisoikeudet ja humanitaariset normit mukaan lukien – noudatetaan täysin, niin Guantanamossa pidettävien väitettyjen Talibanin ja al-Qaidan jäsenten tapauksessa kuin muuallakin. Vain takaamalla, että kaikki osapuolet noudattavat noita arvoja, voidaan todella edistyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin palata lyhyesti siihen, mitä jäsen Pflüger sanoi Sri Lankasta. Asia on niin, että hän oli täysin oikeassa. Tässä on kyse vaarallisesta ennakkotapauksesta, nimittäin että päätöslauselmia voidaan esittää ja neuvottelijat voivat myöhemmin peruuttaa ne. Olemme hyväksyneet tämän tällä kertaa, mutta haluan sanoa – poliittisen ryhmäni puolesta – ettemme hyväksy tällaista toista kertaa ja että tämän ei voida sallia muodostuvan ennakkotapaukseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa jäsen Posseltille, että juuri hänen ryhmänsä pyysi, että äänestys peruutettaisiin. Niinpä on melko omituista sanoa, etteivät he aio hyväksyä tällaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan seuraavaksi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö