Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 16. februar 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Tjenesteydelser i det indre marked (afstemning)
  6.2.Udvikling af landdistrikterne (2007-2013) (afstemning)
  6.3.Ny finansieringsmekanisme for udvikling inden for rammerne af Millenium-målene (afstemning)
  6.4.Ytringsfrihed og respekt for religiøs tro (afstemning)
  6.5.Udsigterne for Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  6.6.Situationen i Belarus forud for præsidentvalget den 19. marts 2006 (afstemning)
  6.7.Risiko- og krisestyring i landbruget (afstemning)
  6.8.Gennemførelse af EU's skovbrugsstrategi (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser: se protokollen
 9.EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (forhandling)
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 12.Revision af Den Internationale Valutafonds strategi (forhandling)
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 14.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115) (forhandling)
  14.1.Kulturarven i Aserbajdsjan
  14.2.Situationen i Sri Lanka
  14.3.Guantánamo
 15.Afstemningstid
  15.1.Kulturarven i Aserbajdsjan (afstemning)
  15.2.Guantánamo (afstemning)
 16.Stemmerettelser: se protokollen
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 18.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 19.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: : se protokollen
 20.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 21.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (521 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1355 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik