Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 lutego 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dzienny: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 6.Głosowanie
  6.1.Usługi na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  6.2.Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (głosowanie)
  6.3.Nowy mechanizm finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (głosowanie)
  6.4.Prawo do swobody wypowiedzi i poszanowanie wiary religijnej (głosowanie)
  6.5.Perspektywy dla Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  6.6.Sytuacja na Białorusi w związku z wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca (głosowanie)
  6.7.Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (głosowanie)
  6.8.Wdrażanie strategii leśnej Unii Europejskiej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 9.Statystyka dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych (debata)
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 12.Przegląd strategiczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (debata)
 13.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 14.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (art. 115 Regulaminu) (debata)
  14.1.Dziedzictwo kulturalne w Azerbejdżanie
  14.2.Sytuacja w Srilance
  14.3.Guantanamo
 15.Głosowanie
  15.1.Dziedzictwo kulturalne w Azerbejdżanie (głosowanie)
  15.2.Guantanamo (głosowanie)
 16.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 17.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 19.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 20.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 21.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (602 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (440 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności