Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 marca 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Weryfikacja pełnomocnictw (patrz: protokół)
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Mandat posła: patrz protokół
 7.Dostęp do rynku usług portowych (zakończenie procedury): patrz protokół
 8.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 12.Działanie podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 13.Przesunięcie środków: patrz protokół
 14.Petycje (patrz: protokół)
 15.Porządek obrad
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych – Środki podjęte przez UE przeciwko handlowi ludźmi i inauguracja dnia walki z tym handlem (debata)
 18.Delokalizacja w kontekście rozwoju regionalnego (debata)
 19.Czwarte World Water Forum w Meksyku (16-22 marca 2006 r.) (debata)
 20.Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy (debata)
 21.Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci (debata)
 22.Swobodny przepływ pracowników i okresy przejściowe (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Zamknięcie sesji rocznej
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (378 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (721 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności