Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 14. marts 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af den årlige session
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Vækst og beskæftigelse (forhandling)
 6.Omstruktureringer og beskæftigelse (forhandling)
 7.Europæisk ligestillingsinstitut (forhandling)
 8.Bekæmpelse af racisme i forbindelse med fodbold (skriftlig erklæring)
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftale EF/Ukraine om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  9.2.Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (afstemning)
  9.3.Stiftelse af aktieselskaber samt bevarelse af og ændringer i aktiekapitalen (afstemning)
  9.4.Europæisk ligestillingsinstitut (afstemning)
  9.5.Beredskab og hurtig indsats i katastrofesituationer (afstemning)
 10.Højtideligt møde - Forbundsrepublikken Tyskland
 11.Afstemningstid (fortsat)
  11.1.Den Internationale Valutafonds strategi (afstemning)
  11.2.Virksomhedsflytning og regionaludvikling (afstemning)
  11.3.Fællesskabsstrategi for kviksølv (afstemning)
  11.4.Vækst og beskæftigelse (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 15.Situationen i den europæiske skotøjssektor et år efter liberaliseringen (forhandling)
 16.Evaluering af den europæiske arrestordre (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 18.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 19.Social sikring og social integration (forhandling)
 20.Budgetretningslinjer 2007 (forhandling)
 21.Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (forhandling)
 22.Miljøvenlige fangstmetoder (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (695 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1288 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik