Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.´Εναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (συζήτηση)
 6.Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση (συζήτηση)
 7.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (συζήτηση)
 8.Καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο (γραπτή δήλωση) : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Συμφωνία ΕΚ/Ουκρανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  9.2.Ταμείο Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις (ψηφοφορία)
  9.3.Σύσταση της ανωνύμου εταιρίας και διατήρηση και μεταβολές του κεφαλαίου της (ψηφοφορία)
  9.4.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ψηφοφορία)
  9.5.Μέσον επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ψηφοφορία)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 11.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  11.1.Η στρατηγική μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)
  11.2.Η μετεγκατάσταση στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  11.3.Κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο (ψηφοφορία)
  11.4.Κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάσταση στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδημάτων ένα έτος μετά την ελευθέρωση των αγορών (συζήτηση)
 16.Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (συζήτηση)
 17.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 18.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 19.Κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση (συζήτηση)
 20.Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 (συζήτηση)
 21.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συζήτηση)
 22.Φιλικότερες προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1255 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1604 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου