Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta (keskustelu)
 6.Rakenneuudistukset ja työllisyys (keskustelu)
 7.Euroopan tasa-arvoinstituutti (keskustelu)
 8.Rasismin kitkeminen jalkapallosta (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
  9.1.EY:n ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (äänestys)
  9.2.Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto (äänestys)
  9.3.Osakeyhtiöiden perustaminen sekä niiden pääoma (äänestys)
  9.4.Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  9.5.Valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusväline vakavia hätätilanteita varten (äänestys)
 10.Juhlaistunto - Saksan liittotasavalta
 11.Äänestykset (jatkoa)
  11.1.Kansainvälisen valuuttarahaston toiminnan strateginen tarkistaminen (äänestys)
  11.2.Toiminnan siirrot aluekehityksen puitteissa (äänestys)
  11.3.Elohopeaa koskeva yhteisön strategia (äänestys)
  11.4.Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Euroopan jalkineteollisuuden tilanne vuoden kuluttua tuonnin vapauttamisesta (keskustelu)
 16.Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva arviointi (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 18.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 19.Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus (keskustelu)
 20.Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat (keskustelu)
 21.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (keskustelu)
 22.Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (730 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1139 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö