Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 marca 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 5.Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (debata)
 6.Restrukturyzacje i zatrudnienie (debata)
 7.Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (debata)
 8.Walka z rasizmem w piłce nożnej (oświadczenie pisemne) : Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Umowa między WE a Ukrainą dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  9.2.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (głosowanie)
  9.3.Tworzenie i kapitał spółek akcyjnych (głosowanie)
  9.4.Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (głosowanie)
  9.5.Instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy (głosowanie)
 10.Uroczyste posiedzenie – Republika Federalna Niemiec
 11.Głosowanie (ciąg dalszy)
  11.1.Przegląd strategiczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (głosowanie)
  11.2.Delokalizacja w kontekście rozwoju regionalnego (głosowanie)
  11.3.Strategia Wspólnoty w zakresie rtęci (głosowanie)
  11.4.Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 15.Sytuacja w europejskim sektorze obuwniczym, rok po liberalizacji (debata)
 16.Ocena europejskiego nakazu aresztowania (debata)
 17.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 18.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 19.Ochrona socjalna i integracja społeczna (debata)
 20.Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (debata)
 21.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (debata)
 22.Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (767 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1232 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności