Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 14 mars 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (debatt)
 6.Omstruktureringar och sysselsättning (debatt)
 7.Europeiskt jämställdhetsinstitut (debatt)
 8.Kampen mot rasism inom fotbollen (skriftlig förklaring): se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Avtal mellan EG och Ukraina om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  9.2.Garantifond för åtgärder avseende tredje land (omröstning)
  9.3.Etablering av aktiebolag samt bibehållande och ändringar av bolagets kapital (omröstning)
  9.4.Europeiskt jämställdhetsinstitut (omröstning)
  9.5.Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer (omröstning)
 10.Högtidligt möte – Förbundsrepubliken Tyskland
 11.Omröstning (forts.)
  11.1.Internationella valutafondens strategiska översyn (omröstning)
  11.2.Omlokalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv (omröstning)
  11.3.Gemenskapens kvicksilverstrategi (omröstning)
  11.4.Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Situationen inom den europeiska skosektorn ett år efter liberaliseringen (debatt)
 16.Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (debatt)
 17.Frågestund (frågor till rådet)
 18.Frågestund (frågor till kommissionen)
 19.Socialt skydd och social integration (debatt)
 20.Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (debatt)
 21.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (debatt)
 22.Miljövänligare fiskemetoder (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (721 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1281 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy