Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 1232k
Utorok, 14. marca 2006 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie zasadania
 2. Otvorenie rokovania
 3. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (rozprava)
 6. Reštrukturalizácia a zamestnanosť (rozprava)
 7. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (rozprava)
 8. Boj proti rasizmu počas futbalových zápasoch (písomné vyhlásenie) : pozri zápisnicu
 9. Hlasovanie
  9.1. Dohoda ES/Ukrajina o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)
  9.2. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (hlasovanie)
  9.3. Zakladanie a základné imanie akciových spoločností (hlasovanie)
  9.4. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (hlasovanie)
  9.5. Nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie (hlasovanie)
 10. Slávnostná schôdza - Spolková republika Nemecko
 11. Hlasovanie (pokračovanie)
  11.1. Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (hlasovanie)
  11.2. Delokalizácie v kontexte regionálneho rozvoja (hlasovanie)
  11.3. Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti (hlasovanie)
  11.4. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)
 12. Vysvetlenia hlasovania
 13. Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15. Stav európskeho obuvníckeho priemyslu jeden rok po liberalizácii (rozprava)
 16. Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (rozprava)
 17. Hodina otázok (otázky pre Radu)
 18. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 19. Sociálna ochrana a začlenenie (rozprava)
 20. Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2007 (rozprava)
 21. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (rozprava)
 22. Spôsoby rybolovu priaznivejšie pre životné prostredie (rozprava)
 23. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24. Skončenie rokovania


  

PRESIDENZA DELL'ON. COCILOVO
Vicepresidente

 
1. Otvorenie zasadania
MPphoto
 
 

  Presidente. Dichiaro aperta la sessione 2006-2007 del Parlamento europeo.

 

2. Otvorenie rokovania
  

(La seduta è aperta alle 9.05)

 

3. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

5. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (rozprava)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Reino Paasilinna, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, su una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (2005/2167(INI)) (A6-0036/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE), esittelijä. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ryhtyessäni mietinnön laatimiseen telealalla näytti aika surkealta. Suurin osa jäsenvaltioista ei ollut vielä edes toimittanut maaraporttejaan siitä, miten ne ovat edistyneet täytäntöönpanossa. Nyt tilanne on valoisampi: kaikki maaraportit ovat komissiolla ja melkein kaikissa jäsenvaltioissa viisi direktiiviä on saatettu voimaan tavalla tai toisella. Tänä aikana monet jäsenvaltiot ovat kuitenkin suojelleet monopolejaan monen vuoden ajan, jolloin niillä on ollut rahaa tunkeutua niihin jäsenvaltioihin, jotka avasivat markkinansa ajoissa.

Nämä direktiivit ovat kuitenkin jo osittain vanhentuneita. Tämä ala kehittyy sellaista vauhtia, että uutta lainsäädäntöä tarvitaan niin markkinoiden toimivuuden, kehitystyön kuin työllisyydenkin takaamiseksi. Siksi on hyvä, että komissio päätti esittää i2010-strategiaa, joka tähtää toimivaan yhteiseen tietopohjaiseen alueeseen. On turvattava investoinnit ja tutkimusmäärärahat, ja kaikkien eurooppalaisten on päästävä tähän järjestelmään – köyhienkin.

Tekniikka muuttuu nopeammin kuin lainsäädäntö, ja siksi lähtökohtanani on ollut, että mietintöni esittämä strategia olisi mahdollisimman avoin ja tekniikka olisi neutraalia. Silloin se kannustaa kaikenlaisten uusien keksintöjen, vaihtoehtojen ja kilpailijoiden markkinoille pääsyyn. Muutamme maailmaa enemmän tekniikan kuin politiikan avulla. Mutta kuka silloin johtaa tätä muutosta? Meidän pitäisi puhua arjen tietoyhteiskunnasta. Tieto- ja viestintätekniikka eivät enää tarkoita audiovisuaalista tekniikkaa. Informaatiota välittyy esimerkiksi autonrenkaan ja auton välillä, jääkaapin ja kannettavan päätelaitteen, lompakon ja avaimenrenkaan, kodin ilmastoinnin ja navigaattorin välillä. Kyse on siis digitekniikasta, joka on läsnä kaikkialla koko ajan.

Kuinka paljon viisaampi ihminen on älyvaatteessa? Hän on mobiili informaation lähde ja kohde. Milloinkohan häntä aletaan ohjata kuin robottia? Digitekniikka tekee myös elämän monille hyvin helpoksi, niin että alamme etsiä virkistystä tämän ympäristön ulkopuolelta. On laskettu, että kansallisvarallisuudestamme 80 prosenttia on aineetonta – siis koulutusta, tietoa, hallintoa – ja vain kolme prosenttia koostuu luonnonvaroista. On siten järkyttävää, että tuolla 80 prosentin alueella jättäydymme välinpitämättömästi jälkeen kilpailijoistamme. Emme investoi, emme tutki, emmekä pane direktiivejä täytäntöön kunnolla ja oikeassa tahdissa. Ainoastaan lähinnä Pohjoismaat ja pari muuta maata ovat poikkeus tästä linjasta.

Tieto- ja viestintätekniikka on nopeimmin kasvava teollisuudenala. Se luo teollisuuteen eniten työpaikkoja. Jos emme ryhdistäydy yhdessä, edessä on katastrofi. Alaan panostavat etsivät kumppaninsa esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta, ja jäljelle jäävät vanhat taantuvat taloudet eli me täällä Euroopassa. Jo nyt Kiinasta ja Intiasta tulee hyvin koulutettuja ihmisiä tällekin alalle, paljon enemmän kuin Euroopasta. Toissa päivänä OECD varoitti Eurooppaa tästä muutoksesta. Eiköhän siis nyt, hyvät kollegat, ole aika toimia, kuten komissiokin ehdottaa.

Mietintööni on tehty muutamia tarkistuksia. Olen yhdessä kollega Riera Madurellin kanssa laatinut niitä kolme, joita voidaan pitää tällaisina yhteenvetoina, kompromisseina. Niiden tarkoituksena on ottaa selkeästi huomioon naisten ja miesten tasa-arvo ja tasa-arvovaliokunnan lausunto, mutta lyhentää tätä lausuntoa hieman. Toivon myönteistä suhtautumista tähän stilisointiin. Lisäksi kollega Guidoni on laatinut muutaman tarkistuksen, joita vastaan äänestimme valiokunnassa lähinnä käännösvirheen vuoksi. Katson myös, että voin tukea niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, Member of the Commission. Mr President, I shall firstly express my thanks to Parliament and particularly to its rapporteur, Mr Paasilinna, for his very detailed report. He has been working very closely with the other rapporteurs and has gathered their opinions. To all of them I express my thanks.

It is very encouraging to see that Parliament shares the Commission’s main concerns and the policy priorities for the information society over the next five years. As the various committees and rapporteurs have shown, it is very difficult to predict today how the information society of tomorrow will look, and that is why we opted for a broad and ambitious strategic framework, instead of a detailed action plan, because this strategic framework allows for review and adjustments in response to emerging challenges. The i-2010 framework thus seeks to provide a future-proof policy framework.

I am very pleased to note that Parliament and the Commission share a position on the key elements of i-2010: commitments to make ICT legislation forward-looking and responsive to the changes brought about by converging. So, it must be technologically neutral and supportive of competition, and at the same time Member States must implement fully the existing regulatory framework which, unfortunately, is not always the case, but you know that I am fighting to get that done.

We see a similar need for the approach to spectrum management which can respond to rapid technological developments and changes in demand and which is supported by regulators, operators and others involved. Here we will have a lot of work in the next few months.

Our shared priorities also include support for the EU’s creation and distribution of European content, the protection of intellectual property, the promotion of security and the protection of users against harmful content. The Commission and Parliament are also of one mind when it comes to urging Member States and businesses to invest more into ICT research, and we see the same need for ensuring appropriate financial resources for ICT in FP7 and CIP.

We also agree on the need to promote and protect citizens’ rights in the information society and that is why we need to raise the awareness of citizens on how their rights, freedom of expression, privacy, personal data protection and right to receive or communicate information can be exercised in the information society.

Together with Parliament I would urge the Member States to use their national reform plans in order to address their own ICT priorities, to improve their public services, such as e-government initiatives, where I see a lot of progress in the move to invest more in the exploitation of ICT in public-sector services.

Like Parliament, I am worried about the digital divide. We have to ensure that everyone can participate; not only people who live in cities; not only people who have a certain level of education; not only young people. This is a very strong goal and an opportunity to be seized. We will work together on steps to bridge this digital divide.

When I refer to ‘digital divide’, I also mean the promotion of digital literacy for all, which leads me to the participation of women in all ICT-related fields of academia and business. There is good news: our statistics show that gender is no longer the main factor in the digital divide; that factor is diminishing very rapidly. I am encouraged by this, but that does not mean that we should not do anything to solve the residual problem. We have to work together and continue our efforts to promote greater gender balance in ICT-related fields such as science. In many governments, initiatives are being taken to that end.

I agree with you on the crucial importance of the Internet for an economy based on information. That is why the EU also played an active role in brokering the agreement on the progressive internationalisation of Internet governance at the World Summit on the Information Society in Tunis last year. In my view, that is the best approach to Internet governance. The Commission, together with Parliament, will proceed by organising a forum later this year.

I am also stepping up monitoring activities in the field of media pluralism and will shortly publish a working paper on that issue. The working paper is going to be a stock-taking exercise to capture the wide range of different circumstances across the Member States, but at the same time – and I keep reiterating this – my views on ownership and media pluralism have not changed. Ownership issues are a matter for Member States: they must take their responsibilities and exercise them in an effective manner in line with the subsidiarity principle. That is why the Commission simply supports the Member States; it does not dictate to them in this important area of national life.

Having said that, I promised you that I would follow this up and cooperate with you in that regard. I will shortly be proposing measures to that effect to this House.

Concerning your call to speed up the e-inclusion initiative – which is planned for 2008 – I urge you not just to see the date of 2008, because 2008 is the time when we will have reached our objective. In order to reach it, we are preparing things now. So I have spoken with the forthcoming EU Presidencies of Finland, Germany and Portugal, and practical actions will be built up until we reach the e-inclusion initiative in 2008.

Since the publication of the i-2010 action plan, we have significantly raised awareness of ICT issues. We have started to make progress on key objectives, with the adoption of several proposals, with other proposals in the pipeline and with initiatives that were not inscribed in the i-2010 initiative. The flexibility of the action plan allows us to add initiatives whenever necessary. The latest one I took involves consultation on RFIDs, which bring together economic necessity and the necessity to protect the privacy of our citizens.

However, achievement of our ambitious objective requires adequate financial resources. As soon as an interinstitutional agreement on the Financial Perspective is reached, we need to see important decisions and adjustments named in the Seventh Framework Programme and in the Competitiveness and Innovation Programme. I therefore urge you to ensure that those two programmes are granted the basic necessary financial resources in order to support ICT as a driver for competitiveness and growth. I am very glad to see that this is a shared opinion and goal not only in this House but also in the three institutions, and that is a guarantee of success.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – Señor Presidente, en efecto, voy a hablar en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y, tras felicitar al ponente por su magnífico trabajo, tengo que unirme a las palabras de la Comisaria y decir que, para alcanzar los objetivos de Lisboa, es indispensable construir una sociedad de la información plenamente integradora, donde todas las personas tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y puedan beneficiarse de ellas en igualdad de condiciones.

En este contexto, la escasa presencia de mujeres en los ámbitos relacionados con estas tecnologías, pone de relieve, dentro de la Unión Europea, la existencia real de una brecha digital por razón de género, que tiene clara repercusiones en el ámbito laboral y que necesita ser tratada mediante acciones específicas.

Hay que incidir en las causas de esta fractura, por lo que es necesario promover acciones de formación que permitan incrementar el número de mujeres bien formadas en este ámbito y a todos los niveles, y obtener una mayor presencia y participación de las mujeres en todos los organismos donde se toman las decisiones y donde se marcan las políticas en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Su presencia es hoy todavía extremadamente baja.

Pedimos especial atención para las mujeres que viven en las zonas rurales, aisladas y geográficamente remotas, que pueden encontrar en las tecnologías de la información y las comunicaciones un medio eficaz de participación en la vida económica, política y social.

Para todo ello, es fundamental disponer de datos fiables, segregados por géneros, y de un marco legal que contemple la perspectiva de género y que permita conocer e incidir sobre las causas de la discriminación. En este aspecto, el papel del nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género puede ser fundamental.

Hacemos también referencia en nuestro informe al uso sexista de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y, en particular, en los medios digitales, por lo que pedimos a la Comisión que impulse la elaboración de un código para la igualdad de género en los medios de comunicación, que ayude a impulsar la igualdad de género, tanto desde los medios de comunicación en relación con la información que transmiten, como también dentro de los propios medios.

Y no quiero terminar sin pedir a la Comisión que preste especial atención al uso criminal de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, como, por ejemplo, el uso de internet para el tráfico de mujeres, niños y niñas. En este sentido, pedimos que se promuevan todas las iniciativas legales y tecnológicas que sean necesarias para acabar con ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (ALDE), relatore per parere della commissione per la cultura, la gioventù, i mezzi d'informazione e lo sport. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione costituisce un passo avanti rilevante verso la comprensione del concetto di "società dell'informazione". In particolare vorrei segnalare soprattutto un aspetto della relazione, ossia il fatto che essa indica con precisione lo strettissimo rapporto esistente tra gli impressionanti sviluppi tecnologici in atto e le sorti della democrazia.

Giusto è stato mostrare gli effetti che la società dell'informazione crea su crescita e occupazione e prospettare vantaggi, problemi e anche rimedi. Ma le implicazioni sono molto più vaste: i media sono già divenuti decisivi per condizionare le idee e i comportamenti di miliardi di individui. Il loro ruolo è dunque socialmente rilevante, spesso decisivo. La loro proprietà non può essere distinta dalla responsabilità verso la società, i loro effetti non possono essere visti solo in termini di mercato.

Attorno a questo problema sono in gioco tutti i nostri valori, i nostri diritti, perfino le sorti della pace e della sopravvivenza dell'uomo. Non ci troviamo solo di fronte solo a una serie di problemi economici e tecnici, sono in gioco diritti fondamentali come quello di ciascuno di essere informato, di potersi esprimere e comunicare, senza dimenticare che la società dell'informazione sarà sempre di più società dell'immagine in movimento, Questo sarà il linguaggio dominante del futuro.

Chi non saprà decifrare le immagini e difendersi dalla loro manipolazione non sarà libero: aiutare i nostri figli a imparare questo linguaggio sarà l'unico modo per farli diventare cittadini consapevoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la Comisaria el informe que ha elaborado la Comisión. Gracias a ese informe, creo que hemos podido tener un debate extraordinariamente interesante, porque vuelve a subrayar lo que, para mí, es absolutamente esencial en la Agenda de Lisboa.

Si hay un área decisiva para el desarrollo de la Agenda de Lisboa es la de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un asunto prioritario para esta Cámara y para las instituciones europeas.

Querría aprovechar la ocasión para referirme a los temas presupuestarios, que están todavía por acabar de definir. Por ejemplo, en relación al Séptimo programa marco, no se puede olvidar el papel esencial, determinante, que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la Agenda de Lisboa.

Voy a señalar sólo dos aspectos del debate que hemos tenido en mi comisión, en el que hemos llegado a un acuerdo respecto a este informe. En primer lugar, en relación con el artículo 66, que fue aprobado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía y que hace referencia a la necesidad de no olvidar la desregulación, que es necesaria para el sector, que sólo era necesario regular coyunturalmente y durante un tiempo.

Yo creo que es muy importante no olvidar esto, porque, de lo contrario, también vamos a ir contra la Agenda de Lisboa, si esto no lo tenemos en cuenta y no lo votamos hoy favorablemente.

Por último, respecto al tema de las mujeres, todos los grupos llegamos a una enmienda de compromiso y la votamos favorablemente, pero, a continuación, aparecieron ocho enmiendas que hacían referencia al tema de las mujeres, que hoy nos anuncia el señor Paasilinna que se reducen a tres.

Las mujeres no necesitan repetición. Las mujeres necesitan acciones decididas. No necesitan, allí donde hay problemas, que se repita veinte veces lo mismo, sino que de una vez por todas se haga algo con seriedad y con decisión. Por eso, nosotros estamos a favor de la enmienda de compromiso, pero no a favor de la retórica —una y otra vez—, como recogen esas enmiendas añadidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann, au nom du groupe PSE. – La société de la connaissance ne peut se concevoir qu'avec la résorption de la fracture numérique sous toutes ses formes. Existant entre pays riches et pays pauvres, la fracture numérique existe également au sein de l'Union. Pour lutter efficacement contre ce problème, il convenait de s'attaquer à ses différentes dimensions, technologiques mais aussi socio-économiques. La connaissance des TIC est en effet la meilleure réponse que l'on puisse apporter. La stratégie i2010 a pour objectif le développement d'une bonne utilisation des biens et des services offerts par les TIC ainsi que celui d'une participation interactive et critique à la société de l'information pour tous et au profit de tous. Ce plan d'action est donc particulièrement bienvenu.

Nous avons souhaité, dans nos amendements, que les publics fragiles comme les personnes âgées, handicapées, isolées ou en difficulté sociale ne soient pas oubliées. Une analyse des effets économiques, culturels et sociaux du passage à la société de l'information me semblerait également très utile pour notre bonne compréhension et le suivi de ce plan, car je crois qu'il n'y a pas de compétitivité sans partage des savoirs et des compétences.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, l'innovation dans le domaine des TIC est tellement rapide que nous pouvons craindre que l'Union européenne, qui n'investit que 80 euros par habitant, contre l'équivalent de 350 euros pour le Japon et de 400 euros pour les États-Unis, ne soit rapidement dépassée. L'UE doit donc accroître ses investissements dans la recherche et exhorter les États membres à en faire de même.

D'autre part, devant cette innovation galopante, nous pouvons craindre un élargissement de la fracture numérique et, par conséquent, des écarts sociaux, au détriment de la cohésion sociale et territoriale, que nous recherchons. Il est donc essentiel de bâtir une société de l'information fondée sur l'inclusion, sur un large usage des technologies de l'information et de la communication dans les services publics, les PME et les ménages.

Le succès de la stratégie "i 2010" exige de la part de la Commission européenne des propositions pour rendre accessibles à tous les citoyens les technologies, en tenant compte du rôle crucial dévolu aux régions, pour garantir les principes de liberté et de pluralisme des médias, pour définir des actions claires en matière de protection contre les contenus illicites et nuisibles, de protection des mineurs et de dignité de l'homme, tout en veillant à protéger la vie privée. La Commission devra aussi mettre l'accent sur le bon usage des TIC dans les services publics, notamment dans la santé et dans l'éducation.

Enfin, si j'approuve, à moyen terme, l'ouverture des marchés après une période de transition vers la mise en œuvre des règles générales de concurrence, je rappelle que les traités définissent les règles de la libre concurrence, tout en appelant à la cohésion économique et sociale, à la cohésion territoriale.

La libre concurrence dans le domaine des TIC ne doit pas avoir pour conséquence le refus, de la part du privé, d'investir dans des infrastructures non rentables. Le rôle des États et des régions sera alors déterminant pour encourager les infrastructures nécessaires.

Il nous appartient à tous de faire des TIC de véritables outils pour le développement économique et pour la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne. Je remercie M. Paasilinna pour la qualité de son travail, ainsi que mes collègues pour leur contribution au débat.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le tecnologie dell'informazione rappresentano un elemento cardine per costruire una società più ricca culturalmente e più coesa. La società dell'informazione deve essere aperta a tutti, deve essere un elemento di democrazia che tenga conto della diversità culturale e che favorisca la partecipazione dei cittadini, in quanto protagonisti e non come semplici consumatori.

Bisogna affrontare il tema dell'eliminazione del digital divide, un problema di sviluppo equilibrato, ma soprattutto di giustizia sociale. Va considerato fondamentale il ruolo dell'investimento pubblico teso a salvaguardare il carattere aperto del TLC, onde garantire lo sviluppo di mezzi tecnici e di strumenti culturali che consentano a tutti i cittadini di fruire di un volume sempre maggiore di servizi di comunicazione e di informazione. Per realizzare la good governance e garantire a tutti gli europei la cittadinanza a pieno titolo, bisogna approvare una Carta europea dei diritti dei consumatori del mondo digitale, i cosiddetti e-right, con principi e orientamenti condivisi, che definiscano il quadro dei diritti dei cittadini. Nella Carta deve essere inserito in particolare il diritto all'accesso libero e gratuito, quindi non discriminante, a un'informazione trasparente, pluralistica e completa, in un ambiente sicuro attraverso servizi e piattaforme di telecomunicazione basati su standard aperti e interoperativi, per esempio la portabilità dell'indirizzo e-mail.

Con la direttiva I-2010, all'Europa spetta il ruolo essenziale di garantire l'obiettivo che la società d'informazione diventi accessibile a tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Chcę wyrazić uznanie za dwa dokumenty. Pierwszy to sprawozdanie sprawozdawcy, a drugi komunikat Komisji.

Krótko odniosę się do niektórych aspektów. Szeroko rozumiane usługi informatyczne, a w szczególności internet, muszą być traktowane jako oddziaływanie na świadomość oraz podświadomość człowieka. Z tego też względu konieczne jest zastosowanie takich zabezpieczeń technologicznych, dystrybucyjnych oraz prawnych, aby nie były one wykorzystywane w przekazywaniu treści szkodliwych, demoralizujących, przestępczych, siejących nienawiść itd. Niezbędne jest także skuteczne zabezpieczenie usług finansowych czy administracyjnych przed dostępem osób niepowołanych. Ze szczególną troską należy podchodzić do treści przekazywanych dzieciom i młodzieży. Za celowe należy uznać wspieranie szerokopasmowych sieci informatycznych. Za godne szerszego rozpowszechnienia powinno być uznane wykorzystanie domowych sieci elektrycznych do transmisji danych. Olbrzymią rolę ma do odegrania również informacja i edukacja społeczeństwa w tej materii. Formułując zadania w tym zakresie miejmy świadomość, że nie jest to problem tylko Unii, ale całego świata. Uczyńmy więc wszystko, aby powszechny dostęp do sieci informatycznej stał się rzeczywistością i jak najlepiej służył naszemu społeczeństwu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές που συμβαίνουν στις μέρες μας στον χώρο των ICT τρέχουν με ιλιγγιώδη ρυθμό και δύσκολα μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει. Έτσι προκύπτουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ κρατών μελών, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφερειών αλλά και, το σπουδαιότερο, το ψηφιακό χάσμα ακόμη και μεταξύ ατόμων με μικρή διαφορά ηλικίας. Θα σταθώ σε δύο σημεία που τα θεωρώ κρίσιμα για την πραγματοποίηση των στόχων του i2010. Σημείο πρώτο: το θεσμικό πλαίσιο. Σημείο δεύτερο: το χρηματοδοτικό.

Σημείο πρώτο: με τη στρατηγική i2010 που συζητάμε σήμερα εντοπίζεται η ανάγκη και προγραμματίζεται η αναθεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με βάση τα νέα δεδομένα της ψηφιακής σύγκλισης. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση δεδομένου ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει: α) να είναι ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες της αγοράς χωρίς να περιορίζει τις καινοτόμες ιδέες, β) να προστατεύει την ανάπτυξη και την παραγωγή περιεχομένου αλλά και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε πολίτη στην πληροφορία. Ορισμένα από αυτά αποτελούν αντικρουόμενες παραμέτρους, ωστόσο πρέπει να βρεθεί η κοινή χρυσή τομή που θα λύσει τα προβλήματα στα σημεία συμφόρησης και θα επιτρέψει στην Ευρώπη να σταθεί ανταγωνιστικά αλλά και να πρωτοπορήσει.

Σημείο δεύτερο: η νέα στρατηγική καταγράφει φιλόδοξους στόχους. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς ICT, ακόμα και με την αύξηση κατά 80% των κονδυλίων που προτείνει η νέα στρατηγική, η Ευρώπη παραμένει πίσω. Ακριβολογώντας, θα έλεγα μακράν πίσω από τους ανταγωνιστές της. Το γεγονός αυτό με κάνει απαισιόδοξο και θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικότερα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχοι χωρίς τα μέσα για την πραγματοποίησή τους δεν είναι στόχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE). – Mr President, I welcome this report. This was of course is one of the top 10 priorities of the UK Presidency, essential for achieving the Lisbon goals. Now ICT accounts for 40% of Europe’s productivity growth and for 25% of the EU’s GDP growth. One of the key issues for me – as it is for the Commissioner and the rapporteur – is not just the economic goals of Lisbon but that the goals of Lisbon should embrace all. Social inclusion is of course a key factor.

I know of poor single parents in Ely in Cardiff, where I was brought up, who do not have a car. When they want to do their weekly shopping it is impossible for them to take a bus; they have countless bags to carry and young children to take with them, and so they book a taxi at the cost of about GBP 10. Now if they were to shop online they would not have to pay that GBP 10, and this would make a huge difference to many poor families. The demonstration of the practical advantages of ICT is important to ensure that poorer members of our society embrace new technologies.

Finally, we have to be realistic in relation to ICT. The prime investment for the sector has to come from the private sector. The state sector cannot respond quickly enough to changes in technology. Our responsibility is to provide a stable legislative framework for this kind of investment.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler (PPE-DE). – Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein herzliches Dankeschön an unseren Berichterstatter für seinen guten Bericht und auch für die konstruktive Zusammenarbeit.

Durch die Digitalisierung verändert sich die Medien- und Kommunikationslandschaft gewaltig. Künftig wird die Trennung von Infrastruktur und Inhalten an Bedeutung verlieren, jeder Inhalt wird über jede Plattform abrufbar sein. Man kann über jede Technologie letztlich alle Inhalte verfügbar haben, sei es über den Fernsehapparat, sei es über den Computer oder das Handy. Und was natürlich auch revolutionär ist: Alle diese Inhalte sind auf allen Plattformen und Technologien letztlich heute schon in guter Qualität verfügbar. Die Zahl der Anbieter, der Wettbewerber, wird immer größer, die Telekom-Unternehmen sind auf dem Markt, Kabelbetreiber, Satellitenbetreiber, die Mobilfunkunternehmen, die Inhalteanbieter, die Internet-Provider, und und und. Alle entwickeln ihre Geschäftsmodelle, und keiner weiß – wir auch nicht –, welches Geschäftsmodell sich letztlich durchsetzt und was die Zuschauer am Ende des Tages wirklich abrufen wollen, was sie sehen wollen, was an Inhalten von ihnen gewünscht wird.

Dies wirft natürlich für uns als europäischer Gesetzgeber Probleme auf, denn wir müssen den Rechtsrahmen formulieren und müssen dabei diese Unwägbarkeiten, diese unsichere Entwicklung letztlich prognostizieren. Es stellen sich uns in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Fragen.

Ich bin Herrn Paasilinna und allen Kollegen, die sich bei dem Bericht eingebracht haben, sehr dankbar, dass wesentliche Fragestellungen auch in seinem Bericht noch einmal formuliert und auf den Punkt gebracht wurden. Ich darf einige ansprechen: Wie viel Regulierung ist im Telekombereich künftig noch erforderlich? Welchen Einfluss soll dabei die Europäische Union haben? Wie wollen wir die Frequenzpolitik gestalten? Ein Problem ist das internationale Roaming, ein für unsere Bürger extrem ärgerliches Thema, weil immer noch zu viel an Gebühren gezahlt wird, wenn im Mobilfunkbereich über die Grenzen hinweg telefoniert wird. All das sind Fragen, die uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden. Ich freue mich auf einen interessanten Dialog mit Ihnen und denke, gerade die digitale Welt, die so viele Herausforderungen auch an uns, den Gesetzgeber, stellt, wird uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch in Atem halten.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE), esittelijä. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin korostaa tässä minuutin puheenvuorossa relevantin informaation saamisen välttämättömyyttä. Jos kansalaiset eivät saa oman elämänsä kannalta oleellista informaatiota, kehitys ei ole kestävää. Oleellinen informaatio on informaatioyhteiskunnan ydin, tärkein kohta. Tämä peitetään nyt pelien ja epärealistisen viihdemaailman ympärille niin, että sieltä on vaikea löytää ja poimia olennaista informaatiota, jolla ihminen hallitsee elämäänsä ja osallistuu demokratiaan. Kyse on siis demokratian kannalta oleellisesta kysymyksestä. Arvaan, että komission jäsen on tätä pohtinut ja haluaisinkin kuulla hänen kantansa tähän asiaan, relevanttiin informaatioon, nyt kun hän samalla tervehtii korkeaa virkamiestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, membre de la Commission. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier les rapporteurs pour avis et tous les parlementaires qui se sont engagés dans ce domaine extrêmement important, non seulement pour l'évolution économique et industrielle, mais aussi pour le bien-être de nos sociétés.

Je voudrais, pour commencer, répondre brièvement à la question de M. Paasilinna concernant l'information. Il y a deux niveaux d'information, le premier étant le benchmarking, qui est effectué sur une base annuelle. Je suis consciente, Monsieur le rapporteur, qu'on peut améliorer ce benchmarking et ces chiffres. Je suis, moi aussi, parfois frustrée de ne pas avoir de chiffres mettant mieux en exergue l'importance du secteur et son évolution. Une des difficultés réside dans le fait que ce n'est pas un secteur stable mais au contraire un secteur qui bouge vite. Il faudrait donc revoir nos informations pratiquement tous les deux ou trois mois.

Deuxième niveau: quelles informations reçoivent les consommateurs? À cet égard, il est extrêmement important que nous prenions les choses en mains. Je viens ainsi de lancer une enquête et une consultation sur les RFID parce que je trouve qu'il faut développer l'économie et l'industrie des RFID, mais aussi discuter avec les associations de consommateurs, avec les organismes de protection de la vie privée, de l'influence des nouvelles technologies sur le citoyen ainsi, peut-être, que des mesures nécessaires à prendre pour mieux protéger le citoyen. Des efforts sont donc faits. Je compte sur le Parlement européen pour être le porte-parole de ces discussions sur le secteur de la citoyenneté.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de répondre brièvement à certaines questions qui ont été posées.

Presque tous les intervenants ont, avec raison, parlé de la sécurité sur l'Internet. L'Internet est une chose formidable, mais qui, comme tout ce qui est formidable, présente aussi des aspects négatifs: le mauvais usage de l'Internet en est un. C'est la raison pour laquelle nous allons, dans les semaines à venir, présenter une communication sur le spam, le spyware et le malware. Ce fut l'objet du séminaire "Trust in the net" organisé en février de cette année, sous présidence autrichienne. C'est pourquoi nous travaillons avec les organismes de protection de l'enfance et de protection des femmes. En effet, des criminels opèrent sur le net et il faut leur mettre des barrières. Dans cette perspective, nous allons, dans le domaine de la recherche, présenter en 2007 le European Security Research Program qui couvre tous les aspects – cryptographie, biométrie, smart cards, authentification, RFID, etc. – pour lesquels il faut toujours avoir présents à l'esprit les problèmes de sécurité.

Un deuxième thème récurrent, qui a été cité à juste titre par tous les intervenants, est celui de la fracture numérique et du développement régional. En effet, si on laisse faire la concurrence, celle-ci va bien sûr se développer là où il y a des retours sur investissement, c'est-à-dire dans nos villes. Il faut donc que la politique donne aux nouvelles technologies la possibilité de se développer aussi en dehors de nos villes. C'est dans cette perspective que la Commission présentera une initiative à la fin de ce mois, qui couvrira aussi le développement régional et le développement rural.

Un troisième thème, qui a été soulevé par certains parlementaires, est le niveau des compétences et surtout la nécessité de mesures spécifiques pour les femmes. En ce qui concerne les compétences, nous savons déjà que, dans le domaine des technologies, le développement économique accuse aujourd'hui un déficit de 15 % dû au manque de techniciens et d'ingénieurs. Il est donc de la première importance de réformer notre enseignement en la matière. Nous avons aussi les statistiques concernant le manque de femmes dans ce domaine. Je dois reconnaître que les statistiques sont moins mauvaises que ce que je pensais au départ. Les femmes font mieux que ce qu'on pense en général. Il ne faut donc pas s'exciter trop mais il faut agir. Aussi allons-nous, avec le commissaire responsable pour l'éducation et le commissaire responsable pour la recherche, fixer un roadmap pour mieux intégrer les femmes et dans l'apprentissage des sciences et dans la recherche. Nous incitons aussi les femmes chercheurs à s'engager davantage dans la recherche technologique.

Viviane Reding, membre de la Commission.En 2007 nous allons aussi présenter un guide européen des meilleures pratiques en la matière. Je souscris tout à fait à l'appel budgétaire en faveur de la recherche dans le domaine des TIC. Il faut que vous sachiez, Mesdames et Messieurs les parlementaires, que les succès d'aujourd'hui en technologie −  le GSM par exemple, qui est devenu un standard mondial fondé sur la recherche européenne −, prennent appui sur la recherche des années quatre-vingt. Si nous voulons, demain encore, être à la pointe du progrès mondial dans les technologies, c'est la recherche d'aujourd'hui qui va donner les résultats de demain. Donc, si l'on n'investit pas dans la recherche, on peut être sûr que demain il n'y aura pas de secteur économique qui va se développer en la matière.

Donc, si je demande suffisamment de fonds pour la recherche technologique, ce n'est pas pour me faire plaisir à moi-même, mais pour développer l'économie et, donc, créer des emplois demain aussi, ici, en Europe, et pour empêcher que délocalisations il y ait en dehors de l'Europe.

Certains d'entre vous ont évoqué le cadre réglementaire. Je serai très claire à ce sujet: le règlement Télécom − un exemple très positif, d'ailleurs, sur lequel on songe maintenant à se fonder pour réformer le marché et le cadre réglementaire dans les domaines du transport et de l'énergie − n'est pas fait pour réglementer, il est fait pour déréglementer, pour ouvrir les marchés à la concurrence.

Nos statistiques nous montrent une chose: là où les marchés sont ouverts à la concurrence, les prix baissent, le take-up des technologies par les citoyens est beaucoup plus élevé. En revanche, là où les marchés sont fermés, où il y a des monopoles, le take-up est inexistant parce qu'il n'y a pas d'offre sur le marché et parce que les prix sont trop élevés. Consultez les statistiques, sur le broadband, la bande large, par exemple, et vous comprendrez que seule la concurrence fait fonctionner ce marché, mais − et je répète ce que j'ai dit avant − concurrence sur des marchés qui peuvent être concurrents. Il faut des correctifs sur les marchés qui sont trop chers pour l'économie industrielle, c'est-à-dire la politique régionale qui doit être soucieuse des régions un peu à l'écart des centres urbains.

Cela dit, le cadre règlementaire est en phase de révision. J'ai commencé les premières discussions, et vous présenterai avant l'été une révision des marchés concernés et un premier projet de réforme du paquet Télécom. Les consultations à ce sujet commenceront dans la deuxième partie de l'année et, à la fin de l'année, je vous présenterai un nouveau paquet Télécom, lequel sera très simplifié par rapport au paquet Télécom qui est sur la table ou en vigueur. Mais − je serai très claire à ce propos − ce nouveau paquet ne permettra pas que de nouveaux monopoles se réinstallent: je suis très ferme sur ce point.

On a parlé aussi de l'itinérance. Je crois que vous savez que je déclarais à l'été de l'année passée que je ne tolérerais pas plus longtemps des prix surfaits; vous vous rappellerez que j'ai présenté en octobre dernier une comparaison des prix sur un site de la toile Je suis en train d'élaborer une comparaison entre l'évolution des prix depuis octobre. Frustrée de l'évolution de ces prix, j'ai annoncé un règlement pour les faire baisser. Miracle! Depuis que j'ai annoncé le règlement, les prix de l'itinérance internationale baissent, ce qui est une bonne chose.

Dans quelques semaines, je vous annoncerai ce que je vais faire en la matière et vous dirai s'il faut réglementer, s'il ne faut pas réglementer. Je pense qu'il faudra réglementer: je vous soumettrai donc un règlement pour que les prix de l'itinérance internationale reviennent aux prix réels et ne soient pas fondés sur des prix fantaisistes qui grèvent le budget des ménages.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà alle 11.30.

Dichiarazione scritta (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – Százhúsz évvel ezelőtt Thomas Edison azt mondta: „Az elektromos világítás olyan olcsó lesz, hogy már csak a nagyon gazdagok fognak gyertyával világítani.” Ma csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak, hogy ne legyen mobiltelefonszámuk és e-mailcímük. Ma ezek hiányában állásajánlatra jelentkezni nehéz, vállalkozni reménytelen.

Az információs társadalom megvalósítása a növekedésnek és a foglalkoztatásnak nem csak eszköze, hanem elengedhetetlen feltétele is. Minden területen egyszerre kell fejlesztenünk, méghozzá gyorsan és rugalmasan:

A hálózatokat ott is ki kell építenünk, ahol ez puszta piaci alapon nem lenne jövedelmező. Ezt be kell vennünk a kohéziós politikánkba.

A lakosságnak biztosítanunk kell a hálózatokhoz való megfizethető hozzáférést. A piac ezt felvállalja, ha nem állítunk elé felesleges akadályokat.

Gondoskodnunk kell a magas színvonalú, biztonságos tartalomról. Ez naprakész képzéseket, innovációt, kutatás-fejlesztést, illetve minden bizonnyal a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelmét feltételezi.

Ha sokat vártunk volna a villany felkapcsolásával, körmünkre égett volna a gyertya. Ha még sokat késlekedünk az információs társadalommal, a globalizált ICT gazdaság szíves örömest leköröz bennünket. Lépnünk kell, sürgősen.

 

6. Reštrukturalizácia a zamestnanosť (rozprava)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Jean Louis Cottigny, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulle ristrutturazioni e l'occupazione (2005/2188(INI)) (A6-0031/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Louis Cottigny (PSE), rapporteur. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tenais avant toute chose à remercier mes collègues, qui m'ont fait confiance en me chargeant de ce rapport.

Pour préparer ce travail, l'une des méthodes que j'ai employées a été l'écoute. J'ai reçu l'ensemble des partenaires sociaux – salariés, patronat –, je suis allé à la rencontre du Conseil économique et social et du Comité des régions et j'ai eu un entretien avec le commissaire Špidla et les partenaires de la Commission.

Nous avons aussi fait un énorme travail de concertation avec les rapporteurs fictifs et je tenais à remercier, ici, Mme Bachelot, Mme McDonald, Mme Schroedter, M. Beaupuy, pour leur sens du compromis et la qualité de leurs travaux.

Quand on entend parler de restructurations, on a toujours l'impression de tomber des nues et de se retrouver face à une nouveauté. Pourtant, le phénomène est séculaire et inéluctable. La société change, progresse, se modernise. Il est normal que son activité économique suive la même courbe d'évolution.

Les progrès technologiques faits par l'homme depuis des siècles sont générateurs de restructurations. Je prendrai un exemple, qui ne fâchera personne dans cet hémicycle: de la chasse à l'élevage, nos ancêtres ont connu nombre de restructurations importantes. Cela dit, il est vrai que ces phénomènes de restructuration ont pris, avec l'accélération du progrès et la dimension désormais mondiale du marché, un visage nouveau.

Chaque nouvelle décision prise par nous peut être génératrice de restructurations. C'est pourquoi je tenais à féliciter ici, si je puis me permettre, la Commission pour avoir reconnu, dans sa communication, que l'Union, étant parfois, comme dans le dossier du textile, à l'origine de mouvements restructurants, il lui incombait d'en supporter sa part de responsabilité en les accompagnant au mieux.

Comme vous avez pu le constater, j'ai tenu, tout au long de mon rapport, à réaffirmer le caractère nécessaire des restructurations, car elles sont à mes yeux les garantes du maintien de la compétitivité économique de nos entreprises et, donc, de la sauvegarde de l'emploi. Mais, en étudiant ce dossier, nous ne pouvons ignorer les restructurations basées sur des prétextes fallacieux, derrière lesquels se cache la simple recherche du profit immédiat. On est en droit de juger immoraux de tels comportements, car il est inadmissible, aujourd'hui, en Europe, qu'un salarié père de famille puisse se retrouver le lundi matin devant la porte close d'une usine qui aura été vidée à la hâte pendant le week-end.

Le rôle de nos institutions, ainsi que celui des partenaires sociaux, est d'intervenir au maximum en amont, afin de mieux prévoir les restructurations et d'en atténuer les conséquences en termes de coût social. En effet, qu'elles soient justifiées ou non, bien souvent, les restructurations laissent des gens au bord de la route.

Les restructurations ne constituent pas un phénomène touchant tel ou tel État membre en particulier. Il ne faut pas céder au chant des sirènes cherchant à nous dresser les uns contre les autres dès que l'on aborde le thème de l'emploi dans cet hémicycle. Il n'y pas deux blocs avec, d'un côté, les anciens États membres et, de l'autre, les nouveaux États membres. Non, il y a 450 millions d'Européens qui, du jour au lendemain, de Tallinn à Lisbonne, peuvent être confrontés à cette situation.

Dans mon rapport, j'essaye de définir trois champs d'action. Premièrement, un champ d'action pour accompagner, disons-le, les entreprises citoyennes, avec le renforcement des outils d'analyse du phénomène, pour les prévenir en amont, des aides accrues aux petites et moyennes entreprises, l'encouragement de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui est un droit pour les salariés et un atout indéniable pour les entreprises, une réforme des aides d'État pour soutenir la croissance et, surtout, la mise en place d'un fonds d'ajustement à la mondialisation.

Deuxièmement, un champ d'action pour sanctionner les entreprises "gangsters" – permettez-moi le terme – qui sont de loin les moins nombreuses certes, mais aussi celles dont on entend le plus parler. Ce type d'action passe par un meilleur contrôle de l'utilisation des Fonds européens, pour chasser le tourisme à la subvention, par la remise en cause de certaines restructurations, dont les motifs seraient douteux, par le respect de l'acquis juridique communautaire et sa bonne application.

Troisièmement, un champ d'action pour accompagner les premiers touchés par le phénomène des restructurations: les salariés. Il s'agit de mettre en place des cellules de reconversion permanentes, pour que le délai entre la perte d'un emploi et une nouvelle embauche soit le plus court possible. Il s'agit de renforcer le rôle des partenaires sociaux, qui sont notre véritable atout dans le traitement de ces phénomènes, et c'est pourquoi je demande une fois de plus à mes collègues d'imaginer la révision de la directive sur les comités d'entreprise européens. Il s'agit encore d'encourager la participation des salariés au capital de leur entreprise et de mettre en place un guichet unique pour permettre à tous les citoyens de l'Union un accès égal aux soins.

Pour terminer, nous pouvons, je pense, aux côtés des partenaires sociaux et au-delà de tout parti pris politique, aider à l'accompagnement des restructurations pour gagner la bataille de l'emploi. Pensons-y quand, d'une poignée de secondes à l'autre, il est possible, à l'autre bout de la planète, sur la simple décision d'un conseil d'administration, de réduire à néant, ici, sur nos territoires, les fruits de plusieurs dizaines d'années de travail. Ce dossier nous offre l'occasion d'intervenir sur la vie de nos citoyens, car c'est bien de cela qu'il s'agit au détour de tous nos termes techniques: d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'au bonheur. Dans l'esprit même des pères fondateurs qui ont fait l'Europe de la paix, il nous appartient, aujourd'hui, de contribuer à celle de la paix sociale.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci. Restrukturalizace jsou nezbytné, umožňují hospodářství vyvíjet se, opouštět méně produktivní aktivity a posilovat se ve stěžejních oblastech. Obvykle však nejsou vytvořena pracovní místa stejné povahy jako pracovní místa zaniklá. Nejvíce získávají služby a nejkvalifikovanější povolání. Průmysl a málo kvalifikovaná pracovní místa ztrácejí. To má své sociální náklady, a proto je nezbytné restrukturalizace předjímat a zajišťovat doprovodná opatření, přičemž společnou odpovědnost zde mají orgány veřejné správy, podniky a sociální partneři. Sdělení o restrukturalizaci a zaměstnanosti z 31. března 2005 bylo vypracováno právě s vědomím této skutečnosti. Komise děkuje panu Cottignymu a všem poslancům, kteří se podíleli na vypracování zprávy, jež se v zásadě připojuje k obecnému konsenzu, který se v otázce řešení restrukturalizací rýsuje.

Komise je ráda, že Parlament podporuje poskytnutí značných finančních prostředků ze strany Evropské unie na účely předjímání restrukturalizací a zajišťování doprovodných opatření. Je třeba více využívat strukturální fondy na podporu hospodářské a sociální přeměny regionů a rekvalifikace pracovníků nejvíce ovlivněných restrukturalizací tak, abychom jim usnadnili cestu k nové kvalitní životní základně. Mimo to Komise nedávno přijala návrh na vytvoření Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který vám již předložila. Cílem tohoto fondu je zajistit budoucí nutnou solidaritu ze strany těch, kteří mají prospěch z výhody liberalizace obchodu vůči pracovníkům propouštěným v důsledku globalizace.

Komise si ve zprávě pana Cottignyho povšimla řady zajímavých postřehů, kterými se bude podrobněji zabývat. Patří k nim myšlenka jednoho evropského správního místa pro restrukturalizace, kterou považuji za obzvláště zajímavou. Pokud jde o lepší sledovatelnost vyžívání fondů Společenství, Komise navrhla, aby v období 2007–2013 fondy Společenství posílily předpisy o umísťování podniků a aby byla rozšířena povinnost udržovat produktivní investice. Komise rovněž navrhuje, aby podniky, které tato pravidla poruší, měly povinnost vrátit obdržené podpory a již nemohly obdržet žádnou podporu v budoucnosti.

Chceme-li zaujmout pozitivní a konstruktivní přístup k hospodářským a sociálním změnám, činnost orgánů veřejné správy je nezbytná a to jak na evropské, tak na národní a regionální úrovni. Nicméně restrukturalizacemi se musí zabývat především ti, kteří je provádějí a kteří nesou jejich důsledky, tedy podniky a pracovníci. Právě proto se sdělení z loňského roku obracelo též na evropské sociální partnery a vyzývalo je k pokračování ve společné práci, jejímž cílem je vypracovat a zavést preventivní a pozitivní postupy v oblasti restrukturalizací. Komise partnery rovněž žádala o nalezení prostředků k posílení úlohy evropských rad zaměstnanců. Pracovní program na nadcházející roky, který evropští partneři nedávno přijali, počítá s tím, že práce týkající se obou těchto otázek budou pokračovat. Komise sociální partnery vyzývá k urychlenému dosažení produktivních výsledků v této oblasti.

Dámy a pánové, restrukturalizace se nesmějí stát synonymem sociálního poklesu a ztráty hospodářské podstaty. Mohou být naopak přínosem pro hospodářský a sociální pokrok a to za předpokladu, že jsou včas předjímány a podniky je dokáží účinně a rychle řešit a činnost orgánů veřejné správy přispívá vhodnými doprovodnými opatřeními. Toto přesvědčení, jež s radostí shledávám, sdílí i předloha zprávy Evropského parlamentu a toto přesvědčení musí být vodítkem na cestě k růstu, sociální soudržnosti a vyšší kvalitě života.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Bachelot-Narquin, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, les restructurations croisent deux mondes: celui de l'économie, où elles sont nécessaires pour affronter les mutations entraînées par la mondialisation et les exigences des consommateurs, et celui du social, où elles sont bien souvent source de souffrance et d'anxiété pour les salariés. Ces restructurations prennent une autre ampleur avec l'émergence de nouvelles puissances, qui induisent une nouvelle dimension de partage du travail, laquelle aboutirait à condamner l'Europe à développer le secteur des services en renonçant à rester une puissance agricole et industrielle. Nous ne nous résignons pas à cette perspective.

Dans ce contexte, le groupe PPE-DE refuse toute diabolisation des restructurations indispensables, mais considère que le marché européen doit promouvoir un cadre régulé pour amortir les chocs de cette mondialisation. Le marché intérieur n'est pas la cause des restructurations, il en est l'antidote.

Pour autant, ce modèle européen est aussi un modèle humaniste et nous devons prendre en considération les souffrances causées aux hommes et aux territoires touchés par ce phénomène. La question est posée: comment promouvoir des restructurations socialement responsables? Le rapport de M. Cottigny permet d'explorer plusieurs pistes, auxquelles notre groupe a apporté sa contribution.

Une première piste consiste à revoir la directive sur le comité d'entreprise européen et à accroître le rôle des partenaires sociaux après une concertation approfondie avec eux: le rapporteur a proposé un amendement en ce sens, qui recueille notre accord. Autres pistes, l'accès à l'expertise et l'échange de bonnes pratiques, qui constituent un champ pertinent pour la méthode ouverte de coordination; la formation professionnelle et, à ce sujet, nous nous félicitons que le fonds d'accompagnement proposé par M. Barroso suive la requalification des salariés touchés et ne soit pas consacré à des sauvetages hasardeux; optimiser le soutien des politiques de solidarité par les fonds structurels FSE/FEDER, à condition toutefois, Monsieur le Commissaire, de ne pas les compromettre par des perspectives financières en recul. Je citerai enfin, bien sûr, la recherche et l'innovation.

Je veux terminer en remerciant le rapporteur Cottigny pour son ouverture d'esprit, qui nous a permis de trouver de nombreux compromis et devrait permettre à notre groupe, sauf accident, de voter en faveur de son rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, för PSE-gruppen. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans öppna sätt att arbeta med detta betänkande, där han har lyckats ena utskottet. Det har han gjort på ett alldeles utmärkt sätt.

Jag delar också föredragandens åsikt att omstrukturering inte är något nytt. Om jag ser till min egen hemstad så kan jag konstatera att de stora arbetsplatser som fanns när jag var barn inte finns längre – det är helt nya arbetsplatser som har vuxit upp. Därigenom är samhället förändrat, arbetsplatserna är mer högkvalitativa i dag än de var när jag växte upp. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Det nya är att det sker så mycket fortare i dag i den globaliserade världen, varför vi måste ha omstruktureringen som ett instrument.

Man kan se det som ett hot eller som en möjlighet, men genom att vi har valt väg och sagt att vi inte ska konkurrera med Indien och Kina, med deras låga löner och deras arbetsvillkor, utan behålla en hög lönenivå och goda sociala villkor, så måste omstruktureringen vara ett instrument i Lissabonprocessen. Men frågan är då hur vi ska genomföra omstruktureringen.

För det första måste vi ha framförhållning. Det finns trender som vi måste kunna se. Dessutom måste vi agera i tid, för att om man agerar sent så är det i bland för sent. Då får fabrikerna bara lägga ned, då finns det inga andra alternativ. Vi måste agera med förändringsarbetet i tid.

För det andra måste det ske med delaktighet. Arbetsmarknadens parter och de anställda måste vara med i hela processen, så att man kan vara förberedd för omstruktureringen när processen pågår i form av kompetensutveckling och annat.

För det tredje måste man dela erfarenheter. Jag besökte Dublininstitutet förra helgen. Det finns ett omfattande arbete och samlad information om lyckade omstruktureringsprocesser. Jag kan till exempel säga att redan i dag har 75 procent av de anställda i Västervik där Electrolux lade ned förra året fått nya arbeten. Det har skett ett samarbete mellan företaget, arbetsmarknadens parter och det lokala samhället för att skapa nya arbetstillfällen.

Låt oss nu när vi skapar en ny global fond inte glömma de gamla instrumenten: socialfonden, kompetensutveckling och det ansvar som finns på nationell nivå och regionalnivå. Jag är anhängare av globaliseringsfonden om den används till att stärka individerna och sysselsättningen och inte bevarar gamla strukturer. Men vi ska också använda de gamla instrumenten som exempelvis socialfonden för att förstärka kompetensutvecklingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je trouve que ce rapport est assez exemplaire, à bien des égards. Je crois que la première raison en est que le rapport qui nous est présenté pose bien le problème.

Un certain nombre d'entre vous ont rappelé, et parmi eux le rapporteur lui-même, que ce n'était pas un problème nouveau, que cela existait depuis des millénaires. Je voudrais tout simplement souligner que ces questions d'adaptation – parce que les restructurations ne sont que des volets des adaptations des entreprises – sont une nécessité pour mieux répondre aux besoins du client consommateur que nous sommes, chacun d'entre nous.

Je ne vais pas reprendre les différents points que le rapporteur a évoqués dans la présentation du sujet. Ce que je voudrais dire, parce que trouve cela exemplaire, c'est qu'il a fait des propositions très pragmatiques, que je regrouperais en six catégories. Cela a été souligné par les uns et par les autres. Premier point, c'est la nécessité de travailler le plus en amont possible. D'ailleurs, je le soulignerai à l'intention de nos collègues si besoin était, de la plus grande majorité des restructurations, on n'en entend pas parler, parce que, précisément, elles sont décidées en amont.

Deuxièmement, il faut associer les partenaires, les partenaires de l'entreprise évidemment, mais aussi les partenaires régionaux et extérieurs.

Enfin, et ce point a été évoqué, c'est le soutien aux salariés. J'insisterai toutefois sur un aspect bien précis, c'est le soutien individualisé aux salariés, car il n'y a pas que des réponses globales. Il faut vraiment une réponse individualisée. Chaque salarié – au moyen d'information, d'aides à la recherche d'un emploi, etc., doit pouvoir trouver une réponse.

Quant aux entreprises, on distinguera, comme vous l'avez dit, les entreprises fraudeuses – qui sont quelques-unes – des entreprises les plus essentielles, qui ont besoin d'être soutenues. J'évoquerai enfin le soutien aux régions pénalisées.

Merci, Monsieur le Rapporteur pour la façon dont vous avez travaillé. Comme l'a dit Mme Bachelot pour son groupe, je dirai que, pour ce qui est de mon groupe, il y a de fortes chances, de très fortes chances, que nous vous soutenions.

En conclusion, je souhaite, bien entendu, Monsieur le Commissaire, que la Commission entende les propositions de notre Parlement, mais souhaite aussi qu'au-delà de nos institutions européennes, les différents acteurs – dans les États membres, dans les régions, dans les chambres de commerce – et les différents acteurs professionnels entendent le contenu de ce rapport et l'esprit de ce rapport pour que les restructurations ne soient pas une fatalité, mais, justement, l'occasion d'un rebond pour ces entreprises et pour ces salariés.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich stimme dem zu, dass von den betroffenen Unternehmen der Druck in Richtung Umstrukturierung immer mit einem Naturphänomen gleichgesetzt wird, das plötzlich über sie hereinbricht. Ich bin der Meinung, dass dem nicht so ist.

Umstrukturierung und Modernisierung ist eine permanente Verantwortung von Unternehmen, und auch eine soziale Verantwortung gegenüber ihrer Belegschaft. Sie sind dafür verantwortlich, ständig fortzubilden. Ich gebe dem Berichterstatter an dieser Stelle Recht: Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung sind ein Recht einer Belegschaft. Es gibt natürlich die Möglichkeit der betrieblichen Weiterbildung und auch der Ausbildung von Fachkräften, was die öffentliche Hand unterstützt. Aber es wäre ein Unding, wenn Unternehmen sich auf den Standpunkt stellten, dass es Aufgabe der öffentlichen Hand sei, dies zu tun, und dass dies von der öffentlichen Hand übernommen werden müsse.

Ich gebe zu, dass bei manchen Regionen solche Umstrukturierungen oder auch Betriebsverlagerungen mit sehr viel Arbeitslosigkeit für die Region einhergehen. Ich appelliere jedoch in solchen Situationen an Instrumente wie die territorialen Beschäftigungspakte, die wir – Parlament und Kommission zusammen – hier geschaffen haben. Sie waren wirklich hervorragend, weil sie alle lokalen Akteure eingebunden haben, so geht es aus den Studien hervor. Sie sind effizient, sie wurden durch europäische Strukturfonds gefördert und sie waren erfolgreich. Ich wundere mich wirklich, dass die Kommission ihre Unterstützung für solche territorialen Beschäftigungspakte nicht mehr so hervorhebt und nicht mehr so auf diese Möglichkeiten zurückgreift, wie dies in der Vergangenheit der Fall war.

Noch ein Wort zum globalen Anpassungsfonds: Unsere Fraktion unterstützt auch einen solchen Fonds. Aber es muss darauf geachtet werden, dass nur solche Unternehmen an diesem Fonds partizipieren können, die die soziale Verantwortung für Fortbildung und Weiterbildung auch tatsächlich selbst übernehmen und sie nicht abgeben. Nur so wird verhindert, dass dieser Fonds zu einer Alibifunktion wird. Deshalb muss die Beteiligung aller Akteure, einschließlich der Unternehmen, an Sozialplänen eine Voraussetzung dafür sein, dass die öffentliche Hand sich beteiligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Este relatório aborda um dos principais problemas que hoje se vive na União Europeia, com graves reflexos no agravamento do desemprego, das desigualdades económico-sociais e da condenação de vastas regiões ao abandono, bloqueando o seu desenvolvimento.

Consideramos que é essencial que as reestruturações de empresas só ocorram quando for necessário salvar postos de trabalho e garantir o desenvolvimento das empresas e nunca apenas para aumentar os lucros à custa de despedimentos ou por razões puramente financeiras e especulativas, como está a acontecer com cada vez maior frequência.

Por isso insistimos na necessidade de uma firme regulamentação contra tais reestruturações, que dão origem a investimentos sem emprego e são acompanhadas do despedimento de milhares de trabalhadores. De igual modo impõe-se que haja um acompanhamento e controlo público eficazes da utilização de fundos comunitários e da sua concessão às empresas e que os novos regulamentos garantam que a concessão de apoios seja acompanhada da obrigatoriedade de manutenção do emprego com direitos e do desenvolvimento regional a médio prazo, sem o que não poderão beneficiar de qualquer apoio.

Por isso insistimos na necessidade de garantir que os trabalhadores, através dos seus representantes, designadamente dos conselhos de empresa europeus, tenham o direito de intervenção em todo o processo, designadamente o direito de veto e, por isso, apelamos a que se reveja esta directiva relativa aos conselhos de empresa europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, I see that this afternoon we are to debate the European footwear sector. I use that as a restructuring example, since I live in Northampton, at one time the capital of British shoe-making. During the last 40 years the seven or eight big household names, the labour-intensive shoemakers in Northampton, have declined to barely one, while all the town’s engineering firms have gone. At the same time, the town has doubled in size and there are twice as many jobseekers, but there has been no unemployment problem. The rate in Northampton is currently a little less than the UK average of 5.5%, which is the lowest in the EU – Sweden and Denmark apart.

So, how did we do it? How did we restructure? It was not done with EU schemes: this all began before the UK joined the then EC. Nor were EU funds involved. We did it by ourselves, by making our town attractive to the service sector. Barclaycard, for example, which is one of the biggest credit card companies, has had its headquarters in the town for a very long time.

I know you do not like this self-help approach: it does not lend itself to EU interference, rules and regulations and the grand handing back of a country’s own money via unelected regional assemblies and development agencies. Only yesterday Mr Schulz complained that the elected MEPs in this House did not have as much say as the Council and the unelected Commission.

So let us cancel Lisbon mark 2 and let national governments and local councils of Member States do the job they were democratically elected to do.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Gospodarka globalna, wzrost konkurencyjności, przemiany społeczne wymuszają potrzebę dostosowania się przedsiębiorstw do nowych warunków i wyzwań. Ze swojej strony musimy dołożyć należnych starań, aby zmiany te były ukierunkowane na poprawianie konkurencyjności przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów społecznych.

Poszukując nowych rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, nie powinniśmy kierować się jedynie poprawianiem wyników finansowych i rentowności, ale przede wszystkim dobrem obywateli – ludzi, którzy nas wybrali, żebyśmy reprezentowali ich interesy i dbali o ich dobro. Środki, jakimi dysponujemy, powinniśmy kierować przede wszystkim do regionów najsłabszych, których zdecydowana większość znajduje się w krajach nowo przyjętych.

Na koniec, nawiązując do wczorajszej debaty o delokalizacji w kontekście rozwoju regionalnego, pragnę zauważyć, że wiele osób, w tym posłów zbyt szybko zapomniało o rozbudzonych nadziejach i podjętych zobowiązaniach w stosunku do nowych państw członkowskich, zobowiązaniach podjętych w trakcie kampanii przedakcesyjnych. Musimy pamiętać, że w tych regionach mamy najtrudniejszą sytuację, największe bezrobocie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del nuovo PSI. Anche oggi in quest'aula ci troviamo davanti a un bivio: l'Europa deve scegliere se procedere in favore di un'apertura dei mercati che segua ciecamente le leggi naturali della concorrenza o al contrario decidere di tutelare i suoi lavoratori dai rischi legati a una liberalizzazione eccessiva.

Ancora una volta, da riformista, credo che la giusta strada sia nel mezzo: impedire le ristrutturazioni è utopico. Quello che l'UE può e deve fare è prevenirle con incentivi per le piccole imprese, per renderle il più possibile competitive a livello internazionale, e con disincentivi contro il cosiddetto turismo delle sovvenzioni. Va inoltre impostata una strategia atta a favorire con tutti i mezzi il pieno e soddisfacente inserimento delle nostre risorse umane per combattere la disoccupazione ed evitare la fuga dei cervelli migliori al di fuori dei nostri confini.

Nei casi di ristrutturazione inevitabile, l'UE dovrà inoltre garantire tutto il sostegno necessario per limitare i licenziamenti e tutelare lealmente i lavoratori, con l'ausilio giustamente richiesto dal relatore, di fondi ad hoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, I agree with the Commissioner when he said on opening this debate that restructuring is necessary so that activity which is no longer sufficiently productive can be cut back. The issue is how restructuring should be managed and who should do the managing. Again I agree with the Commissioner that this should be for the companies themselves, for the employers, and the workers directly involved.

This report was originally due to be voted on in the February part-session, but the major political groups quite reasonably agreed to delay this for a month, to give time to try to improve it. This extra time has certainly been necessary. Progress has been made in terms of some of the amendments now tabled. Indeed, my colleague Mrs Bachelot-Narquin has been very active in this regard and I thank her for that. But we should not only be adopting the positive amendments, we really should be deleting some of the original paragraphs entirely. Until we do, this report will primarily be about resisting change and promoting the power of the trade unions to deal with it. It should be about enabling change and promoting the power of the workers to cope with it.

It will be clear to the rapporteur that I still do not like his report. It needs not just improvement, it needs – may I say – restructuring. As he knows, I was one of those who voted against his report in committee, in part to help us table further amendments for this part-session, but I should say now that my fellow UK Conservatives, as well as certain other national delegations that I know of, reserve the right to vote against it in the plenary sitting tomorrow. Although it is a non-legislative report, it would be a pity to vote down a report on such an important subject. But it would still be better to vote it down than to give the wrong message that this Parliament is more concerned with trying to preserve the past than with helping employers and employees come to terms with the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, après le rapport Hutchinson, dont nous avons débattu hier soir, le rapport Cottigny pose le débat des restructurations et des délocalisations d'entreprises.

Je voudrais remercier les deux rapporteurs d'avoir posé ces problèmes socio-économiques, qui sont parmi les plus générateurs d'angoisse et d'insécurité sociale pour nos concitoyens. Il est heureux que notre Parlement en débatte: il est urgent, M. le Commissaire, que la Commission prenne des mesures. Ces questions posent à l'Union européenne le défi de la compétitivité économique de nos entreprises et le défi de la sécurité d'emploi de nos salariés. Dans l'esprit des salariés européens, délocalisations et restructurations sont liées et quasiment synonymes car ils en subissent les mêmes conséquences: la perte de leur emploi après des années de travail dans le même secteur d'activité, parfois même dans la même entreprise, la même remise en cause de leur valeur professionnelle. Cela ne devrait pas être, car les restructurations sont parfois le signe d'un progrès, d'un progrès technique. Les restructurations ne recouvrent pas les même causes économiques que les délocalisations et il appartient au législateur d'apporter à chaque problème sa solution adaptée.

Je voudrais insister ici sur la question des restructurations d'entreprises pour des raisons de mutation technologique. C'est en fait la question centrale du rapport Cottigny. Cette question pose à l'Union européenne le défi de sa capacité à s'adapter aux mutations de plus en plus rapides de notre ère de progrès techniques. Elle nous pose réellement le défi de les anticiper. On dit que gouverner, c'est prévoir! De même, entreprendre, être à l'avant-garde de la production et de la compétition économiques, c'est aussi prévoir. Il ne s'agit pas de s'adapter aux progrès, il faut les anticiper, il faut les inventer. Dans ce domaine, la responsabilité des entreprises est entière, elles doivent produire et elles doivent aider leurs salariés à anticiper en veillant à leur formation continue. C'est la question du rapport Cottigny et je vous demande, chers collègues et M. le Commissaire, de soutenir ces propositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – Herr Präsident! Vielen Dank für die sehr intensive Arbeit an dem Bericht, Herr Cottigny. Allerdings bezweifle ich, dass die Absicht, die dem Bericht zugrunde liegt, nämlich die Abschwächung der sozialen Folgen der Umstrukturierung, tatsächlich umsetzbar ist.

Erstens: Die Europäische Union setzt als Ziel des Wirtschaftens und damit der Umstrukturierungen die höhere Konkurrenzfähigkeit im globalen Wettbewerb. Das heißt nichts anderes, als dass sie versucht, die Schwächeren außerhalb der EU zu suchen und zu finden und dort auch die Verlierer hinzutransportieren.

Zweitens: Um die Folgen der Umstrukturierung sozial wirklich abfedern zu können, müssten die Fonds für die Globalisierungsverlierer so hoch sein, dass die Konkurrenzfähigkeit damit eigentlich wieder geschwächt würde. Anstatt also unsere Probleme als EU zu exportieren, sollten wir die Frage stellen: Umstrukturierung ja, aber wie? Wir brauchen eine andere Art des Wirtschaftens, der Reproduktion der Gesellschaft, die auf tatsächlich soziale, globale Nachhaltigkeit setzt. Ziel darf nicht sein, Konkurrenzsieger um jeden Preis werden zu wollen und uns dieser Logik anzupassen. Das ist eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen!

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, ωραία είναι τα λόγια, ας πάμε όμως στην πράξη. Να έρθουμε και να πούμε όλα αυτά που ακούγονται εδώ σ' αυτή την αίθουσα στην εκλογική σας περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη ή στη Μακεδονία ή στη Νάουσα η οποία είναι μια νεκρή πόλη: οι μετεγκαταστάσεις έχουν φέρει την ανεργία, έχουν φέρει τη φτώχεια, έχουν φέρει την κοινωνική αδικία και τον θάνατο. Αυτή είναι η αλήθεια.

Άνοιξε το Ikea στην Αθήνα και έκλεισαν δυόμισι χιλιάδες μικρά μαγαζιά και βιοτεχνίες. Ποια αναδιάρθρωση να κάνουν; Όταν επελαύνει το κεφάλαιο, αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι ο μικρός πνίγεται. Είναι ζούγκλα πλέον, είναι ωκεανός όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έρχεται το Carrefour με 20 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και κλείνουν όλα τα μικρά μαγαζιά σε ολόκληρη την περιφέρεια. Εκεί λοιπόν τί θα κάνουμε; Τί θα πράξουμε; Πώς θα βοηθήσουμε; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε έναν άκρατο καπιταλισμό ο οποίος εισβάλλει στη ζωή και θάβει τα όνειρα των ασθενεστέρων. Δεν λειτουργεί τίποτα σήμερα. Έχουμε 20% περίπου ανεργία στη Μακεδονία που κάποτε ήταν το εργοτάξιο ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί τί θα κάνουμε; Πώς θα σώσουμε αυτόν τον κόσμο από την ανέχεια και τη φτώχεια; Κάνουμε μια νέα στρατιά νεοφτώχων! Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί χρειάζεται να παρέμβετε, εκεί χρειάζεται να βοηθήσετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – Prezident! Komisijas priekšlikumā par pārstrukturēšanu un nodarbinātību atrodams secinājums, ka politika, kuras mērķis ir likt šķēršļus pārmaiņām, iesaldēt ekonomikas struktūras, tikai atliek problēmu uz vēlāku laiku un tādējādi palielina tās negatīvās sekas. Taču vairāki Parlamenta ziņojumā iezīmētie pasākumi pārstrukturēšanās jomā diemžēl iet tieši šajā virzienā un varētu apgrūtināt uzņēmumu pielāgošanos tirgus izmaiņām.

Situācijas analīze un secinājumi ziņojumā konfrontē ar ieteiktajiem pasākumiem. Piemēram, ziņojumā minēta Eiropas Savienības ekonomikas lēnā izaugsme, uzņēmumu zemā konkurētspēja un darbaspēka mobilitāte. Taču tālāk ziņojumā ieteikts, ka pārstrukturēšanu nedrīkst izmantot, lai ar darbinieku skaita samazināšanas palīdzību paaugstinātu uzņēmuma rentabilitāti. Ziņojumā piedāvātais izaugsmes izlīdzināšanas fonds ir vēl viens īstermiņa domāšanas paraugs. Labākais veids darba vietu saglabāšanai ir jaunu darba vietu radīšana. Uz to arī ziņojumā būtu jāliek uzsvars. Tādēļ politikai pārstrukturēšanās jomā vispirms jābūt vērstai uz tādu sociālekonomisko modeļu iedzīvināšanu, kas ir gatavi pastāvīgām pārmaiņām. Pasākumiem jāveicina pašregulācijas spēju attīstīšana dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā. Tikai tā var arī ilgtermiņā sabalansēt izaugsmi un augstu nodarbinātību.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Padły już tutaj, na tej sali argumenty i słowa mówiące o tym, że współczesna gospodarka jest coraz bardziej globalna i konkurencyjna. To jest fakt, i właśnie jako taka wymaga od przedsiębiorców nowoczesnego zarządzania, którego istotnym elementem jest umiejętność elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, w szczególności zaś na nowe konkurencyjne wyzwania. W takich warunkach nie można skutecznie zarządzać przedsiębiorstwami bez ciągłej analizy kosztów i gotowości na konieczne restrukturyzacje. Konsekwencje zaniechania przeprowadzenia restrukturyzacji w odpowiednim czasie są zawsze bolesne, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników, i o tym powinniśmy pamiętać. Trzeba właśnie o tym pamiętać, gdy debatujemy nad sprawozdaniem w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia, zaproponowanym przez pana Cottigny'ego.

Uważam, że w wyniku prac w Komisji Spraw Społecznych i Zatrudnienia dokument ten na pewno wiele zyskał na jakości, tym niemniej muszę tutaj powiedzieć, iż w mojej opinii nadal pozostaje kontrowersyjny w swojej wymowie, bowiem podchodzi do przedsiębiorców planujących bądź przeprowadzających restrukturyzację swoich firm z nadmierną podejrzliwością. W szczególności niepokoją mnie – posła pochodzącego z nowego kraju unijnego – propozycje karania firm przenoszących swoją działalność w całości lub w części do tych regionów Unii, gdzie koszty produkcji są niższe. Takie decyzje podejmowane przez przedsiębiorców nie są objawem "niemoralnego i łupieżczego postępowania" – to jest cytat z dokumentu – o którym dyskutujemy, lecz przeciwnie są, moim zdaniem, objawem zdrowego zarządzania, są objawem odpowiedzialności za los firmy, a w konsekwencji działania na rzecz rozwoju gospodarki unijnej i podnoszenia jej konkurencyjności, a jest to przecież jeden z podstawowych celów strategii lizbońskiej, która dla nas wszystkich jest ważna.

Właściwą odpowiedzią na społeczne konsekwencje restrukturyzacji nie jest również wprowadzenie do europejskiej gospodarki elementów centralnego planowania. To już się nie sprawdziło, nie tylko w krajach postkomunistycznych. Jedną właściwą odpowiedzią jest podnoszenie kwalifikacji i działanie na rzecz ustawicznego kształcenia pracowników oraz na rzecz mobilności pracowniczej. O to chciałbym raz jeszcze zaapelować w tym miejscu, czyli opowiedzieć się za jak najszybszym zniesieniem okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – Voorzitter, collega's, ik feliciteer mijnheer Cottigny met zijn verslag. In mijn land, Nederland, zijn herstructureringen en globalisering belangrijke onderwerpen. De meningen over hoe ermee om te gaan, lopen uiteen. De sociaal-democraten, waarvan ik er een ben, zijn van mening dat nodeloos rondpompen van geld, van Nederland naar Brussel en weer terug, niet de oplossing is.

Niet iedereen in mijn land is dan ook blij met het voorgestelde Europese globaliseringsfonds. Toch wil ik hier mijn steun uitspreken voor dit fonds met de toevoeging dat ik vind dat er zoveel mogelijk aansluiting te vinden zou moeten zijn bij bestaande ESF-structuren. Waarom ben ik toch vóór? Omdat burgers steun nodig hebben bij het omgaan met de negatieve effecten van globalisering. Als die steun niet te verwachten is van de eigen overheid, zoals bijvoorbeeld in Nederland voor bepaalde regio's, zoals het noorden, dan ontvangen we die steun graag van Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánové, se zájmem jsem vyslechl vaši diskusi a myslím si, že je zřejmé, že vychází z hluboké předběžné přípravy a že konsensus, který se v ní projevil, je velmi silný. Dovolte mi, abych se dotkl některých otázek, které byly buď přímo nebo nepřímo položeny. Pokud jde o informování pracovníků a konzultace s nimi, to jest druhá konzultace se sociálními partnery. Co se týče dodržování práva pracovníků na to, aby byli v případě restrukturalizace předem informováni a konzultováni, tuto povinnost stanoví několik směrnic Společenství. Tyto směrnice musí být přísně dodržovány.

Chtěl bych zdůraznit zásadní význam sociálního dialogu v podniku, protože představuje nástroj pro předjímání a řízení restrukturalizací, a sdělení proto představuje druhou fázi konzultací s evropskými sociálními partnery jak o restrukturalizaci podniků tak o evropských radách zaměstnanců. Doufám, že sociální partneři zahájí intenzivní práci s cílem zavést mechanismy pro používání a sledování referenčních zásad v oblasti restrukturalizace, které před rokem a půl vymezili, a využít možnosti evropských rad zaměstnanců jakožto zprostředkovatelů změn v rámci podniků. Komise je toho názoru, že se jedná především o jejich úkol. Legislativní cestu nelze zcela zamítnout, nicméně v současné fázi se zdá vhodnější a prospěšnější nechat jednat sociální partnery.

Pokud jde o případné podpory Společenství přemísťujícím se podnikům, připomínám, že současný rámec stanoví pozastavení podpory ze strukturálních fondů v případě, že se daný provoz podstatným způsobem změní, např. byl-li do pěti let po rozhodnutí a přidělení prostředků přemístěn. Rovněž připomínám, že pro příští programové období 2007–2013 Komise navrhuje tuto záruku zvýšit na 7 let, stanovit, že v případě porušení tohoto pravidla musí být přijaté podpory vráceny a stanovit podmínku, aby podnik, který tuto podmínku jednou nedodržel, byl do budoucna vyčleněn z poskytování podpor.

Komise nedávno přijala návrh nařízení o zřízení fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Na vás bude, abyste jej projednali spolu s Radou a rozhodli o jeho schválení. Komise je zcela otevřena diskusi o podmínkách fondu a zaznamenal jsem některé ideje, které považuji za významné. Jedna z nich je nepochybně významná, a to že v rámci takové restrukturalizace se nutně musí počítat s podílem podniku samotného, že strategie externalizovat náklady pouze na účet veřejné ruky je něco, co nelze podporovat. Rád bych také zdůraznil bezprostřední a krátkodobou povahu pomoci poskytované tímto fondem na rozdíl od strukturovanější činnosti strukturálním fondů, zejména Evropského sociálního fondu. To znamená, že fond je vysloveně a důsledně koncipován jako komplementární současným nástrojům a doplňuje je tam, kde tyto nástroje nejsou účinné. Sociální fond, jak už jsem řekl, a ostatní strukturální fondy naproti krátkodobému zvládnutí určité mimořádné situace umožňují dlouhodobější činnost zaměřenou na přizpůsobení regionu odvětí a pracovnímu procesu hospodářských a sociálních změn. Taková je priorita stanovená pro cíl strukturálních fondů, kterým je konkurenceschopnost a zaměstnanost pro období 2007–2013.

Dámy a pánové, jednotící myšlenka této diskuse nepochybně byla, že restrukturalizace jsou příležitost, avšak nezvládnutá restrukturalizace může přinést nepřijatelné lidské náklady. Tato příležitost je daná podstatnou strukturou naší společnosti a podstatnou strukturou celkového moderního vývoje, tj. hledáním stále efektivnějších a technicky dokonalejších řešení v ekonomice i v sociální oblasti. Dámy a pánové, je podstatnou součástí Evropské smlouvy, že cílem našeho úsilí je kvalita života v obecném slova smyslu. Myslím si, že komunikace nebo respektive zpráva, kterou teď Parlament předkládá, je zprávou inspirativní a krokem tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 11.30 π.μ.

 

7. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (rozprava)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί της εκθέσεως της κ. Lissy Gröner και της κ. Amalia Sartori, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (COM(2005)0081-C6-0083/2005-2005/0017(COD)) (A6-0043/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů odpovídá základnímu požadavku dát evropské politice rovného postavení žen a mužů nové nástroje umožňující dosáhnout pokroku. Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že rovnost žen a mužů je stejně tak cílem politickým a dokonce samotným základem našich demokratických společností, jako ekonomickým. Představuje zásadní dimenzi hospodářského, sociálního a politického života Evropy. Plná účast žen, plná rovnost příležitostí, plná účast na zaměstnání se stala také klíčovým prvkem evropského hospodářství v Unii, která musí čelit stárnutí své populace a demografickému úbytku. Výroční zpráva Komise za rok 2005 a za rok 2006 o rovném postavení mužů a žen však ukazuje, že v této oblasti je tempo dosahování pokroku pomalé. Tomuto cíli společnosti stojí stále v cestě velké překážky.

Dámy a pánové, pokud nevyužijeme potenciálu, který ženy představují, nemůžeme dosáhnout lisabonských cílů, ale hlavně nebudeme schopni obstát v globální konkurenci. Rovnost mužů a žen, kromě svého hlubokého politického obsahu, je naším klíčovým konkurenčním faktorem v globální konkurenci, která je velmi tvrdá. V zájmu odstranění všech nerovností , které mezi muži a ženami zůstávají, je tedy prvořadým úkolem zdvojnásobit úsilí na úrovni Unie a členských států a přihlížet zejména ke zvýšené různorodosti v rozšířené Unii. Z těchto důvodů se vytvoření nástroje na evropské úrovni již od roku 1999 považuje za nezbytné. Evropská rada proto v červnu 2004 vyzvala Komisi k předložení návrhu. Komise předložila návrh na zřízení institutu. Tento institut by měl být technickým nástrojem, který bude pomáhat evropským orgánům a především Komisi při koncepci politik a členským státům při jejich provádění. V první řadě bude v rámci Společenství shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje. Bude také vyvíjet vhodné metodologické prostředky, zejména pro začlenění genderového hlediska do politik Společenství. A konečně také bude přispívat k většímu zviditelnění politiky Společenství, což je zvláště v současné době mimořádně důležité a což je v zásadě i podstatou politického demokratického procesu, prostě věci musí být vidět pouhým okem. Nejsou-li vidět, jsou-li zastřeny, je velmi obtížné mobilizovat veřejnost, je velmi obtížné získávat většinové souhlasy.

Náš návrh je výsledek četných analýz a bere v úvahu výsledek dvou studií proveditelnosti a nesčetné diskuse, které se odehrávaly. Jedna ze studií byla provedena Komisí a druhá Evropským parlamentem, který již od roku 2002 založení institutu podporuje. Návrh bere v úvahu rozpočtová omezení a nepředstavuje nové výdaje pro evropský rozpočet.

Vážené dámy a pánové, Komise si přeje, aby se tento institut stal střediskem vynikající úrovně. Na evropské úrovni žádné takové středisko neexistuje. Existují některé vynikající pracoviště univerzitního nebo jiného typu, ale podobné středisko neexistuje. Proto je nutné, abychom zareagovali, a proto bylo rozhodnutím Komise vyhovět vysoké poptávce všech subjektů.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE), Berichterstatterin. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Das Gleichstellungsinstitut ist eine alte Forderung des Europäischen Parlaments, die wir nicht nur am internationalen Frauentag, den wir ja diesen Monat begehen, erheben, sondern wir wollen wirklich Verbesserungen in der Qualität der Gleichstellungspolitik. Deshalb begrüßen wir den Kommissionsvorschlag.

Wir haben im Frauenausschuss die beiden großen Fraktionen, und zwar Frau Sartori und mich, beauftragt, den Bericht auszuarbeiten, um eben auch eine breite Unterstützung zu gewährleisten. Wir sind Kompromisse eingegangen, wir haben gemeinsam eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt, die hauptsächlich in die Richtung zielen, eine verschlankte Verwaltung, den Primat der Politik, sicherzustellen. Wir wollen Doppelarbeit vermeiden, damit es hier keine Überschneidungen mit anderen Agenturen gibt. Wir wollen die Einbeziehung des gesamten Sachverstandes für Gleichstellungsfragen der nationalen Institute – der Gender-Expertinnen und -Experten, der Universitäten, der Nichtregierungsorganisationen – in einem Netzwerk sicherstellen. Zusätzlich zum Vorschlag der Kommission haben wir Änderungsanträge vorgelegt, die darauf abzielen, die Zivilgesellschaft beratend mit einzubeziehen.

Das Gender-Institut ist ein sehr wichtiges Instrument, um einen schnellen Zugriff von uns politischen Entscheidungsträgern auf die Ergebnisse der Gender-Forschung zu gewährleisten, um die Gesetzgebung verbessern zu können. Dieses Exzellenzzentrum soll ein unabhängiges Institut sein, das natürlich den Grundlinien der Europäischen Union und unserer Politik folgen soll. Es wird ein Meilenstein sein, der weit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus wirken soll. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr – eine Haltung, die im Moment auch von einigen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus vertreten wird –, dass gesagt wird: Wir wollen kein eigenes Gleichstellungsinstitut, sondern dieses soll mit der Menschenrechtsagentur verschmolzen werden.

Ich halte das für eine große Gefahr, da die Sichtbarkeit der Programme der Europäischen Union für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sichergestellt wäre. Wir brauchen wie beim Gleichstellungsprogramm ein Instrument, das nach außen wirkt. Es ist uns bei PROGRESS meines Erachtens nicht gelungen, die Sichtbarkeit sicherzustellen. Beim Gleichstellungsinstitut muss das gewährleistet sein. Wir brauchen ein kleines, ein feines Institut, das schlagkräftig arbeitet.

Ein Nein heute wäre ein großer Rückschlag für die Gleichstellungspolitik der Europäischen Union, ein großer Rückschlag auch für die in der letzten Woche so überzeugend vorgelegte Roadmap zur Gleichstellung. Kommissionspräsident Barroso hat letzte Woche den Fahrplan vorgelegt. Sorgen wir heute mit einem Ja zum Bericht Sartori/Gröner dafür, dass der Fahrplan eingehalten wird und es nicht zu Verzögerungen kommt.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE-DE), relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungo la mia voce a quella della collega Lissy Gröner per sostenere un voto a questa proposta della Commissione che risponde a un'esigenza sentita in tutti i paesi europei, non solo dalle donne.

In realtà, come è già stato spiegato sia dal Commissario sia dalla collega Gröner, della questione si parla da molto tempo: l'idea di creare un istituto del genere risale a più di dieci anni fa, sull'impulso dell'allora ministro svedese per le pari opportunità. Il lavoro è continuato per cinque anni, il dibattito è stato approfondito, tanto che nel 2000 il Consiglio europeo di Nizza aveva riconosciuto la necessità di uno strumento per stimolare lo scambio di esperienze e condividere assieme le informazioni in materia di parità fra uomo e donna.

La Commissione europea ha elaborato uno studio di fattibilità, lo ha poi presentato e un anno fa, l'8 marzo, è stata presa questa decisione. Tale studio è già stato indicato come un lavoro congiunto e molto importante della nostra commissione parlamentare, la quale è intervenuta affinché l'istituto divenisse quello che tutti noi volevamo: uno strumento tecnico molto agile, con il compito di raccordare fra di loro tutti i dati forniti dagli istituti statistici e diffondere tali conoscenze per dare a tutti gli operatori e a tutti coloro che sono chiamati a legiferare e a operare la possibilità di poter fare scelte rispettose di un'ottica di genere.

Qualcuno si chiederà: ma un istituto di genere è proprio necessario? Credo proprio di sì e ce lo confermano i dati che sono sotto gli occhi di tutti. A titolo di esempio la direttiva europea sull'uguaglianza di remunerazione è stata adottata trenta anni fa, nel 1975, ma ancora oggi in Europa abbiamo una disuguaglianza media del 15%, che in alcuni paesi sfiora il 30%.

Contano anche i dati relativi all'occupazione: Lisbona sarà realizzata soltanto se sempre più donne avranno accesso al mercato del lavoro. Per non parlare poi dei problemi della denatalità e della violenza.

A mio parere esiste un bisogno di questo istituto, serve ancora un istituto di genere per le donne, rivolto alle donne. La struttura sarà molto accorpata, ci saranno nove membri nel consiglio di amministrazione, più un rappresentante della Commissione, e un rappresentante per ogni paese nel consiglio consultivo.

Concludo dicendo che le posizioni contrarie sono di due tipi: alcuni vogliono accorpare tutto nell'istituto per i diritti umani, la cui istituzione che è già prevista a Vienna. Se io volessi dare una mano al Commissario Frattini direi di sì, ma credo che le donne non abbiano bisogno di questo. Secondo altri costa troppo, ma allora dico che in Europa abbiamo quattro istituti che si occupano di lavoro e costano sessantasei milioni di euro all'anno; questo ne costerà invece solo otto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta D. Haug (PSE), Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, wir brauchen ein weiteres wirkungsvolles Instrument in der Europäischen Union, um größere Schritte auf dem Weg zur Gleichstellung von Frauen und Männern gehen zu können. Denn wenn wir weiter trippeln wie bisher, werden sich unsere Urenkelinnen noch damit herumschlagen müssen, Chancengleichheit herzustellen. Dieses zusätzliche Instrument kann das geplante Institut für Gleichstellungsfragen sein. Da wir aber als Parlamentarier auf der europäischen Ebene – insbesondere wir Frauen – nicht nur kräftig arbeiten, sondern auch nachhaltig sein wollen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen, in denen unser zukünftiges Genderinstitut wirken soll. Dazu gehören auch die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, mit denen das Institut auskommen soll.

Hier sind aus Sicht des Haushaltsausschusses und aus Sicht der ständigen Berichterstatterin für die Agenturen mindestens zwei Anmerkungen zu machen. Erstens, wir haben bereits 23 Agenturen, viele davon befinden sich im Aufbau oder im Umbau. Sie haben alle miteinander einen hohen Finanzbedarf. Sollte unsere Einigung mit dem Rat über den nächsten Finanzrahmen zu insgesamt niedrigeren Beträgen führen als vom Parlament vorgeschlagen, werden davon auch die dezentralen Agenturen betroffen sein.

Zweitens: Nach dem Vorschlag der Kommission, dem wir als Parlament auch nicht widersprechen, soll das Genderinstitut vollständig aus Mitteln des fünften Aktionsbereichs von PROGRESS finanziert werden. Wir haben im Juni des letzten Jahres als Parlament in unserer Stellungnahme zur Finanziellen Vorausschau PROGRESS mit mehr als 850 Millionen Euro ausgestattet. Der Rat allerdings hat im Dezember fast 300 Millionen davon gestrichen. So jedoch, ohne ausreichende Finanzausstattung, werden wir keine nachhaltigen Effekte in Sachen Gleichstellung erzielen. Eine ordentliche Politik, eine ordentliche Arbeit braucht ordentliche finanzielle Mittel. Andernfalls bauen wir wieder einmal potemkinsche Dörfer, frustrieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und streuen den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen.

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE), pripravljavec mnenja Odbora za ustavne zadeve Preden povem nekaj svojih misli, bi želel podpreti kolegico, ki je malo pred menoj govorila o pomenu finančnih sredstev za uspešno delo inštituta.

Oglašam se kot pripravljavec mnenja v okviru Odbora za ustavne zadeve in izražam zadovoljstvo nad predlogom za ustanovitev Evropskega inštituta za enakost med spoloma. Sicer sem na Odboru za ustavne zadeve predlagal, da bi se inštitut preimenoval v agencijo. S tem amandmajem sem želel dati poudarek politični angažiranosti ustanove, manj njeni akademski plati, kar naj bi beseda inštitut izražala.

Kakorkoli že, tako rekoč v času mednarodnega dneva žena daje Evropski parlament s to odločitvijo spodbudo za nov korak pri uveljavljanju enakih možnosti, kar štejem za eno od temeljnih ambicij moderne Evrope. Upam, da inštitut ne bo samo pasivni statistični urad, ki bo meril enakost ali neenakost, temveč bo tudi aktivni predlagatelj novih strategij, ki bodo zagotavljale dejanski napredek glede enakosti.

Ne morem se izogniti skušnjavi, da tega visokega doma ne bi obvestil o kandidaturi Slovenije za sedež inštituta. Če bo Slovenija tudi izbrana, bo to spodbudna odločitev, saj imamo po eni strani izredno uspešne rezultate tranzicije, vendar pa podatki kažejo, da so bili ti rezultati uspešnejši za moške kot za ženske. Po drugi strani si oblasti dejavno prizadevajo, da bi se stvari spremenile, in v tej luči bi bila postavitev inštituta v novo državo članico posrečena odločitev, saj bi spodbudila pozitive premike.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'exprime ma profonde reconnaissance à Lissy Gröner et à Amalia Sartori pour leur excellent travail d'équipe au sein de la commission des droits de la femme.

J'ose poser la question iconoclaste: pourrait-on se passer d'un pôle de vigilance traitant exclusivement des différences de traitement entre les hommes et les femmes?

Depuis trente ans, malgré toutes nos directives européennes, l'inégalité persistante de traitement hommes/femmes dans toutes les activités économiques est une insulte à notre démocratie. La question démographique n'est pas résolue. Dans l'intérêt des pères, des mères et des enfants, il nous faut d'urgence réaliser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La stratégie de Lisbonne est loin d'être une réussite. Qui prend au sérieux la création du capital humain des futures générations? Qui prend au sérieux la solidarité entre les générations? Ces activités économiques, informelles et non monétaires représentent un travail dur et majoritairement accompli par des femmes. Le rôle des hommes dans le processus de l'égalité des genres n'est, lui non plus, absolument pas pris en compte.

Par conséquent, il ne me semble pas inutile de promouvoir les moyens de surveiller et de dénoncer les différences inacceptables dont les femmes restent victimes par rapport aux hommes. Toute initiative dénonçant objectivement ces injustices, bien au delà des clivages politiques, ne pourra être que la bienvenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the strength of one’s commitment to gender equality should not be measured by support for the establishment of a Gender Institute. The rapporteurs explain that they support that body: ‘since it ensures that the overarching objective of gender equality ... will not be second to any other anti-discrimination policy at EU level’. This misconceived objective explains why a separate institute is in fact a bad idea. There is no hierarchy of oppression. The promoters see it as more important to have the kudos of an exclusive body than the reality of an across-the-board transformation of society.

The Gender Institute should in fact be part of the new EU Agency on Fundamental Rights, just as the Anti-Racism Monitoring Centre will be. If gender is the only equality objective that stays outside the Fundamental Rights Agency, that will create an unbalanced model as well as weakening the latter agency. It may also ensure that gender equality becomes an isolated backwater rather than the highly visible flag-carrier that its supporters want.

It seems to me quite defensive to say that you need a separate institute to ensure that gender equality remains high on the EU political agenda. On the contrary, women can spearhead the campaign for equality in human rights for all through the Fundamental Rights Agency. That is the opinion of the UK’s Equal Opportunities Commission and I endorse that.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Fraktion der Grünen steht voll und ganz hinter einem unabhängigen und wirkungsvollen Gender-Institut. Wir unterstützen den Bericht von Frau Gröner und Frau Sartori in seiner Gänze.

„Warum brauchen wir ein neues Institut?“, fragen hier viele. Warum? Weil Gender Equality das Markenzeichen der Europäischen Union ist, weil die Europäische Union gesagt hat, Gleichstellung ist für uns ein Wert in der Europäischen Union, und weil wir wissen, dass die Diskriminierung von Frauen noch immer besteht. Und das betrifft nicht – wie Frau Ludford eben sagte – nur Menschenrechtsverletzungen. Wir haben das am Arbeitsmarkt, im Sport und in vielen anderen Bereichen. Wir wissen, dass die Rolle der Frau zukunftsweisend ist, nicht nur, was das Potenzial von Lissabon betrifft, sondern auch beispielsweise in der Demographie, wo Frauen eine ganz tragende Rolle zukommt. Was die Menschenrechtsverletzungen bei Migrantinnen betrifft, so kommt insbesondere den Müttern eine zentrale Rolle zu. Wir haben gerade gestern von Kommissar Frattini gehört, dass wir gerade im Zusammenhang mit Zwangsprostitution noch immer zu wenige Statistiken haben. Wir brauchen dieses europäische Gender-Institut.

Die Europäische Union war in der Vergangenheit Leuchtturm für die Gleichstellungspolitik. Ein Nein wäre ein Desaster, ein Nein würde einen wirklichen Bruch in der Europäischen Union bedeuten. Das wäre der Offenbarungseid des Europäischen Parlaments bei der Gleichstellungspolitik. Von daher ersuche ich um ein wirklich starkes Votum für dieses Gleichstellungsinstitut. Wir brauchen diese Sichtbarmachung.

Aber das Gender-Institut ersetzt keine Gesetzgebungsinitiative. Wir werden mit Argusaugen darüber wachen, dass es nicht zu einem Stillstand in der Gleichstellungspolitik kommt. Das Gender-Institut darf keine Beschwichtigung und kein Ablenkungsmanöver für die Untätigkeit in der Gesetzgebung sein. Ein Gender-Institut wird diese Gleichstellungspolitik in der Gesetzgebung nicht ersetzen, und da werden wir die Kommission auch wirklich in die Pflicht nehmen.

Ich bitte also noch einmal um eine ganz große Zustimmung zu diesem Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Jag vill tacka kollegorna i kvinnoutskottet, särskilt Gröner och Sartori för deras engagerade arbete i denna fråga. Jag stöder det fullt ut och det gör också hela gruppen. Vi inser att ett institut i sig inte innebär ökad jämställdhet, men att det med rätt utformning är ett oerhört viktigt verktyg för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Jag skulle vilja peka på två förslag som ytterligare skulle förstärka institutets arbete. Dels gäller det möjligheten för en effektiv utvärdering av konsekvenserna för kvinnor respektive män av beslut på alla nivåer, dels sammansättningen i styrelsen: sex personer från rådet, sex personer från kommissionen och ytterligare tre ledamöter från en arbetstagarorganisation respektive en arbetsgivarorganisation och en frivilligorganisation. Jag tycker att de tre sistnämnda också bör ha rösträtt och att frivilligorganisationen bör vara en kvinnoorganisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Komisja Europejska usilnie walcząc o równouprawnienie płci ma zamiar przeznaczyć 50 mln euro na działanie powstającego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, którego celem jest dążenie do wyrównania wynagrodzeń na równorzędnych stanowiskach, likwidowanie stereotypów dotyczących płci i promowanie równości płci także poza Unią Europejską.

Chciałabym jednak przypomnieć, że na 450 mln mieszkańców Unii Europejskiej prawie 70 mln żyje w biedzie i ubóstwie, czyli ponad 15%, co ewidentnie świadczy o braku równości i jest łamaniem podstawowych praw i godności człowieka.

W trosce o pokój należałoby wyjść naprzeciw ubogim, zlikwidować bezrobocie, poprawić sytuację w służbie zdrowia, zamiast prowokowania antagonizmów między mężczyznami i kobietami, które w rezultacie tylko obciążają kobiety. Wyrównanie ewentualnych różnic w poziomie wynagrodzeń możliwe jest przy pomocy jednego aktu prawnego, niewymagającego tak dużych środków. Zamiast wyrównywania naturalnych dysproporcji w różnych dziedzinach gospodarki i zawodach oraz promowania równości poza Unią, należałoby zadbać o równouprawnienie wewnątrz Unii i wspomniane środki przeznaczyć na poprawę warunków egzystencji i pomoc chociażby dzieciom żyjącym w nędzy. Zwalczanie stereotypów dotyczących płci należałoby zastąpić promowaniem rodziny, którą obecnie próbuje się zdegradować do przesądów kulturowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Równość kobiet i mężczyzn - ta formuła jest stale powtarzana w Unii. Tymczasem zdrowy rozsądek podpowiada, że ta sprawa nie jest tak prosta. Mężczyźni i kobiety są mężczyznami i kobietami, ponieważ są różni. Są równi w godności, ale są różni. Widać to także w sporcie, o czym tutaj przed chwilą była mowa. Ostatnio spróbowałem dowiedzieć się, jak rozumie tę formułę Komisja Europejska. Zwłaszcza, że formule tej towarzyszy bardzo często dodatek we wszystkich dziedzinach. Jak we wszystkich, to we wszystkich. Zapytałem więc, czy równość owa wynika z prawa natury czy z prawa stanowionego oraz co można zrobić, żeby mężczyźni rodzili dzieci. Pan komisarz Špidla odpowiedział mi, i to wbrew faktom, że zasada równości płci jest ograniczona do stosunku pracy oraz dostępu do dóbr i usług. Dlaczego więc art. 23 rozdział III Karty Praw Podstawowych mówi wyraźnie o wszystkich dziedzinach? Jeśli zatem Komisja Europejska nie potrafi uporać się z problemem, który tkwi w prawie europejskim, to wątpię czy zdoła to uczynić projektowany instytut.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – Monsieur le Président, une chose est sûre, les structures, réseaux en tous genres, ayant vocation à étudier et défendre les femmes, ne manquent pas. On peut citer l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les diverses ONG, comités ad hoc, agences des droits fondamentaux, les forums consultatifs sur les droits des femmes, le lobby européen des femmes, ou notre propre commission au sein du Parlement.

Alors, est-il réellement raisonnable de créer un nouvel institut européen en charge de l'égalité entre hommes et femmes? Dans cette nébuleuse de structures ne fonctionnant pas toujours en parfaite harmonie dans l'échange des informations, ce nouvel organe censé mettre en réseau toutes ces informations aura-t-il les moyens réels d'exister? En clair, peut-on nous l'assurer, aujourd'hui, et ce au-delà même de son éventuelle opérabilité, de sa totale indépendance politique et financière?

Il semble que non, la Commission n'étant pas disposée à donner trop de marge de manœuvre à ce futur institut. En effet, sa réticence à laisser le directeur de l'Institut responsable uniquement devant son conseil d'administration et non pas devant elle, est, à cet égard, très révélateur.

Pour toutes ces raisons et d'autres encore, je ne peux pas approuver cette initiative de création de ce que je me permettrais d'appeler "une énième usine à gaz".

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Vážené dámy a páni. Zriadenie európskeho inštitútu pre gender mainstreaming, túto dlhodobú zásadnú úlohu zdôraznenú amsterdamskou zmluvou a kladne ovplyvnenú procesom po Štvrtej svetovej konferencii o ženách v Pekingu, sa stalo témou politických diskusií jeho zástancov aj odporcov.

Ja patrím medzi podporovateľky spoločnej línie spravodajkýň pani Gröner a pani Sartori, ktorým sa podarilo v mene dvoch najväčších politických skupín v Európskom parlamente nájsť spoločné riešenie. S obdivom oceňujem ich prácu na tejto správe a hlavne ich trpezlivú vysvetľovaciu kampaň v prospech zriadenia tohto inštitútu ako koordinátora s úlohou technickej podpory pre uplatňovanie gender politiky Európskej únie, stimulátora a partnera existujúcich inštitúcií, šíriteľa informácií a poskytovateľa viditeľnosti problematiky rodovej rovnosti.

Nepodporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh na jeho začlenenie do agentúry Európskej únie pre základné ľudské práva so sídlom vo Viedni, pretože táto problematika by sa zmenila na parciálnu agendu, čo v žiadnom prípade nenapĺňa ambíciu Európskej únie posilniť svoju politiku rovnosti príležitostí. Ako ukazujú aj posledné správy, rozdiely medzi mužmi a ženami stále existujú. Existencia nerovnosti sa týka celej spoločnosti, nie je len záležitosťou žien. Zriadenie inštitútu je podstatným stavebným kameňom čerstvo prijatej roadmap pre uplatňovanie politiky rovnosti príležitostí. Finančne nebude inštitút významnou záťažou, pretože finančné zabezpečenie vychádza zo zdrojov, ktoré sa už dnes využívajú. Jeho pridaná hodnota je aj v jeho pôsobení smerom navonok Európskej únie, hlavne pri rozširovaní, kde rovnosť príležitostí takisto je a bude aktuálnou agendou.

Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že umiestnenie tohto inštitútu bude v niektorej z nových členských krajín v záujme rovnomernej decentralizácie inštitúcií v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a las ponentes por su informe y expresar mi satisfacción por los esfuerzos de la Comisión para que la Unión Europea pueda disponer de un organismo independiente dedicado específicamente a los asuntos relativos a la igualdad de género.

Quiero insistir en la necesidad de que el Instituto goce de una completa independencia, sin ningún tipo de condición. Éste es un requisito fundamental para que el Instituto pueda cumplir con sus objetivos, que van mucho más allá de la mera asistencia técnica a la Comisión.

Como método de trabajo, la idea de crear una Red europea de la igualdad de género me parece claramente innovadora y eficaz, sobre todo para superar los imperativos de tiempo y distancia en la puesta en común y en el intercambio de conocimientos, informaciones y políticas.

En cuanto a la estructura del Instituto, creo que, al final, se ha logrado una solución aceptable en la composición del Consejo de Administración, que supone una distribución justa y eficaz de las funciones entre las tres instituciones y ajustada a lo que va a ser la realidad de un organismo, desgraciadamente, con bajo presupuesto y poco personal. En este sentido, quiero insistir en que, para que el Instituto pueda cumplir sus objetivos, es imprescindible una buena financiación, una financiación adecuada que dé credibilidad al compromiso de la Unión Europea con la igualdad de género.

Esto es algo que todos debemos tener muy presente estos días en las negociaciones que, sobre financiación, se están celebrando entre las distintas instituciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Arvoisa puhemies, kannatan erillisen, aktiivisen ja riippumattoman tasa-arvoinstituutin perustamista. EU:n vahva tasa-arvopolitiikka olisi voimavara. Naiset osallistuvat enenevässä määrin työmarkkinoille, mutta yhä miehiä vähemmän. Tulevaisuudessa meillä ei ole varaa laiminlyödä ja jättää käyttämättä olemassa olevia inhimillisiä resursseja. Tasa-arvoinstituutti voisi omalta osaltaan vaikuttaa tähän asiaan. Lissabonin strategiassa tasa-arvonäkökulmalla oli alussa tärkeä merkitys, mutta se on unohtunut. Tasa-arvo pitäisi tuoda voimakkaammin esille, ja siinä aktiivinen instituutti voisi tehdä työtä luodakseen omalta osaltaan EU:sta entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Ďakujem spravodajkyniam za vypracovanie tejto správy, ktorá by mala vyvrcholiť vytvorením Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví. Úlohou inštitútu bude zhromažďovanie a analýza údajov o rodovej rovnosti v krajinách Únie, ako aj organizácia konferencií a kampaní. Myslím si, že by bolo veľmi nesprávne, aby sa vytvorenie inštitútu spochybňovalo a v tejto súvislosti namietam aj proti spochybneniu Slovenskej republiky ako jej možného budúceho sídla.

Vážení kolegovia. Nejdem tu vymenovávať všetky inštitúcie, ktoré sídlia na území starej pätnástky. Rešpektujem, že pri zakladaní Únie a pre jej ďalší priebeh bolo nevyhnutné vybudovať v rámci koordinácie spoločných postupov aj takéto centrá. Preto Vás dôrazne žiadam o to, aby ste všetci dali svoj hlas za vytvorenie tohto inštitútu.

Inštitút pre rodovú rovnosť by mohol fungovať ako ombudsman pre ženy, ktorý by mal byť prostredníkom medzi vládou a mimovládnymi organizáciami pri eliminácií neprávostí, ako je odstránenie diskriminácie v pracovno-právnych vzťahoch. Veď je všeobecne známe, že najnižšie mzdy sú v takzvaných ženských odboroch, v školstve a zdravotníctve, a naopak najvyššie mzdy sú v mužských profesiách, ako je armáda a polícia. Je snáď zdravie a výchova budúcej generácie menej dôležitá?

 
  
MPphoto
 
 

  María Esther Herranz García (PPE-DE). – Señor Presidente, desde luego quiero felicitar a las dos ponentes y a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, que han trabajado tanto en este informe.

Me parece que este Instituto ha de ser un instrumento útil, pero dicha utilidad dependerá de la voluntad política de los gobiernos de querer de verdad una igualdad o no entre hombres y mujeres.

Digo esto porque, como ha dicho la señora Sartori, hace más de cincuenta años que hay una legislación para que hombres y mujeres cobren lo mismo por un trabajo igual. Sin embargo, estamos en 2006 y hay todavía muchas mujeres que cobran menos que los hombres por igual trabajo o cuyo contrato no corresponde al trabajo que están realizando efectivamente.

Por tanto, esas medidas efectivas, que son las que las mujeres han de ver en nuestra sociedad europea, necesitan que las leyes se pongan en práctica y no que se creen más y más leyes. Para eso, hace falta voluntad política que se expresa en dinero, en el dinero que ha de ponerse en los presupuestos, tanto en los presupuestos nacionales como en los de la Unión Europea.

Digo que quiero de verdad igualdad y, desde luego, lo que no quiero es propaganda política. Hay muchas ocasiones en las que gobiernos que se dicen muy progresistas, cuando presentan planes, como, por ejemplo, el Plan Nacional de Reformas que ha presentado el Gobierno de mi país, incluyen frases como «se darán beneficios a la contratación para jóvenes varones desempleados menores de treinta años» al mismo tiempo que no contemplan ninguna medida para las mujeres menores de treinta años, que, en mi país, tienen un índice de desempleo mucho más alto que el de los hombres. A esto le llamo yo demagogia: decir una cosa y hacer otra, y es precisamente lo que tenemos que evitar en la Unión Europea.

Por tanto, sí a ese Instituto, pero que, de verdad, sirva para algo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Line Reynaud (PSE). – Je tiens à féliciter les deux corapporteurs, mesdames Gröner et Sartori, pour l'excellent travail qu'elles ont accompli. Le rapport apporte en effet, au texte initial de la Commission, un certain nombre d'améliorations que j'avais également suggérées dans mon projet d'avis en commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

J'en citerai quatre. D'abord le rôle proactif reconnu a l'institut, en particulier à travers ses missions d'analyse et d'expertise et la possibilité qui lui est accordée de soumettre des recommandations et des orientations aux institutions communautaires. Ensuite, l'importance de la coopération avec l'agence des droits fondamentaux. Ensuite encore, la nécessité d'une présence équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration et, enfin, le rôle du Parlement européen, notamment concernant la nomination du directeur de l'institut et des membres du conseil d'administration et le suivi de leur travail.

Cet institut du genre est indispensable pour une vraie Europe des citoyens et des citoyennes et j'ai été extrêmement déçue que mon projet d'avis ait été rejeté en commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dix-huit voix contre dix-huit, en raison de la volonté d'une partie du PPE et des libéraux d'empêcher cet institut de voir le jour. Cela dit, je suis heureuse également de voir et de constater que les corapporteurs ont intégré l'essentiel de mes préoccupations dans leur rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugenijus Gentvilas (ALDE). – Džiaugiuosi šiuo pranešimu. Manau, kad jis labai svarbus naujos moderniosios Europos identitetui. Lygių galimybių problema yra ypač aktuali Rytų Europos valstybėse. Neatsitiktinai, būtent, Slovėnija, Slovakija ir Lietuva pretenduoja įkurti šį institutą savo šalyse. Rytų Europos valstybėse moterys vis dar dažnai laikomos namų šeimininkėmis ir nėra integruotos į ekonominius procesus. Europos Parlamentas turi savo Moterų teisių komitetą. Daugelyje Europos valstybių yra lyčių lygybei skirtos ministerijos, departamentai ar kitos institucijos. Todėl aš manau, kad yra tikslinga sukurti tokią instituciją ir visos Europos Sąjungos mastu. Todėl aš pritariu pranešėjų L. Gröner ir A. Sartori pastangoms ir argumentams, kad savarankiškas institutas gali veikti gerokai efektyviau negu institutas kitos agentūros sudėtyje. Noriu pabrėžti, kad institutas reikalingas ne tik moterims, bet ir vyrams, ir gaila, kad šiandien dauguma kalbančiųjų buvo moterys.

 
  
MPphoto
 
 

  Maciej Marian Giertych (NI). – Panie Przewodniczący! Idiotyczne hasło feministek o równości płci przynosi krzywdę kobietom. Hasło to dowartościowuje cechy męskie i sugeruje, że kobiety też je posiadają. To nieprawda. One posiadają cechy kobiece i to one zasługują na dowartościowanie. Kto mówi o niepracujących żonach, obraża je, bo one pracują bardzo ciężko w swoich domach. Tę pracę trzeba dowartościować i uznać za wartą co najmniej tyle, co praca mężczyzn, jeżeli nie więcej. Barbarzyństwem dzisiejszych czasów jest przymus ekonomiczny pracy kobiet poza domem, bo jedna pensja nie wystarcza do utrzymania rodziny. I to w sytuacji, gdy mamy tyle bezrobocia. Nie wolno wymagać od nich takiego samego wysiłku jak od mężczyzn, zmianowego czasu pracy, wielodniowego pobytu poza domem itd. A to dlatego, że nie jesteśmy równi. Kobiety są wartościowsze, ze względu na swoje funkcje macierzyńskie i zasługują na szczególny szacunek i ochronę z tego tytułu. Instytutu nie potrzebują.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Powołanie Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet jest niezwykle potrzebne, gdyż nawet w XXI wieku w sercu Europy mamy ciągle do czynienia z dyskryminacją ze względu na płeć.

Kobiety, które stanowią 52% społeczeństwa europejskiego, stale doświadczają dyskryminacji w wielu dziedzinach życia. Nowo powstały Instytut, aby skutecznie promować i wprowadzać w życie politykę równości płci w rozszerzonej Unii, nie powinien ograniczać się jedynie do gromadzenia danych statystycznych, lecz przede wszystkim dokonując dokładnej ich analizy, powinien opracować stosowne zalecenia i wytyczne, skutecznie włączając idee równości płci w zakres europejskiego prawodawstwa. Równość kobiet i mężczyzn, którą Instytut ma promować, jest podstawowym prawem i polityką wspólnotową o znaczeniu priorytetowym, zapisaną w traktacie, która powinna być realizowana we wszystkich dziedzinach życia ekonomiczno-społecznego, a zwłaszcza w dostępie do zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Przyszła siedziba Instytutu powinna znajdować się w nowej części zjednoczonej Europy, może np. w Polsce – największym z nowych krajów, gdyż tam problem dyskryminacji występuje nie tylko nagminnie, ale i często przez władze w ogóle jest bagatelizowany.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Emilis Zolia sakė, kad moteris yra ašis, apie kurią sukasi civilizacija. Šis institutas turėtų tapti ašimi, apie kurią suktųsi Europos lyčių lygybės reikalai ir jų įgyvendinimas. Kad Lyčių lygybės institutas būtų tereikia problemos supratimo, politinės valios ir šiek tiek lėšų. Žymiai sunkiau pasiekti, kad instituto veikla pakeistų požiūrį į moteris, panaikintų jų diskriminavimą daugelyje Europos šalių. Institute turėtų susirinkti dirbti ne šiaip specialistai, bet tikri abiejų lyčių šios veiklos entuziastai. Yra būtina Europos Parlamento įtaka formuojant instituto komandą bei pastovi parlamentinė kontrolė. Institutas turėtų vertinti padėtį kiekvienoje srityje, kiekvienoje šalyje, teikti pasiūlymus. Šiuo pagrindu ES institucijos imtųsi veiksmingų priemonių ir to paties reikalautų iš nacionalinių vyriausybių. Institutas turėtų pradėti veikti vienoje iš naujųjų ES šalių. Vilnius siūlo ne tik Lietuvos pasiekiamų sričių lygybes įgyvendinime, bet ir galimybę apjungti pirmaujančių Skandinavijos šalių patirtį su Vidurio ir visos Europos potencialu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánové, s mimořádným zájmem jsem vyslechl vaši diskusi a dovolte mi, abych se dotkl některých bodů, které v ní byly zmíněny. V první řadě bych chtěl ocenit mimořádnou kvalitu zprávy zpravodajek a to kvalitu, kterou nelze nazvat jinak než brilantní, pokud si člověk uvědomí, o jak složitý problém se jedná. Dámy a pánové, v debatě se vyskytly některé argumenty a některé pozice, ke kterým je po mém soudu vhodné zaujmout stanovisko.

První z názorů, který byl zformulován, byl názor, že tento institut by měl být součástí agendy pro lidská práva. Řada vystupujících v diskusi poukázala na názor, který plně zastávám, že otázka rovnosti příležitostí zdaleka přesahuje pouhou otázku lidských práv, jakkoli je otázka lidských práv zásadní a podstatná. Otázka rovných příležitostí je širší otázkou.

Druhou otázkou byla úvaha, zda je správné, aby Evropská unie působila i ve svých mezinárodních vztazích pro podporu rovnosti příležitostí. I k této otázce musím říci velmi přesvědčené a pevné stanovisko, že je to potřeba. Evropská unie působí v nesčetných mezinárodních kontaktech jak s členskými zeměmi, tak v rámci rozvojové pomoci, tak na úrovni multilaterální a každá z těchto příležitostí umožňuje efektivně posílit rovnost příležitostí mezi muži a ženami.

Dámy a pánové, jsem si jist, že rovnost mezi muži a ženami prosazovaná a podporovaná v globálním měřítku je jedním z podstatných zdrojů globální stability a je schopná oslabit řadu konfliktů, které se rýsují. Myslím, že v debatě byl také uveden správný argument, že institut poskytne větší zřetelnost a větší politickou viditelnost problematice rovnoprávnosti a rovných příležitostí. Je to argument, se kterým plně souhlasím. Je také správné si uvědomit a bylo to v debatě také mnohokrát zmíněno, že je před námi ještě mnoho práce. Je také zřejmé a je to jeden z civilizačních výsledků moderního evropského života, že se snažíme definovat politiku na základě argumentů. Mohl bych říci politika na základě věcných důkazů a věcných stanovisek. I v tomto směru je institut schopen poskytnout novou kvalitu.

Myslím si, že je zřejmé, že existuje řada zajímavých údajů, které však nejsou využitelné efektivně pro politické rozhodování. Kdo z vás například ví, že muži ve Španělsku věnují péči o závislé osoby 52 milionů hodin ročně, zatímco ženy 200 milionů. Je to nepochybně zajímavá ukázka toho, jak nerovnoměrně se rozdělují některé povinnosti a některé odpovědnosti, které máme jako lidské bytosti - muži a ženy. Přes to všechno tyto údaje nevstoupily do politického rozhodování. Jsem si jist, že institut mnohé umožní.

Dámy a pánové, jedna z dobrých zásad evropského parlamentarismu je multilingvismus a mnohdy člověk zjistí, že v nějakém jiném evropském jazyku se dá určitá věc vyjádřit elegantněji a příměji. A proto mi dovolte, abych použil německý výrok, který zní „Stillstand ist Rückschritt“. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že zůstat stát znamená ve skutečnosti ustupovat. Dámy a pánové, dovolte mi, abych nyní zaujal stanovisko k pozměňovacím návrhům, které jsou definovány ve zprávě, nebo které jsou součástí vašeho příštího hlasování. Stanovisko výboru ohledně povahy institutu nám umožňuje být pružnými a přijmout většinu změn, které posilují úkoly a pracovní metody institutu včetně vytvoření sítě pro institut. Tyto změny v původní podobě zčásti nebo po přepracování jsou přijatelné. Druhou kategorii představují změny, které zvyšují srozumitelnost textu a které Komise rovněž může přijmout v původní podobě nebo po mírném přepracování. Třetí soubor tvoří změny, které se týkají právní techniky prezentace, které však třebaže jsou konstruktivní, se odchylují od podobných ustanovení stávajících nařízení a proto nemohou být z důvodu zachování soudržnosti přijaty. A nakonec jsou zde změny, které se týkají horizontálních otázek, tzn. týkají se všech agentur a institucí, jde o postup při výběru ředitele, prodloužení jeho smlouvy, postup při hodnocení institutu. Tyto změny nemohou být přijaty, jelikož je třeba ve vztahu ke všem agenturám zachovat určitý soudržný princip.

Na závěr jsem si ponechal otázku složení správní rady. Jsme velmi rádi, že Výbor pro práva žen se vyslovil ve prospěch omezeného počtu členů správní rady a že se řídil usnesením Evropského parlamentu z prosince loňského roku o operačním rámci budoucích regulačních agentur. Tímto návrhem se tedy můžeme řídit, přestože počet zástupců Komise není tentýž jako v případě Rady. Rovnováha mezi oběma orgány a mezi oběma úrovněmi zájmů, které představují úroveň národní a úroveň Společenství, může být nadále zajištěna, pokud by v souladu s návrhem ve velmi omezeném počtu případů přijetí rozpočtu a pracovního programu, v nichž má Komise odpovědnost, měl hlas jejího zástupce stejnou váhu jako hlasy všech zástupců Rady dohromady. Proto přijímáme změny 66, 82 a 85 týkající se složením správní rady a pravidel pro hlasování. V tomtéž duchu můžeme souhlasit s tím, aby byl počet členů v poradním sboru snížen na pouhých 25 zástupců členských států, jak je stanoveno ve změnách číslo 67 a 83 a pokládat za dostačující, aby zúčastněné strany mohly být přítomny pouze zasedání správní rady bez hlasovacího práva. Doufáme, že Rada bude moci přijmout váš návrh týkající se správní rady, který spolu s rotačním systémem umožňuje, aby se v období tří mandátů ve správní radě vystřídali zástupci všech členských států.

Závěrem bych se zmínil o našich snahách o přijetí co největšího počtu vašich návrhů. Komise tedy může přijmout návrhy 2 až 10, 13,15,17,18,20,24,25,26,28,29,35,36,38 až 42,44,45,48,53,55,59 až 69,74,76 až 85. Komise nemůže přijmout změny číslo 1,11,12,14,16,19,21 až 23,27,30 až 34,37,43,46,47,49 až 52,54,56 až 58,70 až 73 a zčásti 75. Měli bychom také přihlédnout k jednání v Radě, je třeba vyvinout veškeré úsilí a nalézt prostředky k tomu, abychom do konce roku dospěli k přijatelnému kompromisu. Komise počítá s podporou Evropského parlamentu při zřízení tohoto evropského institutu, jež nám doposud chyběl, a je důležité, aby v zájmu pokroku a zviditelnění politiky rovnosti žen a mužů tento institut začal fungovat v roce 2007. Samozřejmě dámy a pánové stanovisko k jednotlivým návrhům předám ještě písemně.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30 π.μ.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – Junilistan anser att jämställdhetsfrågor är betydelsefulla och att lika behandling av kvinnor och män är en absolut självklarhet i alla sammanhang. EU:s nya jämställdhetsinstitut skall analysera jämställdheten i unionen, utifrån jämförande data från respektive medlemsland.

Den naturliga frågeställningen är vilket mervärde denna myndighet kommer att bidra med. Kommer den att ha en konkret och betydelsefull funktion, eller är det huvudsakligen ett sätt för EU-institutionerna att visa handlingskraft? Kommer myndigheten att bidra till att öka jämställdheten, eller utgör den huvudsakligen en form av alibi, ett sätt att visa att unionen bryr sig om jämställdhetsfrågor?

De argument som presenteras i betänkandet är inte övertygande. Myndighetens uppgifter kan utföras inom ramarna för befintliga strukturer. EU har redan den centrala statistikbyrån "Eurostat". Denna kan ta fram jämförande statistik om jämställdheten i EU-länderna. Det finns dessutom nationella myndigheter som arbetar med jämställdhetsfrågor. Dessa myndigheter kan samarbeta över nationsgränserna.

Kommissionen består av 18 män och 7 kvinnor. Ungefär 30 procent av EU-parlamentarikerna är kvinnor. EU-institutionerna borde börja med att tillämpa jämställdhet inom de egna strukturerna och därigenom vara en förebild, innan nya centraliserade EU-myndigheter inrättas. Samarbete kan dessutom ske under mer decentraliserade former, utan att EU växer genom att nya myndigheter skapas för varje angelägen fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – Tisztelt Képviselőtársaim!

Kiemelkedő fontossága van a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásának, amely segíti a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetését egész Európában.

Megerősítem a jelentéstevők azon kívánságát, hogy az intézet ne korlátozódjon csupán adatgyűjtésre, nyilvántartásra és kutatásra. Az elemzéseket innovatív módon kell a tagállamok politikájába integrálni, és elérni azt, hogy a törvényhozók számára az esélyegyenlőség fő politikai irányvonallá, mainstreaming-gé váljon. Ugyanakkor azt is lehetővé kell tenni, hogy a kutatások eredményei a nagy nyilvánosság számára is elérhetővé váljanak, hogy az európai polgárok tudatosan viszonyuljanak a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésköréhez. Ehhez azonban az intézet kapcsolatát erősíteni és intézményesíteni kell a civil szférával, a kommunikációs ügyekért felelős fórumokkal. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a médiával való együttműködés és a modern kommunikációs eszközök felhasználása az intézet fontos feladata!

Forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy a kutatások eredményei túljussanak a szakmai körön és minél szélesebb körben megismerhetők, és felhasználhatók legyenek. Az intézet munkája akkor lesz eredményes, ha valóban a nemek közötti egyenlőség európai hálózataként működik, és koordinálni képes a tagállamokban az esélyegyenlőség általános érvényesítésével foglalkozó központokat, szervezeteket és szakértőket, és üzenete eljut a kormányokhoz és az európai polgárokhoz.

Gratulálok az jelentéstevőknek és elfogadásra javaslom a dokumentumot!

Köszönöm a szót!

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 

8. Boj proti rasizmu počas futbalových zápasoch (písomné vyhlásenie) : pozri zápisnicu

9. Hlasovanie
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

Aujourd'hui, notre Heure des votes sera scindée en deux parties pour faire place à la séance solennelle consacrée à l'allocution du Président de la République fédérale d'Allemagne.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

9.1. Dohoda ES/Ukrajina o určitých aspektoch leteckých služieb (hlasovanie)

9.2. Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (hlasovanie)

9.3. Zakladanie a základné imanie akciových spoločností (hlasovanie)

9.4. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (hlasovanie)

9.5. Nástroj rýchlej reakcie a pripravenosti na závažné núdzové situácie (hlasovanie)
MPphoto
 
 

  Le Président. – Je vais à présent suspendre la séance quelques minutes en attendant l'allocution du Président Horst Köhler. Nous reprendrons nos votes immédiatement à la suite de la séance solennelle.

(La séance est suspendue de 11h55 à 12 heures, dans l'attente de la séance solennelle)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. BORRELL FONTELLES
Presidente

 

10. Slávnostná schôdza - Spolková republika Nemecko
MPphoto
 
 

  El Presidente. Señor Presidente de la República Federal de Alemania, señoras y señores, antes de pronunciar las palabras de bienvenida a nuestro ilustre invitado de hoy, debo decirles que, durante la entrevista que hemos mantenido con el Presidente Köhler antes de acudir a este Pleno, hemos recibido una triste noticia, la del fallecimiento del señor Lennart Meri, que fue Presidente de Estonia entre 1992 y 2001. Como ustedes saben, el Presidente Meri era considerado un símbolo de la lucha por la libertad y la identidad nacional de Estonia y su muerte nos priva de una personalidad europea importante, a la que vamos a honrar aquí con este recuerdo.

Señor Presidente, señoras y señores, es para mí y para todo el Parlamento Europeo un gran honor darle la bienvenida hoy en esta sesión solemne.

Permítame recordar, señor Presidente, su compromiso personal con el proyecto europeo, especialmente útil y necesario en un momento en el que la situación de la Unión Europea ofrece muchas dudas a los ciudadanos. Sé que es para usted un motivo de preocupación, que manifiesta con pasión. Sé que tiene usted muy presente la responsabilidad que compartimos todos frente a los problemas que preocupan hoy a los europeos, que no pueden tener solución sin más Europa.

Conocemos las iniciativas que usted desarrolla para que el debate europeo se extienda y profundice. Ejemplo de ello ha sido su invitación a sus homólogos de Finlandia, Italia, Letonia, Austria, Portugal y Hungría a la reunión que celebraron en Dresde –de la que estoy seguro nos contará usted alguna cosa esta mañana– con estudiantes y personalidades de esos países para debatir sobre la identidad europea y el futuro de Europa.

Esta iniciativa importante no es un hecho aislado. Usted aprovecha todas las oportunidades para intercambiar opiniones con los ciudadanos y especialmente con los jóvenes, que, curiosamente, son los que mayor escepticismo demuestran sobre un proyecto tan importante para su futuro.

Usted combina también la palabra con la acción: no sólo habla de «Europa» en los actos oficiales, sino que trabaja cada día en asuntos concretos de la agenda europea.

Usted, señor Presidente, tiene una experiencia personal que le hace casi el paradigma del europeo. Fue un joven, un niño refugiado en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Usted me contó, muy directa y personalmente, durante mi visita a Alemania, sus experiencias: cómo sufrió la guerra y el éxodo del campo de refugiados, cómo fue saliendo adelante personalmente en un país destruido que también iba construyendo, poco a poco, su futuro a partir de los escombros de la Historia.

Y su experiencia personal le llevó fuera de Europa, y ha vivido desde fuera de Europa y nos ha visto desde fuera y, por eso mismo, por haber vivido dramáticamente desde dentro y haber observado desde fuera cómo se iba construyendo, usted sabe que Europa no tiene otra alternativa que su propio proyecto de Unión Europea.

Pero también sabe que esos valores y proyectos se han de defender activamente cada día, que no son gratuitos ni automáticos y por eso quiero agradecerle que esté aquí con nosotros hoy para transmitirnos sus ideas que, sin duda, contribuirán mucho a nuestro amplio debate sobre Europa.

Señor Presidente Köhler, me complace mucho darle la palabra.

 
  
MPphoto
 
 

  Horst Köhler, Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Sehr geehrter Herr Präsident Borrell Fontelles, Herr Präsident Barroso, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Dieses Hohe Haus ist für die Europäische Union Zentrum politischer Öffentlichkeit und demokratischer Willensbildung. Ich bin dankbar dafür, gerade hier über Europa und seine Zukunft zu sprechen.

Europa gibt der Welt Rätsel auf. Warum wirkt es so kurze Zeit nach seiner Wiedervereinigung schon wieder so uneins? Warum vertraut es trotz der Erfolge des europäischen Binnenmarktes so wenig auf dessen Vorzüge? Warum zeigt es bei so viel Kraft und Chancenreichtum solche Verzagtheit?

Bei meiner Arbeit in der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und im Internationalen Währungsfonds habe ich rund um die Welt viele Länder kennen gelernt. Der Blick von draußen hat mein eigenes Bild von Europa geschärft, und ich habe erfahren, wie die anderen unseren Kontinent und die Europäische Union sehen. Hier bei uns sind freiheitliche Demokratie, Wohlstand, friedlicher Ausgleich und das solidarische Miteinander der fünfundzwanzig Mitgliedstaaten längst Alltag. Von außen dagegen ist viel deutlicher zu erkennen, welcher unglaublichen Leistung wir diesen Alltag verdanken – und das nur zwei Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg und eine halbe nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.

Für diese Leistung bewundern Europa weltweit viele Menschen. Aber in ihre Bewunderung mischt sich allmählich Ungeduld und auch Unverständnis. Sie finden zu viele Europäer sonderbar selbstvergessen, zweiflerisch, mutlos; und sie sagen freundlich: Europa, wenn du müde bist, tritt beiseite, wir wollen vorangehen. Was ist unsere Antwort?

Meine Antwort lautet: Europa wird immer voller schöpferischer Unruhe sein. Wir Europäer fürchten Herausforderungen nicht, wir nutzen sie. Und darum hat die Europäische Union eine gute Zukunft.

Diese drei Feststellungen will ich begründen.

Wer Europa verstehen will, muss seine Geschichte betrachten und begreifen, welche Ideen und Ideale uns Europäer verbinden. Für uns steht im Mittelpunkt der unverrückbare Wert jedes Menschen in seiner Einzigartigkeit sowie seine Würde und Freiheit. Diese Gaben haben Menschen in Europa schon vor Jahrtausenden als Geschenk verstanden, als ein Geschenk, dessen sich nur würdig erweist, wer es nach Kräften gebraucht und notfalls immer wieder neu erkämpft. Und das haben die Europäer unermüdlich getan, allen furchtbaren Rückschlägen zum Trotz. Sie haben ihre Talente genutzt, und das hat ihnen die Tiefe des Geistes erschlossen, die Philosophie, die Wissenschaften und den Reichtum der Künste. Dabei haben die Menschen in Europa auch gelernt, eigene Positionen in Frage zu stellen und für alles Handeln gute Gründe zu verlangen und gute Gründe zu geben. Und dieser Prozess der Aufklärung wird niemals abgeschlossen sein.

Sehr früh wurde bei uns verstanden und beherzigt, wie wichtig bürgerschaftlicher Zusammenhalt, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit sind – von den griechischen Stadtstaaten der Antike bis zu den mittelalterlichen Republiken Italiens, vom Selbstgefühl Spaniens, Frankreichs, Polens, Englands bis zur bunten Vielfalt des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“.

Und bei alledem waren die Europäer so gottesfürchtig wie betriebsam. Sie verstanden die Arbeit als fromme Pflicht, nicht nur zu Hause, sondern auch draußen in der Welt. Sie trieben Handel und lernten, mit Menschen anderen Glaubens und anderer Kulturen auszukommen und zusammenzuleben.

Die Europäer haben sich dabei mehr als einmal furchtbar versündigt, das ist wahr, gegen andere Völker und Kulturen und auch untereinander. Aber sie haben die richtigen Lehren daraus gezogen: Sie treten für Menschenrechte, Frieden und Demokratie ein und wünschen sich, dass die Lektion auch andere beherzigen. Und noch etwas prägt Europa: eine Kultur der tätigen Nächstenliebe und das aktive Streben nach sozialer Gerechtigkeit.

Solche guten Eigenschaften gibt es natürlich auf allen Kontinenten – und Europa hat auch von dort gelernt! Aber die spezifisch europäische Mischung aus Liebe zur Freiheit, Streben nach Wahrheit, Solidarität und schöpferischer Unruhe gibt es nur einmal – und sie ist gut für die, die nach uns kommen, und gut für die vielen, die außerhalb Europas unseren Beitrag zum Frieden und zum Wohlergehen der Welt erwarten.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten stehen vor großen Herausforderungen – wieder einmal!

Weltweit schälen sich neue Wachstumsregionen heraus, neue Konkurrenzverhältnisse, neue Einflusszonen, auch neue Konfliktlinien. In vielen Ländern Europas herrscht unerträglich hohe Arbeitslosigkeit.

Es gibt eine messbare Entfremdung der Bürger und Wähler von der Europäischen Union, und der europäische Verfassungsvertrag hat in zwei Gründerstaaten unserer Gemeinschaft nicht die Zustimmung des Volkes gefunden.

So viele Herausforderungen und viele Chancen! Wir müssen uns wieder darauf besinnen, wie oft schon Europa gerade in Zeiten der Prüfung Erfolg hatte, weil es zur Erneuerung fähig war. Nehmen Sie nur den Europäischen Binnenmarkt und die Wirtschafts- und Währungsunion.

Vor dreißig Jahren sagte der damalige niederländische Außenminister van der Stoel über die Europäischen Gemeinschaften, ihr Motto „Vollendung, Vertiefung und Erweiterung“ sei ersetzt worden durch „Stillstand, Rückschritt und Flucht“. Europa steckte in einer tiefen wirtschaftlichen und institutionellen Krise.

Vor zwanzig Jahren setzte die Einheitliche Europäische Akte das Binnenmarktziel. Damals gab es noch dermaßen viele Hindernisse für den freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, dass zum Beispiel die Firma Philips für den europäischen Markt sieben unterschiedliche Varianten desselben Rasierapparats produzieren musste und die Firma Siemens fünfundzwanzig unterschiedliche Elektrostecker.

Vor zehn Jahren war das Binnenmarktziel in wesentlichen Teilen erreicht. Das hat die Europäische Union institutionell gefestigt und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten erhöht. Seitdem produzieren die europäischen Betriebe für einen heimischen Markt mit inzwischen 450 Millionen Kunden. Es sind neue Erfolgschancen entstanden, nicht zuletzt für Anbieter aus kleineren Mitgliedstaaten, die nun in viel größerer Stückzahl und darum viel wettbewerbsfähiger produzieren können. Und vor allem: Der Binnenmarkt ist für die Unternehmen in Europa ein vorzügliches Fitnessprogramm für den weltweiten Wettbewerb. Wer sich hier bewährt, dem muss auch vor Konkurrenz aus Übersee nicht bange sein.

Die Wirtschafts- und Währungsunion war und ist die logische Fortführung des Binnenmarktes. Sie schützt ihn dagegen, durch willkürliche Abwertungen wieder zerschnitten zu werden. Sie schützt vor Währungskrisen und Spekulationswellen, wie wir sie noch zu Beginn der neunziger Jahre in Europa erleben mussten. Sie gibt den Unternehmen Planungssicherheit, erlaubt den Verbrauchern den problemlosen Preisvergleich und erspart hohe Umtausch- und Kurssicherungskosten. Darum ist – wie der Binnenmarkt – auch der Euro längst eine Erfolgsgeschichte, und seine Stärke auf den internationalen Devisenmärkten zeugt von weltweitem Vertrauen in die alte Erfahrung: Europa ist fähig, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Und Sie sollten sich das immer wieder und jeden Tag vor Augen führen!

(Beifall)

Das wird uns auch jetzt wieder gelingen – unter zwei Bedingungen: Wir dürfen unsere bewährten Prinzipien und Errungenschaften nicht schwächen. Und wir müssen uns ernsthaft und aufrichtig auf den Weg machen, Fehlentwicklungen zu korrigieren und zu ordnen, was der Ordnung bedarf.

Zur ersten Bedingung nur so viel: Wer den europäischen Binnenmarkt durch Protektionismus schwächt, der schneidet sich am Ende ins eigene Fleisch.

(Beifall)

Wer jetzt wieder in das alte „Jeder ist sich selbst der Nächste“ verfällt, verkennt die Dimension des globalen Wettbewerbs und gaukelt seinen Bürgern eine Scheinsicherheit vor.

(Beifall)

Er vermindert auf lange Sicht Europas Fähigkeit, seinen Platz in der Welt zu behaupten, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen und die Mittel für sozialen Ausgleich zu erwirtschaften.

Darum bleibt nur der andere Weg: Europa muss sich wieder in Form bringen! Diese Aufgabe beginnt für jeden bei sich daheim. Manche Mitgliedstaaten sind mit den nötigen Strukturreformen schon ein gutes Stück vorangekommen und stehen entsprechend da. Andere haben einige Anstrengungen noch vor sich. Viele Beispiele zeigen: Die Mühe lohnt. Und wir dürfen die Mühe nicht sparen!

Auch die Europäische Union muss an ihrer Form arbeiten. Das beginnt mit der Frage, wo sie als Union überhaupt tätig werden soll. Sie soll schließlich nicht alles Mögliche tun, sondern alles Nötige. Und dazu zählt eben nicht, was schon auf der örtlichen, regionalen oder einzelstaatlichen Ebene ausreichend erledigt werden kann. Das Subsidiaritätsprinzip achten heißt: so weit wie nur möglich die Selbstverantwortung und Identität der Unionsbürger achten. Und wer die Wirklichkeit der Willensbildung in der Europäischen Union kennt, der weiß, dass sich dieses Gebot mindestens so sehr an die Regierungen der Mitgliedsstaaten richtet wie an die Organe der Europäischen Union.

(Beifall)

Wenn jedoch die Europäische Union zu Recht tätig wird, dann bitte mit einem Minimum an Verwaltungsaufwand und in verständlicher Form. Wir sind schließlich die Erben einer großen Rechts- und Verwaltungstradition Europas. Das sollte Ansporn sein, das bürokratische Regelwerk endlich zu durchlüften. Gelegenheit genug haben wir mit dem bisherigen Regelungseifer ja geschaffen. Darum ist es gut, dass die Europäische Kommission ein großes Programm auf den Weg gebracht hat, um das jetzige Paragraphengestrüpp zu lichten und das Europarecht zu vereinfachen. Ich hatte gerade dazu ein gutes Gespräch mit Kommissar Verheugen.

Die Bürger werden es auch zu schätzen wissen, wenn in der europäischen Willensbildung für mehr Transparenz gesorgt wird. Heute sind die Entscheidungsprozesse auf Unionsebene von den Bürgern oft meilenweit entfernt. Viele können kaum nachvollziehen, wer in Europa eigentlich wofür verantwortlich ist und wer am Ende wofür geradesteht. Das führt zu Desinteresse oder gar Misstrauen, und beides ist schädlich.

Aber die Bürger wollen nicht nur verstehende Zuschauer sein, sondern sie wünschen sich über die Europawahlen hinaus möglichst viel demokratische Teilhabe. Sie wollen gehört werden, und sie wollen die Initiative ergreifen können, um das Handeln der europäischen Organe zu beeinflussen.

Nun werden Sie sagen: Subsidiarität, Transparenz, demokratische Teilhabe, das Recht zur Bürgerinitiative – alles Inhalt des Europäischen Verfassungsvertrags. In der Tat, und der Vertrag enthält noch viel mehr Gutes und Richtiges. Und das sollte nicht leichtfertig aufgegeben werden, auch angesichts der Tatsache, dass 14 Mitgliedstaaten dem Vertrag bereits zugestimmt haben.

(Anhaltender Beifall, Buhrufe von rechts)

Europa hat sich jetzt eine „Denkpause“ verordnet. Das Wort kann im Deutschen eine Pause zum Denken und eine Pause im Denken bedeuten. Wir sollten die Reflektionsphase nutzen, um gründlich nachzudenken. Spätestens dann muss ernsthaft und sachlich miteinander geredet werden – in den europäischen Institutionen und Parteien ebenso wie in der politischen Öffentlichkeit aller Mitgliedstaaten. Das verlangt gerade von den Mitgliedern dieses Hohen Hauses Ideen und unermüdlichen Einsatz – auch in der Diskussion mit denen, die mit meiner Aussage nicht zufrieden waren.

(Beifall)

Dieser europäischen Debatte können Vielfalt und Kreativität nur gut tun, aber nur eines soll zählen: die Kraft des guten Arguments. Es wird im besten Sinne aufklärend wirken, wenn in den Mitgliedstaaten intensiv über den Sinn und die Inhalte der europäischen Integration diskutiert wird. Das wird die Akzeptanz der Union nachhaltig erhöhen. Ich habe Vertrauen in die europäischen Menschen und Bürger. Man muss ihnen auch etwas zutrauen.

Wir Europäer verlangen gute Gründe und geben gute Gründe. Das betrachte ich als das Europäische. So sehe ich mehr als einen guten Grund, warum Europa in der neu entstehenden Weltordnung außen- und sicherheitspolitisch mit einer Stimme sprechen sollte. Das gibt uns mehr Gewicht, z. B. wenn wir mit den anderen in der Welt über die internationale Dimension von sozialer Verantwortung und über Umweltschutz sprechen. Und die Bürger wissen auch längst: Im weltweiten Wettbewerb müssen wir um so viel besser sein, wie wir teurer sind. Für Europas Zukunftsperspektiven und für die viel zu vielen jungen Arbeitslosen sind also Bildung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung entscheidend – genug gute Gründe, um auch die europäischen Budgetmittel deutlich in diese Richtung umzuschichten und dafür sogar den Beifall unserer Nationen zu ernten.

(Beifall)

Die Bürger begrüßen es auch, wenn die Union sich neue Ziele setzt und Maßnahmen ergreift, die das Leben der Europäer erleichtern und sicherer machen. Diese Möglichkeit gibt es. Das jüngste schlagende Beispiel dafür ist die Energiepolitik. Es leuchtet doch jedem vernünftigen Menschen ein, dass alle Mitgliedstaaten ein vitales Interesse an der sicheren und preiswerten Versorgung mit umweltfreundlicher Energie haben und zusammenarbeiten müssen, um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen. „Jeder ist sich selbst der Nächste“ wird hier nicht tragfähig sein. Die Europäische Kommission hat ein Grünbuch zur Energiepolitik vorgelegt. Ich begrüße das sehr. Wir brauchen in dieser Frage rasch gute Entscheidungen. Die Debatten, von denen ich spreche und die der Europäischen Union eine gute Zukunft sichern werden, sind ja schon in Gang.

Ein kleines Beispiel dafür: Vor wenigen Wochen bin ich in Dresden mit sechs anderen europäischen Präsidentinnen und Präsidenten zusammengetroffen. Wir haben einen Dialog fortgeführt, den der frühere portugiesische Präsident Sampaio initiiert hat. Und wir haben mit jungen Leuten gesprochen, mit hundert Studenten aus sieben europäischen Staaten, und haben sie gefragt: Wie denkt ihr über Europa? Welchen Nutzen erkennt ihr darin, und welche Erwartungen richtet ihr an die Europäische Union und ihre Mitglieder? Diese Studenten waren nicht handverlesen. Sie waren zufällig – durch Ausschreibung – gefunden worden. Die jungen Leute waren aber gut vorbereitet. Sie hatten unter sich eineinhalb Tage beraten und nannten das Ergebnis ihrer eigenen Diskussion ihre „Dresdner Forderungen für den Zusammenhalt Europas“. Sie denken zum Beispiel an ein einheitliches Wahlrecht und wünschen sich ein Europäisches Haus der Geschichte. Sie schlagen vor, fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Wissenschaft aufzuwenden.

(Beifall)

Und sie wollen eine europäische Armee und einen europäischen Zivildienst.

(Beifall)

Ich lege meiner Rede für die Dokumente dieses Hohen Hauses extra bei, was die jungen Leute aufgeschrieben haben. Gewiss, ihre Runde war nicht repräsentativ. Gewiss, ihre Forderungen wirken idealistisch. Aber dieser Idealismus ist doch beeindruckend. Er hat viel von dem Enthusiasmus der Menschen, die nach dem Krieg Europa wieder aufgebaut und für seine Einheit in Freiheit gekämpft haben. Da ist sie, die typische kreative Unruhe. Da sind sie, die Europäer, die etwas von Europa erwarten und bereit sind, etwas für Europa zu tun. Die gibt es in Europa.

(Beifall)

Übrigens: Einige der Studenten hatten vom Erasmus-Programm profitiert. Freuen wir uns über diese Generation Erasmus und schaffen wir mehr davon!

(Lebhafter Beifall)

Und da ich schon dabei bin: Auch Auszubildende sollten mehr Chancen erhalten, vom Nachbarn zu lernen und den Wert Europas zu erfahren.

(Beifall)

Jacques Delors hat dafür einen Europäischen Ausbildungsscheck vorgeschlagen, und ich finde diesen Gedanken ganz vorzüglich. Ich fordere das Parlament auf: Ziehen Sie diesen Scheck!

(Beifall)

Nehmen wir uns an dem Elan der jungen Leute ein Beispiel! Erweisen wir uns als echte Europäer! Seien wir nicht beunruhigt über die Zukunft, sondern von schöpferischer Unruhe erfüllt, für Europa und die Europäische Union! Verwandeln wir gemeinsam und zum Nutzen aller unsere Herausforderungen in Chancen! Dann bleibt Europa, was es heute ist: ein guter Platz zum Leben und eine Kraft zum Guten in unserer Einen Welt.

(Die Mitglieder des Parlaments erheben sich und spenden anhaltenden Beifall)

Anlage

Dresdner Forderungen für den Zusammenhalt Europas (5. Februar 2006)

I. Europa den Menschen näher bringen

1. Austauschprogramm für alle Bevölkerungskreise

2. einheitliches EU-Wahlrecht

3. Europa durch einen direkt gewählten Präsidenten ein Gesicht geben

4. kurze und verständliche EU-Verfassung

5. Europa durch gestärkte Symbole „sichtbare Kleider“ geben, z.B. durch

– Haus der europäischen Geschichte

– Europaverdienstkreuz

– Europatag als einheitlicher Feiertag

– Blauer EU-Pass u.v.m.

6. „Europakunde“ in allen Schulen in Europa und eine „Europäische Zentrale für Politische Bildung“

7. Weiterentwicklung von „Euro-News“ zu einem beliebten „Europakanal“

8. „Wir sind Europa“-Kampagne

9. Ein „Europabus“ bringt Europa aufs Land

II. Europas Chancen nutzen

1. 5% des BIP der EU-Mitgliedstaaten in Forschung und Wissenschaft

2. Volle Haushaltskompetenz für das europäische Parlament

3. Reduktion und Neugestaltung der Agrarsubventionen

4. Ausbau des „European Voluntary Service“

III. Gemeinsam für Sicherheit und Verantwortung

1. Weißrussland auf die politische Agenda

2. Errichtung einer „Europäischen Armee“ im Rahmen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

3. Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzip in der europäischen Gesetzgebung

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Gracias, señor Presidente.

Antes de continuar la sesión, permítanme unas pequeñas palabras de agradecimiento al señor Presidente por su alocución.

Es verdad, hubo una época en la que teníamos veinticinco enchufes diferentes: ahora tenemos el mismo enchufe, pero veinticinco redes eléctricas diferentes.

El siguiente paso, como usted ha señalado, es profundizar en la Europa de la energía y en tantos otros elementos que tienen que ser comunes.

Muchas gracias por sus palabras y por su ánimo, señor Presidente.

(Aplausos)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 

11. Hlasovanie (pokračovanie)
MPphoto
 
 

  Le Président. – Chers collègues, nous allons à présent reprendre notre Heure des votes.

 

11.1. Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (hlasovanie)
  

- Avant le vote sur l'amendement 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Hamon (PSE), rapporteur. – Monsieur le Président, je voudrais proposer comme amendement oral à l'amendement 9 la suppression de la référence à la société civile. Le reste de l'amendement serait inchangé.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Y a-t-il des oppositions à la prise en compte de cet amendement oral?

(L'amendement oral est retenu)

 

11.2. Delokalizácie v kontexte regionálneho rozvoja (hlasovanie)

11.3. Stratégia Spoločenstva týkajúca sa ortuti (hlasovanie)

11.4. Informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (hlasovanie)
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'Heure des votes est close.

 

12. Vysvetlenia hlasovania
  

Rapport: Kauppi (A6-0050/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'excellent rapport de ma collègue Piia-Noora Kauppi relatif à la proposition de modification de la directive du Parlement européen et du Conseil traitant du capital des sociétés anonymes.

Tout en protégeant les droits des actionnaires et des créanciers, il devenait urgent de simplifier les modalités de fixation et d'évolution du capital des sociétés anonymes devant la multiplication des situations diverses auxquelles sont confrontés les agents économiques. Dans le prolongement des réflexions qui sont à l'origine de ces évolutions législatives, il devient nécessaire, à mon avis, d'engager une réflexion politique plus large visant, notamment pour les personnes physiques ou morales non domiciliées dans l'Union européenne, à règlementer l'accès, direct ou indirect, au capital des sociétés agissant sur le marché intérieur européen.

 
  
  

Rapport: Gröner, Sartori (A6-0043/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Voorzitter, voor alle duidelijkheid, ik heb tegen het verslag Gröner gestemd, niet omdat ik tegen de gelijkheid van mannen en vrouwen ben, verre van, maar wél omdat dit verslag en het daarin vervatte instituut voor gendergelijkheid (wat een woord!), illustratief zijn voor de verstikkende, politieke correctheid die Europa meer en meer in zijn greep neemt.

Het Handvest van de grondrechten, een politiek correct links beleidsdocument dat via het even politiek correcte bureau voor de grondrechten dwingend wordt gemaakt, de jobquota en de andere maatregelen die in de reeds dode, maar steeds opnieuw weer ten tonele verschijnende Europese grondwet worden voorgesteld, kaderen in dezelfde ideologie.

Laten wij in godsnaam die zaken laten vallen, laten we ons concentreren op de echt belangrijke kwestie, namelijk dat vrouwen het recht hebben om op een gelijke manier als mannen ingeschakeld te worden in het gehele arbeidsproces en gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen. Daarover zijn we het allen eens. Al de rest is eigenlijk alleen maar politieke correctheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να τονίσω ότι είμαι απολύτως πεπεισμένη για την ανάγκη να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανδρών και γυναικών, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι το συγκεκριμένο κείμενο κατοχυρώνει τα δικαιώματα αυτά ή την επικουρικότητα των κρατών μελών στα θέματα τα οποία αφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente por considerarmos que é importante que se crie um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, mas sublinhando que é fundamental que não se limite a estudos, análises e à elaboração de estatísticas, por muito importante que tudo isto também seja.

É preciso que desenvolva a cooperação e o diálogo com as ONGs e os organismos especializados no domínio da igualdade de oportunidades, seja a nível nacional e europeu, seja com países terceiros, e que apoie medidas e acções que visem pôr fim às discriminações.

Impõe-se igualmente que analise e acompanhe a evolução da integração da dimensão da igualdade entre homens e mulheres em todas as políticas e no processo orçamental da União Europeia, em especial no que diz respeito à avaliação do impacto das políticas comunitárias nacionais pertinentes nos homens e nas mulheres, conforme propusemos e que, lamentavelmente, não foi aprovado.

Por último, esperamos que se garanta um financiamento comunitário adequado e que haja bom senso na nomeação do seu futuro Conselho de Administração.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. I betänkandet föreslås att ett nytt europeiskt jämställdhetsinstitut ska inrättas.

Junilistans grundläggande inställning är att jämställdhetsfrågor har mycket hög prioritet. Likabehandling av kvinnor och män är ett oavvisligt krav som alla EU-länder måste uppfylla. Det betyder dock inte att EU skall sätta upp ännu en byråkrati för ändamålet. Sverige har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete och Junilistan är övertygad om att detta arbete sköts bäst på nationell nivå. Ett jämställdhetsinstitut på Europanivå innebär ökad byråkrati och sämre effektivitet.

 

För att engagera medborgare av båda könen i kampen för jämställdhet måste denna drivas underifrån i medlemsländerna, inte uppifrån av anställda eurokrater. Behovet av jämförande statistik på området kan skötas av Eurostat.

Vi har därmed valt att rösta nej på betänkandet i dess helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. I and my British Conservative colleagues are strong supporters of equality of opportunity in society. We believe in both men and women playing their full role in the life of our own nation and elsewhere and oppose any discrimination on the ground of gender.

However, we have voted against this report today as we do not support the proliferation of new EU agencies and institutes that will add to the burden of the taxpayer and increase bureaucracy without any proven benefit to the people they are supposed to serve. The creation of a separate institute in regard to this issue risks ghettoisation by leaving it open to single-issue pressure groups and thus easier to disregard and marginalise. The issue of gender equality should be dealt with in the framework of the global approach to fundamental rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), schriftlich. Die Europäische Kommission hat das Europäische Gleichstellungsinstitut angekündigt, noch bevor das Europäische Parlament seinen Bericht dazu abgegeben hat. Das ist im Verfahren nicht richtig. Wir stimmen heute darüber ab, und die Stimme des Parlaments hat in dieser Sache Gewicht!

Ein eigenes Institut mit einem Budget von 54,5 Millionen Euro soll geschaffen werden, das über die Chancengleichheit von Mann und Frau mit der Erstellung von Statistiken und Berichten wachen soll. Aus praktischen und finanziellen Gründen hat das Europäische Parlament aber bereits im letzten Jahr eine Empfehlung abgegeben, nach der das Gleichstellungsinstitut Bestandteil der Europäischen Agentur für Menschenrechte werden soll. Um auf dem Gebiet der Gleichstellung effektiv ansetzen zu können, sind mehr Aktionen und Mittel erforderlich, die aber zurzeit nicht vorhanden sind. Die ursprüngliche Idee der Zusammenlegung der beiden Agenturen zu einer gemeinsamen Agentur für Grundrechte ist daher zu befürworten.

Deshalb habe ich Änderungsantrag Nr. 73 eingereicht. Die Ablehnung der Schaffung eines unabhängigen Gleichstellungsinstituts ist keinesfalls als Schritt gegen die Frauenpolitik zu verstehen. Das zur Verfügung stehende Geld soll in die Bildung von Frauen investiert werden. Das ist der erste Schritt in Richtung Gleichstellung. Auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussion über Entbürokratisierung in Europa ist eine zusätzliche Agentur weder sinnvoll noch den Bürgern vermittelbar. Deshalb habe ich dem Bericht nicht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich. Ich setze mich seit über 40 Jahren für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ein.

Man kann mir also nicht vorwerfen, für diese Anliegen kein Verständnis zu haben.

Wenn ich mir trotzdem Fragen stelle über die Notwendigkeit, ein Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen zu schaffen, dann weil, seitdem vor über 10 Jahren die Idee für ein Gender-Institut ins Spiel gebracht wurde, viel Zeit vergangen ist und die Prioritäten, wie wir knapper vorhandenes Geld wirksamer ausgeben können, heute andere sind.

Ich kann mir eine bessere Verwendung von über 50 Millionen Euro im Interesse der Chancengleichheit für Frauen und Männer vorstellen, als ein Institut zu schaffen, dessen Aufgaben und Kompetenzen sich mit vielen national, europäisch, weltweit vorhandenen Stellen überschneiden.

Wenn ich mir die Shoppingliste in den 85 Änderungsanträgen ansehe, dann wird mir angst vor den Folgekosten einer aufgebauschten Spielwiese für Emanzen mit antiquierten Vorstellungen.

Ich unterstützte den Antrag, der erinnert, dass dieses Parlament schon beschlossen hat, dass dieses Institut Bestandteil der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union sein soll. Das wäre zumindest Schadensbegrenzung.

Ich kann angesichts der zahlreichen Ungereimtheiten und der fehlenden Finanzperspektiven heute diesem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome the report, in particular the effort to create an independent body focusing specifically on gender issues. I agree with the idea of a body dealing exclusively with gender equality matters, since it ensures that the objective of gender equality, as set out in the Treaty, will not be second to any other anti-discrimination policy at EU level.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O quase policiamento das opiniões e o quase estabelecimento de pensamentos únicos têm transformado debates sérios e relevantes que abordam temas preocupantes em exercícios de confirmação da fé em determinadas políticas. É, nitidamente, o caso das chamadas "políticas do género".

Do reconhecimento da necessidade de uma sociedade mais equilibrada, com uma repartição de tarefas entre homens e mulheres mais consentânea com o tempo presente e que permita uma maior liberdade de escolha passa-se, muito frequentemente, para a imposição de políticas que supostamente assegurariam estes propósitos.

Como se houvesse áreas da política onde a divergência quanto ao método e aos modelos fosse impossível. Tal é, em síntese, o fundamento da minha primeira objecção à ideia de um Instituto da Igualdade entre Homens e Mulheres no âmbito da União Europeia. O facto de defender, como acima disse, a necessidade de um maior equilíbrio na organização das nossas sociedades, não me leva a defender a criação de um tal Instituto.

A burocratização da liberdade não me parece um bom caminho. Nem todos os métodos são bons para a concretização de um desígnio justo. De resto, a proliferação de "agências" e "institutos" não me parece um modelo adequado para a organização das instituições comunitárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE), schriftlich. Wir, die Abgeordneten der österreichischen Volkspartei im Europäischen Parlament, sind für die Gleichstellung der Geschlechter und auch für eine aktive Politik in diesem Bereich. Wir halten daher eine Einbindung dieses Anliegens in die geplante Europäische Menschenrechtsagentur für ein richtiges Signal und bekräftigen unsere Zustimmung, Geschlechtergleichstellungsfragen als eine wichtige Aufgabe der Agentur zu sehen, in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2006 (Bericht Kinga Gal).

Wir sind aber gegen die Schaffung von zusätzlichen selbständigen Einrichtungen, die auf ein Eigenleben von neuen teueren Bürokratien hinauslaufen, und lehnen angesichts der auch völlig offenen Finanzierungsfragen ungesicherte Finanzverpflichtungen in der vorgesehenen Höhe von rund 52 Millionen Euro ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. EU har för många myndigheter och byråer. Trots det röstar jag för att detta institut inrättas. Jämställdheten är en katastrof, inte minst symboliserad av 83 % män i toppositioner, otidsenliga regler för föräldraledighet, total brist på genusutbildning och eländig lagstiftning. Det kan vara värt en del miljoner att försöka rätta till detta en aning med ett institut som skulle komplettera det redan existerande om diskriminering av minoriteter. Då kan det vara rimligt med ett institut om diskriminering av majoriteten, vilket kvinnorna är.

 
  
  

Rapport: Papadimoulis (A6-0027/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), in writing. This is an excellent report. We have become starkly aware of more frequent and more severe natural disasters across the EU and the world. Upon recalling the last 15 months, for example, we have witnessed the tsunami disaster in Asia; the strong tropical cyclone in Louisiana and Mississippi; the devastating floods in Romania, Bulgaria, Switzerland, Austria, Germany and France; the serious drought in Spain and Portugal and the fires that have destroyed nearly 180 000 hectares of forest in Portugal. It is clear that natural hazards pose a global threat and warrant global responses.

I therefore welcome the proposal for a Council regulation and the European Parliament's report, specifically regarding the concept of prevention in shaping an EU response to natural disasters. Prevention is in every way as crucial as reaction to natural disasters and I welcome the inclusion of the concept of prevention in the report.

I also agree that the legal basis is clearer under Art. 175(1) of the Treaty establishing the European Community and support the rapporteur.

I agree that the EU´s civil protection doctrine has to be founded on a 'bottom-up' approach and that primary responsibility for civil protection activity should be with the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), schriftelijk. De ChristenUnie-SGP parlementariërs hebben niet kunnen instemmen met het advies aan de Raad over het instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties. De wijziging van de rechtsgrondslag, de uitbreiding van het instrument, waardoor ook preventieve maatregelen gefinancierd kunnen worden, en de verhoging van het budget kunnen niet op onze instemming rekenen.

Met name de wijziging van de rechtsgrondslag betreuren wij, temeer daar het Parlement in eerdere, vergelijkbare stemmingen wel gekozen heeft voor artikel 308 als enige juiste rechtsgrondslag. Het oprekken van de definitie van artikel 175 van het Verdrag, zodat ook dit instrument eronder kan vallen is niet de goede weg, en kan alleen worden geïnterpreteerd als een stellingname van een meerderheid in het Parlement om de invloed uit te strekken naar onderwerpen die niet door het Verdrag tot diens bevoegdheden worden gerekend.

Daarnaast zouden de financiële consequenties van het inzetten van hulpteams niet door een communautair instrument geregeld moeten worden. Dit is een kwestie van solidariteit tussen landen onderling.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. Għalkemm sar ħafna titjib fejn jidħol ir-rispons f'każi ta' emerġenza f'każ ta' diżastri, sfortunatament naħseb li għad fadal ħafna xi jsir, u għalhekk irid isir sforz kollettiv biex inkunu ppreparati ħalli kemm jista' jkun dawn id-diżastri jiġu evitati.

Naħseb li lkoll naqblu li meta aħna nikkommettu ruħna sabiex naħdmu biex nipprevjenu diżastri ta' skala nazzjonali, nkunu wkoll qegħdin nissalvagwardjaw lill-pajjizi tagħna u lill-Unjoni Ewropea minn spejjeż kbar li qegħdin niffaċċjaw bil-politika preżenti tagħna.

Irridu nkunu lesti li ninvestu kemm flus u kemm riżorsi umani ħalli jsir studju li fih joħrog ċar u jew aħjar jigu evalwati il-postijiet u r-reġjuni li huma l-aktar suġġetti għal diżastri.

B'hekk inkunu lesti għal kull eventwalità li tista' tinqala' u kif diġà semmejt qabel, mhux biss inkunu qegħdin niffrankaw ħafna miljuni imma nkunu qegħdin inwettqu d-dmir morali li nħarsu lejn il-ħajja ta' dawk aktar suġġetti minn dawn id-diżastri.

Nemmen li aħna għandna nagħtu d-direzzjoni politika biex permezz t'hekk kull pajjiż ikun jista' joqgħod fuq l-għajnuna ta' l-Unjoni ħalli jniedi proġetti li jtejbu l-livell ta' l-għajxien ta' dawk li jgħixu f'dawn ir-reġjuni l-aktar suġġetti għal problemi ta' skala kbira.

Nemmen li l-prevenzjoni hija aħjar mill-kura, għaldaqstant irridu niffokaw l-enerġija tagħna ħalli nkunu lesti għal kull eventwalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. As recentes catástrofes naturais, designadamente as cheias, a seca extrema e os incêndios florestais que afectaram não só países da União Europeia, mas também fora dela (tsunami na Ásia, ciclones nos EUA), demonstram a importância da existência de mecanismos eficazes de protecção civil.

O instrumento de preparação e de reacção rápida em casos de extrema urgência proposto pela Comissão destina-se a reforçar a capacidade de resposta da UE no contexto do Mecanismo de Protecção Civil e a maximizar a assistência em termos de preparação e de resposta rápida a emergências graves. Contudo, não trata da questão da prevenção. Consideramos, pois, importante a aprovação deste relatório, que coloca ênfase nesta questão ao propor a sua inclusão no âmbito da aplicação deste instrumento.

Salientamos, ainda, as propostas para uma gestão integrada dos recursos naturais e ambientais, que inclui a gestão das florestas, das zonas mais susceptíveis de inundações, das zonas húmidas e de outros ecossistemas frágeis e a avaliação dos riscos nas zonas urbanas, a chamada de atenção especial para as regiões isoladas e ultra-periféricas, uma maior informação e sensibilização das populações e uma maior e melhor formação dos profissionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. O texto proposto pela Comissão vem trazer boas perspectivas no âmbito da protecção civil a nível europeu. As medidas e acções para as quais se podem activar este instrumento vão trazer grandes benefícios na preparação da reacção a situações de crise.

Com as alterações feitas no Parlamento, a prevenção destes fenómenos passa também a ter um lugar no instrumento, que parece ser essencial no combate para a concretização de objectivos tão importantes como a protecção das populações, do ambiente e da propriedade.

Num país como Portugal, todos os anos flagelado por incêndios florestais e secas que deixam marcas irrecuperáveis, esta proposta vai permitir a formação de pessoal especializado, mecanismos de preparação e a partilha de equipamentos e das melhores práticas com países mais evoluídos neste domínio.

Concordo, assim, com o relatório do Deputado Papadimoulis e com as respectivas alterações ao texto da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Det finns goda skäl för medlemsländernas regeringar att prioritera åtgärder som minskar risken för att naturkatastrofer skall bryta ut. Vi ifrågasätter dock den framträdande roll som Europaparlamentet vill att EU skall ha i detta sammanhang. Europaparlamentet vill bland annat:

– att EU skall spela en aktiv roll för att förebygga katastrofer, såsom allvarlig torka i Spanien och Portugal eller eldsvådor i länder i södra Europa,

– att EU skall ingripa vid katastrofer utanför unionen genom räddningstjänstinsatser m.m.,

– att budgeten för snabbinsats- och beredskapsinstrument höjs med 105 miljoner EUR (jämfört med kommissionens förslag) för tidsperioden 2007–2013.

Vi anser att det primärt är medlemsländernas respektive uppgift att agera i samband med naturkatastrofer. Många former av naturkatastrofer (såsom torka och bränder) är återkommande och kan förutspås. Det bör vara fullt möjligt för medlemsländerna att självständigt genomföra de investeringar som minimerar risken för att denna typ av katastrofer skall bryta ut.

FN har dessutom redan ett operativt system för att hjälpa länder som drabbas av katastrofer och allvarliga olyckshändelser. Medlemsstaterna skulle med fördel kunna stödja detta system, istället för att bygga upp en parallell struktur och därmed riskera onödigt dubbelarbete. Vi har utifrån ovanstående argumentation valt att rösta nej till detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce règlement.

J'accueille avec satisfaction le renforcement des mécanismes de protection civile de l'Union européenne en cas d'urgence. Cet instrument de réaction communautaire doit être visible, coordonné, et très réactif. C'est une course contre la montre qui se joue lors de catastrophes naturelles. La clé de réussite de ces interventions réside dans la parfaire coopération entre les différents acteurs.

J'ai souhaité, par des amendements, insister sur l'aspect préventif. En effet, s'il est important de savoir comment réagir face à une catastrophe, il est encore plus important de savoir comment l'éviter. La prévention constitue un élément fondamental de la réduction des risques. Par exemple, les incendies sont très souvent d'origine humaine. Aussi, un appel à la vigilance accompagné d'une information sur les peines encourues est un moyen de prévention à ne pas négliger.

D'autre part, avant d'établir des plans d'action, nous avons besoin d'un inventaire des moyens matériels et humains existants. Cet inventaire devrait être réalisé par la Commission européenne en coopération avec les États membres.

Enfin, la responsabilité initiale en matière de protection civile incombe aux États membres. Aussi, ces mécanismes communautaires doivent venir en complément des politiques menées par les autorités nationales, régionales ou locales.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Naturalmente acompanhamos as propostas formuladas no relatório no sentido de introduzir e valorizar a dimensão da prevenção no âmbito deste instrumento como factor fundamental de redução dos riscos de catástrofe, ou de valorizar o papel internacional da ONU na gestão do socorro e ajuda às populações, ou ainda de introduzir a protecção da saúde pública e do património cultural, entre outros aspectos.

Mas o debate em torno da solidariedade entre os diversos países em caso de catástrofe contribui igualmente para evidenciar (senão mesmo, denunciar) a inaceitável voragem de recursos da corrida aos armamentos e da militarização das relações internacionais protagonizada pelas principais potências capitalistas, com os Estados Unidos como seu principal promotor.

O que não seria possível realizar utilizando os colossais recursos financeiros da militarização e da guerra, no âmbito da prevenção, do socorro e da resposta imediata, assim como da recuperação das regiões afectadas por catástrofes?

Quantas vidas, quanto sofrimento, quanta destruição de recursos económicos, sociais, ambientais poderiam ser evitados se fosse realizada uma política de desanuviamento das relações internacionais, de resolução pacífica de conflitos, de desarmamento e de efectiva cooperação mutuamente vantajosa entre os diferentes países e povos?

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Jackson (PPE-DE), in writing. The British Conservatives support the concept that there may be emergencies of a major nature where the Member States will wish to express European solidarity by means of a collective contribution through the EU budget to supplement the efforts of an individual Member State or States. We are therefore voting in support of the report as a whole. But we do not support the proposed changes in the legal base, nor the idea of extending the response to emergencies outside the EU, nor the increase in budget. If the response were to apply worldwide, no conceivable EU budget would be enough to support it. Parliament should not raise hopes that the EU will not want to fulfil.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι τα φτωχά λαϊκά στρώματα αποτελούν τα πρώτα θύματα της εγκληματικής πολλές φορές έλλειψης κατάλληλων μέτρων θωράκισης απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Οι μεγάλες πλημμύρες της Ν. Ορλεάνης σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους μολονότι μπορούσαν, γιατί ήξεραν, να πάρουν προληπτικά μέτρα. Αντίθετα, στην Κούβα με το να υπάρχει κρατική καθολική πρόληψη και προστασία δεν υπήρξαν θύματα.

Με αυτή την έννοια χρειάζονται μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος που την ευθύνη θα έχει αποκλειστικά το δημόσιο και όχι οι ΜΚΟ και φυσικά να διατίθενται επαρκείς πόροι.

Η πρόταση της Επιτροπής αγνοεί το θέμα της πρόληψης, γιατί τότε θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα κοινωνικοοικονομικά αίτια που προκαλούν ή επιδεινώνουν τις συνέπειες και να διαθέσει τα απαιτούμενα κονδύλια, που παραμένουν ανεπαρκή.

Όμως αποτελεί αξιοπερίεργο πως στις έκτακτες καταστάσεις και στην ανάγκη κοινοτικής αλληλεγγύης από φυσικές, βιομηχανικές ή τεχνολογικές καταστροφές, συμπεριλαμβάνεται η αλληλεγγύη και για τρομοκρατικές ενέργειες. Μπαίνει έτσι από το παράθυρο το πιο απεχθές άρθρο του ´´ευρωσυντάγματος´´ περί αλληλεγγύης σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών. Γιατί είναι γνωστό ότι ο ορισμός της τρομοκρατίας είναι λάστιχο, που το ευρωενωσιακό κεφάλαιο προσαρμόζει κατά περίπτωση και με κύριο αποδέκτη το μαζικό λαϊκό κίνημα και τον αγώνα του ενάντια στην αντιλαϊκή, κατασταλτική πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A União Europeia tem reagido positivamente e de forma solidária aos pedidos de ajuda enviados pelos Estados-Membros em casos de emergências graves. No entanto, os últimos grandes desastres, como as secas extremas e os incêndios em Portugal e Espanha, demonstraram que o reforço do mecanismo comunitário de protecção civil deve ser um objectivo imediato antes que ocorram novas emergências.

Este texto melhora claramente a proposta da Comissão na extensão do âmbito da aplicação do regulamento e no aumento do financiamento das acções de prevenção, preparação e assistência em caso de catástrofes.

É acrescentada a questão da poluição marítima, pois temos de reconhecer que um Estado costeiro, por si só, não pode tratar de uma emergência ambiental causada por um derrame de petróleo em larga escala que atinja as suas costas.

Somos, ainda, uma União aberta e com políticas de solidariedade internacionais. Devemos agir, na medida das nossas possibilidades, quando outros povos são afectados por emergências graves sem, no entanto, esquecer que o que está primacialmente em conta é o reforço da ajuda mútua entre os Estados-Membros da União.

Em resumo: com estas medidas poderemos agir de forma mais adequada aos pedidos de ajuda e, por isso, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. EU-länderna borde bygga upp strukturer för att kunna hjälpa varandra vid skogsbränder och andra naturkatastrofer; det är ett typiskt område där internationell samordning är bra och nödvändig. Parlamentet ändrar också rättslig grund, vilket ökar möjligheterna för medborgerligt inflytande.

Jag röstar därför ja, trots att jag förlorade omröstningen om att även terrorattentat ska omfattas. Jag anser att dessa är av helt annan karaktär och på ett helt annat sätt möjliga att skydda sig mot därför inte ska omfattas av fonden. Det är frågan om insatser av en annan karaktär och enbart de rent civila delarna, som att hjälpa till med t.ex. sanering efter en attack, ska omfattas.

Terrorism drabbar huvudsakligen länder med en kolonialistisk utrikespolitik som borde ändras, men istället vill de sprida den politiken och dess konsekvenser till alla EU-länder. Nu kommer sannolikt dock endast en försvinnande liten del användas för dessa ändamål och därmed är det ändå ett acceptabelt förslag.

 
  
  

Rapport: Hamon (A6-0022/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O FMI é uma das instituições de Bretton Woods que, a par do Banco Mundial e do GATT/OMC, ajudaram a sedimentar as desigualdades de desenvolvimento entre o centro e a periferia capitalista, não só facilitando e promovendo a liberalização do comércio de bens e serviços, como promovendo a ideologia liberal vigente, nomeadamente com recomendações sobre a redução do papel do Estado, as privatizações, a flexibilização laboral, entre outras, que hoje podemos encontrar na chamada "Estratégia de Lisboa".

Através dos planos de ajustamento estrutural tentam o que consideram ser a adaptação das economias dos países do sul à chamada economia de mercado e da concorrência, com abertura ao investimento estrangeiro e abrindo as portas a modelos de especialização económica que favorecem o centro. As consequências económicas e sociais desastrosas destes planos são conhecidas. Mesmo a famosa estabilização que afirmam visar, não só não acontece, como hoje o sistema monetário internacional está mais instável e a ocorrência de crises financeiras está a aumentar.

Necessitamos de outro sistema monetário, com base na ONU, baseado nas vantagens mútuas e na promoção do desenvolvimento. A reforma do FMI, mesmo que baseada numa maior participação dos países em desenvolvimento, o que não é o caso, não muda a sua natureza. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report which encourages the close coordination of Member States in negotiation inside the IMF. It is essential that, given the absence of full recognition of any EU representative bloc, with delegatory powers agreed by Member States, individual EU Member States continue to represent themselves inside the IMF. There are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), in writing. I welcome close coordination of Member States in negotiation inside the IMF. I believe that, in the absence of full recognition of any EU representative bloc, with delegatory powers agreed by Member States, individual EU members should continue to represent themselves inside the IMF. This is in line with many other international bodies such as the UN. There are key issues including development issues which rely upon many voices at the table to get a point of view across.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. The EPLP welcomes close coordination of Member States in negotiations inside the IMF. It believes that, in the absence of full recognition of any EU representative bloc, with delegatory powers agreed by Member States, individual EU Member States should continue to represent themselves inside the IMF. This is in line with many other international bodies such as the UN. There are many key issues, such as development issues, which rely upon many voices at the table to get a point of view across. Reducing the EU's voice to one may, in certain circumstances, have an explicit effect on the weight of international opinion.

 
  
  

Rapport: Hutchinson (A6-0013/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vysvětlil, proč jsem v této zprávě hlasoval proti. Jednalo se o zprávu, která je nadbytečná, nevyvážená a neopírá se o žádné reálné výsledky, pouze o předpoklady, které nejsou podloženy fakty. Prodloužení ochranné lhůty z pěti na sedm let je neakceptovatelné a jde proti základním svobodám volného pohybu. Budeme-li pokračovat v dalších regulacích, namísto uvolňování podmínek pro podnikání a uvolňování trhu práce a služeb, nebude podpořen rozvoj ekonomiky Evropské unie, ale naopak bude docházet k jeho další stagnaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi svenska socialdemokrater stöder i huvudsak Hutchinsons betänkande, men vår syn på omlokaliseringar är följande. Vi anser att EU-medel inte får användas till att flytta produktion, eftersom det i praktiken innebär att man flyttar runt arbetslösheten och att arbetstagare i olika regioner ställs mot varandra. Däremot anser vi inte att alla omlokaliseringar generellt är felaktiga. Omstrukturering av branscher måste kunna ske för att utveckla dessa. När kunskaps- och kompetensnivån i en region eller ett land höjs kan det innebära att omlokaliseringar måste ske för att regionen ska kunna utvecklas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport traitant des délocalisations dans le contexte du développement régional, car il est essentiel de rassurer nos concitoyens sur le fait que l’Union européenne est source de solutions dans le cadre des grandes mutations économiques et sociales d’aujourd’hui, et non à l’origine des problèmes.

La gravité des questions économiques et sociales liées aux délocalisations mérite une politique européenne forte afin de concilier les nécessaires mutations et l’objectif de cohésion. Je voudrais souligner avec une très grande satisfaction la demande visant à obtenir toutes informations objectives et prospectives sur le phénomène des délocalisations. Ces informations nous seront indispensables, notamment dans le cadre des négociations devant l’Organisation mondiale du commerce au sujet de secteurs économiques très exposés à ces mutations, lesquelles peuvent être très brutales. De même, il devenait urgent de clarifier le régime des aides européenne au regard des délocalisations, notamment en instaurant un lien entre l’aide et l’obligation de production sur le territoire de l’Union.

Enfin, je salue la demande relative à l'instauration de clauses sociales dans les traités internationaux et ce, sur la base des conventions prioritaires de l'Organisation internationale du travail

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Hutchinson sur les délocalisations dans le contexte régional après avoir participé aux débats en commission et l'avoir amendé.

Ce rapport propose d'éviter que les fonds structurels ne favorisent des mesures contribuant aux délocalisations qui génèrent dans nos régions un coût social élevé.

Il préconise la mise en place d'une stratégie européenne de lutte contre les délocalisations et la création d'un Observatoire européen des délocalisations pour chiffrer l'impact réel des aides européennes sur les délocalisations.

Il ne s'agit en aucun cas de revenir à une économie administrée ni de nuire à la concurrence libre et non faussée, fondement du marché commun. Il ne s'agit pas non plus de contrôler toutes les entreprises ni d'empêcher le développement des nouveaux États membres. Mais il est important de rappeler que les fonds structurels doivent être des outils de développement et de cohésion sociale et non des armes de guerre entre nos régions. Car il existe encore, même dans les pays les plus riches de l'Union européenne, des régions pauvres où les travailleurs voient partir avec désespoir leur outil de travail, bien souvent sans possibilité de reconversion.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek och Cecilia Malmström (ALDE), skriftlig. En alltmer globaliserad värld skapar nya förutsättningar. Det ger nya problem att ta itu med och det skapar nya möjligheter att ta vara på. Idag röstar Europaparlamentet om Alain Hutchinsons initiativbetänkande "Omlokalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv". Vi har valt att rösta emot rapporten då vi tycker att den angriper problematiken med omlokalisering av företag på fel sätt.

Vi håller med om att det inte är motiverat att EU-medel ur bl.a. strukturfonderna finansierar förbättrade konkurrensförutsättningar för europeiska företag som kort därefter beslutar att flytta sin verksamhet utanför EU. Däremot ska varken staten eller EU-myndigheter gå in och styra hur företag sköter sin verksamhet och vilka krav som gäller för att hindra företag att ta rationella beslut för att överleva.

Vi skapar inte full sysselsättning genom ökad statlig styrning, vi skapar det genom att underlätta för fler företag och nya investeringar på den privata marknaden. Därför kan vi inte heller rösta för att ytterligare begränsa rörligheten för företag på den inre marknaden, vilket föreslås i detta betänkande. För att få bukt med de problem och utflyttningar som en globaliserad marknad medför kräver vi således en annan utgångspunkt än denna nya trend som baserar sig på ekonomisk patriotism.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de M. Hutchinson sur les délocalisations qui souligne l'urgence pour l'UE de prendre en compte la gravité des effets des délocalisations des entreprises sur les populations et les territoires.

La lumière doit être faite sur l'évolution de ce phénomène et sur ses conséquences, ce qu'un observatoire devrait permettre.

Mais cela doit également passer par un cadre législatif plus contraignant au sein de l'UE, l'inclusion de clauses sociales et environnementales dans les échanges commerciaux internationaux.

L'intérêt des salariés et la préservation de l'emploi doivent être au cœur de nos préoccupations politiques. Cela est indispensable pour atteindre les objectifs de plein emploi et de la Stratégie de Lisbonne tels que préconisés en 2000, objectifs que nous ne réussirons pas à atteindre faute de politique industrielle européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Detta betänkande utanför lagstiftningsförfarandet behandlar ett viktigt ärende. Vi hade dock gärna velat problemformulera frågan annorlunda.

Omlokalisering av företag till tredje land utanför EU anser vi att vi inte kan lägga oss i. Det är i regel marknadsskäl som skall avgöra lokaliseringar på global nivå. EU-länderna kan i det sammanhanget anstränga sig för att konkurrera när det gäller att exempelvis erbjuda kunskap, kompetens och stabilitet.

När det gäller omlokaliseringar av företag inom unionen måste vi åtgärda problemet att enskilda medlemsländer erbjuder diskriminerande skattelättnader och statligt stöd som ett komplement till EU:s strukturstöd. Detta hände 2002 när däckfabriken i Gislaved tömdes och företaget Continental istället satsade på en däckfabrik i norra Portugal. Att en sådan sak kan ske på EU:s inre marknad ser vi som ett större problem.

Vidare nämner föredraganden i sin motiveringsdel att ett övervakningscentrum mot omlokaliseringar skulle kunna upprättas inom EU. Istället för ett nytt övervakningsorgan måste det ankomma på kommissionen att övervaka nedläggningar till följd av omstruktureringar och diskriminerande skattesystem.

Vi väljer därför att rösta nej till betänkandet. I princip anser vi ämnet vara viktigt, men vi hade gärna sett en resolution med en annan inriktning i denna viktiga fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A resolução que o Parlamento Europeu aprovou sobre as deslocalizações de empresas foi a resolução possível, porque o compromisso entre as forças políticas dominantes no PE - social-democracia e direita - recusou uma resolução mais consequente ao rejeitar as propostas de alteração que apresentámos no sentido de:

- Denunciar que, geralmente, as empresas que se deslocalizam têm como objectivo o máximo lucro, assegurando a obtenção de incentivos fiscais e apoios financeiros, explorando uma mão-de-obra barata e desprovida de direitos;

- Denunciar que as deslocalizações se inscrevem na liberalização do comércio e da desregulamentação do mercado de trabalho à escala mundial, nomeadamente na OMC;

- Criar um quadro jurídico regulamentar que, entre outros aspectos, contemple: a definição contratual de um período de pelo menos 7 anos que garanta a criação de emprego estável e duradouro e o desenvolvimento económico das regiões, preveja penalizações a aplicar em caso de não cumprimento das obrigações contratuais (devolução dos apoios concedidos e a interdição de novos apoios comunitários) e garanta a defesa dos trabalhadores, assegurando a sua informação e intervenção decisiva, incluindo o direito de veto;

- Elaborar uma comunicação anual sobre as deslocalizações e as suas consequências.

Entretanto esperamos que o que foi aprovado venha, pelo menos, a ser implementado.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – En demandant le remboursement des aides européennes versées aux entreprises délocalisant leurs activités, le rapport de M. Hutchinson reprend une des propositions faites en Île de France, lors des élections régionales, par le Front national, à propos des subventions du conseil régional.

Les institutions européennes commencent à prendre conscience des conséquences économiques et sociales de leurs choix politiques: beaucoup de nos entreprises sont obligées de délocaliser leurs activités parce que la destruction des frontières les met en concurrence avec des producteurs ayant des coûts de main-d'oeuvre extrêmement bas.

Pour protéger nos économies de ce dumping social, garder notre modèle social, il nous faut mettre en oeuvre une autre politique: rétablir nos frontières, rendre nos entreprises plus compétitives en assurant le financement de notre sécurité sociale par une TVA sociale qui remplacerait les cotisations. Pour cela il faudrait que les gouvernements nationaux aient conservé leur souveraineté en matière de fiscalité.

Telles sont quelques-unes des mesures économiques et sociales de bon sens que pourrait prendre, non pas l'actuelle Europe de Bruxelles, désavouée par les Français l'année dernière, mais une Europe des nations libres et souveraines.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), schriftelijk. De VVD-delegatie heeft gemeend tegen het verslag Hutchinson over bedrijfsverplaatsingen in het kader van regionale ontwikkeling te moeten stemmen, omdat hierin onomwonden steun wordt uitgesproken voor het Commissievoorstel om een globalisatiefonds op te richten. De VVD is fel gekant tegen dit fonds, omdat deze vorm van staatsinterventie de interne markt tegenwerkt. Sociaal beleid is een kwestie van de lidstaten zelf. Daarnaast bestaat er al een Europees systeem dat voorziet in de mogelijkheden tot omscholing van werknemers. De bestaande Europese structuurfondsen geven de lidstaten namelijk de financiële middelen om hun bevolking (om) te scholen. Voorts zijn in het verslag Hutchinson een aantal onnodige en bemoeizuchtige bureaucratische bepalingen opgenomen die de vrijheid van vestiging belemmeren, waardoor de dynamiek uit de interne markt wordt gehaald.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report on relocation in the context of regional development. Through the principle of partnership, it is the Member States’ and the Commission’s responsibility to deny any involvement in the structural funds to companies which, having received European Union aid, relocate their activity to another Member State or third country within seven years after the granting of the aid.

In this regard, it is essential that the EU establish a European strategy to combat relocation in coordination with all the Member States as well as a European Relocation Observatory to study, evaluate, follow up and make concrete proposals on the subject of long-term agreements in the field of employment and local development.

Given the rise in statistically affected regions in Scotland, it is now more important than ever that positive measures are taken to ensure that allocated funds are spent effectively and respect the length of the entire programming period.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Faire un marché unique entre 25 États à coûts salariaux, sociaux et fiscaux très différents devait conduire à la délocalisation des entreprises vers les pays à faibles coûts de production. C'est ce qui est arrivé. Les dix nouveaux États attirent les entreprises de la "vieille Europe" et même des entreprises des États-Unis basées au Mexique.

C'est d'autant plus choquant que ces États s'offrent une pression fiscale attractive et font ensuite payer leurs équipements sanitaires, sociaux, routiers et autres par les États de l'Ouest qui, en augmentant leur fiscalité pour financer les Dix, aggravent du même coup leur handicap de production.

Pour les délocalisations hors de l'Union, une solution de fond existe. Il faut inventer des droits de douane de nouvelle technologie avec trois caractéristiques: être modulables selon le différentiel de coûts de production entre deux pays considérés. Être remboursables. Le droit de douane supporté par l'exportateur deviendrait un "crédit d'impôt" déductible par achat sur l'économie de l'importateur. Autrement dit, le droit de douane offrirait à l'exportateur un droit de tirage sur l'économie de l'importateur, enclenchant un multiplicateur de commerce international "win-win".

Enfin, ils seraient bonifiables lorsque l'importateur voudrait accorder un avantage à l'exportateur. Le crédit douanier deviendrait alors un "matching credit" comme le droit fiscal international en connaît déjà.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O meu acordo com o relatório é, essencialmente, no capítulo do diagnóstico, já que no capítulo das terapêuticas me parece que se segue por caminhos já trilhados que têm revelado pouco sucesso.

Assim, e apesar das referidas discordâncias, partilho a ideia, inscrita no relatório, de que demasiadas vezes se olha para a deslocalização depois dela já ter acontecido, e que tal me parece não só pouco útil como revelador de uma grave incapacidade de antecipação da realidade. Julgo, pois, que devem ser promovidas algumas medidas legislativas que visem evitar a delapidação do erário público e o uso de benefícios públicos sem uma consequente preocupação de responsabilidade na gestão de entidades privadas.

Mas não creio que certos movimentos de relocalização sejam evitáveis. Tal como não creio que este debate possa ser tido sem fazer toda a contabilidade, sem olhar a perdas e ganhos. Isto é, à contagem dos empregos perdidos por força da abertura dos mercados há que juntar os empregos gerados por essa abertura - já para não falar das vantagens para os consumidores. Evitar a "lei da selva" mas não tentar impedir uma realidade que se impõe. Pelo contrário, a nossa ambição deve ser tirar dela o maior partido possível.

 
  
  

Rapport: Matsakis (A6-0044/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Vážený pán predseda, dámy a páni. Moje hlasovanie k správe pána Matsakisa o Stratégií Spoločenstva týkajúcej sa ortuti bolo také, že som sa zdržal. Chcem povedať prečo. Pôvodným povolaním som stomatológ a viem, že návrhy týkajúce sa urýchleného vylúčenia amalgámu z použitia v zubných ambulanciách v krátkom čase nie sú reálne, hlavne v nových členských krajinách prevažne z ekonomických dôvodov, pretože zubné výplne, ktoré nie sú z amalgámu, sú až trikrát drahšie, čo by viedlo k neprimeranej záťaži na zdravotné poisťovne. Zároveň dôkazy o škodlivosti používania amalgámu nie sú jasné a nie sú dostatočné. Nesporne je potrebné zlepšiť zachytávanie amalgámového odpadu v zubných ambulanciách, ale nie usilovať sa o vylúčenie ortuťového amalgámu zo zubnej praxe. Navyše sa domnievam, že príslušná legislatíva by mala byť ponechaná na členských krajinách. Tieto názory zastáva aj Slovenská komora zubných lekárov a toto sú dôvody, prečo som nehlasoval za schválenie uvedenej správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), schriftelijk. De ChristenUnie-SGP parlementariërs kunnen instemmen met de ontwerpresolutie over de kwikstrategie, maar willen daarbij de opmerking laten aantekenen dat op het verbod voor kwikgebruik in meet- en regelapparatuur uitzonderingen mogelijk moeten blijven.

Een van die uitzonderingen zou de productie van klassieke kwikbarometers moeten betreffen, zoals weergegeven in de aangenomen tekst van de resolutie. Voor de productie hiervan wordt zeer weinig kwik gebruikt, dat bovendien ook relatief weinig milieurisico oplevert, doordat het in glas wordt opgesloten.

Diverse kleine bedrijven in de EU zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de productie hiervan en zouden door een absoluut verbod moeten sluiten wegens gebrek aan een voldoende geschikt alternatief materiaal. Wij vinden dat in een gecontroleerde omgeving de productie van dit Europees erfgoed toegestaan zou moeten blijven.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. A proposta da Comissão vem colmatar lacunas e propor uma estratégia europeia para os próximos anos no que respeita à produção e à utilização de mercúrio na Europa.

O fim da exportação de mercúrio, o fim da sua utilização em equipamentos de medição, em amálgamas dentárias, o controlo das emissões e o estudo do efeito da utilização de mercúrio em vacinas são pontos importantes desta proposta que podem trazer benefícios claros para a saúde pública.

A permissão prevista pela alteração 2 salvaguarda os pequenos produtores quando existem condições controladas, as peças de museu, barómetros e com valor histórico. Na alteração 6, a antecipação do prazo para a restrição da exportação poderia ser precipitada e prejudicar a Europa, favorecendo apenas países terceiros exportadores de mercúrio.

Concordo com a proposta da Comissão e com o relatório de Marios Matsakis na sua generalidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren och Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Junilistan stöder förslaget att vidta åtgärder för att minska och slutligen fasa ut kvicksilverutsläppen. Detta är en gränsöverskridande miljöfråga där det är motiverat med en gemensam och samordnad strategi. Vi har därmed valt att rösta ja till detta betänkande.

Vi har dock synpunkter på enskilda punkter i Europaparlamentets förslag. Vi anser till exempel att medlemsstaterna är fullt förmögna att självständigt genomföra informationskampanjer om vilka hälsorisker exponering av kvicksilver medför. Vidare är vi av uppfattningen att det primärt är upp till medlemsstaterna att hantera de sociala konsekvenser som nedläggningar av kvicksilvergruvor medför, snarare än en uppgift för EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte.

Nous devons avoir une stratégie communautaire ferme à l'égard du mercure. Pour autant, être ferme c'est aussi être réaliste.

Le merthiolate, qui contient du mercure, est utilisé comme conservateur dans certains médicaments, y compris dans les vaccins. Il existe environ 1 million de doses de vaccins pour lesquels le merthiolate rentre dans le processus de fabrication à des fins de décontamination. Cela représente 0,0000003% du mercure utilisé annuellement en Europe.

Aussi, au regard du formidable impact positif que constitue la vaccination sur la santé publique, y compris pour les pays en voie de développement, il ne serait pas justifié d'imposer une interdiction immédiate de ce produit dans les vaccins.

Pour autant, il convient d'encourager la recherche de méthodes alternatives afin de réduire ou d'éliminer à l'avenir l'utilisation du merthiolate.

Je rappelle également que, conformément à la réglementation pharmaceutique, les fabricants doivent prouver que leurs produits ne portent pas préjudice à l’environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report on the Community strategy for dealing with the impact of mercury on the environment and on humans. Mercury is a highly toxic substance and it is vital that scientific evidence is used to establish where it can be used safely and where it should be banned. I urge the Commission to bring forward the results of its investigation as a matter of urgency.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), in writing. Labour MEPs support the strategy to control mercury proposed by the Commission. Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls. However, we believe that bans/restrictions must only be introduced after dialogue with interested parties and after a thorough impact assessment of the consequences, with industry being given sufficient lead time to adapt to change.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), in writing. My grounds for voting the way I did on the Matsakis Report on a Commission strategy for dealing with mercury in the environment are that the Commission has identified the areas it wishes to investigate further before recommending further EU legislation/action. My approach is to recognise that mercury is a highly toxic substance and to support the Commission strategy and impact assessment.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – En adoptant ce mardi le rapport de mon collègue Marios Matsakis sur la stratégie communautaire sur le mercure, le Parlement européen vient de délivrer un signal fort à la communauté internationale: les substances chimiques les plus toxiques doivent être sévèrement encadrées et l'Europe des 25 doit montrer l'exemple en interdisant rapidement leur exportation.

C'est le lot qui sera réservé dans le futur au mercure, un métal lourd toxique pour l'être humain et les écosystèmes dont l'Europe est le principal exportateur au monde.

Je me félicite en particulier de l'adoption du paragraphe 17 qui propose de limiter pour la fin 2007 l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires. Le Parlement confirme ainsi son vote du 25 janvier 2005 sur mon rapport relatif au plan d'action européen pour l'environnement et la santé qui, en son point 6, proposait l'utilisation d'alternatives plus sûres au mercure utilisé dans les amalgames dentaires. C'est le bon sens ici qui l'a emporté. L'exposition humaine doit être limitée au strict minimum. C'est pourquoi il est tout aussi essentiel que l'Union européenne trouve rapidement une solution au traitement des 12 000 tonnes de déchets de mercure que produira dans les quinze prochaines années l'industrie du chlore et de la soude.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), schriftlich. Quecksilber und seine Verbindungen sind hochgiftig für Menschen, Ökosysteme und wild lebende Tiere. Quecksilber wurde als prioritär gefährlicher Stoff gemäß der Wasserrahmenrichtlinie eingestuft und verzögert zudem mikrobiologische Vorgänge im Boden.

Quecksilber ist ein persistenter Stoff und kann sich in der Umwelt zu hochtoxischem Methylquecksilber umwandeln, das auch enorme negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat.

Zahnmedizinisches Amalgam, das über zahnmedizinische Operationen und Krematorien freigesetzt wird, ist eine signifikante Quelle von Quecksilberemissionen.

Daher ist es nötig, dass die zahnmedizinischen Amalgamabfälle ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Verwendung von Quecksilber in zahnmedizinischem Amalgam ist ein heißes Thema. Der Ansatz, dass alle potenziellen Gefahren bei der Verwendung von Quecksilber in Dentalamalgam zu prüfen sind, ist zu unterstützen. Entsprechend den Prüfungsergebnissen sind Maßnahmen zu setzen.

 
  
  

Rapport: Paasilinna (A6-0036/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek jako vysvětlení hlasování proti ke zprávě o Evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost zpravodaje pana Paasilinna. Jedním z cílů projektu 2010 jsou inovace a investice do výzkumu. S překvapením jsem zjistila, že předložená zpráva se problematikou výzkumu příliš nezabývá, nevěnuje se výzkumu tak, jak si zaslouží. Výzkum se objevuje pouze v souvislosti s podporou výzkumu samotných technologií.

Na druhé straně však vytváří výzkum ve všech oborech lidské činnosti požadavky na informační a komunikační technologie. Právě tento aspekt zpětné vazby mi ve zprávě chybí a přitom by měl být jedním z motorů pro ekonomický růst a vytváření pracovních míst v rámci Lisabonské strategie. Pouhá zmínka o sedmém rámcovém programu není přiměřena významu tohoto programu pro růst a zaměstnanost. Schopnost práce s digitálními technologiemi je současností považována za jednu z klíčových kompetencí a je ji třeba rozvíjet v rámci koncepce celoživotního vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident! Wir wollen nun also mit neuen Initiativen den digitalen Ausbau vorantreiben. Digitale Bibliotheken und Fahrtenschreiber, biometrische Pässe und E-Government sollen wahre Wunder bewirken. Der Anteil der Informations- und Kommunikationstechnologie von 40 % am Produktivitätswachstum ist ja tatsächlich beeindruckend.

Angesichts dieser Euphorie rund um die neuen Technologien dürfen wir allerdings die Realitäten nicht vergessen. Auch wenn der digitalen Branche wieder gute Wachstumsprognosen winken, wird diese mehr Arbeitsplätze abbauen als neue schaffen. Denn gerade der Hightechbereich ist besonders mobil, verlegt in die östlichen Mitgliedstaaten und dann schließlich in Länder wie Indien und China.

Einmal mehr werden sich hier die Träume der EU von den Großkonzernen als Jobmaschine nicht erfüllen. Erfreulicherweise aber rüstet der Mittelstand immer mehr nach. Mittelständische Betriebe rüsten diesbezüglich auf, um produktiver und wettbewerbsfähiger zu werden und neue Märkte zu erschließen. Diesen mittelständischen Betrieben werden wir verstärkt Unterstützung zukommen lassen müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à un modèle européen de l'information pour la croissance et l'emploi car je considère que l'accès aux technologies de l'information et de la communication est une condition nécessaire au développement économique et au progrès social. L'utilisation de ces technologies touche quasiment tous les secteurs techniques, administratifs, commercial, culturels, social, santé, etc.... Il est impératif que tous les habitants de l'Union européenne soient à égalité de chances dans l'accès à ces technologies et, ce, à un coût qui corresponde à un prix de marché normal. Je salue l'idée de combattre la fracture numérique et il est bon de rappeler combien l'Union européenne a raté une occasion d'appliquer une politique cohérente avec les licences de la 3 ème génération de téléphonie mobile : l'UMTS (Universal Mobile Telecom System) qui ont été vendues aux enchères par les Etats membres dans des conditions lamentables au regard des possibilités qu'offrait cette technologie en matière de cohérence politique. Il ne faudra pas renouveler cette erreur. Je soutiens sans réserve la nécessité d'investir en faveur de la recherche et l'innovation dans ces technologies qui sont d'importants catalyseurs de la compétitivité, de la croissance et des emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Lamentamos a não aprovação das alterações propostas pelo nosso grupo parlamentar (GUE/NGL) a este relatório no sentido de garantir o livre acesso às tecnologias e aos conhecimentos, à liberdade de circulação e de troca de conhecimentos bem como ao papel dos direitos de propriedade intelectual precisamente no que diz respeito à livre circulação e difusão de conhecimentos. É que sem isso a sociedade baseada no conhecimento correria o risco de ficar confinada a uma elite.

No entanto, o relatório dá cobertura à continuação da política de liberalização e ao uso das comunicações para transmitir os "ideais e os valores europeus", ou seja para transformar as TIC em mais um mecanismo de propaganda da União Europeia.

Embora com referências ao papel das TIC na promoção da coesão social e territorial e de alertar que as novas tecnologias podem contribuir para aprofundar a exclusão social, não desenvolve o tema nem apresenta propostas que evitem essa situação.

O nosso voto de abstenção justifica-se pelas contradições presentes no relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. I support the main thrust of the Paasilinna report and I fully recognise the significant contribution that ICTs can make towards the realisation of the Lisbon goals. However, I oppose the creation of a common consolidated corporate tax as I believe the principle of subsidiarity should apply and decisions in relation to taxation should be retained at national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito o colega Reino Paasilinna pelo importante e oportuno relatório produzido sobre uma sociedade da Informação europeia para o crescimento e o emprego, ao qual dou o meu apoio, em especial no que se refere à necessidade de se adoptar rapidamente o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e o programa para a Competitividade e a Inovação (PCI) para 2007-2013, ambos destinados a fornecer os meios financeiros adequados para apoiar as TIC enquanto motor da competitividade, do crescimento e do emprego.

Estes dois programas permitirão desenvolver o espírito empresarial e uma cultura do empreendorismo na UE fundamentais para o desenvolvimento das regiões, rompendo com o “isolamento digital” e apoiando as PME’s a desenvolverem projectos inovadores.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this report, which was launched in June 2005 to foster growth and jobs in the information society and media industries.

The report has three main priority objectives. Firstly, to promote an information space without borders, secondly to stimulate innovation through investment and research, and thirdly to make ICTs accessible everywhere and to everyone in the EU.

Despite concerns over further regulation, I am encouraged by the fact that i2010 should benefit all citizens in helping to bridge the digital divide and narrow social and regional imbalances.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Há, no presente relatório, duas ideias que me parecem ser fundamentais e que, por isso mesmo, justificam o meu voto favorável, apesar da discordância com outros aspectos do mesmo relatório.

Por um lado, parece-me ser da maior importância perceber que em matéria de novas tecnologias quase tudo o que se diz é a olhar para o passado. Não sabemos como vai ser o futuro, só sabemos que vai ser rápido e diferente. Por esta razão, o essencial da regulamentação deve ter como propósito garantir, a um passo, a abertura à concorrência e, a outro, os estímulos ao investimento em inovação. A economia europeia só será competitiva se for a economia da inovação, se for uma economia do próximo tempo e já não deste.

Por outro lado, partilho a preocupação com as questões da privacidade e da segurança da informação. A sociedade que se está a desenvolver tem, entre outros, o risco de poder ser uma sociedade vigilante e vigiada, e essa será a maior tragédia da modernidade em termos de liberdades públicas.

Por último, reconheçamos que a inovação, designadamente as novas tecnologias, fizeram uma revolução democrática nas sociedades modernas que importa saudar, preservar e estimular.

 

13. Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
  

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15 heures)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. MAURO
Vicepresidente

 

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

15. Stav európskeho obuvníckeho priemyslu jeden rok po liberalizácii (rozprava)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale dell'on. Enrique Barón Crespo, a nome della commissione per il commercio internazionale, alla Commissione, sulla situazione del settore calzaturiero europeo a un anno dalla sua liberalizzazione (O-0005/2006 - B6-0007/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE), Autor. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la industria del calzado es un sector económico importante en la Comunidad Europea, mundialmente conocida por la excelencia de sus productos.

Es un sector compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas localizadas, en muchos casos, en regiones donde constituyen la mayor fuente de empleo. En 2005 había más de 11 000 empresas que directa o indirectamente empleaban a más de 500 000 trabajadores, produciendo alrededor de 700 millones de zapatos, lo cual supone un 10 % de la producción mundial. Hay que señalar, además, que, en respuesta al proceso de apertura, la industria del calzado se ha sometido a una reestructuración extensiva, concentrando su producción sobre todo en la gama de precio más elevado. Yo diría que la especialidad europea más clara es la industria del cuero.

Como ha ocurrido en el caso del textil, el impacto del proceso de liberalización ha sido importante al terminar el sistema de cuotas. El sistema de control introducido por la Comisión demuestra claramente que las importaciones, particularmemte de China, pero no sólo de China, han crecido de manera espectacular. El año pasado, las cifras en términos de valor y cantidad superaron en promedio el 450 % de incremento de importaciones y, en algunos casos, el 900 %.

El precio medio del calzado importado ha descendido significativamente y, sin embargo, el precio de venta de los productos no ha bajado, lo cual no corrobora la tesis, que creemos que es importante defender, de quiénes son realmente los beneficiarios del proceso de liberalización del comercio. En principio, deben de ser los consumidores.

Hace un año, la Confederación Europea del Calzado presentó una queja por prácticas de tipo dumping en el calzado de cuero. Este es uno de los mayores casos planteados en la Unión Europea y que afecta a muchas industrias por un valor de más de 800 millones de euros.

El 23 de febrero, el Comisario, señor Mandelson, anunció a la prensa que la Comisión iba a recomendar un aumento de aranceles del 19,4 % para China y del 16,8 % para Viet Nam. El calzado de niño y otros, que representa una parte muy importante, no eran objeto de este tipo de medidas. El hecho es que la Comisión adoptó una decisión sin precedentes, introduciendo unos aranceles provisionales para un periodo de cinco meses en concepto de antidumping. Hay que señalar que, dado el valor unitario de los productos, tampoco es una medida que se pueda considerar descabellada, es un porcentaje relativamente pequeño.

No voy a entrar más en el tema dumping. Sin embargo, en calidad de Presidente de la Comisión de Comercio Internacional, sí querría hacer algunas consideraciones partiendo de un concepto inicial, y es la necesidad de respetar, en el marco de la OMC, las normas que nos hemos dado, tanto dentro como fuera de la Comunidad. Soy consciente de que se trata de algo más que de un simple caso de dumping. Se plantea, en algunos casos, la superviviencia del sector en Europa y también la posibilidad de que la deslocalización sea una respuesta adecuada a la evolución. Como saben, en estos casos todo el mundo tiene sus razones; ahora, no es concebible que toda la industria europea se desplace hacia el exterior.

Al mismo tiempo, hay que señalar que China está tratando de obtener un estatus de economía de mercado en el marco de la OMC. Hay aspectos relacionados con las investigaciones comunitarias que señalan que, en este caso, China no ha cumplido claramente con las obligaciones de cara a la OMC, tanto en el terreno de las subvenciones, más o menos encubiertas, como en el terreno de las falsificaciones. Por ello, señor Comisario, ésta es una oportunidad para demostrar a los ciudadanos que la Comisión va a hacer todo lo que esté en su poder para asegurar que las normas comerciales sean respetadas, incluyendo, si ello fuera necesario, el recurso al órgano de solución de diferencias en la OMC.

Estas distorsiones del mercado no se limitan al sector del cazado. Existen fundadas sospechas del carácter habitual de ciertas intervenciones ilegales de apoyo a las empresas exportadoras chinas. Señor Comisario, teniendo en cuenta las expectativas de la industria afectada y la sensibilidad de la opinión pública europea, quisiera saber qué acciones emprenderá la Comisión para asegurar que las reglas de la OMC serán respetadas por este país. Las consideraciones políticas no debe prevalecer sobre las conclusiones técnicas en un caso de antidumping. Las medidas que usted ha propuesto son controvertidas. La industria europea y ciertos Estados miembros no están satisfechos con su propuesta. Son públicas las objeciones a la "creatividad" mostrada por la Comisión en la aplicación de sus bien establecidas normas y prácticas en materia de antidumping. No sé si estas alegaciones son ciertas. Lo que sí sé es que las investigaciones antidumping están basadas en leyes que deben aplicarse fielmente sin ningún tipo de consideraciones paralelas.

Le puedo señalar en conclusión, señor Comisario, que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo va a seguir muy de cerca todo este proceso, porque creemos que el paso que ha dado la Comisión es un paso inicial, pero que debe completarse con una actitud favorable a que China u otros países, como Viet nam, puedan tener más posibilidades en el comercio internacional, pero respetando conjuntamente las reglas que nos hemos dado.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Member of the Commission. Mr President, in response to the very welcome questions, let me stress that I am strongly committed to developing the two-way trade and investment relationship between Europe and China and with other Asian markets, including Vietnam. There is no greater prize, in my view, for European trade policy in the coming years than the prize of getting those relationships right.

I believe that Europe must respect and adjust to the natural advantages those economies have, shifting our own focus to sectors and to products where our own skills and technologies give us the edge. That is how trade grows and that is how Europe’s economies have grown over centuries.

The European footwear industry is in the front line of global competition. For all their ingenuity, creativity and excellence, Europe’s leather-shoe makers are faced with an extraordinary challenge from Asia’s producers. However, the case of dumping requires me to distinguish between this tough new competition, on the one hand, and genuinely unfair trade on the other.

Europe’s trade defence measures target unfair trade. They cannot protect us from tough competition. They cannot shield us from Asia’s natural and legitimate low-cost advantages. However, when those comparative advantages are topped up by unfair and uncompetitive practice, we have a right and an obligation to act. That is why, having been presented with a preliminary analysis and assessment by my services, I have recommended to the Commission and to Member States provisional duties in this case.

There is clear evidence of serious state intervention in the leather footwear sector in China and Vietnam: cheap finance, tax breaks, non-market land rents and improper asset valuation leading to dumping. That dumping is causing serious injury to EU producers.

The dumping duties that I am recommending will ensure that retailers with goods in transit are not suddenly faced with unexpected costs at the border. I am suggesting that they be phased in over a period of five months, beginning at about 4% in April. It means that importers can plan ahead over the next six months with a maximum of transparency and predictability. It nevertheless means that after six months the full duty will be in place and the damaging effects of dumping will be counteracted.

As I am required by law to do, I have pondered the question of consumer and retailer interest in this case very seriously. I have proposed to exclude high-tech sports shoes which are no longer produced in significant numbers in Europe. I also propose to exclude children’s shoes so as to be sure that even small price rises are not passed on to poorer families.

I know that some are worried about the possible impact on consumer prices. I believe, on the basis of the facts, that there is a margin within the supply chain to absorb a small duty on import costs by spreading it across product ranges and the distribution chain. As I have said, these are proposals for provisional measures. They will be discussed with Member States and must be confirmed by the College of Commissioners.

I believe that I am proposing a balanced solution that deserves the backing of Member States and this House. It corrects the injury but allows maximum predictability for importers and passes on minimal additional costs to consumers. There will be no quotas, no limit at all on imports of leather shoes from China and Vietnam. I have told the Chinese and Vietnamese Governments that I want to work with them to see how they can address the concerns raised by the EU investigation.

Imposing a duty on dumped goods is not protectionism. It is not a question of asking consumers to subsidise uncompetitive European producers, because the easy comparison is too often made. It is also worth being clear that shoes are not the next textiles. The textile issue concerned fairly-traded textile imports. Our proposed anti-dumping measures on leather shoes tackle, in contrast, unfair competition. The Commission has a legal obligation to investigate such a claim and a legal right to protect European producers against such practice.

Some of your questions address the overall situation in the European footwear sector. Let me address this briefly. The contraction of the footwear sector is a long-term process that began long before trade in footwear with China was liberalised in 2005. Nonetheless, it is clear that there have been winners and losers from this change. Some producers have increased their exports and others, including Turkey and some of the ACP countries, have seen their exports to the EU and elsewhere hold steady or fall.

Clearly, it is China, equipped with a staggering production and export capacity, that has benefited most. Here in Europe, more than 40 000 footwear jobs have been lost and more than 1 000 footwear companies have closed down since 2001. European production of leather shoes has fallen by 30% and profit margins have been heavily squeezed to just over 1%.

However, we should not pretend that this intense competitive pressure on European footwear producers is related solely to dumped goods. In large part, these are the consequences of changing production and consumption patterns in the global economy. I believe we should accept this, while helping those affected to adjust to these changes. We should also acknowledge that European producers have significantly contributed to the change by relocating their production to Asia in quite a number of cases. As a result, we need to take into account a range of European producer interests in assessing our interests in this matter.

Rising to the Asian challenge places great demands on our businesses and workers. The Commission’s growth and job strategy is built on the idea that Europe must commit itself to equipping today’s Europeans to respond to this challenge and to create tomorrow’s jobs. We cannot block globalisation and economic change. I do not believe it is in Europe’s interests to try. Those who think that the Trade Commissioner can reverse global economic change are asking King Canute to hold back the tide.

However, we can shape globalisation, even harness its dynamic potential for renewal and, indeed, for innovation in Europe. I believe that the broader footwear issue confronts us with that imperative. We must invest in change, invest in those affected by change, but face up to the changing world in doing so. We must also be robust in our defence of the rules and of fair competition. We need to recognise that if we want to win the wider political argument for free trade, we must be ready to defend and stand up for fair trade.

However, we cannot deny Asia its comparative advantages or the competitive industry that is lifting hundreds of millions in the developing world out of poverty. The only sustainable balance to that competition is the creativity, innovation and commitment of European companies themselves, reinforced with the appropriate help from political authorities.

I am happy to return to any of these points in detail and to answer points that any Member may subsequently raise.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy, on behalf of the PPE-DE Group. Mr President, I am a little bit worried that we, and the Commission in particular, have not learned anything from the problem of the ‘bra wars’, as they became known, when we had to readjust our position. I fully understand the situation on anti-dumping measures and agree entirely with the Commission’s outlook on it. However, Commissioner, you said one or two things in your speech which concern me.

You said that, when you looked at Vietnam and China, there were circumstances where they had financing, special financial agreements and tax breaks etc. Does that never apply in some cases in the European Union? Are there not cases where this quite often happens in the European Union? In particular, have European funding, structural funds, etc. never been used? Would there be a risk of us perhaps being taken to the WTO on the extent of anti-dumping measures or support?

Could you also answer one or two other questions? I understand the situation with China very clearly and I would accept your position, but one of the things that we are trying to do in the Western world at the moment is make poverty history. This is something that we have been talking about quite a lot. However, Vietnam, 30 years ago and even 10 years ago, was a very poor country, probably poorer than many sub-Saharan African countries. Why have they had the need? Surely they have been able to compete without actually putting in a support mechanism? Could you answer that? This is a country which has dragged itself from being one of the poorest and now at least has some sort of infrastructure.

I am concerned that we are going to be protective of the European shoe industry. You say not. However, I still feel concerned.

I should like you to answer one final question. I think we as MEPs and you as the Commission have missed an opportunity to get the message across about dumping. People see us as being protectionist. Your staff told me that a pair of designer boots from China cost about EUR 180 in Europe and yet only EUR 10 coming from China. If the effect of the 19% is passed directly on to the consumer, will the 19% be calculated on the EUR 180 or on the EUR 10 that it costs to bring them in?

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I have a few questions and I will not be able to speak on behalf of my group in this case because, as with the anti-dumping cases, I think we are pretty much divided and have our own views on this issue. Nevertheless, I want to thank the Commissioner for presenting his point of view and for intervening.

My starting point is that the anti-dumping measures and instruments need to be taken quite seriously. On that point, I support my colleague Mr Sturdy, who is right. If we do not use the instrument in a transparent and fair way it could become quite complicated for us.

My first question to the Commissioner is: will the EU produce an overall assessment of the conditions of competition and state intervention in the People’s Republic of China? The European Parliament would also like to receive a report on China’s compliance with WTO rules and accession commitment five years after its accession to the WTO.

Would the EC take WTO action if China and Vietnam do not stop their unfair actions within a reasonable period of time and what would these measures be?

Commissioner, do you agree that the EC agreement and the results of the AD investigations are confidential and that leaks of information may lead to market distortions? Could you explain in detail the rationale behind the exclusion of children’s footwear, especially in view of the fact that in some countries children’s footwear is worn by adults? Could you explain why the publication of the results of the anti-surveillance system were so delayed? If I am not completely mistaken, it was one year. One small point: how do you see this investigation relating to another evaluation which is currently being undertaken as regards giving China market economy status?

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de commissaris, recente cijfers van uw diensten die u blijkbaar al lang kende, hebben ons geleerd dat sinds de vrijmaking van de Europese invoer vorig jaar, de maandelijkse import uit China van schoenen is gestegen met 400% en in sommige gevallen zelfs met 900%. Nu pas hebt u dumpingheffingen aangekondigd. Volgens sommigen "too little and too late". Zij geloven dat u een en ander had kunnen voorkomen door alerter, door sneller te reageren.

De Europese schoenenindustrie is een relatief kleine sector, beperkt tot een viertal Europese landen en zelfs al voor een groot deel gedelokaliseerd. De vraag die zich stelt is, of dit überhaupt een voldoende reden is om deze sector compleet te laten teloorgaan, zeker als hij moet optornen - en dat heeft u zelf goed gezegd - tegen onbillijke handelspraktijken, zoals dumping of rechtstreekse en verdoken staatssteun.

De vrije markt is vandaag een sociaal gecorrigeerde markt waar op wereldvlak spelregels gelden die door iedere deelnemer moeten worden nageleefd. Dit is hier duidelijk niet het geval. China wil graag de voordelen van het WHO-lidmaatschap, maar vergeet dat daar ook verplichtingen aan verbonden zijn. Het is duidelijk dat de ganse wereldmarkt hierdoor ontwricht dreigt te worden. Gisteren textiel, vandaag schoenen, wat wordt het morgen?

Waarom, mijnheer de commissaris, werd er niet vroeger gereageerd? Of is de Commissie echt bang om de grote gele reus China voor het hoofd te stoten? En vooral, kan de commissaris ons uitleggen hoe wij aan de werknemers in de Europese schoenindustrie, die nu hun job dreigen te verliezen als gevolg van onbillijke concurrentie, de voordelen moeten uitleggen van dit soort globalisering?

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, there is a certain sense of déjà vu in this debate. Although anti-dumping is indeed different from the example of the multi-fibre arrangement, I believe it is no coincidence that this crisis follows the end of quotas. It is clear that in a world of completely deregulated and unfettered free trade the so-called ‘China price’ will drag costs and standards down right across the globe, with the harshest impact on the poorest. I believe we will see more cases of this kind until we recognise that the way forward is through a system of quotas that enables everyone to benefit from trade, rather than just a few.

Mr Mandelson talks about Europe being able to adapt by moving up the value-added chain, but we have had this discussion many times. He knows my view that essentially China is going to do exactly the same, and why wouldn’t it? That is not going to provide a solution for Europe and it is not going to provide a solution for the rest of the world either.

What is interesting about this case is the extraordinary lengths that the Commission appears to have gone to in order to give the impression that this is a much less serious case than it is. It almost feels as if the neo-liberal dogma and ideology are getting the better of the facts on the ground.

There are, therefore, some key questions to be answered, including the level of duties, based on injury, that the Commissioner has found: 19.4% for China and 16.8% for Vietnam. Those are apparently based on adjustments never used in the European Community before. There is real concern in the industry that they will not be enough. The exemption of children’s and sports shoes has the effect of excluding around 42% of footwear imported at dumping prices, yet for which dumping duties will not be paid. I do not believe that is fair to European producers; but it is not fair to Chinese workers either, who are working for pitiful wages – around USD 12 per week, as mentioned in reports of China Labor Watch – while at the same time social rights are reduced to an absolute minimum. Unless we suppose that the consumer is benefiting, I believe it is worth noting that the anti-dumping duties are not likely to lead to increased consumer prices, but to decrease the profit margins of the importers.

I believe that we need to be genuinely concerned about the impact of competition from companies based in China – not just on Europe, but on poorer countries such as the EuroMed countries – and recognise that until we have a system of managed trade, the winners will always be concentrated in a handful of ever fewer countries and the losers will prove to be the majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per dieci anni, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno guidato le trattative per l'entrata della Cina nell'OMC. Ora Pechino ha imparato la lezione e non esita ad applicare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio con la spietata risolutezza degna dei suoi maestri.

Le misure anti-dumping non sembrano per nulla rispettose della legislazione e della giurisprudenza comunitaria e possono avere un impatto estremamente negativo sull'intero sistema della politica commerciale comunitaria e sui consumatori: è necessario pertanto rimettere totalmente in discussione le dottrine liberiste dell'OMC.

Riteniamo importante che l'Unione europea sostenga un modello economico che ponga al centro il rispetto delle clausole sociali e dei diritti dei lavoratori in ogni parte del mondo.

L'Europa si deve adoperare maggiormente nelle diverse istanze internazionali per promuovere il lavoro dignitoso. L'Europa deve realizzare normative atte a valorizzare marchi per accertare la provenienza geografica e il rispetto delle regole sociali e ambientali.

Se non rimetteremo in discussione il liberismo dell'OMC, dopo il tessile e dopo le scarpe, vi sarà un'altra lunga lista di prodotti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, I should like to express my sympathy to Commissioner Mandelson. Commissioner, you have got an impossible job. How can 25 countries have one single trade policy? One size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.

You have also got the problem that you yourself are a free trader, a globalist, a moderniser. You recognise what is going on in the world, but you are battling against the revived economic nationalism that exists within this European Union. You simply cannot do your job and you are overseeing a regime that is laced with protectionism and sheer hypocrisy as we, of course, subsidise our own agriculture and will keep export subsidies in place until 2013.

But, in line with what John Blundell, the Director-General of the IEA, said just the other day: do you recognise that the overwhelming majority of British businesses now want British withdrawal from the common commercial policy and for us to get back to running our own trade policy? Do you recognise that?

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la liberalizzazione del mercato delle calzature dal primo gennaio 2005 ha prodotto un aumento delle importazioni dalla Cina pari al 500 per cento in un anno, determinando un'ulteriore contrazione del settore calzaturiero comunitario e facendo aumentare i fallimenti e anche la disoccupazione.

I prezzi all'importazione sono artificialmente bassi, non vi può esserci concorrenza corretta quando le basi di partenza sono talmente divaricate e non vi è equità quando impera il dumping. La conseguenza di questa situazione ha colpito anche i fornitori di calzature e di componenti dei paesi terzi, inclusi i paesi candidati e paesi in via di sviluppo che sono stati espulsi dal mercato comunitario.

Dopo la denuncia dell'industria europea, contro la Cina e il Vietnam la Commissione ha aperto un'indagine anti-dumping che, per dimensioni, è la maggiore di questo genere mai avviata dalla Comunità.

Al Parlamento però non bastano le buone intenzioni, chiediamo informazioni su punti specifici. La scomparsa del sistema delle quote che impatto ha avuto per l'industria comunitaria e per i paesi in via di sviluppo? Come intende la Commissione affrontare l'esigenza di ristrutturare il settore calzaturiero europeo? Quali valutazioni fornisce la Commissione sui risultati del sistema di vigilanza comunitario nel settore? Come procedono le indagini anti-dumping e quali sono le prospettive per la tutela dell'interesse comunitario? Intende la Commissione avviare ulteriori iniziative a livello internazionale, come avvenuto per il tessile, o aspettiamo che sia troppo tardi? La Commissione ha considerato la necessità di avviare un'indagine nei confronti della Cina nel cuore del meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto?

Il livello della protezione previsto nella proposta è troppo basso, è inadeguato, tanto più se viene spalmato su sei mesi, nel corso dei quali i cinesi non aspetteranno che il dazio raggiunga il venti per cento per esportare enormi quantità di calzature. Questo, signor Presidente e signor Commissario, non è libero mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – Panie Przewodniczący! Europa musi się bronić, to oczywiste. Wzrost o kilkaset procent importu obuwia z takich krajów jak Chiny, ale także Wietnam (jeszcze bardziej dynamiczny od tego drugiego kraju) pokazuje skalę zagrożeń. I oczywiście musimy uciekać się do pewnych instrumentów, które tylko pozornie są sprzeczne z wolnym rynkiem. Pozornie, ponieważ produkcja na takich kontynentach jak Azja, w sektorze, o którym mówimy nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem ze względu na niebywale tanią siłę roboczą. Jest rzeczą oczywistą, że Unia Europejska ma prawo bronić się i używać normalnych procedur i instrumentów ekonomicznych.

Ale apeluję o pewną konsekwencję, bo jeżeli prześledzimy, że bezrobocie w tym sektorze dotknęło kilka państw, szczególnie Unii Europejskiej, to te same kraje odmawiają uznania wolnego rynku pracy w ramach Unii Europejskiej. Myślę, że tu jest ewidentny brak pewnej konsekwencji i o tę konsekwencję, zwłaszcza do rządów tych państw członkowskich, apeluję.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous nous avez donné les chiffres: aujourd'hui, la production de chaussures en Europe a reculé d'environ 30 %, les prix à l'importation ont chuté de plus de 20 % et, surtout, le secteur a perdu près de 40 000 emplois. Six mois après le textile – nous l'avions prévu à l'époque –, le marché communautaire se retrouve de nouveau confronté à des pratiques commerciales déloyales. En effet, nous disposons, vous nous l'avez signalé, de preuves d'une intervention étatique et de l'octroi de subventions déguisées en faveur des producteurs de la Chine et du Vietnam. Or, confrontée à la constatation d'une telle violation des pratiques commerciales, l'Union européenne a le devoir de réagir et de corriger le préjudice causé à l'industrie communautaire, et ce, conformément aux règles de l'OMC.

Voilà pourquoi il est nécessaire, comme vous l'avez démontré, Monsieur le Commissaire, de mettre en place des mesures antidumping sur ces importations. Instituer un droit sur des marchandises faisant l'objet d'un dumping ne revient pas à demander au consommateur de subventionner des entreprises européennes non concurrentielles. Il s'agit plutôt, en effet, de garantir les conditions d'un commerce équilibré, qui préserve l'intérêt des consommateurs et l'intérêt des producteurs. Aussi, intervenir pour limiter les effets négatifs d'un dumping ne doit pas être perçu comme du protectionnisme.

L'Union européenne aspire à avoir des relations commerciales harmonieuses et ouvertes avec ses partenaires asiatiques pour sortir aussi ces populations de la pauvreté, mais elle aspire aussi à faire respecter des règles commerciales loyales et équitables pour tous.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). – Um ano após a abolição das últimas restrições à importação de calçado proveniente da China, estamos em condições de avaliar objectivamente as consequências da liberalização comercial neste sector e que se caracterizam por um aumento brutal das importações com as inerentes consequências para o tecido produtivo europeu.

Esta nova realidade acentua a necessidade de um acompanhamento rigoroso do processo de reestruturação em curso no sector do calçado, incentivando o esforço de adaptação do universo empresarial, reorganizando o tecido económico das regiões mais directamente afectadas e atendendo às consequências sociais das mudanças verificadas. Mas, ao mesmo tempo, é indispensável que a Comissão Europeia se empenhe em detectar e contrariar situações de manifesta concorrência desleal que agravam dramaticamente um quadro já de si problemático. A concorrência desleal constitui a maior aliada das pulsões proteccionistas. A União Europeia deve ser particularmente exigente neste domínio.

Nessa perspectiva, devemos saudar a decisão da Comissão quanto à adopção de medidas anti-dumping após a verificação de que, quer a China, quer o Vietname, têm recorrido a práticas censuráveis tendo em vista o abaixamento artificial dos preços das suas exportações neste sector. Tais práticas são particularmente inadmissíveis, tendo em conta que estes países já dispõem de extraordinárias vantagens comparativas. Daí que não possa haver lugar a qualquer tipo de contemplação calculista.

Ora, as medidas adoptadas, se bem que louváveis globalmente, sugerem-nos algumas preocupações. A opção pela implementação progressiva dos direitos anti-dumping, começando por um valor baixo, pode originar no imediato um aumento por antecipação das importações provenientes da China e do Vietname agravando, assim, a situação existente. Eis uma preocupação séria. Por outro lado, a opção pela exclusão de certas categorias de produtos do universo de aplicação das medidas também merece um claro reparo, temendo-se um aproveitamento abusivo que só poderá ser devidamente contrariado se se desenvolver, como esperamos, um trabalho rigoroso de monitorização destas importações.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – Mr President, in September I stood here and called on the Commissioner to demonstrate greater foresight in the first post-quota era. Little did I know then that since June, the Commission had statistics showing almost a 700% increase in imports of footwear from China, which indicated the serious state intervention in the sector that the Commission revealed five months later. The cynic in me suggests that these statistics were swept under the carpet in order to end the ‘bra wars’, another sticking plaster when the EU needs long-term solutions.

To add insult to injury, the Commission then went to the press with its plans for anti-dumping duties on leather shoes before even the Member States received the proposals, let alone this Parliament. Commissioner, EU manufacturers and retailers who fear the future in a market swamped with cheap Asian exports need answers, which you hide from them. They need confidence and hope, which you take away from them; and above all they require innovation, ideas and management from you, which you seem unable to provide.

Commissioner, first it was textiles, now it is shoes, next it will be furniture. Unless you demonstrate greater foresight and communicate fully with your EU partners we will not be able to work together and help European industry to face the challenge of these emerging markets.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – Voorzitter, nog geen jaar na de problemen in de textielsector staat Europa aan de vooravond van een nieuw handelsconflict met China. De snelle economische opkomst van Aziatische landen verrast Europa keer op keer en opnieuw is Europa verdeeld. De EU mag zich echter niet laten verlammen door de tegenstellingen tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten. Ook deze keer vormt het beleid van de Commissie een zwak compromis tussen vrije handel en protectionisme. De Commissie moet daarom prioriteit geven aan de ontwikkeling van een solide en eenduidig handelsbeleid met de Aziatische regio. De aaneenrijging van sectorale conflicten moet immers doorbroken worden.

Ik begrijp de frustratie van de importeurs en van de lidstaten die geen eigen industrie bezitten. Anderzijds ben ik van mening dat het van groot belang is om China te wijzen op de spelregels van de WTO. Die woorden moeten soms worden gevolgd door daden, mijnheer de commissaris. Ik roep u daarom op de geconstateerde staatsinterventie in de schoenensector ook mee te nemen in de onderhandelingen over de toekenning van de market economy status aan de Volksrepubliek China.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signor Commissario, onorevoli colleghi, siamo alle solite: dopo aver abolito ogni restrizione sulle importazioni di prodotti calzaturieri dall'Estremo Oriente e aver così danneggiato l'industria europea e italiana del settore con le ovvie ricadute occupazionali, si stanno gettando le basi della futura e certa compromissione delle sorti delle piccole e medie imprese. Queste saranno definitivamente schiacciate dalla sleale concorrenza di merci a bassissimo costo, prodotte senza alcuna seria verifica delle condizioni nella filiera di produzione e distribuzione, sia per quanto riguarda l'impatto ambientale che per le garanzie sociali e di impiego della manodopera.

Sono questi i fattori della produzione sui quali si gioca il vantaggio dei costi d'impresa, che alterano slealmente ogni capacità di concorrenza e la trasformano, invece cha da gioco del libero mercato, in aperto dumping contro gli interessi non solo di un settore, ma dell'intera comunità.

Chiedo che la Commissione intervenga in difesa del settore calzaturiero dalla concorrenza sleale dei prodotti importati da paesi extra UE, anche alla luce del fatto che le misure di vigilanza che l'Unione ha finora intrapreso si sono dimostrate praticamente inutili.

Rivendichiamo non solo vigilanza, ma anche difesa attiva del genio e della qualità dell'impresa calzaturiera europea, limitando fortemente le importazioni, imponendo dazi e certificando l'eticità sociale ed ambientale dei prodotti, come da me sollecitato già in altre occasioni richiesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν με θεσμική και πολιτική συνέπεια ένα πολυμερές, ισορροπημένο και ελεύθερο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Εννοώ ένα σύστημα που στηρίζεται σε ακόμη πιο αυστηρούς κανόνες, σε πιο ενισχυμένους θεσμούς, σε πιο διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες.

Η αύξηση των εισαγωγών στα δερμάτινα υποδήματα έως και 500% το 2005 - ο κ. Baron Crespo ανήγαγε το ποσοστό αυτό σε 900% - δεν είναι μόνο προϊόν της απελευθέρωσης. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι προϊόν αθέμιτων πρακτικών κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου εκ μέρους της Κίνας και του Βιετνάμ, εκ μέρους δύο αναδυομένων οικονομιών.

Όπως ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους, χθες είχαμε την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και τον αφανισμό εκατοντάδων παραγωγικών μονάδων στον κλάδο της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας, σήμερα στην υπόδηση. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το υπαινιχθήκατε. Και σ' αυτό το μήνυμα είμαστε σύστοιχοι. Είμαστε μαζί σας. Ναι στον ανταγωνισμό, όχι στη φανερή ή συγκεκαλυμμένη στρέβλωσή του. Οι δασμοί αντι-ντάμπινγκ -πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό- δεν είναι προστατευτικό μέτρο αλλά είναι μέτρο νόμιμης εμπορικής άμυνας. Για να είναι μάλιστα αποτελεσματικό αυτό το μέτρο θα πρέπει οι δασμοί να είναι ανάλογοι του ποσοστού του ντάμπινγκ.

Σε όσους προβάλλουν το επιχείρημα της καλύτερης τιμής κατά της επιβολής δασμών, αντιτάσσω το ερώτημα: ωφελήθηκαν οι καταναλωτές από τη μείωση των τιμών εισαγωγής μετά την απελευθέρωση; Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ωφελήθηκαν οι ολίγοι προμηθευτές προϊόντων από την Κίνα και το Βιετνάμ. Η Επιτροπή οφείλει να οργανώσει τη θεσμική της επίθεση. Επίθεση συστημικής σύγκλισης, αποτελεσματικής προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, επίθεση κατά του οικολογικού και κοινωνικού ντάμπινγκ, κατά αδιαφανών και αθέμιτων πρακτικών και κρατικών παρεμβάσεων. Διαφορετικά, η σώρευση εμπειριών παραβίασης των κανόνων του διεθνούς εμπορίου με εκ των υστέρων αντίδραση της Ένωσης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στη θεμελιώδη αρχή της απελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, depuis la suppression du régime des quotas, l'an dernier, les importations en provenance de la Chine ont, cela a été évoqué, augmenté de manière spectaculaire: environ 500 %.

Ceci a de lourdes conséquences sur la compétitivité du secteur européen de la chaussure, qui, face à cette déferlante d'importations à très bas prix, connaît un nombre de faillites dramatique, sans compter les pertes d'emplois qui les accompagnent.

Par ailleurs, nos fournisseurs traditionnels, pays candidats et pays de la zone Euromed, ont été évincés du marché communautaire. La Commission reste muette à ce sujet et ne semble pas vouloir évaluer l'impact des dommages de cette libéralisation.

Suite à la plainte déposée par les acteurs de cette filière, vous avez ouvert une enquête antidumping. Ses résultats alarmants mettent au jour des preuves incontestables d'interventions étatiques et de pratiques de dumping social, avec un préjudice matériel pour nos industries.

Pour lutter contre cette distorsion des règles élémentaires du commerce international, vous nous proposez aujourd'hui des mesures. Je m'inquiète cependant de l'entrée en vigueur progressive de ces droits antidumping sur une période de cinq mois, un précédent qui me semble peu opportun, juridiquement contestable et non exempt d'effets pervers. Ces droits devraient permettre d'éliminer ou le dumping ou le préjudice. Or, les taux progressifs proposés ne répondent à aucune de ces deux conditions alternatives. Enfin, l'exclusion des chaussures pour enfants me paraît injustifiée et incompréhensible. Vos propositions pourraient, très vite, se révéler insuffisantes face à l'ampleur des préjudices subis par nos entreprises.

D'autres initiatives pour contrer ces pratiques commerciales déloyales pourraient être prises, par exemple la possibilité d'ouvrir une enquête dans le cadre du mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations chinoises, instrument qui a pour avantage d'être simple et efficace.

Si les États membres vous en faisaient la demande, la Commission envisagerait-elle d'y avoir recours? Est-il envisageable, Monsieur le Commissaire, de faire une évaluation de la mise en œuvre effective des règles commerciales de l'OMC par la Chine ainsi que du respect par celle-ci des pratiques commerciales équitables et loyales, à l'inverse des violations patentes du droit de l'OMC auxquelles elle se livre? Vos propositions ne sont ni fortes ni éclairées. Après le textile l'an dernier et la chaussure aujourd'hui, quels autres secteurs auront à subir, demain, ces pratiques déloyales?

 
  
MPphoto
 
 

  Giulietto Chiesa (ALDE). – Signor Commissario, onorevoli colleghi, l'esame della situazione italiana del settore delle calzature mi induce a chiedere una modifica sostanziale delle misure da lei proposte e in parte accettate dal governo italiano. L'Italia sta già pagando prezzi altissimi in termini di occupazione.

La mia è una richiesta non in nome del protezionismo, ma di un calcolo degli effetti sociali. Non si tratta di affermare o di negare la globalizzazione o il mercato, la sua analisi è teoricamente misurata e anche realistica. Si tratta di una questione di accenti: il sentiero fra il paradiso e l'inferno è stretto. Stretto come poter distinguere, come lei ha qui ripetuto, tra una dura concorrenza e una concorrenza sleale.

Mi baso sulle sue parole: Cina e Vietnam hanno violato le regole. Lei propone di reagire, ma le proporzioni del dumping sembrano assai superiori a quelle dei dazi che lei propone. Penso francamente che le sue misure debbano essere rinegoziate, cambiando sia i valori che i tempi, cioè applicazione immediata dei dazi, non tra qualche mese, e il loro innalzamento escludendo dall'esenzione daziaria le scarpe anche quelle di tipo staff. Altrimenti non si difenderanno né i produttori né i consumatori europei, né si renderà un buon servizio al mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – Monsieur le Président, à Romans, dans la Drôme, le taux de chômage est de 18% − le double de la moyenne française − car le secteur de la chaussure y est sinistré et les savoir-faire ancestraux partent. Cette faillite provient de l'application anachronique du modèle ricardien qui fonde votre politique. La nouvelle division internationale du travail a poussé les pays à bas salaires à se spécialiser dans les industries de main-d'œuvre, quand les pays à haute épargne se concentrent sur les industries très capitalistiques.

Aujourd'hui le capital, assoiffé de croissance, part également dans ces pays. Ainsi, les pays de l'Union, qui avaient une haute productivité et de hauts salaires, sont terrassés par des pays à productivité égale et à bas salaires.

Pour que l'issue ne soit pas fatale, il faut relire le libéral Maurice Allais, il faut redécouvrir les vertus de feu le tarif extérieur commun, il faut se protéger à l'extérieur pour être libre à l'intérieur de l'Union. Sans cela, toutes nos industries de main-d'œuvre suivront le pas de l'industrie de la chaussure.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – Herr kommissionär! Unionens historia när det gäller antidumpning förskräcker. Välorganiserade särintressen tillåts gång på gång genom tullar söka små vinster som blir till stora kostnader för konsumenterna.

När kommissionen introducerade tullar på tv-apparater fick konsumenterna betala två kronor för varje krona som industrin tjänade. Vid tullarna på pakistanska sänglinnen gav varje krona för producenterna våra konsumenter en kostnad på tre kronor. I fallet med den norska laxen var det ännu värre: där kostade varje krona som laxproducenterna tjänade konsumenterna hela 70 kronor. Kommissionen missar konsekvent att ta tillräcklig hänsyn till konsumenterna och därmed gemenskapsintresset.

Nu är man på väg att göra om samma misstag en gång till – när det gäller skor från Kina och Vietnam – men den här gången vet vi på förhand priset för politiken. Danska regeringen gjorde en studie som visade att kostnaderna för konsumenterna i unionen är åtta gånger större än vinsterna för producenterna, och totalt förlorar unionen över två och en halv miljard kronor.

För Sverige är siffran ännu läskigare. Varje krona svenska producenter tjänar kostar de svenska konsumenterna 44 kronor. Totalt ska de svenska konsumenterna räkna med att betala nästan 60 miljoner mer för sina skor. Det enda land i unionen där det beräknas vara en vinstaffär är Slovakien. Där beräknas man tjäna 300 000 kronor. Det blir billigare om vi här i Europaparlamentet skramlar ihop pengarna, så slipper medborgarna pålagan.

Ärligt talat tror jag inte att detta är ett misstag. Kommissionen har trots allt medvetet valt att jämföra med dyra skor från Brasilien, mätt importökningen innan kvoten avskaffats med den efter att kvoten avskaffats. Man har inte gett en enda fabrik marknadsekonomisk status, trots att man erkänner att de köper läder och arbetskraft marknadsmässigt. Jag är allvarligt oroad över den tilltagande protektionism som jag möter i unionen och jag hoppas att detta är sista gången kommissionen ger vika för protektionisternas krav på bekostnad av medborgarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – Señor Presidente, el sector europeo del calzado vive una situación de dificultad por dos cuestiones: por un lado, está soportando prácticas desleales, y, por otro, todavía se encuentra, señor Comisario, con dificultades arancelarias y otras barreras en la práctica a la hora de acceder a mercados de terceros países.

Creo que todo esto hace necesaria una acción eficaz frente al dumping, que permita reaccionar de forma justa, pero a la vez ágil, de manera que evitemos, como ha sucedido con el textil, que, entre que se toman medidas y no se toman, se produzcan movimientos especulativos y promovamos al final un aumento mayor de las importaciones.

La propuesta de la Comisión sobre el procedimiento antidumping relativo al calzado originario de China y Vietnam es una expresión razonable y equilibrada, pero contiene elementos sorprendentes que mucha gente no puede entender, como es la exclusión de las medidas que usted ha propuesto del calzado infantil, que, como usted sabe, no es en muchos casos utilizado sólo por los niños, y también del calzado deportivo de tecnología especial (STAF).

Si existe dumping, habrá que imponer los derechos que sean efectivos para garantizar unas condiciones de competencia justas y, en ese sentido, el nivel de los derechos y su aplicación práctica deberían basarse en su efectividad, es decir, en la eliminación efectiva del dumping.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – Herr Präsident, geschätzter Herr Kommissar! Es fehlt uns eine Strategie, wie sich die Europäische Union der Globalisierung stellt. Wir haben jetzt den Globalisierungsfonds für die Vergangenheitsbewältigung. Aber welche Lösungen haben wir für die Zukunft? Meine erste Reaktion auf diesen Fall war: Wir haben es mit Protektionismus wie beim Thema „Textil“ zu tun. Das wäre schlecht, denn wir brauchen den freien und fairen Marktzugang weltweit. Er ist wichtig für unsere Produzenten innerhalb der Europäischen Union. Und es ist wichtig, dass wir als Europäische Union die Regeln einhalten, denn wir verlangen das von den anderen Handelspartnern auch.

Nachdem ich mehr Informationen bekommen hatte, wurde mir klar, dass es kein Protektionismus, sondern Dumping ist. Und mir wurde klar, dass die Maßnahmen, die Sie ergreifen, technisch viel besser angelegt sind als damals bei den Textilien. Aber mir wurde ebenfalls klar, dass unsere Maßnahmen wieder inkonsequent sind, und Inkonsequenz wird uns von den Chinesen als Schwäche ausgelegt werden. Warum wir die Sportschuhe aus dem Verfahren ausgeschlossen haben, macht noch Sinn. Aber warum nehmen wir die Kinderschuhe aus? Entweder es ist Dumping oder nicht.

Mit den Auswirkungen auf die Verbraucher bei den Kinderschuhen zu argumentieren, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, denn von den Importpreissenkungen der letzten Jahre haben die Verbraucher überhaupt nicht profitiert. Und wenn man sich anschaut, dass bei einem Importpreis von 6,50 Euro der gleiche Schuh im Endpreis 120 Euro kosten kann, dann wird deutlich, dass auch die angeblichen Preissteigerungen von 20 %, vor denen die Importeure warnen, vollkommen ungerechtfertigt sind.

Schauen wir uns das Thema „China“ an. Was sind die Ursachen des Dumpingfalls? Einerseits habe ich da große Unruhe. Die Unternehmen sind nicht in der Lage, sauber Buchhaltung zu führen oder für eine saubere Leitung zu sorgen. Das ist ein Teil der Begründung. Aber auf der anderen Seite mache ich mir auch große Sorgen über den immer größeren staatlichen Anteil am Dumping, über nicht gerechtfertigte Grundstückspreise, über Steuerermäßigungen für Exportunternehmen, faule Kredite der Banken, Rohstoffkosten, die subventioniert werden, und vieles anderes. Daher macht es einfach keinen Sinn, in diesem Zusammenhang China – wie es Teile der Kommission scheinbar wollen – den Markwirtschaftsstatus zuzuerkennen. Wir müssen auch hier konsequent bleiben.

Ich wünsche mir in Zukunft in all diesen Fällen mehr Konsequenz und ein besseres Einhalten der Regeln unsererseits.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE). – Começo por apoiar a proposta de adopção de medidas anti-dumping no sector do calçado. Era o mínimo que temos de exigir porque o dumping destrói a essência e a razão de ser do comércio livre e a indústria europeia não pode morrer por apatia e cumplicidade com tais práticas.

Por falta de tempo, limito-me a dois comentários. Uma vez confirmado o dumping, não faz sentido que este continue a ser tolerado. Ora é isto que na prática vai acontecer com o gradualismo previsto para a aplicação das medidas anti-dumping. Este gradualismo não se justifica.

Segundo comentário: a exclusão do calçado infantil é absolutamente inaceitável. Ela não tem justificação, não tem base legal nem qualquer suporte técnico. Manter esta, assim como outras exclusões injustificadas, compromete totalmente a credibilidade destas medidas. Solicito, pois, veementemente, a reponderação destes aspectos.

Por último, é vital que a Comissão saia de uma posição permanentemente reactiva e comece a apresentar resultados concretos na sua prioridade política de abertura a mercados terceiros para as exportações de calçado europeu nomeadamente, e em particular, os mercados do Japão, os mecanismos de acesso ao mercado da Rússia e a abertura da própria China.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, I wish to begin by thanking the Commission for learning from its past experience. I am glad the decision has been taken not to impose quotas on import issues since this would have been disastrous for the whole supply chain and for consumers, and I think we all agree on that.

However, we need to ask in whose interests these anti-dumping duties are being imposed. I cannot see how consumers will benefit. Whether we like it or not, European citizens are voting with their wallets and buying imported footwear. Imposing duties could punish consumers by increasing the price they pay for their footwear.

I agree that some of the predicted price rises may be alarmist, but there will be price rises. We are told that a 20% duty on the import price of shoes should not lead to a large increase in the retail price. Retailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties. However, in this day and age I am astounded that the Commission believes that it knows best how retailers and shoe companies should run their businesses and how much they should be charging their customers. What has happened to the laws of supply and demand between sellers and European citizens and consumers?

If the Commission truly feels that retailers are making too high a margin on shoes, then it should launch an investigation into the competitiveness of the shoe industry, not punish retailers and the supply chain by using the blunt instrument of anti-dumping duties. Is pushing up the prices of shoes from China and Vietnam really going to help European producers, or will it simply force retailers to source their shoes from other non-EU markets, such as India?

Finally, can we really take the high ground and complain about the Chinese Government subsidising the footwear industry when we spend so much of our EU budget on subsidising inefficient farmers? Let us in the EU throw away the post-war protectionist model and take a lead in embracing globalisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Pia Elda Locatelli (PSE). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei solo dire che ha l'impressione di occuparmi di un guscio ormai vuoto. Sono state escluse le scarpe sportive, ma come si definiscono le scarpe sportive? Sono state escluse le scarpe da bambino che io e molte, molte altre donne, portiamo ancora senza essere più bambine da molti anni.

L'applicazione delle misure anti-dumping è avvenuta con una gradualità che non si era mai vista prima, soprattutto si propongono dazi anti-dumping che non servono a fronteggiare una situazione di concorrenza sleale che la Commissione stessa definisce grave.

E allora le chiedo: Non crede che dietro la difesa dei consumatori, in particolare delle famiglie più povere, come lei ha scritto su Le Figaro di domenica, ci sia anche o forse soprattutto, non saprei, il tentativo di salvaguardare gli interessi delle multinazionali?

Non crede che la politica, che io a volte valuto ambigua, della Commissione possa mettere in pericolo lo strumento importante, per non dire unico, della politica commerciale europea?

Vorrei, infine, che lei commentasse quello che sta succedendo nel caso della biancheria da letto perché, anche in questo caso, non si capisce bene l'azione della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Member of the Commission. Mr President, if you do not mind I shall not go along the course of answering the point about bed linen at this precise moment. In the time I have available I think it would be better to stick to shoes, but I can assure you that the question of any anti-dumping duty on bed linen will be properly assessed and properly applied as, in my opinion, it is at the moment.

I think that the value of debates such as this and the important role of this Parliament are demonstrated by the very important and insightful observations that have been made during the last 45 minutes. My role on behalf of the Commission is to listen to what honourable Members have to say and to reflect very carefully on the points and arguments that have been raised. I can assure you I will reflect on them and on the observations made by Member States so that when I come back to the Commission with final recommendations I will be able to do so having heard the variety, diversity and range of different points and arguments that have been made.

However, having heard so many people this afternoon complain that my intervention is protectionist, unnecessary and unjustified, alongside a slightly greater number of Members of this House who have complained that I am not going far enough, my actions are inadequate and that I should go further, I am tempted to make the easy observation that perhaps I have got the measures just about right between those two rival points of view! However, tempting as it is to make that rather cheap observation, I am going to avoid doing so.

I should like to say, though, that I agree particularly with Mr Papastamkos and Mrs Saïfi, both of whom see the need to intervene against anti-competitive and trade-distorting behaviour by our partners, but at the same time to do so with a degree of perspective and balance that I think it behoves me to uphold. I think Mr Assis is right in that, in the provisional measures that are introduced, it is important that we maintain careful monitoring and surveillance of the effect of what we are doing so as to ensure that, if there is circumvention of our duties, we are able to review the situation and perhaps take revised action when we come to the definitive stage of our measures later this year.

Let me very quickly respond to some of the other points that have been made.

Some have drawn a parallel between the proposed action on shoes and the action that we took on textiles. They are very different cases. In the case of textiles, we were dealing with fairly-traded goods, albeit subject to a dramatic and sudden increase in volume following the lifting of quotas on Chinese textiles at the beginning of 2005. We therefore took a safeguard measure by the introduction of quotas, as we are entitled to do. We were not, as in this case, dealing with anti-competitive measures – dumping actions – that attract an anti-dumping measure in the form of a tariff duty – not a quota and not a physical limit. Therefore I do not anticipate our running into the temporary teething problems that we had in the case of textiles. This should be remembered by those who describe the textile period as involving us in some sort of war or battle with China. Far from it. We were able to agree with China the measures that we took, in a very unwarlike way.

Two other points were raised by a number of Members. One concerns the impact on consumer prices. Let us put this case into perspective. It concerns only nine pairs of shoes from every 100 pairs bought by European consumers; in other words, a fraction of the product range. A duty would be just over EUR 1.50 on average wholesale prices of EUR 8.50 on shoes which then sell for between EUR 40 and EUR 120, as opposed to a duty which would simply amount to EUR 1.50. Please do not tell me that EUR 1.50 cannot be absorbed across the supply chain by importers and retailers, especially importers and retailers who have benefited from low import prices from China and Vietnam but who have not passed on the effects of those cheaper import prices to consumers – a question that consumers may put to their retailers if they are able to encounter them at some stage in the future.

A number of Members have asked me why I am proposing to exclude sports technology shoes and children’s shoes. In the case of the sports shoes, these are excluded from the investigation because they are not produced in Europe in sufficient quantity to qualify as being potentially harmed by dumping. There is therefore no injury to European producers because they barely exist in the case of these sports shoes.

In the case of children’s shoes, the exclusion I am proposing is on the grounds of Community interest. Young children need three to four pairs of new shoes per year. The impact of a duty on the price of such shoes is therefore potentially greater than it is for ordinary shoes.

In my view, parents should not see any potential hurdles put in the way of buying good-quality shoes for their children. Those who want me to reclassify the customs segmentation for these shoes should bear in mind that the customs classification for children is up to size 37½ with heels less than 3cm. Whilst I am prepared to discuss that with my colleagues in TAXUD, it is a classification that I am given, not one that I propose.

Let me make just briefly one or two other quick observations. There was a suggestion that the investigation had taken too long. This sampling takes time. I am obliged by the regulations that exist within the European Community to observe very strict procedures and use very strict reference countries and companies when I am investigating those of another country that does not enjoy market economy status.

Therefore, just as I cannot anticipate dumping complaints – some Members were complaining that I do not show enough foresight, as if I have a crystal ball before me that is going to reveal where the next dumping complaint is going to come from – I cannot pre-empt proper procedures and investigations that are laid out in our regulations and which I am obliged to follow in detail.

Let me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality. I do not understand this. Member States received the Commission’s working document before my press conference on 23 February. The moment these working documents go out to Member States I can assure you that they are as good as published to the media. I therefore have to clarify them immediately and explain and justify what I am doing. This certainly does not deprive Member States of their right to express an opinion on the case or to receive detailed replies from the Commission’s services.

I shall leave the matter there, except to say in conclusion that it is very important that we see what is happening in China, Vietnam, India and other Asian countries in some perspective. Of course there is tough competition and there is a difficult challenge for European producers and manufacturers to rise to, and we have an obligation to do everything we can to help European producers rise to this challenge and to help those employed in companies adjust to the challenges and the new circumstances of international trade which we are experiencing. I do not believe that a proper and legitimate way of helping people to adjust to these new forces in the global economy is to encourage people to shelter from them or to pretend that, if we close our eyes or cover our heads with a blanket, these changes, challenges and new sources of competition will somehow go away and leave us alone so that we do not have to respond to them.

Any politician giving that sort of message to the public would be guilty of false leadership, and poor leadership to the public, who need to understand what is going on and help to respond to it. We cannot maintain the pretence that we in Europe, by retreating from the competitive challenge we are facing in the global economy, will somehow be able to hide from it and, at the same time, maintain our living standards and our prosperity in the future. We cannot and will not do that.

We have to respond to this challenge by putting the emphasis on our competitiveness, innovation and ability to respond to change and to compete more effectively in the future. If we do not rise to that challenge and do not set that out to our public, we cannot blame them subsequently for reacting with fear and mystification to what is taking place in the global economy.

(Applause)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). – Mr President, I would like to ask the Commissioner if he could make a short comment on a question raised by many of our colleagues on granting market economy status to China.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Member of the Commission. Mr President, China is not yet qualified to receive recognition of market economy status by Europe. There are technical criteria that China needs to fulfil, and it is making progress towards doing so. Indeed we can, should and are giving every assistance to China to enable it more easily and rapidly to make the technical changes that will enable it to fulfil those criteria. It is important to do that.

Let me add this related comment. The environment in which Member States and Members of this House come to judge the market economy status of China will be helped and encouraged by China doing more than it is at the moment to open its markets to our exports and to others’ trade, to make sure that it is in full compliance with its WTO accession commitments, and to make sure that where it is taking longer than is reasonable to move towards full compliance with those commitments and WTO rules it makes the necessary changes sooner rather than later. If China were to do that, and to respond to the anxieties felt in Europe and around the world about the growth of its export capacity in a way that rebalanced the terms of trade – so that as well as people seeing goods coming in ever-growing numbers from China, they were also to see those containers being refilled and returned to China with European and other goods – it would do more than anything else to still public anxiety about what we are seeing in China. Understandably, people in Europe see the growth of China’s market as a threat, but we must understand it as a huge opportunity for us in Europe to sell our own goods and services to that market in future.

However, China has a responsibility to make sure that no artificial or unreasonable barriers remain in place to European goods and services being sold to the Chinese market in ever-growing numbers. When we get that equation right, then perhaps people will be able to look more sympathetically, as well as technically, at the issue of China’s market economy status.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – Apprezzo l'impegno della Commissione nell'ascoltare le istanze delle PMI europee preoccupate dall'incremento delle importazioni da paesi terzi, e l'ultima proposta di dazi compensativi antidumping sulle calzature in pelle contro Cina e Vietnam. Ritengo tuttavia le misure proposte ancora profondamente inadeguate alla gravità della questione. Inadeguati i dazi proposti, troppo bassi e quindi inefficaci. Inadeguata la gradualità temporale (6 mesi), procedura troppo debole per un caso cosi grave di dumping. Inaccettabili inoltre le esclusioni delle calzature sportive non professionali e quelle da bambini (in cui possono rientrare anche quelle femminili).

Ricordo inoltre che un’altra fondamentale richiesta, l’introduzione obbligatoria del marchio di origine per i prodotti in entrata nella UE, si trascina da 2 anni senza riuscire a trovare un accordo tra i Paesi Membri.

Occorre inoltre affrontare l'inquietante l'aumento delle "triangolazioni", ossia di movimenti anomali di prodotti con lo scopo di aggirare controlli doganali più stringenti (le importazioni dal Belgio sono aumentate del 17,8% in quantità, cosa assolutamente inspiegabile). Gli appelli della Commissione al bisogno di cambiamento innovazione sono ragionevoli ed interessanti, ma hanno un senso soltanto in un ambiente competitivo realmente equo e leale, e la Commissione ha il dovere di vegliare che il mercato internazionale sia tale.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE). – I want to raise with the Commissioner the plight of a factory in my constituency – 'Dickies' in Midsomer Norton, near Radstock in Somerset – whose future and workforce are threatened by any adverse outcome from your services' current investigation of an anti-dumping complaint regarding protective footwear imported from China.

I have met with representatives of both management and the workforce, including trade union representatives from GMB, and they are united in stating that jobs and livelihoods are at stake should the Commission impose anti-dumping duties on this particular sector. The imported footwear from China underpins the distribution and manufacturing sections in the Midsomer Norton plant. Those who introduced the complaint do not manufacture generally in Europe, but source form other third countries rather than China. I believe the investigation will find that no damage has been done to European industry by these imports from China and in fact the plants concerned, most of which have applied for market economy status, have not engaged in dumping. Stop this threatened tax on protection, relieve people's understandable concerns and close the file as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – É preocupante a situação do sector do calçado, nomeadamente em Portugal.

Apenas como exemplo, dezenas de empresas do Distrito de Aveiro encerraram ou diminuíram o número de trabalhadores durante 2005, como acontece na Ecco ou na Rhode. Aumenta o desemprego e o risco de pobreza, sendo de recordar o encerramento da empresa C&J Clarks, em Castelo de Paiva, e as promessas de apoio, de formação e de subsídios aos trabalhadores, que dois anos depois se encontram entregues à sua sorte.

Mais uma vez se torna necessário denunciar que:

- Com o vertiginoso aumento das importações de calçado de países terceiros, não foram os denominados consumidores que se viram desafogados nas suas bolsas, mas os grandes retalhistas e distribuidores que acumularam fabulosos lucros;

- A responsabilidade pelo encerramento de empresas e perda de postos de trabalho não é de países terceiros, mas da União Europeia que é a primeira a promover a concorrência e a liberalização do comércio internacional e que mantém um valor do Euro que prejudica os sectores produtivos e exportadores, como o do calçado.

Com esta política perdem os trabalhadores, perdem as pequenas, médias e micro empresas, perdem países, como Portugal - aliás como estudos e, mais importante, a realidade comprova.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – It is clear that the EU is facing new competitive challenges on the world market, challenges which cause anxiety and uncertainty for our industry, our workers and our consumers. Yet as we adjust to the new global environment we must avoid the populist appeal of protectionist measures which are at best a short-term panacea for long-term ills.

In this instance, however, it appears that there has been a well-documented case of dumping and injury to the European industry. Whilst I fear that some EU companies with good employment standards and interests in the Far East (for example Clarks shoes) will be hit by these measures, I am pleased to see certain exemptions to the punitive tariff proposed by the Commission have been obtained, namely in the sensitive children’s footwear sector.

On balance I think that the Commission has hit the right note here. I am inclined to agree with the Commissioner when he states that consumers should be more concerned about the mark-up enjoyed until now by retailers on goods produced cheaply in poor employment and environmental conditions and then sold below the cost of production. Our partners must now address these social and employment issues, issues which we ourselves have faced and dedicated much time and effort to overcoming jointly through the European project.

 

16. Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (rozprava)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Adeline Hazan, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (2005/2175(INI)) (A6-0049/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Adeline Hazan (PSE), rapporteur. – Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis de l'occasion qui nous est donnée de débattre aujourd'hui de l'espace judiciaire européen, sur la base du rapport que j'ai rédigé sur l'évaluation, très récente encore et donc forcément parcellaire, d'une année de pratique du mandat d'arrêt européen. Nous avons déjà eu l'occasion de discuter de cette question.

Avant de m'arrêter précisément au mandat d'arrêt européen, je voudrais faire un petit rappel, car, derrière ce concept d'espace de justice, né très progressivement après l'appel de Genève en 1996, il y avait l'ambition de donner au citoyen un sentiment commun de justice dans un environnement où les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher que cette liberté ne soit détournée ou ses droits bafoués.

En octobre 1999, le Sommet de Tampere avait marqué une étape importante, avec l'instauration du principe de la reconnaissance mutuelle. Ce changement a été radical. Il implique une confiance mutuelle, l'exercice d'une souveraineté partagée et la reconnaissance de l'espace de l'Europe comme un territoire commun.

Depuis lors, on l'a vu, des difficultés perdurent et une prise de conscience est nécessaire. Le souffle et l'ambition qui animaient les chefs d'État à Tampere n'ont pas animé d'un même enthousiasme, il faut le dire, les discussions sur les textes présentés depuis lors. La reconnaissance mutuelle a inspiré de nombreux projets, mais la mesure emblématique, certes, est la création du mandat d'arrêt européen. Il constitue en effet une avancée certaine, qui se heurte toutefois à des difficultés persistantes.

Quel était donc l'objectif de cette mesure, officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2004?

Le mandat d'arrêt européen s'applique à un plus large éventail de délits que ceux couverts par l'extradition. Grâce à ce mandat, la remise, et c'est un avantage, est devenue un processus totalement judiciaire et non plus politique. Enfin, le droit de l'Union devient lisible par les praticiens alors que le droit actuel en matière d'extradition s'appuie sur un millefeuille de conventions bilatérales et nationales. De plus, il est rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l'article premier de la décision-cadre, que, dans l'émission comme dans l'exécution du mandat d'arrêt, les États membres et les autorités judiciaires doivent veiller au respect scrupuleux des principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux.

Une fois posés les principes de cet instrument, qu'en est-il de la pratique? Nous disposons aujourd'hui d'une évaluation menée par la Commission européenne sur une courte période, je l'ai dit, et nous devons donc rester prudents face aux résultats de cette évaluation, qui devra être complétée. Certains des objectifs prévus ont été parfaitement atteints. Récemment, par exemple, le mandat d'arrêt a été d'une grande utilité dans la poursuite d'un Éthiopien suspecté par les autorités britanniques d'avoir participé aux attentats de Londres. Son extradition par les autorités italiennes a été obtenue en un temps record. Un autre succès fut l'arrestation d'une magistrate corrompue, recherchée par son pays, la Grèce.

Le mandat d'arrêt européen est un succès indéniable, avec 3 000 mandats émis en 2004, 1 000 personnes arrêtées et 650 personnes remises. Les chiffres de 2005 montreront certainement une augmentation mais ils ne seront officiellement disponibles que d'ici juin/juillet. La procédure d'extradition est très raccourcie. Avec le remplacement de l'ancienne procédure d'extradition par le mandat d'arrêt européen, la durée moyenne des procédures est passée de neuf mois à 43 jours, ce qui est un gain appréciable à la fois pour les juges et pour les justiciables. Et, enfin et surtout, la procédure n'est plus du tout politisée puisqu'elle ne passe plus par les gouvernements mais seulement par la justice.

Force est toutefois de constater plusieurs pierres d'achoppement sur lesquelles bute son application. À titre d'exemple, à l'automne dernier, la justice espagnole a déclaré nul le mandat d'arrêt européen émis par l'Allemagne, en réponse au refus de Berlin d'extrader le ressortissant germano-syrien Mamoun Darkazanli, figure présumée d'Al-Qaïda. Plusieurs États membres tentent aussi de récupérer des éléments du système traditionnel, c'est-à-dire le contrôle de la double incrimination. Aux motifs facultatifs de non-exécution prévus par la décision-cadre, certains États ont ajouté d'autres motifs de refus.

Plus important encore, la question des droits fondamentaux a donné lieu à des problèmes de transposition importants en Pologne et en Allemagne. Il faut interpréter cette difficulté par une incompréhension du principe de la reconnaissance mutuelle. Or, ce principe est précisément la base de toute la construction de l'espace judiciaire européen.

En conclusion, je dirais que le mandat d'arrêt européen marque un grand pas en avant dans la lutte contre la criminalité, avant tout au service des citoyens, et dans l'instauration de l'espace judiciaire européen. Il n'en reste pas moins que les difficultés sont encore nombreuses et qu'elles ne doivent pas être sous-estimées. La première difficulté tient à la trop grande disparité de nos systèmes judiciaires. La seconde difficulté est que la plupart des États tiennent encore trop à vouloir contrôler l'entraide judiciaire internationale. Même si le système judiciaire est le produit de l'histoire, il va falloir régler les questions qui se posent. Conclusion: faut-il plus ou moins d'harmonisation? Je pense qu'il en faut plus. Faut-il aller plus avant dans la reconnaissance mutuelle des systèmes? Je le pense également.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission Frattini, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, sehr geehrte Damen und Herren des Europaparlaments! Ich danke Ihnen namens der Präsidentschaft an erster Stelle herzlich für diesen Bericht, den Sie über die Bewertung des Europäischen Haftbefehls ausgearbeitet haben und den ich auch mit großem Interesse gelesen habe. Auch ich teile aus Sicht der Präsidentschaft Ihre Ansicht, dass der Europäische Haftbefehl im Grunde genommen eine Erfolgsgeschichte ist. Er ist sicherlich ein Meilenstein in der Verbesserung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere bei unserem gemeinsamen Anliegen, nämlich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus.

Es ist auch – und ich glaube, auch darüber sind wir uns einig – ein ganz neuer innovativer und exemplarischer Charakter, den wir hier vorfinden und der ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, das auch von der Frau Abgeordneten Hazan mehrfach genannt wurde und auf das wir uns seit dem Rat von Tampere geeinigt haben, weiter ausbauen können. Dieser Europäische Haftbefehl ist – zumindest für uns im Rat – die Basis für all die weitere Arbeit, die wir in diesem Zusammenhang tun werden. Es freut mich ganz besonders, dass auch das Europäische Parlament diese Auffassung teilt.

Blicken wir zurück: Vorher hatten wir ein sehr langsames, schwerfälliges und vielfach von politischen Entscheidungen abhängiges Auslieferungsverfahren. Das war ein Zustand, der für uns alle, die wir hier tätig sind, wirklich unerträglich war. Mittlerweile haben alle 25 Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss zum Europäischen Haftbefehl in innerstaatliches Recht umgesetzt. Wenn wir heute die Situation betrachten, so haben wir ein rasches, effizientes und grundsätzlich den unabhängigen Gerichten vorbehaltenes Übergabeverfahren. Das ist bereits ein ganz wesentlicher Vorteil, der durch diesen Rahmenbeschluss erreicht werden konnte.

Wichtig ist auch, dass die Dauer der Überstellungsverfahren – auch das wurde von meiner Vorrednerin bereits ausgeführt – ganz wesentlich verkürzt werden konnte. Bis dato betrug die Dauer der Überstellungsverfahren durchschnittlich circa neun Monate, mittlerweile hat sich die Durchschnittsdauer auf 40 bis 45 Tage verkürzt. Das ist vor allem im Hinblick auf die Grundrechte ein ganz wesentlicher Fortschritt. Denn Sie wissen ja alle, dass wir nach Artikel 5 Absatz 3 der Menschenrechtskonvention eine Verpflichtung haben, zur Beschleunigung von Verfahren beizutragen, bei denen Menschen in Haft genommen werden. Durch diesen Rahmenbeschluss zum Europäischen Haftbefehl haben wir dieser Verpflichtung ganz maßgeblich entsprechen können.

Entgegen den Befürchtungen, die Sie in Ihrem Bericht angesprochen haben, wonach in den Entscheidungen nationaler Verfassungsgerichtshöfe mancher nationale Umsetzungsaspekt kritisch betrachtet wird, sehen wir als Präsidentschaft keine grundsätzliche Ablehnung des Europäischen Haftbefehls bei uns in den Mitgliedstaaten. Das kann ich nicht feststellen und das ist sicherlich nicht der Fall. Wir müssen an dieser Stelle aber auch bedenken, dass es vor allem für das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger ganz wesentlich ist, dass wir die Möglichkeit einräumen – und das ist rechtsstaatlich sicherlich geboten –, dass unsere höchsten nationalen Gerichtshöfe diese Umsetzung, die wir im Rahmen des Rahmenbeschlusses innerstaatlich vorgenommen haben, einer Überprüfung unterziehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn diese Überprüfung ergibt, dass in der nationalen Umsetzung etwas zu ändern ist, dann wird das zu ändern sein. Aber ganz wesentlich ist das Vertrauen unserer Bürger in das, was wir in Europa machen.

Wichtig ist zudem – auch das wurde angesprochen und ist etwas, das immer wieder für Auslegungsschwierigkeiten sorgen könnte, aber auch das sehe ich nicht so kritisch wie in Ihrem Bericht dargestellt – der Vorbildcharakter der Grundrechteklausel, der formell eben kein Ablehnungsgrund ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.

Wichtig ist es aber, dass wir unseren nationalen Gerichten auch die Möglichkeit einräumen, ihrer zentralen Aufgabe innerstaatlich nachzukommen, nämlich zu prüfen, ob der Grundrechtsschutz im innerstaatlichen Rechtssystem gewahrt wird. Ich glaube, da darf es keinen Widerspruch geben.

Hier ist es aber so, dass ich in diesem Bericht sehr wohl einen Widerspruch insoweit sehe, als einerseits auf die Gefahr einer diskriminierenden Anwendung der Grundrechtsklausel hingewiesen wird, anderseits jedoch – und das kann ich wieder voll unterstützen – auf die besondere Wahrung der Menschenrechte und der persönlichen Freiheiten bei der Anwendung des Europäischen Haftbefehls. Hier muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu einem Widerspruch kommt.

Aufgabe der nationalen Gerichte muss es – wie ich bereits gesagt habe – sein, auf Grund der Grundrechtsklausel darüber zu wachen, dass Verletzungen der Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger vermieden werden. Auch das muss ein Bestandteil des Verfahrens nach dem Europäischen Haftbefehl sein.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf ein von Belgien angestrengtes Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof hinweisen, mit der Forderung, die grundrechtlichen Aspekte des Europäischen Haftbefehls einer Prüfung zu unterziehen. Hier erwarten wir, dass der Europäische Gerichtshof eine klare Aussage zur Frage der Rechtsgrundlage treffen wird, aber auch zur Frage der Liste jener Delikte, bei denen die gegenseitige Strafbarkeit nicht mehr geprüft wird. Zu dieser Liste mit 32 Delikten, über die immer wieder diskutiert wird, erwarten wir eine klare Aussage.

Nach Vorliegen dieser klaren Aussage wird es dann ganz sicherlich weitere Überlegungen zu einer fälligen Überarbeitung dieser Liste geben – vielleicht können wir sie auch so belassen. Hier werden dann nach Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit weitere Schlussfolgerungen gezogen werden.

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass es aus Sicht des Ratsvorsitzes ganz besonders wichtig ist, dass wir die einheitliche Anwendung des Rahmenbeschlusses in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirklich als zentrales Anliegen sehen. Das ist notwendig, wenn wir das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung mit Leben erfüllen wollen.

Unbestritten ist zudem, dass bei der Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls im Vollstreckungsstaat die Menschenrechte gewahrt und vor allem auch die Verfahrensgarantien eingehalten werden müssen. Auch das muss unser gemeinsames Anliegen sein.

Die Präsidentschaft geht in diesem Zusammenhang so wie das Europäische Parlament von der Notwendigkeit aus, die Anwendung und das Funktionieren des Europäischen Haftbefehls durch eingehende und unparteilichen Untersuchungen weiter zu evaluieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben daher im Rat bereits eine vierte Runde der gegenseitigen Evaluierung beschlossen. Die Arbeiten, die damit im Zusammenhang stehen, laufen nach Zeitplan. Hier erwarten wir weitere Ergebnisse aus der Praxis, aus denen allfällige Erkenntnisse für die praktische Umsetzung im Detail erzielt werden können.

Zur praktischen Anwendung des Europäischen Haftbefehls möchte ich nur ganz kurz – auch im Hinblick auf die Zeit – ausführen, dass die über Internet leicht zugängliche Information, die uns vom Ratsekretariat, aber auch vom Europäischen Justiziellen Netz angeboten wird, die praktische Umsetzung nachhaltig unterstützt, und insbesondere auch der justizielle Atlas hier hervorragende Arbeit leistet und der gerade bei der optimalen Anwendung des Europäischen Haftbefehls so dringend notwendige unmittelbare Kontakt zwischen den Justizbehörden dadurch ganz wesentlich erleichtert werden konnte.

Auf einen weiteren nicht unwesentlichen Aspekt möchte ich in diesem Zusammenhang, gerade was die praktische Anwendung anbelangt, hinweisen, dass nämlich der Europäische Haftbefehl auch dazu beigetragen hat, dass Formalitäten, wie Beglaubigungen und Ähnliches, im zwischenstaatlichen Verkehr hintan gehalten werden, weil wir jetzt wissen, dass wir das nicht brauchen, wenn wir uns gegenseitig vertrauen und das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung leben. Ich glaube, dass der Europäische Haftbefehl auch hierzu einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat.

In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die weitere Diskussion und werde dann in meiner Abschlusserklärung noch ein paar weitere Worte dazu sagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Ministre Gastinger, Madame le rapporteur, je crois que l'on peut dire que le mandat d'arrêt européen constitue une mesure emblématique de la coopération judiciaire européenne en matière pénale, qui met en application, pour la première fois, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et qui, je l'espère vivement, sera bientôt complétée par d'autres instruments, tels que la proposition sur le mandat européen d'obtention de preuves. Outre les institutions européennes, il est très important d'associer les parlements nationaux au débat, comme ce fut le cas en octobre dernier, lors de fructueuses sessions parlementaires organisées par ce Parlement européen.

Le rapport de Mme Hazan a enrichi, je crois, et actualisé sur plusieurs points les conclusions que la Commission avait tirées sur la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen. Nous en tiendrons compte pour élaborer notre second rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du mandat d'arrêt. Ce second rapport sera transmis au Parlement en juin prochain. D'ores et déjà, en janvier de cette année, la Commission a présenté une mise en œuvre de son premier rapport pour y inclure l'Italie. Une transposition tardive n'avait en effet pas permis de prendre en compte cet État membre dans le premier rapport.

Je partage l'essentiel de la proposition de recommandation à l'intention du Conseil. S'agissant de réfléchir, comme l'indique la proposition de recommandation, à la possibilité d'étendre la liste des trente-deux catégories d'infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est supprimé, je crois pouvoir vous dire que, pour moi, tout progrès possible en ce sens est a priori souhaitable.

Cependant, la Commission va veiller à ce que la cohérence entre les différents instruments de reconnaissance mutuelle soit préservée. La Commission se réserve à ce titre le droit de présenter des propositions visant à modifier la décision-cadre à la lumière d'une expérience plus longue. Monsieur le Président, je laisse à présent la place au débat, au terme duquel j'interviendrai sans doute pour d'autres remarques.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, η έκθεση της κ. Hazan είναι εξαιρετική. Με βρίσκει σύμφωνο σε όλες τις εισηγήσεις και επισημάνσεις που έχει κάνει. Συγχαρητήρια κυρία Hazan!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δοκιμάζει τη διάθεση συνεργασίας και το πνεύμα αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενιαίου χώρου δικαιοσύνης και ασφάλειας, αλλά και ισχυρό μέτρο καταπολέμησης του εγκλήματος. Τέρμα πλέον στην φυγοδικία, τέρμα στις περιπλοκές της πολιτικής διαδικασίας για την έκδοση υπόπτων εγκληματιών.

Η αλαζονική επίκληση από κάποια κράτη μέλη της εθνικής κυριαρχίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανωτερότητας, δήθεν, του εθνικού τους δικαίου για παράκαμψη ουσιαστικά του θεσμού του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι επικίνδυνη. Είναι δεδομένη η θεμελιακή υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά και όλων των κρατών μελών γενικά να τηρούν πιστά και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις δικαστικές διαδικασίες και δεν χωρεί αχρείαστη αμφισβήτηση.

Ο θεσμός πρέπει να ενισχυθεί και προς τούτο πρέπει να γίνουν τρία βήματα: πρώτον, να μετακινηθεί ο θεσμός του ευρωπαϊκού εντάλματος από τον τρίτο πυλώνα στον πρώτο πυλώνα. Δεύτερον, να υιοθετήσει το Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατό, την πρόταση για την εναρμόνιση των ελαχίστων κριτηρίων στις ποινικές διαδικασίες. Τρίτον, να αρθεί κάθε συνταγματικό κώλυμα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ήδη στην πατρίδα μου, την Κύπρο, γίνεται εντός των ημερών τροποποίηση του Συντάγματος για να προσαρμοστεί η Κύπρος σ' αυτόν τον θεσμό. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση. Είναι πανευρωπαϊκή! Και γι' αυτό πρέπει όλοι να συνδράμουμε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, je tiens à remercier notre rapporteur pour son travail très complet. En effet, ce rapport nous permet d'évaluer le mandat d'arrêt européen, premier instrument concret de l'espace judiciaire européen, mais nous donne également l'occasion de redéfinir nos priorités pour la mise en œuvre d'un réel espace judiciaire européen.

Le mandat d'arrêt européen, nous l'avons dit, a remporté un franc succès: 2 600 mandats ont été émis dans toute l'Union européenne depuis sa création, et les procédures judiciaires ont ainsi été accélérées considérablement.

Les frontières ne constituent donc plus un obstacle à la justice. Ce succès montre que les États membres sont disposés à travailler ensemble. Nous renforçons ainsi le principe de confiance mutuelle, pierre angulaire de l'espace judiciaire européen. Le mandat d'arrêt européen a néanmoins rencontré des obstacles, imposés dans son application par certains gouvernements, et je regrette le retard de la transposition enregistré en Italie. Ce retard a conduit à une évaluation tardive de la Commission sur ce pays.

Par ailleurs, les États membres interprètent différemment le mandat dans leurs lois nationales. Cela illustre aussi le manque de volonté politique des États et les limites imposées par le mode décisionnel dans ce domaine. Cependant, le succès du mandat d'arrêt européen démontre qu'il est impossible de nous limiter au droit civil. Nous devons être plus ambitieux et étendre la coopération judiciaire au droit pénal.

C'est pourquoi il nous semble essentiel de faire appel à l'article 42 et à la clause-passerelle, afin de permettre une harmonisation minimum des droits pénaux européens. Nous pourrons ainsi mettre fin à la règle de l'unanimité, qui freine la mise en œuvre d'un réel espace de liberté, de sécurité et de justice.

Par ailleurs, nous devons combler le déficit démocratique, et seule une implication pleine et entière du Parlement européen dans la mise en place de l'espace judiciaire européen permet la protection des droits fondamentaux. D'autre part, comment avancer avec efficacité si nous nous limitons au domaine sécuritaire? Des avancées dans le domaine policier certes, mais nous devons aussi être exigeants pour les droits fondamentaux. Ainsi, la proposition sur les garanties procédurales doit être abordée en parallèle.

Pour terminer, je pose une question précise à la Commission et au Conseil: quand pourrons-nous, enfin, avancer sur d'autres instruments concrets, tels que l'échange de preuves et l'échange de données entre casiers judiciaires?

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I should like to congratulate Mrs Hazan, Parliament’s rapporteur. My group broadly shares her assessment and her concerns. I was the rapporteur who took this issue through the House. I had the honour to do so in 2001. However, I would not be speaking here for my group today were it not for the fact that our colleague, Mr Duquesne, who was Interior Minister in Belgium at the time and very supportive of this measure, is sadly seriously ill in hospital.

At the time we took the measure through we believed that the European Arrest Warrant offered practical solutions to the issues of greatest concern to Europe’s citizens: their safety and security.

Experience has shown that the warrant is Europe’s chief asset in the fight against cross-border crime, allowing our judicial authorities to reduce the extradition process to an average of 13 days in over half of all cases. That is 13 days compared to the months of waiting that went before. It has been well used by Member States and has generally worked well.

Nobody would deny that there have been some teething problems. In addition to delays in implementation, controversial court decisions in Poland and Germany have raised eyebrows – and accusations that this measure violates fundamental rights. Nonetheless, all Member States are bound by the European Convention on Human Rights and by European Court of Human Rights case-law, as stated specifically in this measure.

I have two questions today. The first is to the Council. Will the Council name and shame the Member States that are blocking the framework decision on procedural rights, which would set to rest any concerns about violations of fundamental rights in this measure? What does the Council believe is the likely timetable for agreement of the framework decision?

The second question is to the Commission. Could the Commissioner tell us if the warrant has now been correctly implemented in the country he knows best and whether any other Member States are dragging their heels, and will he start proceedings against any Member State that has misapplied the law or limited its effects?

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, het is absoluut waar dat het Europees arrestatiebevel al veel voordelen kent. Het maakt het uitleveringssysteem efficiënter, aanzienlijk sneller en ook minder arbitrair, maar dat neemt niet weg dat het arrestatiebevel nog steeds mank is. Mijn fractie was destijds tegen de invoering van het Europees arrestatiebevel, omdat het niet gepaard ging met afspraken over de minimumnormen in strafprocedures. Er is alleen iets gedaan aan de opsporingskant, zonder de nodige garanties te treffen voor de rechten van verdachten. Dat lijkt heel daadkrachtig en tough on crime, maar dat blijkt nu juist ook een obstakel te zijn voor samenwerking bij die overlevering.

Drie jaar na de aanname van het arrestatiebevel is de situatie onveranderd. Het kaderbesluit voor de procedurele rechten van verdachten is nog niet aangenomen door de Raad. Ik sluit me aan bij de oproep van collega Watson om de Raad te vragen om eens duidelijk te maken, welke lidstaten er om welke reden tegen zijn dat de rechten van verdachten worden verbeterd. Want er wordt wél gezegd, ook door mijnheer Demetriou, dat alle lidstaten zich sowieso moeten houden aan de rechten van verdachten, aan de conventie voor de rechten van de mens, maar er lopen wel erg veel rechtzaken in Straatsburg. En er zijn ook heel veel verschillen tussen de lidstaten, juist over de procedures.

Als we het allemaal wél eens waren over de rechten van verdachten, dan konden we natuurlijk dat akkoord over de procedurele rechten in een goede achternamiddag gewoon even tekenen, maar dat lukt niet, omdat er wel degelijk heel grote verschillen zijn. En het gevolg van die grote verschillen is dat de nationale rechters nu alsnog proberen te bekijken wanneer je iemand wel mag overleveren en wanneer niet? Dat leidt ertoe dat er een aantal rechtzaken zijn geweest, waardoor mensen juist niet werden overgedragen aan een andere EU-lidstaat. Een voorbeeld hiervan was een rechtzaak in Bolzano; rechtbank aldaar weigerde een Italiaan over te dragen aan Oostenrijk.

Op het moment dat we gezamenlijke afspraken hebben over de rechten van verdachten, zal ook de overlevering van verdachten, veel soepeler verlopen. Dus ik zou ook de Raad willen vragen het niet te zien als een cadeautje voor de rechten van verdachten, maar als een noodzakelijk samengaan, dat je én aan repressie moet doen én aan opsporing, maar dat je ook de rechtsstaat, ook op Europees niveau, moet garanderen; wanneer er geen vertrouwen is tussen de lidstaten, zal dat uiteindelijk ook die opsporing geen goed doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la valutazione sul mandato d'arresto europeo va fatta analizzando complessivamente gli effetti che la decisione quadro ha sulla cooperazione giudiziaria, sul riconoscimento reciproco dei reati, sul rispetto delle garanzie individuali e delle libertà civili.

Purtroppo, oggi ci troviamo in grande difficoltà, alcuni Stati membri hanno mostrato difficoltà nell'applicazione perché ostacolati perfino dalle loro costituzioni nazionali. Tuttavia sarebbe sbagliato pensare di imporre torsioni alle costituzioni nazionali per garantire il mandato d'arresto.

La valutazione di oggi, purtroppo, deve prescindere dai dati di un paese: l'Italia, che, per tutelare gli interessi privati a causa di un ministro decisamente euroscettico e antieuropeo, non ha recepito in tempo la normativa comunitaria.

Infine non è possibile pensare di istituire il mandato d'arresto europeo senza preliminarmente istituire norme minime comuni in materia di procedura penale e senza prevedere garanzie condivise. Il Parlamento sulle procedure minime si è già espresso, aspettiamo che il Consiglio vada avanti su questo punto. E' stato come costruire un palazzo partendo dal tetto invece che dalle fondamenta.

In realtà il mandato d'arresto europeo può essere sicuramente uno strumento utile a sottrarre al volere politico l'estradizione dei criminali e già ci sono alcuni esempi positivi al riguardo, ma la procedura è macchiata da un vizio di origine, da un peccato originale scaturito dalla fretta di dover rispondere con legislazioni di emergenza agli attentati terroristici.

Condivido molto delle valutazioni proposte dall'onorevole Hazan nella sua relazione. In commissione il testo è stato migliorato, evitando anche di estendere la lista dei trentadue reati, ma il nostro giudizio non può non derivare proprio dalla falsa partenza determinata dall'ossessione sicuritaria. C'è un vecchio proverbio italiano che dice: "La gatta frettolosa fece i gattini ciechi". Questa metafora si può applicare perfettamente alla valutazione del primo anno d'applicazione del mandato d'arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, ik steun deze maatregel om terrorisme beter te bestrijden. In het debat van 2002 heb ik ingebracht dat alleen delicten, waarvoor een Europese of internationale definitie bestond, op de lijst mochten staan. De huidige lijst delicten is te ruim, hierdoor ontstaat kans op rechtsonzekerheid en discriminatie. Lidstaten grijpen daarom iedere kans aan om het criterium van dubbele strafbaarheid te handhaven.

Collega Hazan roept de Raad terecht op toe te zien op de afschaffing van die dubbele strafbaarheid. Aanvankelijk vroeg ze zelfs een uitbreiding van de lijst van delicten; dat werd binnen de Commissie verworpen. Gezien de huidige signalen was dit ook absoluut niet opportuun. Beter is het de ontwikkelingen in de komende twee jaar goed te volgen. Beoordeling zal, naar ik verwacht, juist moeten leiden tot een inperking van de huidige lijst. Een rechtszekere uitbreiding van de lijst is alleen mogelijk, als alle genoemde delicten Europees gedefinieerd worden. Het is echter onwenselijk dat sluipenderwijs harmonisatie van strafrecht plaatsvindt via dit besluit.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, on behalf of the UEN Group. – Mr President, I would like to thank the rapporteur for her work on this issue. Unfortunately, however, like all of us here in Parliament, the rapporteur seems to be working at somewhat of a disadvantage, because we do not have access yet to the Council and the Commission’s evaluation mechanism concerning the operation of the European Arrest Warrant.

We can learn some things from the experience we have already gained. On the positive side, compared with the old extradition process, the time delay has reduced dramatically. Members speak of between 90 days and 42 days, but some extradition proceedings that would have gone on for years between Member States of the European Union in the past have now been reduced to 42 days.

However, we have to be careful to tread very softly with regard to constitutional rights and fundamental freedoms. Some courts have put a question mark about the operation of the European Arrest Warrant, whether as regards its transposition into international law by the mechanism used or as regards the way that certain courts have interpreted elements of the arrest warrant process.

Irrespective of harmonisation, this idea of mutual respect, trust and understanding between the judicial authorities is the first step towards creating a wider and more inclusive area of judicial operation. One of the difficulties we face is that we have different legal systems within the EU Member States, which have built up bodies of law and precedent. To some extent that affects how we can best utilise this area. That is why limiting the categories of offences to 32 was a good idea in the initial stage. Now, however, after the experience we have gained, we can look at this more closely.

My last point is that we should not rush towards achieving all these goals in the short term. Let us not forget that some countries have only transposed the framework decision in the last number of months. We need more time to look at the evaluation and to ensure that the proper operation takes place.

Finally, fundamental respect for human rights and freedoms must be at the core of all our work in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – Voorzitter, geachte collega's, twee weken geleden is België andermaal de risée van heel de Europese Unie geworden, toen onze staatsveiligheid erin slaagde om een gevaarlijke terroriste van de Turkse terreurbeweging DHKP-C Fehriye Erdal te laten ontsnappen, zonder dat een minister zijn verantwoordelijkheid moest nemen. Het was een dag voor haar veroordeling tot vier jaar cel. In andere lidstaten staat de DHKP-C al lang gecatalogeerd als een gevaarlijke terreurgroep, echter niet zo in België, waar Erdal ongestoord onderdak en asiel kon krijgen.

Ik moet hier onwillekeurig aan denken, mijnheer de Voorzitter, nu wij de evolutie van het Europees aanhoudingsbevel evalueren. Willen wij evolueren naar uniforme regels en procedures om de grensoverschrijdende criminaliteit, maar ook het terrorisme efficiënt te bestrijden, onder meer met het Europees aanhoudingsbevel, dan kan ik uit dit soort flaters alleen maar afleiden dat de Europese Unie nog een zeer lange weg heeft af te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaime Mayor Oreja (PPE-DE). – Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente, Adeline Hazan, por un informe que, sin duda, es preciso y riguroso.

Quiero decir que la aprobación de la Orden de Detención Europea —no lo olvidemos nunca— no sólo fue, en su momento, la aprobación de un instrumento jurídico más, ni siquiera la mera sustitución de un obsoleto sistema de extradición; la realidad es que fue un símbolo, fue una respuesta y reflejó una nueva actitud.

Fue un símbolo de la urgencia de crear un espacio judicial y policial europeo, fue la respuesta europea al terrible atentado del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York, y, al mismo tiempo, reflejó la actitud política de combatir activamente el terrorismo, de afrontar la seguridad a través de una política interna de la Unión Europea, que es uno de los grandes objetivos que deben caracterizar nuestra presencia.

He de decir que tuve la oportunidad de presentar esta Orden en la etapa en la que estaba en el Consejo de Ministros y, lamentablemente, esa Orden no se aprobó hasta que no llegó el atentado del 11 de septiembre. Por eso es fundamental que no volvamos a introducir el control de la doble incriminación, que resolvamos las distintas incompatibilidades con las distintas Constituciones y que los jueces nacionales no introduzcan instrumentos suplementarios antes de que otro atentado nos obligue con urgencia y con prisas a introducir modificaciones en esta Orden tan importante.

Por eso, no es posible que en este tema haya obstáculos, haya tibiezas. Hace falta, sin duda, una voluntad inequívoca y también hace falta recordar lo que fue una tarea muy importante de un Ministro del Interior de aquella época, Antoine Duquesne, que no está hoy aquí pero que desempeñó un papel decisivo y determinante para que la Orden de Detención Europea hoy esté presidiendo el debate de esta tarde.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν συνιστά από μόνο του εργαλείο αρκετό για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και ούτε θα πετύχουμε την ορθή εφαρμογή του αν δεν ενισχύσουμε ουσιαστικά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστών, αν δεν εφαρμόσουμε ελάχιστους κοινούς κανόνες στις ποινικές διαδικασίες που να διασφαλίζουν θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων και αν δεν επιτύχουμε μια στοιχειώδη προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών.

Γι' αυτό και ζητάμε, ως πρώτο βήμα, την έγκριση της απόφασης-πλαισίου με τις τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου για ορισμένα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε επίσης ότι η μελλοντική υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών και στο πεδίο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, the utility of the European arrest warrant was illustrated, especially for my constituents in London, when Hussein Osman, a suspect in the 21 July attempted bombings, was returned to Britain to face justice in weeks rather than years. However, two thirds of Member States have introduced explicit grounds for refusal: violation of fundamental rights. To the extent that this is valid, it justifies the welcome change of heart by the Austrian Presidency towards a conviction that there must be agreement on minimum standards for fair legal proceedings.

However, we need to do more to invest in the criminal justice system, as the European Parliament called for a year ago. Sadly, many leading politicians give in to the temptation to criticise judges for judgments they do not like. Last year the British Prime Minister, Tony Blair, boasted of how he had battered the criminal justice system. Instead of questioning basic rights, such as the presumption of innocence and habeas corpus, and possibly colluding in torture flights and extraordinary rendition, we need to raise standards, not lower them.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). – Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Kommissar! Im Juli vorigen Jahres hat das deutsche Bundesverfassungsgericht das Umsetzungsgesetz für den Europäischen Haftbefehl in Deutschland für nichtig erklärt. Zu Recht hat es vom deutschen Gesetzgeber eingefordert, dass er seine Verantwortung zum Schutz und zur Wahrung der im deutschen Grundgesetz garantierten bürgerlichen Grundrechte umfassend wahrnimmt. Dieses Urteil war zweifellos eine schallende Ohrfeige für den deutschen Gesetzgeber.

Gerade auch vor diesem Hintergrund ist es für mich schlichtweg unverständlich, Frau Ministerin, dass der Rat den Rahmenbeschluss über Verfahrensrechte in Strafverfahren derart schleifen lässt und bislang untätig geblieben ist. Es ist einfach nicht hinnehmbar, und die Rechte von Beschuldigten müssen gerade mit Blick auf den Europäischen Haftbefehl deutlich gestärkt werden. Ich schließe mich dem an, was viele Kolleginnen und Kollegen bereits gesagt haben.

Zu diesen Rechten gehört, dass Beschuldigte selbstverständlich in einer ihnen geläufigen Sprache über ihre Rechte informiert werden müssen. Sie müssen das Recht auf Inanspruchnahme eines Dolmetschers haben, und selbstverständlich ist zu gewährleisten, dass die für ein Strafverfahren relevanten Dokumente übersetzt werden.

Frau Ministerin! Der Rat muss hier endlich handeln, das ist von wesentlicher Bedeutung, denn die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union müssen die Gewissheit haben, dass ihre Rechte in Europa einheitlich geschützt und geachtet werden.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – Mr President, those countries used to Roman and Napoleonic law have to accept that the state governs their lives, but in Britain any such idea is an abomination. Where I come from, the state does not exist in its own right and the government of the day answers to us: those who elected it.

Our safeguards against any attempt by the state to interfere in freedoms and rights go back hundreds of years and are protected by common and statute law. No European has the right to detain and remove a British subject from the UK without due process, and that means protection from imprisonment after three days unless a court hears the evidence and decides otherwise. It also means no offence can exist that is not an offence in the UK: xenophobia, for example, can stand as a charge in the UK. We still enjoy the presumption of innocence, protection of trial by jury and freedom from double jeopardy, despite the disgraceful efforts of the Blair Government to fall into line with what the EU chooses to call law.

The people of your countries would be far better off enjoying the rights and freedoms of the British. Learn that lesson and you might start winning hearts and minds. Someone should tell Mrs Wallström ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhora Ministra, Sr. Vice-Presidente Frattini, começo por felicitar a Deputada Hazan pelo excelente trabalho que fez. Como o colega Mayor Oreja já recordou, saudámos a criação do mandato de detenção europeu como um passo inovador e muito eficaz no desenvolvimento da cooperação judiciária e no reforço da cooperação da confiança mútua, assegurando o mesmo nível de protecção jurídica aos cidadãos da União e tornando-se um dos principais instrumentos no combate ao terrorismo e à criminalidade organizada.

Infelizmente foram detectados, nesta primeira avaliação, diversos problemas que obstam à sua execução integral e que acabam por prejudicar a confiança mútua. Dificuldades na transposição, nomeadamente com recurso à jurisdição constitucional em diversos Estados-Membros, obstáculos práticos à execução, nomeadamente no que diz respeito à tradução, à transmissão, à utilização de formulários divergentes e resistência de vários Estados-Membros para manterem certos elementos do sistema tradicional de extradição, como é o caso do controlo da dupla incriminação ou da intervenção do poder político no processo judiciário.

Gostaria de sublinhar três pontos: primeiro, recordar mais uma vez os benefícios que a aprovação do projecto de Tratado Constitucional traria para esta área da cooperação judiciária e policial, nomeadamente com a supressão dos pilares. Como já disse o colega Demetriou teremos de utilizar os meios de que dispomos e fazer uso da passerelle (no artigo 42º do Tratado) permitindo aos Estados-Membros integrar o mandato de detenção europeu no primeiro pilar de forma a garantir uma maior transparência e um controlo democrático pelo Parlamento Europeu e um controlo jurisdicional pelo Tribunal de Justiça.

Em segundo, a desejável utilização do mandato de detenção nórdico, como fundo de inspiração para o reforço da eficácia do mandato de detenção europeu. Há aspectos inovadores no mandato de detenção nórdico, designadamente um regime de entrega mais eficaz e prazos processuais mais curtos.

Terceiro e último, é essencial que se associe, como disse o Vice-Presidente Frattini, não apenas o Parlamento Europeu como também os parlamentos nacionais aos próximos processos de avaliação sobre os progressos realizados na execução do mandato de detenção europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! Przyłączam się do gratulacji dla naszej pani sprawozdawczyni.

Próbując walczyć z przestępczością, Unia Europejska w 2002 r. zaproponowała nowy mechanizm, jakim jest Europejski Nakaz Aresztowania. Dzisiaj, po niemal czterech latach przychodzi nam oceniać skuteczność jego wdrażania oraz odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, aby przestępca w Europie przestał czuć się bezpieczny? Proszę mi pozwolić tylko na dwie uwagi.

Pierwsza: należy żałować, że w obecnym stanie prawnym Europejski Nakaz Aresztowania jest instrumentem trzeciego filaru i wymyka się kontroli zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To oczywiście trzeba zmienić. Z drugiej strony trzeba dzisiaj przywołać fakt, że Konstytucja Europejska znosi filary, rozwija instrumenty w obszarze wymiaru sprawiedliwości, uwspólnotawia kolejne procedury, przez co wzmacnia skuteczność Unii, a jej decyzjom nadaje bardziej przejrzysty i demokratyczny charakter, i tu trzeba podkreślić: ta część traktatu konstytucyjnego, która opisuje te metody, nie była przedmiotem protestu, nie była kontestowana podczas niedawnych kampanii ratyfikacyjnych. To dobry znak dla tej instytucji.

Moja druga uwaga: pomimo sukcesów wdrożenia Europejskiego Nakazu Aresztowania, napotyka on w niektórych państwach na poważne przeszkody prawne. Słyszeliśmy tu już dyskusje z Niemiec, z Cypru, wiemy o Belgii i Włoszech. Mój kraj – Polska – ma także problemy z wdrożeniem Europejskiego Nakazu Aresztowania i chociaż wprowadziliśmy go do kodeksu postępowania karnego i stosujemy, to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2005 r. uznał ten nakaz za niezgodny z Konstytucją, pozostawiając nam 18 miesięcy na zmianę tego stanu rzeczy. Pozostało nam w tej chwili 7 miesięcy. Chcę wierzyć, że Polska zdąży usunąć tę sprzeczność.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, οι δύο βασικοί πόλοι στην ευρωπαϊκή συνεργασία στα ποινικά θέματα είναι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων και η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών. Οι δύο όμως αυτές αρχές δρουν συμπληρωματικά η μία της άλλης. Η υλοποίησή τους όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί και θα χρειαστεί πολύς χρόνος.

Παρά ταύτα, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει μια κοινή ποινική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων και συμβάλλει στην εδραίωση ενός κοινού νομικού πολιτισμού. Φυσικά, παρά το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη διαδικασία προσαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα ορισμένες δυσκολίες που συνεχίζονται, μεταξύ των άλλων, με την ομοιόμορφη ή μη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και τις κατηγορίες των αδικημάτων για τα οποία δεν γίνεται έλεγχος του αξιοποίνου. Στις δυσκολίες αυτές πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή.

Επίσης, και απευθύνομαι στην Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, Υπουργό της Αυστρίας κυρία Gastinger, διερωτώμαι γιατί να υπάρχει αυτός ο κατάλογος των 32 αδικημάτων και δεν απλουστεύουμε όλη τη διαδικασία λέγοντας ότι υπάγονται στη ρύθμιση αυτή όλα τα αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλακίσεως άνω των τριών ετών; Αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ και τις εθνικές νομοθεσίες και τους εθνικούς δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι με την αξιοσύνη η οποία σας διακρίνει, κυρία Υπουργέ, θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, sehr geehrte Damen und Herren des Europäischen Parlaments! Ich möchte in meiner abschließenden Stellungnahme noch einmal ganz generell betonen, dass wir trotz der hier durchaus berechtigterweise angemerkten Kritiken an dem einen oder anderen Punkt davon ausgehen können, dass der Europäische Haftbefehl durchaus etwas ist, auf das wir alle zusammen stolz sein können. Denn er war ein erster ganz wichtiger Schritt, um praktisch in Europa nach dem Prinzip der gegenseitigen Anerkennung gemeinsam organisierte Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Das ist etwas ganz Wichtiges, und das müssen wir immer vor Augen haben.

Ich wurde mehrfach von verschiedenen Abgeordneten auf die Mindestverfahrensgarantien im Strafverfahren angesprochen. Das sehe ich als einen ganz wesentlichen Punkt. Herr Watson, Frau Buitenweg, Herr Catania, Herr Lambrinidis, Frau Ludford und auch Frau Kaufmann haben mich darauf angesprochen. Hier wissen Sie ja sicherlich, dass wir während unserer informellen Ratstagung am 13. und 14. Jänner 2006 in Wien diesem Themenbereich einen ganz weiten Platz zur Diskussion eingeräumt haben.

Sie wissen sicherlich auch, dass sich dieser Rahmenbeschluss – ich scheue mich nicht davor, es auch so auszudrücken – momentan in einer Art Sackgasse befindet, was wir alle im Rat sehr bedauern. Denn ich kann Ihnen versichern, dass wir im Rat sehr wohl den politischen Willen dazu haben, diese Mindestverfahrensgarantien für die Beschuldigten im Strafverfahren in der einen oder anderen Form einer Regelung zuzuführen. Das ist ein ganz wichtiges politisches Signal, das wir setzen wollen.

Es gibt bei diesem Rahmenbeschluss aber auch Probleme, denn einige Mitgliedstaaten bezweifeln die Rechtsgrundlage für den Erlass eines Rechtsinstruments auf europäischer Ebene. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass es relativ schwierig ist, dem auszuweichen. Wenn wir uns das im Detail anschauen, bestehen hier Zweifel insbesondere im Hinblick auf den Geltungsbereich und ähnliche Punkte, die wir diskutieren. Ich kann Ihnen aber aus Sicht der österreichischen Präsidentschaft versichern, dass dies für uns ein hoch prioritäres Dossier ist und dass wir während unserer Präsidentschaft hier wirklich einen Fortschritt erzielen wollen.

Wir müssen aber auch bedenken, dass wir gerade bei den Mindestverfahrensgarantien im Strafverfahren einen Mehrwert zur Menschenrechtskonvention erreichen müssen – insbesondere zu Artikel 6 MRK, denn dieser Artikel 6 MRK ist unsere gemeinsame Basis in Europa, der wir uns alle zusammen verpflichtet fühlen.

Wir werden daher während unserer Präsidentschaft versuchen, eine Lösung herbeizuführen, damit wir hier tatsächlich einen essenziellen Schritt weiterkommen. Wichtig ist uns vor allem, dass wir uns aus der Sackgasse, in der wir uns momentan befinden, herausbewegen können.

Frau Roure hat eine weitere wichtige Frage angesprochen, nämlich wie weit wir bei den anderen Instrumenten sind. Dabei ging es ihr im Prinzip um das europäische Beweisverfahren und den Austausch von Informationen zwischen den Justizbehörden. Zum europäischen Beweisverfahren kann ich Ihnen berichten, dass wir im Rat doch sehr wesentliche Fortschritte erzielen. Selbstverständlich sind – wie es hier immer wieder diskutiert wurde – auch diese 32 Listendelikte wieder ein Diskussionspunkt. Auf die Anfrage werde ich dann später noch eingehen.

Auch das ist ein Diskussionspunkt, aber ich bin hoffnungsfroh, dass wir während unserer Präsidentschaft hier einen großen Schritt vorankommen können. Vielleicht gelingt es uns, dieses Dossier abzuschließen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir der finnischen Präsidentschaft ganz bestimmt ein sehr weit fortgeschrittenes Dossier übergeben können.

Was den Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten und den Rahmenbeschluss über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafrechtsachen verarbeitet werden, angeht, so diskutieren wir dies auf Arbeitsgruppenebene, und auch hier glauben wir, dass wir weitere Fortschritte erzielen können.

Herr Varvitsiotis hat gefragt, warum wir anstelle der 32 Listendelikte nicht eine dreijährige Gefängnisstrafe zugrunde legen. Ich darf dazu bekannt geben, dass, wie Sie ja sicherlich wissen, gerade diese 32 Delikte Gegenstand langer und sehr intensiver Diskussionen im Rat waren, bis man sich auf sie geeinigt hat. Das war ein sehr schwieriger Prozess, und wir sind heute froh, dass wir sie haben. Wir dürfen bei diesen 32 Delikten eines nicht vergessen: Mit dieser Liste wurde festgelegt, dass dies jene Bereiche sind, bei denen wir praktisch das Prinzip der beiderseitigen Strafbarkeit nicht extra prüfen. Das ist der Hintergrund dieser 32 Listendelikte. In anderen Bereichen sind eine Auslieferung und auch die Anwendung des Europäischen Haftbefehls ja trotzdem möglich. Hier wird nur die beiderseitige Strafbarkeit geprüft, um den europäischen Haftbefehl auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen.

Diese 32 Delikte sind – wie ich bereits ausgeführt habe – bei der europäischen Beweisanordnung wieder in der Diskussion, weil wir natürlich wissen, dass diese Delikte teilweise sehr weit formuliert sind und teilweise wiederum nur sehr enge Tatbestände betreffen. Aus heutiger Sicht betrachtet, ist dies nicht wirklich kohärent, das ist uns bewusst. Wir sind trotzdem froh, dass wir sie haben, und wir werden auf Basis der Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Europäischen Haftbefehl gewonnen haben, natürlich noch an dieser Liste weiterarbeiten. Geben Sie uns bitte Zeit! Wir brauchen die Zeit, damit wir dann am Ende des Tages eine gute Basis für eine noch bessere Zusammenarbeit in diesem Bereich haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei esporre poche riflessioni dopo questo interessante dibattito.

In primo luogo ricordo che il monitoraggio sulla trasposizione del mandato d'arresto europeo proseguirà e il Parlamento ha a disposizione le nostre valutazioni su tutti gli Stati membri, da gennaio inclusa anche l'Italia con una relazione aggiuntiva; a giugno vi sarà una successiva relazione.

Mi rivolgo al presidente Watson per dire che, purtroppo, la Commissione non è in grado di avviare procedure di infrazione secondo la normativa comunitaria dato che si tratta di uno strumento di terzo pilastro. Sono particolarmente felice di ascoltare quello che alcuni onorevoli parlamentari hanno detto circa la possibilità, sulla quale ovviamente sarei d'accordo, di trasferire al primo pilastro uno strumento di tale importanza nella lotta al terrorismo e alla criminalità; ciò innescherebbe chiaramente le conseguenze positive di un monitoraggio ancora più effettivo e cogente di quello oggi possibile per noi.

Continueremo a mettere in evidenza i punti di forza e anche i punti deboli di ciascuna legge di trasposizione. Lo faremo restando in contatto continuo, onorevole Coelho, con i parlamenti nazionali, perché ovviamente dobbiamo renderci conto dei problemi esistenti, talvolta legati a ragioni costituzionali, talaltra a ragioni parlamentari, che hanno reso difficoltosa in alcuni Stati la piena attuazione della procedura. A mio avviso questo è rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni.

Concludo il mio intervento dicendo che occorrerà integrare questo programma di azione europea con il mandato europeo per la raccolta delle prove. L'ho già detto prima, ma lo confermo adesso: mi sembra singolare che siamo stati in grado di giungere a un accordo per trasferire le persone da un paese all'altro, mentre non riusciamo a trasferire le prove che sono un elemento assai meno rilevante in termini di invasione nei diritti fondamentali, di fiducia reciproca. Esiste fiducia sufficiente per consegnare una persona arrestata e ancora non riusciamo a metterci d'accordo per raccogliere una prova da un paese all'altro.

Concordo con le valutazioni del ministro Gastinger sulla necessità di fare davvero un passo avanti e auspico che con la Presidenza austriaca si pervenga a un accordo sul quale sussistono ancora solo pochi punti di divergenza.

Lo stesso vale per i diritti procedurali, devo riconoscere alla Presidenza austriaca che impegna grande energia nel tentativo di arrivare ad un accordo e a mio parere non sembra che la base legale sia un motivo di ostacolo. Ci sono argomenti giuridici, ma tutti gli argomenti giuridici si prestano a essere discussi.

Sono convinto che esista una base per trovare un accordo su un'iniziativa europea attinente ai diritti processuali; questo sarebbe un segnale politico estremamente importante.

So che esiste l'impegno della Presidenza, altrettanto importante è l'impegno sullo scambio di informazioni dei casellari giudiziari. Contestualmente, l'approccio repressivo deve essere bilanciato costantemente con un rafforzamento dei diritti e delle libertà, questo ci darà una carta politica in più per contrastare la criminalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. O debate está encerrado.

A votação terá lugar na quarta-feira, às 11H30.

 

17. Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se o período de perguntas (B6-0013/2006).

Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho.

Primeira parte

Pergunta nº 1 do Eoin Ryan (H-0110/06)

Assunto: Figuras da oposição etíope

Encontram-se actualmente detidas 131 das principais figuras da oposição etíope, incluindo 10 membros eleitos do Parlamento da Etiópia, para além de professores, juízes e jornalistas.

Poderá o Conselho dar a conhecer as medidas que tomou para chamar a atenção das autoridades etíopes para tão graves injustiças, à luz do facto de estas detenções constituírem uma violação do Direito internacional e de a União Europeia ser o maior dador mundial no contexto das ajudas internacionais canalizadas para a Etiópia?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident! Zur Frage des Abgeordneten Ryan über die Oppositionellen in Äthiopien möchte ich namens des Rates Folgendes sagen:

Der Rat verfolgt die Lage inhaftierter Oppositionsführer, Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, Zeitungsverleger und Journalisten sehr aufmerksam. Nach deren Verhaftung hat die Europäische Union am 6. November des Vorjahres eine Erklärung abgegeben, in der sie ihre Besorgnis zum Ausdruck bringt und zur Freilassung aller politischen Gefangenen aufruft. Außerdem forderte die EU die sofortige Freilassung aller Verhafteten, gegen die nicht in einem ordentlichen, gewissen Mindeststandards entsprechenden Verfahren Anklage erhoben wurde. Ebenso forderte sie, dass alle Inhaftierten das Recht haben sollten, Besuch ihrer Angehörigen und des Internationalen Roten Kreuzes und/oder anderer geeigneter Vertreter der internationalen Völkergemeinschaft zu empfangen. Eine gemeinsame Erklärung der Botschafter der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 6. November 2005 in Addis Abeba enthielt eine ähnliche Forderung.

Seit den Festnahmen Anfang November 2005 haben Vertreter der Europäischen Union den Fall dieser Inhaftierten regelmäßig gegenüber der äthiopischen Regierung und auch direkt bei Premierminister Meles Zenawi im Rahmen des politischen Dialogs mit Äthiopien gemäß Artikel 8 des Cotonou-Abkommens zur Sprache gebracht. Die diplomatischen Vertreter der Europäischen Union in Addis Abeba sind übereingekommen, die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit als Kernstück des politischen Dialogs mit Äthiopien zusammen mit der Forderung zur Sprache zu bringen, alle nach den politischen Demonstrationen vom Juni und vom November festgenommenen Gefangenen freizulassen und ihren Angehörigen und Anwälten sowie humanitären Organisationen den Zugang zu ihnen zu garantieren.

Bei dieser Gelegenheit darf ich erwähnen, dass ich selbst in Gesprächen mit Lord Triesman und mit Minister Hilary Benn diese Fragen besprochen habe, weil wir wissen – und ich habe es erwähnt –, dass gerade die verschiedenen Schritte, die während der britischen Präsidentschaft gesetzt wurden, hier von großer Bedeutung waren und ich selbstverständlich darauf Wert lege, dass hier eine Kontinuität stattfindet.

Außerdem sind die diplomatischen Vertreter übereingekommen, darauf zu drängen, dass die Angehörigen der Inhaftierten über deren Verbleib informiert werden und diese selbst Zugang zu Rechtsbeistand und eine menschenwürdige Behandlung erhalten.

Eine andere Priorität, der wir uns in besonderem Maße widmen, besteht darin, die lokale und internationale Beobachtung der Prozesse gegen führende Oppositionelle und andere Personen zu gewährleisten. In dieser Hinsicht wird beabsichtigt, dass ein Beobachter, der den EU-Vertretern in Addis Abeba Bericht erstattet, den Prozess gegen die Oppositionsführer Hailu Shawel und andere Personen verfolgt.

Die Europäische Union wird diese Fragen weiterhin gegenüber der äthiopischen Regierung ansprechen und die Lage der Inhaftierten mit großer Aufmerksamkeit verfolgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – I am slightly disappointed in the answer to the question. Our policy on development aid focuses on good governance and respect for human rights and it certainly does not seem to be the case here. If you look at the fact that we gave approximately EUR 900 million to Ethiopia between 2002 and 2005, we do not seem to be getting any respect for human rights in that country. A lot of talking is going on, but there is very little action.

I would like to raise the specific case of Berhanu Nega, the elected Mayor of Addis Ababa. What is happening to him and has that case been raised by the Council?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. On the supplementary question, as the honourable Member knows and as we all know, Ethiopia is one of the poorest countries in the world. Parts of the country, in particular in the south, suffer under great strain; there is a shortage of food and we have an obligation to help the population.

We believe that development aid and development cooperation for the poor of the country should not be used as a means of pressure against the government and should not lead to punishment of the population. That is why the European Union does not withhold development cooperation funds but now channels them differently. That is the point we should bear in mind.

So we are reflecting on how we should proceed. We are reducing the part of our aid that goes to the government directly and trying to find ways and means of channelling those funds directly to the population, where it is needed.

On 13 and 14 March, there will be a conference in Paris in which the future of development aid for Ethiopia will be discussed and new ways will be found to help the poor people of Ethiopia directly, without channelling those funds directly to the government.

As to the case that Mr Ryan mentioned, I have no specific information; I will certainly look into it and will let you know the result of our inquiries.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). – Why is Ethiopia one of the poorest countries in the world, as you said? It is because of the nature of the political regime, which distrusts civil society even to channel food aid, as I witnessed when I was the chief election observer in Ethiopia. It is also because it is a country where 85% of the population are peasants: they do not own land and therefore have no incentive to produce.

Did yesterday’s and today’s donors meetings take into consideration the conclusions of the European Union election observation mission, that the elections failed to respect the principles for genuine democratic elections, and which highlighted the reasons for such failure? Why has the Council ignored this Parliament’s calls in three resolutions to enter into dialogue ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. I am sorry, but I did not understand the last part of your question.

As I said, we are very much aware of the political and social circumstances in the country. I can assure you that we take them very much into account. I can also assure you that the conference that is now taking place has all the information relating to the political, social, economic and financial situation in Ethiopia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – I agree with the Council that you cannot allow the poor people of Ethiopia to suffer for the inadequacies of their government.

How will the Council support civil society in delivering aid within Ethiopia? It is clear we should not be channelling any funds through the Ethiopian Government but we should continue to encourage NGOs to be involved in Ethiopia. However, they need logistical support to be successful there. How will the Council assist NGOs in Ethiopia?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. There are a number of ways and means in which the Council can and does act. We are very interested in – and want to support – the democratisation process in Ethiopia.

I should like to mention briefly some of the instruments that we are using, one of which is the question of parliamentary procedures. We looked into them and took them into consideration. We have conducted a number of studies and want to help the parliament to improve its parliamentary procedures in order to enhance the possibilities of the opposition parties and to raise those procedures to international standards. In that connection, we are also trying to design programmes and projects to educate parliamentarians.

We are helping with logistical support for the expansion and construction of a parliamentary infrastructure. The parliament, as far as I know, has no facilities for the opposition parties. They have no technical means of communication, so we are trying, together with the UNDP, to design projects which would be helpful in that respect.

We are also helping the parliamentarians – in particular those from opposition parties – to travel to other parliaments to gain experience: to the parliaments of, for example, India, the United Kingdom and the United States. As you will know, the party landscape in Ethiopia is still very young, very underdeveloped, and we are trying to introduce those inexperienced parliamentarians to more traditional parliaments so that they can learn from them.

We are helping to reform the National Election Board, a very interesting initiative in my view. Our ambassadors in Ethiopia are working on that to ensure that the National Election Board corresponds to international standards.

 
  
MPphoto
 
 

Pergunta nº 2 do Cecilia Malmström (H-0148/06)

Assunto: Apoio à democracia no Irão

Os desenvolvimentos políticos no Irão são muito preocupantes. As forças reaccionárias e antidemocráticas, representadas pelos mulhahs, reforçaram o seu poder com a eleição de Mahmoud Ahmandinejad para a presidência. É pois, neste momento, imperioso que a comunidade internacional, incluindo a UE, apoie as forças democráticas que actuam no Irão. É necessário aumentar a pressão sobre aqueles que detêm o poder político a propósito das violações dos direitos humanos, do apoio económico às organizações terroristas e do desenvolvimento de armas nucleares. Na semana passada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros dos EUA revelou que a administração americana iria solicitar uma dotação suplementar de 75 milhões de dólares para promover a democracia no Irão. Uma parte significativa dessa verba será investida na rádio e na TV direccionadas para a população do Irão. Estão igualmente a ser desenvolvidos esforços significativos para chegar à população iraniana através da Internet. Os EUA tencionam ainda aumentar significativamente o apoio à estação de rádio FARDA que, nos noticiários que difunde no interior do Irão, assume uma posição crítica em relação ao regime.

Que medidas tenciona o Conselho adoptar a nível da UE para reforçar as estações de rádio e de televisão independentes, assim como outras forças democráticas no Irão?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident! Der Rat ist sich darüber einig – das kommt auch in den Schlussfolgerungen des Rates vom 7. November 2005 zum Ausdruck –, dass es wichtig ist, politische Reformen im Iran zu unterstützen, Menschenrechte und die Demokratie zu fördern. Es liegt auf der Hand, dass es der Wunsch der Europäischen Union ist, dass sich der Iran zu einer Gesellschaft entwickelt, in der die Menschenrechte, die bürgerlichen und politischen Rechte in vollem Umfang gewahrt werden, in der demokratische Werte und Meinungsfreiheit sich entfalten können und in der es keine Diskriminierung, sondern Gleichbehandlung und Chancengleichheit gibt.

Es ist uns aber auch klar, dass die Umsetzung dieses Ziels eine nachhaltige und langfristige Bemühung und Geduld erfordern wird. Der Rat hat in der Vergangenheit versucht und wird es auch in Zukunft tun, politische Reformen zu fördern, und zwar durch Unterstützung verschiedener Stellen und Organisationen im Iran, einschließlich der iranischen Zivilgesellschaft. Zu diesem Zweck wurde der umfassende politische Dialog der Europäischen Union wieder aufgenommen, und wir sind auch sehr bestrebt, dass es wieder zu einem sinnvollen, konstruktiven Menschenrechtsdialog kommt. Die Europäische Union sucht derzeit nach dem besten Weg, um die politischen Reformen und die Demokratie im Iran zu unterstützen. Diese Überlegungen beziehen sich auf die Stärkung der Rolle der Medien und der demokratischen Kräfte.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE). – Herr talman! Herr minister, tack så mycket för detta svar.

Tyvärr fungerar inte dialogen om mänskliga rättigheter i Iran. Det har inte skett någonting. De övergrepp som sker idag i Iran mot de mänskliga rättigheterna är oerhört omfattande. Det är en regim som kränker de flesta mänskliga rättigheter. Detta kommer lite grann i bakgrunden när vi diskuterar det naturligtvis oerhört angelägna kärnvapenprogrammet.

Jag tror att det krävs en genomtänkt strategi för hur man skall hantera detta i Iran och jag undrar om man kanske kan använda erfarenheterna från när vi stödde den vitryska oppositionen genom att sända på vitryska från Europa in till oppositionen. Jag undrar om det är något man kan dra erfarenhet av.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Frau Abgeordnete, wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles auf einmal bewirken können, so gerne wir das täten. Aber wir glauben, dass der Dialog dennoch die einzige Alternative ist, die wir haben, denn der Abbruch eines Dialogs und sozusagen "die Bestrafung der Zivilgesellschaft" ist sicherlich keine Option.

Es ist sicherlich enttäuschend, dass der Menschenrechtsdialog seit Juni 2004 nicht mehr stattgefunden hat. Daher wurde auch der Iran im November des Vorjahres bereits vom Rat Allgemeine Angelegenheiten aufgefordert, Schritte zur Wiederaufnahme substanzieller Gespräche im Rahmen des Dialogs zu unternehmen. Ich kann Ihnen sagen, Frau Abgeordnete, dass der Iran in den letzten Wochen durchaus Interesse gezeigt hat, diesen Dialog wieder aufzunehmen. Die Europäische Union macht dies allerdings von gewissen Rahmenbedingungen abhängig, denn nur ein Dialog um des Dialogs willen ist nicht zweckmäßig.

Wenn es uns gelingt, die Rahmenbedingungen festzusetzen, die einen sinnvollen Dialog erlauben, die auch eine Unterstützung der Zivilgesellschaft erlauben, werden wir diesen Dialog gerne wieder aufnehmen. Wir hoffen, dass es bereits unter österreichischem Vorsitz gelingen wird, diesen hoffentlich sinnvollen und zweckmäßigen Dialog wieder aufzunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – The question is specifically about strengthening democratic forces in Iran. One of the larger democratic forces in Iran is called in English the People’s Mujahedin. It is currently on the EU terrorist list, presumably because the Government of Iran put it there.

I should like to ask the President-in-Office to consider raising in the Council the issue of whether this anomaly can be removed at an early stage.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. I can assure the honourable Member that not only will I consider bringing it to the attention of the Council, I will bring it to the attention of the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – I was pleased to hear the Council’s response, because megaphone diplomacy is not going to work in the case of Iran.

When George Bush made his famous speech, naming Iran as part of the ‘axis of evil’, Iran was part of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. It is now no longer part of that treaty, partly because it feels exiled from the rest of the world. If you treat people as evil, they will act as if they are evil.

Will the Council assure us that it will continue dialogue with Iran but not get involved in the internal politics, not – as some of my colleagues have suggested – backing individual political parties, but opening up Iran to wider discussion? EU backing for a single political party would be death to that party inside Iran.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. I thank the honourable Member for the encouragement. We are trying to carry on a dialogue that is meaningful and not respond in a way that would shut the door on the possibility for dialogue. I can assure you that we will continue in this way.

 
  
MPphoto
 
 

Pergunta nº 3 do Panagiotis Beglitis (H-0150/06)

Assunto: Decisão do Governo israelita de construir uma linha de eléctrico entre a colónia (ilegal) de Pisgat Ze'ev, em Jerusalém-Este e o centro de Jerusalém-Oeste

O Governo israelita decidiu recentemente construir uma linha de eléctrico entre a colónia (ilegal) de Pisgat Ze'ev, em Jerusalém-Este e o centro de Jerusalém-Oeste. Tal decisão, que se insere no contexto da estratégia de anexação "de facto" dos territórios palestinianos a Israel, constitui flagrante violação dos princípios do direito humanitário internacional, em geral, e da Quarta Convenção de Genebra, em particular, bem como das decisões "ad hoc" do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há que salientar que duas empresas francesas, Alstom e Connex, já confirmaram a sua participação no projecto em causa.

Quais são as medidas que o Conselho tenciona adoptar em relação às autoridades israelitas, as quais, de forma imperturbável, continuam a violar o direito internacional?

Por que razão não se serve o Conselho do quadro do Acordo de Associação e de Cooperação UE-Israel a fim de adoptar medidas com vista a pôr termo às colonizações ilegais?

Quais são as iniciativas que o Conselho pretende tomar junto da França e do Governo francês para impor a observância das normas do direito internacional pelas empresas que participam nas obras de construção da linha de eléctrico acima referida?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident! Zur Anfrage von Panagiotis Beglitis möchte ich Folgendes sagen:

Die unzweideutige Haltung der Europäischen Union zu allen völkerrechtswidrigen Aktivitäten Israels in den palästinensischen Gebieten einschließlich Ostjerusalems hat nach wie vor Bestand und wird in den ständigen politischen Kontakten zwischen der Europäischen Union und Israel auf allen Ebenen immer wieder, regelmäßig, mit Nachdruck und deutlich zur Sprache gebracht. Zur Verfolgung dieser politischen Linie nutzt die Europäische Union das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Israel, das derartige Kontakte vorsieht, sowie den Aktionsplan EU-Israel, der Anfang 2005 im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik vereinbart wurde. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Das hat sich erst bei den letzten zwei Gelegenheiten wieder gezeigt, die bestanden, um den Nahost-Friedensprozess und die Situation im Nahen Osten zu diskutieren, nämlich beim letzten Rat Allgemeine Angelegenheiten und beim informellen Außenministertreffen, dem so genannten Gymnich-Treffen in Salzburg am vergangenen Wochenende. Die Europäische Union und alle Außenminister verfolgen weiterhin diese Linie der Fairness und der deutlichen Worte auch gegenüber Israel, wenn es darum geht, nach unserer Meinung völkerrechtswidrige Aktivitäten aufzuzeigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Αυστριακής Προεδρίας, αλλά θέλω ταυτόχρονα να εκφράσω τη λύπη μου για τον γραφειοκρατικό τρόπο με τον οποίο απάντησε ως εκπρόσωπος της Προεδρίας στην ερώτησή μου για ένα θέμα που πραγματικά συνιστά παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Πραγματικά, δεν αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, τη διπλή γλώσσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ. Δεν βλέπω καμία δήλωση, καμία λήψη μέτρων για τη συνέχιση των εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Δεν βλέπω καμία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δήλωση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, κυρίου Ομπρέτ, ότι θα διαμορφώσει μονομερώς τα σύνορα του Ισραήλ μέχρι το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Es tut mir Leid, wenn der Abgeordnete meine Antwort als bürokratisch empfunden hat – dies war nicht meine Absicht. Ich glaube, ich war sehr deutlich. Ich habe gesagt, dass der Rat auf allen Ebenen und bei allen Gelegenheiten in jenen Fällen, in denen wir der Auffassung sind, dass völkerrechtswidriges Verhalten vorliegt, dies auch sagt und daraus kein Hehl macht.

Wir haben – um nur einige Beispiele zu nennen – sehr deutlich gesagt, dass unserer Meinung nach die Mauer, die Trennbarriere dort, wo sie auf palästinensischem Gebiet errichtet wird, nicht dem internationalen Recht entspricht. Wir haben die Siedlungspolitik sehr deutlich kritisiert und tun dies immer wieder. Wir werden das auch weiter tun. Ich hoffe, dass Sie das nicht als bürokratisch empfinden. Wir tun es auch nicht in einer bürokratischen Weise, wir tun es durchaus in einer sehr politischen Weise.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – Since the EU relishes and promotes cross-border infrastructural projects within its own territory, would it not be incongruous and wrong for it to object to such a project in Israel, since improved communication links can only bring cohesion and social and economic betterment to those disparate territories?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, President-in-Office of the Council. Yes, I would agree that we should encourage and support all people-to-people contact and all infrastructural measures that promote such contacts. However, they have to be in line with recognised rules of international law. That is exactly the policy of the European Union. We encourage those contacts and projects that are in line with international law, and we criticise when they are not in line with international law.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL). – Herr talman! Som det påpekas i frågan så bidrar företag från EU till infrastrukturprojekt på ockuperat område. Det är ett projekt som uppenbart strider mot internationell rätt och internationell humanitär lagstiftning. Dit hör exempelvis den spårvagnsförbindelse som går ut till bosättningar och den nya järnväg som byggs till Jerusalem och som dras över den ockuperade Västbanken. Det franska företaget Connex bidrar till det bygget. Vad anser ministerrådet om att EU-företag deltar i denna folkrättsvidriga verksamhet?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Diese Frage, ob sich die Europäische Union an Unternehmen beteiligen soll, kann ich beantworten. Das ist nicht keine Angelegenheit des Rates an sich. Ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe, und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole. Die Europäische Union fördert selbstverständlich nur Projekte, die im Einklang mit dem Völkerrecht stehen und die den Regeln entsprechen. Man mag verschiedener Meinung darüber sein, was genau dem Völkerrecht entspricht und was nicht. Es entspricht jedenfalls der Auffassung des Rates, dass wir selbstverständlich nur Projekte fördern, die im Einklang mit dem Völkerrecht stehen.

 
  
MPphoto
 
 

Pergunta nº 4 do Reinhard Rack (H-0175/06)

Assunto: Protecção dos direitos fundamentais

De que modo se deverá proceder, para que o reforço do reconhecimento mútuo e a simplificação dos procedimentos transfronteiriços não implique uma menor protecção dos direitos fundamentais?

Quais as normas vinculativas necessárias para clarificar a aplicação de garantias mínimas em matéria de procedimentos no quadro de casos transfronteiriços, em particular no respeitante à protecção dos direitos fundamentais?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Präsident! Bei der Frage geht es um den Grundrechtsschutz und das vorher bereits diskutierte Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Dazu möchte ich ausführen, dass der Rat stets betont hat, dass er der Achtung der Menschenrechte absoluten Vorrang einräumt und dass wir uns auch aktiv für die Verhinderung und Abschaffung von Folter und anderen Formen grausamer, unmenschlicher und entwürdigender Behandlung einsetzen, wobei wir insbesondere Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union sowie den einschlägigen EU-Leitlinien Rechnung tragen.

Überdies hat der Rat in seinen Schlussfolgerungen des Vorsitzes zur Tagung des Europäischen Rates von Tampere, die heute hier bereits angesprochen wurde, festgehalten, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung zum Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit werden sollte und dass eine gegenseitige Anerkennung und die notwendige Annäherung der Rechtsvorschriften den Schutz der Rechte des Einzelnen durch die Justiz erleichtern würden.

Die Kommission hat dazu in ihrer Mitteilung vom 26. Juli 2000 an den Rat und an das Europäische Parlament mit dem Titel "Gegenseitige Anerkennung von Endentscheidungen in Strafsachen" erklärt, es müsse sichergestellt werden, dass die Behandlung verdächtiger Personen und die Wahrung der Verteidigungsrechte durch die Anwendung dieses Grundsatzes – nämlich jenes der gegenseitigen Anerkennung – nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern sogar verbessert würden.

Dies wurde auch in dem vom Rat und von der Kommission angenommenen Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafverfahren bestätigt. Die Kommission hat am 28. April 2004 einen Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über bestimmte Verfahrensrechte in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union angenommen und dem Rat am 3. Mai 2005 unterbreitet. Darüber haben wir uns bereits beim vorherigen Tagesordnungspunkt mehr oder weniger eingehend unterhalten.

Dieser Vorschlag, der derzeit von den zuständigen Ratsgremien geprüft wird, und bei dem wir unter unserer Präsidentschaft versuchen, einen wesentlichen Schritt vorwärts zu kommen, stellt darauf ab, die Rechte aller Verdächtigen und der Angeklagten zu verbessern, indem ihnen ein einheitliches Schutzniveau innerhalb der Europäischen Union sichergestellt werden soll. Der Rat weist zudem darauf hin, dass die EU-Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts und insbesondere im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention – zu deren Vertragsparteien wir ja alle gehören – nachkommen muss. Dies wird auch in Artikel 6 des EU-Vertrags bekräftigt.

Die Tatsache, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im Rahmen eines voll und ganz justiziellen Verfahrens verwirklicht wird, bedeutet zudem, das der Rechtsschutz von unabhängigen Justizbehörden garantiert wird, worin ein großer Vorteil zu sehen ist. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass in den auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruhenden Rechtsinstrumenten in der Regel eine allgemeine Menschenrechtsklausel vorgesehen ist, mit der bekräftigt wird, dass die Verpflichtung zur Achtung der Grundrechte und der allgemeinen Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union nicht berührt wird.

Schließlich ist auch der von der Kommission im Juli 2005 unterbreitete Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der derzeit von den zuständigen Ratsgremien geprüft wird, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen Menschenrechtspolitik der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Vielen Dank für die umfassende Antwort, Frau Minister! Ich habe eine Zusatzfrage im Zusammenhang mit dem Thema „Europäische Verfassung“. Wir haben dort im zweiten Teil vorgesehen, dass das Ergebnis der Arbeiten des seinerzeitigen Grundrechtekonvents gewissermaßen zusätzlich und teilweise auch vertiefend das, was in Artikel 6 des gegenwärtigen Vertragsrechts steht, ergänzen bzw. bereichern soll. Wäre mit einer derartigen Inkraftsetzung in ähnlicher Weise, wie Kommission und Parlament das bereits angesprochen haben, auch von Seiten des Rates zu rechnen und könnte das die Situation insgesamt verbessern?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Selbstverständlich. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir es bedauern, dass der Europäische Verfassungsvertrag bis dato noch nicht Rechtswirksamkeit hat, denn einer der großen Vorteile, die ich im Europäischen Verfassungsvertrag sehe, ist, dass darin genau jene Grundrechtscharta aufgenommen wäre. Gerade über diese Mindestverfahrensgarantien, über die wir früher sehr ausführlich debattiert haben, müssten wir bei einer einheitlichen Rechtsgrundlage in unseren Verträgen nicht mehr diskutieren.

Ich sehe hier einen sehr großen Vorteil. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Diskussion in der einen oder anderen Weise fortgesetzt wird. Ich bin auch hoffnungsfroh, dass wir hier einmal zu einer Lösung kommen werden.

 
  
MPphoto
 
 

Pergunta nº 5 do Diamanto Manolakou (H-0193/06)

Assunto: Estado de emergência nas Filipinas

Apesar das confirmações e promessas do seu levantamento, mantém-se o estado de emergência nas Filipinas a pretexto de suspeitas de golpe de Estado contra o governo da Presidente Gloria Arroio. Multiplicam-se as perseguições e detenções de elementos do movimento democrático e as forças armadas organizam fugas de documentos para fundamentar a existência de um projecto para derrubar a Presidente.

Condena o Conselho a imposição do estado de emergência que muitos caracterizam de lei marcial com outro nome e que suspende as liberdades civis básicas? Tenciona solicitar o seu imediato levantamento e o restabelecimento das liberdades democráticas?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident! Der von der Präsidentin am 24. Februar dieses Jahres auf den Philippinen ausgerufene nationale Ausnahmezustand wurde – wie Sie wissen – eine Woche später, am Freitag, 3. März, aufgehoben. Der EU-Vorsitz, der sich zuvor mit den lokalen Missionschefs in Manila abgestimmt hatte, sowie die EU-Troika, die sich vom 28. Februar bis zum 4. März in Manila aufhielt, um an dem Treffen der zwischen den Sitzungen tagenden Unterstützungsgruppe des ASEAN-Regionalforums für vertrauensbildende Maßnahmen und präventive Diplomatie teilzunehmen, haben bei Zusammenkünften im philippinischen Außenministerium am 1. März mündlich die Besorgnis der Europäischen Union über die jüngste Entwicklung zum Ausdruck gebracht. Sie haben ferner zur uneingeschränkten Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, des Rechts auf ein ordentliches Verfahren und der Menschenrechte aufgerufen sowie die baldige Aufhebung des Ausnahmezustandes gefordert, der ja dann, wie ich bereits sagte, am 3. März auch tatsächlich aufgehoben wurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πρέπει ωστόσο να σας πω ότι μπορεί να έχουμε άρση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, έχουν όμως συλληφθεί πέντε βουλευτές της αντιπολίτευσης και τώρα βρίσκονται στη φυλακή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι θα κάνετε για την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων βουλευτών αλλά και των συνδικαλιστών οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, amtierender Ratspräsident. Ich kann der verehrten Abgeordneten versichern, dass sich die Europäische Union in diesen Fällen wie in allen anderen Fällen von eklatanten Menschenrechtsverletzungen, insbesondere auch gegenüber Volksvertretern ständig, regelmäßig, bei allen Gelegenheiten dafür einsetzt, dass die entsprechenden menschenrechtlichen Vorschriften und Standards eingehalten werden.

Das geschieht – wie schon zu Recht gesagt wurde – nicht immer öffentlich, weil das nicht immer zu den gewünschten Erfolgen führt – manchmal ist die stille Diplomatie die bessere –, aber es geschieht, und es geschieht regelmäßig. Sehr oft geschieht es durch die lokalen Vertreter der Europäischen Union. Im Wesentlichen auch durch die Troika. Das geschieht bei Gesprächen mit hohen Funktionären der betroffenen Länder. Und ich kann noch einmal versichern, dass wir uns um die Fälle, die Sie genannt haben, selbstverständlich auch weiterhin bemühen und uns ihrer annehmen werden.

 
  
MPphoto
 
 

Segunda parte

Pergunta nº 6 do Agnes Schierhuber (H-0179/06)

Assunto: Acesso dos consumidores à justiça

A melhoria do acesso à justiça, em particular para os consumidores, constitui um dos objectivos fundamentais do Plano de Acção de Viena e do Conselho Europeu de Tampere. No domínio da cooperação judicial em matéria civil e comercial, registaram-se já alguns avanços no sentido de facilitar a aplicação da legislação no estrangeiro. É precisamente em casos de alcance transfronteiriço que se afigura mais premente simplificar e acelerar os procedimentos, por forma a que os cidadãos da UE possam ter acesso à justiça.

Neste domínio, com que simplificações processuais poderão os cidadãos da UE contar, a curto prazo, e quais as melhorias assim induzidas, em particular a nível do estatuto jurídico dos consumidores?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Zur Anfrage von Frau Schierhuber zur Verbesserung des Zugangs zum Recht für Verbraucher in Europa möchte ich ausführen, dass im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen der Rat derzeit die vom Haager Programm 2004 und dem dazu ergangenen Aktionsplan 2005 in Aussicht genommenen Vorhaben verfolgt. Dazu zählt unter anderem auch die Schaffung neuer Verfahren, durch die bei grenzüberschreitenden Streitfällen die EU-Bürger und -Bürgerinnen leichter und rascher eine gerichtliche Entscheidung erlangen können.

Konkret handelt es sich dabei insbesondere um zwei Verordnungen: einerseits die Einführung des europäischen Mahnverfahrens und andererseits um die Einführung eines europäischen Bagatellverfahrens. Bei beiden Verfahren ist – nachdem es sich ja um Verordnungen handelt – auch das Europäische Parlament im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens sehr stark mit eingebunden.

Beide Verordnungen schaffen neue verfahrensrechtliche Möglichkeiten, durch die insbesondere auch der unionsweite Verbraucherschutz gestärkt werden wird. Für den Fall, dass nun ein Verbraucher bei seinen grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen mit einem Rechtsstreit konfrontiert wird, soll er auf die Institutionen der gerichtlichen Zusammenarbeit zwischen Justizbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten zurückgreifen können.

Die beiden neuen Verfahren werden daher im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit die bisher erlassenen Instrumente in diesem Bereich – ich nenne hier nur die erleichterte gerichtliche Beweisaufnahme, oder die Mindeststandards für die Prozesskostenhilfe – ergänzen und somit die Rechtsschutzmöglichkeiten innerhalb der Europäischen Union weiter ausbauen.

Durch die Verordnung über ein europäisches Mahnverfahren können die EU-Bürger und -Bürgerinnen in Zukunft über Zahlungsaufforderungen, die vom Schuldner möglicherweise unbestritten bleiben, durch einen Antrag bei Gericht die Erlassung eines europäischen Zahlungsbefehls erwirken. Erfolgt dann vom Schuldner kein Einspruch dagegen, so wird dieser Zahlungsbefehl rechtskräftig und auch vollstreckbar. Der Gläubiger kann diesen Titel dann in weiterer Folge unter erleichterten Bedingungen in den Mitgliedstaaten durchsetzen.

Nach der positiven Stellungnahme des Europäischen Parlamentes im Dezember 2005 hat der Rat der Justizminister bei unserem letzten Rat am 21. Februar 2006 bereits eine politische Einigung über diese Verordnung über das europäische Mahnverfahren erzielen können. Nach Überarbeitung der Verordnung durch die Sprachjuristen soll die Verordnung im April 2006 als A-Punkt vom Rat in erster Lesung angenommen werden. Wir rechnen damit, dass die Verordnung selbst dann in zwei Jahren in Kraft tritt.

Mit der Einführung eines europäischen Bagatellverfahrens – des zweiten ganz wesentlichen Punktes hier – soll die grenzüberschreitende Geltendmachung geringfügiger Forderungen erleichtert und beschleunigt werden. Das Bagatellverfahren ist grundsätzlich als ein schriftlich durchzuführendes Verfahren konzipiert, in dem über Forderungen bis zu einem Betrag von 2 000 Euro gerichtlich entschieden wird. Um die angestrebte Beschleunigung zu erzielen, werden auch für die einzelnen Verfahrensabschnitte Zeitvorgaben vorgesehen, an die sich nicht nur die Gerichte, sondern auch die Verfahrensparteien zu halten haben werden.

Darüber hinaus bestimmt das Gericht, je nach Einzelfall, den Umfang und die Mittel der Beweisaufnahme nach eigenem Ermessen. Für die Beweisaufnahme können auch Mittel der modernen Kommunikationstechnologien, wie etwa Videokonferenzen oder Ähnliches, soweit es natürlich auch in den jeweiligen Mitgliedstaaten verfahrensrechtlich zulässig ist, in Anspruch genommen werden. Wir beabsichtigen, die Arbeiten im Zusammenhang mit der Verordnung über ein europäisches Bagatellverfahren während unserer Präsidentschaft intensiv fortzusetzen, und hoffen, dass wir sie auch weitgehend zum Abschluss bringen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Vielen Dank für die Antwort, Frau Minister. Sie haben diese Bagatellverfahren und auch den grenzüberschreitenden Schutz für beide Seiten erwähnt. Meine Zusatzfrage lautet: Wie werden die europäischen Verbraucher über ihre gerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten in Zukunft informiert werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Präsident! Ganz generell ist es so, dass es sehr viele Informationsangebote für unsere Bürgerinnen und Bürger in Europa gibt. Hier leistet vor allem der Gerichtsatlas der Europäischen Kommission, der im Internet für jede Frau und jeden Mann abrufbar ist, sehr wertvolle Arbeit, denn hier können Sie auf sehr einfachem Wege Gerichtszuständigkeiten und ähnliches in ganz Europa abrufen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.

Wir sind natürlich darauf bedacht, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern – gerade in Bezug auf den Zugang zum Recht – größtmögliche Information zur Verfügung stellen können. Deshalb ist es wichtig, die Informationen auch rasch weiterzugeben. Dazu ist es aber aus unserer Sicht insbesondere notwendig, dass wir im Rahmen der Institutionen, die hieran maßgeblich beteiligt sind, sehr gut, sehr rasch und sehr effizient zusammenarbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich sehe es als sehr notwendig an, dass wir in den Mitgliedstaaten sehr viel an Arbeit im Sinne der Information durch die Gerichte leisten, damit die nötige Information von den Gerichten an die Bürgerinnen und Bürger herangetragen werden kann. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein gutes Rechtssystem in Europa kann nur dann funktionieren, wenn der Bürger weiß, wohin er sich wenden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident, Frau Bundesminister! Die Konsumenten nutzen zunehmend die neuen Möglichkeiten im Internet und dort insbesondere auch den E-Commerce. Gibt es hier in Bezug auf die Verbesserung bzw. den Schutz von Rechtsschutzmöglichkeiten entsprechende Überlegungen? Wie bald und wie rasch kann man hier mit Ergebnissen rechnen, die besser sind als der derzeitige Zustand?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Ganz generell ist es sicher so, dass Sie Recht haben, Herr Abgeordneter: Der Bereich E-Commerce wird in Zukunft in Europa eine ganz maßgebliche Rolle spielen. Es gibt ja bereits Regelungsinstrumente, wo vor allem der Schutz des Verbrauchers im E-Commerce-Bereich auch jetzt schon einer Regelung zugeführt wird, weil wir wissen, dass es hier sehr oft Missbrauchsfälle geben kann. Ich weiß auch, dass einzelne E-Commerce-Anbieter schon mit Qualitätssiegeln und Ähnlichem arbeiten, was eine eigene Art von Zugang ist. Ich rechne damit, dass wir uns in weiterer Folge auch hier mit diesen Instrumenten beschäftigen werden, wobei dies nicht primär bei uns im Rat für Justiz und Inneres geschehen wird, sondern eher im Bereich des Rats für Wettbewerb.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident, Frau Minister! Ich glaube auch, dass im Binnenmarkt ein funktionierendes Rechtssystem und insbesondere eine funktionierende Rechtsdurchsetzung vorhanden sein müssen. Aber was ist im Bereich der Kosten geplant? Rechtsdurchsetzung ist ja immer auch eine Kostensache. Wird es hier eine einheitliche europäische Regelung geben oder bleiben wir sozusagen bei einzelnen nationalstaatlichen Regelungen?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Abgeordneter! Sie haben hier einen sehr sensiblen Punkt angesprochen, der natürlich gerade bei der Verordnung über das europäische Bagatellverfahren einer der Hauptdiskussionspunkte ist. Beim europäischen Bagatellverfahren ist an und für sich kein Anwaltszwang vorgesehen, was natürlich bei der Kostenfrage, vor allem auch beim Prozesskostenersatz, der in unseren Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt ist, eine Kernfrage aufwirft.

Generell haben wir gerade im Rahmen der Prozesskostenhilfe schon Rechtsinstrumente angestrebt. Dies befindet sich bereits in Umsetzung. Für den anderen Bereich werden wir uns sicherlich noch Instrumente überlegen müssen. Ich sehe in den Ratsarbeitsgruppensitzungen, dass das ein Punkt ist, der von meinen Expertinnen und Experten diskutiert wird und wofür wir sicherlich auch im Zusammenhang mit dem Europäischen Bagatellverfahren einen Lösungsansatz werden erarbeiten können.

 
  
MPphoto
 
 

Pergunta nº 7 do Sarah Ludford (H-1113/05)

Assunto: Decisão-quadro relativa ao racismo e à xenofobia

Irá a Presidência austríaca renovar esforços no sentido de alcançar um acordo no Conselho quanto a uma decisão-quadro relativa à luta contra o racismo e a xenofobia, proposta pela Comissão em 2001 e fortemente apoiada pelo Parlamento?

Perante a imagem preocupante transmitida nos relatórios do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia, com sede em Viena, da dimensão dos crimes racistas na Europa e da ausência de medidas eficazes para combater esta realidade, como é que se justifica o facto de o Conselho não conceder prioridade a esta legislação para uma abordagem pan-europeia com vista a condenar o comportamento criminoso motivado por ódio racial?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Herr Präsident! Wir kommen hier wieder zu einem sehr sensiblen Bereich. Es hat ja einen Vorschlag für einen Rahmenbeschluss der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegeben, der am 29. November 2001 vorgelegt wurde. Trotz intensiver Beratungen im Rat konnte im Februar 2003 keine Einigung über diesen Vorschlag erzielt werden.

Es war dann in weiterer Folge so, dass im März 2003 die italienische Delegation eine alternative Fassung des Entwurfs des Rahmenbeschlusses vorgelegt hat. Doch auch diese Fassung fand nicht die Zustimmung der Delegationen. Am 24. Februar 2005 beauftragte der Rat daraufhin die Gruppe "Materielles Strafrecht", die Beratungen über den Entwurf eines Rahmenbeschlusses fortzusetzen. Dementsprechend nahm die Gruppe die Arbeiten am Entwurf auf Grundlage des im Jahr 2003 erreichten Standes wieder auf. Bei der Aussprache über diesen Rahmenbeschluss auf der Tagung des Rates vom 2. bzw. 3. Juni 2005 wurde deutlich, dass kein Spielraum für einen Konsens zwischen den Mitgliedstaaten besteht. Das war natürlich bitter, vor allem auch für jene Mitgliedstaaten, die diesen Rahmenbeschluss sehr befürwortet haben.

Eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erscheint dem österreichischen Ratsvorsitz angesichts der Ihnen gerade geschilderten Vorgeschichte zu diesem Rahmenbeschluss zum derzeitigen Zeitpunkt nicht Erfolg versprechend. Der Vorsitz will aber dieses sehr wichtige Dossier und vor allem auch die politische Botschaft, die hinter diesem Dossier steckt, nicht ganz zum Stillstand kommen lassen. Deswegen werden wir – auch in Abstimmung mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – noch während unserer Präsidentschaft ein Seminar zu dieser Thematik durchführen. Wir erwarten zu diesem Seminar ca. 100 Teilnehmer. Dieses Seminar wird vom 20. bis 22. Juni 2006 in Wien stattfinden und ausgesuchte Problematiken erörtern, die im Zusammenhang mit diesem Vorschlag stehen.

Wie Sie sich sicher vorstellen können – das konnten wir ja auch im Rahmen der jüngst erfolgten Diskussion über die Karikaturen sehen –, bewegen wir uns hier wieder genau in dem Spannungsfeld zwischen unserer politischen Botschaft, dass wir eindeutig gegen Rassismus und Fremdenhass auftreten, und der Freiheit der Meinungsäußerung. Genau dieses Spannungsfeld gilt es aufzulösen, um hier tatsächlich einen wichtigen Schritt weiterzukommen. Das sind auch genau die Punkte, die während des Seminars erörtert werden sollen.

Gedacht ist bezüglich der Teilnahme an diesem Seminar, dass je zwei Vertreter der Mitglieds-, Beitritts- und Kandidatenstaaten daran teilnehmen sollen. Vor allem wollen wir auch NGOs einladen, die mit der Thematik vertraut sind, ferner Vertreter des Europarats, des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, des Netzwerks unabhängiger Experten für Grundrechte, der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Selbstverständlich werden auch Vertreter des Europäischen Parlaments eingeladen werden, daran teilzunehmen. Sie werden eine offizielle Einladung für dieses Seminar Ende März erhalten. Bis dann ist das Programm auch endgültig fertiggestellt, sodass wir es dann vorlegen können.

Darüber hinaus darf ich – wie bereits im Zusammenhang mit Frage 4 zum Grundrechtsschutz – darauf hinweisen, dass der Europäische Rat im Dezember 2003 beschlossen hat, eine Europäische Agentur für Grundrechte einzurichten, was er im Dezember 2004 bekräftigt hat. In der Ad-hoc-Arbeitsgruppe des Rates Grundrechte und Unionsbürgerschaft wird derzeit der im Juni 2005 von der Europäischen Kommission vorgelegte Verordnungsvorschlag geprüft. Geplanter Arbeitsbeginn der Agentur ist der 1. Januar 2007. Wir wissen, das ist ein sehr enger Zeitplan, aber wir hoffen, ihn einhalten zu können.

Der österreichische Vorsitz misst dieser Thematik größte Bedeutung bei und hofft, die Verhandlungen abschließen zu können, damit ein rechtzeitiger Arbeitsbeginn der Agentur gewährleistet werden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – There are some difficult issues – such as Holocaust denial and protecting freedom of speech – but it is scandalous that in 2006 there is still no EU-wide response to the alarming and increasing problem of racist violence. It must be possible to get EU-wide agreement on the core issue of preventing the day-to-day racial harassment and hatred suffered by many of our citizens and residents.

Some countries, such as Greece, Italy and Portugal, currently fail even to record racial attacks. Please name the obstructive Member States that are holding up this framework decision agreement and make a big push during your Presidency to outlaw race hate crimes. All power to your elbow!

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Ich kann Sie in diesem Statement nur unterstützen. Aus Sicht des Vorsitzes haben wir natürlich großes Interesse daran, hier auch ein wichtiges politisches Signal auszusenden. Wir gehen davon aus, dass wir durch dieses Seminar, das wir veranstalten werden, die Angelegenheit wieder versachlichen und über den Weg von Expertenmeinungen – vor allem auch von sehr vielen Expertenmeinungen – zu einem Ergebnis kommen werden, das es uns in Zukunft ermöglichen wird, die nötige Balance zwischen unseren gemeinsamen Ansinnen zu finden: nämlich einerseits Rassismus und Fremdenhass ganz wirksam entgegenzutreten, andererseits jedoch die Freiheit der Meinungsäußerung dadurch nicht zu gefährden. Wir wollen auf alle Fälle einen ganz wesentlichen Schritt vorwärts setzen und hoffen, dass es dann unter finnischer Präsidentschaft auf der Basis unserer Arbeiten gelingt, mit einem neuen Anlauf dieses Dossier abzuschließen oder zumindest weiter zu verhandeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία έχει φτάσει ακόμα και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Και σαφώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε πολλά επεισόδια εναντίον εγχρώμων αθλητών και ποδοσφαιριστών σε πολλές διοργανώσεις και πολλούς αγώνες -ποδοσφαιρικούς κυρίως- σε Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, κ.ο.κ. Προτίθεται η Αυστριακή Προεδρία να εισηγηθεί στη Γερμανία τη λήψη μέτρων εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος το προσεχές καλοκαίρι; Και πώς θα τα αντιμετωπίσετε εσείς αυτά, αφού θα είσαστε ακόμα υπό την Προεδρία;

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Wir gehen davon aus, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist und dass es Sache der deutschen Behörden ist, die geeigneten Maßnahmen zu setzen, um Rassismus und Fremdenhass auch während der Fußballweltmeisterschaft entgegenzuwirken. Ich bin ganz sicher, dass Deutschland die entsprechenden Maßnahmen setzen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – My question, Question No 8, also deals with xenophobia. Ministers go on here with very long replies. Is it not possible, out of courtesy to Members, to take questions together when they relate to the same subject?

I come here every month to table questions but they are never reached. We reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever. The very next question in my name addresses the issue of xenophobia and I do not know why it was not taken together with Question No 7.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). – Mr President, on a point of order, the Minister of Justice of Austria has come all this way. We were told to table questions to her. We had to wait until March. Some of these questions were tabled in December, but we waited patiently for three months to put the questions to her. Now she has been allowed to answer precisely two questions in three months!

It is not her fault, we are delighted she came – thank you for coming, Minister – but would you please convey to President Borrell that this is a failure. It does not work. It is not a good system for the Minister to come and answer two questions after three months.

 
  
  

VORSITZ: SYLVIA-YVONNE KAUFMANN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 8 von Gay Mitchell (H-0138/06)

Betrifft: Fremdenfeindlichkeit in der EU

Verfügt der Rat über einen kohärenten Aktionsplan angesichts der Tatsache, dass die Fremdenfeindlichkeit im gesamten EU-Raum, insbesondere gegenüber Bürgern aus EU-Mitgliedstaaten, die in anderen EU-Mitgliedstaaten als Minderheiten leben und arbeiten, im Steigen begriffen ist?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Frau Präsidentin! Ich habe eigentlich die Anfragen 7 und 8 von Sarah Ludford und Gay Mitchell gemeinsam beantwortet, aber ich stehe natürlich für Zusatzfragen gern zur Verfügung.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Given that xenophobia and racism is often evident at sporting events, would the President-in-Office consider, as part of the plan, using sport as a way to fight xenophobia? From acorns grow oak trees.

In my own constituency, Crumlin United Football Club – a club for young people, where Robbie Keane came from – each year holds a sports festival weekend where people not only play sport but also have cultural exchanges. Would the President-in-Office consider having a weekend across the European Union where similar sporting and cultural exchanges take place, so that we use sport to fight xenophobia?

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, amtierende Ratspräsidentin. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich halte das grundsätzlich für eine gute Idee, weil ich auch glaube, dass wir gemeinsam dafür eintreten müssen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Europa keine Chance haben. Ich sehe auch, dass der Sport hier Brücken schlagen kann, weil sich vor allem Jugendliche, die ja unsere Zukunft sind, aber vielfach auch Erwachsene, gemeinsam körperlich betätigen und dann in weiterer Folge gemeinsam Aktivitäten setzen können.

Hier könnte aber nicht nur Sport eine Rolle spielen, sondern ich sehe durchaus auch eine Chance im Bereich Kultur. Das steht jetzt zwar nicht unmittelbar damit in Zusammenhang, aber wir müssen versuchen, diese Brücke in den unterschiedlichsten Bereichen zu schlagen. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind sehr oft mit Vorurteilen verbunden. Vorurteile entstehen meist dann, wenn man eine andere Kultur nicht kennt, weil alles, was wir nicht kennen, oft mit Angst verbunden ist. Da Angst in weiterer Folge negative Gefühle erzeugt, können daraus natürlich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entstehen. Daher ist alles zu begrüßen, was dazu führen kann, dass wir uns besser kennen lernen, die andere Kultur noch besser kennen lernen, um den Fremdenhass dadurch überwinden zu können.

Die Frage ist – weil Sie mich jetzt konkret als Justizministerin angesprochen haben –, ob wir als Rat im Rahmen des EU-Vertrages tatsächlich die entsprechende Kompetenz haben. Ich glaube aber, dass es eine wichtige politische Botschaft ist, die wir alle gemeinsam weitertragen sollten.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Recht herzlichen Dank für diesen Hinweis! Wir werden das mit der Ratspräsidentschaft besprechen und sehen, wie wir beim nächsten Mal verfahren, damit alle Seiten zufrieden sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – On a point of order, I am not sure that the point has been understood. The Austrian Presidency chose to change the system for answering Council questions, which meant a three-month wait for many people who are listed here, including myself. Mr Newton Dunn made that point.

We have waited for three months. The Minister has been very gracious. It is not her fault that the Presidency decided to change the system. The Minister has been incredibly gracious in answering an extra question. I have never seen that happen before.

However, can you please now review that decision and go back to the old system? This one simply does not work. We have put down serious questions on radicalisation and other issues, which have now not been answered after three months. Please consider going back to the old system.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Anfragen, die aus Zeitgründen nicht behandelt wurden, werden schriftlich beantwortet (siehe Anlage).

Die Fragestunde an den Rat ist geschlossen.

 

18. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt die Fragestunde mit Anfragen an die Kommission (B6-0013/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE). – Señora Presidenta, perdone que haga perder un poquito de tiempo antes de comenzar el turno de preguntas a la Comisión, pero quería mostrar mi extrañeza y, quizás, estupor por lo que ha ocurrido con una de las preguntas que había presentado precisamente para esta sesión.

Mientras que la semana pasada se me había comunicado que mi pregunta sobre el mantenimiento o modificación de la decisión de reducir el número de traductores de español en la Comisión Europea iba a ser respondida en tercer lugar durante este turno, ayer por la noche recibí una comunicación según la cual mi pregunta era calificada por el Presidente del Parlamento como inadmisible.

Hoy he recibido una carta del señor Harald Rømer, Secretario General Adjunto, en la que me explica que así se ha decidido porque se respondió oralmente a una pregunta mía similar el pasado mes de febrero.

Seguramente, el señor Rømer solamente se ha leído el título de mi pregunta, que es igual, pero no se ha leído el texto. El texto de mi pregunta en febrero y el de mi pregunta para este mes son absolutamente distintos; que alguien me demuestre, por ejemplo, cuándo la Comisión ha dicho si va a reducir hasta 67 el número de traductores en el servicio español antes de fin de año o cómo va a sostener una decisión de esas características en la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina que tendrá lugar en Viena.

No estoy de acuerdo con esta declaración de inadmisibilidad. Creo que vulnera mis derechos como parlamentario y exijo que se responda mi pregunta, si no es en este turno, el mes que viene.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Vielen Dank, Her Kollege. Ich werde das an das Generalsekretariat, Herrn Rømer, weiterleiten. Dort ist die Entscheidung getroffen worden. Ich möchte Sie aber gleichzeitig noch einmal auf unsere Geschäftsordnung aufmerksam machen, und zwar auf die Anlage II Punkt 3, wo es um die Durchführung der Fragestunde gemäß Artikel 109 geht. Dort steht, dass eine Frage nicht zulässig ist, wenn in den vorangegangenen drei Monaten eine gleiche oder ähnliche Frage gestellt wurde. Das ist ja offensichtlich die Entscheidungsgrundlage. Das kann ich Ihnen zunächst schon mitteilen, doch ich werde das, was Sie gesagt haben, auf jeden Fall weiterleiten.

Erster Teil

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Vielen Dank, Her Kollege. Ich werde das an das Generalsekretariat, Herrn Rømer, weiterleiten. Dort ist die Entscheidung getroffen worden. Ich möchte Sie aber gleichzeitig noch einmal auf unsere Geschäftsordnung aufmerksam machen, und zwar auf die Anlage II Punkt 3, wo es um die Durchführung der Fragestunde gemäß Artikel 109 geht. Dort steht, dass eine Frage nicht zulässig ist, wenn in den vorangegangenen drei Monaten eine gleiche oder ähnliche Frage gestellt wurde. Das ist ja offensichtlich die Entscheidungsgrundlage. Das kann ich Ihnen zunächst schon mitteilen, doch ich werde das, was Sie gesagt haben, auf jeden Fall weiterleiten.

Da der Fragesteller nicht anwesend ist, ist die Anfrage Nr. 43 hinfällig.

Anfrage Nr. 44 von Bill Newton Dunn (H-0134/06)

Betrifft: Haushaltsmittel für das Projekt Trans Crime

Die von der Kommission eingesetzten Haushaltsmittel für das Projekt Trans Crime reichen lediglich für die EU-15. Wäre es angesichts der Tatsache, dass der größte Teil der weiträumig operierenden organisierten Kriminalität von außerhalb der EU aus dem Osten und Südosten stammt, nicht besser, die Haushaltsmittel für dieses Projekt so anzuheben, dass eine Beteiligung aller 25 Mitgliedstaaten ermöglicht wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione . Signor Presidente, onorevoli deputati, l'interrogazione pone un problema importante in quanto si riferisce a fondi per un progetto per noi essenziale, segnatamente per un progetto di ricerca che riguarda il tema della criminalità.

Per ragioni tecniche non è possibile, come chiede l'onorevole interrogante, incrementare i finanziamenti, è un progetto del 2004 che sta per concludersi nel 2006; tuttavia è possibile organizzare nell'ambito di questo stesso programma, seminari estesi alle attività e alle analisi dei nuovi Stati membri, come auspica l'onorevole interrogante.

Inoltre, esiste un altro programma diverso, sempre finanziato dalla Commissione, che riguarda esattamente tutti gli Stati membri, quindi anche i nuovi Stati membri, e comprende precisamente la raccolta di dati statistici e di informazioni su cinque tipi di reati gravi: la corruzione, la frode, il traffico illecito di beni culturali, la contraffazione, la pirateria e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia. Su questi argomenti il progetto in corso si estende a tutti gli Stati membri dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). – I would like to thank the Commissioner for that. I think we are on the same wavelength here, and he knows that. We actually had the same objective.

So thank you for that information, Commissioner. I would just like to ask when you expect the results to be available. When will the programme be ready so that we will actually have some harmonised statistical collecting across the EU?

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione . Signor Presidente, onorevoli deputati, il progetto in corso si concluderà nell'aprile 2006, tra poche settimane; il progetto successivo è già iniziato e si concluderà nel corso dell'anno. Possiamo pertanto affermare che quest'anno avremo a disposizione dati statistici aggiornati, sia degli Stati membri prima del 2004, sia successivamente, entro la fine dell'anno, di tutti gli altri Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 45 von Cristobal Montoro Romero (H-0157/06)

Betrifft: Lage der europäischen Wirtschaft

Ist die Kommission über die Erhöhung der Zinssätze besorgt, wo doch jetzt in Europa keine Anzeichen für ein Ansteigen der Inflation zu erkennen sind?

Welche Auswirkungen hat dieser Zinsanstieg ihrer Ansicht nach auf die beginnende Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft und auf die Beschäftigung in der Euro-Zone?

Zweiter Teil

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. The question concerns interest rate policy and monetary policy.

On behalf of the Commission, I must say that monetary policy – and therefore decisions on interest rate changes – is the sole responsibility of the European Central Bank. Its independence is enshrined in the Treaty. It is the European Central Bank’s primary objective to maintain price stability in the euro area by ensuring that medium- to long-term inflation expectations in the euro area remain solidly anchored at levels consistent with price stability. The European Central Bank supports economic growth and job creation in the euro area. The current level of interest rates across the entire maturity spectrum remains low by historical standards, both in nominal and real terms.

As regards the last part of the question on the economic outlook, in its last interim forecast the Commission expected economic growth in 2006 to accelerate to between 1.9% and 2% in the euro area, which is close to estimates of the area’s potential growth rate. However, the Commission is cautious about commenting on the policies of the European Central Bank, as that is the Bank’s sole responsibility.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristóbal Montoro Romero (PPE-DE). – Señora Presidenta, señor Comisario, toda la cautela y todo el respeto institucional no están reñidos con que hagamos valoraciones políticas de las decisiones de las instituciones, como en el caso del Banco Central Europeo, cuya subida de tipos de interés, en un momento de bajo crecimiento económico y de falta de creación de empleo en la Unión Europea, adquiere tintes preocupantes para millones de españoles, millones de ciudadanos europeos, millones de pequeñas empresas de toda Europa y millones de familias que tienen hipotecas.

Por eso le decía, señor Comisario, que invito a la Comisión a que haga un planteamiento también político respetuoso con el Banco Central Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. The political message is that the European Central Bank is a very independent body, as determined in the Treaty. As an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject. I can only say that Europe’s monetary policy objectives are based on the fight against inflation, which has great social importance, and in this context the adjustment of monetary policy is quite a sophisticated mechanism.

All borrowers want an interest rate which is as low as possible. These rates are very low at the moment in Europe and they do not harm economic growth. I can only speak as an economist. The position of the Commission is that interest rate policy remains in the hands of the European Central Bank.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zinspolitik hat natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf die Staatsschulden. Wie sehen Sie die Zinspolitik im Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. Throughout history governments and central banks have adopted different and radical measures. For instance, in the United States interest rates were raised suddenly to 17% and the additional money supply was then really pressured down. But, at this stage, the change of interest rate is quite modest in the Central Bank. It is in accordance with the forecasts, economic considerations and outlooks. We do not intervene in those policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Commissioner, three states – Slovenia, Lithuania and Estonia – are going to join the eurozone next year. If those three small economies succeed in joining, what impact will that event have on interest rates and inflation in Europe? Are there signs of any change?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. As to changes if these countries join the euro, you all know the situation and that the criteria adopted in the Maastricht Treaty are very strict. I can only discuss this issue as an economist. As a citizen of one of these countries, of course I support enlargement of the euro area, and countries with proper financial policies will definitely strengthen the euro area. It would also mean enlargement for the euro and its influence in the world. These countries have a stable budget policy so they will increase the credibility of the euro.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 46 von Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0100/06)

Betrifft: Bildungs- und Ausbildungsprogramme und europäische Identität

Mit welchen konkreten Aktionen, mit welchen Maßnahmen zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Beseitigung der Bürokratie gedenkt die Kommission bei der Konzipierung der neuen Serie von Programmen (Kultur 2010, Lebenslanges Lernen 2007-2013, Bildung und Ausbildung 2010 und Jugend in Aktion 2007-2013) die neuen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu nutzen, die die geistige und wissenschaftliche Entfaltung der jungen Menschen und den Erwerb des nötigen Rüstzeugs und der nötigen beruflichen Qualifikationen fördern, und gleichzeitig ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa verstärken sollen, damit sie zum wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben der Europäischen Union beitragen?

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. The question concerns simplification and a more user-friendly space for educational mobility and programmes connected with youth, culture and citizenship.

As you know, the proposal on education and the new generation of programmes in the field of lifelong learning, youth and culture were adopted in 2004 for the period 2007-2013. We are preparing for this, the programmes are still not fully adopted, but they will replace existing programmes and will also contribute to clearer and simpler conditions for users. The new programmes, once fully established, will enable individuals to benefit more from a true common European area of mobility. Hopefully, appropriate funding will be available. These programmes will allow institutions in the fields of education, training and culture to improve the way they operate together. In this context, the simplification of administrative and financial procedures is a key issue. Successive evaluations and large-scale public consultation exercises have demonstrated that the current programmes would indeed benefit from simplification. That, however, requires efforts at different stages, at the level of the administrative arrangements for the programmes themselves and at the level of the Financial Regulation and its implementing rules.

At programme level, it is proposed to reduce the number of programmes in the area of education and training by putting Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig under the same umbrella: an integrated lifelong learning programme. The design of the new programmes – especially in the youth, culture and citizenship area – is intended to simplify access for the potential beneficiaries. For example, in the new Culture 2007 programme we have created a more open and accessible programme in terms of its very structure, with three main objectives compared to the former eight. It is thus easier to grasp its essence, specifically because it takes a non-sectoral approach, where any player can feel welcome, and is explicitly aimed at the diversity of beneficiaries.

Furthermore, the Commission aims to simplify the application and the reporting systems involved and, of course, to accelerate the selection procedure. We have included provisions to that effect in the draft decision. During the ongoing codecision procedure for adoption of the programme decisions, both Parliament and the Council have supported the Commission’s aim to achieve maximum simplification, not only in the form of the programme actions but also in their administrative and financial requirements, and to find the right balance between flexibility and ease of use on the one hand and clarity of purpose and appropriate financial and procedural safeguards on the other hand.

As regards the Financial Regulation, the Commission has proposed a series of amendments which are currently under examination by Parliament. These amendments will, inter alia, introduce the principle of proportionality, which means that the administrative and accounting requirements should be proportional to the size of the grant. As to the implementing rules, progress has already been made because in July 2005 the Commission amended the detailed rules for the implementation of Financial Regulation No 1, which led, among others, to the following improvements in terms of simplified procedures.

Firstly, the requirement for external audit in support of payments is now obligatory only for intermediate payments or payments for the balance where the grant exceeds EUR 750 000 for actions and EUR 100 000 for operating grants. The second amendment is that the limit on flat-rate amounts has been increased from EUR 5000 to EUR 10 000. In addition, several flat-rate amounts are now possible in one grant and the Commission can authorise the use of flat-rate amounts even if they are not specified in the basic act.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την πλήρη και κατατοπιστική απάντησή σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τα μέτρα απλοποίησης που παρουσιάσατε. Ίσως όμως πρέπει να εννοήσουμε την απλοποίηση και στη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων; Υπάρχουν φόβοι στους πολίτες ότι τα προγράμματα αυτά δεν θα χρηματοδοτηθούν το ίδιο αδρά όσο στο παρελθόν. Ευσταθούν αυτοί οι φόβοι;

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, člen Komisie. Ďakujem pekne za dodatočnú otázku. So záujmom som počúval, síce len prostredníctvom vysielania, vystúpenie prezidenta Nemeckej spolkovej republiky, keď s veľkým entuziazmom hovoril o vzdelávaní, mládeži a programe Erasmus. Myslím si, že je to správny postoj hlavy štátu a aj európskeho občana, ktorý verí, že prostredníctvom vzdelávania a mobility môžeme dosiahnuť oveľa viac, aj ekonomicky, sociálne, kultúrne a politicky. Som preto presvedčený, že nové programy v oblasti vzdelávania a tiež kultúry, občianskej spoločnosti a mládeže by mali znamenať kvantitatívny ako aj kvalitatívny nárast, pretože majú veľký význam pre jednotlivcov a celé Spoločenstvo. Teraz je to v prvom rade v rukách partnerov, ktorí rokujú o finančnom výhľade, ale verím, že je to veľmi aktuálne posolstvo pre predsednícku krajinu, Parlament, Komisiu a celú rozšírenú Európsku úniu. Osobitne chcem poďakovať za trvalú podporu v tomto pléne pre vzdelávacie programy Európskej únie. Je to veľmi potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – Señora Presidenta, hablamos ahora de integración y de sentimiento de pertenencia a Europa y hace unos minutos hablábamos de racismo y xenofobia. Creo que hay elementos comunes en todo esto. Hace unos meses visité Canadá y vi que allí existe un programa muy completo de integración de los inmigrantes y de sus familias.

Quisiera preguntarle a la Comisión si, en este sentido, se plantea crear algún programa de integración de los jóvenes inmigrantes, para que también nosotros logremos tener menos racismo y menos xenofobia, ya que esos nuevos ciudadanos europeos también tienen el sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. I am sure that using education as a tool against racism and xenophobia for social inclusion and for integration is also a very acutely perceived and common task. An integrated, free, democratic Europe can be based only on integrated, free, democratic societies. Member States, their governments, public authorities in the broader sense and European institutions are thus invited to support such tools.

Some of the programmes are already being used to that end. The European Youth Pact, adopted last year, is one of the special tools for integration and provides some answers for the youth of Europe, young people who have many difficulties or are in vulnerable situations in individual countries. Social inclusion is one of the most important parts of social policy. I do not want to speak on behalf of my colleagues, but these issues are taken into account and promoted via different programmes which we have in our remit.

More can be done on the basis of coherent policies at European and national levels. This is an ongoing issue, to be dealt with not only via education but also via sport, culture and intercultural dialogue. These are very useful and efficient tools for promoting social inclusion and integration and for combating problems such as violence, hooliganism, racism and xenophobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Jeder Ihrer Kollegen – und Sie auch – sprechen von Vereinfachung, und diese komplizierten europäischen Verfahren sind ein Hauptkritikpunkt. Könnten Sie mir vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, was jetzt neu vereinfacht wird und was jetzt besser wird? Zweitens: Gibt es Aufzeichnungen was die Verwaltung der Programme effektiv kostet und wie viel durch diese Programme den europäischen Bürgern in Zukunft direkt zufließen wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. I mentioned Erasmus because the German President used that example. I believe he was right to mention it because it is probably the most famous and popular programme. There have been 1.4 million Erasmus alumni since 1987. They are very influential programmes for individuals and societies. People get a lot from those programmes. They are asked for more and more. I have expressed gratitude for the support in Parliament for these programmes because they have impact. The future of Europe without those programmes would be more in question.

The programmes have an impact on other areas: Erasmus was the driving force for the Bologna Process, which is very influential for any student, any professor and any university in Europe.

I mentioned some of the proposals that are already in the implementation rules adopted by the Commission. The Commission has proposed more than 100 amendments to the Financial Regulation. It is now your turn to decide, and to improve it. As of January 2006, we have established a new executive agency that deals with all individual cases and individual projects and works closely with national agencies. This centralised system for the operation of our programmes is a reasonable tool. National agencies operate in Member States in concrete national languages. They are much closer to citizens, which helps to provide the best service for the users of the programme.

Perhaps we can go into more detail in future, when we discuss the Financial Regulation itself. There are some concrete measures and proposals on how to simplify life for the user of small grants, in contrast to the millions used for infrastructure or research projects.

We also want to put more money, for example, into Erasmus or lifelong learning programmes because we believe the EUR 125 per head, per month, is not very substantial European support when we look into the real costs of daily life in our countries. So ‘more’ also means more in the social dimension. This money is often decisive for those who need European grants to study abroad.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 47 von Maria Badia I Cutchet (H-0132/06)

Betrifft: Plan zur Förderung des Unternehmergeistes im Bildungswesen

Die Kommission hat einen Plan zur Förderung des Unternehmergeistes von der Primärschule bis zur Universität ausgearbeitet. Darin verweist sie auf die Notwendigkeit eines spürbaren Wirtschaftswachstums und einer wesentlichen unternehmerischen Initiative, um das europäische Sozialmodell auf zufrieden stellende Weise zu erhalten. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Allerdings könnte damit die Gefahr verbunden sein, dass das Bildungswesen der Logik des Wettbewerbs und des Marktes unterliegt, während es doch wesentlich darauf ankommt, im Interesse des europäischen Sozialmodells die Ausbildung mit dem Ziel zu erhalten, freie, autonome und mündige Bürger mit eigener Kultur zu erhalten.

Ungeachtet einiger bewährter Verfahren, von denen wir zweifellos lernen können – zum Beispiel Förderung der Programme von Berufspraktiken in Unternehmen – und ohne Benachteiligung der Wirtschaftswissenschaften, darf eine allzu merkantilistische Sicht des nordamerikanischen Bildungsmodells nicht unser Bezugsmodell darstellen.

Ist die Kommission nicht der Auffassung, dass wir im Interesse der Zukunft des Bildungswesens als Pfeiler der Unionsbürgerschaft unsere Anstrengungen darauf konzentrieren sollten, die Lehrpläne der Mitgliedstaaten zu überarbeiten, um die Ausbildung in verschiedenen Bereichen, einschließlich der humanistischen Bildung und Kultur, zu verbessern?

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, člen Komisie. Vážená pani predsedajúca, ctení poslanci a poslankyne. Akčný plán pod názvom Európska agenda pre podnikanie bol prijatý už v roku 2004. V rámci tohto akčného plánu bolo etablovaných päť strategických prioritných oblastí pre Európsku agendu pre podnikanie v týchto rokoch. Prvá z týchto oblastí hovorí o posilnení podnikateľského myslenia medzi mladými ľuďmi. Európska komisia prijala nedávno, 13. februára, v rámci tohto akčného plánu oznámenie pod názvom Posilnenie podnikateľského myslenia prostredníctvom vzdelávania a učenia. Komisia v tomto oznámení načrtla súbor odporúčaní, ktoré sú určené členským štátom, pretože je to oblasť, v ktorej nemá Európska únia formálnu právomoc, formálnu kompetenciu.

Cieľom je posilniť úlohu vzdelávania pri tvorbe vyššej podnikateľskej kultúry v Európe a európskych spoločnostiach. Vzdelávanie by malo u mladých ľudí stimulovať podnikateľského ducha a dať im možnosti pre ich budúcnosť spolu s prostriedkami pre rozvinutie základných podnikateľských schopností. Jedným z cieľov tohto oznámenia je zlepšiť prípravu mladých ľudí pre ich budúci život, budúce povolania a zamestnania. Komisia je názoru, že prínosy podnikania a vzdelávania v oblasti podnikania by nemali byť merané len nevyhnutne na základe počtu novovytvorených firiem alebo inovatívnych podnikov a nových pracovných miest. Podnikanie je predovšetkým a nanajvýš kľúčovou kompetenciou pre všetkých, pretože pomáha mladým ľudom byť kreatívnejšími a iniciatívnejšími, mať väčšiu sebadôveru, pracovať a rozhodovať sociálne zodpovednejším spôsobom v akejkoľvek oblasti vlastného uplatnenia.

Ak to vidíme v tomto svetle a v širšom rozsahu kompetencií, ktoré rozvíjame v rámci Programu vzdelávanie a odborná príprava 2010, podnikanie je jedným z elementov v referenčnom rámci ôsmych kľúčových a základných kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Tieto kľúčové kompetencie považujeme za rozhodujúce pre osobné naplnenie, sociálne začlenenie, spomínané tiež pred chvíľou, pre aktívne občianstvo a zamestnateľnosť. Obsahujú napríklad aj občiansku, kultúrnu a vzdelávaciu dimenziu. Podľa tohto oznámenia považuje Komisia podporu podnikateľského myslenia prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy za plne konzistentnú a kompatibilnú s cieľmi, ktoré sme si vytýčili a ktoré stanovujú aj poslanci Európskeho parlamentu, a dokonca aj autorka tejto otázky pani Maria Badia i Cutchet, v rámci zlepšenia celkového vzdelávania vo všetkých oblastiach a v rámci zabezpečenia, aby európski občania boli v budúcnosti slobodní, nezávislí a mali lepšie podmienky pre rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco sus palabras, que ciertamente me han tranquilizado un poco, porque, leyendo esta Comunicación, a una le entra la duda de si no estamos sometiendo demasiado la educación a una lógica de competencia y de mercado.

Estoy viendo en estos momentos en el público muchos estudiantes y estoy convencida de que algunos de ellos piensan ser empresarios en un futuro, pero quizá otros muchos tendrán intereses totalmente diferentes: intereses culturales o humanitarios.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. I am sure that we are not all business people, nor will all our children be business people, but it is important that we understand how businesses operates. We believe – and when I say ‘we’, I also mean Member States, because there is strong consensus on the set of key competences, which include entrepreneurial initiative – that it is about an ability to understand the complexity, an ability to take initiatives, to turn initiative into action and take up personal responsibility.

This is also good for employees, not only for employers: employees who are active and creative are good employees for any serious company. That is why we believe that such ability is very helpful for the whole of society and individuals and that it is not just about propagation and production of businesses and business people. It is about a mentality which should also be more mature in a changing environment, in an environment which requires a deeper understanding of influences and dynamism.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Kommissar! Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Europäische Kommission im Bereich Unternehmergeist Initiativen setzt, wie z.B. mit dem CIP, aber auch hier. Denn letztlich entstehen nur dort Arbeitsplätze, wo etwas angeboten wird, was gekauft wird. Sehen Sie hier eine Chance, dass wir auch in der Öffentlichkeitsarbeit in der Europäischen Kommission gemeinsam mit Frau Wallström diese Initiativen einer etwas breiteren Öffentlichkeit unterbreiten könnten?

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Member of the Commission. This should be part of a communication or promotion by colleagues in the Commission and this House alike, because Europe tends to compare its potential with that of many other partners.

I think we have the potential, but most blockages or obstacles stem either from our rules, that is to say, how we organise our economies or societies, or from our mentality. That is why I fully support Mr Rübig’s point that this basic concept – the key competences including education for entrepreneurship, education for culture, cultural awareness, citizenship and, of course, languages, mathematics, science, digital literacy and learning to learn – is important for everybody.

Lifelong learning is and must be based on some basic competences, and these include an entrepreneurial ability or mindset. Therefore, I also would like to invite you and all friends of SMEs, all friends of initiatives taken by our citizens and institutions, to promote the important concept of lifelong learning.

I was not surprised but encouraged during the last Question Time when a colleague spoke of lifelong learning as a right of citizens, a right of an individual vis-à-vis the State or its authorities to have access to lifelong learning, not just to basic or secondary education.

To implement such systems, we also need greater mental readiness. Thank you and let us work together on this.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Die Anfrage 48 wurde für nicht zulässig erklärt (Anlage II, Teil A, Ziffer 3 GO).

Anfrage Nr. 49 von Andreas Mölzer (H-0102/06)

Betrifft: Türkische Lira-Münze

Seit einem Jahr hat die Türkei eine Ein-Lira-Münze (Wert: 0,6 Euro) ausgegeben, die eine unglaubliche Ähnlichkeit mit der Zwei-Euro-Münze aufweist. Zum einen birgt der auf der Ein-Lira-Münze abgebildete Kopf Kemal Atatürks eine gewisse Verwechslungsgefahr mit König Albert II. Aufgrund der technischen Übereinstimmungen in Bezug auf Gewicht und Dicke entstand in der EU hoher Schaden für Automatenbesitzer. Probleme gibt es auch bei den Sortiermaschinen der Banken, ganz abgesehen vom einfachen Bürger, der sich der Verwechslungsgefahr vielleicht noch nicht einmal bewusst ist.

Wie beurteilt die Kommission diesen jüngsten türkischen Vorstoß? Inwieweit ist es erlaubt, dass die Währung eines Staates derartig starke Ähnlichkeiten zum Euro aufweist? Was gedenkt die Kommission zu unternehmen, um die europäischen Bürger zu schützen?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. The question concerns Turkish coins issued from the beginning of 2005, which are quite similar to EU coins. Of course the Commission shares the concern of the honourable Member of Parliament about this issue. That sort of thing should not happen. The right to issue coins is one of the most fundamental sovereign rights of a country. However, informal consultations are recommended. There is a network called the Coin Registration Office, established by the International Mint Directors Conference. Member mints are assumed to have consulted the Coin Registration Office when preparing a new coin, so that similarities can be avoided. Obviously that was not done properly in this case, so coins have appeared which are similar to euro coins.

That was not the first time such a thing has occurred. In 2000, in some countries, some coins were very similar to euro coins. Even in my own country, when I was in charge of that area, we issued coins which were similar to Deutschmarks and we therefore had to change our production.

The Commission is working with the Turkish authorities and they have promised to modify their coins slightly. The production of coins is very expensive and a large exercise.

However, there is no panic and the risks are very limited. The vending machines – which are the main issue – can be adjusted. Our estimation is that there are some old models of vending machines that are more difficult to adjust, but the majority of new ones can be properly adjusted so that they can take the correct coins. Visibly they are quite different. If these coins are handled in the retail trade, they can easily be distinguished. So the risks are limited.

The Commission has also worked with manufacturers of the coin mechanisms to keep them informed that mechanisms must be adjusted to this problem. We are working with the Turkish authorities to ensure that the new production of coins will be slightly modified so that they will not be so similar to euro coins.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Frau Präsidentin! Herr Kommissar, mir ist schon klar, dass es keinen Anlass zur Panik gibt, wie Sie sagen. Ich möchte Sie dennoch fragen, ob es im Zuge der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht sinnvoll wäre, in diese Richtung zu verhandeln, damit derlei Münzen sehr rasch aus dem Verkehr gezogen werden. Es besteht ja auch für die türkischen Parallelgesellschaften in Europa – etwa in Deutschland oder in Österreich – die Verlockung, diese Münzen zu missbrauchen. Könnte man das nicht – auch wenn Münzprägung sehr teuer ist, wie Sie sagen – beschleunigen, um Schäden für Europa und für die europäische Wirtschaft zu vermindern?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. This must be negotiated in all frameworks, including the accession negotiation framework. There is some kind of gentleman’s agreement that this sort of thing should not happen. If it does, then the producers of smaller coins must make some adjustments so that the situation with the use of similar coins can be avoided.

This will be negotiated. I will have an opportunity to meet the members of the Turkish Government soon, so I will definitely raise the issue within a certain time, because, as I say, the production of coins is a huge and very expensive exercise. In time we can solve this problem, but until then we will work with the producers of coin mechanisms to avoid possible damage.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 50 von Enrico Letta (H-0104/06)

Betrifft: Europäische Schule Brüssel II - Verlegung von Abteilungen

Der Oberste Rat der Europäischen Schulen hat die Kriterien festgelegt, die zu befolgen sind, um zu ermitteln, welche Sprachabteilungen in der vierten Europäischen Schule in Laeken eröffnet werden sollen. Die Arbeitsgruppe (Follow-up-Gruppe) unter Vorsitz des Generalsekretärs der Europäischen Schulen hat in verschiedenen offiziellen Dokumenten u.a. die italienische Abteilung der Schule Brüssel II dazu vorgesehen, sie dem Rat zu einer Verlegung in die Schule Brüssel IV vorzuschlagen. Sicher ist dieses Vorhaben das Ergebnis einer vergleichenden Analyse mit der die Auswahlkriterien für alle bestehenden Abteilungen bewertet werden.

Kann die Kommission diese Analyse ausführlich erläutern? Falls diese Analyse nicht durchgeführt worden sein sollte, kann die Kommission erklären, wie man zu einem solchen Ergebnis gelangt ist, und insbesondere beschreiben, wie man dazu gekommen ist, die anderen Sprachabteilungen auszuschließen? Es ist mir natürlich bewußt, dass beim derzeitigen Stand der Dinge kein endgültiger Beschluss gefasst worden ist, aber ich halte es für zweckmäßig, ausführlich das bislang angewandte Verfahren bei den Beratungen der „Follow-up-Gruppe“ kennen zu lernen. Beruhen diese auf wissenschaftlichen ausreichenden Kriterien, um Vorschläge zu rechtfertigen, die äußerst negative Auswirkungen auf Hunderte von Familien von Bediensteten der Gemeinschaftsinstitutionen haben dürften?

Anfrage Nr. 51 von Richard Seeber (H-0172/06)

Betrifft: Verlegung der deutschen Sprachsektion

Der Oberste Rat der Europäischen Schulen ist im Begriff, die in der Schule Brüssel IV in Laeken einzurichtenden Sprachsektionen zu beschließen. Eine der dem Obersten Rat vorgelegten Optionen sieht die Verlegung der italienisch- und niederländischsprachigen Sprachabteilung von Woluwé und der deutschsprachigen von Ixelles nach Laeken vor.

Ist der Kommission bewusst, dass Kinder aus dem Einzugsbereich von Woluwé und Ixelles ingesamt zwischen drei bis vier Stunden pro Tag im Schulbus sitzen werden, wenn sie nach Laeken verlegt würden?

Welche Alternativen und Umsetzungsmodalitäten zur Zwangsverlegung von Sektionen hat die Kommission geprüft, oder verlässt sie sich auf die Erfahrung des Generalsekretärs und des Obersten Rates mit solchen Umzügen, deren Vorgangsweise schon bei der Eröffnung von Ixelles zu unhaltbaren Zuständen geführt hat?

Ist die Kommission bereit, die Anweisungen zum Abstimmungsverhalten ihres Vertreters im Obersten Rat offen zu legen und zu erläutern?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. Questions 50 and 51 are quite similar but, if necessary, I will answer them separately, although the concept will be the same.

I must begin by saying that the European Schools constitute one of the most complicated issues in my area of responsibility, and there are a lot of problems. The system is very independent and complicated. Governance of the system does not fall to the Commission, and in fact the Commission is just one member of the Board of Governors, which consists of 29 members.

The rapid enlargement of the European Union has brought a lot of people to our locations – not only to Brussels – and we have a lot of problems regarding the lack of places needed for children in schools and other facilities. One solution, which is extremely necessary, would be to open a fourth Brussels school in Laeken in 2009. Why Laeken? That decision was taken by the Belgian Government. Belgium is the host country and makes quite a significant contribution to the school infrastructure. All the infrastructure is provided by the host country. I have been in touch with the Belgian Government and ministers. President Barroso has taken this issue up with the Belgian Government to speed up this process, and 2009 is earlier than originally envisaged.

Now it is a matter of deciding the school’s internal arrangements for the language sections: which language sections will be opened and which will be transferred. First, it is too early to say that anything has been decided. It is still under discussion and the Commission is only one part, and definitely not the dominant part, of these discussions. The Board of Governors will take the decisions. Of course, the Commission tries to provide input based on its experience and knowledge, and to participate in this process and secure the interests of parents of the European institutions as well as to ensure transparency and fair process.

At its meeting on 25 and 26 October, the Board of Governors adopted a list of criteria on how to deal with the language sections. A working group, the ‘Groupe de suivi Bruxelles IV’, was established and the Secretary-General of the European School presented a preliminary document to this group. Again, the Commission is actively participating in this group, but we are only one partner. Finally, that ‘Groupe de suivi Bruxelles IV’ must take all considerations into account and come up with a proper solution.

Some preliminary solutions – options A and B – were discussed, but it is really too early to say that one solution is preferable to the other. That group is now discussing intermediate options which adopt the best parts of both solutions, which include one principle – supported by the Commission – that the children currently enrolled in one of the existing schools in any section should not be obliged to move to Laeken. That is probably a good idea for parents whose children already go to those schools. It is very difficult to imagine that the definitive solution will satisfy everybody, but we must find a solution which ensures that the pupils will get the best education.

We are working with the Board of Governors and with the Dutch Government, which is presiding over the Board, about the reform of the European schools, because there are a lot of problems, including structural problems, and, obviously, this system must be modified.

This is my conceptual answer and I cannot say today that we have prepared any hidden agendas or solution. We work with the ‘Groupe de suivi Bruxelles IV’ very seriously and I can assure you that we take these issues very seriously, but it is a very difficult area and a lot of problems have accumulated, and now we have to find final, long-term solutions. We will work hard with the Belgian Government and the Brussels authorities to find some transitional solutions to solve short-term problems and shortages in all our facilities.

That is the picture today.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Sie haben natürlich Recht, Herr Kommissar. Wir sollten die Anfragen Nr. 50 und Nr. 51 gemeinsam behandeln. Das ist ein Themenkomplex. Es gibt auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich für dieses Thema interessieren. Aber zunächst erteile ich den beiden Fragestellern das Wort für ihre Zusatzfrage.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Letta (ALDE). – Signor Commissario, la ringrazio per la risposta. Dal momento che l'opzione B, rispetto all'opzione A, appare chiaramente la migliore da molti punti di vista, mi chiedo se lei sia in grado ora di escludere che la Commissione porrà un problema di costi. In particolare, se il problema del lieve incremento dei costi non indurrà la Commissione a bloccare quella che tra le due opzioni appare invece la di gran lunga la migliore?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. Of course, the Commission is footing most of the bill of the European Schools and the problem of cost is also a serious issue. However, I would not focus primarily on that issue of cost; I would focus mainly on the working system and on providing the best possible education for pupils. In that regard, option B is not the best one.

With regard to option B, which foresees having almost every section everywhere, there will be much fragmentation, with small groups and small classes, in which case we will be faced with the problem of ensuring good quality teaching and good quality education. Therefore, option B is not the best one. Yes, it is also much more expensive, but we in the Commission do not regard the cost issue as the first and most important issue. The most important issue involves securing the efficient functioning of the system of European Schools, and there are also many problems concerning the future quality of education.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Kommissar, Sie sprechen von komplizierten Verfahren, von einer komplizierten Situation. Das ist uns allen bewusst. Nur: Es verkompliziert die Situation zusätzlich, wenn die Kommission nicht bereit ist, mehr Transparenz in ihren Entscheidungsprozess zu bringen. Die entscheidende Sitzung dieses Obersten Rates findet ja bereits Mitte April statt. Warum ist die Kommission nicht bereit, anhand der von ihr aufgestellten Kriterien einfach zu sagen: So weit sind wir, das sind die Zahlen und so weit können wir gehen.

Wenn Sie nur mehr Verdunkelung betreiben, können Sie nicht erwarten, dass in den Sprachsektionen mehr Zufriedenheit herrscht.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. Thank you very much, but I do not share the opinion that we are not being transparent in this process. The whole process has been transparent for all parties and those options have been there. If you like, the Commission will be taking the greater initiative in preparing those options. Logically, however, a final consensus must be reached that involves the parents’ organisations, the schools themselves and the teaching staff. The Commission is providing its input and is most definitely considering all possible options put forward by other parties. We are trying to play a part in finding a final solution that is more or less acceptable to everybody.

We have been transparent throughout this process and we are now thinking about some kind of compromise solution, an intermediate option between options A and B. So the process has been transparent and involves very complicated negotiations with all parties. Here the Commission is one negotiating partner and it also wants to respect the other parties, including the Belgian authorities, who have a substantial input to make.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo (ALDE). – Signor Commissario, se venisse adottata l'opzione A, alla quale è stato fatto riferimento fra le due all'esame, ossia quella che prevede il trasferimento di sezioni, le risulta che si verificherebbe il rischio per molte famiglie di avere i propri figli in scuole diverse?

Dato che dai dati diffusi all'interno del groupe de suivi risulta che l'andamento demografico di alcune sezioni, per esempio la sezione italiana nei prossimi anni, sarà superiore a quello di tante altre nazionalità, non ritiene che questo costituisca un elemento e un punto che dovrebbe indurre a Commissione a scegliere piuttosto l'opzione B tra le alternative citate?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. The final decision will be taken by the Board of Governors.

You mentioned that the children could end up attending different sites. I read in the basic concept papers about the criteria for this. The Commission’s opinion is that we should endeavour by all means to avoid that kind of thing. Children of the same family, siblings, must go to the same school.

Option B has some tremendous weaknesses in terms of the future development of education. We do not share the view that option B is the best one, but intensive work will be done to find solutions that satisfy as many parties and parents as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria (ALDE). – Signor Commissario, ritorno sullo stesso argomento: il criterio F, tra quelli adottati in ottobre, stabilisce che se una sezione esiste in più di una scuola deve essere ospitata in scuole periferiche e in scuole centrali. Voglio essere ancora più chiaro: se venisse accolta l'opzione A predisposta dal groupe de suivi, la sezione italiana sarebbe l'unica ad essere penalizzata perchè verrebbe dislocata in due scuole periferiche: Uccle e Laeken. Non ritiene, Signor Commissario, che detta opzione A sia discriminatoria rispetto agli alunni italiani? Le chiedo pertanto di assumere impegni in proposito, respingendola e adottando l'opzione B.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. I will not say that we will support option B. I have not said that we will support option A either. We are trying to find a compromise solution. If you want me to say that I will give all appropriations to option B, I cannot.

I must reiterate that the decision-makers are the Board of Governors, along with the working party – the groupe de suivi – which includes parents and other interested parties. That is the process. With this kind of complicated question I always try to find some kind of compromise solution. That is probably also the case in this complicated area. The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April. All possible solutions and aspects will be discussed.

Your question about the Italian section has been raised many times and others are also involved. We have tried to find a balanced solution and not to penalise anybody.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 53 von Manuel Medina Ortega (H-0098/06)

Betrifft: Erweiterung der EU um Bulgarien und Rumänien und Adoptionen

Kann die Kommission über die Auswirkungen der Erweiterung um Bulgarien und Rumänien im Bereich des Privatrechts für die Bürger der Europäischen Union Auskunft erteilen, und insbesondere über die Adoptionsregelung über künftige Binnengrenzen der Union hinweg? Werden dabei die Adoptionen gewährleistet, oder werden bereits vorgenommene Adoptionen revidiert?

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. I am deeply aware of the pending cases of international adoptions of Romanian children and the understandable anxiety surrounding this issue among the families who would like to give these children a new home. As part of the legislative reforms in preparation for acceding to the Union, and with the support of the European Parliament over the years, Romania recently adopted new legislation on child protection.

According to this legislation, which entered into force on 1 January 2005, international adoption is a last resort, if a suitable in-country solution, ranging from smaller homes to foster care, cannot be found. Through this law, Romania has aligned itself with the legal provisions of the European Union in this area, as also embodied in the UN Convention on the Rights of the Child. The application of these provisions must be seen within the context of former abusive practices relating to international adoptions in Romania.

As to the more precise legal aspects, it should furthermore be noted that there is currently no Community legislation in the field of international adoption. In fact, Council Regulation (EC) No 2201/2003, which provides for mutual recognition of judgments on parental responsibility, explicitly excludes adoption from its scope.

This means basically that the acquis communautaire in the area of child protection has been implemented in Romania and Bulgaria. The UN Convention on the Rights of the Child is taken as a foundation in both Romania and Bulgaria. The UN Convention on the Rights of the Child does not distinguish between the internal and external borders of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Wir haben nicht nur diese Anfrage zu dem Thema, sondern auch die Anfragen Nr. 55 und 56. Wenn die Kolleginnen und Kollegen einverstanden sind, können wir diese Anfragen zusammen behandeln. Aber zunächst möchte ich dem Verfasser der Anfrage, Herrn Kollegen Medina Ortega, das Wort für eine Zusatzfrage erteilen.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señora Presidenta, creo que es un progreso que la legislación de Bulgaria y Rumanía se adapte a las normas europeas, porque en materia de adopciones lo más importante es la protección del niño.

Sin embargo, por desgracia, sabemos que en estos países, como en otros, hay niños que no se encuentran en una situación familiar cómoda y tenemos familias dentro de la Unión Europea que estarían dispuestas a aceptar las funciones parentales con toda clase de garantías.

Sé que no hay legislación europea sobre el tema, pero sí hay la posibilidad de que la Unión Europea medie, de alguna forma, con las autoridades de Bulgaria y Rumanía para garantizar que las familias de la Unión Europea que estén dispuestas a realizar este tipo de actuaciones lo hagan en las mejores condiciones posibles y facilitar así, cuando sea necesario, la adopción por familias de la Unión Europea.

Me gustaría saber su opinión sobre si hay alguna posibilidad de actuación por parte de la Comisión en este ámbito.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. We are working together with the Romanian Government in a very consistent manner. We recognise that it has revised its legislation and that, on the basis of that legislation, an expert group is reviewing the pending cases. That expert group should finalise its work in the course of this month.

We are in regular contact with the Romanian authorities on this issue. Our view is that as long as they respect the UN Convention on the Rights of the Child and European legislation, then it is up to the Romanian Government and authorities to look for a solution.

As regards the situation in the childcare sector, it is our understanding, on the basis of the very detailed progress reports, that it has improved on the ground, not least because the European Union has provided substantial support for the restructuring of the childcare sector, accounting for around EUR 160 million in the last 15 years.

In overall terms, the screening process of applications for inter-country adoptions registered before the entry into force of the new legislation is expected to be completed this month. We expect that the Romanian authorities will inform all the applicants individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – Signore Commissario, alla mia domanda ha già risposto in parte, si tratta del problema dei casi di adozione in sospeso; sulla base di inviti espressi del Parlamento europeo in diverse risoluzioni, è stato creato un gruppo di esperti per esaminare caso per caso le situazioni in sospeso. Vorrei sapere se sono disponibili notizie sulla tempistica con cui le domande verranno espletate e quindi se avremo informazioni sui risultati del lavoro fin qui portato avanti da questo gruppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. We are in regular contact with the Romanian authorities, and as a response to the honourable Member I would say that the Romanian authorities are on track concerning the solution of pending petitions for adoption, filed before entry into force of the new law on 1 January 2005.

The Romanian authorities have established a working party which should finalise its work on 31 March, and the Commission is committed to a close follow-up on this issue. We will report to the Council and Parliament on this issue in our comprehensive monitoring report which will be adopted, as scheduled, on 16 May.

Concerning the other elements of your question, the 82 000 children currently under social protection, residential care, foster care or placement in enlarged families are benefiting from a child protection structure in line with the UN Convention on the Rights of the Child, and this is also the case for access to health care and education.

 
  
MPphoto
 
 

Anfrage Nr. 54 von Mairead McGuinness (H-0137/06)

Betrifft: Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union

Könnte sich die Kommission vor dem Hintergrund ihres Umfassenden Monitoringberichts über den Stand der Vorbereitung Rumäniens auf den Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 2007, in dem sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass in Rumänien in bestimmten Bereichen des Kinderschutzes, in der Behindertenfrage und auch im Betreuungssystem für geistig Behinderte keine Fortschritte zu verzeichnen sind, dazu äußern, welche Bedeutung sie diesen Fragen bei den laufenden Verhandlungen mit den rumänischen Behörden beimisst?

Ist die Kommission darüber hinaus der Auffassung, dass ausreichende Fortschritte erzielt wurden und weiterhin erzielt werden, um Rumänien 2007 den Beitritt zur Europäischen Union zu gestatten?

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. I have partly responded to this question, so I will cover only those parts which have not yet been covered.

First of all, in addition to a general evaluation of child protection and the situation of the disabled and mental healthcare system in Romania, we have organised a peer review on mental health in order to assess the situation on the ground. The expert report resulting from this peer review is awaited. We are conducting a total of 15 expert reviews, or peer reviews, both in Bulgaria and Romania, on a number of critical issues, and this is one of the essential areas in which we are conducting this peer review, which is done by both Commission officials and the best Member State experts in this field.

Concerning care for disabled people, the main focus is now on developing an inclusive strategy that aims at closing and restructuring large residential institutions by developing alternative community-based services, support for families and smaller residential units. We provide, for instance, up to EUR 15 million. Moreover, a public awareness campaign is ongoing in Romania in order to raise awareness on rights of people with disabilities.

Although reform in this sector is still very much in its early stage, from the point of view of the Commission we estimate that the country is now on the right track in this regard.

Finally, the persistent problem of ill treatment in psychiatric hospitals in Romania needs to be addressed immediately. This was stressed in our comprehensive monitoring report of October, and the significant deficits in living and care conditions in some establishments need to be tackled.

We have strongly advised the Romanian authorities to make mental health a priority area and devote sufficient resources for this purpose. The Romanian authorities are strongly encouraged to take advantage of the current PHARE assistance and draft a strategy and action plan for the mental health reform.

Of course, the key is implementation. The feasibility of the practical arrangements made should be demonstrated, for instance through allocating sufficient financial resources. This is what the peer review will look at and this will be part of the progress report in May 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Commissioner, could you address the issue of caged beds in Romania? When we talk about issues of concern, it is a valid question that you might take up. We have huge concerns about that.

In terms of the peer review, which I welcome, will it involve going in without notifying institutions of visits? I believe that is crucial. Have you any estimate – at Commission level – of how long it will take Romania to tackle what is a huge problem for the country? Are you convinced that should Romania accede next year, it will continue on that path towards reform? I believe that it is only by pressure that we will make progress.

I should like to ask, when we talk about children who are abandoned in maternity hospitals and the issue of inter-country adoption, that we put the child at the centre of this issue, rather than any other concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. I am ready to provide further details of the peer review if needed. They normally carry out both previously agreed and on-the-spot missions with visits to different kinds of establishments in different fields, ranging from the rule of law – i.e. the court system and prosecutors’ offices – to the field of childcare and mental health. They carry out the same kind of actions.

How long does it take in this field? That is a very relative concept. Our concern is that there has to be a credible track record which shows that Romania is genuinely on the right track. This will be the focus of our peer review.

You touched on the crux of this whole issue: childcare must be at the centre of our evaluation and this is what we are aiming to do when we conduct and present the results of the peer review.

In this context we have also studied the suspicion about the use of caged beds in Romania. I can assure you that during the Commission’s 15 years of follow-up we have never had any suspicion proven about the use of caged beds in Romania. The Commission will follow the issue up within the framework of our regular contacts with various non-governmental organisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο και να πω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τη Ρουμανία για τη βελτίωση των συνθηκών και της προστασίας των παιδιών αλλά και της υγειονομικής περίθαλψης.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο αν μπορεί η Επιτροπή να προσανατολίσει περισσότερους κοινοτικούς πόρους στο πλαίσιο των "twinning projects" για τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης, για την προστασία των παιδιών, για τη βελτίωση της κατάστασης στα ψυχιατρεία. Επίσης, να τον ρωτήσω αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της υγείας για τη βελτίωση της κατάστασης στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. We have twinning structures with Romania in a number of fields relating to the reform public administration in Romania. We have found that for Eastern and Central Europe – the so-called new Member States, as well as the future Member State of Romania – twinning has been one of the most effective arrangements for disseminating knowledge.

Yes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future. It is a very useful practice and the Phare framework programme provides for it. We have to study it more carefully to see what practical arrangements can be made.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – Commissioner, if you really have not seen the evidence of the caged beds in Romania, I refer you to the front page story of a recent edition of the London Sunday Times and to the well-documented cases published by the Mental Disability Advocacy Centre. I hope that you will say to Romania, as indeed to the other countries that have engaged in this barbaric practice, that caged beds are inappropriate for children, the confused elderly or for people with mental health problems in any civilised country, and certainly in a Member State of this European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. I have already responded on the basis of a very careful assessment by the Commission. As I said, we have never had any proof about the use of caged beds in Romania but, if you have some concrete evidence in this regard, I am willing to study it and I will ask my civil servants to take another look at it and we can then raise the matter with Romania if need be.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Anfragen, die aus Zeitgründen nicht behandelt wurden, werden schriftlich beantwortet (siehe Anlage).

Die Fragestunde ist geschlossen.

(Die Sitzung wird um 19.50 Uhr unterbrochen und um 21.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

ZA PŘEDSEDNICTVÍ: PAN OUZKÝ
Místopředseda

 

19. Sociálna ochrana a začlenenie (rozprava)
MPphoto
 
 

  Předseda. Dalším bodem je zpráva, kterou předložila Edit Bauer za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci o sociální ochraně a sociálním začlěňování (2005/2097(INI)) (A6-0028/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE), előadó. – Tisztelt Elnök Úr! Ma délben Horst Köhler elnök azt mondta, hogy sokan nem értik napjaink Európáját. Ha azt látja valaki, milyen hatalmas energiákat fektet Európa a migrációs politikájának újrafogalmazásába, meggyőződésem, hogy értetlenül kell, hogy álljon az európai gyerekszegénység problémájával szemben.

Miközben a magasan képzett migránsok hiányáról beszélünk, a gyermekszegénység következtében óhatatlan és hatalmas veszteségeket könyvelünk el, melyet a jövő generációi joggal kérnek majd számon rajtunk.

A szociális védelemről és a szociális inklúzióról szóló jelentés, mely önök előtt van, ezért nem véletlenül összpontosít főleg a gyermekszegénységre, hiszen amíg az európaiak 15 százaléka él a szegénység kockázatával, a gyerekek esetében ez 19 százalék, és a 2004-es adatok alapján a 25 tagország közül 12-ben a szegénységkockázat a gyerekek esetében legalább 25 százalékkal magasabb, mint a felnőtt lakosság körében. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem emocionális vagy esetleg jogi kérdésről van szó, merthogy a gyerekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény tartalmaz ide vonatkozó kötelezvényt.

Európa azzal is szembesül, hogy a következő évtizedekben a népesedési válság a társadalom elöregedése következtében a mai foglalkoztatási szint megtartásához ötvenmillió új migránsra lesz szüksége. A gyerekszegénység, az ezzel járó exklúzió, a korai iskolaelhagyás nagy aránya megkérdőjelezi a tudás alapú társadalom oly módon történő kialakításának lehetőségét, hogy közben ne keletkezzenek újabb és újabb leszakadó szociális rétegek.

A bizottság joggal kezeli prioritásként a gyerekszegénység problémáját, ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy nincsenek pontos adataink, nincsenek összehasonlítható adatok a gyerekszegénységre vonatkozóan. Ezen a helyzeten nyilván sürgősen javítani kell.

A jelentésemben azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a szociális inklúzió hozzáadott érték a lisszaboni folyamathoz. Az európai szociálpolitikában a generációk közti új szolidaritásra van szükség, hiszen nem lebecsülendő az a kár, melyet a gyerekszegénység, az azzal összefüggő alulképzés az emberi erőforrásokban a jövő szempontjából okoz.

Nyilván sok problémát ki lehetne emelni a jelentésből, az idő hiányában talán még egyet megemlítenék. Az idősebb munkaerő kiszorítását a munkaerőpiacról. Itt ugyan van egy érvényes antidiszkriminációs irányelv, a diszkrimináció mégis létezik, igaz, nehezebben követhető. Meggyőződésem, hogy a Bizottság jó utat választott, amikor világos és nyomon követhető célokat tűzött ki a szociális védelem modernizálására. Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság titkárságának a kiváló együttműködést, és képviselőtársaim módosító indítványát. Persze nem utolsósorban azt is, hogy itt vannak és részt vesznek a vitában.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi vám děkuji a zvláště zpravodajce paní Bauerové za vaši zprávu a jsem rád, že mohu konstatovat úplnou shodu mezi vámi a Komisí, pokud jde o skutečnost, že Lisabonská strategie je založena na pozitivním vzájemném působení hospodářské politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Oceňuji podporu, kterou vyjadřuje vaše zpráva iniciativě Komise, jejímž cílem je zefektivnění a modernizace otevřené metody koordinace v oblastech sociální ochrany a sociálního začlenění. Jedná se o to, jak zároveň více přispět prostřednictvím politik sociální ochrany k cílům Lisabonské strategie a upevnit koordinaci těchto politik. Více přispět prostřednictvím procesu sociální koordinace Lisabonské strategie znamená rozvíjet aktivní funkci sociální ochrany a prokázat přidanou hodnotu na základě tvorby růstu a pracovních míst. Z praktického hlediska budou nové společné cíle otevřené metody koordinace jakož i dílčí tematické cíle, které právě Rada přijala, převedeny do národních strategií. Nové národní správy nejdříve představí strategický přístup každého členského státu, pokud jde o modernizaci jeho politiky v daných oblastech. Poté budou členskými státy představeny tři tematické plány: sociální začlenění, důchody a zdravotní péče.

Komise rovněž přijala sdělení, které zahajuje veřejnou konzultaci o možných zaměřeních opatření na úrovni Unie, které se týkají úpravy minimálního příjmu a začlenění osob vyloučených z trhu práce. Konzultace se samozřejmě vztahuje na Evropský parlament a ostatní orgány, ale s ohledem na diskutované téma se rozšiřuje i na veřejné orgány na všech úrovních, jakož i na organizace, občanské společnosti a sociální partnery. Vaše zpráva uvádí rovněž možnost nové interinstitucionální dohody, která by zajistila úlohu Parlamentu v provádění otevřené metody koordinace. Je pravda, že účast Parlamentu na práci v rámci otevřené koordinace zůstává omezena tím, že chybí celkový právní rámec. Za sebe mohu členy Parlamentu pouze ujistit, že podpořím pracovníky svých útvarů, aby se více snažili vést dialog s Parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL), Navrhovatelka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. – Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, vysoce oceňuji zprávu paní Bauer, kterou jsme projednali a podpořili ve Výboru pro práva žen a rovné příležitosti. Zpráva akcentuje dané cíle z pohledu rovného postavení mužů a žen a vyzdvihuje potřeby žen zejména v oblasti sociálního začlenění.

Ráda bych se ale zaměřila nejen na ženy, ale i na to, jakým způsobem dopadá chudoba a sociální vyloučení na děti a mládež. Uvědomme si, jak se oproti minulosti změnil náš vztah k chudobě ve vyspělých zemích, v prostředí na odiv dávaného bohatství a prosperity začala být nižší životní úroveň považovaná za něco deklasujícího. Troufám si říci, že je vnímána jako ponižující a nenormální stav, za který si člověk může sám. Co tím chci říci: média a reklama sugerují obraz převažujícího blahobytu, v němž člověk, který ho nedosahuje, trpí pocitem neschopnosti. Úspěch a s ním i materiální hojnost jsou zdánlivě otevřeny všem , takže kdo na ně nedosáhne, ten je vyčleňován z výhod, které společnost poskytuje. Tato vyloučení se netýká jen materiálních záležitostí, ale i vzdělání, zdraví nebo zajištěného stáří a dědí se z generace na generaci. Zejména děti ze sociálně slabšího prostředí mají ztížený přístup k vyššímu vzdělání, méně cestují, hůře bydlí. Pochopitelně není zde tato chudoba tak drastická jako v zemích třetího světa, ale i ona, často se studem utajovaná a statisticky nepodchycená, vede k pocitu vyřazení z normálního světa, k vědomí, že něco běžného a standardního je nedostupné.

Proč je tomu tak? Jak vysvětlit dětem, že se na rozdíl od jiných právě ony musejí vzdát toho či onoho. Je pravda, že vždy existovaly sociální rozdíly a že předurčovaly vývoj dítěte na celý život. Nikdy ale nebyla hojnost tak samozřejmě pokládána za normu a naopak nedostatek finančních prostředků nevylučoval z takovéhoto množství možností jako dnes. Toto je paradox vyspělé společnosti. Důstojná životní úroveň je demokratičtější než dříve, ale tím hůř pro ty, kteří na ni z různých důvodů nedosáhnou. Upozorňuji na to, že se nejedná jen o materiální dopady, ale že nedostatečná sociální ochrana, především u dětí a mládeže, přináší důsledky morální a nebezpečné pro budoucnost společnosti, neboť sociální nespravedlnost vede k napětí, které se, jak vidíme všude kolem, vytěsňuje formou násilí nebo vede k úniku od reality drogami či lacinou zábavou.

Nepodceňuji charitativní prostředky, ale právě sociální ochrana a sociální začlenění musí být zakomponovány v systému a člověk musí mít oprávnění k jeho využití. Charita je milodar a to je v moderní společnosti chránící důstojnost člověka krajní řešení, které nemůže nahradit kvalitní sociální politiku, odpovídající potřebám Evropské unie 21. století.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση είναι ένα ήδη παλαιό κείμενο που γράφτηκε τον Ιανουάριο του 2005 και που χρειάζεται να συνεξεταστεί τόσο με τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και με την ενδιάμεση έκθεση για τη στρατηγική της Λισσαβώνας.

Η έκθεση Bauer είναι ένα συνθετικό κείμενο και γι' αυτό συγχαίρω τη συντάκτριά της. Είναι χωρισμένο μεθοδικά και παρουσιάζει όλες τις πτυχές της επιτακτικής ανάγκης να παραμείνει κεντρικός στόχος της στρατηγικής της Λισσαβώνας η δραστική μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2010. Οι δύο γύροι της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική ενσωμάτωση σε επίπεδο 15 και, από το 2004, στα 25 κράτη μέλη κατέδειξαν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ο εξορθολογισμός της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ένταξη. Σίγουρα, η οικονομική μεγέθυνση και η αύξηση της απασχόλησης είναι τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής συνοχής, σε συνδυασμό με τα αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Υπό το πρίσμα αυτό, υπενθυμίζεται στην έκθεση Bauer, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που να στοχεύουν στην παρεμπόδιση της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της διευκόλυνσης της μετάβασης, ιδιαίτερα των αποφοίτων με χαμηλά προσόντα, στο σχολείο και την αγορά εργασίας.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην επένδυση για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση επειδή παρατηρείται μια στασιμότητα στη συμμετοχή και γι' αυτό καλείται και η ιδιωτική πρωτοβουλία να συμμετάσχει σ' αυτήν. Είναι ένα ισχυρό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και γι' αυτό πολύ σωστά η συντάκτρια της έκθεσης, κυρία Bauer, τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαγενεακή κληρονομικότητα της φτώχειας με την επίσπευση των διεργασιών της Επιτροπής με ένα σύμφωνο για το παιδί, που θα έχει στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων του.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I would like to thank Commissioner Špidla, and Mrs Bauer, for the report and for the initiative regarding social protection and inclusion. That we have close to 70 million people living at risk in the European Union is a shameful statistic and is not acceptable.

Poverty is a result of the actions of human beings and it can be resolved by the actions of intelligent human beings. We know what solves poverty, yet our economic system continues to reproduce misery for tens of millions of people and, as has been pointed out, continues from generation to generation.

We do so because we fail at national level to integrate the various economic, social, cultural and environmental policies that we pursue. We fail to mainstream the solutions that various boards and reports have identified. One of the single most important solutions is not, as is often argued, a job; it is actually education: education from pre-school, certainly primary education, and at a minimum through to secondary education.

Employment obviously plays a key role, but it must be remarked that too many of our homeless, and indeed our poor, actually have a job. It is therefore clear that the job must be a quality job with decent pay and conditions if it is to have an impact on resolving the issue of poverty.

I would argue as well that social protection has to be seen as broader than simply social security. Our public services should be seen as mechanisms for social protection. Health services, education services, transport and cultural services not only help to protect those who are at risk of poverty, but also keep tens if not hundreds of millions out of poverty by their very existence. If they did not exist there would be many more millions of people on the breadline.

I would argue too that the notion that social security is simply a safety net needs to be avoided and that in reforming our social security systems we have to give particular attention to eliminating poverty traps.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud esimees, lugupeetud volinik, kolleegid! Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamine on Euroopa Liidu strateegiline prioriteet. Lissaboni strateegia vahearuanne oli liikmesriikide tegevuse, õigemini tegevusetuse suhtes kriitiline. Euroopas elab vaesuses 15% ehk enam kui 68 miljonit inimest, kolmandik neist lapsed. Meeste ja naiste palgavahed on keskmiselt 20% naiste kahjuks. Vaesus teadagi sünnitab vaesust.

Sotsiaalne tasakaal teenib kogu ühiskonna huve. Vaesuslõksu sattumise põhjuseks ei ole esmajoones isiklik ebaõnnestumine. Kõiki poliitikaid arvestav sotsiaalne hõlvamine ja inimressursside raiskamise lõpetamine annaks otsese tõuke arenguks, mida Lissaboni strateegiaga saavutada püüame. Seda arutatav raport ka rõhutab.

Euroopa peab end taas kord vormi ajama. Heaks näiteks on Põhjamaad. Tegemist on riikidega, kelle majandus on konkurentsivõimelt maailma esikümnes ja samal ajal sotsiaalne kaitse tõhusaim.

Tahan eriti rõhutada raporti üleskutset alustada läbirääkimisi poliitikavaldkondade valimiseks, mille puhul rakendatakse avatud koordineerimismeetodit. Euroopa peab arvestama, et kui praegu on meil iga 100 töötaja kohta 38 mittetöötavat pensionäri, siis tööhõivepoliitikat muutmata võib see lähikümnendil tõusta kahekordselt. Tegeleda tuleb selle probleemiga aga juba täna. Elukestev õpe ja vanemaealiste tööhõive tõstmine on siis kesksed märksõnad.

Kahjuks on mitmete liikmesriikide seadusandluses tööjõuturul ealist diskrimineerimist soodustavaid sätteid. Selline praktika tuleb Euroopa õigusruumist välja juurida.

Lisaks teistele riskirühmadele valitseb suurim tõrjutuse oht üle 50-aastaste naiste seas, süvenedes pensionieas. Väga tervitatav on, et raport sellele suurt tähelepanu pöörab, kutsudes liikmesriike tagama, et naisi ei karistataks nende pensioni arvutamisel lünkade eest tööhõives, mille põhjuseks on vanemapuhkus või lapsehooldus. Väga oluliseks pean üleskutset, et kõik liikmesriigid – eriti uued – vaataksid üle oma solidaarsed pensionisüsteemid, võttes arvesse meeste lühemat keskmist eluiga ja suuri soolisi palgaerinevusi, mis peegelduvad lesestunud pensionäride pensioni suuruses ning tõukavad nad sageli allapoole vaesuspiiri.

Tahan tänada proua Bauerit asjatundliku töö eest ja loodan, et selle dokumendi põhimõtted rakenduvad liikmesriikide praktikasse kiiresti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I should like to thank Mrs Bauer for the work she has done on this excellent report, and the Commission for its initial document.

One of the points that comes through from the report is that there is multiple deprivation often linked to discrimination; that if you look at some of the groups that are particularly affected – women, as we have just heard, people with disabilities, those from black and minority ethnic groups and those both older and younger – you can see why the Article 13 directives on anti-discrimination are so important and why they need to be implemented as fully as possible.

The concentration on child poverty is welcome. We know that there are links between poor nutrition, poor housing, a poor environment – the poor often live in the worst environments – and poor educational prospects, which then follow through people’s lives and indeed those of their children. I welcome the call for a Green Paper on child poverty. We need to look at that in the context of social cohesion overall, because it has implications for the gap between rich and poor.

Mr De Rossa mentioned the difficulties about education and employment. The real cause of poverty is not having enough cash. You cannot simply rely on a trickle down from growth in the economy. You have to take specific action to address those at the bottom. Take the example of the UK, which comes out quite high in terms of risk of poverty. Despite the number of efforts made by our government at the moment, you see that the share of the poorest 10% in the population’s net income is 2.8%, while that of the richest 10% is 28%: ten times as much. You can see it in my own region, inner London, the richest area in the European Union, which also has tremendous levels of poverty. We need to change those percentages and increase that of those at the bottom.

I agree about the importance of public services and the role that social security has to play within this. Member States should be looking at whether their social security systems operate to allow people to go through training and to take up educational possibilities, or whether they in fact constrict them because these people have to be ready for work at any moment.

I would also echo the comments made about the open method of coordination and the role that the European Parliament should be playing in this, not least in reviewing the national action plans and their outcomes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – As intervenções já aqui realizadas demonstram que os níveis de pobreza e a exclusão social são muito elevados e atingem mais de 70 milhões de pessoas da União Europeia. Como se refere no relatório, sabe-se que em 14 dos 17 Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, a pobreza infantil aumentou nos anos 90. Mas a situação actual tende a agravar-se com os níveis elevados de desemprego, o aumento de trabalho precário e mal remunerado, a flexibilidade, a privatização de sectores e serviços básicos.

Ora, sabendo-se que a pobreza é uma violação dos direitos humanos, impõe-se que se dê maior atenção às suas causas e se tomem as medidas necessárias para promover a inclusão social considerando-a na sua perspectiva multidisciplinar. Daí, as propostas que fazemos na defesa da alteração das políticas macroeconómicas para colocar no centro das prioridades políticas a inclusão social, o emprego com direitos, os serviços públicos de saúde, educação, acesso à justiça, à cultura, a uma habitação digna. Por isso, defendemos a substituição do pacto de estabilidade por um verdadeiro pacto de desenvolvimento e progresso e a Estratégia de Lisboa por uma verdadeira estratégia de coesão económica e social, o que implica que também não se insista no projecto de directiva de criação do mercado interno dos serviços.

A experiência já demonstrou que o método de coordenação aberta previsto na Estratégia de Lisboa não diminuiu a pobreza. Com base na Estratégia de Lisboa, o que avançou foram as liberalizações e privatizações de sectores e serviços públicos, o que agravou a pobreza e dificultou a inclusão social. Porque estas medidas foram obrigatórias, o método de coordenação aberta não obrigou nenhum Estado-Membro a diminuir a pobreza e essa é a diferença que há neste processo, dois pesos e duas medidas.

As políticas públicas são fundamentais para diminuir a pobreza, para garantir os direitos humanos, daí a necessidade de uma política de segurança social pública universal e solidária e a rejeição que propomos da privatização dos sistemas de saúde.

De igual modo, cabe ao Estado um papel fundamental, na garantia de uma escola pública de qualidade e a garantia dos direitos laborais no respeito pela dignidade de quem trabalha. Por isso, insistimos que não basta lamentar a pobreza. É necessário alterar as políticas neo-liberais que estão no cerne do aumento do número de pessoas em risco de pobreza e esse é o desafio que aqui fazemos para que este debate não seja mais um debate sem consequências.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, UEN grupas vārdā. – Kopumā visumā atbalstāmajā Parlamenta ziņojuma 37.punktā varam lasīt secinājumu, ka globalizācijas izraisītās straujās pārmaiņas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju plašais lietojums pakļauj cilvēku lielākam sociālam riskam. Globalizācija un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas novērtētas kā risks.

Manuprāt, apdraudējumi ir tai sabiedrībai, kurā globalizācijas izraisītās straujās pārmaiņas nepavada informācijas un komunikāciju tehnoloģiju plašs pielietojums. Apdraudējumi ir tad, kad pārmaiņu ieguvumi tiek uzlūkoti kā riski.

Plaša informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana palielina iedzīvotāju izglītības un apmācības iespējas, kā arī iespējas iesaistīties darba tirgū, it īpaši sociāli visjūtīgākajām grupām, piemēram, invalīdiem. Sociālās grupas vai indivīds ar e–pārvaldes palīdzību var tieši iesaistīties sociālajā dialogā ar valsts pārvaldi. Tādēļ arī sociālajā politikā būtu jāakcentē tie pasākumi, kas šīs iespējas palīdz izmantot. Jāveic sociālās un informācijas sabiedrības attīstības politiku koordinācija.

Atstāsim bažas par informācijas tehnoloģijas straujo izplatību Ziemeļkorejas un Baltkrievijas diktatoriem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wzrost liczby miliarderów na świecie, według ostatnich danych, nie idzie niestety w parze z bogaceniem się wszystkich obywateli. Przeciwnie, nieustannie rośnie liczba ubogich i to w państwach starej i nowej Unii. Oczywiście ubóstwo, brak ochrony socjalnej i należytej integracji społecznej to problemy zwłaszcza nowych państw członkowskich. W Polsce, na przykład, mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną. Byłe państwo socjalistyczne dba dzisiaj o swoich obywateli słabiej, aniżeli państwa od zawsze kapitalistyczne. Do problemów socjalnych krajów piętnastki dochodzą nasze specyficzne, takie jak wysokie bezrobocie wśród wykształconej młodzieży czy brak dostępu do powszechnej opieki medycznej.

Panie Komisarzu! Unię krytykuje się często za nadmiar regulacji, ale jedna nieistniejąca wydaje się szczególnie potrzebna. Unia Europejska powinna zmusić państwa członkowskie do ustanowienia minimum socjalnego po to, by wszyscy obywatele czuli się bezpiecznie, by obniżony poziom lęku o egzystencję faworyzował integrację społeczną.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – Vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové, myslím, že dnešní debata na téma sociální ochrana a sociální začleňování je nesmírně aktuální, ačkoliv v letech 1995–2000 došlo k poklesu úrovně relativní chudoby o 3 %, úroveň 15 % je bezesporu alarmující. Obávám se, že s ohledem na tato čísla a současný stav se nepodaří do roku 2010 vymítit chudobu a z toho vyplývající sociální vyloučení. Tyto jevy jsou výsledkem strukturálních změn, které provázejí sociální a ekonomický vývoj naší společnosti. Jedná se o změny na trhu práce, technologické změny ve společnosti, demografické změny, etnickou různost, změny ve struktuře domácností a redefinice rolí muže a ženy. Pomoc proto musí směřovat především k nejvíce ohroženým skupinám, nezaměstnaným, domácnostem s jedním rodičem, osamělým a starším osobám, rodinám s více závislými osobami, etnickým menšinám či postiženým lidem. Fakt, že se chudoba často dotýká také dětí, považuji osobně za velmi smutný a alarmující.

Z klíčových politických priorit pro řešení otázek chudoby a sociálního vyloučení bych zdůraznil oblast vzdělávání. Jedná se o zajištění jeho odpovídající úrovně, plynulý přechod mezi vzdělávací institucí a pracovním zařazením, integraci znevýhodněných skupin do vzdělávacího systému s využitím e-learningu. Vzdělávání není pouze školní docházka, ale ucelený systém celoživotního vzdělávání. K naplnění této a dalších priorit jsou však nutné finanční prostředky. Finanční nástroj pro tuto oblast, Evropský sociální fond, neumí zejména nové členské země dostatečně využívat. Apeluji proto na nové členské země a zejména na Českou republiku, aby právě připravované programové dokumenty na období 2007–2013 a byrokratickou zátěž na žadatele co nejvíce zjednodušili. Na závěr bych rád poděkoval paní kolegyni Bauer za kvalitní zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen und Kolleginnen! Rentenpolitik, Armutsbekämpfung sowie Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege sind zentrale Aufgaben für uns und sind zentrale Themen für alle Bürger und Bürgerinnen in der Europäischen Union. Deshalb müssen wir uns als Parlament wesentlich stärker als bisher bei der offenen Koordinierung in allen Fragen des Sozialschutzes und der sozialen Eingliederung mit einbinden lassen. Das jetzige Verfahren ist völlig inakzeptabel. Wir beraten heute bereits über einen überholten Sachverhalt. Der Rat hat schon über die Folgemitteilung der Kommission beraten. Wir brauchen deshalb wirklich dringend eine interinstitutionelle Vereinbarung.

Herr Kommissar, Sie haben heute gesagt, dass Sie sich für einen Dialog mit dem Parlament einsetzen werden. Dafür danke ich Ihnen sehr, aber was wir wollen, das ist nicht nur ein lockerer Dialog, wir wollen wirklich den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung mit ganz klaren Spielregeln. Auch sollten künftig bei der offenen Koordinierung im Bereich Sozialschutz verstärkt Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf behandelt und der Kinderbetreuung besonderes Augenmerk geschenkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – Panie Przewodniczący! Postępująca globalizacja powoduje restrukturyzację zarówno przedsiębiorstw, jak i zatrudnienia. Jedną z konsekwencji globalizacji jest także koncentracja nie tylko na poziomie lokalnym i krajowym, ale również i międzynarodowym. Duże przedsiębiorstwa coraz bardziej wypierają z rynku przedsiębiorstwa małe i średnie, i w istotny sposób kształtują dochody społeczności lokalnych.

Restrukturyzacja ma w poszczególnych regionach zróżnicowany charakter. W starych państwach członkowskich wywołuje ona obawy przed zmniejszeniem zatrudnienia, zaś w nowych przed całkowitą likwidacją produkcji i stanowisk pracy. W nowych państwach członkowskich duże spustoszenie na rynku pracy spowodowały hipermarkety i supermarkety, zwłaszcza budowane w centrach miast i w dużych osiedlach mieszkaniowych. Sklepy wielkopowierzchniowe spowodowały w swoim otoczeniu masowy upadek drobnego handlu i usług oraz znaczący wzrost bezrobocia. Uruchomienie jednego miejsca pracy w hipermarkecie powodowało likwidacje 5-8 miejsc w jego otoczeniu. Inwestorzy często nie zwracają uwagi nie tylko na czynnik ludzki, ale również na środowisko naturalne człowieka i substancje zabytkowe. Stąd słusznie zauważono ten problem w sprawozdaniu pani Bauer.

Reasumując, pierwszymi ofiarami restrukturyzowanych zakładów pracy są ich pracownicy oraz dostawcy towarów, w tym producenci rolni. To właśnie im powinno się zapewnić pomoc i opiekę oraz stworzyć szansę na zdobycie nowego zatrudnienia, nowego zawodu czy rynku zbytu dla swoich produktów.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). – Menim, da je najbolj socialna tista država, ki ustvarja pogoje za kakovostna delovna mesta in zagotavlja enake možnosti svojemu prebivalstvu. Kakovostna delovna mesta pa lahko zagotovimo z naložbami v človeški kapital, z vseživljenjskim izobraževanjem, s spodbujanjem fleksibilnosti trga dela in z zakonodajo, ki je gospodarstvu naklonjena.

Državljani potrebujejo ugodne zunanje okoliščine za svoje delo in ustvarjanje ter zadovoljevanje svojih osnovnih potreb. Drugače pa je z ogroženimi skupinami, kot so starejši ljudje ali mladi brez delovnih izkušenj, bolniki, invalidi ter matere samohranilke ali družine z več otroki. Vse te skupine potrebujejo pozornost in pomoč družbe, da bodo socialno zaščitene in ne izključene iz družbe.

Ne morem pa razumeti odločitve Evropskega sveta, da je pri pogajanjih o finančni perspektivi zmanjšal sredstva prav za izobraževanje in štipendije za mlade, kjer lahko s sorazmerno majhnimi sredstvi dosežemo velike učinke na področju izobraževanja, učenja tujih jezikov, mednarodnega povezovanja ter odnosa do Evropske unije. Za vse te vrednote si prizadevamo v skoraj vseh naših dokumentih. Dokler bomo v Evropski uniji konkretne ukrepe sprejemali prav v nasprotju z našimi besedami in spoznanji, ne moremo hitreje dosegati zastavljenih ciljev.

Morda še ni nikoli v človeški zgodovini čas tako hitro tekel, kot teče prav danes, in nič ne kaže, da bi se ta tempo upočasnil, zato so potrebne tudi hitre in enostavne rešitve pri prilagajanju na te spremembe za dosego večje gospodarske rasti in za boljšo socialno zaščito ogroženih skupin prebivalstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Kallid kolleegid, sotsiaaldemokraadina usun, et töö on ainus jõukuse allikas, kuid tootmistegurina on tööjõud kaotamas oma positsioone masinatele, see tähendab kapitalile.

Hulk vanade liikmesmaade pensionäre naudib jõukat vanaduspõlve, olles seadustanud töötajate kohustuse neid kindlal tasemel üleval pidada, kuid paljud ühiskonna kasuks töötanud inimesed, olles rahul väikese palgaga, on pensionäridena vaesusohus. Liiga paljude liikmesriikide pensionisüsteemid on oma olemuselt püramiidsüsteemid. Juhin tähelepanu, et viimati liitunutel – noortel – ei ole enam kusagilt värvata neid, kes neid hiljem oma palgast üleval peaksid. Nende töö, palk ja koormised ei võimalda lapsi saada ega raha koguda.

Kiidan küll proua Baueri raportit, kuid pensioniprobleeme ei saa ühe raportiga lahendada. Ent juba praegu saab astuda samme, mis tulevikku kindlustavad. Pensioniskeemid, riiklikud või erasektori omad, peavad sisaldama reaalset raha, mitte põhinema lubadustel.

Eesti üleminek kogumispensionile oli edukas. Kui vanad liikmesriigid suudaksid seda edu korrata, tuleks see kasuks Euroopa konkurentsivõimele ning jätkusuutlikkusele. Loodan, et meie parlament naaseb pensioniskeemide juurde peagi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Tisztelt Elnök Úr! Esélyt adni a társadalmi kirekesztettség bűvös köréből való kitörésre, ez az igazi kihívás az Európai Unió számára. Elfogadhatatlan, hogy az európai polgárok 15 százaléka, mintegy 68 millió ember él a szegénység fenyegetésének tudatában, ahogy azt az Európai Bizottság 2005. január 27-én kiadott jelentése hírül adta.

Elfogadhatatlan, hogy a szociális kirekesztés éppen a legsebezhetőbb társadalmi csoportokat, a nőket és az etnikai kisebbségeket sújtja. Ők szenvednek hátrányt a munkahely megszerzésében, megtartásában, a kapott bérben, szociális ellátásban, egészségügyben, oktatásban és a kulturális javakhoz való jutásban.

A jelentés megállapítja, hogy Magyarországon az uniós átlaghoz képest kisebb a szegénység által fenyegetettek aránya, 10 százalékosnál kisebb arányt mutat, ugyanúgy, ahogy Csehországban, Svédországban, Dániában és Szlovéniában. 20 százalékos vagy annál nagyobb szegénységi arány jellemző viszont Írországra, Szlovákiára, Görögországra és Portugáliára.

Vladimir Spidla biztos úr beszédében kiemelte, hogy a nők életük során négyszer annyi időt töltenek a másokkal való törődéssel, mint férfitársaik. Ha ennek társadalmi értékét elismerjük, akkor valódi esélyt adunk a felzárkózásra.

A szociális kirekesztettség bűvös köréből a szegények és sebezhető társadalmi csoportok csak úgy törhetnek ki, ha megteremtjük számukra a munkalehetőséget, ha piacorientált képzést biztosítunk számukra. A munkához jutás jövedelmet jelent, ami elősegíti a társadalmi beilleszkedést és hozzájárul az egyén gyarapodásához. Ez az igazi kihívás, tegyünk érte! A jelentést elfogadásra javaslom.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). – Noriu padėkoti E. Bauer už kvalifikuotai parengtą pranešimą. Tačiau norėtųsi, kad iš jo matytųsi sistema, o iš šios prioritetai, į ką visų pirma reikia sutelkti dėmesį. Mano nuomone, svarbiausias prioritetas yra vaikas, nes jis yra pradžia, o suaugęs žmogus yra tik to vaiko auklėjimo pasekmė. Jei vaikas nelanko mokyklos, jis neturės specializacijos. Jei vaikas yra nuolat alkanas, jis pradės elgetauti ir net vagiliauti. Jei vaikas patiria smurtą ar yra seksualiai išnaudojamas, suaugęs jis taps tokiu pačiu smurtautoju. Jei vaikas neturi tėvų ar jis nuo tėvų atskirtas, tai jį noriai priglaus gatvė. Visi minėti atvejai yra puiki dingstis kriminaliniam pasauliui priglobti tokį vaiką ir iš jo išauginti nusikaltėlį. Toks vaikas neis į darbo rinką, nes jis moka tik tų dalykų, kurie darbo rinkai yra netinkami. Todėl baziniu prioritetu turėtų būti priežasčių, kurios padaro vaiką netinkamą darbo rinkai, panaikinimas. Jei nenaikinsime priežasčių, tai pranešime išvardintos kitos priemonės bus tik kova su pasekmėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Vítám kvalitu rozpravy a návrhů předložených členy Parlamentu a chtěl bych opět potvrdit ochotu s vámi spolupracovat, abychom pokračovali v cílech Unie a splnili tak úkol, který nám dali evropští občané. Mohu vás ujistit, že Komise odhodlaně přispěje k opětovnému zvýšení profilu sociálního rozměru Lisabonské strategie. Chtěl bych vám navrhnout pro naši budoucí práci tyto podněty.

Musíme nejdříve zlepšit zviditelnění evropské koordinace. Podařilo se nám podnítit vyvážený přístup, který klade důraz na nutnost kombinovat sociální cíle s finančními. To je velký zisk naší práce a je zásadní pro posílení důvěry občanů v reformy. Musíme prohloubit partnerství mezi členskými státy a Unií. Evropská strategie pro růst a zaměstnanost a sociální agenda nenáležejí Komisi nebo evropským orgánům. Jsou založeny na závazku všech účastníků, členských států, evropských občanů, parlamentů, sociálních partnerů a občanské společnosti, jakož i všech orgánů a institucí Společenství. Uspět v tomto partnerství znamená rozdělit jasně úlohy. Členské státy provádějí na vnitrostátní úrovni reformy a strukturální politiky schválené v rámci obnovení Lisabonské strategie. Unie bude nadále podporovat reformní úsilí a využije přitom všech nových nástrojů, podporu ze strukturálních fondů, dodržování základních práv, podporu sociálního dialogu a stanovení osvědčených postupů.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v 11:30.

 

20. Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2007 (rozprava)
MPphoto
 
 

  Předseda. Dalším bodem je zpráva, kterou předložil Louis Grech za Rozpočtový výbor o směrech týkajících se oddílů II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a předběžného návrhu rozpočtu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces na rok 2007

Oddíl I, Evropský parlament
Oddíl II, Rada
Oddíl IV, Soudní dvůr
Oddíl V, Účetní dvůr
Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII, Výbor regionů
Oddíl VIII (A), Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl VIII (B), Evropský inspektor ochrany údajů (2006/2021 (BUD)) (A6-0058/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), rapporteur. – Mr President, the report which I have presented for Parliament’s consideration and approval outlines the main guidelines for the 2007 budget pertaining to other institutions. The main part of my report, however, is dedicated to Parliament’s budget.

The report places major emphasis on the need to consolidate what has been successfully achieved in these last few years. No major projects are being contemplated for 2007, which should provide us with enough time to carry out an in-depth stocktaking exercise and enable us to examine and evaluate critically and objectively what needs to be done in the coming years.

In a framework of budgetary constraint, we need to implement budgetary rigour in all ongoing activities, ensuring added value for taxpayers’ money. I wish to stress the importance of the application of activity-based budgeting, which would result in more rational and analytical estimates. Moreover, appropriations should relate to specific activities. This would help to avoid cancellation of appropriations at the end of the year.

The institutions have to base their estimates on well-defined needs, avoiding duplication of functions, focusing on core operations and eliminating malpractice and all bottlenecks. In this respect, the institutions are invited to make better use of their resources, leading to more interinstitutional cooperation, which should be conducive to more efficiency and hopefully more savings. It is reasonable to assume that some administrative tasks could be shared amongst the institutions, without the latter losing their independence. This could create economies of scale and increase the effectiveness of services.

Another key issue in the report relates to information policy, which addresses Parliament’s objective of bringing Europe and its institutions closer to its citizens. In order to improve the perception that the citizens have of the Union, the implementation of an effective, strong information strategy is crucial. Having said that, however, I still contend that in any information project particular attention should be given to the extent of participation and cooperation of political groups, the pluralism of opinion, the value of its contents and its cost structure. In the final analysis, the level of success of any project will have to be measured in terms of its positive impact on EU citizens.

In terms of staffing, keeping in mind the exceptionally strong recruitment exercise which took place in the last three years and the Streamline software system, which should be in place by the end of the year, it would be justified to assume that with the exception of enlargement and an extremely limited recruitment of specialised staff, no new employment should take place in 2007, which would result in real economies in the future.

In my report I also addressed a number of additional priorities for 2007, relating mainly to buildings policy, enlargement, assistance to Members, a statute for Members’ assistants, and training. Regrettably, in view of time constraints, I will be unable to deal with all those topics in any detail.

It is unfortunate that this budgetary procedure starts in a context of uncertainty, due to the absence of a new interinstitutional agreement. Understandably, we should do our utmost to reach an agreement on the financial perspectives but not at any cost. We cannot and should not pay lip service to high-flown buzzwords such as ‘growth’, ‘employment’, ‘research’, ‘social solidarity’ and ‘enlargement’ and at the same time not provide the funds or flexibility to achieve them. In other words, if we really mean what we say, we should put our money where our mouth is.

Moreover, and under these circumstances, it would be advisable, at least at this stage, to work on the assumption that we will be retaining the self-imposed ceiling of 20% of Category 5 expenditure. Having said that, however, we know that the self-imposed ceiling is not an irrefutable and fixed law. In future we should not be hesitant to challenge and review this agreement if we are truly convinced that it makes more financial and budgetary sense to do so.

In conclusion, I trust the various guidelines highlighted in this report, if effectively adopted, will improve the efficiency, quality, performance and transparency of the European institutions, offering more added value to the European citizens and hopefully more added value to the institutions’ credibility.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä, PPE-DE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä Grechiä hyvästä ehdotuksesta ja miellyttävästä yhteistyöstä, jota on voitu tehdä mietintöä käsiteltäessä. Arvoisa puhemies, parlamentin talousarviota on hoidettava tehokkaasti, vastuullisesti ja uskottavasti. Tämä edellyttää muutamia asioita.

Ensinnäkin meidän on lakattava puhumasta jokavuotisesta 20 prosentin lisäyksestä tai enimmäismäärästä. Meidän on syytä puhua ja toteuttaa vain sellaista talousarviota, joka perustuu todellisiin tarpeisiin. Meidän on aina mietittävä vastuuta veronmaksajille. Tämä luo uskottavuutta, jota parlamentilta odotetaan. Tästä tärkeä esimerkki on tiedottamispolitiikka. Meidän ei tule luoda suurisuuntaisia hankkeita, kuten omia televisiokanavia, vaan huolehtia aina siitä, että poliittiset ryhmät ovat voimakkaasti mukana kaikessa parlamentin tiedottamisessa. Meidän täytyy myös suunnitella kaikki tiedottaminen hyvin etukäteen, jotta tiedämme, mitkä ovat hankkeiden kustannukset ja henkilöstötarpeet. Paras esimerkki tiedotuksesta ovat vierailuryhmät, ja nyt meidän tuleekin kiirehtiä, jotta ne viisi miljoonaa euroa, joista viime vuonna päätettiin, saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Haluan vielä ottaa esiin yhden muutosehdotuksen, joka liittyy parlamentin lastentarhaan. Tämä ei ehkä kuulosta poliittisesti kovin tärkeältä asialta, mutta parlamentin työantajan aseman kannalta on erittäin tärkeää, miten me kohtelemme työntekijöitä, joilla on lapsia. Tämä on erityisesti tasa-arvokysymys, ja me emme voi rangaista yksinhuoltajia ja naisia, joilla on lapsia ja jotka haluavat työskennellä parlamentissa. Sen vuoksi tarha on säilytettävä mahdollisimman lähellä parlamenttia ja julkisia kulkuneuvoja. Nyt tehty ehdotus Eastman-tarhan lopettamisesta on tietysti järkyttävä, ja toivon, että tähän muutosehdotukseen voidaan suostua.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I too want to thank Mr Grech for his hard work and the excellent report he has produced on the guidelines for the 2007 budget procedure.

I really hope, as the report suggests, that the institutions can submit realistic requests based on budgetary rigour in the light of the current tight financial situation. Like the rapporteur, I am convinced that in all the institutions we can work more cost-effectively, without compromising standards. I would urge all those responsible – which means each of us and all members of all the institutions – to keep this in mind and change our working habits accordingly.

I should like to highlight some other aspects of the report that I believe are particularly important. We have had a reference to the area of information and communication. I applaud the emphasis on results as opposed simply to spending. Expensive solutions are not always the most effective. As the rapporteur suggests, we should not be afraid to discontinue tools or strategies that are not delivering the desired results. That means regular monitoring and clear and appropriate distribution of responsibilities.

We have had a reference to information tools. One idea that has been explored is web-TV. I am firmly in support of that idea. Very many young people actually get most of their information from the internet. If it is properly managed and properly handled, it could be a new way of connecting with citizens and pushing forward our objectives. We need to find better ways, but this needs to be properly handled. I am very much in favour of the idea of having web-TV and seeing how all the institutions can work together to get our information across to different members of society.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, Luis Grech on laatinut hyvän mietinnön muiden pääluokkien kuin komission talousarvion ensi vuoden suuntaviivoista, siitä parhaat kiitokset.

Ensi vuoden talousarviota leimaa vielä uuden toimintoperusteisen kirjanpitojärjestelmän vakiinnuttaminen kaikissa toimielimissä. Aivan kuten esittelijä vaatii, olisi tärkeää, että kaikissa toimielimissä olisi vielä käytössä sama budjettinimikkeistö, jolloin sekä parlamentin jäsenillä että muilla asiasta kiinnostuneilla olisi paremmat mahdollisuudet seurata talousarvion toteutumista. Tärkeää olisi saada vertailukelpoista tietoa eri toimintojen kustannuksista ja tuloksista.

Ensi vuoden talousarviota leimaa odotettavissa oleva laajentuminen. Romania ja Bulgaria liittyvät jäseniksi hyvin todennäköisesti ensi vuonna. Tästä seuraa erityisvaatimuksia, jotka on otettava huomioon. On painotettava kielipalvelun järjestämistä ja henkilöstön palkkaamista. Näin varmistetaan sujuva siirtymävaihe.

Esittelijä kiinnittää aivan oikein huomiota siihen, että parlamentin talousarvion tulisi pysyä alle 20 prosentissa kaikista EU:n hallintomenoista. Tämä osoittaa parlamentin hallinnon kurinalaisuutta.

Arvoisa puhemies, ensi vuoden talousarviossa on tarkoitus kiinnittää erittäin suurta huomiota tiedotustoimintaan. Tämä on sinänsä varsin hyvä asia. On kuitenkin vaadittava, että tiedotustoiminta pysyy asiallisena ja tarkoituksenmukaisena. Liian kalliisiin ratkaisuihin ei ole varaa, varsinkaan, jos niistä ei ole vastaavaa hyötyä.

Vierailijoiden ja vierailuryhmien palveluihin on syytä kiinnittää huomiota. Vaikka nykyisissä esittelyolosuhteissa on tapahtunut parannuksia, toivomisen varaa on. Vierailijoiden kokoontumishuoneita on liian vähän ja jonottaminen liiallista. Olisi hyvä, jos parlamentin tiloissa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän myös parlamentin ulkopuolisia EU:n toimielinten asiantuntijoita, jolloin vierailijoille voitaisiin tarjota nykyistä monipuolisempi kuva. Vierailuryhmien todelliset kustannukset olisi saatava paremmin katetuksi. Tärkeämpää kuin vierailijoiden lukumäärän lisääminen olisi nykyisten vierailijoiden matkakustannusten korvaaminen entistä kattavammin.

Talousarvion jatkokäsittelyn osalta toivoisimme, että ensi vuoden määrärahat esitettäisiin heti alustavassa talousarvioesityksessä. Valitettavan usein talousarviota koskevia vaatimuksia on ollut tapana lisätä varsinaisen käsittelyn aikana pitkin syksyä, mitä on pidettävä epäasiallisena. Näiden huomautusten saattelemana haluan tukea valmistelijan esitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, I shall speak about the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee.

Båda dessa kommittéer har spelat ut sin roll. Deras värde för EU står inte i proportion till de kostnader som dagens konstruktion medför. Kommittéernas ursprungliga tanke var att öka EU:s demokratiska legitimitet. I dag har dock Europaparlamentet i stor utsträckning tagit över denna roll. Kvar är i stället en regionkommitté vars egen ansvarsfrihet tenderar att ifrågasättas av flertalet av budgetutskottets ledamöter.

Vi har även sett hur såväl fackförbund som arbetsgivarparter drivit framgångsrika kampanjer utanför Ekonomiska och sociala kommittén. Ingen ifrågasätter att dessa parter numera är väl etablerade och kan göra sin röst hörd utan hjälp från en EU-finansierad institution.

Vi bör i EU i stället vända oss direkt till berörda parter för remissutlåtanden. Här finns outnyttjade möjligheter till besparingar. Det vore dessutom en fördel att man skulle få remissvar från organisationer och parter som inte nödvändigtvis är helt beroende av EU:s budget. Jag menar därför att anslagen i 2007 års budget bör begränsas kraftigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – Herr Präsident! In einer parlamentarischen Demokratie können, müssen, sollen und dürfen Volksvertreter Vorbild sein. Wenn so viele von uns jetzt gezwungen sind, von ihren nationalen Bevölkerungen Verzicht zu verlangen, kann das im Sinne der Demokratie nur funktionieren, wenn auch hier Verzicht geübt wird. Fahren Sie das Budget des Parlaments herunter von 1,2, 1,3 Milliarden auf unter eine Milliarde. So kommen Sie zur Glaubwürdigkeit.

Ein paar Vorschläge: Die vielen Abgeordneten, die versprochen haben, nur noch ihre tatsächlichen Reisekosten in Anspruch zu nehmen, sollen doch ihren Surplus zurückgeben. Im Jahr 2004 waren es nur 37, die haben lächerliche 234 000 Euro eingespeist. 26 Millionen Euro werden aber vergeudet, weil Dolmetscherdienste nicht ordentlich eingesetzt werden, das wissen wir. Die vielen Minuten, die hier sinnlos geschwiegen wird, kosten zusätzliche Millionen, und und und. Hundert Millionen Euro im Jahr gehen an irgendetwas. Man sucht dann irgendetwas, wo man sie reingeben kann. Weg damit! Die 300 Millionen einzusparen, wäre gar kein Problem. Man würde sich damit Schlagzeilen in der internationalen Presse nicht nur ersparen, sondern positive bekommen. Das sage ich als Pro-Europäer. Sie werden morgen wieder aufwachen mit etwas, wo Sie sagen: Skandal, Skandal! Nein, das was hier getrieben wird, ist der Skandal! Es tut mir Leid, so kann Europa nicht vorankommen, wenn nicht endlich gerade hier an der Spitze gespart wird!

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – Señor Presidente, quiero referirme a lo que mi Grupo considera que debería ser la línea inspiradora en el presupuesto del Parlamento, es decir, maximizar la eficacia del trabajo parlamentario minimizando su coste.

Al elaborar el presupuesto del Parlamento Europeo deberíamos responder a preguntas como éstas: ¿estamos proporcionando a los diputados los instrumentos adecuados para el desempeño de su función? ¿Tienen los diputados europeos interpretación disponible a todas las lenguas, traducción rápida de documentos y correcta asistencia jurídica y técnica? ¿Tienen los diputados un buen sistema informático y suficiente dotación de personal auxiliar? Desde un punto de vista externo, ¿reciben los diputados una información correcta? ¿Participan los grupos políticos en la elaboración y en el control de esa información? ¿Necesitan los diputados europeos nuevos soportes informativos, o necesitan, más bien, un mejor uso de los ya existentes?

El Partido Popular Europeo ha presentado enmiendas concretas que responden a estas preguntas.

Por otra parte, deberíamos pensar en minimizar el coste. ¿Es necesario alcanzar ese techo del 20 %? ¿No sería mejor demostrar que, también en esta Casa, la austeridad y el ahorro son principios básicos de comportamiento?

Espero que el presupuesto del año 2007 siga la tendencia del año 2006 y no volvamos, en ningún caso, a la senda del gasto generalizado.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE). – Monsieur le Président, je remercierai mon collègue Grech pour la clarté et la rigueur de son rapport, aussi complet que pragmatique. Les paragraphes consacrés à notre institution, seule représentation démocratiquement élue par la population de l'Union européenne, selon les termes mêmes de Louis Grech, ont retenu toute mon attention, plus particulièrement ceux qui concernent les visites au Parlement.

Les récents débats sur le traité constitutionnel et le résultat du référendum dans mon pays, que j'ai personnellement déploré, mettent en relief que trop de nos concitoyens ignorent la réalité et l'importance de l'Union européenne pour leur vie quotidienne. Les craintes et les idées reçues tiennent souvent lieu d'information. De ma brève expérience de nouvelle élue européenne, je retiens aussi que, chaque fois que j'ai eu l'occasion de recevoir des visiteurs, à Bruxelles ou à Strasbourg, quels que soient leur âge, leur origine, leur niveau socio-professionnel, ils sont repartis convaincus, je l'espère, en tout cas mieux informés et toujours intéressés, j'en suis sûre.

Une règle de marketing bien connue veut qu'un client insatisfait le dise à onze personnes et qu'une personne satisfaite le dise à quatre seulement. Alors, augmentons le nombre de citoyens satisfaits, parce que mieux informés, pour mieux répandre l'idée européenne parmi nos peuples. Mais, pour cela, il faut augmenter, comme le rappelle le rapport Grech, le nombre de visiteurs par député: je soutiens sa demande. Récemment, le bureau d'information du Parlement européen pour la France a organisé dans ma circonscription un passionnant forum européen sur le thème "Dialogue sur l'Europe: réduire la distance entre l'Union européenne et le citoyen". Beaucoup de participants ont regretté que le nombre de visites parrainées au Parlement ne soit pas plus important. C'est une vraie requête.

Un mot encore: pour accueillir nos visiteurs et organiser notre travail, nos assistants jouent un rôle irremplaçable. Ils partagent notre vie d'élus, nous accordent sans compter leur intelligence et leur temps, mais de grandes disparités existent entre eux et leur situation sociale est souvent précaire. Ils méritent vraiment – Louis Grech le rappelle dans son rapport – qu'un statut réel et signifiant leur soit enfin accordé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, à mon tour de m'associer tout d'abord au travail de notre collègue Louis Grech et à la très grande qualité de son rapport.

Dans le contexte actuel et avec les difficultés que nous rencontrons dans le cadre des négociations avec le Conseil sur les perspectives financières 2007–2013, ce rapport vient à point nommé faire le point sur les moyens financiers qu'il conviendra de mettre en œuvre en 2007 pour le financement des institutions majeures de notre Union: Parlement, Conseil, Cour de justice, etc.

Je souhaite m'associer ce soir aux demandes portant sur les principes de bonne gestion et, aussi, de recherche de valeur ajoutée, mais souhaiterais que nous élargissions ces principes à l'ensemble des institutions et, bien sûr aussi, tout particulièrement aux agences de l'Union européenne.

Nous devons faire davantage encore d'efforts dans l'optimisation des moyens de travail, de la gestion de l'outil informatique, des coûts liés à la transmission des données et, enfin, de notre politique des ressources humaines.

À mon tour, je voudrais insister sur notre politique de communication: il faut qu'elle permette un véritable accès de nos concitoyens non seulement à l'information, comme on l'expliquait à l'instant, mais aussi à toutes les expressions de l'Union. En effet, les citoyens de l'Union doivent pouvoir véritablement non seulement comprendre les décisions que nous prenons en leur nom, mais aussi s'approprier ce magnifique projet de société, que nous bâtissons pour eux, et je l'espère, avec eux.

Nous devons, en ce sens, redoubler nos efforts de communication, affecter des moyens conformes à la mise en œuvre d'une politique de communication qui soit moderne, efficace, pédagogique, en un mot, qui soit adaptée à notre temps, à travers notamment des outils tels que la web tv.

Dans le même sens, il me semble inévitable de souligner qu'il importe de renforcer aussi l'accueil des visiteurs et de la presse sur les divers lieux de session. Nous manquons indéniablement, dans la perspective de ce futur élargissement, d'infrastructures suffisantes. Il m'arrive très souvent de recevoir des délégations dans les couloirs du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – Mr President, as a British citizen I strongly oppose the budget settlement that Mr Tony Blair purports to suggest that he negotiated in December. I prefer to call it ‘the great giveaway’. Opening your cheque book and asking how much is not my idea of negotiation. Allowing Britain’s contribution to rise from an average of GBP 3 billion net to more than GBP 6 billion per annum from 2007 is totally unacceptable and squanders Mrs Thatcher’s hard-earned rebate. I therefore voted against acceptance of the budget when it came before this Parliament, but I suspect that my reasons were somewhat different to those of most of the other Members of the institution who also voted against it.

No major political party in my country, except my own, is prepared to campaign honestly and openly on European issues at election time. It is the famous elephant in the room that everybody avoids talking about. They are helped by a supine media that is only too willing to participate in what is effectively a cover-up. Mr Blair and his government may think themselves very clever in avoiding a proper debate on the EU at the last general election. However, there is a downside. How can they legitimately claim to have a mandate for giving away all this extra taxpayers’ money, most of which will be used to subsidise projects in eastern European countries, at the expense of under-funding our own domestic infrastructure?

I have looked at the guidelines in this report and most of it is just a glorified wish list full of buzzwords like ‘European heart’ and ‘raising the game’. In my view, if the EU really is interested in raising the game, it could start by asking for less money, not more, and it should initiate a major study on the means necessary to return the powers it has taken from democratically elected governments. Well, that is my wish list.

 
  
MPphoto
 
 

  President. The debate is closed.

The vote will be tomorrow at 11.30 a.m.

 

21. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (rozprava)
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Ingeborg Gräßle, on behalf of the Committee on Budgets, on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)) (A6-0057/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, Member of the Commission. Mr President, today I would like to congratulate Parliament on a very important day that finalises our discussions on the Financial Regulation. It is an important week because Parliament’s opinion will be put to the vote in this House. I wish to congratulate both rapporteurs on the job they have done. I acknowledge the huge job done by them in tabling these amendments. I would like to confirm that the Commission will include the vast majority of Parliament’s proposals in its new revised proposal.

I would also like to confirm that the objectives of Parliament and the Commission are more or less the same.

In light of these shared objectives regarding the simplified rules and the reduction of red tape, I am pleased to announce that we will, very soon after Parliament’s vote, put forward our new revised proposal. We know that the Council is ready to give us a final decision and final opinion very soon.

I would like to give you a few examples of the many amendments we are very eager to include in our new proposal: an explicit reference to the principle of proportionality – this will help to define a lighter procedure for smaller projects; information for grant applicants and standardised application forms for the same policy areas; and reinforcing the division of procurement contracts into specialist and/or partial lots. The fourth element that we are positively evaluating is the two-step procedure in the grant application process, which will avoid unnecessary costs in the initial phase.

The Commission and Parliament are not the only two players in the current legislative process. The European Economic and Social Committee and the Court of Auditors delivered their opinions between October and December 2005. The Council is about to complete its first reading.

I should like to stress that the legislative process of revision of the Community financial rules has now made substantial progress. Our common goal is to have new, simpler and more modern financial rules, better adapted to the new generation of spending programmes, hopefully applying from January 2007. That is why the timing is so important and why we cannot miss our deadlines.

I am committed to working hard in the forthcoming interinstitutional negotiations and encouraging a conciliation process aimed at achieving an effective consensus between Parliament and the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE), Berichterstatterin. – Herr Präsident, Frau Kommissarin Grybauskaitė, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich lege heute dem Hohen Haus 135 Änderungsanträge zur Haushaltsordnung vor. Frau Kommissarin Grybauskaitė hat mir heute eine große Freude gemacht, indem sie angekündigt hat, dass sie ganz zentrale Punkte aus diesem Bericht in die überarbeitete Version der Kommission übernehmen wird.

Das Europäische Parlament nutzt diese erste turnusmäßige Überarbeitung dieses für die Verwaltung so wichtigen Textes, um grundlegende Probleme zu beseitigen. Wir haben sehr grundsätzliche und harte Kritik an den bürokratischen Verfahren gehört. Zahlreiche Organisationen, die Zuschüsse beantragen, Firmen, die sich an Ausschreibungen für Lieferungen und Dienstleistungen beteiligen, ja, die Anwender in der Kommission und anderen Institutionen haben an unserer Reform und den Änderungsanträgen des Parlaments mitgewirkt. Ihnen allen danke ich ganz herzlich. Ihre fachlich fundierten Hinweise ermöglichen es, die Verfahren zu verbessern.

Mein besonderer Dank gilt in diesem Hause Herrn Präsident Borrell und natürlich den Kollegen aus dem Haushaltsausschuss und dem Haushaltskontrollausschuss, allen voran Herrn Pahor und allen, die in der fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe monatelang an den Anträgen mitgewirkt haben. Nicht nur wegen des guten Miteinanders, sondern auch wegen des allgemein empfundenen Reformdrucks haben beide Ausschüsse den Bericht mit breiter Mehrheit bzw. einstimmig angenommen. Auch mein persönlicher Assistent, Herr Sichel, hat hier Großes geleistet. Ihm möchte ich auch ganz herzlich dafür danken. Ferner mein Dank in der Kommission, Frau Kommissarin Grybauskaitė, Herrn Generaldirektor Romero und Herrn Taverne und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die zahlreichen fruchtbaren Gespräche, auf deren Fortsetzung ich wirklich hoffe und auf die ich mich wirklich sehr freue.

Wir alle – ich persönlich habe mich jahrelang mit der Haushaltsordnung befasst – fragen uns: Was ist das für ein Europa, dass so komplizierte und teure Antragsverfahren verlangt? Bis zu einem Drittel der Zuschusssumme geht für die Kosten der Antragstellung verloren. Jahr für Jahr werfen Organisationen beträchtliche Gelder in den Papierkorb, weil sie sich an Ausschreibungen für europäische Politik beteiligen. Sie beteiligen sich, obwohl sie keine Aussicht auf Erfolg haben. 40 Seiten Formulare, dazu 500 Seiten Handbücher: Das ist Normalität und kein Einzelfall. Nur 5 bis 25% der Anträge kommen durch. Stellen Sie sich bei Kosten bis zu 200 000 Euro pro Antrag einmal das Geld vor, das in Europa mit jeder Teilnahme an einer EU-Ausschreibung in den Sand gesetzt wird.

Was ist das für ein Europa, in dem Firmen bei Ausschreibungen nicht mehr mitmachen wollen, weil sie auch für Routineaufträge zwei Jahresbilanzen vorlegen müssen. Die Kommission hat hier ja auch schon sehr umfangreich gearbeitet, sie wird auch weiterhin daran arbeiten und die wichtigen Durchführungsbestimmungen verändern, und dazu möchte ich Frau Kommissarin Grybauskaitė auch ermutigen und herzlich bitten, alle Vorschläge des Europäischen Parlaments zu übernehmen, weil wir nicht wollen, dass die Kommission in Europa gleichgesetzt wird mit Schwerfälligkeit, Bürokratie und Geldverlust. Wir wollen, dass die Kommission in Europa als eine Serviceeinrichtung begriffen wird für alle, die die europäische Politik umsetzen und unterstützen wollen.

Unsere wichtigsten Änderungsanträge werden morgen zur namentlichen Abstimmung vorliegen. Frau Kommissarin Grybauskaitė hat schon angekündigt, einige zu übernehmen. Ich möchte noch einige weitere präsentieren. Eine Datenbank soll Antragsteller notifizieren, das spart mehrfach eingereichte Unterlagen und damit Zeit und Geld bei der Antragstellung. Wir wollen auch Entscheidungen der Kommission statt umfangreicher Verträge. Das kann Verfahren verkürzen und gerade für kleine Summen Aufwand vermeiden.

Unser Hauptpunkt: die Kommission soll Antragsteller im Verfahren künftig unterstützen. Das ist eine Kulturrevolution, aber sie wird allen gut tun, gerade auch dem Ansehen der Europäischen Union. Mehr Berechenbarkeit, Verlässlichkeit und Rechtssicherheit sind unsere Ziele, und für mehr Flexibilität liegt Ihnen ein Änderungsantrag vor, der die beschränkte Übertragbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen zum Ziel hat, die ansonsten verfallen. Ich werde morgen noch einen mündlichen Änderungsantrag einreichen, der beim Betrag auf eine konkrete Nennung verzichtet, aber auf jeden Fall auf eine maximale Summe hinweist. Deren Verhandlung wird von der Finanziellen Vorausschau abhängen.

Ich appelliere an den Rat, die Verhältnisse nicht so zu lassen, wie sie sind. Was hat der Rat von Verfahren, die einen Geldabfluss unmöglich machen, wenn gleichzeitig die Organisationen aus den Mitgliedstaaten dabei so viel Geld verlieren. Dieses Parlament hat erkannt, dass wir so nicht weitermachen können, zumal wir mit den komplexen bürokratischen Verfahren ja nicht einmal das Ziel erreichen, die Mittel der Gemeinschaft besonders zu schützen.

Deswegen mein letztes Anliegen: Lassen Sie uns eine mittelfristige Neufassung der Haushaltsordnung anstreben. In den Mitgliedstaaten ist die Haushaltsordnung ein einfacher Text für die Verwaltung, weil er ja täglich angewendet werden muss. Bei der EU darf die Haushaltsordnung nicht zum Kompliziertesten zählen, was sich die Verwaltung für ihr Selbstmanagement ausgedacht hat. Für das Europäische Parlament bleibt auch dieser Punkt auf der Tagesordnung.

Ich möchte mich noch einmal bei allen für die Mitarbeit bedanken und hoffe morgen auf Ihre Unterstützung.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Borut Pahor (PSE), pripravljavec mnenja Odbora za proračunski nadzor Najprej dve pohvali; prva gre poročevalki Grässlevi, ki je bila za vse, ki smo z njo ves čas sodelovali pri pripravi tega poročila, velik navdih. In potem tudi predsedniku Odbora za proračunski nadzor, kolegu Fazakasu, ki je v tej veliki časovni stiski storil vse za to, da sta dva odbora ob odličnem sodelovanju pripeljala to poročilo pred Parlament.

Kot soporočevalec in pripravljavec mnenja glede Finančne uredbe poudarjam, da je bil glavni namen poročila narediti Finančno uredbo in njena izvedbena pravila manj birokratska, lažje razumljiva, enostavnejša in predvsem bolj prijazna uporabnikom. S tem bi hkrati zagotovili tudi bolj učinkovito porabo proračunskega denarja. Posebna pozornost v poročilu je namenjena, kot je dejala poročevalka, področju javnih naročil in donacij. Na mnogih sestankih smo namreč lahko zlasti s strani nevladnih organizacij slišali, da ne želijo več sodelovati z Evropsko unijo, ker so birokratski postopki zanje predolgi in predvsem predragi.

Nihče, tudi jaz ne, ne bi želel v uredbi spremeniti ničesar na način, da bi bila uporaba davkoplačevalskega denarja manj pregledna. Pri pripravi poročila pa smo si prizadevali, da bi našli neko novo, bolj uspešno ravnovesje med učinkovito porabo denarja na eni strani in demokratičnim nadzorom nad tem na drugi strani. Zlasti odbor predsednika Fazakasa, Odbor za proračunski nadzor, je namreč glede tega vprašanja izredno tankočuten. Zato so bila mnenja Računskega sodišča za oba poročevalca in zlasti za Odbor za proračunski nadzor dostikrat odločilnega pomena in so v poročilu tudi upoštevana.

Na koncu naj rečem, da si nihče ne želi, zlasti ne v politiki, finančnih afer. Nobena, še tako dobro napisana pravila jih sicer seveda nikoli ne morejo preprečiti, lahko pa omogočijo bolj ali manj uspešno upravljanje s proračunskim denarjem in bolj ali manj veliko zaupanje javnosti v zakonitost in učinkovitost. Na koncu si dovolim oceniti, da gre to poročilo v pravo smer, da predlagane rešitve omogočajo neko novo uspešno ravnovesje in se veselim jutrišnjega sprejema poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I congratulate the rapporteur on her splendid and bold work.

This report sends a clear and strong message to citizens that the European Parliament wants them to have easier access to EU funding. A lot of importance is given to the debate on the Financial Perspective, which is about how much money will be in the EU budget. That is fine, but we should not neglect the equally important issue of how that money should be spent and how we can make it easier for citizens to benefit from it. What is the use of speaking of large sums of EU money when people on the ground are feeling increasingly frustrated about excessive bureaucracy in accessing funding, long and incomprehensible applications and officials who do little or nothing to explain them? No wonder many people simply give up before even trying. That is wrong and we should change it. We should change it by reforming the Financial Regulation and making sure we make things easier and more accessible.

That is what the rapporteur's report does: it introduces several measures to make access to funding easier and, in that sense, it turns virtual EU money that one may get into real EU money that one can actually access. That is good news for citizens, but it is also good news for NGOs and small businesses. I therefore call upon the Commission to be our ally in this reform.

Our message is clear: if we truly want to reconnect to the people, we should make things simpler.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, em nome do Grupo PSE. – Os elogios neste caso não são apenas uma formalidade, são o reconhecimento de um trabalho absolutamente exemplar, participado e dedicado em prol da consecução de dois objectivos muito claros que são o da simplificação e o da proporcionalidade na aplicação das regras. Desse ponto de vista, tornou-se um trabalho extraordinariamente bem conseguido para o qual não podemos regatear os nossos elogios.

Posto isto, gostaria de dizer-vos que me parece fundamental perscrutar já aquilo que se vai seguir necessariamente neste processo de reforma do regulamento financeiro. É fundamental assegurarmos que, ao longo do próximo período de perspectivas financeiras, vamos continuar a exercer um poder de co-decisão por parte deste Parlamento Europeu igual ao que tivemos no passado porquanto me parece fundamental assegurar quatro tarefas num futuro próximo.

Em primeiro lugar, actualizar a doutrina orçamental em algumas áreas específicas como a do princípio da anualidade e dos mecanismos de flexibilidade orçamental; em segundo lugar reduzir as excepções ao mínimo estritamente indispensável, afirmar o primado do regulamento financeiro sobre a legislação sectorial, terminar com duplicações e contradições entre o regulamento de base e o de aplicação e, entre estes, os sectoriais; em terceiro lugar, clarificar deveres, competências e responsabilidades dos vários actores orçamentais e fazer reflecti-las convenientemente nas normas de contabilidade orçamental. Por último, integrar e tornar coerentes o regulamento financeiro e o quadro financeiro acordado no Acordo Interinstitucional.

São tarefas que podem parecer simples, mas são, de facto, complexas e às quais devemos, desde já, conceder a nossa melhor atenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää teitä, arvoisat mietinnön laatijat Ingeborg Gräßle ja Borut Pahor, siitä erittäin suuresta työstä, jonka olette tehneet tämän asian valmistelussa. Varainhoitoasetuksen muutos on ollut suuri valmistelutyö, joka on erittäin tekninen ja raskas. Se on vaatinut paljon aikaa ja keskittymistä. Ingeborg Gräßle on johtanut väsymättä monia työryhmien kokouksia. Se, että parlamentin näkemys on selkeästi esillä, johtuu nimenomaan hyvästä valmistelusta. Siitä parhaat kiitokset.

Komission esitys tähtäsi kolme vuotta voimassa olleen asetuksen uudistamiseen. Päämääränä on ollut byrokratian poistaminen, yksinkertaistaminen ja joustavuuden lisääminen samalla, kun on haluttu taata varainhoidon turvallisuus.

Taustalla on uuden hallintokulttuurin kehittäminen. Vuonna 1999, komission eroon päättyneen kriisin jälkeen, asiantuntijatyöryhmä esitti EU:n hallinnon järjestämistä siten, että henkilökohtainen vastuu selkiytyisi ja samalla taloushallinto yksinkertaistuisi. Tähän lainsäädäntöpakettiin kuului budjettirakenteen uusiminen toimintoperusteiseksi ja varainhoitoasetuksen ja siihen liittyvien toimeenpanosäädösten uusiminen. Nyt on väliarvioinnin aika.

Voidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain. Nykyisin saamme entistä selkeämmän kuvan EU:n eri politiikanalojen kustannuksista ja tuloksista. Byrokratia on kuitenkin edelleen valtavaa ja erilaiset kontrollit ja tarkastukset suuria.

Komission esitys varainhoitoasetuksen muuttamiseksi oli mielestämme oikeansuuntainen, joskin tavoitteiltaan vaatimaton. Rohkeutta vallan ja vastuun selkeämpään delegointiin puuttuu edelleen, ja toimintoperusteinen hallinto on vielä kaukana.

Esittelijät omaksuivat mielestämme aivan oikean lähestymistavan pyrkien suhteuttamaan tarvittavan hallinnon hallinnoitavaan rahamäärään. Nykyisin menettelytavat ovat joskus niin monimutkaisia ja kalliita, että toiminnolla ei päästä niihin päämääriin, joihin pyritään, kuten yhteistyöhön yksityisen sektorin kanssa.

Valiokuntien hyväksymä mietintö on mielestämme liian varovainen. Olisimme halunneet liberaalimpaa ja rohkeampaa otetta. Mielestämme parlamentti puuttuu edelleen niin sanottuun mikrohallintoon. Hallinnossa pääasia ovat tulokset, eivät menettelyt, joilla hallintoa toteutetaan. Monimutkaiset hallintomenettelyt vain suojaavat heikkoja virkamiehiä tekemästä päätöksiä. Varainhoidon tulee perustua asiallisiin päätöksiin ja henkilökohtaiseen vastuunkantoon.

Edellä olevin huomautuksin olemme kuitenkin valmiit tukemaan mietintöä kokonaisuutena, ja odotamme seuraavaksi toimeenpanosäädösten käsittelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, ook ik wil mevrouw Gräßle van harte danken voor haar werk, voor het zelfs opofferen van haar kerstvakantie, zo heb ik begrepen, en voor de vele vruchtbare overleggen die wij gezamenlijk hebben gehad. De herziening van het Financieel Reglement is echt heel hard nodig.

Als gevolg van het ontslag van de Commissie Santer zijn toen strengere regels vastgesteld, zijn de controlemechanismen herzien en ook mijn fractie heeft zich daar steeds voor ingezet. Wij hebben echter ook moeten concluderen dat dit opschoningsproces iets te ver is doorgeschoten. Het heeft tot overdreven bureaucratie geleid voor de aanvragen van subsidies en daar zijn met name de NGO's, de niet-gouvernementele organisaties en kleine en middelgrote bedrijven de dupe van. De angst voor een verkeerde besteding van geld is inmiddels zo groot dat Europese ambtenaren het risico, waar mogelijk, afschuiven naar de aanvrager van een subsidie. Daarmee hebben we dus nog steeds niet hetgeen wat we beoogden, namelijk een Europese Commissie waarin ambtenaren echt verantwoordelijk zijn en die verantwoordelijkheid ook kunnen nemen.

Ik ben dan ook een groot voorstander van de amendementen die hier voorliggen. De meeste van de voorliggende amendementen gaan over het versimpelen van de procedures. Het evenredigheidsprincipe wordt geïntroduceerd en ik ben ook erg blij met amendementen 110 en 101, die over de percentageregel gaan. Op dit moment is het zo dat op het moment dat begunstigden eigen middelen verwerven, ze dan ook waarschijnlijk meteen veel geld moeten gaan terugbetalen en het gevolg daarvan is dat je mensen eigenlijk afremt om initiatieven te nemen om ook verder eigen middelen te verwerven.

De Europese Commissie heeft gezegd dat zij een aantal hoofdpunten zal overnemen van die amendementen, maar de duivel schuilt natuurlijk ook vaak in de details. U heeft gezien bij de voorstellen die hier voorliggen, dat het doel van het Europees Parlement is om de procedures te versimpelen. Dat hangt niet alleen maar op het Financieel Reglement; veel zal ook afhangen van de uitvoeringsbepalingen; ook die zal de Europese Commissie gaan opstellen. Dus ik hoop dat u het principe zult overnemen dat er versimpeling moet optreden, die zal leiden tot een echte lastenverlichting.

Op dit moment wordt vaak gesproken over vermindering van de regeldruk vanuit Europa en dan denkt men meteen ook aan de grote bedrijven die anders gehinderd worden in hun concurrentiekracht. Maar het is ook van heel groot belang voor de kleine bedrijven en de non-profit organisaties, als zij nu van een administratieve lastenverlichting kunnen gaan profiteren. Dat is van belang voor de Europese Commissie bij het opstellen van de uitvoeringsregels, maar ik hoop dat ook de Raad dit tot zich zal nemen, dat het niet alleen gaat om de grote bedrijven, maar dat ook de kleinere bedrijven en de NGO's moeten profiteren van lastenverlichting uit Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Zabierając głos w debacie poświęconej sprawozdaniu pani Ingeborg Gräßle, dotyczącego rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, chcę zwrócić państwa uwagę na następujące kwestie.

Po pierwsze, Komisja Europejska uważa, że po trzech latach funkcjonowania rozporządzenia finansowego nie ma potrzeby zmiany jego struktury, a także podstawowych zasad i pojęć w nim zawartych. Po drugie, Komisja proponuje jednak cały szereg zmian, które m.in. dotyczą: podstawowych zasad budżetowych, windykacji roszczeń – gdzie projekt zakłada, iż roszczenia Wspólnoty powinny być traktowane przez państwa członkowskie analogicznie jak krajowe roszczenia finansowe, a także dodatkowo ustala termin ich przedawnienia na 5 lat – zamówień publicznych i umów – w których to zawarte są zmiany dostosowujące do przyjętej w 2004 r. nowej wspólnotowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, a także dotacji, gdzie przewiduje się uproszczenie przepisów w zakresie kontroli i gwarancji.

Do tak zmienionego przez Komisję Europejską rozporządzenia sprawozdawczyni zaproponowała cały szereg zmian, które mają spowodować usprawnienie wykonywania budżetu Unii Europejskiej i łatwiejszy dostęp beneficjentów do środków budżetowych. Popierając większość tych poprawek, chciałbym wyrazić nadzieję, że zmodyfikowane przez Komisję Europejską i Parlament rozporządzenie finansowe pozwoli na sprawniejsze i bardziej przejrzyste niż do tej pory wydatkowanie środków finansowych przewidywanych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Będzie ono miało szczególne znaczenie dla nowych państw członkowskich, dla których środki finansowe na lata 2007-2013 są kilkakrotnie większe niż do tej pory.

Na koniec chciałbym pogratulować pani Ingeborg Gräßle dobrego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – Señor Presidente, señora Comisaria, hoy, al igual que la última vez que lo revisamos, debatimos el Reglamento financiero en la sesión nocturna. Espero que hoy también, como en la última revisión, encontremos una Presidencia en ejercicio del Consejo receptiva a nuestras propuestas y no una Presidencia desconfiada, que quiera mantener la situación actual, sin darse cuenta de que las circunstancias han cambiado y de que hay que mejorar las normas de funcionamiento para mejorar la ejecución presupuestaria.

También hoy, como la última vez, necesitamos una Comisión ejecutiva que sea comprensiva con el Parlamento y reivindicativa frente al Consejo. La ponente ha conseguido una gran mayoría en torno a su propuesta, tanto en la Comisión de Control Presupuestario como en la Comisión de Presupuestos, e incorpora valiosas aportaciones para la eliminación de obstáculos burocráticos, asegurando los intereses financieros de los contribuyentes frente al fraude.

En relación con las enmiendas presentadas, quiero insistir en la propuesta de compromiso de la ponente. La propuesta que hace otro grupo político de autorizar el carry over en la totalidad de los créditos de compromiso no utilizados, es irrealista y puede afectar al principio de anualidad y, sobre todo, no favorece nuestra posición frente al reciclaje de fondos no utilizados, que forma parte de la estrategia negociadora en las perspectivas financieras. Limitar la cantidad, como hace la ponente en su enmienda de compromiso, parece más razonable y, sobre todo, más operativo para defender esta estrategia.

Por lo demás, señor Presidente, creo que la estrategia debería separar claramente la votación de la propuesta legislativa de la adopción final en el momento que tengamos una redacción positiva por parte del Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je souhaiterais tout d'abord saluer le travail des deux rapporteurs, Ingeborg Gräßle et Borut Pahor, et les féliciter pour la qualité de leur rapport.

En tant que députés, nous nous devions en effet de procéder à la révision du règlement financier, et ce, pour plusieurs raisons. Il devenait impérieux de réformer le règlement financier. J'en veux pour preuve les différents dysfonctionnements que nous avons dû affronter en tant que représentants du peuple européen, notamment dans le domaine de l'information des citoyens. Nous devons communiquer plus et mieux avec le citoyen. La révision du règlement financier est un des moyens pour y parvenir. Les forfaits en matière de passation des marchés et d'octroi de subventions sont à saluer en tant qu'avancée dans le sens d'une meilleure gestion financière. Il en va d'ailleurs de même de la protection des intérêts financiers des Communautés, entre autres par la modification proposée en matière de recouvrement, de suspension ou d'exécution de marchés et de sanctions. Je pense en particulier aux amendements visant les mesures de simplification.

L'enjeu pour nous est de parvenir à un équilibre entre simplification et bonne gestion financière. Je salue l'approche des rapporteurs visant à rendre les règles plus simples pour les bénéficiaires, notamment grâce à l'allégement des procédures administratives, tout en renforçant le contrôle sur la façon dont notre budget est dépensé. Nous devons donner les moyens de pérenniser le dialogue avec la société civile et ne pas créer de discriminations entre les organisations, celles qui auraient les moyens de répondre aux programmes communautaires et celles qui ne les auraient pas. Le rapport permettra en effet de préserver à l'avenir les droits du Parlement, que ce soit en termes de pouvoir de contrôle ou de droit à l'information en tant que branche de l'autorité budgétaire.

Dans le même ordre d'idées, je tiens à rappeler que les dispositions concernant le financement des groupes politiques ou des partis politiques sont de première importance. Cela concerne en effet la constitution de la citoyenneté européenne, citoyenneté à laquelle le Parlement doit contribuer pour assurer le devenir de l'espace public européen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE). – Señor Presidente, me dirijo a los veinte colegas que, de forma casi heroica, estamos en esta sesión nocturna. Es una vergüenza que con nocturnidad tengamos que discutir temas tan importantes. Compañeros nuestros decidieron que no tenía que haber sesión los viernes, y aquí estamos, a unas horas impropias, indignas de la calidad y de la dignidad de nuestro trabajo parlamentario.

En segundo lugar, diré que debemos felicitar a la señora Gräßle por su buen trabajo y decir que este Parlamento tiene la obligación de hacer que el dinero que nos dan los ciudadanos no se pierda en gastos administrativos, que llegue a tiempo y de forma eficaz, y eso es lo que pretende el informe de la señora Gräßle.

Porque hay dos filosofías, y me encanta que la mayoría de los intervinientes comparta esta nueva filosofía —que no es la que yo conocí cuando llegué a este Parlamento hace cuatro legislaturas—, la filosofía de pensar que tenemos que sacar lo mejor de las personas que trabajan para administrar el presupuesto, que tenemos que otorgar responsabilidades. La postura política de poner burocracia en el gasto nace de la desconfianza hacia nuestros funcionarios, de que nosotros, los políticos, no queremos, correr ningún tipo de riesgo.

Queremos cortar las cabezas de los funcionarios que se equivoquen y, por tanto, les decimos que, cada vez que tengan que comprar un lapicero, deben hacer un largo procedimiento para asegurarnos de que el lapicero está bien comprado. No admitimos el mínimo error y tenemos experiencia de haber cortado cabezas a funcionarios que han acertado muchas veces, pero se han equivocado una.

Por tanto, la filosofía de hacer menos complicado el procedimiento de gasto va a permitir que el dinero comunitario, que el Consejo cada vez raciona más —sólo nos va a dar el 1 %, no el 1,2 %—, llegue mejor y a tiempo, porque sobran los ejemplos de que el dinero comunitario, a causa de nuestro Reglamento y de nuestra poca responsabilidad como políticos, llega tarde y mal al contribuyente, al ciudadano europeo.

Muchas gracias, señora Gräßle, por este excelente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). – Revízia tejto „finančnej biblie“ Spoločenstva má dopady nielen na inštitucionálny rámec Európskej únie, ale aj na jej občanov. Spravodajkyňa, pani Grässle, sa výborne vysporiadala s návrhom Komisie a na stole teraz máme kvalitný návrh. Sústredím sa na body, ktoré považujem za najpodstatnejšie. Musíme jasne vymedziť úlohu a spoluzodpovednosť členských štátov pri spravovaní financií Spoločenstva. Vo vzťahu k štrukturálnym fondom, v záujme transparentnosti, spoľahlivosti, efektívnosti a dobrého mena Európskej únie v očiach jej občanov musíme zaistiť prehľadné a rýchle administratívne postupy s jasne definovanou zodpovednosťou jednotlivých aktérov. V súvislosti s verejným obstarávaním platí to isté. Aj tu sa často stretávame s nejasnosťami a zbytočným predlžovaním procedúr. V tejto problematike mám ako bývalý primátor negatívne osobné skúsenosti. Verím, že schválením dokumentu prispejeme k lepšiemu fungovaniu finančného systému v Európskej únii, a tým aj k lepšej zrozumiteľnosti Európskej únie pre občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). – Herr Präsident! Drei Punkte: Erstens, herzliche Gratulation der Berichterstatterin; das ist eine Riesenarbeit, eine gute Arbeit. Wir können Frau Gräßle zu dieser Leistung nur beglückwünschen.

Zweitens: Wenn diese Arbeit einen Sinn hat, dann sicher den, dass sie ein Versuch ist, mehr Effizienz in die Verwaltung unserer Programme und unserer Mittel hineinzubringen. Das bedeutet aber auch, dass wir in Zukunft die Arbeit der Kommission stärker an der Effizienz messen müssen. Das bedeutet für die zukünftigen Entlastungsverfahren in diesem Hause, dass wir unsere Methoden ändern müssen, um ein bisschen wegzukommen von der Rechthaberei hin zu effizienteren Maßstäben.

Drittens: Ich erwarte als ein Abgeordneter, der aus einer kleinen alpinen Region kommt, von der Kommission – auch im Zusammenhang mit den oft angekündigten Transparenzinitiativen – Auskunft darüber, wie groß die an den europäischen Programmen teilnehmenden Firmen im Durchschnitt sind, wie groß z.B. im Durchschnitt ein kleines oder mittleres Unternehmen ist, das vom europäischen Geld profitiert, und wie lang letztendlich ein Unternehmen vorfinanzieren muss, um in den Genuss europäischer Mittel zu kommen. Auch das ist für die zukünftige Beurteilung der Arbeit der Kommission und der Durchführung europäischer Programme von großer Bedeutung.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). – Tisztelt Elnök Úr! Az éjszakába nyúló vita befejezéseként egyrészt a COCOBU mint érintett bizottság elnökeként, másrészt mint új országok képviselőjeként szeretnék röviden szólni.

Az új országok képviselői nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a pénzügyi szabályozás parlamenti előkészületében. Tették ezt nem csak a parlamenti munka iránti elkötelezett lelkesedésből, hanem abból a meggyőződésből is, hogy egy jobb, egyszerűbb, eredményesebb Európát szolgálunk.

Már majdnem kétéves tapasztalatunk ugyanis megmutatta nekünk, hogy az Európai Unió pénzügyi szabályozása sokszor túlbürokratizált, teljesítményellenes. Ezen változtatni mindannyiunk érdeke, sőt kötelessége.

Ennek tudatában a Parlament minden érdekelt munkatársa jó példát mutatva működött együtt, a két bizottság megerősített együttműködést alakított ki, két kiváló raportőrt választott ki, és ettől kezdve a közös meghallgatás megszervezésén át a szavazásig mindent megtett, hogy eredményre vezessen. Bízunk abban, hogy a Bizottság és a Tanács ezt a jó példát mielőbb követni fogja a közös, jó új Európa érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  President. The debate is closed.

The vote will be tomorrow at 11.30 a.m.

 

22. Spôsoby rybolovu priaznivejšie pre životné prostredie (rozprava)
MPphoto
 
 

  President. The next item is the report by Seán Ó Neachtain, on behalf of the Committee on Fisheries, on more environmentally friendly fishing methods (2004/2199(INI)) (A6-0019/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), rapporteur. – Mr President, I will start my presentation on promoting more environmentally friendly fishing methods by reminding Parliament that in recent times fishermen collectively have been seriously under attack.

Because of illegal actions by the few, there is a growing public perception that collectively fishermen are all potential criminals. I say to colleagues and especially to you, Commissioner, that this has to stop. Are there dishonest people in the fisheries sector? Of course there are, just like in every other sector – economic or otherwise – known to man. If someone is guilty of criminal activity then let the full force of the appropriate law apply. On the other hand, we must put a stop to the insidious branding of the entire fisheries profession with the same brush of dishonesty. We must never forget that the great majority of men and women involved in the sector are honest, dedicated and extremely hard-working people.

Furthermore, no meaningful change can be achieved without the active involvement and participation of those honest fishermen and women. In recent years the key challenge to maintaining sustainable fisheries has, to a large extent, developed into an overly simplistic and polarising debate on whether or not we should have more or less fishing. In reality the challenge of rebuilding stocks and maintaining sustainability is also about developing new and better ways of fishing through the utilisation and development of new technology.

The objective of maintaining sustainability must, most centrally, embrace the question of how we fish in the future so that we harvest our marine resources in the most environmentally favourable way. The introduction of fishing practices that reduce adverse impacts on our ecosystems is a priority. To achieve that we must first understand the effects of fishing practices on the marine environment and promote fishing activities that are environmentally sustainable. I am particularly pleased that the last Irish Presidency proposed the initiative of a major EU programme to make fishing activity more environmentally friendly in order to help to build European fish stocks.

This is an urgent matter. The urgency is clearly illustrated by one extraordinary statistic: 20 million tonnes of fish are being discarded worldwide every year, equivalent to about one quarter of total world catches. In the words of the then Irish Presidency, over-fishing is part of the overall problem; but taking that amount of fish out of the seas and then throwing it overboard is shockingly wasteful and has to be substantially reduced in the short term. I am sure that you will agree with me that we are going nowhere unless that happens, and that we must do something positive about it.

It is gratifying that we in the European Union are prepared to take the lead to tackle that worldwide problem and deal with such a wasteful side-effect of the fishing industry. The proposed environmental programme includes a review of all existing technical conservation measures within the next two years, to reduce ecosystem and environmental damage. It includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear. It proposes the simplification of our current rules with a view to facilitating those changes.

I started my presentation in defence of fishermen. I conclude my presentation by underlining that it is our fishermen and women who will have a central role in deciding the future of the European fishing industry. Fishermen and women will have their say in this process through their regional advisory councils, which will have an extremely important role to play. There is no doubt in my mind that fishermen will fully subscribe to this new environmentally friendly approach. They will do so because it will contribute to sustainable fisheries. They will do so because it will contribute to improving fish stocks. They will do so because it will ensure that fish stocks are properly preserved for future generations.

Commissioner, if you want this programme to work then you must ensure that there are proposals for financial and other incentives, including additional quota entitlements to encourage fishermen to move towards more selective and more environmentally friendly fishing gear.

I hope that you will agree with me, Commissioner, that in the current context that will be a small price to pay.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Member of the Commission. Mr President, I wish to begin by thanking the rapporteur, Mr Ó Neachtain, and the Committee on Fisheries for the constructive report on more environmentally friendly fishing methods and for the interest they have shown in the communication from the Commission. I cannot agree more with what the rapporteur has just said regarding the honesty and integrity of fishermen; the abuses of the few should not be blamed on everyone at large and we need to clamp down strongly on the real culprits.

The Commission attaches great importance to the development of more environmentally friendly fishing methods. Improving selectivity is one of the objectives of the technical measures that we propose in that context. In that regard, I am pleased to note that some progress has been achieved on the technical measures in the Baltic that were adopted by the Council in December, and the Commission intends to increase selectivity and the new technical measures to be proposed for the Mediterranean Sea, the Atlantic and North Sea.

I have noted your interest in combating ghost fishing. The Commission is prepared to be at the forefront of this battle. Following the Deepnet report, measures were decided, in the last TAC and in the quota regulation for 2006, to ban temporarily deepwater gillnet fishery in the areas covered by the report and concerned by this activity until such time as permanent measures – also applicable to other areas, in lieu of a complete ban – are adopted, hopefully, during this year. I have also reserved funds to support retrieval surveys of ghost nets. The Commission will continue to follow these issues with particular attention.

The reduction of discards will be a major objective of the new technical measures for the Atlantic and the North Sea. It needs to be underscored that, due to the variety of the catch composition and the level of discards in European Union waters, the regional aspects of the different fisheries will be taken into account. The various areas to be considered will correspond to the spheres of influence of the different RACs, thereby incorporating more easily the proposals made by those councils, a positive evaluation being made by the relevant RAC.

The Commission is encouraging the industry to engage in pilot programmes by making use of the RACs for this purpose. Two such pilot projects have already been carried out in France and Sweden. Further pilot projects, in full cooperation with the industry, will allow us to test on a case-by-case basis possible measures to reduce discards effectively.

The Commission is also encouraging the development of efforts in fisheries management in the Kattegat in cooperation with Denmark, Sweden and Germany. This will hopefully lead to positive results later this year. This kind of management, among other objectives, is aimed at reducing or eliminating discards.

Bycatch reduction is linked to selectivity and discard issues and, at international level, the Commission has promoted a global approach for bycatch issues within the FAO. This could result in an international plan of action on bycatch reduction and/or technical guidelines ela