Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0161/2006

Debatter :

PV 15/03/2006 - 3
CRE 15/03/2006 - 3

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.12
CRE 15/03/2006 - 4.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

4.12. Förberedelser av Europeiska rådets möte: Lissabonstrategin (omröstning)
Protokoll
  

- Ändringsförslag 24:

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Herr talman! Inledningsvis ville jag begära ordet för att föreslå återkallandet av ändringsförslag 1, som till slut förkastades. Beträffande ändringsförslag 24 skulle jag vilja lägga fram ett förslag till våra parlamentskolleger från gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa om att ersätta ett ord via ett muntligt ändringsförslag. Jag skulle vilja ersätta termen ”utbildning” med ”högre utbildning” eftersom det här handlar om samarbete mellan forskningen, den privata sektorn och den högre utbildningen. Jag anser mig kunna säga att jag lägger fram detta muntliga ändringsförslag för Klaus-Heiner Lehne och Alexander Lambsdorffs räkning, som också är överens.

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget.)

Talmannen. – Därmed är omröstningen avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy