Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0003/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0003/2006 (B6-0005/2006)

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 15
CRE 15/03/2006 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης του κ. Gargani προς την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα και το γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (O-0003/2006 – B6-0005/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), αναπληρωτής συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι εδώ για να αντικαταστήσω τον συνάδελφό μου κ. Gargani που, ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, είναι ο καθαυτό συντάκτης αυτής της ερώτησης. Ωστόσο, αυτό αποτελεί τιμή για μένα.

Πριν αιτιολογήσω αναλυτικά την ερώτηση αυτήν, θα ήθελα να πω δυο λόγια για το ιστορικό της. Το θέμα αυτό, δηλαδή τα ελεύθερα επαγγέλματα και ειδικότερα τα ελεύθερα νομικά επαγγέλματα –τα οποία αφορά η ερώτηση– υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια. Το Κοινοβούλιο είχε ασχοληθεί με αυτό κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο βάσει δύο προφορικών ερωτήσεων στα αντίστοιχα ψηφίσματα, ιδίως σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών υπό τον κ. Monti, που ήταν ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, και επίσης σε συνάρτηση με τη μελέτη του Ινστιτούτου Μελετών της Βιέννης που ήταν αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής.

Δεν θέλω να κρύψω ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ήταν στην πραγματικότητα βαθύτατα πεπεισμένη –και μάλιστα σε όλο το πολιτικό φάσμα– ότι αυτή η μελέτη της Βιέννης είχε μία πολύ μονόπλευρη προσέγγιση, μονόπλευρη από οικονομική σκοπιά, και δεν λάμβανε επαρκώς υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο των ελεύθερων επαγγελμάτων και ειδικά των νομικών επαγγελμάτων για τον τομέα της δικαιοσύνης. Η επιτροπή ανησυχούσε επίσης –κι αυτό επιβεβαιώθηκε μερικώς από τα έγγραφα– ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε συνάγει σε όλες τις περιπτώσεις τα σωστά συμπεράσματα από τα έγγραφα της μελέτης της Βιέννης και επιπροσθέτως ασκούσε συνειδητά μία πολιτική που εμείς αμφιβάλαμε για την ορθότητά της σε ορισμένα επιμέρους θέματα. Τελικά, δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει από άποψη πολιτικής του ανταγωνισμού και δικαίου του ανταγωνισμού τα ελεύθερα επαγγέλματα και την ιδιαίτερη σημασία τους με τα σούπερ-μάρκετ της γωνίας. Έχουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετική σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Σήμερα παρουσιάζουμε, μετά την τελευταία ενδιάμεση έκθεση που υπέβαλε η Επίτροπος Kroes, μία νέα προφορική ερώτηση –την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει ένα συνοδευτικό ψήφισμα– που ουσιαστικά είναι η συνέχιση αυτής της παράδοσης της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου.

Θέλω να καταστήσω εδώ απόλυτα σαφές ότι κι εμείς καταλαβαίνουμε, φυσικά, ότι πρέπει να καταργηθούν οι απαρχαιωμένες συνήθειες. Δεν ζούμε πια στον Μεσαίωνα και το συντεχνιακό σύστημα ανήκει στο παρελθόν. Ωστόσο, πρέπει ασφαλώς να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ελευθέρων επαγγελμάτων και ιδίως των νομικών που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αποτελούν μέρος του συστήματος της δικαιοσύνης και πρέπει να λειτουργούν. Αν δεν λειτουργεί το σύστημα, πλήττεται το κοινό που δεν διαθέτει επαρκή νομική προστασία και με τον τρόπο αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση και ένα ουσιαστικό συστατικό της δημοκρατίας, συγκεκριμένα το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό πρέπει να εξεταστούν με μεγάλη ακρίβεια και πολύ αναλυτικά οι κανόνες για τα ελεύθερα επαγγέλματα και να εξετάσουμε προσεκτικά τι χρειάζεται για να προσφέρουμε πραγματικά σε όλους τους πολίτες όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και ασφαλή νομική προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Φυσικά, αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που, φυσικά, θίγεται μαζί με αυτήν την ερώτηση και ήταν ένας από τους λόγους, για τους οποίους η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ήθελε να γίνει και πάλι συζήτηση του θέματος σήμερα στην Ολομέλεια. Το πρόβλημα είναι ο ειδικός ρόλος των τελών στα ελεύθερα νομικά επαγγέλματα, αφού σε πολλά κράτη μέλη αυτά έχουν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα και σημασία, ειδικά ως προς την αποζημίωση των νομικών εξόδων και σε καταστάσεις όπου επιχειρήσεις που παρέχουν ασφάλιση για νομικά έξοδα θέλουν να εισπράξουν αποζημιώσεις εξ ονόματος των πελατών τους. Όλα αυτά είναι πρακτικά αδύνατα χωρίς τέλη και είναι επίσης βαθιά ριζωμένα στις νομικές παραδόσεις πολλών κρατών μελών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αμφισβητούνται χωρίς σοβαρό λόγο διότι εκπροσωπούν επίσης μία θεμελιώδη πτυχή της προστασίας του καταναλωτή. Αυτό θα πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές εδώ.

Στο παρελθόν, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αντιμετώπισε με μεγάλη προσοχή τα θέματα αυτά. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, και ο γενικός εισαγγελέας προσπάθησε σε μία ιδιαίτερη περίπτωση να δείξει την απαραίτητη προσοχή στα θέματα αυτά. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταματήσει η Επιτροπή να αντιμετωπίζει αυτό το θεμελιώδες ζήτημα –που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των νομικών επαγγελμάτων σε πολλά κράτη μέλη– με αυτόν τον τρόπο, όπως φαίνεται από το έγγραφο της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τα ελεύθερα επαγγέλματα όπως τα σούπερ-μάρκετ. Αυτά τα επαγγέλματα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και έναν ιδιαίτερο ρόλο.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ κατάργησαν τώρα τα τέλη και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, για παράδειγμα για τους δικηγόρους και για τους καταναλωτές – σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι κατά μέσον όρο σημαντικά υψηλότερες από ό,τι στα κράτη μέλη που έχουν ακόμα ένα τέτοιο σύστημα. Ειδικά σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών, το σύστημα αυτό εξασφάλισε ότι η νομική προστασία των καταναλωτών θα εξακολουθήσει να είναι εφικτή και οικονομικά προσιτή.

Θα χαιρόμασταν αν τώρα έδινε η Επίτροπος Kroes, που είχε ήδη την ευκαιρία να συζητήσει μαζί μας το θέμα αυτό στην επιτροπή, μια απάντηση στην προφορική μας ερώτηση εξ ονόματος της Επιτροπής. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε τόσο στο πλαίσιο της συζήτησης όσο και την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε πρόεδρε, η Επιτροπή ευχαριστεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την ερώτησή της και τον κ. Lehne για την εξαιρετική εργασία του εδώ απόψε. Παρουσίασε τις απόψεις του με απόλυτη σαφήνεια.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον ειδικό ρόλο του νομικού τομέα στην καλή απονομή δικαιοσύνης και στην προώθηση της πρόσβασης στην δικαιοσύνη –παρεμπιπτόντως, σε απάντηση του παραδείγματος που ανέφερε ο κ. Lehne, η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ σημαντικά και πολύ αξιότιμα μέλη της κοινότητάς μας· σίγουρα δεν το αμφισβητούμε. Λέμε όμως ότι πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου τον ισχύοντα κανονισμό για να δούμε τι μπορεί να εκσυγχρονιστεί ώστε να προωθηθούν νέοι τύποι υπηρεσιών και νέοι τρόποι λειτουργίας. Αυτό είναι προς το συμφέρον των χρηστών αυτών των βασικών υπηρεσιών.

Προτείνουμε, επομένως, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μια δοκιμασία αναλογικότητας για να διαπιστώσουν κατά πόσον οι ισχύοντες κανονισμοί υπηρετούν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον. Η προσέγγιση αυτή σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Επιτρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι εθνικές συνθήκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά του νομικού τομέα.

Η Επιτροπή συμφωνεί, βεβαίως, με την ανάγκη κάποιας ρύθμισης. Επαναλαμβάνω: η πρωτοβουλία μας έχει στόχο την καλύτερη ρύθμιση και όχι την κατάργηση των ρυθμίσεων. Αναγνωρίζουμε, επίσης, ότι αποτελεί δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν την ισορροπία μεταξύ των κρατικών κανόνων και της αυτορρύθμισης από επαγγελματικούς φορείς.

Στο ερώτημα σχετικά με το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν το ύψος των αμοιβών, θα υπογράμμιζα τη θέση της Επιτροπής στην έκθεσή της του Φεβρουαρίου 2004. Κατά την άποψή μας, η απόφαση Arduino υποδεικνύει ότι κρατικά μέτρα τα οποία αναθέτουν κανονιστικές αρμοδιότητες σε επαγγελματικούς φορείς, προκειμένου να ορίσουν αμοιβές, μπορούν να αμφισβητηθούν σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού –για παράδειγμα, άρθρο 3, παράγραφος 1ζ, άρθρο 10, παράγραφος 2, και άρθρο 81 ΕΚ– αν το κράτος δεν έχει τον τελευταίο λόγο και δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο της εφαρμογής αυτών των αμοιβών. Αναμένουμε περαιτέρω διευκρινίσεις επ’ αυτού, όταν το Δικαστήριο θα εκδώσει την προδικαστική απόφασή του στην υπόθεση Macrino (υπόθεση C-202/04).

Τέλος, υπάρχουν οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Αυτοί εξετάζονται σε μια άλλη υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την υπόθεση Cipolla (υπόθεση C-04/04), η οποία και πάλι αφορά την ευθύνη των κρατών μελών για καθορισμό αμοιβών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελάχιστες αμοιβές για τις υπηρεσίες των δικηγόρων αποτελούν περιορισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, διότι εξουδετερώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των παρόχων υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, δεν βλέπουμε καμία αιτιολόγηση για ελάχιστες αμοιβές σύμφωνα με τη δοκιμασία αναλογικότητας, καθώς αυτές καθαυτές δεν εγγυώνται την ποιότητα, την πρόσβαση στην δικαιοσύνη ή την καλή δεοντολογική συμπεριφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είναι ορθή καθώς πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και συμβολαιογράφων, και των νομικών επαγγελμάτων γενικά –όπως είπε ο κ. Lehne– και των πελατών τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις σαν να ήταν απλά ένα θέμα επαγγελματικής σχέσης μεταξύ πελάτη και παρόχου υπηρεσιών. Η σχέση ανάμεσα σε έναν δικηγόρο ή συμβολαιογράφο και στον πελάτη του επηρεάζει την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα για τη δημοκρατία, όπως επίσης επεσήμανε ο κ. Lehne.

Το έργο των επαγγελματικών ενώσεων νομικών επαγγελμάτων στις διάφορες χώρες είναι πολύ ωφέλιμο για τις σχέσεις, όχι μόνο τις σωματειακές σχέσεις, αλλά επίσης τις σχέσεις προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που με τόση ανυπομονησία περιμένει η κ. Kroes, έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής ότι συστήματα όπως το ισπανικό συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι αμοιβές της οποίας αποτελούν απλά κατευθυντήριες γραμμές, και όχι ελάχιστες τιμές, που βοηθούν τη δικαστική διοίκηση να ορίσει τα έξοδα, γεγονός που τελικά ελέγχεται πάντα δικαστικά.

Ούτε πρέπει να αμφισβητηθεί η αντίθεση πολλών δικηγόρων από πολλές χώρες στο σύμφωνο quota litis. Αυτό το σύμφωνο παραβιάζει την αξιοπρέπεια της εργασίας και δείχνει έλλειψη φροντίδας και σεβασμού για το επάγγελμα. Η απαγόρευση του συμφώνου quota litis έχει γίνει επίσης δεκτή από τα εθνικά δικαστήρια, κυρία Kroes.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί το έργο θεσμών οι οποίοι, όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι συμβολαιογράφων, εργάζονται καλά σε γενικές γραμμές για περισσότερους από δύο αιώνες, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις διακοπές της Ιστορίας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα συντάγματα, όπως το ισπανικό σύνταγμα, αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο των επαγγελματικών ενώσεων και το θεμελιώδες έργο που επιτελούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιστή στην ευρωπαϊκή παράδοση και όχι στη νεότερη παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να υποστηρίξουμε τα μικρά δικηγορικά γραφεία. Μην κάνετε κανένα λάθος.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως θα καταστεί σαφές, τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είναι παθιασμένοι με το νομικό επάγγελμα. Για πολλούς από εμάς, εμού συμπεριλαμβανομένης, ήταν το επάγγελμά μας πριν έρθουμε εδώ και, υπό αυτή την έννοια, μας ενδιαφέρει. Όμως, όσο παθιασμένη κι αν ήμουν για το πρώην επάγγελμά μου και την ανεξαρτησία του, είμαι περισσότερο παθιασμένη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στις νομικές υπηρεσίες εν γένει και για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε τις εν λόγω υπηρεσίες διαθέσιμες στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος.

Το δημόσιο συμφέρον στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη πρέπει, πιστεύω, να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο μας και όχι η προστασία ή η διευκόλυνση των δικηγόρων, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν πιο βολικό να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες με τον τρόπο που το έκαναν ανέκαθεν. Το επάγγελμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, αλλά ο προστατευτισμός του θα πρέπει μόνο να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Εκτιμώ ότι, στην Ευρώπη, έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε τι είναι αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Για παράδειγμα, πάντα πίστευα ότι η κλίμακα των αμοιβών στη Γερμανία στο χαμηλότερο επίπεδο λειτουργεί καλά, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι με προβλήματα χαμηλής αξίας μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Στη χώρα μου, αυτό αποτελεί συχνά πρόβλημα, διότι το κόστος είναι πολύ υψηλό και, όπου έχουμε κάποιας μορφής καθορισμένη αμοιβή, οι αμοιβές είναι τόσο χαμηλές που οι δικηγόροι αρνούνται να εργαστούν. Αυτές είναι λεπτές ισορροπίες, αλλά η Ευρώπη μάς δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε πολλές λύσεις, που μπορεί να υπάρχουν για τα προβλήματα αυτά και να επιλέξουμε την καλύτερη για την κοινωνία που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε ή να είμαστε προστατευτικοί στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης. Πιστεύω ότι εφόσον η Επιτροπή συμμερίζεται αυτόν τον στόχο, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με το συμπέρασμα της κ. Wallis. Ας αναζητήσουμε το καλύτερο και ας το κάνουμε μαζί. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλους τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες των επαγγελματιών για τους οποίους μιλάμε.

Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ορισμένα βασικά μηνύματα σχετικά με τις φιλοδοξίες μας στον τομέα αυτό. Η πρωτοβουλία μας αφορά την καλύτερη ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει μια ρύθμιση η οποία είναι ισορροπημένη και όχι περισσότερο περιοριστική από ό,τι είναι αυστηρώς απαραίτητο. Θέλουμε να προωθήσουμε και όχι να εμποδίσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι που έχει πραγματικά νόημα. Το άνοιγμα του δρόμου για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στον κλάδο θα επιτύχει αυτό ακριβώς· θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων και καινοτόμων μορφών υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Θα ωφεληθούν όλοι από την απελευθέρωση του δυναμικού του κλάδου όσον αφορά την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, καθώς και την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών και περισσότερων επιλογών για τους καταναλωτές.

Θα ήθελα να κάνω μια πιο αναλυτική παρατήρηση σχετικά με το κρίσιμο ερώτημα του καθορισμού των αμοιβών, το οποίο τέθηκε ως το κύριο θέμα απόψε. Γενικά, δεν κατανοώ πώς ο καθορισμός των τιμών σε ευρεία κλίμακα, ακόμη και για εργασίες εντός δικαστηρίου, μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά για όλους τους καταναλωτές και τους χρήστες επιχειρήσεων. Ίσως υπάρχουν ορισμένες περιορισμένες συνθήκες στις οποίες δικαιολογείται η ρύθμιση των τιμών: για παράδειγμα, όπου υπάρχει ανάγκη παροχής ειδικής προστασίας για ορισμένες μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλόμισθων. Αυτό ίσως να απαιτεί εξαιρετικά περιορισμένη και προσεκτικά στοχευμένη ρύθμιση τιμών. Γενικότερα, όμως, οι καταναλωτές και οι χρήστες επιχειρήσεων μάλλον θα είναι καλύτερα με έναν αριθμό προσφορών από διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών, τους οποίους θα μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέξουν μεταξύ αυτών.

Στα συστήματα, ωστόσο, όπου το νομικό κόστος το επωμίζεται η ηττημένη πλευρά, μπορώ να δω κάποια αξία στο να υπάρχει ένας οδηγός για τους δικαστές όταν πρέπει να αποφασίσουν για το κόστος. Δεν λέω ότι η κατάργηση της ρύθμισης τιμών ή ότι τα χαμηλότερα επίπεδα ρύθμισης θα οδηγήσουν αυτόματα σε χαμηλότερες τιμές, σε περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές ή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όσον αφορά το γεγονός ότι η κατάργηση της ρύθμισης των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε υψηλό νομικό κόστος, δεν γνωρίζω κάποια στοιχεία τα οποία να υποδεικνύουν ότι η κατάργηση της ρύθμισης των τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε προβλήματα στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την πρόσβαση σε νομικές συμβουλές και σε εκπροσώπηση ή ότι οι νομικές αμοιβές στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν δυσανάλογα ως αποτέλεσμα αυτού. Στην πραγματικότητα, το Law Society στο Ηνωμένο Βασίλειο επεσήμανε το 1999 ότι η εισαγωγή μεγαλύτερου ανταγωνισμού στον τομέα των μεταβιβάσεων ακινήτων οδήγησε σε πτώση τιμών έως και 24% στη δεκαετία του 1990 και άνοιξε τον δρόμο για τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα προκειμένου να επιτύχουν την καλύτερη προσφορά. Στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, έρευνα του 2002 διαπίστωσε ότι η εισαγωγή του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες σχετικά με τις μεταβιβάσεις είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των αμοιβών.

Τέλος, δυο λόγια για την ποιότητα. Όλοι επιθυμούμε να έχουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες ποιότητας. Αυτό είναι ουσιώδες, προκειμένου η πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη να γίνει πραγματικότητα. Δεν πιστεύω, όμως, ότι οι καθορισμένες τιμές είναι πάντα απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Δεν γνωρίζω κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει ότι η κατάργηση των καθορισμένων αμοιβών οδήγησε σε επιδείνωση της ποιότητας των νομικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη όπου συνέβη, παρόλο που η ποιότητα έχει μια τιμή. Η καθορισμένη τιμή δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την ποιότητα. Το σύνθημα που θα δανειστώ από την κ. Wallis και θα επαναλάβω είναι: «ας αναζητήσουμε το καλύτερο και ας το κάνουμε μαζί».

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 23 Μαρτίου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου