Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 maart 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda (gebeurtenissen in Palestina)
 3.Voorbereiding van de Europese Raad / Strategie van Lissabon (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Partnerschapsovereenkomst inzake de visserij in de Federale Staten van Micronesia (stemming)
  4.2.Minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten (stemming)
  4.3.Evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel (stemming)
  4.4.Situatie van de mensenrechten in Tsjaad (stemming)
  4.5.Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (stemming)
  4.6.Gedwongen prostitutie bij internationale sportevenementen (stemming)
  4.7.Vierde Wereld Water Forum in Mexico City (16-22 maart 2006) (stemming)
  4.8.Herstructureringen en werkgelegenheid (stemming)
  4.9.Sociale bescherming en sociale integratie (stemming)
  4.10.Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) en VIII (B)) (stemming)
  4.11.Milieuvriendelijker visserijmethoden (stemming)
  4.12.Voorbereiding van de Europese Raad / Strategie van Lissabon (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Resultaten van de informele Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van 10-11 maart 2006 (debat)
 9.Strategiedocument over de uitbreiding (2005) (debat)
 10.Wijziging van de agenda (debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat): zie notulen
 11.Fusies in de interne markt (debat)
 12.Euromediterraan beleid / Voorbereiding met het oog op de volgende bijeenkomst van de EMPA (debat)
 13.62ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (Genève - UNCHR) (debat)
 14.Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen - Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (debat)
 15.Juridische beroepen en het belang van het algemeen bij goed functionerende rechtsstelsels (debat)
 16.Voorbereidingen voor de COP-MOP vergadering over biologische diversiteit en veiligheid (Curitiba, Brazilië) (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (743 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1393 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid