Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0032/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0032/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0107

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0032/2006) της κ. Thyssen, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007– 013 – πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

Πριν δώσω τον λόγο στον Επίτροπο, πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι μας απομένουν μόλις 20 λεπτά για τη συζήτηση που προηγείται της ώρας των ψηφοφοριών. Αντιλαμβάνεστε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Προτιμώ να σας το πω τώρα. Θα είμαι υποχρεωμένος να διακόψω τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Επιτροπή. (EΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Thyssen, καθώς και τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για την εξαιρετική και στενή συνεργασία τους και για την υποστήριξη που εξέφρασαν όσον αφορά το πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών.

Θα ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη που θα επαναλάβω μερικά πράγματα που έχω ήδη πει σχετικά με το τμήμα του προγράμματος που αφορά την υγεία. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουμε χωριστές συζητήσεις, είναι σημαντικό να επαναλάβω ορισμένες δηλώσεις σχετικά με το πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών.

Το πρόβλημα του προϋπολογισμού είναι και εδώ παρόμοιο: μειωμένος προϋπολογισμός σημαίνει λιγότερες πολιτικές και σημαίνει και πάλι λιγότερα χρήματα για την Ένωση των 27 –25 συν 2– από όσα είχαμε για την Ένωση των 15.

Αυτή την εποχή της προστασίας των καταναλωτών, κατά την οποία πρέπει να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη και στα προσχωρούντα κράτη, αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και, φυσικά, θα πλήξει τη βοήθεια που παρέχουμε στις οργανώσεις των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σχεδίων και την κατάρτιση του προσωπικού.

Επί του ιδίου θέματος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος Barroso στον Πρόεδρο Borrell, στην οποία επεσήμαινε αυτά τα ζητήματα, εξηγώντας ότι, αν ο συμβιβασμός παραμείνει ως έχει, αυτό θα σημαίνει λιγότερα χρήματα από όσα είχαμε το 2006 και ζητώντας να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Και πάλι, όπως και στον τομέα της υγείας, αν τελικώς μείνουμε με μια τόσο σημαντική περικοπή ή μείωση της χρηματοδότησής μας, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να την κατανείμουμε σε μικρά ποσά για διάφορες δράσεις. Περιορισμένοι πόροι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια επανεκτίμηση και να θέσουμε προτεραιότητες και να αποφασίσουμε πού θέλουμε πραγματικά να επικεντρωθούμε, πού μπορούμε να επιτύχουμε το μέγιστο όφελος. Ελπίζω ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να διορθωθεί και ότι τελικώς θα παρασχεθεί η χρηματοδότηση και θα μπορέσουμε να καλύψουμε το πρόγραμμα όπως προτάθηκε.

Όσον αφορά τον διαχωρισμό του προγράμματος, πρέπει να επαναλάβω ότι κατανοώ πλήρως τη θέση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με το θέμα αυτό. Κατανοώ γιατί θα προτιμούσε να υπάρχουν δύο χωριστά προγράμματα. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύουμε ότι θα υπήρχε κάποια προστιθέμενη αξία, αν διατηρούσαμε ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο οποίο θα κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δράσεων που αφορούν την υγεία και των δράσεων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών· μπορούμε, όμως, να ωφεληθούμε από την ύπαρξη κοινών πεδίων και να επιτύχουμε καλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές συνεχίζονται, η έκβασή τους θα επηρέαζε και θα επηρεάσει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τον διαχωρισμό του προγράμματος. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε στο παρόν στάδιο να λάβουμε οριστική απόφαση αναφορικά με τον διαχωρισμό και πρέπει να απορρίψουμε τις τροπολογίες σχετικά με αυτόν. Όταν έχουμε την τελική κατάληξη της συζήτησης για τις δημοσιονομικές προοπτικές, η Επιτροπή θα επανεξετάσει αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι το Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφέστατες τις επιθυμίες του και έχω σημειώσει την πολύ ισχυρή – σχεδόν ομόφωνη – θέση του.

Δεν θα σχολιάσω καθεμία από τις τροπολογίες χωριστά. Ένας πλήρης κατάλογος με τη θέση της Επιτροπής για καθεμία από αυτές βρίσκεται στη διάθεση του Κοινοβουλίου και θα ήμουν υπόχρεος αν μπορούσε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης(1).

Οι τροπολογίες που απορρίπτουμε αφορούν ως επί το πλείστον τον διαχωρισμό του προγράμματος και τις απορρίπτουμε είτε για τον λόγο που εξήγησα προηγουμένως είτε επειδή υπερβαίνουν το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής για τους καταναλωτές. Όχι γιατί διαφωνούμε με την ουσία αυτών των προτάσεων, αλλά επειδή νιώθουμε ότι υπερβαίνουν κάπως το πεδίο της κοινοτικής πολιτικής για τους καταναλωτές και – δεδομένης της παρούσας κατάστασης – δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε μερικές από αυτές.

Συμφωνούμε στα υπόλοιπα θέματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη να ενσωματώσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και σε άλλες πολιτικές. Υπολογίζω στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να διασφαλιστεί ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή στα συμφέροντα των καταναλωτών σε πολλές άλλες καίριες πρωτοβουλίες που αφορούν τη σχετική πολιτική των,.

Αυτή είναι μια σύντομη επισκόπηση της θέσης της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), εισηγήτρια. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως εισηγήτρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, θέλω να επιβεβαιώσω ρητά αυτό που στην πραγματικότητα ήταν προφανές από την προηγούμενη συζήτηση. Η Επιτροπή αντιτίθεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών και με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Προέδρων ζητούμε να υπάρξει ξεχωριστό πολυετές πρόγραμμα για την προστασία των καταναλωτών. Εφόσον ο Επίτροπος δεν μου δίνει την αίσθηση ότι έχει πειστεί πλήρως, ιδού οι λόγοι πάλι συνοπτικά.

Οι κοινοτικές αρμοδιότητες σε καθέναν από αυτούς τους δύο τομείς είναι υπερβολικά αναντίστοιχες μεταξύ τους. Αυτό ισχύει επίσης σε σχέση με τους κοινωνικούς στόχους των ενδιαφερόμενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· η εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων, ακόμη και στα κράτη μέλη, συχνά αντίκειται σε μια συνολική προσέγγιση. Ο ασθενής διαφέρει ολίγον τι από τον καταναλωτή και αν μη τι άλλο θα θέλαμε βεβαιότητα σε σχέση με το ποσοστό του προϋπολογισμού που είναι διαθέσιμο για υποθέσεις των καταναλωτών και θέλουμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση δημόσιας υγείας, όπου η πολιτική για τους καταναλωτές θα πέσει δημοσιονομικό θύμα μιας επείγουσας ανάγκης δημόσιας υγείας, που κανονικά θα έπρεπε να επιλυθεί μέσω ενός μέσου ευελιξίας.

Για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι, δεδομένης της έλλειψης δημοσιονομικών προοπτικών, ελαφρώς αμήχανα να μιλώ για αυτή την έκθεση σήμερα, διότι δεν έχουμε καμία ιδέα για το ύψος του προϋπολογισμού. Παράλληλα, έχω πλήρη επίγνωση ότι η έκταση του προϋπολογισμού και η ανάπτυξη του προγράμματος από πλευράς περιεχομένου είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Είναι πάντως δύσκολο να συγκρατήσουμε τις φιλοδοξίες μας στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές. Επί χρόνια, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποίησαν την κοινοτική πολιτική για τους καταναλωτές προκειμένου να καταδείξουν ότι η Ευρώπη ανησυχεί πάρα πολύ για την περίθαλψη των κανονικών ανθρώπων. Σε καιρούς διεύρυνσης, όταν είναι μεγαλύτερη από ποτέ η ανάγκη να δώσουμε στην εσωτερική αγορά μια διάσταση για τον καταναλωτή, όταν επίσης χρειαζόμαστε να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ανθρώπινο πρόσωπό της, σε τέτοιες εποχές, δεν μπορούμε να αμβλύνουμε τις φιλοδοξίες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών χωρίς αυτό να μην έχει καθόλου επιπτώσεις.

Δεδομένου ότι σήμερα είναι παρόντα τα τρία θεσμικά όργανα –και υποθέτω ότι η Αυστριακή Προεδρία εκπροσωπείται καταλλήλως– μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο θεωρώ χρήσιμο σήμερα να επιχειρηματολογήσω υπέρ της διατήρησης του προϋπολογισμού στο ύψος που ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό.

Σε διαβούλευση με τον κ. Τρακατέλλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κατανείμαμε προσεκτικά τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την κλίμακα καταμερισμού που χρησιμοποίησε η Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, για την προστασία των καταναλωτών φθάνουμε στο ποσό των 233 εκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο επτά ετών. Μετά από συμφωνία με τον διαπραγματευτή μας για τις δημοσιονομικές προοπτικές, τον κ. Böge, δεν προσθέσαμε τίποτε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ας μην υπάρξουν όμως παρανοήσεις μεταξύ μας: αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε ικανοποιημένοι με λιγότερα σε κατοπινό στάδιο. Οι τρεις δημοσιονομικές αρχές καλούνται να πάρουν αυτό το μήνυμα τοις μετρητοίς. Δεν ικανοποιούμαστε με λιγότερα, δεδομένης της σημασίας του θέματος, του αυξημένου πεδίου δράσης ως απόρροια της διεύρυνσης και της ζωτικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών διότι μας υποστηρίζουν άμεσα και διότι καταφέραμε να περιοριστούμε σε δύο μείζονες πρόσθετα πεδία ανησυχίας στην πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με την οποία, παρεμπιπτόντως, ο Επίτροπος έκανε μια εξαιρετικά καλή δουλειά εξηγώντας τη.

1. Θέλουμε η διαδικασία προγραμματισμού να είναι περισσότερο ανοιχτή στην εμπλοκή των κρατών μελών που δεν έχουν μακρά παράδοση στην προστασία των καταναλωτών, στην κυκλοφορία των καταναλωτών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των καταναλωτικών ενώσεων και στη συμμετοχή τους στην εκπόνηση πολιτικής.

2. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού καθώς και σε άλλες ευάλωτες καταναλωτικές ομάδες. Άτομα με βαθιά γνώση του δικαίου του καταναλωτή γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να θεσπίζουμε επαρκή μέτρα για αυτές τις ευάλωτες ομάδες στη νομοθεσία, που εξ ορισμού έχει γενικό χαρακτήρα, σε ένα πρόγραμμα όμως για τους καταναλωτές, μπορούμε να εστιάσουμε σε ειδικές ομάδες και μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα των ευάλωτων καταναλωτών και αυτό ακριβώς οφείλουμε να πράξουμε αν θέλουμε να κινηθούμε στην κατεύθυνση μιας ζεστής και ανθρώπινης κοινωνίας.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εδώ και πάνω από δέκα χρόνια όπου ο πρώην πρόεδρός της, ο κ. Whitehead, δεν έλαβε τον λόγο. Εξακολουθεί να μας λείπει και χρόνια ζεστής και φιλικής συνεργασίας μαζί του με οδήγησαν στο να του αφιερώσω αυτή την έκθεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ τη στήριξή σας για όλα αυτά, ζητώ επίσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την πρότασή μας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ για τον σεβασμό σας στο πρόσωπο του κ. Whitehead, διότι του το οφείλουμε αυτό, αισθάνομαι δε υποχρέωση και στο προσωπικό της Γραμματείας της επιτροπής, που χάραξαν την πορεία αυτού του φακέλου με πολύ επαγγελματικό τρόπο.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγα ακόμη λόγια εν είδει συμπεράσματος. Είναι απίθανο όλα τα μέλη του ΕΚ να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν πριν από το γεύμα· έτσι λοιπόν, θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία επί της ψηφοφορίας, διότι αυτή δεν είναι μια έκθεση με τη διαδικασία της συναπόφασης. Αν δεν μιλήσουν όλοι πριν από το γεύμα, προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την περίοδο συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, διότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε συμπτώσεις να καθορίσουν την έκβαση αυτού του πράγματος και ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για ένα θέμα αυτού του είδους με έναν τόσο μικρό αριθμό παρόντων. Αυτή είναι η πρότασή μου ως εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Thyssen, η αίτησή σας για αναβολή της ψηφοφορίας θα υποβληθεί στο Σώμα σε λίγο, με την έναρξη της ψηφοφορίας, από τον αντιπρόεδρο που θα με αντικαταστήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ ακριβώς στην κατάσταση που πολύ ορθά έθιξε η κ. Thyssen. Χθες διαμαρτυρηθήκαμε –και απολύτως ορθά– ότι άνθρωποι έπαιρναν τον λόγο και Επίτροποι καλούνταν να μιλήσουν ενώ εξακολουθούσαν να προσέρχονται βουλευτές και κανείς δεν μπορούσε να τους ακούσει πραγματικά. Τώρα έχουμε ξανά ακριβώς την ίδια κατάσταση.

Αν αυτό το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να οργανώνει συζητήσεις έτσι ώστε είτε να τηρούνται οι χρόνοι, είτε να μεσολαβεί πραγματικά ένα χρονικό διάστημα μεταξύ της ψηφοφορίας και του τέλους της συζήτησης, τότε πρέπει πράγματι να σκεφτούμε άλλους τρόπους οργάνωσης. Σε ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση της κ. Thyssen: η ψηφοφορία πρέπει να αναβληθεί για μία χρονική στιγμή που οι βουλευτές θα μπορούν να είναι πραγματικά παρόντες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας καταλαβαίνω, κύριε Rack, πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτής της έκθεσης σήμερα το πρωί οφείλεται σε αίτημα της ίδιας της εισηγήτριας η οποία, όπως κατάλαβα, δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα το απόγευμα.

Θα ακούσουμε τώρα τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως και στην περίπτωση της υγείας, για την οποία μόλις συζητήσαμε, τα 460 εκατομμύρια Ευρωπαίων απαιτούν από εμάς να τους προστατεύουμε όλο και περισσότερο ως καταναλωτές. Στο πλαίσιο των υγειονομικών κρίσεων τόσο κατά το παρελθόν όσο και στις μέρες μας, ή σε αυτό της παγκοσμιοποίησης, το οποίο δεν εγγυάται πια την ανιχνευσιμότητα όλων των προϊόντων, η ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των καταναλωτών αποκτά τελικά το πραγματικό της νόημα. Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί όντως να λειτουργήσει σωστά χωρίς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνοντας στους Ευρωπαίους ότι ασχολείται ουσιαστικά με την υγεία και την ασφάλειά τους και ότι διαθέτει πραγματικά τα μέσα για να αναλάβει δράση, μπορεί να τους παράσχει μεγαλύτερη πολιτική σαφήνεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thyssen για την ποιότητα που χαρακτηρίζει την έκθεσή της. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) κατέθεσε έναν προϋπολογισμό 233 εκατ. ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια, ειδικά για τη δράση «προστασία των καταναλωτών»· αυτός ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα, είναι καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων και φιλόδοξος αν λάβουμε υπόψη τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται με τη διεύρυνση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψουν δραστικές περικοπές οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τις δράσεις, στην περίπτωση των ελάχιστων δημοσιονομικών προοπτικών, επειδή αυτό που έχουν ανάγκη οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ένας προϋπολογισμός που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές που περιμένουν ως απάντηση στις ανησυχίες τους. Αυτό θα είναι αδύνατο σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλεται συνεχώς σε σκληρή δίαιτα!

Με λυπεί, ωστόσο, το γεγονός ότι οι τροπολογίες για την πληροφόρηση και την καταπολέμηση της απομίμησης που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν αξιοποιήθηκαν από την επιτροπή IMCO. Από οικονομικής άποψης, ωστόσο, η απομίμηση αποτελεί μια πραγματική μάστιγα τόσο για την υγεία όσο και για τους καταναλωτές. Θίγει τα μεγάλα εμπορικά σήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλους τους τομείς οικονομικής και ανθρώπινης δραστηριότητας: νοθευμένα φάρμακα, ελαττωματικές οικιακές συσκευές, μη γνήσια ανταλλακτικά, επικίνδυνα παιχνίδια, τοξικά καλλυντικά, για να αναφέρουμε μόνο ορισμένα παραδείγματα.

Θεωρώ σημαντικό, στο πλαίσιο μιας πολιτικής προστασίας των καταναλωτών, να υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση των ενδεχόμενων πελατών των απομιμητών για τους ενεχόμενους κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, παρότι η καταπολέμηση της απομίμησης συμπεριλαμβάνεται σε άλλες δράσεις αυτού του προγράμματος, επιμένω για ακόμα μία φορά σε αυτήν την πτυχή της προστασίας των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE), εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (LT) Θέλω να συγχαρώ την κ. Thyssen που εκπόνησε μια έξοχη ανάλυση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να πανηγυρίσουμε για το γεγονός ότι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να διαχωρίσουν το έγγραφο για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών από το έγγραφο για την προστασία της υγείας. Αν δεν είχε γίνει αυτό, η προστασία των καταναλωτών θα εξακολουθούσε να επισκιάζεται από την προστασία της υγείας. Ωστόσο, ο διαχωρισμός του εγγράφου δεν σημαίνει τον πραγματικό διαχωρισμό αυτών των προβλημάτων. Αν ο έλεγχος αυτών των δύο συστημάτων δεν διαχωριστεί, ο έλεγχος αμφοτέρων των δύο αυτών τομέων θα γίνεται από την ίδια υπηρεσία. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πιστεύει ότι για να βελτιωθεί η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι βασικό να ενσωματωθεί η προστασία του καταναλωτή στο αστικό δίκαιο. Στο μεταξύ, η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή πρέπει να συνεργαστεί στενά με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, καθώς η προστασία του καταναλωτή είναι εν μέρει και ευθύνη αυτών των γενικών διευθύνσεων. Είναι απολύτως σαφές ότι με την επέκταση της εσωτερικής αγοράς καθίσταται πρακτικά αδύνατο για ένα κράτος, σε ατομική βάση, να εφαρμόσει την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών χωρίς τη στενή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή της ΕΕ πρέπει επίσης να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές υπηρεσίες, ιδίως τους δημόσιους φορείς, δεδομένου ότι διαθέτουν όλες τις πληροφορίες για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, καθώς αδυνατούν να προασπιστούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Οι υπηρεσίες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υπέβαλε τροπολογίες, που παγιώνουν τις ανωτέρω προτάσεις. Παρωθώ όλους να υποστηρίξουν την έκθεση της κ. Thyssen μαζί με τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζω ένα μικρό πρόβλημα το οποίο θα σας εκθέσω πολύ σύντομα. Μόλις ακούσαμε τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων από διάφορες αρμόδιες επιτροπές. Υποτίθεται ότι πρέπει να διακόψω τη συζήτηση σε αυτό το σημείο, πριν να εκφράσουν τις απόψεις τους οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Ωστόσο, ο ομιλητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κ. Stubb, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα και ρώτησε αν μπορεί να μιλήσει τώρα. Έχει στη διάθεσή του τρία λεπτά. Για λόγους ισονομίας, οφείλω να ρωτήσω τους υπόλοιπους ομιλητές των άλλων Ομάδων, δηλαδή την κ. Patrie της Ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κ. Malmström της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, την κ. Svensson της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, τον κ. Batten της Ομάδας Ανεξαρτησίας και Δημοκρατίας, τον κ. Kristovskis της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών και τον κ. Mölzer με την ιδιότητα του μη εγγεγραμμένου βουλευτή, αν συμφωνούν να δοθεί ο λόγος στον κ. Stubb σήμερα το πρωί. Αν έστω και ένας από τους βουλευτές που προανέφερα διαφωνεί, δεν μπορώ να δώσω τον λόγο στον κ. Stubb. Αντίθετα, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, ο κ. Stubb θα μιλήσει για τρία λεπτά.

Υπάρχει κάποιος εκ των έξι βουλευτών που μόλις ανέφερα που διαφωνεί να μιλήσει τώρα ο κ. Stubb;

Δεν υπάρχει, και τους ευχαριστώ όλους για αυτό. Ο κ. Stubb θα είναι, επομένως, ο τελευταίος ομιλητής της συζήτησής μας σήμερα το πρωί, η οποία θα συνεχιστεί στις 3 μ.μ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. –

(Έντονος θόρυβος στο βάθος της Αίθουσας)

(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα παλιό ρητό στα σουαχίλι που λέει: «Ποτέ μην σταθείς ανάμεσα σε ένα ποτάμι και σε έναν ιπποπόταμο». Κάπως έτσι νιώθω τώρα!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Thyssen για την εξαίρετη έκθεσή της. Εξ ονόματος της Ομάδας μου και εμού, την υποστηρίζω εξ ολοκλήρου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημεία.

Πρώτον, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χωριστό πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών για τα νέα κράτη μέλη. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Ας εμμείνουμε σε αυτήν τη βασική γραμμή.

Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία, αλλά δεν χρειαζόμαστε έναν νέο οργανισμό για να το κάνουμε αυτό, και, γι’ αυτό, καλώ την Επιτροπή να μην δημιουργήσει άλλον έναν οργανισμό.

Τρίτον, ας προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές και να θυμόμαστε ότι τα χρήματα που διαθέτουμε για την πολιτική των καταναλωτών δεν είναι και τόσα πολλά: 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αποτελούν το 0,03% του συνολικού προϋπολογισμού.

Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την κ. Thyssen για το εξαίρετο έργο της.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα PPE-DE)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστούμε που επιτρέψατε στον ιπποπόταμο να επιστρέψει στο ποτάμι!

Η συζήτηση για την έκθεση της κ. Thyssen διακόπτεται. Θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα, στις 3 μ.μ..

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Thyssen (A6-0032/2006)

Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 13, 26, 28, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48 και 54.

Οι τροπολογίες 10, 41 και 50 μπορούν να γίνουν δεκτές εν μέρει.

Η Επιτροπή απορρίπτει τις τροπολογίες 14, 17, 36, 37, 38, 39, 49, 56, 57, 58 και 59.

Η Επιτροπή απορρίπτει τις τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 45, 46, 51, 52, 53 και 55, επειδή προωθούν τον διαχωρισμό των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή απορρίπτει/μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις που αφορούν τους καταναλωτές στις: τροπολογίες 8, 12 και 16.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 21, 22, 23, 24, 25 και 33, επειδή χρειάζονται αναδιατύπωση.

(Οι υπογραμμισμένες τροπολογίες είναι τροπολογίες νέες, που κατατέθηκαν από τις πολιτικές ομάδες στις 8 Μαρτίου 2005.)

 
  

(1) Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Κοινοβουλίου: βλ. παράρτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου