Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0042A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0030/2006

Ingediende teksten :

A6-0030/2006

Debatten :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Stemmingen :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0093

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 maart 2006 - Straatsburg Uitgave PB

9.1. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming over amendement 126

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil een mondeling amendement indienen. Ik heb dat al afgestemd met de rapporteur en mijn mede-schaduwrapporteurs en het betreft de toevoeging van het woord “traceerbaarheid” aan de amendementen 120 en 138.

Dat zou ertoe leiden dat amendement 120 als volgt komt te luiden: “Bevordering van de beschikbaarheid, traceerbaarheid en toegankelijkheid van veilige organen en stoffen van menselijke oorsprong van hoge kwaliteit voor medische handelingen in de hele Gemeenschap”.

Amendement 138 luidt dan als volgt: “Activiteiten ter verbetering van de veiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van organen en stoffen van menselijke oorsprong, waaronder bloed, bloedbestanddelen en voorlopercellen van bloed”.

Dit amendement is vanwege medische redenen en ook met het oog op de rechtmatigheid noodzakelijk.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een punt van orde uit hoofde van artikel 151, lid 3, van het Reglement. Toen u vroeg of er nog bezwaren waren, ben ik opgestaan, maar u heeft dat blijkbaar niet gezien. In artikel 151, lid 3, staat:

“De Voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van amendementen.

Het besluit van de Voorzitter op basis van lid 3 betreffende de ontvankelijkheid van amendementen wordt niet alleen op basis van de leden 1 en 2 genomen, doch op basis van de bepalingen van het Reglement in het algemeen.”

Wat het Reglement in het algemeen betreft, is er ook nog een ander artikel waarin staat dat onze procedures altijd transparant moeten zijn. Wij worden thans met 140 verschillende amendementen geconfronteerd die mevrouw Sinnott – terwijl wij er zelfs nog over aan het debatteren zijn – wil aanpassen met één enkel mondeling amendement. Hoe kunnen wij “voor” of “tegen” stemmen met betrekking tot 140 amendementen? Dat is complete onzin. Ik verzoek u om het Reglement zodanig te interpreteren dat de amendementen als pakket niet ontvankelijk zijn en dat er over elk amendement afzonderlijk gestemd dient te worden.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Wij nemen nota van uw opmerking, maar zo doen we het hier in het Europees Parlement al jaren.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid