Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0025/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 9
CRE 15/03/2006 - 9

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.4
CRE 16/03/2006 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0096

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Έκθεση Τρακατέλλη (A6-0030/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή υπέβαλε πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στο πεδίο της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συνδυάζει δύο προγενέστερα προγράμματα σε αυτούς τους τομείς υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα περιορίσει τις δυνάμεις και των δύο. Η εν λόγω ενέργεια παραβλέπει ωστόσο το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα αλληλεπικαλύπτονται από την άποψη των στόχων, των στρατηγικών και των μέσων.

Στις 30 Ιουνίου 2005, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, εντούτοις, να διασπάσει το εν λόγω πρόγραμμα εκ νέου. Συνεπώς, η έκθεση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόγραμμα υγείας, το οποίο εν πάση περιπτώσει είχε περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης.

Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την υγεία, φυσικά, και η προστασία της είναι προς το συμφέρον όλων, ανεξαιρέτως. Έναντι σε αυτό το υπόβαθρο, η έκθεση που βρίσκεται ενώπιόν μας στο Κοινοβούλιο σήμερα διευρύνει αυτές τις εξουσίες και προτείνει την αύξηση τόσο της συνολικής χρηματοδότησης όσο και της ειδικής χρηματοδότησης για τη λήψη μέτρων.

Έχουμε επίγνωση ότι θα εξακολουθεί να υπολείπεται από αυτό που απαιτείται για την ικανοποίηση της ζήτησης και του ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει αυτό το πρόγραμμα, ψηφίσαμε ωστόσο υπέρ της έκθεσης, εφόσον βελτιώνει σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς (SV) Η έκθεση συνιστά τη δημιουργία εκ μέρους της ΕΕ ενός ξεχωριστού κοινοτικού προγράμματος στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2007–2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός για το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να είναι 1 200 εκατομμύρια ευρώ (η Επιτροπή τάσσεται υπέρ ενός προϋπολογισμού της τάξης των 969 εκατομμυρίων ευρώ). Η Λίστα του Ιουνίου έχει την ακράδαντη άποψη ότι τα θέματα της υγείας εμπίπτουν απαραίτητα στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών.

Αρκετοί από τους στόχους που ο εισηγητής θα ήθελε να περιλαμβάνει το πρόγραμμα επί παραδείγματι, ο στόχος της καταπολέμησης της κακής υγείας που προκαλεί η κατανάλωση καπνού, οινοπνεύματος και η κακή διατροφή είναι στόχοι τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώξουν μεμονωμένα. Με άλλα λόγια, έχει ληφθεί ανεπαρκώς υπόψη η αρχή της επικουρικότητας.

Προφανώς, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη σε σχέση, επί παραδείγματι, με τις επιδημίες που προέρχονται από ιούς και σύνθετα ιατρικά ζητήματα. Η διεθνής συνεργασία θα έπρεπε, ωστόσο, να επιτυγχάνεται κυρίως μέσω πολυμερών συμφωνιών και στο πλαίσιο του έργου που επιτελείται ήδη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

Αντιτιθέμεθα στη διάθεση πρόσθετων πόρων για αυτόν τον σκοπό και, βάσει του προαναφερθέντος συλλογισμού, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου.

Με ανησυχεί ιδιαίτερα η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των βακτηριδίων στα αντιβιοτικά. Πρόκειται για μια πραγματική απειλή. Συνιστάται, επομένως, να αυξηθεί η έρευνα σε αυτόν τον τομέα και να παρέχεται πληροφόρηση στους ασθενείς σχετικά με τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης αυτών των φαρμάκων.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στην ανταλλαγή δεδομένων, κυρίως στον τομέα των σπάνιων νόσων. Σε αυτό το σημείο, περιμένω μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση των συνεργιών.

Αυτό το πρόγραμμα δράσης αποτελεί επίσης μια ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών. Στην Ευρώπη επικρατούν παράλογες συνθήκες. Συνάντησα μια ασθενή, κάτοικο Στρασβούργου, η οποία για να αντιμετωπίσει τη μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει πρέπει να πηγαίνει στη Μασσαλία, τη στιγμή που το ίδιο είδος θεραπείας εφαρμόζεται σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι της. Το νοσοκομείο αυτό, όμως, βρίσκεται στο Kehl, στη Γερμανία.

Επομένως, επιβάλλεται μια χρηματοδότηση ανάλογη των εξελίξεων.

Τέλος, υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν μπορώ υποστηρίξω: αυτό της συμπληρωματικής ή εναλλακτικής ιατρικής. Αυτές οι πρακτικές δεν έχουν σχέση με την ιατρική, αλλά αποτελούν σίγουρα εναλλακτικές μεθόδους αντί της ιατρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί στα ουσιώδη, και δεν της αρμόζει να συμβάλλει στη χρηματοδότηση τέτοιου είδους πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω το σχέδιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πιστεύω ότι αποτελεί αγαθό πρωταρχικής σημασίας και η προστασία του αφορά όλους ανεξαιρέτως.

Οι στόχοι του προγράμματος παρέχουν στους πολίτες προστασία ενάντια στις απειλές της υγείας, προάγουν τις πολιτικές που οδηγούν σε έναν υγιέστερο τρόπο ζωής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υγείας.

Ιδιαίτερα, υποστηρίζω την πρόκληση να συμβάλουμε όλοι στη διασφάλιση μιας περισσότερο αποτελεσματικής πρόληψης, βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας και καλύτερης ποιότητας ζωής. Η γεφύρωση των υφιστάμενων διαφορών στις υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών, σε συνδυασμό με την συνέργια μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντική πτυχή του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE), γραπτώς. – Υπερψηφίζω το εδάφιο 3Β (νέο) της αιτιολογικής σκέψης αναφορικά με τον ορισμό της διάρκειας υγιούς ζωής αν και θεωρώ ότι η αγγλική εκδοχή του κειμένου χρησιμοποιεί αδόκιμα, κατά τη γνώμη μου, την ορολογία "disability free life expectancy indicator" αντίθετα με την ελληνική μετάφραση η οποία δεν παρουσιάζει τέτοιο πρόβλημα.

Θέλω να τονίζω ότι η αναπηρία δεν συνεπάγεται ασθένεια ή ανικανότητα αλλά μία διαφορετική κατάσταση υγείας η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία και εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και προγραμμάτων.

 
  
  

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 για τις διαβεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων με ένα νέο κείμενο το οποίο εισαγάγει αρκετές απλοποιήσεις και αποσαφηνίσεις, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνώ με την ώθηση της πρότασης της Επιτροπής και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Graefe zu Baringdorf.

Στην έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω, και θα υπερψηφίσω, τις τροπολογίες 6 (σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει οιαδήποτε άλλη πληροφορία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δικαιολογείται δεόντως) και 13 (η οποία θέτει μια προθεσμία για ιδιωτικούς φορείς ελέγχου που υπάρχουν ήδη προκειμένου να επιδιώξουν διαπίστευση).

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς (PT) Η ιδιοτυπία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων χαίρει κοινοτικής προστασίας από το 1993. Το γεγονός αυτό έχει διασφαλίσει ότι έχει αποδοθεί η δέουσα αξία σε παραδοσιακά προϊόντα με ειδικά χαρακτηριστικά, από την άποψη της παρασκευής τους και της προετοιμασίας τους.

Η έκθεση η οποία βρίσκεται ενώπιόν μας εισαγάγει μεγάλο αριθμό απλουστεύσεων και αποσαφηνίσεων, σε σχέση με τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες των διάφορων αρχών που εμπλέκονται στην εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων.

Το μέσο αυτό είναι σημαντικό επειδή όχι μόνο σημαίνει ότι αποδίδεται στα προϊόντα η δέουσα αξία τους, αλλά επίσης επειδή οι καταναλωτές προστατεύονται από αθέμιτες πρακτικές, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διεξαγωγή θεμιτού εμπορίου.

Το μέσο αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, και πράττοντας το, στην οικοδόμηση νέων τομέων ενδιαφέροντος για τον τουρισμό. Αυτό θα έχει πολύ θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις τόσο για τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό όσο και για την ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή στην Ένωση.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποδίδεται η δέουσα αξία στα παραδοσιακά προϊόντα μας, να διασώζονται, όταν είναι απαραίτητο, και να προστατεύονται, επειδή εναπόκειται σε μας να μεταβιβάσουμε την κληρονομιά μας στις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE) , γραπτώς. (SV) Πιστεύω ότι οι ονομασίες προέλευσης για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα είναι συχνά χρήσιμες επειδή, σε αντίθεση με την κυριαρχία των γιγαντιαίων εμπορικών επωνυμιών του ΠΟΕ στην παγκόσμια αγορά, τονώνουν και αναπτύσσουν την τοπική παραγωγή και εμπόριο. Αντιτίθεμαι, ωστόσο, στην απόφαση της ΕΕ για την υποχρεωτική επισήμανση αυτών των αγαθών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, στο μέλλον, θα είναι επίσης εθελοντικό.

 
  
  

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που θα αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς ήταν επιτακτική η ανάγκη να προσαρμόσουμε το σύστημα προστασίας των παραγωγών περιφερειακών ιδιότυπων προϊόντων στους περιορισμούς που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στο Χονγκ Κονγκ (Κίνα) τον περασμένο Δεκέμβριο. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για αυτό το ζήτημα γιατί κάποιες χώρες, κυρίως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, οι οποίες αποτελούν την αιτία του προβλήματος, δεν θα υποχωρήσουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να βελτιώσουμε την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στο ευρωπαϊκό σύστημα και να τους καταστήσουμε ίσους με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα ενστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υπερασπιστεί τις γεωγραφικές ενδείξεις με όλες τις δυνάμεις της ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, γιατί αποτελούν καθοριστικό παράγοντα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Τέλος, πρακτικά και ενόψει των 300 περίπου αιτημάτων που εκκρεμούν, οι υπηρεσίες της ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να δράσουν πιο γρήγορα για την αναγνώριση αυτών των εγγυήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI), γραπτώς.(IT) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου διότι με αυτήν την έκθεση η ΕΕ εδραιώνει ένα σύστημα προστασίας για τους παραγωγούς των «τοπικών προϊόντων» στο πλαίσιο της γεωργικής παραγωγής τροφίμων. Είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό για τους παραγωγούς μας της κοιλάδας του Πάδου το πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος προστασίας να ρυθμίζεται σωστά σε σχέση με την προστασία τόσο των ονομασιών προέλευσης όσο και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπεύουμε εντούτοις να υπογραμμίσουμε την ανάγκη εισαγωγής ενός συγκεκριμένου προστατευτικού μέτρου με σκοπό τη στήριξη του εξαιρετικά σημαντικού τομέα της ευρωπαϊκής ανθοκομίας, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ακμή στην Παδανία και ειδικότερα στην επαρχία της Ιμπέρια.

Πρέπει πράγματι να επισημάνω το σοβαρό γεγονός ότι τα μέτρα που στόχευαν στην απελευθέρωση των τελωνειακών δασμών κατέληξαν να καταστήσουν προνομιούχα την ανθοκομική παραγωγή μη ευρωπαϊκών χωρών όπως του Ισραήλ, της Κένυας, της Κολομβίας, του Ισημερινού, της Ζιμπάμπουε και της Νοτίου Αφρικής, οι οποίες γνώρισαν σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς τους εις βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Χρειάζεται, επομένως, να επαναδιαπραγματευτούμε την πολιτική των διεθνών συμφωνιών σχετικά με τις εισαγωγές και συγκεκριμένα να επαναδιαπραγματευτούμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε

- να μην παραχωρούνται δασμολογικές διευκολύνσεις στις παραγωγές τρίτων χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της παιδικής εργασίας), του περιβάλλοντος, της φορολογίας…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κοινοτήτων σε γεωργικές περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας.

Διαδίδοντας την ιδέα ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι ασύμβατοι με τις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, αν μη τι άλλο τη διαβόητη συμφωνία για τις υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), οι ΗΠΑ και η Αυστραλία ασκούν απαράδεκτη πίεση. Το διαιτητικό δικαστήριο του ΠΟΕ αποφάσισε ότι, γενικώς ειπείν, είναι πράγματι ασύμβατοι με τις υποχρεώσεις τους ΠΟΕ.

Τούτου λεχθέντος, η ΕΕ εξαναγκάστηκε να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά για τις τρίτες χώρες. Με τη σειρά της, η Επιτροπή επιχειρεί να κάνει προσαρμογές, τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να βελτιώσει, προκειμένου να προστατεύσει τους αγρότες και τον γεωργικό κόσμο.

Σε γενικές γραμμές, αποδεχόμαστε αυτές τις βελτιώσεις, και αυτό εξηγεί για ποιον λόγο τις υπερψηφίσαμε. Θεωρούμε ζωτικής σημασίας την προστασία των ΠΟΠ, ΠΓΕ και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρότασης της Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 για τις διαβεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με ένα νέο κείμενο το οποίο θα διατυπώνει σαφέστερους και απλούστερους κανόνες, σύμφωνα με την απόφαση που εγκρίθηκε από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ σε απάντηση καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η προθεσμία συμμόρφωσης είναι η 3η Απριλίου 2006.

Καθώς αντιλαμβάνομαι την ανάγκη τροποποίησης αυτής της κοινοτικής νομοθεσίας, συμφωνώ με την ώθηση της πρότασης της Επιτροπής και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Baringdorf.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, τυποποίησης και παγκόσμιας πρόσβασης στα τρόφιμα, η συνείδηση της καταγωγής μας, της παράδοσής μας και σε τελική ανάλυση της κουλτούρας μας είναι ένα καλό και σταθερό θεμέλιο στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε και να αναπτυχθούμε περισσότερο. Η ευρωπαϊκή παράδοση και η ευρωπαϊκή προέλευση αποτελούν μία ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. Και αυτή η ποικιλομορφία χαρακτηρίζει την Ευρώπη, τις περιοχές της και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Αυτές δημιουργούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής και παραδοσιακά προϊόντα. Με τις παραδοσιακές και γεωγραφικές σημάνσεις συσχετίζουμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες και προσδοκίες.

Σήμερα τα προϊόντα μας διακινούνται σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό καθιστά αναγκαία τη ρύθμιση των εν λόγω προϊόντων, τα οποία κυκλοφορούν στον κόσμο κατά κάποιο τρόπο ως «πρεσβευτές» μιας πόλης ή μιας περιοχής. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οτιδήποτε υπάρχει πίσω από ένα καλό όνομα να συνεχίσει να είναι καλό. Και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ της ονομασίας ενός προϊόντος και της προέλευσής του από μία συγκεκριμένη περιοχή. Όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν όσο το δυνατόν πιο απλά, αλλά αποτελεσματικά. Η εν λόγω έκθεση εξυπηρετεί απόλυτα αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. (FR) Εμπνευσμένο από τις γαλλικές ΕΟΠ (ελεγχόμενες ονομασίες προέλευσης), το ευρωπαϊκό νομικό μέσο για την προστασία των γεωργικών μας προϊόντων, με ετικέτες όπως οι ΠΓΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τη γεωργία μεταξύ της Ευρώπης και των αγγλοσαξονικών χωρών. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η γεωργία πρέπει να είναι βιομηχανική, με λογότυπα και εμπορικές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένου και του κρασιού. Για την Ευρώπη, η γεωργία ενδιαφέρει πρωτίστως από ποιοτικής άποψης και σε επίπεδο οικογενειακής επιχείρησης με εκτάσεις όπου τα προϊόντα προστατεύονται από την γεωγραφική τους προέλευση. Ένα από τα σύμβολά της είναι το κρασί, προϊόν ζύμωσης και σημάδι πολιτισμού, τη στιγμή που στην Αυστραλία είναι βιομηχανικό προϊόν.

Στον ΠΟΕ, η διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, νοτίου ημισφαιρίου και Ευρώπης, αγγλοσαξονικού κόσμου και Ευρώπης, είναι μια πραγματική σύγκρουση πολιτισμών ανάμεσα στο δρεπάνι και στα McDonalds. Παρόλα αυτά, στο Χονγκ Κονγκ, η Επιτροπή δεν έθεσε καν υπό συζήτηση το ζήτημα του πολυμερούς μητρώου των ονομασιών προέλευσης για την προστασία των κρασιών των μικροκαλλιεργητών έναντι των κρασιών των μεγαλεμπόρων.

Στη Γενεύη, στο τέλος Απριλίου, το να συνεχίσουμε να μειώνουμε τη δασμολογική προστασία των αγροτικών προϊόντων και το να επιτρέψουμε το ντάμπινγκ 1,2 εκατομμυρίων τόνων κρέατος από το νότιο ημισφαίριο και των υγρών από την Αυστραλία, με προσθήκη χρώματος, ξύλου, φρούτων και γλυκαντικών, τα οποία ονομάζουν κρασιά, σημαίνει ότι καταστρέφουμε τη γεωργική μας ταυτότητα, ένα όργανο της οποίας είναι οι ΠΓΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους παραγωγούς να διαφυλάξουν την παραγωγή, τη μεταποίηση και την προετοιμασία ενός προϊόντος συγκεκριμένης προέλευσης, μέσω της καταχώρησής του.

Στο πλαίσιο της ανάγκης τροποποίησης των κανονισμών, και υπό το πρίσμα της απόφασης του ΠΟΕ με τη διαδικασία της διαιτησίας, η εν λόγω έκθεση βελτιώνει αυτά τα μέσα, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην πρόσβαση στην αγορά σε υψηλότερες τιμές, και έχουν χρησιμεύσει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε γεωργικές περιοχές της Ευρώπης. Επιπλέον, υπήρξαν πολύ θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό.

Η Ευρώπη έχει παλαιές παραδόσεις οι οποίες ασκούν μεγάλη γοητεία στους τουρίστες. Το κρασί πόρτο και το τυρί ροκφόρ είναι ευρωπαϊκά προϊόντα που αποτελούν πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά, είναι σημαντικό να διατυπωθεί σαφώς τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή, όχι μόνο προκειμένου να προστατευθούν τα εν λόγω προϊόντα αλλά επίσης προκειμένου να παρασχεθεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω την αποσαφήνιση της διάκρισης των εξουσιών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, τονίζοντας την ανάγκη οι δραστηριότητες της Ένωσης να συνάδουν πάντα με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αποκομίζεται το μέγιστο όφελος από τα προβλεπόμενα μέτρα.

 
  
  

Εκθέσεις Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006) και (A6-0034/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης αποτελούν πηγές πλουτισμού για την Ευρώπη. Οι κοινές γαστρονομικές παραδόσεις βελτιώνουν τη ζωή. Ταυτόχρονα, πρέπει να λαμβάνονται ωστόσο υπόψη, τα μειονεκτήματα αυτών των ονομασιών. Δεν θέλουμε οι ονομασίες προέλευσης να χρησιμοποιούνται για λόγους προστατευτισμού. Επί διακόσια περίπου χρόνια στις νέες τους πατρίδες, οι μετανάστες από την Ευρώπη παράγουν τρόφιμα και ποτά τις παραδόσεις των οποίων μετέφεραν μαζί τους από τις χώρες προέλευσής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, να δείξει κατανόηση όσον αφορά τις εν λόγω παραδόσεις καθώς και για το γεγονός ότι οι γενικές ονομασίες και οι ονομασίες προέλευσης μπορούν ορισμένες φορές να αλληλοσυγκρούονται.

Οι δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα είναι μόνον συμπληρωματικές προτάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης. Δεν πιστεύουμε ότι προσθέτουν πολλά –αν και είναι καλύτερα να υποβάλλονται ορισμένες προτάσεις από ό,τι να μην υποβάλλονται– και πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Υπουργών. Απορρίπτουμε επίσης σθεναρά την ιδέα ανάθεσης σε μια κοινοτική αρχή της παρακολούθησης των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης. Πιστεύουμε ότι, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να βασιστούμε στις αρχές των κρατών μελών.

Επιλέξαμε συνεπώς να καταψηφίσουμε και τις δύο εκθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Ψηφίζουμε κατά της έκθεσης αυτής, καθώς επιθυμούμε να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας όσον αφορά την καταχώρηση των γεωργικών προϊόντων. Η διαδικασία εφαρμογής είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε έναν κοινοτικό οργανισμό που θα έχει την αρμοδιότητα της διαδικασίας καταχώρησης. Πιστεύουμε, αντίθετα, ότι αρμόδια για τη διαδικασία καταχώρησης θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη. Επίσης, δεν θέλουμε να έχουμε κοινοτικό σήμα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την clotted cream όπως οι Έλληνες θέλουν να υπερασπιστούν τη φέτα τους. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, εάν η σήμανση είναι σαφής, όπως στην περίπτωση της φέτας του Γιόρκσαϊρ, που είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ελληνική φέτα, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και στα δύο αυτά προϊόντα να συνυπάρχουν στα βρετανικά καταστήματα τροφίμων Δεν πιστεύουμε ότι η εναρμόνιση είναι καλή ιδέα.

 
  
  

Έκθεση Brok (A6-0025/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για δύο λεπτά εξ ονόματος της Ομάδας μου. Η Ομάδα μου μού ανέθεσε να δώσω μια επίσημη αιτιολόγηση ψήφου για την έκθεση Brok.

Δημοσιεύματα του Τύπου έχουν δώσει την εντύπωση σε πολλά μέρη της Ευρώπης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπαναχώρησε από την αξίωσή του να δοθεί γρήγορα πλήρη ένταξη στην Κροατία, για την οποία έχει ψηφίσει πολλές φορές. Όπως γνωρίζετε η Ομάδα μας ήταν κατηγορηματικά υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία και της επιτυχημένης ολοκλήρωσής τους πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009. Εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να πω ότι συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε κατηγορηματικά αυτόν τον στόχο και ότι είναι απολύτως σαφές από την έκθεση Brok ότι η Κροατία είναι μια υποψήφια χώρα προς ένταξη η οποία πληροί εξαιρετικά καλά τα κριτήρια.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία επιδέχονται κριτική, είναι αλήθεια, αλλά δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι η Κροατία είναι κατά κάποιον τρόπο υποψήφια χώρα για τη νέα δομή πολυμερούς συνεργασίας που προτείνεται στην έκθεση Brok. Αυτό δεν ισχύει. Η Κροατία είναι μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης η οποία πραγματικά θα έπρεπε να είχε γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 και η οποία πληροί σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια. Η κριτική μας αφορά λεπτομέρειες που επισημαίνονται μόνο όταν πρόκειται για μία χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στην ένταξη, ενώ αντίθετα στην Τουρκία δεν διασφαλίζεται καν η κατάργηση των βασανιστηρίων.

Επομένως θα ήθελα να καταστήσω για άλλη μια φορά απολύτως σαφές εξ ονόματος της Ομάδας μου ότι η Κροατία είναι υποψήφια προς ένταξη. Πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τις επιδόσεις της. Πραγματικά πρέπει να αποσυνδεθεί από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και να της δοθούν σαφείς προοπτικές ένταξης, και μάλιστα πριν από το τέλος της δεκαετίας.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι ευρέως γνωστό ότι πολλές αυτοκρατορίες στη ιστορία έπεσαν επειδή αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα και δεν μπορούσαν πλέον να ελέγξουν τους ασύμβατους πολιτισμούς και ρεύματά τους στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης. Επομένως έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό μία συζήτηση για την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτεί νέα μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της υποδηλώνει έναν σαφή περιορισμό με τον όρο Ευρώπη. Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ευρώπη βασίζεται σε χριστιανικές αξίες. Αυτό από μόνο του αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Posselt όσον αφορά την Κροατία.

Αφετέρου, ωστόσο, πρέπει να λεχθεί ότι ιδιαίτερα τα γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος δείχνουν ότι η πίστη στην απεριόριστη ανοχή, που είναι τόσο διαδεδομένη σήμερα, είναι λανθασμένη. Η ανοχή πρέπει να είναι αμοιβαία, αλλά μέχρι στιγμής, στην ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμική κοινωνία μας, αυτή η ανοχή εκφράζεται με την προσδοκία των μουσουλμάνων μεταναστών να προσαρμοστούν οι χριστιανικές χώρες υποδοχής και με τις αυξανόμενες απαιτήσεις τους ικανοποίησής της μέσω της βίας. Στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Τουρκία έχει δείξει επανειλημμένα το αληθινό της πρόσωπο, για παράδειγμα, στη συμφωνία με την Κύπρο με απειλές τιμωρίας για υποτιθέμενη εξύβριση του κράτους και τώρα επίσης στη διαμάχη για τις γελοιογραφίες. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν ακόμη και οι τελευταίοι ονειροπόλοι υποστηρικτές της διεύρυνσης ότι πρέπει να θέσουμε σαφή ευρωπαϊκά όρια.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών, ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του κ. Brok και τον συγχαίρω. Ωστόσο, η Ομάδα μου είναι αντίθετη στη Συνταγματική Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, για τον λόγο αυτό, ψηφίσαμε να διαγραφεί η παράγραφος 6, καθώς είναι σαφές ότι το σημερινό κύμα διεύρυνσης από τα 15 στα 25 κράτη μέλη λειτούργησε εξαιρετικά καλά με τη μέθοδο της Νίκαιας, χωρίς ένα ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Οι βρετανοί Συντηρητικοί πιστεύουν ότι τα προηγούμενα πέντε κύματα διεύρυνσης υπήρξαν επιτυχή, όπως επιτυχής θα είναι και η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα προγραμματιστεί τώρα για την 1η Ιανουαρίου 2007. Από εκεί και πέρα, η διεύρυνση μπορεί να διευθετείται με νέες διακυβερνητικές διασκέψεις. Εμείς, ως Συντηρητικοί, πιστεύουμε σε μια ευρύτερη, χαλαρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμενων εθνικών κρατών, εξ ου και η γενική υποστήριξή μας στην εξαιρετική έκθεση του κ. Brok.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω χωριστά ότι ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 13 στο ψήφισμα του κ. Brok, το οποίο ζητεί να κηρυχτεί παράνομη η ρατσιστική και αντισημιτική οργάνωση γκρίζοι λύκοι. Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε χριστιανικά και εβραϊκά ιδρύματα στην Τουρκία. Η διατύπωση είναι φυσικά έντονη, συνιστά όμως μια ατυχή απεικόνιση της πραγματικότητας. Αυτή η ομάδα τρομοκρατεί άτομα ακριβώς όπως το έπρατταν οι χιτλερικές ομάδες πριν από την άνοδό του Χίτλερ στην εξουσία, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά με την ίδια αλαζονεία και χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα χρήζει της προσοχής του Σώματος. Οι εβραϊκές κοινότητες και οι χριστιανικές εκκλησίες έχουν καταστεί στόχοι φυσικής και πνευματικής τρομοκρατίας στα χέρια των γκρίζων λύκων, και το θέμα απαιτεί τη διεθνή προσοχή.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να δούμε μια ανοιχτή ΕΕ όπου η αλληλεγγύη θα είναι ο κανόνας και η οποία θα χαιρετίζει την υποψηφιότητα των νέων χωρών βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Εκφράζουμε συνεπώς τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η έκθεση επικεντρώνεται τόσο πολύ στην ικανότητα απορρόφησης της ΕΕ αυτή καθαυτή, επειδή μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμφισβητεί την ικανότητα της ΕΕ να συμπεριλάβει περισσότερα κράτη μέλη. Η καθαυτή ικανότητα απορρόφησης της ΕΕ εξαρτάται τελικά από την προθυμία της ΕΕ να συμπεριλάβει περισσότερα κράτη μέλη. Παρακολουθούμε επίσης με ανησυχία τη διαδεδομένη τάση αποκλεισμού χωρών από την προσχώρηση βάσει, επί παραδείγματι, της οικονομικής τους κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιώργος Δημητρακόπουλος (PPE-DE), γραπτώς. – Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διευκρινίζουμε ότι το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 43 της έκθεσης δεν εκφράζει τις απόψεις μας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin, Nils Lundgren και Lars Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας συζητεί το σημαντικό ζήτημα της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της ΕΕ.

Η Λίστα του Ιουνίου είναι, κατ’ αρχήν, θετικά διακείμενη έναντι στη συνεχιζόμενη διεύρυνση της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα προταθέντα κράτη μέλη συμμερίζονται τις θεμελιώδεις αξίες που συνιστούν τη βάση της ΕΕ από την άποψη αυτού που αντιπροσωπεύει. Σε αυτές περιλαμβάνονται, προπάντων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η αρχή του κράτους δικαίου. Όσον αφορά τη νομοθεσία που δεν άπτεται των εν λόγω αξιών, τα εθνικά κράτη είναι κυρίαρχα.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης μια πολύ σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό, η οποία αντιστοιχεί περίπου στα 25 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες, και αυτό είναι κάτι στο οποίο αντιτιθέμεθα.

Συνεπώς καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και η Ένωση εξακολουθεί να αφομοιώνει τις δέκα χώρες που προσχώρησαν το 2007, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία καθ’ οδόν, έχει δρομολογηθεί η προσχώρηση της Τουρκίας και των βαλκανικών χωρών, τόσο ακόρεστη είναι η όρεξη· όλα αυτά κατόπιν της προορατικής συμμετοχής στην καταστροφή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Από την πνιγηρή ατμόσφαιρα της «πολιτικής ορθότητας», προκύπτουν πάντα οι πραγματικοί στόχοι ενός τέτοιου αγώνα, δηλαδή η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου και ο επιμερισμός των φυσικών πόρων σε αντάλλαγμα πρακτικών κινήτρων· με άλλα λόγια, η οικονομική κυριαρχία και εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων και των χωρών τους από τους μεγάλους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους των μειζόνων δυνάμεων της ΕΕ, με τη Γερμανία στην πρώτη γραμμή της σειράς. Αυτό δεν είναι σύμπτωση, δεδομένου ότι η Γερμανία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και εμπλέκεται στην στρατιωτική κατοχή αυτής.

Πως σας φαίνεται αυτό ως παρέμβαση σε κυρίαρχο κράτος με την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου; «εφιστά την προσοχή... σε αδυναμίες… όπως η υπερβολική κρατική παρέμβαση στην οικονομία και τους περίπλοκους κανόνες … στη δημόσια διοίκηση που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα και στο πεδίο των ξένων άμεσων επενδύσεων».

Σημειώστε επίσης την υποστήριξη της διάσπασης της Σερβίας, η οποία καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο, σε εκκλήσεις για «ένα Κοσσυφοπέδιο του οποίου η εδαφική ακεραιότητα διαφυλάσσεται από τα Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Οι ευρωβουλευτές του Εργατικού Κόμματος είναι υπέρ μιας θετικής στάσης έναντι της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ, ιδιαίτερα τηρώντας τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει προς τις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες. Από την άποψη αυτή, δεν είναι σωστό να προτείνουμε στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος άλλες «λειτουργικές δυνατότητες», καθώς οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες καλύπτονται σαφώς από τη διαδικασία ένταξης και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. (SV) Την 1η Μαΐου 2004, η ΕΕ διευρύνθηκε με την προσχώρηση δέκα νέων κρατών μελών από την ανατολική και την κεντρική Ευρώπη. Με τη βοήθεια της κοινοτικής προσέγγισης του καρότου και του ραβδιού, χώρες οι οποίες ήταν παλαιότερα πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα μετατράπηκαν σε δημοκρατίες με οικονομίες αγοράς. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση της ΕΕ προκειμένου να συμπεριλάβει χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε επίσης δεκτικοί στις νέες αιτήσεις προσχώρησης. Πρέπει να επιτραπεί στις χώρες που πληρούν τις απαιτήσεις να καταστούν κράτη μέλη.

Σήμερα, ψηφίζουμε ένα έγγραφο στρατηγικής για τη συνεχιζόμενη διεύρυνση, το οποίο περιέχει μια πρόταση για τον καθορισμό των γεωγραφικών συνόρων της ΕΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα καταψηφίσω. Τα σύνορα δεν μπορούν να κλείσουν. Ο καθορισμός των συνόρων της Ευρώπης θα ερμηνευτεί, επί παραδείγματι, από τον ουκρανικό λαό, ο οποίος επί του παρόντος ισορροπεί μεταξύ της δημοκρατίας και της δικτατορίας, σαν να τους κλείνουμε την πόρτα κατάμουτρα. Αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό εμπόδιο προόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, οι αποφάσεις Συμβουλίου και Επιτροπής και η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 7 χρόνων από το βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κατά της Γιουγκοσλαβίας και την οργανωμένη δολοφονία του Μιλόσεβιτς. Αποκαλύπτονται με προκλητικό τρόπο τα σχέδια των Ευρωπαίων και Αμερικανών ιμπεριαλιστών δημίων της Βαλκανικής που ήταν προσάρτηση και δημιουργία κρατών προτεκτοράτων, υποτακτικών στην ΕΕ και τον ιμπεριαλισμό. Την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών από το ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Ήδη, η κατάσταση των Βαλκανικών λαών είναι δραματική και θα χειροτερεύσει με την ένταξή τους στην ΕΕ. Οι ανταγωνισμοί και ο νέος γύρος αλλαγών συνόρων δημιουργούν νέες εντάσεις.

Το ΚΚΕ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του κατά της ΕΕ και της διεύρυνσης της, θα συμβάλει ώστε να δυναμώσει ο αγώνας των λαών κατά του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού ιμπεριαλισμού που επέβαλε κατοχή στην περιοχή.

Για την ΠΓΔΜ, επαναλαμβάνει πως το πρόβλημα σχετίζεται με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την αλλαγή συνόρων, με ανακίνηση και μειονοτικών θεμάτων, ενέργειες για τις οποίες ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ σιώπησαν ή συναίνεσαν στο παρελθόν, εστιάζοντας την προσοχή στο όνομα της γειτονικής χώρας. Οι όποιες δημαγωγικές κορώνες και πολιτικές αναπροσαρμογές των άλλων κομμάτων προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον λαό και να λειτουργήσουν ως πλυντήριο στις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχουν με τη συμπόρευσή τους με τον ιμπεριαλισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση Brok σχετικά με τη διεύρυνση αποτελεί ένα εξαιρετικό στιγμιότυπο των αιτούντων για τον επόμενο γύρο διεύρυνσης της ΕΕ. Κυρίως, εντούτοις, αποτελεί επίσης μια προειδοποίηση για τις δυσκολίες που θέτουν οι μελλοντικές διευρύνσεις.

Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι δύο ιδέες πρέπει να καταστούν σαφείς.

Η πρώτη από αυτές είναι το «συνταγματικό αδιέξοδο». Δεδομένης της ανάγκης αποσαφήνισης, ή ακόμη και αναδιοργάνωσης, της θεσμικής δομής πριν από οιαδήποτε νέα διεύρυνση, θα φανεί επίσης ότι οι πολίτες και οι πολιτικοί ηγέτες δεν πρέπει να περιορίζονται σε μια μόνο θεσμική/συνταγματική λύση για τη διεύρυνση.

Ο παράγοντας της «ικανότητας αφομοίωσης» καθίσταται όλο και περισσότερο ένα από τα θεμελιώδη κριτήρια. Η προοπτική προσχώρησης και η πολιτική γειτονίας έχουν βοηθήσει στον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη των εν δυνάμει υποψήφιων χωρών, αυτό όμως καθαυτό δεν αρκεί. Η ΕΕ πρέπει να είναι επίσης έτοιμη να υποδεχτεί νέους εταίρους και αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας προσπάθειας για τη διασφάλιση των ίδιων συνθηκών για αυτούς που προσχωρούν, σε αντίθεση με μια εγωιστική προσέγγιση εκ μέρους αυτών που είναι ήδη μέλη. Αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανάγκης εγγραφής των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία διεύρυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Σήμερα, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του για τη στρατηγική διαχείρισης μελλοντικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διευρύνσεις «επανασυνδέσεις» με τους αδερφούς μας στην Ευρώπη – Βούλγαρους, Ρουμάνους, Κροάτες, κατοίκους της ΠΓΔΜ και άλλους, οι οποίοι αυθαίρετα αποχωρίστηκαν από εμάς μετά τη Γιάλτα. Προτίθενται να ενωθούν μαζί μας εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να τους ενσωματώσει. Δεν αμφισβητώ το περιεχόμενο αλλά τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ των παραγράφων 5 και 6.

Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξαγάγει μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τα σύνορά της. Αυτό είναι κάτι που επιμελώς απέφυγε να κάνει κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης. Πρόκειται για ένα μελανό σημείο του Συντάγματος, το οποίο προκάλεσε έντονη δυσπιστία και ανησυχία. Το να αποφεύγουμε όσα μας δυσαρεστούν δεν αποτελεί μια συμπεριφορά που αρμόζει σε εμάς και στους ψηφοφόρους μας, και το να ζητήσουμε μια συζήτηση δεν μας καθιστά «refuseniks» κατά της διεύρυνσης.

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα δεν εξυπηρετεί αυτούς που επιθυμούν μια δυνατή Ευρώπη.

Τα σύνορά μας μπορεί να είναι ασφαλώς γεωγραφικά, ιστορικά και ηθικά, αλλά είναι απαραίτητα για τη διατήρηση ενός μοντέλου, ενός οράματος και κοινών αξιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διεύρυνσης της ΕΕ. Ενώ όμως η έκθεση περιέχει πολλά σημεία με τα οποία είμαι σύμφωνος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την αρνητική εικόνα που δίνεται για την Τουρκία και, ιδιαίτερα, την ανακριβή δήλωση της παραγράφου 31 ότι η Τουρκία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο στοιχείο παρακώλυσης στο NATO. Επιπλέον, όπως και άλλοι βρετανοί Συντηρητικοί, είμαι ριζικά αντίθετος σε ένα ευρωπαϊκό Σύνταγμα και δεν μπορώ να δεχθώ τη γλώσσα της παραγράφου 6.

 
  
  

62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (B6-0150/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χθες εγκρίθηκε ένα ψήφισμα για τη σύσταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αντικαθιστά την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από τις απόπειρες των ΗΠΑ να δημιουργήσουν ένα μέσο το οποίο θα μπορούν να ελέγχουν, ούτως ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν την παρεμβατική τους πολιτική και επίθεση σε κυρίαρχους λαούς και κράτη. Είναι μια διαδικασία στην οποία οι ΗΠΑ, προβάλλοντας ολοένα περισσότερες απαιτήσεις, επιδίωξαν να επιβάλουν όσους περισσότερους όρους μπορούσαν. Οι ΗΠΑ το επιθυμούσαν ακόμη χειρότερο και για αυτόν και μόνο τον λόγο το καταψηφίσαμε.

Μεταξύ πολλών άλλων τροποποιήσεων και πτυχών που μπορούν να επεκταθούν, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το νέο Συμβούλιο έχει μειωμένο αριθμό μελών, από 53 σε 47 (οι ΗΠΑ ήθελαν 30). Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μέσω απόλυτης πλειοψηφίας (οι ΗΠΑ και η ΕΕ ήθελαν ένα σύστημα ψηφοφορίας στο οποίο οι ίδιοι και οι σύμμαχοί τους θα είχαν την εξουσία αρνησικυρίας), αν και αναζητήθηκαν περιορισμοί.

Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία για ορισμένους συνιστά απλώς το πρώτο βήμα, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας, εκ μέρους των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, να κυριαρχήσουν και να ελέγξουν τα Ηνωμένα Έθνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας σχετικά με το κοινό ψήφισμα για την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, θα ήθελα να αναφέρω τι θεωρώ ως πιθανή λύση, αν και όχι την ιδανική, όσον αφορά ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία ετέθησαν σε αυτή τη συζήτηση.

Μια από τις μεγαλύτερες ανεπάρκειες των Ηνωμένων Εθνών υπήρξε ανέκαθεν η έλλειψη νομιμότητας ορισμένων εκ των μελών της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικά υπό την προεδρία τους. Ο κατάλογος είναι καλά τεκμηριωμένος και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να τον επαναλάβω εδώ. Η έκβαση, κυρίως η μέθοδος εκλογής των μελών του μελλοντικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν εγγυάται ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά, αποτελεί τουλάχιστον όμως μια προσπάθεια πραγματικής νομιμοποίησης των μελών του, και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό συνιστά μια ευκαιρία ενίσχυσης της ιδέας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να προσπαθήσουν να αποτελέσουν παράδειγμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις χώρες τους ή στις διεθνείς σχέσεις τους.

 
  
  

Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (B6-0170/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα, αν και θεωρούμε ότι ορισμένα από τα σημεία του είναι ασαφή και κάπως ασυνάρτητα. Πιστεύουμε ότι η βιολογική ποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται και ότι πρέπει να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή παγκόσμια συμφωνία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η σύμβαση για τη βιοποικιλότητα δίνει πρακτική οντότητα σε αυτό. Συνεπώς, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να πάρουν την κατάλληλη στάση στη Διάσκεψη των Μερών που θα διεξαχθεί στην Curibita, στη Βραζιλία, στα τέλη του μήνα.

Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντική, εάν όχι περισσότερο, είναι η ανάγκη να περισταλεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, ενσωματώνοντας τους στόχους της σύμβασης στην αναπτυξιακή πολιτική των κοινοτικών πολιτικών όπως η γεωργική και η δασοκομική πολιτική που αποσκοπούν στην ανάσχεση της εξάπλωσης των ΓΤΟ, υποστηρίζοντας τις οικογενειακές καλλιέργειες και την παραδοσιακή δασοκομία, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας της βιοποικιλότητας.

Η θαλάσσια βιοποικιλότητα πρέπει να διασωθεί από τις καταστροφικές πρακτικές. Η παραδοσιακή παράκτια αλιεία, η καλύτερη προστασία για τη βιοποικιλότητα, πρέπει να στηριχθεί.

Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη προγενέστερα ψηφίσματα για το θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας των δέντρων και της εμπορίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με τη διάσκεψη της Curitiba για τη βιολογική ποικιλότητα. Το Κοινοβούλιο κάνει τεράστιο λάθος μπερδεύοντας τη βιολογική ποικιλότητα και τη γενετική μηχανική.

Η πολυμορφία των ζωντανών ειδών είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών της γενετικής δομής όλων των ζωντανών οργανισμών. Αυτοί που συνεχίζουν στην Ευρώπη τον αντιδραστικό αγώνα τους εναντίον της γεωργίας μεταλλαγμένων προϊόντων δεν θέλουν να μάθουν ότι η τελευταία δεν αποτελεί καμία απειλή για την ανθρώπινη υγεία στον υπόλοιπο κόσμο. Το 2004, εννέα εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές καλλιέργησαν σχεδόν 90 εκατομμύρια εκτάρια ΓΤΟ σε όλο τον κόσμο ενώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, έντεκα εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές καλλιέργησαν 97 εκατομμύρια εκτάρια, εκ των οποίων μερικές δεκάδες χιλιάδες εκτάρια αποτελούσαν αποκλειστικά μεταλλαγμένες καλλιέργειες.

Η Ευρώπη χάνει άλλη μία μάχη.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Συμφωνούμε με την πλειοψηφία των διαπιστώσεων, που επιβεβαιώνουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων και την συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας. Συμφωνούμε επίσης με πολλές προτάσεις, εκτός από όσες αναφέρονται στα πλαίσια της υπάρχουσας νομιμότητας, γιατί σε πολλά κράτη, όπως και στα κράτη μέλη της ΕΕ, αυτά γίνονται νόμιμα. Για παράδειγμα, με κοινοτικούς κανονισμούς απελευθερώθηκε η χρήση των μεταλλαγμένων (Γ.Τ.Ο.) στην αγροτική παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων που απειλούν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Με κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες εμπορευματοποιούνται τα δάση, με συνέπεια την επιτάχυνση της καταστροφής τους κλπ.

Διαφωνούμε ριζικά με την πρόταση του ψηφίσματος που "καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ηγετικό πνεύμα και πεποίθηση, συμφωνώντας σε και διευκολύνοντας απτά μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς", επειδή ζητά από τους "λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα". Ζητούν από τους υπεύθυνους της καταστροφής να ηγηθούν κατά της ίδιας τους της πολιτικής.

Εμείς απευθυνόμαστε στο λαϊκό κίνημα και στις οργανώσεις του (συνδικάτα, οικολογικές οργανώσεις, φορείς κ.ά.) με την πάλη του να επιβάλει μέτρα και πολιτικές που θα αποτρέψουν την παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την καταστροφή των δασών και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία της βιολογικής ποικιλότητας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Η Ομάδα μου, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία είναι απόλυτα ικανοποιημένη με το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι επίσης πλήρως ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο στέλνει στην όγδοη διάσκεψη για τη βιολογική ποικιλότητα, τρία χρόνια μετά την Κουάλα Λουμπούρ, μια αντιπροσωπία η οποία θα υπερασπιστεί την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω κάποιες βασικές αρχές τις οποίες λησμονούμε πολύ συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο.

Η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται από τρεις παράγοντες: το νερό, το έδαφος, την πολυμορφία των φυτικών γενετικών πόρων και μόνο δώδεκα φυτικές ποικιλίες, μεταξύ των οποίων το σιτάρι, το ρύζι, το καλαμπόκι και η πατάτα εξασφαλίζουν ουσιαστικά το 80% των ενεργειακών απαιτήσεων του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο πειρασμός, λοιπόν, για τη βιομηχανία είναι μεγάλος προκειμένου να εξασφαλίσει το μονοπώλιο των σπόρων μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών που προέρχονται από τη βιοτεχνολογία.

Ζητούμε, επομένως, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα είναι παρόν, να υποστηρίξει την εκεχειρία που ισχύει σήμερα για τη δοκιμή και την εμπορία των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών, έτσι ώστε να περιοριστεί η χρήση τους. Για να το θέσω πιο απλά, κυρίες και κύριοι, η τεχνολογία τερματισμού δεν πρέπει να κάνει εκ νέου την εμφάνισή της στο όνομα οποιασδήποτε βιοτεχνολογικής καινοτομίας.

Επιπλέον, για να περιορίσουμε τον χαρακτήρα εισβολής, για τα οικοσυστήματά μας, ποικιλιών που προέρχονται από βιοτεχνολογίες, η βιολογική ποικιλότητα πρέπει να προστατεύεται από πρωτόκολλα που υποχρεώνουν τους ερευνητές να πραγματοποιούν τα πειράματά τους σε περιορισμένο επίπεδο.

Συμπερασματικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καταπολέμηση του περιορισμού της βιολογικής ποικιλότητας προϋποθέτει μερικές ενέργειες για τη συντήρηση. Ασφαλώς, δεν πρόκειται να βάλουμε τη βιολογική ποικιλότητα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, αλλά θα επιτρέψουμε μάλλον στους αυτόχθονες πληθυσμούς, τους οποίους επιπλέον στηρίζουμε, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την παραδοσιακή τεχνογνωσία και την κυριαρχία τους όσον αφορά τους γενετικούς πόρους.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, και σε αυτό το σημείο, η αιτία του πολέμου είναι τα χρήματα. Θα σας ζητήσω, λοιπόν, επίσης να στηρίξετε το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, στην περίπτωση του Natura 2000, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέσει χρήματα σε αυτό το δίκτυο, η βιολογική ποικιλότητα δεν θα προστατευτεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν δεν δώσουμε χρήματα στο Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος, η προστασία της φύσης θα αποτελέσει, για ακόμα μία φορά, ένα πλέγμα ωραιοποιημένων λόγων που εκφράζονται στην Ολομέλεια.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου