Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0167/2006

Forhandlinger :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Afstemninger :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg EUT-udgave

16.2. Kasakhstan (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling om seks beslutningsforslag om Kasakhstan(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), forfatter. - (LT) Den 13. februar blev den velkendte kasakhiske politiker og oppositionsleder, A. Sarsenbayev, brutalt myrdet i Almaty sammen med sin chauffør og bodyguard. For ikke så længe siden blev endnu en oppositionsleder, Z. Nurkadilov, fundet dræbt med tre skudsår, efter at han havde anklaget regeringen for korruption og for at være ansvarlig for drabet på freelance-journalisten Sharipzhanov. Den officielle version og resultatet af efterforskningen var selvmord. Som en af de mest udviklede stater i regionen forsøger Kasakhstan at være på linje med de demokratiske stater i verden. Kasakhstan har endvidere som mål at opnå formandsposten for OSCE fra 2009 - i en organisation, der skal sikre demokrati og stabilitet inden for EU og ud over EU's grænser, og som i december anerkendte, at præsidentvalget i Kasakhstan ikke opfyldte de internationale krav. Vi anerkender, at det går bedre og bedre for Kasakhstans økonomi. Kasakhstan er en meget vigtig handelspartner for EU, men kære kolleger, vi er ikke blot en økonomisk union, men også en union, der er baseret på værdier. I vores udenrigspolitik kan vi ikke blot forfølge begrænsede økonomiske interesser, og vi kan under ingen omstændigheder tillade krænkelsen af menneskerettigheder. Præsident Nazarbayev har åbent indrømmet, at der tidligere ikke var demokrati i landet, og han har udtalt, at man ikke kan forvente demokrati på én gang. Det er et forsøg på at forsikre os om, at det er muligt at have et kontrolleret demokrati i Kasakhstan, men det er grundlæggende et ønske om at retfærdiggøre et autoritært regime fra sovjettiden. Hr. formand, vi ved alle, at der enten er demokrati, eller også er der ikke demokrati. Demokrati kan ikke være kontrolleret eller delvist.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Jan Maat (PPE-DE), forslagsstiller. - (NL) Hr. formand, (... taleren taler uden mikrofon) havde vi ikke ført denne debat i eftermiddag. Ikke fordi vi ikke er bekymrede over Kasakhstan, eller fordi vi ikke synes, der er noget galt. Naturligvis er vi bekymrede, men under den sidste valgperiode vedtog Parlamentet et skarpt beslutningsforslag om Kasakhstan. Dette beslutningsforslag tog både Parlamentet og Kasakhstans regering alvorligt dengang. Det førte til tilladelse af flere politiske partier og resulterede i hvert fald i et fremskridt for pressefriheden.

Igen er vi bekymrede, men hvad der nu er påfaldende i forhold til det forrige beslutningsforslag om situationen i Kasakhstan, er, at myndighederne, præsidenten, i det mindste forsøger at skabe gennemsigtighed, på den måde at der, hvad angår mord og ting, der kan sættes spørgsmålstegn ved, i hvert fald er al mulig lejlighed for udenlandske observatører til at se, hvad der sker.

En ting er sikker, der er noget i gære i Kasakhstan, men jeg tror ikke, det betyder, at vi ikke skal bedømme situationen rigtigt. Hvad det angår, synes vi, at dette beslutningsforslag kommer for tidligt nu. Endvidere synes vi ikke, at det hele er fortræffeligt, men vi konstaterer for første gang, at der nu er følsomme områder, at der måske begås mord, og at der også virkelig er begået mord, at det overhovedet ikke er klart, under hvilke omstændigheder og hvem der har begået dem, men at der er vilje til at vise, hvad der sker, og hvordan processen nærmer sig sin afslutning. Netop disse punkter vil vi gerne benytte til at forstærke EU's forbindelse med Kasakhstan.

PPE-DE-Gruppen foreslår derfor, at vi benytter samarbejdet mellem de parlamentariske delegationer. Den parlamentariske delegation fra Kasakhstan besøger Bruxelles i maj. Vi vil drøfte alle disse ting som kolleger. PPE-DE-Gruppen ønsker, at vi kommer et skridt videre med landene i Centralasien. Hvad Kasakhstan angår, må vi i hvert fald udtrykkeligt tale om et partnerskab for at se, hvordan vi kan blive enige om de punkter, hvor vi har et godt samarbejde.

Kort sammenfattet er vi bekymrede over Kasakhstan. Vi er ikke altid imponerede over demokratiet der, men vi konstaterer netop nu, at der kommer større gennemsigtighed, at der er noget i gære, og at der hersker stor usikkerhed. Jeg vil i hvert fald give kommissæren en kompliment for den gode information, vi har fået herom af hendes repræsentant i Almaty. Det har vi sat stor pris på.

Hvad afstemningen angår, forholder det sig således, at vi ganske vist har medvirket til dette beslutningsforslag, fordi vi ville have sat os selv ud af spillet, hvis vi ikke havde medvirket, men vi har anmodet om fem delte afstemninger, og resultatet af disse er afgørende for, om vi vil støtte beslutningsforslaget. Kort sagt, vi er bekymrede, men vi vil gerne kunne drøfte disse bekymringer venskabeligt med vores kasakhiske kolleger for at se, om vi atter kan gøre nogle fremskridt, hvad angår demokratiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg skal nok gøre det kort. Fru Pleštinská sagde i middags, at folk sætter stearinlys i vinduerne i dag i Slovakiet og i mange andre lande som tegn på solidaritet med oppositionen og frihedsbevægelsen i Belarus. For ikke at udløse brandalarmerne har vi kun taget et lille symbolsk stearinlys med ind i salen, som brænder ved fru Pleštinskás plads, men det skal vise, hvor stærke bånd vi har til frihedsbevægelsen i Belarus.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil gerne slå fast, at vi støtter initiativet, men jeg er nødt til at minde om, at det i henhold til forretningsordenen er strengt forbudt at tage nogen form for glødende eller brændende genstande med ind i salen. Jeg må derfor bede Dem om at slukke. Tak.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE), forfatter. - (PL) Hr. formand, den politiske opposition i Kasakhstan protesterer imod mordet på Altynbek Sarsenbayev, den tidligere minister og ambassadør, som sluttede sig til oppositionen i 2003 og begyndte at kritisere det politiske system under præsident Nursultan Nazarbayev. Den 26. februar i år deltog ca. 1.500 mennesker i en demonstration, og liget af den 43-årige Sarsenbayev blev fundet med skudsår i skuldrene og hovedet sammen med ligene af hans bodyguard og chauffør. De medlemmer af statens sikkerhedstjeneste, der mistænkes for at stå bag mordene, er anholdt, og lederen af statens sikkerhedstjeneste, Nartay Dutbayev, er trådt tilbage.

Jeg ønsker endvidere at påpege, at organisationen Journalister uden Grænser har anklaget de kasakhiske myndigheder for at foretage internetcensur og begrænse ytringsfriheden i de almindelige medier. Den 15. december sidste år ransagede sikkerhedstjenesten kontorerne hos ugeavisen Law Economy Politics Culture, efter at avisen havde offentliggjort en skrivelse underskrevet af valgkommissionen om, at der havde været valgsvindel under præsidentvalget den 4. december. Endvidere blev ugeavisen Juma-Times efter at være anklaget for bagvaskelse af præsident Nazarbayev lukket den 20. december som følge af en afgørelse fra retten i Almaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), forslagsstiller. - (NL) Hr. formand, Sovjetunionens sammenbrud har vist sig ikke at være nogen garanti for demokrati. Tværtimod. Nogle politikere, som kommer fra den kommunistiske periode, har nok opgivet deres ideologi, men netop derfor hindres de nu endnu mindre end tidligere i deres teknikker for selv at blive ved magten resten af livet eller overdrage statsmagten til deres børn. En af disse teknikker er forlængelsen af embedsperioden for nuværende præsidenter med 10 år eller endda på livstid ved hjælp af en folkeafstemning uden mulighed for at opstille en eller flere modkandidater.

Et andet middel er udelukkelse af seriøse modstandere ved at få dem fængslet på grundlag af falske beskyldninger, ved at lade dem omkomme ved en ulykke eller ved simpelthen at lade dem forsvinde. I Ukraine, Georgien og Kirgisistan er en bred folkeopstand mod et sådant regime lykkedes, men det er stadig et spørgsmål, om det vil gå bedre i disse lande på længere sigt. I Belarus, Usbekistan, Turkmenistan og det store Kasakhstan lykkes det stadig magthaverne at bryde enhver modstand. Nogle har magtfulde udenlandske venner, f.eks. på grund af deres rolle i energiforsyningerne.

Kasakhstan var i lang tid hovedsageligt et tørt og tyndtbefolket område, hvor der midt i en lille tyrkisktalende befolkning fandt russisk kolonisation sted på steder, hvor industri eller minedrift viste sig at være mulig, eller hvor der kunne oprettes en eksperimentel raketbase. I mellemtiden er der oprettet en ny hovedstad, langt fra den store by Almaty, og den russiske befolknings indflydelse bliver stærkt reduceret.

Fremtiden for det store, tyndtbefolkede Kasakhstan med de to store befolkningsgrupper og resterne af mindretal, som tidligere blev forvist dertil fra det russiske rige, er yderst usikker. Med rette opfordrer beslutningsforslaget til i forbindelserne med Kasakhstan ikke blot at være opmærksom på økonomiske forbindelser, men især på politiske fanger, spillerum for oppositionen, demokratisk beslutningsproces og menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), forslagsstiller. - (SV) Hr. formand, alt er ikke kulsort i Kasakhstan. Sammenlignet med en del andre lande i regionen sker der også positive ting, f.eks. moratorium for dødsstraf og retsforfølgningen af politimænd anklaget for tortur. Men den seneste - og paradoksale - udvikling er vel, at når oppositionen vokser og bliver stærkere, styrkes modstanden imod den også. Disse to mord har forværret situationen.

OSCE sagde, at valget ikke gik korrekt til. Egentlig er det helt unødvendigt med fusk, eftersom hr. Nazarbayev havde vundet valget alligevel ifølge alle opinionsundersøgelser. Med den nuværende mediesituation i Kasakhstan er det måske ikke så underligt. Det hersker også et klima af rædsel. Guvernører turde ikke indrapportere de seneste cifre og tøvede ikke med at krydre med nogle ekstra stemmer af frygt for at få undermineret deres position, økonomisk eller på anden vis. Et sådant klima kan man ikke have i et demokrati, og vi skal være på vagt.

Europa-Parlamentet kræver egentlig ikke meget, blot at Kasakhstan følger sin egen grundlov, og at domstolsbeslutninger er nødvendige for en arrestering. I punkt 3 siger vi, at vi ønsker internationale observatører i opklaringen af mordene. FBI er blevet tilbudt at deltage i efterforskningen af mordene, og vi burde sørge for, at andre internationale organer også får lov til at studere informationen om mordene, så vi får indblik og afklaring i efterforskningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN), forfatter. - (PL) Hr. formand, Kasakhstan er et vigtigt land med en fantastisk historie og et af de største lande i Europa - ja, i Europa - idet ca. 150.000 km2 af landets territorium ligger inden for de geografiske grænser af vores kontinent. Mange tusinde af mine polske landsmænd bor i Kasakhstan efter at være sendt i eksil under Stalins regime. Historisk og politisk er det dog tydeligt, at Kasakhstan hører til Centralasien. Det er endvidere et post-kommunistisk og post-sovjetisk land. Vi skal tage landets historie med i betragtning og huske, at ordet "demokrati" ikke altid forstås på samme måde i Kasakhstan som i de europæiske lande, der har en demokratisk tradition, som går århundreder tilbage i tiden.

Jeg var en af Europa-Parlamentets observatører i Kasakhstan under præsidentvalget. Landet er bestemt ikke et eksemplarisk demokrati, men det skal retfærdigvis nævnes, at myndighederne gør en stor indsats for at demokratisere og modernisere landet og integrere de vestlige værdier. Det er noget, vi bør lægge vægt på, og vi bør tilbyde vores støtte til denne proces.

Beslutningsforslaget, som vi drøfter i dag, fortjener støtte, for så vidt at det indeholder en opfordring til at efterforske mordet på oppositionspolitikeren, hr. Sarsenbayev, men i forslaget indgår der også elementer, som er udtryk for uberettiget mistænkeliggørelse. Politikere myrdes i mange lande under mordforsøg eller ulykker, uden at det altid er på grund af en politisk intrige. Derfor appellerer jeg til moderation i formuleringen af beslutningsforslaget, og jeg opfordrer endvidere til vedtagelsen af flere ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, jeg er som alle mine kolleger oprørt over det brutale mord på oppositionslederen, Altynbek Sarsenbayev, den 13. februar. Jeg bifalder, at præsident Nazarbayev har indkaldt FBI for at finde forbryderne, og jeg hilser hans erklæring af 21. februar om at straffe de skyldige velkommen. Fængslingen for nylig af fem mistænkte er også meget positiv. Der er naturligvis stadig bekymring om demokratiseringsprocessen og menneskerettighedssituationen i Kasakhstan. EU er naturligvis bekymret over ethvert tegn på ustabilitet i den vigtige strategiske asiatiske republik, som ikke ønsker at være for tæt på Rusland eller Kina, men mere tæt på os i EU.

Som ordfører for den europæiske naboskabspolitik har jeg foreslået at inkludere Kasakhstan i naboskabspolitikken. Det vil være i tråd med den omstændighed, at man i Europa-Parlamentet var de første til at rejse spørgsmålet om en sådan status for de tre kaukasiske republikker, som efterfølgende blev godkendt af Rådet. Kasakhstan har en vestvendt del med et godt geografisk grundlag for at opnå status som deltager i naboskabsaftalen. Kasakhstan har endvidere en stærk sekulær tradition nedarvet fra sin russiske fortid med et meget stort europæisk kristent mindretal, der lever i harmoni med den oprindelige muslimske del af Kasakhstan.

Kasakhstans store olie- og gasreserver er af strategisk betydning for EU, og Kasakhstan er meget indstillet på at sælge til EU uden at være helt afhængig af russiske rørledninger til transport af sine naturressourcer. Derudover omfatter Kasakhstans diversificeringspolitik planer om at producere flydende naturgas til eksport via den transkaspiske rute.

I denne sammenhæng - og genstand for mindre interesse - er de enorme potentielle lagre af oparbejdet uran fra miner i Kasakhstan, der vil være af afgørende betydning som forsyning til EU's fremtidige nukleare energibehov. EU skal yde så meget støtte som muligt til dette underbefolkede geopolitiske nøgleland, og i PPE-DE-Gruppen ønsker vi ikke at støtte den ensidige fælles tekst, medmindre vores ændringsforslag vedtages.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, tillad mig at tale på mit modersmål.

Det er bekymrende at høre en tale som hr. Tannocks, fordi både Vesten og USA har en interesse i Kasakhstan - hovedsageligt på grund af de store mineralressourcer og som allieret i bekæmpelsen af terrorisme - og jeg frygter, at Kasakhstans regering eventuelt vil forsøge at udnytte muligheden for straffrihed. Det er noget, vi skal være på vagt over for. Kasakhstan ansøgte for et stykke tid siden om medlemskab af Europarådet, og da følte jeg, at der måtte gøres noget. Det er korrekt, at en del af Kasakhstan rent geografisk ligger i Europa, men alle ved, at landet stadig har meget at lære om demokrati. Det er endvidere helt tydeligt, at det politiske klima er forværret i den senere tid. Vi ved, at to oppositionspolitikere i løbet af en periode på tre måneder er myrdet, og at menneskerettighederne krænkes på forskellige måder. Vi skal derfor ikke lade Kasakhstans rigdom på ressourcer og den omstændighed, at landet er en allieret i forhold til terrorisme, forlede os til at tro, at regeringens handlinger ikke skal kontrolleres.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand, fru kommissær, indtil nu har den kasakhiske præsident Nasarbajev handlet efter det gamle ordsprog om at holde sig tæt på sine venner og endnu tættere på sine fjender og forsøgt at integrere dem i sit styre. Selv om han for nylig tilbragte en uge på et kursted i min delstat Kärnten, åbenbart for at komme til kræfter, lader han til at have mindre og mindre succes med det, for kritikken af ham tager som bekendt til.

Så kan det jo ikke være helt tilfældigt, at to oppositionspolitikere, som vi har hørt, mistede livet under mystiske omstændigheder efter at have afsløret ufine metoder fra præsidentklanens side. Det er efter min opfattelse virkelig essentielt, at disse mord bliver undersøgt på en gennemskuelig måde af uvildige parter.

Hvor store fremskridt Kasakhstan end må gøre inden for sin økonomiske udvikling - ikke mindst takket være sine mange råstoffer - desto mere halter det bagefter, det er vi alle enige om, når det drejer sig om demokrati. Der har været klager om valgfusk ved præsidentvalget i december 2005, og datteren til den præsident, der blev valgt under så tvivlsomme omstændigheder, er som bekendt direktør for den største tv-station, hendes mand er chef for skattemyndighederne. Nogle partier er blevet nægtet registrering, og aktivister bliver som bekendt forfulgt. Så det er ikke overraskende, at deltagere i den myrdede mands sørgehøjtidelighed bliver straffet.

Når det er så tvivlsomt, om Kasakhstan er i stand til at optræde som et demokrati, må det ikke få lov til at sætte sig på formandsposten i OSCE i 2009, således som det ønsker. Det må EU efter min mening modsætte sig på det kraftigste. Det er måske også værd at overveje at følge USA's eksempel og gøre økonomisk bistand mere afhængig af fremskridt inden for demokrati og borger- og menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). - (DE) Hr. formand, det er nu en måned siden, at den prominente politiker Sarsenbajev blev brutalt myrdet, og jeg synes, at det er det rette tidspunkt at have en aktuel og uopsættelig debat om situationen i Kasakhstan på. Inden for tre måneder er to prominente oppositionspolitikere blevet myrdet, og det politiske klima er blevet væsentlig forværret.

Vi opfordrer de kasakhiske myndigheder til at tillade en fuldstændig, uafhængig og gennemskuelig efterforskning af omstændighederne bag deres død og tillade internationale observatørers tilstedeværelse.

Politisk motiverede mord er kun toppen af isbjerget. Internetcensuren har været nævnt, og presset på oppositionspolitikere og journalister er taget til generelt. Vi fordømmer tilbageholdelsen af folk, som deltog i en fredelig forsamling i anledning af Altinbek Sarsenbajevs død og opfordrer den kasakhiske regering til at opfylde sine forpligtelser under partnerskabs- og samarbejdsaftalen og navnlig værne om respekten for demokratiet og menneskerettighederne.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, der er meget at sige om Kasakhstan. På den ene side er og bør Kasakhstan være en nøglepartner i forbindelse med fremme af stabilitet og regionalt samarbejde i Centralasien. Det er rent faktisk det vigtigste land i Centralasien, og det har endvidere en stor mængde energiressourcer og er derfor genstand for mange landes interesse nu.

Lad os analysere præsident Nazarbayevs tale til nationen den 1. marts. I talen blev der fokuseret meget på den økonomiske udvikling. Talen indeholdt dog ikke mange detaljer om demokratiske reformer trods løfter om et program med demokratiske ændringer og løfter til det internationale samfund. Konceptet om "styret økonomi" blev bekræftet endnu en gang, endog forstærket.

Jeg vil kort berøre den positive og negative side, da vi skal kende begge sider. Som noget positivt bifalder jeg Kasakhstans ratifikation af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i januar i år. Det er et positivt skridt. Vi håber endvidere, at Kasakhstan nu vil træffe foranstaltninger til ratifikation af de frivillige protokoller, der giver mulighed for individuelle klager. Det løbende moratorium om dødsstraf er også et skridt i den rigtige retning.

På den negative side er der mordet på den førende oppositionsleder, hr. Sarsenbayev, en kilde til stor bekymring for EU og et anliggende, der skal anfægtes. Mordet er bevis på den meget farlig tendens til kriminalisering i Kasakhstans politiske liv. I mangel af klare forfatningsmæssige mekanismer, som garanterer en fredelig overførsel af udøvende magt i Kasakhstan, er denne udvikling meget bekymrende. Vi har derfor indtrængende opfordret myndighederne til at sikre fuldstændig gennemsigtighed i undersøgelsesprocessen. Det glæder mig, at FBI deltager i undersøgelsen i Kasakhstan, men der burde også indgå nogle personer fra Europa. Vi følger også nøje med i efterforskningen af mordet på Oksana Nikitina, datteren af et andet prominent oppositionsmedlem. Jeg har derudover været meget bekymret over rapporterne om overgreb på medlemmer af oppositionen efter to fredelige mindemarcher i Almaty efter hr. Sarsenbayevs begravelse. Nogle af medlemmerne har allerede nævnt dette.

Jeg ønsker endvidere at nævne to vigtige spørgsmål om mediefrihed og begrænsninger af det civile samfund. Vi er bekymrede over rapporterne om de mange overgreb på journalister og retsforfølgelsen af fem aviser og en af oppositionens hjemmesider. I henhold til den nye lov om national sikkerhed, som blev vedtaget i juli 2005, er det også tilladt at pålægge det civile samfund og ngo'er, herunder deres aktiviteter, urimelige begrænsninger.

Vi bifalder på den anden side de forbedringer, som OSCE/ODIHR har bemærket i håndteringen af præsidentvalget i december 2005 - flere af Parlamentets medlemmer var til stede som observatører. Vi beklager imidlertid, at valget ikke opfyldte en række forpligtelser i henhold til OSCE, og at der ikke blev truffet foranstaltninger til ændring af retsgrundlaget i tråd med henstillingerne fra OSCE/ODIHR. Vi ønsker fortsat at overvåge efterforskningen af de påståede fejl.

En vedvarende kilde til bekymring er spørgsmålet om politisk frihed. Af hensyn til Kasakhstans interne stabilitet har landet brug for en politisk opposition, og det er af afgørende betydning, at myndighederne tillader oprettelsen af oppositionspartier og indleder en åben dialog med disse partier, f.eks. gennem den nationale kommission om demokratisering, som skal oprettes snart og ledes af præsident Nazarbayev. Især håber og tror jeg, at de kasakhiske myndigheder vil tage deres afvisning af registreringen af de politiske oppositionspartier, Alga og True Ak Zhol, op til fornyet overvejelse.

Jeg vil stærkt bifalde oprettelsen af en delegation fra Parlamentet og et forstærket samarbejde med delegationer fra Kasakhstan. Det er en anden meget vigtig kanal til at sende et klart budskab og endvidere en mulighed for at opnå resultater. Lad os ikke foregribe en beslutning om Kasakhstans opstilling til formandskabet i OSCE i 2009. Det vil måske give Kasakhstan modet til at imødekomme den vigtige udfordring, som det er at opnå højere standarder for demokrati.

Endelig er vi også bekymrede over rapporterne om de mange overgreb på journalister og retsforfølgelsen af fem aviser og en af oppositionens hjemmesider. I henhold til den nye lov om national sikkerhed, som blev vedtaget i juli 2005, er det også tilladt at pålægge det civile samfund og ngo'er, herunder deres aktiviteter, urimelige begrænsninger. Jeg mener derfor, at vi skal engagere os meget i Kasakhstan, men samtidig sende et klart budskab om vores holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 17.00.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik