Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας (συζήτηση)
 6.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (συζήτηση)
 7.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας (ψηφοφορία)
  9.2.Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα (ψηφοφορία)
  9.3.Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ψηφοφορία)
  9.4.Έγγραφο στρατηγικής για τη διεύρυνση (2005) (ψηφοφορία)
  9.5.62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (ψηφοφορία)
  9.6.Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (ψηφοφορία)
 10.Ημερήσια διάταξη και προθεσμίες κατάθεσης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 115 του Κανονισμού)
  16.1.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην Υπερδνειστερία (συζήτηση)
  16.2.Καζακστάν (συζήτηση)
  16.3.Η ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα η περίπτωση του Ισέν Αμπρέ (συζήτηση)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μολδαβία και ειδικότερα στην Υπερδνειστερία (ψηφοφορία)
  17.2.Καζακστάν (ψηφοφορία)
  17.3.Η ατιμωρησία στην Αφρική και ειδικότερα η περίπτωση του Ισέν Αμπρέ (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 23.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (992 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1369 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου