Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 16. märts 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 4.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 5.Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (arutelu)
 6.Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu)
 7.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  9.1.Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (hääletus)
  9.2.Põllumajandustoodete ja toiduainete garanteeritud traditsioonilised eritunnused (hääletus)
  9.3.Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse (hääletus)
  9.4.Laienemise strateegiadokument (2005) (hääletus)
  9.5.ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (CDHNU, Genf) (hääletus)
  9.6.Ettevalmistused COP-MOP konverentsiks bioloogilise mitmekesisuse ja kindlustatuse kohta (Curitiba, Brasiilia) (hääletus)
 10.Päevakord ja esitamistähtajad (vt protokoll)
 11.Hääletuse kohta selgituste andmine
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 15.Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu jätkamine)
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 115)
  16.1.Inimõigused Moldovas, eelkõige Transnistrie's (arutelu)
  16.2.Kasahstan (arutelu)
  16.3.Karistamatus Aafrikas ja eelkõige Hissène Habré juhtum (arutelu)
 17.Hääletused
  17.1.Inimõigused Moldovas, eelkõige Transnistrie's (hääletus)
  17.2.Kasahstan (hääletus)
  17.3.Karistamatus Aafrikas ja eelkõige Hissène Habré juhtum (hääletus)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 19.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 21.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 22.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vaata protokolli)
 23.Järgmise osaistungjärgu ajakava (vaata protokolli)
 24.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Arutelud
Uuendatud versioon (643 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (679 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika