Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) (keskustelu)
 6.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) (keskustelu)
 7.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Äänestykset
  9.1.Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) (äänestys)
  9.2.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi (äänestys)
  9.3.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja (äänestys)
  9.4.Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (äänestys)
  9.5.YK:n ihmisoikeuskomission 62. istunto (äänestys)
  9.6.Biologista monimuotoisuutta ja bioturvallisuutta käsittelevän sopimuspuolten konferenssin ja osapuolten kokouksen (Curitiba, Brasilia) valmistelu (äänestys)
 10.Esityslista ja määräajat: ks. pöytäkirja
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 15.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) (jatkoa keskustelulle)
 16.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla)
  16.1.Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa (keskustelu)
  16.2.Kazakstan (keskustelu)
  16.3.Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus (keskustelu)
 17.Äänestykset
  17.1.Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa (äänestys)
  17.2.Kazakstan (äänestys)
  17.3.Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus (äänestys)
 18.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 20.Kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 22.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (572 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (972 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö