Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 16 marca 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 5.Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt zdrowotny (debata)
 6.Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów (debata)
 7.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  9.1.Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt zdrowotny (głosowanie)
  9.2.Gwarantowane tradycyjne specjalności - produkty rolne i środki spożywcze (głosowanie)
  9.3.Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (głosowanie)
  9.4.Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (głosowanie)
  9.5.62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (głosowanie)
  9.6.Przygotowania do spotkania COP-MOP w sprawie bioróżnorodności i bezpieczeństwa biologicznego (Kurtyba, Brazylia) (głosowanie)
 10.Porządek dzienny i termin składania : Patrz protokól
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów (ciąg dalszy debat)
 16.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (art. 115 Regulaminu)
  16.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (debata)
  16.2.Kazachstan (debata)
  16.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (debata)
 17.Głosowanie
  17.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (głosowanie)
  17.2.Kazachstan (głosowanie)
  17.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 20.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 21.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 22.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz: protokół
 23.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 24.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (643 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (679 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności