Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 16. marca 2006 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) (rozprava)
 6.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) (rozprava)
 7.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) (hlasovanie)
  9.2.Zaručené tradičné špeciality z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (hlasovanie)
  9.3.Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (hlasovanie)
  9.4.Strategický dokument o rozširovaní (2005) (hlasovanie)
  9.5.62. schôdza Komisie OSN pre ľudské práva (KĽP OSN, Ženeva) (hlasovanie)
  9.6.Prípravy na zasadnutie COP-MOP o biodiverzite a biologickej bezpečnosti (Curitiba, Brazília) (hlasovanie)
 10.Program schôdze a lehoty na predkladanie: pozri zápisnicu
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) (pokračovanie rozpravy)
 16.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku EP)
  16.1.Ľudské práva v Moldavsku a najmä v Podnestersku (rozprava)
  16.2.Kazachstan (rozprava)
  16.3.Beztrestnosť v Afrike a najmä prípad Hisséna Habrého (rozprava)
 17.Hlasovanie
  17.1.Ľudské práva v Moldavsku a najmä v Podnestersku (hlasovanie)
  17.2.Kazachstan (hlasovanie)
  17.3.Beztrestnosť v Afrike a najmä prípad Hisséna Habrého (hlasovanie)
 18.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 19.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 20.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 21.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 22.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 23.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 24.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (643 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (679 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia