Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

11. Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2007 (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την Ετήσια Πολιτική Στρατηγική για το 2007.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τον λόγο, του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας συζήτηση συνίσταται στο να προβούμε σε απολογισμό και να προγραμματίσουμε το μέλλον, να επιτύχουμε συναίνεση για τις δράσεις προτεραιότητας για το 2007. Το θέμα είναι να εργαστούμε από κοινού για να προετοιμάσουμε σωστά το έδαφος για τις μελλοντικές δράσεις.

Η Επιτροπή έθεσε στο επίκεντρο των στόχων της την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της, για αυτό όμως χρειαζόμαστε μια ουσιαστική εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η έκθεση του 2005 δείχνει ότι η καρικατούρα μιας Ευρώπης σε παραλυσία απείχε από την πραγματικότητα. Πράγματι, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στους στόχους της και πέτυχε, για τις δράσεις της προτεραιότητας, ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 90%. Δόθηκε ένας νέος προσανατολισμός στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στην αναθεωρημένη κοινωνική ατζέντα, στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρωτίστως, όμως, πιστεύω πως θα διαπιστώσουμε αυτή την εβδομάδα ότι η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη υπήρξε καθοριστική, καθώς επιτέλους παρείχε στη στρατηγική τα αναγκαία εργαλεία προκειμένου να μετουσιώσει τις φιλοδοξίες σε πραγματικότητα.

Η Σύνοδος Κορυφής του Hampton Court συνέβαλε στην πραγμάτωση μιας νέας συναίνεσης σχετικά με τα καίρια στοιχεία της δράσης της Ένωσης σε έναν κόσμο που βαδίζει προς την παγκοσμιοποίηση. Άνοιξε την πόρτα στα μέτρα που αναδύονται σήμερα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Η Ένωση κατέδειξε την ικανότητά της για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των λαών μετά το τσουνάμι και μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο. Κατέδειξε, επιπλέον, ότι μπορεί να ενεργεί ως ενιαίο όργανο, καθώς η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, την οποία ασπάζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί την έκφραση μιας πραγματικά κοινής προσέγγισης. Βέβαια, η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές, πιστεύω ότι βρισκόμαστε πλησιέστερα από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας. Αν καταλήξουμε πολύ σύντομα σε μια λύση, θα διαθέτουμε ακόμη αρκετό χρόνο ώστε να προχωρήσουν τα περισσότερα προγράμματα στη φάση της εκτέλεσης στην αρχή του επόμενου έτους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις λιγότερο πλούσιες χώρες και περιφέρειες της ηπείρου μας.

Όσον αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής συζήτησης, μπορούμε ακόμη να επωφεληθούμε από τα γεγονότα και να εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική συναίνεση σε σχέση με το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο: η ετήσια έκθεση προόδου για τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή πολιτική, τα βιοκαύσιμα, το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τεχνολογίας και ο οδικός χάρτης στον τομέα της ισότητας των φύλων αποτελούν τις πολλές μείζονες πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη στην ημερήσια διάταξη.

Τι θα συμβεί, λοιπόν, το 2007;

Πιστεύω ότι το 2007 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά για την πραγμάτωση των στρατηγικών στόχων που καθόρισε η Επιτροπή μας για τη θητεία της. Οι στρατηγικοί μας στόχοι της πενταετίας –ευημερία, αλληλεγγύη, ασφάλεια– όπως βέβαια και η επιρροή τους εκτός των συνόρων της ΕΕ, διατηρούν πλήρως την αξία τους. Διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πολιτικό πλαίσιο για την καθοδήγηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντανακλούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τις βασικές ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών, στις οποίες επιχειρούν να απαντήσουν. Θα παραμείνουν ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης της Επιτροπής. Θεωρώ, πράγματι, ότι συνιστούν μια καλή βάση για να αναπροσανατολίσουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση. Με την πεντηκοστή, το 2007, επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, η προσοχή δικαίως θα στραφεί στις μεγάλες αξίες και στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(EN) Ο κύριος στόχος πρέπει να συνεχίσει να είναι η αειφόρος ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Με μια πιο θετική μακροοικονομική προοπτική, πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων και πρακτικής εφαρμογής τους. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει τον ρόλο του με αφοσίωση σε μια πραγματική εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας.

Το 2007, πολλά κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για την υιοθέτηση του ευρώ. Εφόσον εκπληρώσουν τους απαραίτητους όρους, το 2007 θα δούμε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και προσβλέπω στη συνδρομή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενέργεια θα συνεχίσει να προσελκύει την προσοχή μας. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης και της προστασίας των φυσικών πόρων. Θα υποβάλουμε προτάσεις για μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θάλασσα. Θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της Πράσινης Βίβλου για το εργατικό δίκαιο. Το έτος 2007 θα είναι επίσης το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Στον τομέα της ασφάλειας και της ελευθερίας, ο κύριος στόχος θα είναι η επέκταση του χώρου Σένγκεν, ο έλεγχος της μετανάστευσης και των συνόρων και η καταπολέμηση του εγκλήματος. Τα θέματα της υγείας θα παραμείνουν κεντρικά, με μεγαλύτερες προσπάθειες πρόληψης των πανδημιών. Εκτός των συνόρων μας, θα διασφαλίσουμε την ορθή παρακολούθηση του Γύρου της Ντόχα, την πρόοδο στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων –ειδικά του Κοσσυφοπεδίου– και την ολοκλήρωση συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ.

Όπως βλέπετε, θα είμαστε ιδιαίτερα πολυάσχολοι το 2007. Το 2007 θα δοθούν επίσης νέες κατευθύνσεις για το δεύτερο ήμισυ της θητείας της Επιτροπής. Θα προετοιμαστούμε για το μέλλον, με εντατική δουλειά για τη γενική αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει σε ένα Λευκό Βιβλίο για το 2008-2009. Αυτή η αναθεώρηση πρέπει να βασίζεται σε βαθιά περισυλλογή και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλήρες φάσμα των απόψεων. Αυτό, φυσικά, θα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαιρετίζω την πρόθεσή σας για άμεση συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία.

Επιτρέψτε μου να πω επίσης λίγα λόγια για την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Πρέπει να τις μετατρέψουμε σε πρακτικές δράσεις και να τις εφαρμόσουμε χρησιμοποιώντας τα πιο κατάλληλα μέσα. Η Επιτροπή έχει σημειώσει πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, έχουμε έναν κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας και επικεντρώνει τους πόρους μας σε αυτές τις δραστηριότητες. Η Επιτροπή δηλώνει τις προθέσεις της, ζητά τη γνώμη άλλων φορέων, εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της και δίνει τακτική αναφορά για την εφαρμογή του. Εντούτοις, πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την πολιτική συνάφεια και την ουσία της συζήτησής μας σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Δεύτερον, έχουμε εφαρμόσει ένα φάσμα μέσων για την προώθηση της καλύτερης ρύθμισης και της χρηστής διαχείρισης, η οποία πιστεύω ότι έχει επηρεάσει πραγματικά τη σταθερότητα του έργου μας και την ποιότητα των επιδόσεών μας. Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων σχετικά με τις βασικές προτάσεις μας. Ολοκληρώσαμε μέχρι στιγμής πάνω από εκατό και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητά τους και να διασφαλίζουμε ότι συμβάλλουν πραγματικά καθοριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθούμε.

Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει επίσης την ατζέντα απλοποίησής της, η οποία καλύπτει διάφορους τομείς από το περιβάλλον μέχρι τη βιομηχανία, τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου, την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή των βασικών κλάδων της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, ας μην ξεχνούμε ότι η διαχείριση και η καλύτερη ρύθμιση αποτελούν κοινές αρμοδιότητες όλων των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών. Όπως είπα πριν, η καλύτερη ρύθμιση είναι καίριας σημασίας για την ελευθέρωση του οικονομικού μας δυναμικού, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη είναι να τις αγκαλιάσουμε και όχι να τις πνίξουμε στη γραφειοκρατία. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα ώστε να αποδειχθεί ότι οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες είναι βάσιμες και προσθέτουν πραγματική αξία. Σε πολλούς τομείς –είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο– δεν χρειαζόμαστε τόσες ρυθμίσεις.

Όπως είπε ο Μοντεσκιέ –με τον καλύτερο δυνατό τρόπο– και θα προσπαθήσω να το πω στα γαλλικά:

«Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires».

(EN) Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό σημαίνει ότι «οι άχρηστοι νόμοι εξασθενίζουν τους αναγκαίους». Αυτή ακριβώς είναι η αρχή της καλής ευρωπαϊκής παράδοσης.

Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα; Η απόφαση για την ετήσια πολιτική στρατηγική αποτελεί τη βάση για τον διάλογο στο πλαίσιο της εκπόνησης του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2007. Κάθε Επίτροπος είναι τώρα έτοιμος να συζητήσει με τις επιτροπές τις πολιτικές προτεραιότητες που θα προωθηθούν στον τομέα του. Είναι καίριας σημασίας να εκμεταλλευτούμε λίγο από τον χρόνο του θέματος της ημέρας για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Επικρότησα ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου πέρυσι να συνδέσει όλα τα στοιχεία στην έκθεσή του. Αυτό επηρέασε πραγματικά το φετινό πρόγραμμα εργασίας.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή προωθεί τη στρατηγική της με πνεύμα συνεργασίας. Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με το πού θα πρέπει να εστιάσει τις ενέργειές της η Ευρώπη το 2007.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το 2005 οι ευρωπαίοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να μας πουν ότι πρόσμεναν πολλά από μας, αλλά και ότι αναρωτιόνταν για το μέλλον τους και για το μέλλον της Ευρώπης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Η πολιτική στρατηγική για το 2007 θα μας επιτρέψει λογικά να παράσχουμε τις σωστές απαντήσεις. Ωστόσο, χωρίς διοργανική συμφωνία και χωρίς δημοσιονομικές προοπτικές για την ώρα, πού πάμε; Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που θα περιέγραφα ως απόλυτη υποκρισία. Θέλουμε να συζητήσουμε για δράσεις που είναι σημαντικές για τους Ευρωπαίους ενώ το Συμβούλιο, από την πλευρά του, εξακολουθεί να κωφεύει στα επιχειρήματά μας, δεν προτείνει σχεδόν καμία δημοσιονομική εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα υποχωρήσει στο ζήτημα των δημοσιονομικών προοπτικών. Οι ανάγκες είναι τεράστιες: κατάρτιση των νέων, έρευνα, μεταφορές, υγειονομικά προγράμματα, περιβάλλον· η πλήρης απαρίθμηση θα ήταν υπερβολικά μακρά. Κύριε Barroso, μας μιλάτε περί πιθανής επικείμενης συμφωνίας, δεν σας άκουσα όμως να προφέρετε τη λέξη «φιλόδοξη» –μια φιλόδοξη συμφωνία– έτσι λοιπόν παραμένω δύσπιστη.

Στον διάλογο που εγκαινιάζουμε, μπορείτε να υπολογίζετε στον δυναμισμό του Σώματος όσον αφορά τη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων του για το 2007. Χαίρομαι, εξάλλου, που διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί τελικά ότι η οικονομική συνοχή, η αλληλεγγύη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι συμβατές με τους στόχους μας για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Προτείνετε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: τη γνώση, τις επιχειρήσεις –και συγκεκριμένα τις ΜΜΕ– την απασχόληση και τη γήρανση, τέλος δε την ενέργεια. Πρέπει, πράγματι, να εκπροσωπούμε το καλύτερο της κοινωνίας της γνώσης. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ασία και δεν πρέπει να παραμείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα τα καταφέρει παρά μόνο αν αντιμετωπίσει την πρόκληση της γνώσης, μιας γνώσης που λαμβάνει τη μορφή τεχνικών και βιομηχανικών εξελίξεων. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό ρυθμιστικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να καταλάβουν καλύτερη θέση στις διεθνείς αγορές.

Σκοπεύετε, επίσης, να συνεχίσετε την κατάργηση της περιττής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αυτών των περιβόητων άχρηστων νόμων στους οποίους μόλις αναφερθήκατε και οι οποίοι αποδυναμώνουν τους αναγκαίους νόμους. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, κύριε Barroso και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες απλοποίησης. Η απλοποίηση όμως σημαίνει και σαφήνεια στην έκφραση. Θέλετε να καταστήσετε το 2007 σημαντικό έτος επικοινωνίας και υποστηρίζω τη φιλοδοξία σας. Οι νεολογισμοί, όμως, ποτέ δεν αποτέλεσαν στοιχείο μιας καλής επικοινωνιακής στρατηγικής. Ωστόσο, στο πλαίσιο της βασικής προτεραιότητας, δηλαδή της απασχόλησης, προτάσσετε μια απαίσια έκφραση, την «ευέλικτη ασφάλεια» (flexisecurity). Τι σημαίνει αυτό; Οι πολίτες θα το βάζουν στα πόδια όταν ακούν αυτή την άκρως τεχνοκρατική λέξη. «Οι Βρυξέλλες εφηύραν άλλη μια λέξη που θα λησμονηθεί» – να τι κινδυνεύουμε να ακούσουμε.

Η ενέργεια είναι το θεμελιώδες ζήτημα. Το 2007 θα είναι αποφασιστικό για τους προσανατολισμούς της ενεργειακής πολιτικής. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να παραμερίσουμε όλες τις ιδεολογίες, να μην έχουμε ιδεοληψίες για την πυρηνική ενέργεια, να έχουμε κατά νου ότι η ενεργειακή μας εξάρτηση δεν πρέπει ποτέ να υπερβεί το 50%. Το διαπιστώσαμε και πρόσφατα, η ενέργεια καθίσταται πραγματικό όπλο άσκησης πολιτικής πίεσης. Επιπλέον, και αν ακόμη στο μέλλον ένα κράτος μη μέλος της ΕΕ αποφασίσει να σταματήσει τον εφοδιασμό, να βυθίσει την Ευρώπη στο σκοτάδι, ποια θα είναι η απάντησή μας; Πρέπει, επομένως, να βελτιώσουμε τα μέσα μεταφοράς της ενέργειας και να σκεφτούμε, πρωτίστως, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Στον τομέα της ασφάλειας και των ελευθεριών, η επέκταση του χώρου Σένγκεν ανησυχεί τους συμπολίτες μας. Εξακολουθούν να έχουν την εντύπωση ότι τα σύνορά μας εξακολουθούν να είναι διάτρητα και ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ευσεβών πόθων. Η μελλοντική διεύρυνση προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία θα πρέπει να αποφασιστεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Εν προκειμένω, σημειώνουμε με ενδιαφέρον την απαραίτητη προϋπόθεσή σας: ότι δηλαδή αυτές οι χώρες πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο. Επιπλέον, αν η πολιτική γειτονίας καταστεί αυτοτελής πολιτική, τότε λυπούμαι που δεν προχωρούμε περισσότερο στον ορισμό της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η περίοδος 2007-2013 θα σηματοδοτήσει και την έναρξη νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θα είναι πολυάριθμα και για να τα ξεκινήσουμε χρειαζόμαστε τις δημοσιονομικές προοπτικές. Γνωρίζουμε περίφημα τη συζήτηση για το Πρόγραμμα Erasmus. Τέλος, θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπόνηση της Λευκής Βίβλου σας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σας ζητούμε να καλέσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια.

Το 2007 θα είναι η πεντηκοστή επέτειος από τη Συνθήκη της Ρώμης. Μήπως αυτό αποτελεί ευκαιρία αφενός για να δούμε να τίθεται σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και αφετέρου να κηρυχθεί το 2007 ευρωπαϊκό έτος σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να σταματήσουν επιτέλους οι διγλωσσίες και να μπορέσουμε να πούμε την αλήθεια για το τι κομίζει η Ευρώπη στην καθημερινότητα του κόσμου;

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν συζητάμε για το στρατηγικό πρόγραμμα της Επιτροπής, πρέπει και να αναρωτηθούμε ποιον ρόλο θα παίξει η ίδια η Επιτροπή στην εφαρμογή αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού. Ακριβώς με αυτό το ερώτημα θα ασχοληθώ.

Κύριε Barroso, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπατε και παρουσιάσατε γραπτά. Μία αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας; Ασφαλώς! Να ορίσουμε τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τη μετανάστευση; Ωραία! Μία κεντρική πρόκληση! Να βελτιώσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια; Όλοι συμφωνούν εδώ στο Σώμα! Να προωθήσουμε την τεχνολογία, να επενδύσουμε στις τεχνολογίες του μέλλοντος για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως ηπείρου που στηρίζεται στη γνώση; Σύμφωνοι! Να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια και να διευρύνουμε τον ρόλο της Ευρώπης ως προς τη διεθνή ασφάλεια; Σύμφωνοι! Θαυμάσια! Τέλεια! Θα ακούσουμε σήμερα πολλούς ομιλητές να λένε: «Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε! Έχει δίκιο ο κ. Barroso, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε!»

Όμως δεν μας έδωσαν ανάλογες δημοσιονομικές προοπτικές, δηλαδή τους απαραίτητους πόρους για να τα επιτύχουμε αυτά. Παζαρεύουμε με το Συμβούλιο για ένα δις παραπάνω ή λιγότερο – εδώ έχει δίκιο η κ. Grossetête. Η θαρραλέα προσέγγιση που προπαγανδίζατε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, μαζί με τους Επιτρόπους σας όταν παρουσιάσατε τις δημοσιονομικές προοπτικές σας, μειώθηκε κατά 200 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ζητήσατε 1 022 δισ. ευρώ για επτά χρόνια και το Συμβούλιο αποφάσισε 840 δισ. ευρώ.

Αναρωτιέμαι γιατί ο κ. Barroso δεν αντέδρασε στρατηγικά σε μια τόσο εσφαλμένη δημοσιονομική πολιτική. Είπατε εδώ στο Σώμα ότι θα αγωνιστείτε με αυτούς τους δημοσιονομικούς πόρους για αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Στη συνέχεια, είπατε στο Σώμα ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι επιτυχία. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά –και το καταλαβαίνω αυτό– γιατί δεν θα πάρετε περισσότερα χρήματα, τουλάχιστον αν δεν αγωνιστούμε λίγο παραπάνω γι’ αυτό, αφού εσείς, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να αντιμετωπίσετε και τη βλακεία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Γι’ αυτό, η κριτική μου δεν απευθύνεται τόσο προς εσάς και την Επιτροπή σας, αλλά προς την άλλη πλευρά.

Δεν πρόκειται να επιτύχουμε αυτούς τους στρατηγικούς στόχους όταν ορίζουμε τους στόχους, αλλά δεν διαθέτουμε στα εκτελεστικά θεσμικά όργανα τους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους. Αυτό είναι βέβαιο. Γι’ αυτό λέω ότι οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής είναι σωστοί, αλλά πρέπει να συζητήσετε το θέμα και με τα επιμέρους κράτη! Ως πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε κάθε επιμέρους περίπτωση, πρέπει εσείς και οι Επίτροποί σας να πείτε ότι δεν μπορούμε να διακηρύσσουμε ότι θα δώσουμε περισσότερες εξουσίες στην Europol, θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το έγκλημα πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο –παρεμπιπτόντως, ένα ευρωπαϊκό θέμα για το οποίο υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό συναίνεσης των πολιτών της Ευρώπης είναι η κοινή καταπολέμηση του εγκλήματος και η μεγαλύτερη εσωτερική ασφάλεια– και μετά το Συμβούλιο να κάνει περικοπή ύψους 7,8 δισ. ευρώ – και μάλιστα τρεις ημέρες πριν εγκρίνει το συμπληρωματικό πρόγραμμα για την Europol που φαίνεται τόσο καλό στις εφημερίδες.

Οι στρατηγικοί σας στόχοι είναι σωστοί. Όμως η Επιτροπή πρέπει να συγκρουστεί με εκείνους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, με εκείνους τους υπουργούς και τα υπουργικά συμβούλια που δεν είναι διατεθειμένα να πληρώσουν τη Δευτέρα το τίμημα των λόγων που εκφώνησαν την Κυριακή. Αυτό περιμένω από την Επιτροπή. Εσείς μπορείτε να περιμένετε από εμάς ότι θα υποστηρίξουμε τους στρατηγικούς σας στόχους –αυτοί που αναφέρατε είναι σωστοί– εμείς όμως περιμένουμε από εσάς να είστε στο πλευρό μας στον αγώνα που δίνουμε ως Κοινοβούλιο εναντίον των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να αποκτήσει λίγο περισσότερη αξιοπιστία η ευρωπαϊκή πολιτική.

Αν το συμφωνήσουμε αυτό μαζί για το 2007, τότε αυτή η χρονιά ασφαλώς θα είναι συναρπαστική και επιτυχημένη για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2007, αλλά αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να βρουν τα μέσα, το κουράγιο και το σθένος να υλοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες.

Έχουμε ενώπιόν μας ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον με έμφαση στη γνώση, στην επιχειρηματικότητα, στις θέσεις εργασίας και στην ενέργεια. Η Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2007 καταφέρνει να ενισχύσει πρακτικά τις προτάσεις του Hampton Court, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να καταστεί η Ευρώπη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, αν τα κράτη μέλη καταφέρουν να ξεπεράσουν τις κοινοτοπίες που λέγονται στο ετήσιο Εαρινό Συμβούλιο της Λισαβόνας. Είδα το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Ωραία λόγια από μια λιπόψυχη ηγεσία! Η Ευρώπη αξίζει κάτι καλύτερο. Αξίζει την κοινή ευθύνη για την οποία μίλησε ο κ. Barroso. Γι’ αυτό οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες χαιρετίζουν τη φιλοδοξία που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το εν λόγω έγγραφο δεσμεύεται να υλοποιήσει αυτά που οι προηγούμενες ετήσιες στρατηγικές πολιτικής απέτυχαν να υλοποιήσουν: πρακτικές προτάσεις για ευρωπαϊκή ανανέωση δημιουργώντας νόμιμες οδούς μετανάστευσης και ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα παροχής ασύλου –και το απαραίτητο επακόλουθο της καλύτερης διαχείρισης των συνόρων– ώστε να παρασχεθούν οι εργαζόμενοι και η ασφάλεια που χρειάζεται η Ευρώπη, επιταχύνοντας μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ολοκληρώνοντας την εσωτερική αγορά ενέργειας και αερίου, επενδύοντας σε τεχνολογίες καθαρού άνθρακα και εξισορροπώντας την ευελιξία και την κοινωνική προστασία με τις απαιτήσεις της αγοράς για ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Ένα πράγμα δεν έχει μάθει η Επιτροπή. Θέτει τη χρήση των πόρων και της περιβαλλοντικής προστασίας υπό τον τίτλο της αλληλεγγύης. Θα έπρεπε να τα θέτει υπό τον τίτλο της ευημερίας, διότι μέχρι να μάθουμε ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη του πρασίνου αποτελούν μέρος της ευημερίας και όχι της αλληλεγγύης, δεν θα έχουμε την ορθή προοπτική αυτών των θεμάτων. Αν προσθέσουμε σε αυτά και τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ και την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, το 2007 θα αποτελέσει ένα γόνιμο έτος για την Ευρώπη, ειδικά αν καταφέρουμε να θέσουμε στη σωστή πορεία και τη συνταγματική διαδικασία.

Εντούτοις, η επιτυχία εξαρτάται από έναν παράγοντα που ήταν απών μέχρι τώρα και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία πρόταση της Επιτροπής: την εθνική συμμετοχή των κρατών μελών στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ποιος θα εμπιστευθεί μια ηγεσία που άλλα λέει και άλλα κάνει, η οποία συμφωνεί στη χάραξη πολιτικών, αλλά στη συνέχεια υπαναχωρεί, ανατρέπει και αποδυναμώνει την εφαρμογή τους; Δεν αναφέρομαι μόνο στις επιθέσεις εναντίον των οδηγιών για τις υπηρεσίες και τις εξαγορές από τους υπέρμαχους του οικονομικού προστατευτισμού, αναφέρομαι σε μια γενική μυωπία που δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να δουν τη γενική εικόνα, στη μυωπία που ώθησε το Συμβούλιο να απορρίψει προτάσεις που ζητούσαν να κατονομαστούν οι χώρες με κακές επιδόσεις και να μην δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για τους τομείς προτεραιότητας της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης έναν από τους λόγους για τους οποίους η φιλοδοξία της περυσινής ετήσιας στρατηγικής πολιτικής να επιτευχθεί πρόοδος στα θέματα της Ντόχα, των στόχων της Λισαβόνας και του Συντάγματος ναυάγησε παταγωδώς.

Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι ηγέτες της Ευρώπης όταν θα συνεδριάσουν για το αυριανό Εαρινό Συμβούλιο. Είναι αναγκαίο για την Ευρώπη να δημιουργήσουν έναν συνασπισμό συνεκτικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητάμε πλέον για μια άλλη στρατηγική, μια άλλη Βίβλο και μια άλλη σειρά προτεραιοτήτων. Με τον ίδιο τρόπο που εμείς συζητήσαμε για τους άλλους, θα θέλαμε να τονίσουμε δύο ή τρία ζητήματα και, καταρχάς, τη συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά πως η επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο αυτήν τη στιγμή θα σήμαινε δραστικό περιορισμό των φιλοδοξιών μας και των προσδοκιών των πολιτών. Σας καλούμε λοιπόν να καταλήξετε σε μια συμφωνία και να εργασθείτε για αυτήν, όμως με τους δικούς μας όρους που θα πρέπει να είναι και δικοί σας. Θέλουμε μια συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές, όχι όμως με τους όρους του Συμβουλίου. Συζητήσεις σαν τη σημερινή θα παραμένουν άσκοπες, εάν δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία και μια ξεκάθαρη συμμαχία με την Επιτροπή.

Κατά δεύτερο λόγο, αναφερθήκατε σε ορισμένα ζητήματα και θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο: ένα είναι το ζήτημα της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας. Είπατε ότι οι προτεραιότητες θα είναι η συνθήκη του Σένγκεν, η καταστολή, τα σύνορα, ενώ, αν και στο κείμενο αναφέρεται, δεν είπατε τίποτα για ένα πρόβλημα, το οποίο αφορά ένα ζήτημα που είναι για εμάς πρωταρχικό, δηλαδή τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Στα κείμενά σας το στοιχείο αυτό υπάρχει, αλλά απουσιάζει από τις πράξεις και τις δηλώσεις σας! Το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι ικανή να πει ούτε μια λέξη για το ζήτημα των χιλίων νεκρών μεταξύ της Μαυριτανίας και των Κανάριων νήσων και για το γεγονός ότι η χώρα μου, η Ιταλία, έχει συνάψει μυστική συμφωνία με τη Λιβύη, άγνωστη σε εσάς και στο Κοινοβούλιο, η οποία είχε ως συνέπεια τον θάνατο πολλών ανθρώπων στην έρημο, καθιστά τη συζήτηση για την κοινή πολιτική μετανάστευσης άσκοπη. Για το ζήτημα αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε από την πλευρά σας κάτι που να μην είναι γενικόλογες θέσεις.

Κατά τρίτο λόγο, το ζήτημα της ενέργειας. Γνωρίζετε πως το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ζήτημα και ειδικότερα ότι, κατά την άποψή μας, δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε την πυρηνική ενέργεια με τις ανανεώσιμες πηγές, καθώς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γνωρίζουμε ότι στην ήπειρό μας υπάρχει πυρηνική ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτή είναι η ενέργεια του μέλλοντος για την Ευρώπη, καθώς, και αυτό δεν αποτελεί δευτερεύον στοιχείο, το ουράνιο πρέπει να το εισάγουμε ούτως ή άλλως, ενώ τον ήλιο και τον άνεμο όχι! Το στοιχείο αυτό, τουλάχιστον από άποψη προσέγγισης, είναι από μόνο του σημαντικό και δεν πρέπει να παραβλέπεται! Πρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από την πυρηνική ενέργεια και ότι η πυρηνική ενέργεια ανταποκρίνεται σήμερα σε ένα μόνο μέρος των αναγκών μας και δεν αποτελεί ασφαλώς επιλογή για το μέλλον.

Επίσης, όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό στη στρατηγική της Επιτροπής και αυτό είναι η σιωπή της στο ζήτημα των μεταφορών: το 70% της εξάρτησής μας από το πετρέλαιο αφορά τις μεταφορές και συμφωνώ ότι η βοήθεια του Κοινοβουλίου δεν ήταν επαρκής σε σχέση με την προοπτική εκσυγχρονισμού των μεταφορών· πιστεύω, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να μας βοηθήσει στο ζήτημα αυτό.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχει ακόμη μία προτεραιότητα που έχει αγνοηθεί: το ζήτημα των πόλεων. Οι πόλεις αποτελούν έναν χώρο όχι μόνο δοκιμής, αλλά και εφαρμογής της Ευρώπης, η οποία είναι σήμερα ανεπαρκής τόσο από άποψη χρηματοδοτικής υποστήριξης όσο και από την άποψη σημαντικών στρατηγικών. Θα ήταν ίσως καλύτερα να ξεκινήσουμε από τις πόλεις και όχι από τις μεγάλες υποδομές, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν εξάλλου από την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, το μεγάλο ερωτηματικό που θέτει η πολιτική ομάδα μου δεν έγκειται μόνο στις πολιτικές οι οποίες προβλέπονται συγκεκριμένα για το 2007, αλλά στις αμφιβολίες που μας δημιουργούνται αναφορικά με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση που δίδεται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνολικά.

Είναι απαράδεκτο να γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της θυελλώδους ανησυχίας και των διαμαρτυριών που έχουν ξεσηκώσει οι νέοι αντιλαϊκοί εργασιακοί νόμοι στη Γαλλία· τον τελευταίο χρόνο έχουμε γίνει συχνά μάρτυρες της αντίδρασης των πολιτών ενάντια σε διάφορες οδηγίες. Είναι απαράδεκτο όταν η Ένωση στρουθοκαμηλίζει δίνοντας συνέχεια σε πολιτικές που προωθούν όχι το όφελος των εργαζομένων αλλά των μεγάλων επιχειρήσεων.

Δίδεται συνέχεια στη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία φέρεται να κουβαλάει, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τους εργαζομένους, τον χαρακτηρισμό «αναθεωρημένη». Έχει μήπως αναθεωρηθεί ή αλλάξει η ουσία της από όταν αποφασίστηκε για πρώτη φορά; Ή έχει καταφέρει να προωθήσει την ανάπτυξη μιας ατζέντας κοινωνικής πολιτικής που θα αποβλέπει στη διασφάλιση των βασικών κοινωνικών προδιαγραφών, της ποιότητας στην απασχόληση και την επανασυμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι.

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, τα εργασιακά κεκτημένα δέχονται καθημερινά τα πυρά μιας καπιταλιστικής Ευρώπης. Ο χρόνος εργασίας επιμηκύνεται, οι μισθοί μειώνονται, οι συλλογικές συμβάσεις καταργούνται, η ανεργία και η εισοδηματική ανισότητα αυξάνονται και αποσαθρώνεται παντελώς το καθεστώς πρόνοιας με πρώτο θύμα τους νέους. Αυτούς από τους οποίους ζητάμε –κι αυτό είναι ειρωνεία– να οικοδομήσουν μια Ευρώπη που να έχει μέλλον.

Ταυτόχρονα, προωθούνται πολιτικές που καθιστούν, κατ’ ισχυρισμόν, πιο ομαλή την μετανάστευση. Πώς όμως γίνεται αυτό, όταν ο στόχος είναι και πάλι τα κριτήρια που τίθενται να διασφαλίζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης, όταν στο έδαφος της Ένωσης κρατούνται μετανάστες και άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας υπό συνθήκες φυλάκισης έχοντας διαπράξει ως μοναδικό αδίκημα την αναζήτηση μιας ανθρώπινης ζωής.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πρέπει να χρηματοδοτούν πολιτικές ενίσχυσης κλειστών συνόρων, απελάσεων και επαναπατρισμών αλλά να θεραπεύουν τα πραγματικά αίτια της μετανάστευσης, και να προωθούν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια μιας αμοιβαίας επωφελούς πολιτικής γειτονίας, μακριά από τη λογική των μεταρρυθμίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Παγκόσμιας Τράπεζας και έξω από τη λογική των στρατιωτικών επεμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (LV) Για να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των στόχων της Λισαβόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πραγματικότητας, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2007 πρέπει να είναι φιλόδοξο. Η δράση της Επιτροπής πρέπει να καλύψει όλα τα πεδία και παράλληλα πρέπει να επιλέξει ως προτεραιότητές της εκείνες τις πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές όχι μόνο σε έναν συγκεκριμένο τομέα αλλά και για τη συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα της Επιτροπής, η έναρξη του διαστημικού προγράμματος και η τακτική αξιολόγηση της στρατηγικής συμπεριλαμβάνονταν στα πλέον σημαντικά μέτρα που αναφέρονταν στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας για το 2007. Μολονότι δεν αμφισβητώ τη σημασία αυτών των μέτρων, πιστεύω ότι εξειδικευμένα μέτρα για την ώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών θα προσφέρουν ευρύτερη στήριξη στη διαδικασία της Λισαβόνας, αυτά τα μέτρα όμως δεν περιλήφθηκαν στον κατάλογο. Παρόλο που η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφανίζεται μεταξύ των καταγεγραμμένων προτεραιοτήτων, για αυτή την προτεραιότητα δεν γίνεται η παραμικρή νύξη στον κατάλογο των βασικών δράσεων. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτού του τομέα μπορεί να συμβάλει ταχύτερα από κάθε τι άλλο στην επίτευξη των στόχων της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Μολονότι η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών ήταν και παραμένει ένα από τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας στη Στρατηγική της Επιτροπής για το 2007, δεν αναφέρονται καθόλου εξειδικευμένα μέτρα για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Ελπίζουμε πως το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του τομέα των υπηρεσιών δεν συμπεριελήφθη στην πολιτική στρατηγικής της Επιτροπής για το 2006 δεν ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένης ενέργειας, αλλά αποτέλεσμα μιας αποτυχίας συντονισμού μεταξύ της καθορισθείσας στρατηγικής και επιχειρησιακών μέτρων.

Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες το 2007 θα διανοίξει τον δρόμο για νέες πρωτοβουλίες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τομείς που επισημάνθηκαν για την ελευθέρωση των υπηρεσιών. Η δημιουργία κέντρων παροχής ολικών υπηρεσιών θα αποτελέσει συγκεκριμένη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Το 2007 θα είναι αποφασιστικό έτος όσον αφορά τις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα κύρια κριτήρια βάσει του οποίου η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα κρίνει τη βιωσιμότητα και τις μελλοντικές προοπτικές το 2007 θα είναι τα απτά αποτελέσματα της δράσης που αναλαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Επιτροπής. Αυτή η αποσαφήνιση πρέπει, πάντως, να είναι ήδη προφανής στη θέσπιση προτεραιοτήτων και αποστολών, με τον καθορισμό των μέτρων που σχεδιάζονται για το 2007 όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του έργου που έχει ήδη ξεκινήσει αλλά και την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (DA) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή δεν τήρησε μια σαφή υπόσχεση να παρουσιάσει πλήρες ετήσιο πρόγραμμα, παρουσιάζοντας όλη την προτεινόμενη νομοθεσία και τις νομικές της βάσεις. Μέχρι τούδε, λάβαμε λεπτομέρειες μόνο για μια μικρή επιλογή των νόμων και κανονισμών που παρήγαγε η Επιτροπή. Δεν μας δόθηκαν ακριβείς πληροφορίες για τις νομικές βάσεις, συνεπώς δεν μπορούμε να δούμε αν η Επιτροπή προτείνει εθελούσιο συντονισμό ή δεσμευτικούς κανόνες. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στο σκοτάδι. Μήπως επιζητεί η Επιτροπή περισσότερη εξουσία, συγκεντρωτισμό και βυζαντινό λειτουργικό ή μήπως θέλει να εμπνεύσει τα κράτη μέλη να συνενώσουν δυνάμεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να ενθαρρύνουν τις χώρες να ανταγωνιστούν ενεργώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Η Ομάδα για την Ανεξαρτησία και τη Δημοκρατία επιζητεί μεγαλύτερη ελευθερία για τα κράτη μέλη και λιγότερη συγκεντρωτική εξουσία στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή πρέπει να είναι ανοιχτή στους ανθρώπους. Πείτε μας ποιος δίνει καλές συμβουλές στις 3 000 μυστικές ομάδες εργασίας σας. Ας δούμε τι κρύβεται πίσω από τις συμβουλές. Πείτε μας με ποιον τρόπο χρησιμοποιείτε τα λεφτά των φορολογούμενων. Δώστε στους ελεγκτές της ΕΕ, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλήρη πρόσβαση για τη διερεύνηση όλων των δαπανών. Ανεβάστε την αλληλογραφία σας στο Διαδίκτυο ώστε να μπορέσουμε να μελετήσουμε όλες τις προσεγγίσεις από τις οργανωμένες ομάδες πίεσης. Δείξτε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δώστε μας την ενημέρωση που ζητούμε, εκτός κι αν, κατ’ εξαίρεση, υπάρχει κάποιο αιτιολογημένο επιχείρημα για αποκλεισμό από τη δημόσια συζήτηση.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που αναφέρθηκε στον Μοντεσκιέ. Και εκείνος ήταν υπέρ της τριχοτόμησης των εξουσιών, αν και όχι με τρόπο που αντιστοιχεί πλήρως στο μείγμα των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών της Επιτροπής. Μου φαίνεται ότι ο Μακιαβέλι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης περισσότερο από τον Μοντεσκιέ όταν σχεδιάστηκαν οι εξουσίες της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, το 2005 θα μείνει ατυχώς στη μνήμη των Ευρωπαίων ως το έτος που η Συνταγματική Συνθήκη απορρίφθηκε σε δύο από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ. Αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση σε εμάς τους πολιτικούς, που δεν δίνουμε την πρέπουσα προσοχή στους πολίτες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε ακόμη να ενοποιηθεί μετά την τελευταία της διεύρυνση, που συμπεριέλαβε 10 νέα κράτη μέλη, και ωστόσο, ήδη προετοιμάζεται για τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας.

Το έτος 2007 θα είναι ένα έτος ευκαιριών σε ό,τι αφορά την επίτευξη μιας μεγαλύτερης ενοποίησης της Ευρώπης, που θα επιδεικνύει μεγαλύτερη αλληλεγγύη αν όντως τα παλαιά κράτη μέλη ανοιχτούν προς τα νέα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ελευθέρωση των αγορών εργασίας τους. Δυστυχώς, φαίνεται ότι υπάρχουν λίγες χώρες με το θάρρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, που γνωρίζουν εξ ιδίας πείρας, και δη πρόσφατης, πόσο δύσκολο είναι να είναι κάποιος πολίτης δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω κάθε μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι πλήρης ή καλύτερα να μην γίνεται καθόλου. Ελπίζω ότι λέγοντας αυτό εκφράζω επίσης τη βούληση του λαού των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας. Δεν είναι ακόμη υπερβολικά αργά να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή ενότητα εξασφαλίζοντας ότι θα έχει έναν προϋπολογισμό αντάξιο των φιλοδοξιών της.

Το 2006 επέστησε την προσοχή των Ευρωπαίων στο πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Αυτό θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία βελτίωσης των προοπτικών των γεωργών, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η καθολική διαδικασία της παγκοσμιοποίησης είναι κάτι το αναπόφευκτο. Η Ευρώπη πρέπει να τη θεωρήσει ως μια νέα πρόκληση και ως μια αναπτυξιακή ευκαιρία. Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μας μοντέλο και να μεριμνήσουμε για εκείνους τους συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοσυντηρηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE-DE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, όπως ήδη δήλωσαν άλλα μέλη της Ομάδας μας, που μίλησαν πριν από μένα, επικροτούμε τις ιδέες που αφορούν την πολιτική της Επιτροπής για το έτος 2007. Επικροτώ αμφότερα, και το διαδικαστικό σκέλος και το περιεχόμενό τους.

Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, χαίρομαι για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών του, θα έχει μεγαλύτερη εμπλοκή και ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπόνηση του ετήσιου προγράμματος για την πολιτική στρατηγικής και τη νομοθεσία. Ελπίζω ότι οι δυσκολίες που βιώσαμε την περασμένη χρονιά θα εξαλειφθούν φέτος.

Το περιεχόμενο του εγγράφου, που επίσης υπέβαλε η Επιτροπή, έχει υποστεί μια ουσιαστική αλλαγή σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραδόξως, μπορούμε να πούμε επίσης πως το γεγονός ότι το έγγραφο δεν εμπεριέχει δημοσιονομικές προδιαγραφές λόγω της απουσίας δημοσιονομικών προοπτικών είχε θετικό αποτέλεσμα σε αυτό, καθώς επέτρεψε καλύτερη επικέντρωση στους πολιτικούς στόχους και τα καθήκοντα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε αυτό το σχέδιο. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές περιπτώσεις νιώσαμε ότι η Ευρώπη δεν κινείται προς τα εμπρός αλλά όπισθεν και ότι δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, καταφέραμε να κάνουμε κάποια δειλά πρώτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, έχουμε όμως μεγάλο αριθμό ανολοκλήρωτων έργων. Ας τα δούμε, ένα προς ένα.

Ένα τέτοιο έργο είναι το Σύνταγμα, που πιστεύω ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αν θέλουμε να αποφύγουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γεμάτο ευρωσκεπτιστικές ομάδες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Σύνταγμα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πριν από την έναρξη των ευρωεκλογών.

Δεν έχουμε ούτε δημοσιονομικές προοπτικές. Συνεπώς, οι στόχοι που ορθώς διατυπώνονται σε αυτόν τον επταετή προϋπολογισμό δεν υφίστανται και δεν έχουν μια ισχυρή βάση επί του παρόντος. Κάναμε τα σωστά βήματα σε σχέση με αυτό, αλλά εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε επί του παρόντος ικανοποιημένοι με τον προϋπολογισμό.

Όταν συζητάμε για το 2007, συζητάμε και για τη διεύρυνση, αφού Ρουμανία και Βουλγαρία κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν καταστεί μέχρι τότε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αισθανόμαστε ότι οι εντάσεις που είχαν προκύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την τελευταία διεύρυνση δεν έχουν εκλείψει, λόγω της μείωσης της αλληλεγγύης, ας μπούμε στο 2007 κατά τρόπο που να αμβλύνουμε τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν στην πορεία της τελευταίας διεύρυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, σας ζητώ να εξετάσετε περισσότερο από όσο ήδη κάνετε στο έγγραφο που παρουσιάσατε πώς μπορείτε να μεταδώσετε καλύτερα στους πολίτες τα περιεχόμενα και τους στόχους που σωστά ορίσατε.

Κύριε Barroso, η ανταγωνιστικότητα είναι τόσο για εσάς όσο και για εμάς ένα σημαντικό ζήτημα. Παρ’ όλ’ αυτά, βλέπω πολλούς πολίτες που πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν τους αφορά, αλλά αφορά μόνο τη βιομηχανία και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως αν δεν ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ούτε το κοινωνικό σύστημα στην Ευρώπη, ούτε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.

Παρόμοια ισχύουν για την παιδεία. Η παιδεία δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει μόνο μια ελίτ. Η παιδεία πρέπει να φθάσει σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, αν θέλουμε να επιτύχουμε έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρώπης, δηλαδή να εμποδίσουμε τον αποκλεισμό ανθρώπων ή ομάδων. Η παιδεία είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική αν λάβουμε υπόψη πως είμαστε εκ των πραγμάτων μία ήπειρος που δέχεται μετανάστες. Είναι πολύ σημαντικό για την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων πολιτών να αναπτύξουμε ανάλογα τον τομέα της παιδείας.

Όσο για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που αναφέρατε, και αυτό μπορεί ουσιαστικά να χρηματοδοτηθεί μόνον εάν αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, έτσι ώστε να μην είμαστε υποχρεωμένοι να καταφεύγουμε πολύ συχνά στο εν λόγω ταμείο.

Ένα άλλο σημείο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ επειδή το τονίζετε πάρα πολύ στο έγγραφό σας, είναι η ενεργειακή πολιτική. Δεν θέλω να προεξοφλήσω αυτά που θα πουν οι συνάδελφοι μετά από εμένα, αλλά ένα ουσιαστικό θέμα που θίξατε είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Χαίρομαι πολύ που βρεθήκατε πρόσφατα στη Μόσχα και –από όσο άκουσα– η επίσκεψή σας ήταν επιτυχημένη, αν και ίσως από ορισμένες απόψεις, η Ρωσία πρέπει να λάβει ακόμα αποφάσεις, ιδίως σχετικά με τον ενεργειακό χάρτη.

Τέλος, άκουσα επίσης ότι θεωρείτε πως πρέπει να συζητήσουμε και για την πυρηνική ενέργεια. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πολύ διότι σύντομα θα ακούσουμε τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την ενέργεια. Μολονότι αντιμετωπίζω με σκεπτικισμό την πυρηνική ενέργεια, πρέπει να μιλήσουμε και γι’ αυτήν και για τους κινδύνους που ενέχει. Ειδικά αυτές τις ημέρες, συζητάμε και σε σχέση με το Ιράν για το θέμα της διάδοσης, και περισσότερη πυρηνική ενέργεια σημαίνει και περισσότερους κινδύνους, αν δεν φροντίσουμε, από κοινού και σε πολυμερές επίπεδο, να ελαχιστοποιήσουμε κατά το δυνατόν τους κινδύνους αυτούς.

Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ειπωθούν περισσότερα ειδικά για το θέμα αυτό, τόσο από την πλευρά σας όσο και στην Πράσινη Βίβλο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για την ανάπτυξη υποδομών, γιατί χωρίς περισσότερες υποδομές –ειδικά σε σχέση με τους αγωγούς, αλλά και σε άλλους τομείς– δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προσφέρουμε στην Ευρώπη ενεργειακή ασφάλεια, αλλά ούτε και την ανάλογη ώθηση ως προς τις νέες τεχνολογίες. Σας προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου και σας εύχομαι ακόμα περισσότερη δύναμη και θάρρος ώστε να εφαρμόσετε αυτές τις αποφάσεις.

Αναφέρατε τον Μοντεσκιέ και κάποιος άλλος ήθελε τον Μακιαβέλι. Εγώ σας εύχομαι τη σοφία ενός Μοντεσκιέ, αλλά και τη δύναμη και την πανουργία ενός Μακιαβέλι, για να επιβάλετε το πρόγραμμά σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ρήση του Μοντεσκιέ που ανέφερε ο Πρόεδρος Barroso με ώθησε να αναζητήσω στην ετήσια στρατηγική πολιτικής μια ένδειξη που να υποδεικνύει τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή με το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Μια στρατηγική πολιτικής που δεν αντιμετωπίζει το βασικό πολιτικό εμπόδιο για την Ένωση θα πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά. Χωρίς Σύνταγμα, η Ένωση δεν θα καταφέρει να αποκτήσει την ικανότητα να ενεργήσει έτσι ώστε να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες που τρέφει η Επιτροπή γι’ αυτήν. Η κοινή γνώμη θα παραμείνει επιφυλακτική για το ευρωπαϊκό σχέδιο και, χωρίς την υποστήριξη της κοινής γνώμης, η Επιτροπή δεν θα έχει την απαραίτητη επιρροή μέσα στο Συμβούλιο.

Η κλασική λειτουργία της Επιτροπής θα ήταν να μεσολαβήσει για να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις αντίπαλες πλευρές μιας κρίσης. Ελπίζω ότι ο κ. Barroso, όταν θα μιλήσει στο κοινοβουλευτικό φόρουμ στις 9 Μαΐου, θα είναι σε θέση να χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της Επιτροπής για την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση. Όσο και αν εκτιμούμε το Σχέδιο Δ, ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μέσω της δράσης θα είναι να διασώσουμε το Σύνταγμα. Ίσως τώρα είναι ώρα για το Σχέδιο Β.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, είναι σίγουρο ότι οι προθέσεις του κ. Barroso είναι αγνές. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα μπορέσετε να τις υλοποιήσετε διότι ακριβώς σας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει τρόπος και ούτε η πολιτική σας είναι μια πολιτική που θα ανθίσει την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, Ευρωπαίος πολίτης που να είναι φέτος οικονομικά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι. Τα εργοστάσια φεύγουν από την Ευρώπη και πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Η τσάντα της γυναίκας σας είναι γαλλικής μάρκας αλλά φτιάχνεται στο Μαρόκο. Το δικό σας δερμάτινο έχει ευρωπαϊκή φίρμα, αλλά φτιάχνεται στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει αύξηση της ανεργίας. Σημαίνει αύξηση των απολύσεων. Σημαίνει ότι θα γίνουμε όλοι όμηροι των βιομηχάνων, οι οποίοι επιβάλλουν πολιτικές σαν αυτή της Γαλλίας. Μια πολιτική την οποία εσείς δεν την αποκρούσατε. Σημαίνει λοιπόν χειρότερη ζωή. Σημαίνει αύξηση της ακρίβειας. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχετε μέσα στη σκέψη σας δεν μπορεί να είναι δημιουργικό αν δεν ξεφύγουμε από τις αγκυλώσεις των δεικτών του Μάαστριχτ. Αν δεν γίνει αναθεώρηση του Μάαστριχτ η Ευρώπη θα εξελιχθεί σε μία φτωχή γειτονιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (PT) Μου αρέσουν τα πορτογαλικά και οι Πορτογάλοι.

(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας δώσω μία ξεκάθαρη συμβουλή μέσα από την καρδιά μου. Η ιστορία σάς προσφέρει από τον Μάιο του 2007, που προφανώς θα έχουμε πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου, άλλη μία ιστορική ευκαιρία για το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Ναι, πρόκειται για το σχέδιο Β του κ. Duff και για πολλά άλλα ακόμα. Θα έχετε άλλη μία ευκαιρία να συναρμολογήσετε αυτό το ευρωπαϊκό πράγμα που έχουμε μπροστά μας ώστε να έχει νόημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Μπορεί να καταφέρετε να το σηκώσετε και να περάσετε μαζί με αυτό στην ιστορία, αλλά μπορεί και να αποτύχετε εντελώς. Σας παρακαλώ, όμως, να εξετάσετε τώρα τι θα ειπωθεί στη συζήτηση για το θέμα του Συντάγματος και τη θέση της ΕΕ. Προσπαθήστε να βγείτε από τα παλιά πρότυπα σκέψης που μας οδήγησαν σε όλα αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε τον μεγάλο ωκεανό! Σκεφτείτε λίγο σαν τον Βάσκο ντα Γκάμα –και δεν μιλάω μόνο για την Chindia– και μετά συναρμολογήστε το προκειμένου να μπορέσουμε να επωφεληθούμε πραγματικά από αυτήν την ιστορική ευκαιρία, που θα παρουσιαστεί ξανά, πριν ξεφουσκώσει απλά ή εκραγεί προς τα μέσα το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Είμαι περίεργος να δω τι θα μπορείτε να μας πείτε μετά τον Μάιο του 2007. Θα πρέπει να μας πείτε τώρα ότι θα έχετε τότε κάτι να πείτε, γιατί διαφορετικά θα πρόκειται για το παλιό κόλπο που σίγουρα θα καταλήξει σε αποτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν μίλησα για τη στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής στα τέλη του περασμένου έτους, σχολίασα το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία αίσθηση προτεραιοτήτων σε αυτή τη στρατηγική. Έχουμε 62 προτεραιότητες σε αυτό το εξαιρετικό νέο έγγραφο. Βλέπω επίσης ότι έχουμε προχωρήσει από το «ανέβασμα ταχύτητας» στην «ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της δράσης». Δεν είμαι βέβαιος αν η κ. Wallström είναι ακόμα εδώ και δεν γνωρίζω αν εκείνη είναι υπεύθυνη για την επινόηση αυτών των υπέροχων φράσεων, αλλά χρειαζόμαστε μια πολύ πιο δομημένη και πρακτική προσέγγιση στρατηγικής από την Επιτροπή από ό,τι αυτές οι έξυπνες λέξεις.

Διαβάζω επίσης εδώ, κύριε Barroso, ότι πρόκειται να «επιταχύνετε την υλοποίηση των στόχων σας μέχρι να φθάσει τους απαιτούμενους ρυθμούς». Ειλικρινά, αυτό σημαίνει ότι επί του παρόντος τα πράγματα προχωρούν με αργό ρυθμό. Θέλουμε μια απογείωση από την Επιτροπή, όχι απλώς να κινείται με μια μέτρια και σταθερή ταχύτητα. Το πρόβλημα με τη στρατηγική σας δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη νέων ιδεών ή νέων πρωτοβουλιών, αλλά ότι δεν έχουμε πραγματικά αποτελέσματα των πολιτικών ώστε να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη που τόσο επιθυμείτε. Σε ποιο σημείο αυτού του εγγράφου δίνεται η αίσθηση ότι αφιερώνετε πραγματικούς πόρους και δίνετε προτεραιότητες ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς; Υπάρχει μια μικρή παράγραφος εδώ που αναφέρει ότι θα εξορθολογίσετε την κανονιστική προσέγγιση. Πολύ ωραία, πού βρίσκεται όμως αυτό στις δράσεις προτεραιότητάς σας;

Χρησιμοποιήσατε μια ωραία φράση –και σας επικροτώ γι’ αυτό– αναφέροντας ότι θα αγκαλιάσετε τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία δράση προτεραιότητας, Πρόεδρε Barroso, που να αναφέρει τις μικρές επιχειρήσεις. Συνεπώς, είναι θετικό το γεγονός ότι διεξάγουμε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά χρειαζόμαστε υλικό καλύτερης ποιότητας. Χρειαζόμαστε υλικό που θα εστιάζει πολύ περισσότερο σε μια πραγματική στρατηγική και στην αξιοποίηση των πόρων, παρά σε αυτές τις έξυπνες λέξεις που φαίνεται ότι σας υποδεικνύει η κ. Wallström. Θέλουμε κάτι που να δείχνει πραγματικά ότι θέτετε προτεραιότητες για την υλοποίηση των πραγματικών θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να καταστεί η εσωτερική αγορά καλύτερη και όχι απλώς ότι αναπτύσσετε ένα ολόκληρο σύνολο προτεραιοτήτων χωρίς κόστος που φαίνονται καλές στο χαρτί, αλλά για τις οποίες δεν υπάρχει η παραμικρή ιδέα σχετικά με το αν θα είναι πραγματικά αποτελεσματικές στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω σήμερα να επικεντρωθώ σε μερικές από τις προτεραιότητες της Ευρώπης για το 2007 υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Μπορούμε τώρα να πούμε ότι η διεύρυνση του 2004 αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη, από πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής άποψης και από την άποψη της ασφάλειας, είμαι δε βέβαιος ότι το 2007 η επιτυχία θα συνεχιστεί. Το 2007 αναμένεται να ενταχθούν στην ευρωζώνη τα πρώτα από τα νέα κράτη μέλη. Σε σχέση με αυτό, θέλω να παρωθήσω την Επιτροπή να επιδείξει ενεργό στάση βοηθώντας αυτές τις χώρες να προετοιμαστούν για την άφιξη του ευρώ και να παρακολουθεί αυστηρά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της εισαγωγής του ευρώ, τα λεγόμενα κριτήρια του Μάαστριχτ. Είμαι πεπεισμένος ότι η εκπλήρωση των κριτηρίων είτε του Μάαστριχτ είτε του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι καίρια για τη διαφύλαξη της πολιτικής, χρηματοοικονομικής και κοινοτικής αξιοπιστίας του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

Το 2007, τα νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα αποτελέσουν επίσης τμήμα του διευρυμένου χώρου Σένγκεν. Η κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών, που θα επιτρέψει μια πραγματική ελευθερία κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία της κάθε μορφής εγκληματικότητας, παράνομης μετανάστευσης και ούτω καθεξής. Η καταπολέμηση του εγκλήματος και της βίας στην Ευρώπη, μαζί με την έναρξη της δεύτερης γενιάς του συστήματος Σένγκεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελέσουν τμήμα των σαφών και πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για το 2007.

Τέλος, το 2007 πρέπει επίσης να είναι η χρονιά της επόμενης διεύρυνσης, με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ένωση. Σε σχέση με αυτό, θέλω να καλέσω την Επιτροπή να βοηθήσει αυτές τις δύο χώρες να προετοιμαστούν για την ένταξη και να διασφαλίσει ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης από πάσης απόψεως. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία πρέπει να είναι το ίδιο κατάλληλα προπαρασκευασμένες για την ένταξη όπως ήταν οι 10 υποψήφιες προς ένταξη χώρες το 2004. Πιστεύω ότι αυτό είναι άκρως σημαντικό για την αξιοπιστία των μελλοντικών διευρύνσεων και αν θέλουμε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να αποδεχθεί αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ανακοινώνω στους συναδέλφους ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει και συνεπώς ζήτησε να επισπεύσει την παρέμβασή του για να απαντήσει και να προβεί σε ορισμένες διευκρινίσεις. Του δίνω τον λόγο και αμέσως μετά την παρέμβασή του θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (PT) Δυστυχώς, πρέπει να αποχωρήσω σε λίγο, αφού έχω μια επίσημη συνάντηση με τις βελγικές αρχές. Δεν ανέμενα να κρατήσει η συνεδρίαση τόσο αργά όσο κράτησε, συνεπεία του πρώτου μέρους των εργασιών του Σώματος πριν από την έναρξη της συζήτησης αυτού του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Όπως κι αν έλθουν τα πράγματα, η Επιτροπή θα είναι παρούσα μέχρι το τέλος της συζήτησης. Θα δύναμαι και τότε να απαντήσω ορισμένες από τις ερωτήσεις.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τα σχόλια, που στην πλειονότητά τους ήταν υπέρ του προγράμματός μας. Υπάρχει βεβαίως το βασικό ερώτημα για τις δημοσιονομικές προοπτικές, που θα το συζητήσω σε λίγο. Γενικά, πάντως, θεωρώ πως δύναμαι να πω ότι οι στόχοι της Επιτροπής για το 2007 έγιναν θετικά δεκτοί.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Watson ρώτησε γιατί θέτουμε τους στόχους που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος στην κατηγορία της αλληλεγγύης και όχι εκείνη της ευημερίας. Βέβαια, μπορούσαν και έπρεπε να υπαχθούν στην κατηγορία της ευημερίας, τους βάλαμε όμως στην κατηγορία της αλληλεγγύης για να αναδείξουμε την τεράστια σημασία τους, δεδομένου ότι ο όρος «αλληλεγγύη» αναφέρεται στην αλληλεγγύη προς τις νεότερες γενιές. Ο αγώνας για ένα καθαρό περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη έχει άμεση σχέση με το μέλλον μας συνολικά. Αυτό μας οδήγησε στο να θέσουμε τα περιβαλλοντικά θέματα κάτω στο κεφάλαιο της αλληλεγγύης, από πλευράς παρουσίασης.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η κ. Frassoni είπε ότι ουδέποτε διατυπώσαμε τη γνώμη μας για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και της τραγωδίας πολλών Αφρικανών που χάνονται στη Μεσόγειο. Λυπούμαι, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπήρξε μια σειρά από ξεκάθαρες κοινοτικές θέσεις επί του θέματος, που τις εξέφρασε ο κ. Frattini, και η αλήθεια είναι ότι αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε μια κοινή προσέγγιση, όπου αυτό είναι δυνατόν, μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά.

Η κ. Frassoni ρώτησε επίσης για την απουσία οιασδήποτε αναφοράς στη μεταφορά στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. Συγνώμη, αλλά η Πράσινη Βίβλος λέει ότι προτείναμε τις ακόλουθες πιθανές δράσεις στα κράτη μέλη, και διαβάζω, από τη σελίδα 11 του αγγλικού κειμένου:

(EN) «Μείζων προσπάθεια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, και ιδίως για την ταχεία βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης».

(PT) Αυτό βέβαια δεν είναι παρά μια Πράσινη Βίβλος, για λόγους διαβούλευσης, η γενική κατεύθυνση πάντως υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση, θεωρούμε ότι ο τομέας των μεταφορών είναι καίριας σημασίας. Ας μην αμφιβάλει κανείς για αυτό.

Ένα από τα αξιότιμα μέλη του ΕΚ αναφέρθηκε στο άνοιγμα των αγορών εργασίας στην Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή το υποστηρίζει αυτό. Στηριζόμενα στην έκθεσή μας, αρκετά κράτη μέλη –όχι μόνο αυτά που αναφέρθηκαν, δηλαδή η Πορτογαλία και η Ισπανία, αλλά και η Φινλανδία και η ολλανδική κυβέρνηση– ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν την ελευθέρωση των αγορών εργασίας τους στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν. Αυτό, επιπλέον, ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Σουηδία. Υποθέτω ότι και άλλοι επίσης εξετάζουν το ενδεχόμενο διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην ΕΕ.

Ο κ. Swoboda ρώτησε με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να εξηγηθεί καλύτερα στους συμπολίτες μας, ή με άλλα λόγια, τι μπορούμε να κάνουμε για να εξηγήσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης, που αποτελεί λίαν σημαντικό θέμα. Αυτό είναι ευκολότερο για ορισμένα θέματα σε σύγκριση με κάποια άλλα. Σήμερα, μάλιστα, ανακοινώσαμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο, τη «μαύρη λίστα» αεροπορικής ασφάλειας, που είναι το πρώτο νομοθετικό κείμενο που εγκρίνει η σημερινή Επιτροπή με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο τα πλεονεκτήματα της δράσης σε κοινοτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα στους πολίτες. Σε θέματα όπως αυτό, χρειάζεται να κάνουμε το παραπάνω βήμα να παράσχουμε εξηγήσεις και να επιχειρηματολογήσουμε για την άποψή μας. Αυτό είναι πράγματι δουλειά της Επιτροπής, θέλω όμως να μου επιτραπεί να προσθέσω ότι όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για αυτό: είναι κάτι που αποτελεί επίσης ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αξιότιμων μελών του ΕΚ, των εθνικών κοινοβουλίων, όλων όσων νοιάζονται ολόψυχα για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και εκείνων που νιώθουν την ανάγκη να εξηγήσουμε την προστιθέμενη αξία που κομίζει η Ευρώπη.

Στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, κύριε Swoboda, η θέση μας είναι πολύ σαφής: σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας. Πρόκειται για ένα λίαν επίμαχο ζήτημα στην Ευρώπη· υπάρχουν κράτη μέλη που είναι υπέρ και άλλα που είναι κατά. Σε ό,τι με αφορά, ο τρόπος για να κινηθούμε προς τα εμπρός είναι να μην αποφύγουμε τη συζήτηση. Ο κ. Swoboda ανέφερε τη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θέλω να σας πω ότι, παρά τον πλούτο της Ρωσίας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ρωσίας στο μέλλον είναι η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ένα θέμα που δεν πρέπει να αποφύγουμε· πρόκειται για ένα θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη και το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά. Η Επιτροπή δεν συντάσσεται με κάποια πλευρά στη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό που προωθούμε είναι η αρχή του να βρει κάθε κράτος μέλος μορφές μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ενέργειας στο «μείγμα» των ενεργειακών του πηγών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας.

Ο κ. Duff και άλλοι ήγειραν το ζήτημα του Συντάγματος. Δεν είναι αυτό το θέμα που συζητούμε σήμερα εδώ, θέλω όμως να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή παραμένει αφοσιωμένη στις αρχές και τις αξίες που κατοχυρώνονται στο σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης και εργαζόμαστε επί του θέματος. Σκεφτόμαστε να παρουσιάσουμε μερικές ιδέες για το μέλλον της ευρωπαϊκής συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Ευελπιστούμε αυτές οι ιδέες να αποτελέσουν ουσιαστική συμβολή. Παρόλο που η Συνταγματική Συνθήκη, όπως δείχνει και η ονομασία της, είναι μια διακυβερνητική Συνθήκη, η Επιτροπή δεσμεύεται να τιμήσει τις υποχρεώσεις της και, συνεπώς, θα κομίσει τη δική της συμβολή σε αυτή την περίοδο στοχασμού.

Δεν γνωρίζω αν θα είναι μια συμβολή αντάξια των εξερευνήσεων του Βάσκο ντα Γκάμα από την άποψη της φιλοδοξίας, όπως υπέδειξε ο κ. Martin, σε κάθε όμως περίπτωση θα είναι η δική μας συμβολή. Εν πάση περιπτώσει, χάρηκα που σήμερα άκουσα να γίνεται αναφορά στους Μοντεσκιέ, Μακιαβέλι και Βάσκο ντα Γκάμα στη συζήτησή μας, κάτι που δείχνει ότι το επίπεδο της συζήτησης στο Κοινοβούλιο ανεβαίνει συνεχώς.

(EN) Και τώρα θα κάνω ορισμένα σχόλια στα αγγλικά – πάντα μιλώ στα αγγλικά όταν μιλώ για χρήματα! Το συνήθισα κατά τη διάρκεια της βρετανικής Προεδρίας. Συνεπώς, τώρα ορισμένες παρατηρήσεις στα αγγλικά για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Εκτιμώ ότι χθες επετεύχθη πραγματική πρόοδος ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Με βάση τα συμβιβαστικά κείμενα που υπέβαλε η Επιτροπή, διεξήχθη χθες το απόγευμα ένας τρίτος τριμερής διάλογος με την αυστριακή Προεδρία, τη διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου και την Επιτροπή. Εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα της συνάντησής μας ήταν κατά μεγάλο βαθμό θετικό. Όσον αφορά τη διοργανική συμφωνία καθαυτή, υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας για την προσθήκη ενός νέου Τρίτου Μέρους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Με την επιφύλαξη τελικών τεχνικών ελέγχων, συμφωνήθηκαν κείμενα για σημαντικά θέματα όπως οι δημοσιονομικές προοπτικές, η πιστοποίηση από τα κράτη μέλη και η ρήτρα αναθεώρησης. Και όταν λέω «συμφωνήθηκαν», εννοώ συμφωνήθηκαν μεταξύ των αντιπροσωπειών. Πρόκειται για συμφωνίες ad referendum, με επιφύλαξη. Όλα αυτά τα σημεία θεωρήθηκαν βασικά στοιχεία στα διάφορα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα τρία θεσμικά όργανα κατάφεραν να επιτύχουν συναίνεση για τα θέματα αυτά και είμαι υπερήφανος για τη συμβολή της Επιτροπής σε αυτή τη συμφωνία.

Όσον αφορά τους αριθμούς, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντάλλαξαν τις απόψεις και τις αξιολογήσεις τους με βάση τα ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει ακόμα μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους αριθμούς που προτείνει το Κοινοβούλιο και σε εκείνους που προτείνει το Συμβούλιο. Θέλω να είμαι σαφής ως προς αυτό. Η Επιτροπή υποστηρίζει την πιο φιλόδοξη συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί. Η ερώτηση στην πραγματικότητα είναι η εξής: πόσο μακριά προτίθεται να φτάσει το Συμβούλιο; Συνεπώς, απευθύνω έκκληση να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός το συντομότερο δυνατόν. Αν δεν υπάρξει συμβιβασμός, αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τα νέα κράτη μέλη και εκείνα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που χρειάζονται πραγματικά την αλληλεγγύη μας για την ανάπτυξή τους.

Η λύση θα μπορούσε να είναι να βρεθεί το κατάλληλο μίγμα τριών στοιχείων: ευελιξία, τρόποι κινητοποίησης των πόρων στους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας και, τέλος, τα γενικά ανώτατα όρια.

Υπάρχει φως στην άκρη της σήραγγας! Έχει προγραμματιστεί ένας τελευταίος τριμερής διάλογος για τις 4 ή 5 Απριλίου 2006 στο Στρασβούργο. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτή τη συνάντηση. Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ενεργό της ρόλο στην αναζήτηση της πιο φιλόδοξης θέσης, αλλά, τελικά, χρειαζόμαστε φιλοδοξία με συμφωνία. Ως εκ τούτου, εγκρίνω τη φιλοδοξία αλλά με ρεαλισμό και ευθύνη, προσπαθώντας να ληφθούν υπόψη όλα τα θεσμικά όργανα.

Γνωρίζω ότι η αυστριακή Προεδρία προσπαθεί ενεργά να επιτύχει συμφωνία με όλα τα κράτη μέλη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στις συναντήσεις που είχα με τους αρχηγούς κυβερνήσεων –και αυτή την εβδομάδα είχα πολλές– τους κάλεσα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, να δεχθούν μια αύξηση των συνολικών δαπανών. Αναφέρθηκα, ειδικά, στην ανάγκη για παιδεία και πολιτισμό: στα προγράμματα Erasmus και συμμετοχής του πολίτη. Τουλάχιστον σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να καταβάλουμε πραγματική προσπάθεια και η πρόοδος είναι δυνατή. Ας εργαστούμε για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας και στη συνέχεια, αν έχουμε καλές προθέσεις, μιας καλής στρατηγικής και καλών πολιτικών. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε επίσης καλά μέσα όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία διεξαγωγής μιας συζήτησης για τη στρατηγική. Το 2007 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση περί στρατηγικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να προταθούν επιλογές στο Σώμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν εξήγησε τις επιλογές που διανοίγονται στην Επιτροπή, έστω και αν η πολιτική είναι η τέχνη της επιλογής.

Καταρχάς είναι το συνταγματικό ζήτημα. Πιστεύει, άραγε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Σύνταγμα θα εγκριθεί το 2007 και διαθέτει μήπως τις ευκαιρίες και τις μεθόδους που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του πράγματος;

Δεύτερον, είναι το σημαντικό ζήτημα της απασχόλησης. Αποτελούν, άραγε, την απάντηση στην ανεργία η οικονομική μεγέθυνση και η προσφυγή στην οικονομική ελευθερία και στην ελεύθερη κυκλοφορία της εργασίας; Αν όχι, γιατί να μην επιστρέψουμε στον Colbert και στον οικονομικό προστατευτισμό, που κάποτε αποκαλείτο οικονομικός πατριωτισμός;

Τρίτον, το θέμα της Στρατηγικής της Λισαβόνας είναι ένα καίριο πρόβλημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα περιορίστηκε σε ρητορικά σχήματα, καθώς, αφενός, υποστηρίζουμε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, και, αφετέρου, όταν αποφασίζουμε για τον προϋπολογισμό και τις περικοπές του προϋπολογισμού, οι πρώτες περικοπές γίνονται στην επιστημονική έρευνα και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα να καταστήσει την Ευρώπη χώρο καινοτομίας και παγκόσμιο εταίρο, για να το κάνει όμως αυτό χρειάζεται μια στρατηγική.

Αποτελεί πεποίθησή μου ότι η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήταν καλή ιδέα αν όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λάμβαναν σοβαρά υπόψη τους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, διάβασα και τις 15 ζοφερές σελίδες αυτού του εγγράφου και εκτιμώ ότι πρόκειται για μια έκθεση του παρελθόντος και όχι ένα έγγραφο του μέλλοντος. Η φράση που μου έρχεται στο μυαλό μου θυμίζει την παρατήρηση που γράφει συχνά ένας δάσκαλος στην εργασία ενός μαθητή: «μπορείς και καλύτερα». Πράγματι, αν όνειρό σου είναι να αλλάξεις τη γνώμη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να «μπορείς και καλύτερα».

Μας σερβίρουν όρους όπως «στρατηγικοί στόχοι», «στρατηγική πολιτικής», «νέες κατευθυντήριες γραμμές», «αποτελεσματικές επικοινωνίες» και «πραγματικοί διάλογοι». Μας υπόσχονται ότι θα δαπανηθούν περισσότερα χρήματα σε περιφερειακά ταμεία, ταμεία συνοχής, κοινωνικά ταμεία, παγκοσμιοποιημένα ταμεία, ταμεία αλιείας, κλπ. – όλα αυτά για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση των πολιτών. Πού είναι όμως οι λέξεις «ελευθερία», «επιλογή» και «το άτομο»; Έρχεται στο μυαλό το έργο 1984 του Τζόρτζ Όργουελ – μπορεί να έκανε λάθος στο έτος, αλλά μας περιμένει στη γωνία. Τότε θα υπάρχει μόνο «έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος» του ατόμου.

Με δεδομένα τα δημοψηφίσματα για την ΕΕ, ή ακόμα και τις εκλογές, τα πραγματικά αισθήματα των πολιτών θα δείξουν ότι οι περισσότεροι θέλουν να πουν «όχι» σε αυτόν τον γραφειοκρατικό εφιάλτη.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που ο Πρόεδρος Barroso έλαβε κλήση από τις βελγικές αρχές. Είμαι βέβαιος ότι αν παρκάρει το αυτοκίνητο του πιο προσεκτικά στο μέλλον θα μπορεί να μένει μέχρι το τέλος των συζητήσεών μας, αλλά χωρίς αμφιβολία το μήνυμα θα του δοθεί.

Χαιρετίζω τον τίτλο αυτού του εγγράφου: «ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της δράσης». Ορισμένες φορές μπορεί κανείς να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μέσω της δράσης και άλλες φορές μέσω της μη δράσης. Κάποιες φορές αυτό επιτυγχάνεται με την παραίτηση από τη δράση, με ρήτρες λήξης ισχύος, με αναθεωρήσεις και πάντα με τον έλεγχο των ψιλών γραμμάτων των προτάσεων. Δεν κάνουμε τίποτα για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των εκλογέων μας όταν ασχολούμεθα με ανόητες ιστορίες, όπως αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο την τρέχουσα εβδομάδα για τα εκκλησιαστικά όργανα και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της οδηγίας ΑΗΗΕ να απαγορεύσει τις επισκευές και την κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων λόγω της περιεκτικότητάς τους σε μόλυβδο. Αυτό είναι παράλογο και ελπίζω ότι, αν υπάρχει κίνδυνος να συμβεί αυτό, θα γίνει ένα γρήγορο τηλεφώνημα από το Βατικανό που θα λέει ότι η Βασιλική του Αγίου Πέτρου δεν θα ανεχθεί αυτές τις ανοησίες. Εντούτοις, αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Εκτιμώ ότι θα πρέπει να επανασυνδεθούμε με τα μέλη των εκλογικών περιφερειών μας, θα πρέπει να μετατοπίσουμε αυτόν τον σκοπό της ευρωπαϊκής μας προσπάθειας και θα πρέπει να τον μεταδώσουμε στο κοινό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, για παράδειγμα, με την προσεχή συζήτηση για την ενέργεια, δείχνοντας ότι εργαζόμαστε μαζί με αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να προκύψουν.

Αναφέρθηκε ο Μοντεσκιέ. Όπως έγραψε ο Δουμάς, «όλοι για έναν και ένας για όλους»: χρειαζόμαστε το ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, το οποίο θα μπορέσει να αντισταθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κτυπηθεί ένα από τα κράτη μέλη μας. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για το θέμα της υγείας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι επιτελείται το συλλογικό έργο για τις προετοιμασίες σχετικά με την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πανδημίας γρίπης. Πρέπει να ασχοληθούμε με την αυστριακή πρόταση για ένα πλαίσιο για τον διαβήτη, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ψυχική υγεία. Η κ. Wallström θα συμφωνήσει μαζί μου ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να πείσουμε το κοινό ότι μπορούμε να κάνουμε σωστό έργο για τα ζητήματα των χημικών και της ρύπανσης, για την οικολογική σήμανση και για όλα αυτά τα πράγματα που ενδιαφέρουν το κοινό. Θα θεωρήσουν ότι προστίθεται αξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισαν πρόσφατα ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις ψήφους στα δημοψηφίσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Με βάση την εμπειρία της δικής μου χώρας σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, ένα μόνο πράγμα μπορώ να πω με σιγουριά: είναι αδύνατον να εφαρμοστούν οικονομικά και πολιτικά προγράμματα, εκτός αν υπάρξει μεταρρύθμιση των σημερινών θεσμικών οργάνων. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κηρύσσει ως στόχο της την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, δεν αλλάζει τις δικές της δομές, δεν αναδιοργανώνει το έργο των θεσμικών της οργάνων, που τελικά δημιουργούν αυτά τα περίπλοκα κείμενα. Αυτά τα πράγματα είναι, πολύ απλά, ακατανόητα και ασύμβατα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πρόσφατα, ήλθε για επίσκεψη μια αντιπροσωπεία λιθουανών πανεπιστημιακών. Περιόδευσαν σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις ελπίζοντας να αντλήσουν πληροφορίες για το έργο μιας Γενικής Διεύθυνσης. Παντού τους παρείχαν την ίδια ενημέρωση. Ο δε Επίτροπος που προσήλθε ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών είπε μάλιστα ότι δεν χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους οι πόροι που διατίθενται για τις δημόσιες σχέσεις και τις ενημερωτικές εκστρατείες. Αλλά όλο το έργο επαναλαμβάνεται. Οι λιθουανοί πανεπιστημιακοί ένιωσαν μεγάλη έκπληξη. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι με τη μεταρρύθμιση του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδεικνύει μια κάποια πρωτοβουλία και στοχεύει στη μεταρρύθμιση του έργου του, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Ανέκαθεν με λυπούσε το γεγονός ότι δεν αντλούμε διδάγματα από την εμπειρία των νέων κρατών μελών. Εμείς, οι νέες χώρες, πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει καταρχάς να μεταρρυθμίσουμε τους θεσμούς μας. Ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη δομή διακυβέρνησής της το συντομότερο δυνατόν.

 
  
  

IΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις.

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στην πραγματικότητα παίζω τον «καλό» σε αντίθεση με τον «κακό» όπως ο Malcolm Harbour. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική είναι αρκετά καλή. Η Επιτροπή την προτείνει σε μια πολύ επίκαιρη εποχή, στην οποία επικρατεί μια ατμόσφαιρα εθνικισμού και προστατευτισμού. Μάλιστα, σε αντίθεση με πολλές από τις στρατηγικές που μας εκθέσατε στο παρελθόν, κύριε Barroso –θα τις χαρακτήριζα ως «όχι έργα μόνο λόγια»– αυτή περιλαμβάνει αρκετή δράση.

Εντούτοις, συμφωνώ με τον κ. Harbour ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να βρείτε ένα άλλο όνομα. Ονομάζετε αυτό το έγγραφο –όχι απαραίτητα πολύ εύστοχα– «ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της δράσης». Ίσως θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός διαφημιστικού γραφείου πριν επινοήσετε την επόμενη ονομασία. Είναι δύσκολο να γίνει, αλλά έτσι δεν πρόκειται να επιτευχθεί.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι συμφωνώ με την εστίαση στην επικοινωνία. Κυρία Wallström, εσείς ασφαλώς διαδραματίζετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δεν έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα, δεν έχουμε έλλειμμα πληροφοριών –μάλλον το αντίθετο– έχουμε, όμως, επικοινωνιακό έλλειμμα. Το έγγραφο που υποβάλατε για την ευρωπαϊκή επικοινωνία είναι αρκετά καλό. Έχουμε μεγάλα προβλήματα: ο John Bowis μιλούσε για τα εκκλησιαστικά όργανα μόλις πριν λίγο και ασφαλώς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για καθαρές ανοησίες. Ωστόσο, όταν σημαντικές εφημερίδες όπως η Independent έχουν στο πρωτοσέλιδό τους τίτλους όπως «Η ΕΕ σας υποχρεώνει να ανακυκλώσετε τους δονητές σας», τότε έχουμε πρόβλημα. Επρόκειτο για μια οδηγία για τις ηλεκτρικές συσκευές: όταν οι πολίτες επιστρέφουν μια συσκευή σε ένα κατάστημα, αυτή πρέπει να ανακυκλωθεί. Ωστόσο, πρέπει πραγματικά να απαλλαγούμε από τέτοιου είδους επικοινωνία.

Η τελευταία παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι η ΕΕ πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως εξιλαστήριο θύμα. Καθετί που είναι κακό προέρχεται από την ΕΕ, καθετί που είναι καλό προέρχεται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, σας προτρέπω, κυρία Wallström, να εστιάσετε περισσότερο στην επικοινωνία για το Σύνταγμα. Πρόκειται για ένα καλό Σύνταγμα· το χρειαζόμαστε. Κρατήστε το ζωντανό μέχρι την άνοιξη του 2007 και ας δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποβάλουμε αυτό το έγγραφο και την ετήσια στρατηγική πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ακούσουμε τα σχόλια και τις ιδέες σας για τη βελτίωσή του. Συνεπώς, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Ακούσαμε ήδη πολλές παρατηρήσεις που θα βελτίωναν το έγγραφό μας. Το ίδιο ισχύει για τη συζήτηση που είχα με τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Αυτή η συζήτηση θα μας προσφέρει πολλά, καθώς μπορούμε να διεξαγάγουμε μια πραγματικά πολιτική συζήτηση για τις προτεραιότητές μας, την ισορροπία που θέλουμε να επιτύχουμε και τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε.

Νομίζω ότι επιστρέφουμε στο γεγονός ότι θέλουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα και θέλουμε να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Αυτοί είναι βασικοί και ουσιώδεις όροι για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιον τίτλο και αν επιλέξουμε, θα προκύψει κάποιο γλωσσολογικό ή άλλο πρόβλημα σχετικά με αυτόν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε κάτι με το οποίο θα συμφωνούν όλοι. Εντούτοις, ο στόχος μας είναι, μέσω της επίδειξης καλών αποτελεσμάτων και της εκπλήρωσης των δεσμεύσεών μας, να καταφέρουμε επίσης να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Αν συμμετάσχουμε σε μια δημοκρατική συζήτηση και σε έναν διάλογο με τους πολίτες, θα είναι επίσης πιο εύκολο να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε τη συνταγματική μεταρρύθμιση προκειμένου να επιτύχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε: πρέπει να συνδεθούμε με τους πολίτες με δημοκρατικό τρόπο.

Με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω σε όλους τους πολίτες στο ΗΒ ότι οι αυλοί των εκκλησιαστικών οργάνων δεν υπάγονται στην οδηγία για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Μπορείτε να γεμίσετε όλες τις εκκλησίες σας με όσους μολύβδινους αυλούς θέλετε. Η Επιτροπή δεν θα παρέμβει σε αυτό. Βεβαιωθείτε μόνο ότι που και που οι καημένοι οι πολίτες στο ΗΒ μαθαίνουν την αλήθεια, καθώς σπάνια τους παρέχεται σωστή πληροφόρηση. Μπορείτε να μείνετε απολύτως ήσυχοι ότι η οδηγία δεν καλύπτει τους αυλούς των εκκλησιαστικών οργάνων.

Ελπίζω επίσης να ανοίξουμε τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για το κοινό. Η φινλανδική Προεδρία προετοιμάζεται τώρα να υλοποιήσει αυτή την ιδέα, η οποία σίγουρα θα βοηθήσει να τεθεί τέλος στο παιχνίδι των ευθυνών. Αν οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν αυτά που κάνουν οι υπουργοί τους στο Συμβούλιο –τις θέσεις που υιοθετούν και τις δηλώσεις που κάνουν, αν και όταν παρίστανται– αυτό θα συμβάλει στον τερματισμό του παιχνιδιού των ευθυνών. Συνεργαζόμενοι, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είναι. Ίσως μπορούμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας σημειώσαμε πρόοδο, διότι αυτό αποτελεί και δικό σας μέλημα. Οπωσδήποτε στο πλαίσιο της φινλανδικής Προεδρίας, στη διάρκεια της οποίας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο.

Σας ευχαριστώ για όλα τα σοφά σχόλια σχετικά με την ετήσια στρατηγική πολιτικής. Σίγουρα, θα λάβω υπόψη όλα τα σχόλιά σας και θα τα διαβιβάσω σε όλους τους υπόλοιπους Επιτρόπους.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου