Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 22. marec 2006 - Bruselj Pregledana izdaja

15. Enominutni govori o zadevah političnega pomena
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca gli interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Me levanto hoy aquí para poner de manifiesto una gran tragedia humanitaria que se está produciendo en este momento.

Desde el primero de enero de este año, más de mil inmigrantes africanos han llegado a las aguas del archipiélago canario, pero hay otros tantos que se han ahogado en la travesía desde Mauritania a las islas Canarias. Es una verdadera sangría humana.

El Gobierno español y el Gobierno de Mauritania han comenzado a colaborar, pero espero que la Unión Europea, y concretamente la Comisión y el Consejo, adopten pronto medidas que ayuden a resolver esta gran tragedia humana.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE). – Transeuropinių tinklų plėtojimas ir įgyvendinimas yra bemaž pagrindinis ir neatsiejamas ramstis siekiant tikslų, pateiktų Europos Komisijos 2001 m. Baltojoje knygoje, bei įgyvendinant Lisabonos strategiją. Tačiau transeuropinių tinklų projektai buvo vertinami tik tuo atveju, jeigu jie būtų tinkamai suprojektuoti, finansuojami bei įgyvendinti. Turint omenyje Europos Vadovų Tarybos gruodžio mėn. pasiūlymą dėl finansinės perspektyvos 2007-2013 metų laikotarpiui, darosi aišku, kad vertinant projektus bus akivaizdžiai susiduriama su finansiniais sunkumais. Todėl manau, kad Europos Sąjunga galėtų labiau prisidėti prie įgyvendinimo skatindama tokias priemones: lankstesnį požiūrį į struktūrinių bei sanglaudos fondų panaudojimą finansuojant transeuropinius tinklus, ,,Galileo“ programos finansavimą iš mokslinių tyrimų biudžeto eilutės. Taip pat būtina prioretizuoti projektus, suteikiant pirmenybę tokiems projektams, kaip pvz.: geležinkelių srityje jau yra labiausiai pažengę šiai dienai bei sieną kertantys vadinamieji geležinkelių koridoriai.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Os problemas causados aos agricultores portugueses pelo péssimo ano agrícola por causa das condições de extrema seca no ano passado, foram agravados pela rescisão unilateral por parte do Governo de medidas agro-ambientais contratadas em 2005 com os agricultores e co-financiadas pela União Europeia em 85%. Esta situação é igualmente um exemplo das consequências da aplicação dos critérios irracionais do Pacto de Estabilidade, que leva a cortes orçamentais cegos para manter o controlo do défice, independentemente dos problemas económicos e sociais que provoca, impedindo, inclusivamente, a utilização de fundos comunitários que faltaram no orçamento português, como referiu o Governo, para os 15% da comparticipação nacional.

Assim, uma das questões que se coloca é saber quando se vai pôr cobro a estes critérios irracionais do Pacto de Estabilidade e a outra é saber se a Comissão tem alguma solução para este problema para minorar a situação dos agricultores portugueses.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, Britain currently enjoys a tax derogation on red diesel that applies to leisure boating. That derogation expires in December 2006. If the derogation is not extended, the price of fuel for motorboats could treble. If this happens there will be an inevitable decline in leisure boating. The Exchequer will receive less tax revenue, not more, and economic damage will be done to local communities. The continuation of the derogation is a matter between the Council and the Commission, but tax policy should be the sole prerogative of sovereign national governments.

All British MEPs should lobby the Minister responsible to ensure that the derogation continues. They should also join the campaign to save the derogation started by Motorboat Monthly magazine. I will be pleased to supply them with details of how to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (NI). – Panie Przewodniczący! Już trzeci raz podczas pracy w tej kadencji Parlamentu na sesji plenarnej zabieram głos przeciwko dyskryminacji katolików, tym razem z powodu zablokowania odbioru interaktywnego Radia Maryja przez internet, które dla nas posłów o chrześcijańskim światopoglądzie jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji. Nasza działalność, podobnie jak elektorat, związana jest z tymi mediami, dlatego przez blokadę odbioru stacji jesteśmy od dwóch miesięcy pozbawieni kontaktu z naszymi wyborcami.

Wszelkie prośby i monity do służb informatycznych i telekomunikacyjnych nie przyniosły rezultatu, dlatego zmuszona jestem zabrać głos na forum Parlamentu powołując się na artykuł 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zaistniała sytuacja wydaje się być jaskrawym zaprzeczeniem zawartych tam zasad. Mamy nadzieję, że korzystanie z wolności w Parlamencie Europejskim zostanie nam zagwarantowane podobnie jak innym mniejszościom.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Mr President, I would like to express my concern about the conditions in which the Russian authorities keep their prisoners. Contrary to law, Mikhail Khodorkovsky of the Yukos Company has been sent 7000 kilometres away from his family. His lawyer travelled to the Siberian detention camp – it took six hours by plane, thirteen hours by train and a couple of hours by car – to prepare an appeal to the Court of Human Rights in Strasbourg. She was allowed to meet her client only after 6.00 p.m. After several evening meetings, Mr Khodorkovsky was suddenly transferred to a special isolation cell. He is still there today. The apparent reason was to prevent him from completing his appeal to the Court in Strasbourg. I invite my colleagues to react to these arbitrary actions by the Russian authorities, who blatantly defy their own laws.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Minskis vahistati pühapäeval kaks noort eestlast, mitteametlikku valimisvaatlejat. "Ärge tulge Minskisse oma oranži revolutsiooni tegema," öeldi neile. Valgevene valimised ei olnud seekord veel vabad. Olen veendunud, et sel nädalavahetusel toimuvad Ukrainas demokraatlikud, õiglased ja vabad valimised. Ise äsja Kiievis käinuna võin seda kinnitada.

Moldova, Ukraina ja Valgevene – Eesti elab kaasa nendele riikidele, sest me ei ole unustanud oma minevikku.

Sel nädalal leinab Eesti inimest, kelleta meie naasmine Euroopasse oleks olnud oluliselt raskem. Järelehüüded nimetavad president Lennart Merit suureks eestlaseks. Ta valiti aasta eurooplaseks juba viis aastat enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Lennart Meri kulutas kogu oma jõu võitlusele väikeeuroopaliku mõtlemise vastu.

Euroopa Liit ei tohi käituda kitsarinnaliselt ega lühinägelikult. Ta peab toetama kõiki riike, kes katsuvad vabaneda mineviku taagast ning liituda demokraatliku Euroopaga.

Me peame selgelt kinnitama, et Kopenhaageni kolme kriteeriumi täitmine annab ka endise N-liidu vasallriikidele võimaluse saada Euroopa Liidu liikmesriigiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Artėjant sprendimui dėl euro zonos plėtros, euro įvedimo kriterijai vis labiau politizuojami. Europos Centrinio banko vadovas pareiškė, kad kriterijus būtina tenkinti ne tik vertinimo laikotarpiu, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje. Pastaraisiais metais vienam iš Mastrichto kriterijų – infliacijos didėjimui – įtakos turi energetinių išteklių brangimas – išorinis veiksnys, nepriklausantis nuo šalies ekonominio valdymo. Labai sudėtinga išlaikyti aukštus ekonominio augino tempus ir žemą infliaciją. Be to, nustatinėjant infliacijos kriterijų reiktų taip pat atsižvelgti į atsitiktinį kai kurių prekių atpigimą mažiausią infliaciją turinčioje Suomijoje ir Olandijoje, tobulinti kriterijų nustatymo būdus. Lietuvoje infliacija gali labai nežymiai viršyti numatomą kriterijaus dydį. Šešerius metus ji buvo žymiai žemesnė už Mastrichto reikalavimus, tačiau taip sparčiai kylančios ekonomikos sąlygomis išlaikyti žemas kainas realiai sudėtinga. Po nesėkmingų referendumų dėl Konstitucinės sutarties, neturint bendros užsienio ir energetikos politikos, bent išplėskime euro zoną ir suteikime Europos Sąjungai naują vystymosi impulsą.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esclusione dal gruppo IND-DEM della delegazione polacca e della Lega Nord è uno scandalo, avvenuto con una procedura illegale dalla A alla Z, di stampo sovietico.

Vi è una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo da parte dell'allora presidente dell'ufficio di presidenza dell'IND-DEM, l'on. Piotrowski. Vogliamo sapere dal Presidente quando sarà data una risposta ufficiale a questo reclamo.

Siamo pronti a ricorrere alla Corte di giustizia europea e nel frattempo coloro che con procedura sovietica ci hanno esclusi da questo gruppo con una defenestrazione, che ricorda appunto il comunismo, sono indagati alla Corte dei conti per pasticci fatti nell'uso dei fondi, pasticci ai quali noi e gli amici e colleghi della delegazione polacca ci siamo sempre opposti in nome dei principi di trasparenza. Fate chiarezza su questa questione, che fa vergogna al Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Europos Parlamentas laukė praėjusį sekmadienį turėjusių įvykti Baltarusijos prezidento rinkimų. Tiesa, rinkiminė kampanija beveik nepaliko vilčių, kad rinkimai bus demokratiški, laisvi ir sąžiningi, nes kampanija vyko gąsdinimų, opozicijos vadovų suėmimų, nepriklausomos spaudos slopinimo atmosferoje. Už visa tai atsakingas A. Lukašenkos režimas, tačiau kai kas dar tikėjosi, kad bent jau rinkimai bus sąžiningi. Deja, vietoj rinkimų matėme tik rinkimų farsą – suklastotus rinkimus, kokie buvo organizuojami 4-ajame ar 6-ajame dešimtmetyje Rytų Europoje, taip ir sovietų okupuotoje Lietuvoje. ESBO stebėtojų misijos išvados tai patvirtina, tačiau ,,džinsinė revoliucija“ nesibaigia. Apie 600 jaunų žmonių ir praėjusią naktį praleido palapinėse ,,Oktiabrskoje“ aikštėje Minske, nebodami 10 laipsnių šalčio. Vakar juos aplankė 11 ES valstybių ambasadoriai tuo išreikšdami Europos Sąjungos solidarumą. Pirmininke, mes turime reikalauti, kad Baltarusijoje prezidento rinkimai būtų surengti iš naujo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Cieszymy się ze zdecydowanego postępu w negocjacjach z Radą nad nową perspektywą finansową. Wynik wczorajszego trialogu to jednak dopiero pierwszy krok do porozumienia i to krok czyniony w połowie prezydencji austriackiej. Trzeba było aż trzech miesięcy, by Rada podjęła rozmowy. Tymczasem za dziewięć miesięcy wygasa porozumienie międzyinstytucjonalne, rozpoczyna się nowy okres programowania, Unia poszerzy się o dwa nowe kraje, a my ciągle nie wiemy, jakim budżetem będziemy dysponować i ku jakiej Unii dążymy.

Nie mamy czasu na ciągnące się miesiącami negocjacje, tym bardziej, że obywatele Unii nie rozumieją, dlaczego tak trudno jest osiągnąć porozumienie, jeśli z założenia przyświeca nam wszystkim ten sam cel, jakim jest równomierny rozwój korzystny dla wszystkich krajów Unii. Tymczasem czas działa na niekorzyść postępu, opóźnienia we wdrażaniu nowych programów to w efekcie niezrealizowane inwestycje, to niewykorzystane szanse i z tego będą nas obywatele zjednoczonej Europy rozliczać. Pod każdym względem nie stać nas na to, by zmarnować kolejne tygodnie. Kompromis musi być osiągnięty jak najszybciej.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, next week in Cyprus is the commemoration day for those who lost their lives in the 1955 popular uprising against British colonial rule. Hundreds of civilians, including women and children, were killed or executed by the British Army during the four-year freedom struggle which ended in 1959, after Britain was forced to grant Cyprus a form of independence. Today, Cyprus and Britain, in a spirit of forgiveness and reconciliation, are friends and partners though membership of the EU, and they cooperate closely in trying to achieve peace and prosperity.

Unfortunately, however, this relationship is at risk of being poisoned because of the continued presence of British troops in Cyprus. About ten thousand British soldiers are stationed in an area amounting to approximately four per cent of the territory of the island, known as sovereign British bases. Many thousands of Cypriot civilians live in these areas in which the acquis communautaire, strangely, does not apply. Their human rights are being profoundly violated by Britain.

I appeal to my British colleagues to understand the feelings and respect the rights of the Cypriot people and to exert pressure on their Government to return this territory of the British bases back to its rightful owners: the people of Cyprus.

I know this is a sore point, but I hope you will agree with me that it is totally unacceptable for Britain, an EU Member State, to occupy part of another EU Member State, Cyprus.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (NI). – Panie Przewodniczący! Unia Europejska zaangażowała swój autorytet po stronie banku UniCredito Italiano w sporze z rządem polskim. Unia nie bierze pod uwagę klasycznej rzymskiej zasady Pacta sunt servanda - umów się dotrzymuje, a bank UniCredito umów nie dotrzymał. Unia nie bierze pod uwagę, że w wyniku działań banku nastąpi monopolizacja usług na rynku polskim. W sumie urzędnicy Unii Europejskiej dbają o interes i korzyść banku UniCredito Italiano.

Czy tą postawą urzędnicy Unii chcą dowieść, że teza o obronie konsumentów, przedsiębiorców i konkurencyjności przez instytucje europejskie jest frazesem? A naprawdę liczy się wyłącznie korzyść wielkiego kapitału. Na taki dyktat my polscy posłowie nie wyrażamy zgody.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Tisztelt Elnök Úr! Az új tagállamokat sújtó újabb diszkriminációról szeretnék szót ejteni. Az Európai Parlament strasbourgi ülésszaka mindig komoly megpróbáltatást jelent az Európai Parlament képviselőinek. Sok képviselő Frankfurton keresztül tudja csak Strasbourgot megközelíteni. Ez egy két és fél órás fárasztó buszutat jelent.

Az eddigi kényelmetlenségek mellé most egy újabb társul. A frankfurti repülőtéren újabban az új tagállamok légitársaságaival utazóknak kétszer kell átesniük a biztonsági ellenőrzésen, míg másoknak csak egyszer. Érdekes helyzet az, hogy az Afganisztánba utazóknak csak egy biztonsági ellenőrzésen kell keresztülmenniük, míg az új tagállamokbeli uniós fővárosokba: Tallinba, Rigába, Vilniuszba, Varsóba, Prágába, Pozsonyba, Budapestre, Ljubljanába utazóknak kettőn is.

Ez újabb nyílt diszkrimináció a tagállamok légitársaságai és az odautazók ellen, hiszen ez növeli a légitársaságok költségét. Kérem a német képviselőket, segítsenek, hogy szűnjön meg az új tagállamok diszkriminációja.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – Arvoisa puhemies, haluaisin puuttua kahteen asiaan hyvin lyhyesti. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat meille eurooppalaisille erittäin tärkeitä, me haluamme vaalia niitä ja pitää niistä huolta. Jäsen Tunne Kelam nosti jo aikaisemmin esiin Venäjän ihmisoikeustilanteen ja erityisesti Mihail Hodorovskin kohtelun. Me emme voi hyväksyä sitä, jos me Euroopan unionissa todellakin puolustamme ihmisoikeuksia. Meidän pitää puuttua niin Hodorovskin tapaukseen kuin Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

Toinen demokratiaan liittyvä kysymys on se, että meidän on Euroopan unionissa tiedettävä tarkkaan, mihin eurooppalaisten veronmaksajien eurot käytetään. Me emme voi olla tukemassa terroristijärjestöjä, esimerkiksi Hamasia, joka on tällä hetkellä noussut valtaan Palestiinan autonomia-alueella, vaan meidän on edistettävä demokratiaa ja sanouduttava selkeästi irti terroristijärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistoiminnasta ja lopetettava rahoitus terroristijärjestöille.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – Mr President, pursuant to the implementation of the Nitrates Directive, the agricultural sector in my constituency, as elsewhere, is being subjected to extensive capital expenditure for the purpose of radically increasing slurry storage capacity. To assist, a UK Government scheme of grant aid was announced, with applications possible until the end of this month. Then, unilaterally, the same department announced earlier this month that the scheme was closing, because the amount designated – a mere GBP 45 million – was already over-subscribed.

Farmers who in good faith were working to the stipulated deadline are quite clearly disadvantaged. The justification for the aid, namely the necessity to undertake excessively expensive work, still exists. The assistance, however, has now been withdrawn. This is as unfair as the GBP 45 million was patently inadequate. I therefore use this forum tonight to call on the UK Government to release sufficient funds to enable this essential work to be done, otherwise the implementation of the Nitrates Directive will be impossible.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – Mr President, on 19 February 2006, a small group of young Maltese members of Moviment Graffitti organised a peaceful protest in favour of peace and against war. They wanted to show their disapproval of the presence in Maltese ports of five NATO warships by simply displaying banners saying ‘Peace not War’ and ‘Warships Kill’. The police authorities stopped these activists from showing these banners – a small and legitimate peaceful protest – on Pinto Wharf and on the Grand Harbour bastions.

Furthermore, the activists were allegedly told that such demonstrations would not be allowed in the future. This attitude is unacceptable and breaches the fundamental right of freedom of expression. This is why I have asked the Commission to come up with an opinion on this case. We should show full solidarity with these young people and urge them to continue exercising their right to express their opinions in a peaceful manner.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov