Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0053/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0053/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0113

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

16. Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0053/2006) της κ. Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (2005/2162(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL), εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, «Θα φας όταν θα γίνεις ανταγωνιστικός» είναι το σλόγκαν μιας αφίσας με ένα αποστεωμένο παιδί από την Αφρική στο βάθος. Η φράση είναι δηλωτική, αλλά φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερεκτιμά πραγματικά την αποτελεσματικότητα του εμπορίου στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Η υπό συζήτηση έκθεση είναι ακρωτηριασμένη, καθώς το σχέδιο προέβλεπε ορισμένα σημεία που έθεταν υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης στην οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών. Αρκετές οικονομετρικές μελέτες, μια έκθεση του Christian Aid και η μελέτη «Winners and losers» της Sandra Polanski που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, απέδειξαν ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως οι αφρικανικές χώρες νοτίως της Σαχάρας θα ζούσαν σήμερα υπό καλύτερες συνθήκες εάν δεν είχαμε θεσπίσει μέσα ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης.

Η μελέτη της Polanski, η οποία αναλύει τους νικητές και τους ηττημένους των ελευθερώσεων που ξεκίνησαν με τον γύρο της Ντόχα, επιβεβαιώνει στοιχεία που είχαν δημοσιεύσει ήδη η ΔΗΕΕΑ και το ΠΑΗΕ και καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα: οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι πιθανώς οι ηττημένες, καθώς δεν διαθέτουν τις γεωργικές και βιομηχανικές δυνατότητες για να ανταγωνισθούν τις πλούσιες χώρες, ενώ νικητές θα είναι οι πλούσιες αυτές χώρες: οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, η Ιαπωνία, αλλά και η Κίνα.

Το ελεύθερο εμπόριο θα επιφέρει μέτρια οφέλη σε γενικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κόστος προσαρμογής που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χώρες για να εφαρμόσουν τη διαδικασία ελευθέρωσης που προωθούν οι βιομηχανικές χώρες, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη.

Δεν είμαστε κατά του εμπορίου. Το άνοιγμα των αγορών μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο στην καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά όπως και τα υπόλοιπα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει καταρχάς να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να μπορέσουν οι χώρες να ανταποκριθούν στις εσωτερικές τους ανάγκες ενισχύοντας την παραγωγική τους ικανότητα με βασικό κριτήριο τους εσωτερικούς στόχους διατροφικής αυτάρκειας και εν συνεχεία να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τους περιορισμούς της προσφοράς παρέχοντας επαρκείς πόρους, οι οποίοι σήμερα απουσιάζουν από τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να εργασθούμε πάνω σε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο που απαιτούν οι διαρθρωτικές προσαρμογές και, κατά τρίτο λόγο, πρέπει να περιορίσουμε το άνοιγμα της αγοράς θεσπίζοντας μηχανισμούς για την αναστολή της διαδικασίας ελευθέρωσης, όταν καθίσταται αναγκαίο, παρέχοντας τη δυνατότητα στις χώρες ΑΚΕ να προστατεύσουν τις αναπτυσσόμενες και στρατηγικές τους βιομηχανίες. Το κριτήριο αυτό το εφαρμόσαμε εξάλλου και εμείς οι ίδιοι τον περασμένο αιώνα, ενώ ορισμένοι επιχειρούν να το επαναφέρουν και σήμερα.

Οι αρχές αυτές εμφανίζονται κατά κάποιον τρόπο στην έκθεση, καθώς αποτελούν αιτήματα που διατυπώνουν οι χώρες ΑΚΕ. Οι αρχές μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης μας επιβάλλουν να λαμβάνουμε υπόψη τα αιτήματα των συνομιλητών μας, ιδίως όταν είναι αιτιολογημένα και υποστηρίζονται από την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και στις χώρες ΑΚΕ. Προπαντός δε γιατί οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, βασίζονται στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, την οποία –το υπογραμμίζω– έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ίδια αρχή της εταιρικής σχέσης, δεν έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε συμφωνίες. Πιστεύω πως οι ίδιες οι χώρες είναι εκείνες που πρέπει να το πράξουν με δική τους πρωτοβουλία και ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι το αίτημα προς την Επιτροπή να μελετήσει αμέσως πιθανές εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου οι χώρες ΑΚΕ να μπορούν να επιλέξουν εάν θα υπογράψουν ή όχι αυτές τις συμφωνίες μετά από αξιολόγηση των προοπτικών. Η αμοιβαιότητα βάσει της οποίας ζητάμε την εφαρμογή των ελευθερώσεων, σημαίνει εφαρμογή ίσων αρχών σε εταίρους που δεν είναι ίσοι ούτε οικονομικά ούτε αναπτυξιακά. Αυτό δεν οδηγεί ούτε σε ισότητα ούτε σε δημοκρατία.

Η προσέγγιση της ανάπτυξης μόνο με όρους αύξησης του ΑΕγχΠ μιας χώρας είναι πολύ περιοριστική. Η ανάπτυξη είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά όταν στην έκθεση ζητάμε από την Επιτροπή να προστατεύσει από την ελευθέρωση τους τομείς του νερού, της υγείας και της εκπαίδευσης, μιλάμε ουσιαστικά για δικαιώματα που πρέπει να διασφαλίζονται, όπως όταν παραπέμπουμε στη δήλωση του Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με την οποία η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ έχει το δικαίωμα να θεσπίζει κριτήρια ανάπτυξης για την αξιολόγηση της διεξαγωγής και της έκβασης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, ζητώντας την ενσωμάτωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως η αξιοπρεπής εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση και η ισότητα των φύλων.

Πρόκειται για τα ίδια δικαιώματα για τα οποία δώσαμε μάχη στην Ευρώπη και για τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαγράψει αυτές τις αρχές. Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και πρέπει να ανταποκριθούμε στους στόχους που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Μέλος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Morgantini, κυρίες και κύριοι, θέλω εκ μέρους της Επιτροπής να συγχαρώ την Επιτροπή Ανάπτυξης και ειδικότερα την Πρόεδρό της, την κ. Morgantini, για αυτή την έκθεση, που θέτει την ανάπτυξη στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, τις ΣΟΕΣ. Όλοι συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη αποτελεί πράγματι το σημείο εκκίνησης, το ζωτικό θέμα και την προτεραιότητα για τη δράση μας. Θα συνεχίσουμε, βέβαια, να επιμένουμε σε αυτό καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά την εφαρμογή σε εύθετο χρόνο των ΣΟΕΣ.

Πρώτον, χαίρομαι ιδιαίτερα που οι γνώμες μας συμπίπτουν σε πάρα πολλά σημεία, όπως είναι η σημασία του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ, ο στόχος της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης, ο ρόλος των επενδύσεων και η διαφοροποίηση των εξαγωγών. Βρίσκω σε αυτή την έκθεση απόψεις που και εγώ ο ίδιος προώθησα συχνά στους εταίρους μας, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο ως προς αυτό.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη και αυτό συνεπάγεται επίσης μια ευέλικτη προσέγγιση που παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές αδυναμίες των ενδιαφερόμενων χωρών, τις οποίες επιχειρούμε να ενισχύσουμε. Αυτή η προσέγγιση εκδηλώνεται, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο η ελευθέρωση του εμπορίου περιορίζεται προς όφελος των χωρών ΑΚΕ, στην ευελιξία σε σχέση με το άνοιγμα των αγορών τους, στην έκταση που καλύπτουμε τα προϊόντα τους και στους αναγκαίους μηχανισμούς διασφάλισης. Όλα αυτά αποτελούν αρχές που αναφέρονταν ρητά στις διαπραγματευτικές μας θέσεις από την πρώτη μέρα και που ο ίδιος ο Επίτροπος κ. Mandelson επιβεβαίωσε επανειλημμένα.

Ωστόσο, παρατήρησα επίσης ότι σε ορισμένα λεπτά θέματα η έκθεση εκφράζει αμφιβολίες που θεωρώ ότι δεν δικαιολογούνται. Για παράδειγμα, η έκθεση αμφισβητεί το πόσο συνεκτική είναι η θέση μας όσον αφορά τις ΣΟΕΣ με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη Συμφωνία του Κοτονού ή στην πρόσφατη δήλωση όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως να υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα, που θα επιχειρήσω να το επιλύσω σήμερα κιόλας. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ μας παρανοήσεις, διότι η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σήμερα, προφανώς, περισσότερο από ποτέ αναγκαία στη Επιτροπή στην ευαίσθητη φάση των διαπραγματεύσεων στην οποία έχουμε εισέλθει, και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους.

Καταρχάς, πιστεύω ότι χρειάζεται να θέσουμε εκ νέου σε σωστή βάση τη συμβατότητα των ΣΟΕΣ με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτή, βεβαίως, η συμβατότητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αν πράγματι επιθυμούμε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των ΣΟΕΣ, όπως και όλων των εμπορικών μας συμφωνιών, και η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για αυτό. Θέλουμε, επίσης, να βελτιώσουμε τους κανόνες του ΠΟΕ, ει δυνατόν. Υποβλήθηκαν ορισμένες προτάσεις σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις, πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες και ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση των αντικειμενικών περιορισμών και των δυσχερειών αυτής της προσέγγισης. Πρωτίστως, όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε τον πραγματικό λόγο ύπαρξης των ΣΟΕΣ που δεν είναι ο ΠΟΕ αλλά η επείγουσα ανάγκη, που καταδεικνύεται ευρέως και επιβεβαιώνεται στη Συμφωνία του Κοτονού, να προβούμε σε καλύτερη χρήση του εμπορίου ως κινητήριας δύναμης για την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ, όπως συνέβη με πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών.

Κατά τη γνώμη μου η επιτυχία των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης θα εξαρτηθεί από τρεις καίριους παράγοντες, όλοι τους ίσης σημασίας. Πρώτον, διαπραγματεύσεις που να στοχεύουν πραγματικά στην ανάπτυξη των εταίρων μας, που όπως είπα αποτελεί τον μοναδικό στρατηγικό μας στόχο. Δεύτερον, τη δέσμευση των εταίρων μας ΑΚΕ για τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου που να ευνοεί τις επενδύσεις. Τρίτον, τη στήριξη που θα μπορούν να προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα κράτη μέλη της και άλλοι χορηγοί, στις ενδιαφερόμενες χώρες για να προετοιμάσουν και να προχωρήσουν στην εφαρμογή των ΣΟΕΣ. Αντιλαμβάνομαι την προσοχή που οι εταίροι μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουν σε αυτό το τελευταίο σημείο. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου στην Επιτροπή, υποσχέθηκα να διασφαλίσω ότι θα βρεθούν οι αναγκαίες απαντήσεις.

Πετύχαμε –εξασφαλίζοντας τη δέσμευση των κρατών μελών– να διπλασιάσουμε σταδιακά την ενίσχυσή τους για την ανάπτυξη και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξή του, χωρίς την οποία αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτό θα σημάνει αύξηση άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το 2010. Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συναίνεσης που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο και επιβεβαίωσε την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Αποφασίσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας πρώτα στην Αφρική και χαράξαμε μια συνεκτική στρατηγική για την Αφρική. Ήδη λειτουργεί ένα ταμείο υπέρ αναπτυσσόμενων χωρών για τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευκολύνουν το εμπόριο. Στο πλαίσιο του προγράμματος για το δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), αποφασίζουμε με τους εταίρους μας για τους βέλτιστους τρόπους υποστήριξης της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, για τους οποίους οι εταίροι μας έχουν οι ίδιοι καταρτίσει προγράμματα δράσης.

Οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης αποτελούν μέρος αυτής της δράσης και αντιπροσωπεύουν σημαντικό τους κομμάτι. Από την άποψη αυτή, το χρονοδιάγραμμα είναι βασικό. Για παράδειγμα, μόλις τεθούν σε ισχύ οι ΣΟΕΣ, θα προκληθεί απώλεια φορολογικών εσόδων λόγω της άρσης των τελωνειακών δασμών. Αυτό θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη και εν μέρει από τον εξορθολογισμό των φορολογικών συστημάτων, που ήδη ξεκίνησε σε αρκετές χώρες, συχνά με τη στήριξή μας. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η μετάβαση, εξετάζονται ήδη μακροοικονομικά μέτρα στήριξης για ορισμένες περιοχές. Μπορώ να σας πω ότι εργάζομαι ενεργά για την εκπόνηση μέτρων στήριξης των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσαν να υπάρξουν, αρχικά, από πλευράς πόρων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του κυρίαρχου κράτους.

Ξέρω ότι ορισμένοι θα επιθυμούσαν να ταχθούν υπέρ μιας συζήτησης για τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις ΣΟΕΣ. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμη μια τέτοια ακαδημαϊκή συζήτηση. Πρώτον, ήδη πραγματοποιήθηκε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση όταν συμφωνήθηκε στο Κοτονού οι ΣΟΕΣ να παρέχουν τα μέγιστα οφέλη όσον αφορά την ανάπτυξη, την πρόσβαση στην αγορά σύμφωνα με τις επιταγές του ΠΟΕ και τη στήριξη στη χρηστή διακυβέρνηση και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Δεύτερον, όλες οι χώρες ΑΚΕ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ΣΟΕΣ. Τέλος, οι χώρες επωφελούνται των συνεπειών της δυνατότητας πρόσβασης σε αγορές που αποτελούν μέρος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα». Γνωρίζουμε στο μεταξύ, μετά από ουσιαστικά μισό αιώνα μονομερούς προτιμησιακού καθεστώτος δυνάμει της Συμφωνίας Λομέ και της Συμφωνίας του Κοτονού, ότι αυτή η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά μας δεν είναι από μόνη της αρκετή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εταίρων μας.

Εν κατακλείδι, η έκθεση εκφράζει την κοινή μας θέση για ευρύ φάσμα θεμάτων. Για να οδηγηθούν τόσο πολλές χώρες στον δρόμο της εξέλιξης και της ανάπτυξης, είμαι πρόθυμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για τους στόχους και τις προκλήσεις που εμείς και οι εταίροι μας αντιμετωπίζουμε σε αυτό το πολύπλοκο, φιλόδοξο και ζωτικής σημασίας έργο, που συνιστούν οι ΣΟΕΣ.

Αύριο έχω ένα σεμινάριο για την Ανατολική Αφρική. Γνωρίζετε ότι περιοδεύω σε όλους τους περιφερειακούς οργανισμούς και ότι σε κάθε επίσκεψη ακούω ανησυχίες που εκφράζουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη. Μεταφέρατε αυτές τις ανησυχίες κατά τρόπο άριστο και, πιστέψτε με, έχω πλήρη επίγνωση αυτών. Έχω πλήρη επίγνωση για τα όντως πραγματικά ζητήματα που εγείρετε και μπορώ να σας πω ανοιχτά ότι οι διερευνητικές επαφές και οι συζητήσεις σημειώνουν αισθητή πρόοδο, όπως και η δημιουργική σκέψη, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα φάσμα μέσων για την παροχή καλύτερης στήριξης προς τις χώρες εταίρους και να ανταποκριθούμε αμεσότερα στις ανησυχίες τους.

Εν κατακλείδι, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξαίρετης έκθεσης και παραμένω περισσότερο ανοιχτός από ποτέ στην ιδέα μιας συζήτησης μαζί σας, ιδίως σε σχέση με την εξεύρεση καλύτερων τρόπων παροχής στήριξης σε αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης αφορούν τις εμπορικές σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες με τη σειρά τους διέπονται από τη Συμφωνία του Κοτονού. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις, ωστόσο, δεν συνάδουν πλέον με τους κανόνες που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ, δεδομένου ότι η ειδική μεταχείριση που απολαμβάνουν οι χώρες ΑΚΕ σε σύγκριση με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες αντιβαίνει προς τους κανόνες του ΠΟΕ και πρέπει, συνεπώς, να ευθυγραμμιστούν με αυτούς.

Το ισχύον σύστημα μπορεί να συνεχίζει να εφαρμόζεται μέχρι το 2008 και θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί το αργότερο μέχρι τότε.

Υπάρχουν κάποιοι στο Σώμα που απορρίπτουν τις ΣΟΕΣ ευθύς εξαρχής, καθώς δεν πιστεύουν ότι ένα μέτρο ελευθέρωσης του εμπορίου, οποιασδήποτε μορφής, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των φτωχών χωρών.

Η Ομάδα μου, ωστόσο, είναι πεπεισμένη ότι το εμπόριο μπορεί πράγματι να διαδραματίσει έναν ρόλο, όπως ασφαλώς και η ελευθέρωση του εμπορίου στις χώρες ΑΚΕ. Δεν είμαστε αντίθετοι επί της αρχής στις ΣΟΕΣ, εφόσον συνάπτονται βάσει λογικών συμφωνιών, οι οποίες προβλέπουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν οι εν λόγω χώρες στις νέες συνθήκες και τις υποστηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό οι ΣΟΕΣ να το προβλέπουν αυτό.

Συνεπώς, όσον αφορά εμάς, ας υπάρχουν ΣΟΕΣ, αν υπάρχει πιθανότητα να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θέλει να διατηρήσουν οι ΣΟΕΣ τον στόχο της ανάπτυξης ως πρώτη προτεραιότητα, γεγονός που σημαίνει ότι η ελευθέρωση θα πρέπει να είναι βαθμιαία, προς όφελος των χωρών ΑΚΕ, και προσαρμοσμένη στις ειδικές και ποικίλες συνθήκες, με σημαντικές βασικές υπηρεσίες, όπως το νερό, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η ενέργεια, να παραμένουν διαθέσιμες προς όλους. Το ΕΛΚ θέλει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, με άλλα λόγια επαρκή χρόνο για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θέλει επαρκή μέτρα υποστήριξης (για παράδειγμα, τεχνική βοήθεια, ανάπτυξη ικανοτήτων και μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως τα τελωνεία και η φορολόγηση) και θέλει να δει την προώθηση της συνεργασίας σε περιφερειακή βάση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ.

Υπάρχουν τέσσερις τομείς που απασχολούν την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ και είναι οι εξής.

Ο πρώτος είναι η περιορισμένη παροχή πληροφόρησης από την Επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Κατόπιν, είναι η πίεση του χρόνου υπό την οποία διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις και υπό την οποία θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη από το 2002 και ακόμα δεν μας έχει διατεθεί κανένα σχέδιο κειμένου.

Τέλος, υπάρχουν οι οικονομικές πτυχές. Η επιτυχία των ΣΟΕΣ θα εξαρτηθεί από τη διάθεση ενός αξιοπρεπούς ποσού χρημάτων. Καταρχάς, αυτό το ποσό θα πρέπει να προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κατόπιν και από άλλες πηγές. Συνεπώς, δεν είναι ακόμα αρκετά σαφής η προέλευση των χρημάτων. Υπάρχουν κανόνες έκτακτης ανάγκης που το προβλέπουν αυτό και είναι απαραίτητοι. Αν το σύστημα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί σε ορισμένα μέρη, η διαδικασία πρέπει να μπορεί να επιβραδύνεται ή να σταματά για ένα διάστημα. Το πεδίο δράσης για αυτό υπάρχει ήδη στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ. Δεν έχουμε να υποβάλουμε ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό. Ο Επίτροπος έχει ήδη εμβαθύνει αρκετά σε αυτό το θέμα και προσβλέπω με χαρά σε στενότερη συνεργασία και πιο λεπτομερή πληροφόρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Θέλω να ξεκινήσω αναφερόμενη στο σχόλιό του ότι η συζήτηση για τις εναλλακτικές λύσεις ως προς τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης είναι «ακαδημαϊκή» – αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Αναφέρεται σαφώς στη Συμφωνία του Κοτονού ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι μέρος των επιλογών που μπορούν να αποφασίσουν να ακολουθήσουν οι χώρες ΑΚΕ. Κατά συνέπεια, κύριε Επίτροπε, δεν πρόκειται για ακαδημαϊκό θέμα, αλλά για κάτι που σαφέστατα αποτελεί επιλογή για τις χώρες ΑΚΕ.

Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης είναι πολύ σύνθετες και πολύπλοκες για τις χώρες ΑΚΕ και είναι οι πιο σύνθετες και πολύπλοκες διαπραγματεύσεις στις οποίες έχουν ποτέ συμμετάσχει. Υποψιάζομαι ότι παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες και για την Επιτροπή έστω και μόνο λόγω των εντάσεων που υπάρχουν συνήθως ανάμεσα στις ανησυχίες και τις προτεραιότητες της ΓΔ Ανάπτυξης και στις ανησυχίες και τις προτεραιότητες της ΓΔ Εμπορίου, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Γνωρίζουμε από προσωπική εμπειρία στο Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει πάντα συνοχή μεταξύ των στόχων μας.

Η εντύπωσή μου είναι ότι υπάρχουν ανησυχίες που είναι κοινές σε όλες τις περιφερειακές διαπραγματεύσεις και τις παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν παραδείγματα όπου η Επιτροπή επιθυμεί ένα πλαίσιο που διευκολύνει το εμπόριο ως πρώτη προτεραιότητα. Οι περιφέρειες ΑΚΕ ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς και τη σύνδεση ανάμεσα στις ΣΟΕΣ και στην αναπτυξιακή υποστήριξη. Η πρόσβαση στην αγορά παραμένει απολύτως κεντρικό θέμα στη συζήτηση.

Το προτεινόμενο άνοιγμα των οικονομιών των χωρών ΑΚΕ –οι περισσότερες εκ των οποίων είναι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες– αποτελεί σημαντικό θέμα. Τα οφέλη της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της πρόσβασης στην αγορά και του ολοκληρωμένου εμπορίου και της ανάπτυξης, όπως είπε η συνάδελφός μου κ. Martens, είναι απολύτως σαφή. Εντούτοις, αυτό που καταλαβαίνουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης είναι ότι το τυχόν δυνητικό όφελος μπορεί να υπερακοντιστεί από το δυνητικό κόστος που ενδεχομένως θα πρέπει να πληρώσουν. Συνεπώς, οι συμφωνίες που θα πρέπει ίσως να συνάψουν για την πρόσβαση στην αγορά –το άνοιγμα της αγοράς– μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται και ίσως θα μπορούσαν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη από άλλου είδους συμφωνίες.

Για να είναι οι χώρες ΑΚΕ ανταγωνιστικές και να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, πρέπει να επενδυθούν σημαντικά ποσά στην ικανότητά τους να το επιτύχουν. Οι χώρες ΑΚΕ χρειάζονται κατάρτιση και το εργατικό δυναμικό τους πρέπει να βελτιωθεί. Χρειάζονται βελτιωμένη υποδομή, μεταφορές και ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για τις χώρες ΑΚΕ.

Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής να πει στις χώρες ΑΚΕ τι είναι μια καλή ΣΟΕΣ. Εξαρτάται από τις χώρες ΑΚΕ –κατόπιν διαβούλευσης με τα κοινοβούλιά τους, με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης και με την κοινωνία των πολιτών– να πάρουν αυτή την απόφαση. Όποια κριτήρια εφαρμόζουμε στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πρέπει να βασίζονται στη σχέση τους με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Θα ήθελα να απευθύνω στον Επίτροπο μία ερώτηση. Οι διαπραγματεύσεις με την Κεντρική Αφρική προβάλλονται ως πρότυπο αυτών των περιφερειακών διαπραγματεύσεων. Οι πηγές μου με ενημερώνουν ότι η ΓΔ Ανάπτυξης στα υψηλότερα κλιμάκιά της –αυτό μάλλον υποδεικνύει εσάς, κύριε Επίτροπε– ανησυχεί ιδιαίτερα για την ικανότητα της γραμματείας της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας Κεντρικής Αφρικής στις διαπραγματεύσεις τους. Είναι αλήθεια ότι εσείς, κύριε Επίτροπε, ζητήσατε δημόσια να απαλλαγεί των καθηκόντων του ο εκτελεστικός γραμματέας και βασικός διαπραγματευτής της ΣΟΕΣ στην ΟΝΚΚΑ; Αν ισχύει αυτό, τότε πώς συνάδει με την περιγραφή αυτών των διαπραγματεύσεων ως απόλυτο παράδειγμα προς μίμηση από τη ΓΔ Εμπορίου;

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη Διακήρυξη του Κέιπ Τάουν στην οποία προέβη η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης το 2002. Θεσπίστηκαν σημεία αναφοράς εκεί για να αξιολογηθεί η διεξαγωγή και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων βάσει ουσιαστικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών, όπως η αξιοπρεπής εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση και το φύλο. Το δυναμικό αυτής της προσπάθειας επιβεβαιώθηκε πέρυσι από το Συμβούλιο ΑΚΕ. Θα ενεργήσει ο Επίτροπος σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Morgantini επικροτήθηκε ιδιαίτερα από την Επιτροπή Ανάπτυξης, διότι είναι σαφής ως προς τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται η οικονομική εταιρική σχέση.

Όπως δήλωσαν ο Επίτροπος Michel και ο Επίτροπος Mandelson, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πρέπει να είναι φιλικές προς την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι η ελευθέρωση πρέπει, αναγκαστικά, να είναι ασύμμετρη. Δεν μπορεί να υπάρξει θέμα υποχρέωσης των χωρών ΑΚΕ να ανοίξουν τις αγορές τους στα ευρωπαϊκά αγαθά μέχρι να εδραιωθούν πολύ πιο σταθερά οι δικές τους εσωτερικές αγορές. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, μπορούμε να προσφέρουμε ενίσχυση για τα μέτρα για το εμπόριο προκειμένου να βοηθήσουμε με την οικοδόμηση της αγοράς και με τους περιορισμούς της προσφοράς.

Από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για την ολομέλεια, η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη θα υποστηρίξει εκείνες που τονίζουν ότι ο ρυθμός ανοίγματος της αγοράς θα πρέπει να ορίζεται από τις ΑΚΕ και ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής για να εργαστεί η ΕΕ πιο στενά με τους εταίρους ΑΚΕ στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μαζί, οι χώρες ΑΚΕ και η ΕΕ αποτελούν ένα σημαντικό μπλοκ.

Η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη θα υποστηρίξει επίσης εκείνες τις τροπολογίες της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ που παρέχουν βελτιωμένη διατύπωση και αποφεύγουν τους υπερβολικά περιοριστικούς ορισμούς, επί παραδείγματι, σχετικά με τα σημεία αναφοράς της αξιοπρεπούς εργασίας.

Ορισμένες ΜΚΟ αγωνίστηκαν με βάση την απλή αρχή του «όχι» στις ΣΟΕΣ, αλλά με αυτόν τον τρόπο μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Η περιφερειακή ολοκλήρωση, η οποία αποτελεί μέρος της διαδικασίας ΣΟΕΣ, θα βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ να ευημερήσουν, να αυξήσουν το εμπόριο Νότου-Νότου και την άρση των δασμολογικών φραγμών ανάμεσα στις γειτονικές χώρες ΑΚΕ.

Το σημαντικό σημείο σε κάθε στάδιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας για τις ΣΟΕΣ είναι να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα ωφελεί την ανάπτυξη. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα καθοδηγείται πάντα με ειλικρίνεια και συνέπεια από αυτή την αρχή και από αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DA) Κύριε Πρόεδρε, ο σκοπός της Συμφωνίας του Κοτονού και των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτός ο στόχος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει στο συρτάρι. Η λογική του quid pro quo ή η ιδέα της αμοιβαιότητας, βάσει μιας αρχής ισότητας, είναι επομένως λάθος. Η αλήθεια είναι ότι μας απασχολούν εδώ δύο άνισοι εταίροι, η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ, συνεπώς δεν είναι οι χώρες ΑΚΕ που θα έπρεπε να βοηθούν τις χώρες της ΕΕ, αλλά το αντίστροφο. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι η κ. Morgantini συμφωνεί μαζί μου σε αυτό.

Οι μόνες εξαγωγικές ευκαιρίες των φτωχών χωρών είναι στους τομείς της γεωργίας και των πρώτων υλών και σε σχέση με προϊόντα υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα οποία θα έπρεπε να μπορούν να εξάγουν σε εμάς στην ΕΕ χωρίς περιορισμό. Οι χώρες ΑΚΕ έχουν επίσης εξαιρετικά αδύναμες οικονομίες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να απαιτούμε από αυτές τις χώρες να προχωρήσουν απλώς στο άνοιγμα του 90% των αγορών τους με αντάλλαγμα το άνοιγμα των αγορών της ΕΕ ως πληρωμή. Αυτή είναι μια άποψη που επίσης εκφράζεται στην έκθεση της κ. Morgantini. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ερμηνεύω σωστά την παράγραφο 17 της έκθεσης λέγοντας ότι μόνο οι χώρες ΑΚΕ ασφαλώς δικαιούνται να εισαγάγουν προσωρινούς περιορισμούς στις εισαγωγές όσον αφορά τις βιομηχανίες που απειλούνται από ραγδαίες αυξήσεις των εισαγωγών. Θα ήταν πολύ λυπηρό αν δικαιούμασταν να εμποδίσουμε τις χώρες ΑΚΕ να πωλούν σε εμάς κλωστοϋφαντουργικά και γεωργικά προϊόντα μόνο επειδή δεν είμαστε αρκετά ικανοί να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ανταγωνισμού σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς δόθηκε η δυνατότητα να προστατεύσουμε τις αγορές μας όταν οι οικονομίες μας ήταν ακόμα αναπτυσσόμενες. Τούτου λεχθέντος, η προστασία των αγορών είναι ένας πολύ αβέβαιος τρόπος επίτευξης ανάπτυξης και υγιούς οικονομίας και θα πρέπει συνεπώς να περιοριστεί, συμπεριλαμβανομένου επίσης του μέτρου περιορισμένης διάρκειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτύχαμε ήδη αρκετές φορές και με μεγάλη σύμπνοια εδώ στο Σώμα συμφωνία για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και χαρακτηρίσαμε την εξάλειψη της φτώχειας ως το κυριότερο καθήκον μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Τώρα η εξαίρετη έκθεση της κ. Morgantini μάς προσφέρει μία αξιολόγηση της συμβολής που μπορεί να έχουν οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης στο να υλοποιηθεί πραγματικά ο στόχος αυτός. Περιμένουμε από την Επιτροπή να δώσει κατά τις διαπραγματεύσεις σαφή προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ. Η κριτική που θα ασκήσω έχει σαφή στόχο την εμφάνιση ενός εκπροσώπου της ΓΔ Εμπορίου σε μια ακρόαση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις που θυμίζουν το ύφος και τη συμπεριφορά μιας αποικιοκρατικής δύναμης, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των εταίρων μας στις χώρες ΑΚΕ ως προς τη λήψη αποφάσεων.

Η ανεξαρτησία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί με επενδύσεις στην υποδομή του εμπορίου και, φυσικά, με την υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της φτώχειας που είναι απόλυτα σύμφωνες με την αρχή της επικουρικότητας η οποία τόσο πολύ εκθειάζεται στην ΕΕ. Αν οι κυβερνήσεις αποφασίσουν ανεξάρτητα να αντιμετωπίσουν με σκεπτικισμό τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, τότε θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις όπως αυτές που προσφέρει η Συμφωνία του Κοτονού. Γι’ αυτό απορώ γιατί η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θέλει τώρα να διαγράψει αυτήν την αναφορά. Γιατί ξαφνικά η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ δεν αισθάνεται πια δεσμευμένη από τις συμφωνίες; Επίσης, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ επιδιώκει να διαγραφεί σχεδόν κάθε φράση της έκθεσης που δίνει διαπραγματευτική ανεξαρτησία στις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ και ένα πολιτικό περιθώριο για ελιγμούς ως προς το αν πρέπει να εφαρμοστεί σε κάποιον δεδομένο τομέα η ελευθέρωση, σε ποιο μέτρο και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Θα ήθελα να μάθω το γιατί.

Η έκθεση Morgantini ζητεί να εξαιρεθούν εξαρχής από την ελευθέρωση ο βασικός εφοδιασμός με πόσιμο νερό, η παιδεία και άλλες καίριες δημόσιες υπηρεσίες. Η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ θέλει να διαγραφεί αυτό και ζητεί, αντίθετα, την ελευθέρωση του τομέα του ύδατος με βάση υποφερτές τιμές. Αυτό το θεωρώ κυνικό. Είναι απλά απαράδεκτο ενόψει της φτώχειας που επικρατεί σε πολλά τμήματα των χωρών ΑΚΕ. Σας ζητώ να απορρίψετε αύριο τις εν λόγω τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχάς την εισηγήτρια, κ. Morgantini, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί πλέον η παγκοσμιοποιημένη αγορά, η παροχή κινήτρων για την αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί υποχρέωση των κοινοτικών οργάνων, σε ένα παγκόσμιο σκηνικό όπου τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερο από δύο δολάρια την ημέρα και πάνω από ένα δισεκατομμύριο επιβιώνει με ένα δολάριο.

Για τον κοινό αυτό σκοπό πρέπει να αναζητήσουμε τα κατάλληλα μέσα που θα μπορέσουν να οδηγήσουν τόσο στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των αναπτυσσόμενων χωρών, όσο και σε μια συνθήκη σταδιακής και αυξανόμενης ολοκλήρωσης της παγκόσμιας αγοράς. Οι πολιτικές συνεργασίας της Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνουν προτεραιότητες που θα έχουν ως στόχο τη μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών αυτών των χωρών, προκειμένου να επιτρέψουν την εγκαθίδρυση ενός σταθερού, ανοικτού και δημοκρατικού πολιτικού κλίματος και την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης αποτελούν ένα πρόσφορο μέσο για την ενίσχυση και την υλοποίηση εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα πρέπει επίσης να δώσουμε έμφαση σε ένα ακόμη σημείο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη στους επονομαζόμενους ευαίσθητους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ενέργεια, καταφεύγοντας εν ανάγκη στον περιορισμό των οικονομικών ελευθερώσεων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι για να πετύχει πραγματικά μια αποτελεσματική ολοκλήρωση και οικονομική ανάπτυξη και για να επηρεάσει θετικά τον κοινωνικό ιστό των αναπτυσσόμενων χωρών, πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τη γενική βελτίωση των συνθηκών ζωής του λαού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία μια συγκεκριμένη, συνεκτική και συνεπής δέσμευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου, κ. Martens, για την εξαιρετική ομιλία της και τις τροπολογίες που κατέθεσε. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας και υποστηρίζει τους στόχους της να καταστούν οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) ένα λειτουργικό μέσο εφαρμογής των στόχων της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία.

Οι κανόνες του ΠΟΕ μας υποχρεώνουν να συνάψουμε νέες Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, διότι οι εμπορικές σχέσεις δυνάμει των συμβάσεων Λομέ και της Συμφωνίας του Κοτονού είναι μη αμοιβαίες και, κατά συνέπεια, αντιβαίνουν στη ρήτρα εξουσιοδότησης του ΠΟΕ. Δυνάμει αυτής της ρήτρας, οι βιομηχανικές χώρες δύνανται να παρέχουν μονομερή, μη αμοιβαίου χαρακτήρα προτιμησιακή μεταχείριση σε δύο μόνο κατηγορίες χωρών: είτε σε όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), είτε σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεδομένου ότι οι περιφέρειες της ομάδας των κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) καλύπτουν χώρες αμφοτέρων των ομάδων, τα αρχικά προτιμησιακά καθεστώτα που παραχωρήθηκαν στις χώρες ΑΚΕ δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ και η μεταβατική περίοδός μας για την χορήγηση αδειών παρέκκλισης εκπνέει το 2008.

Προκειμένου να καταστούν οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ συμβατές με τον ΠΟΕ μακροπρόθεσμα, αναζητήθηκε μια λύση στις ΣΟΕΣ. Βάσει των προτεινόμενων ΣΟΕΣ, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων περιφερειακών ομάδων ΑΚΕ θα είναι αμοιβαίες. Βάσει του άρθρου XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης δύνανται να συνάπτουν αμοιβαία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, υπό την προϋπόθεση ότι η ελευθέρωση όλων ουσιαστικά των εμπορικών συναλλαγών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ αυτό γίνεται αντιληπτό ως κατά προσέγγιση το 90% του εμπορίου εντός 10-12 ετών.

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή μιας αμοιβαίας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου θα αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για τις χώρες ΑΚΕ, των οποίων το επίπεδο ανάπτυξης διαφέρει σημαντικά. Η αμοιβαιότητα αντιπροσωπεύει μείζονα μετατόπιση στην προσέγγιση της ΕΕ σε σχέση με τις αναπτυξιακές και εμπορικές πολιτικές των χωρών ΑΚΕ.

Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι η υποστήριξη που προέβλεπαν οι συμφωνίες Λομέ και Κοτονού δεν εμπόδισε τη συρρίκνωση του μεριδίου των χωρών ΑΚΕ στην αγορά. Εφόσον ανησυχούμε για την πρόωρη ελευθέρωση, πρέπει να αναρωτηθούμε αν σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να υπάρξει έγκαιρη ελευθέρωση. Ορισμένες φορές απαιτείται η λήψη τολμηρών μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπει επαρκή χρόνο προσαρμογής για τις εγχώριες και περιφερειακές αγορές των χωρών ΑΚΕ.

Εγώ προσωπικά πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί σε όλους απρόσκοπτη πρόσβαση στις «δωρεάν» υπηρεσίες της ίδιας της φύσης. Συνεπώς, σήμερα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού, πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί η σημασία, για παράδειγμα, της δίκαιης διαχείρισης των αποθεμάτων νερού.

Το άνοιγμα των αγορών σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε επίσης στην εξάπλωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και, γι’ αυτόν τον λόγο, η πρόοδος των συνομιλιών θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι αμερόληπτες και δεν θα πρέπει να ασκηθεί καμία πίεση προς οποιαδήποτε πλευρά κατά τη διεξαγωγή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο κ. Morgantini για την εξαίρετη έκθεση που μας υπέβαλε σήμερα σχετικά με τον αντίκτυπο των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη.

Η γενική φιλοσοφία αυτού του κειμένου είναι ορθή. Συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για κοινοτική αλληλεγγύη ως αντίβαρο μιας ρύθμισης που εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης ελευθέρωσης. Αυτό το έργο επικροτήθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Εύχομαι και ελπίζω να τύχει της ίδιας υποστήριξης στην αυριανή ψηφοφορία.

Μια βασική αρχή πρέπει να διέπει τη σκέψη μας: ανάπτυξη στο πνεύμα της Συμφωνίας του Κοτονού και στενά συνδεδεμένη με αυτήν. Πρόκειται για πρωταρχικό στόχο σε όλες τις διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΣΟΕΣ με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Κατανοώ την ανάγκη συμμόρφωσης των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ προς τους κανόνες του ΠΟΕ· αναφέρομαι στη μονομερή προτιμησιακή πρόσβαση μεταξύ κοινοτικών αγορών. Ωστόσο, η συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ δεν πρέπει να κατισχύει των διεθνών μας δεσμεύσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εξάλειψη της φτώχειας.

Συμμερίζομαι τους φόβους των εταίρων μας ΑΚΕ και πολλών ΜΚΟ όσον αφορά τον τρόπο που η Επιτροπή διεξάγει τις διαπραγματεύσεις και σχετικά με τη λογική που διέπει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει, πράγματι, μια πρόδηλη ασυμμετρία μεταξύ των δύο μερών. Αν δεν μεριμνήσουμε για αυτό, το ομαλό και αρμονικό αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, με το οποίο μας δελεάζουν, θα είναι μοιραία ανισόρροπο και φοβούμαι ότι δεν θα οδηγήσει παρά σε απογοητεύσεις.

Αυτή η ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ άνισων εταίρων, μακράν του να προωθεί την ανάπτυξη όπως επιδιώκεται, υπάρχει κίνδυνος να έχει καταστροφικές συνέπειες στις ευπαθείς οικονομίες των ενδιαφερόμενων χωρών και στους ευάλωτους πληθυσμούς τους. Αυτό μάλιστα θα συμβεί την ίδια στιγμή που, στους λόγους που εκφωνούμε, ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που, όπως ήδη γνωρίζουμε, είναι άπιαστοι.

Πιστεύω ότι αν αυτές οι συμφωνίες διαμορφωθούν σταδιακά και με συντονισμένο τρόπο, σε ένα λογικό και προβλέψιμο πλαίσιο, προκειμένου να προωθηθούν το εμπόριο και οι επενδύσεις σε αυτήν την περιοχή, θα αποτελέσουν μια πραγματική ευκαιρία για τις χώρες ΑΚΕ, μια ευκαιρία τόσο από πλευράς οικονομικής διαφοροποίησης και αρμονικής περιφερειακής ολοκλήρωσης όσο και από πλευράς πραγματικής και επιτυχούς ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

Πρέπει να γίνει αναφορά σε ορισμένες, λίγες, προτεραιότητες. Η πρώτη από αυτές είναι η εξαίρεση των θεμάτων της Σιγκαπούρης και των σημαντικών δημοσίων υπηρεσιών, χωρίς να παραγνωρίζεται η αρχή του δικαιώματος αυτών των χωρών να χρησιμοποιούν ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να προασπίσουν τους ευαίσθητους στρατηγικούς τομείς τους. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η τήρηση της δέσμευσής μας να επιδιώξουμε εναλλακτικά προς τις ΣΟΕΣ εμπορικά συστήματα για όσες χώρες το ζητούν, όπως ορίζεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6, της Συμφωνίας του Κοτονού. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να βασίζονται στην αρχή της μη αμοιβαιότητας, που θεσπίστηκε στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων (ΓΣΠ), καθώς και στη θέσπιση μιας ρήτρας που ορίζει ειδική, διαφοροποιημένη μεταχείριση στον ΠΟΕ. Αυτές οι προτεραιότητες εξαρτώνται πάρα πολύ από τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει πλήρως την επιρροή της στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση της βελτίωσης των κανόνων όσον αφορά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Τέλος, η διατύπωση μιας ευχής δεν χρησιμεύει σε τίποτα αν δεν συνοδεύεται από τα μέσα επίτευξής της. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πέραν της ανησυχίας όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει αφενός να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο Gleneagles όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο. Αφετέρου, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέων δημοσιονομικών δεσμεύσεων ως αντιστάθμισμα για το κόστος που συνεπάγεται για τις χώρες ΑΚΕ η άρση των προτιμήσεων και των τελωνειακών δασμών, να αυξήσουμε την τεχνική υποστήριξη προς τις χώρες ΑΚΕ και, τέλος, κυρίες και κύριοι, να απορρίψουμε τις απαράδεκτες περικοπές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εφόσον, πάντως, δεν είμαι πεπεισμένος ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν γρήγορα, προτείνω να εξετάσει η Επιτροπή, όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, ως δείγμα καλής θέλησης, την παράταση της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των χωρών ΑΚΕ, όπως καθορίζονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης θα αποτελέσουν ένα εφαρμόσιμο μέσο για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε από τις διακηρύξεις σε κάτι συγκεκριμένο και απτό. Επικρότησα θερμά τις ομιλίες επί αυτού του θέματος σήμερα και ειδικά η ομιλία της κ. Eija-Riitta Korhola ήταν εξαιρετική. Ως προς την ποιότητα, δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα. Ωστόσο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την έκθεση της κ. Luisa Morgantini.

Η σημασία της αναπτυξιακής συνεργασίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ως κοινωνίες πρόνοιας και ευρωπαϊκές κοινότητες, θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από εμάς, τόσο στις χώρες τους όσο και αλλού. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι ένα μέτρο του πολιτισμού μας.

Είναι αλήθεια ότι σήμερα, σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγεται μια συζήτηση σχετικά με το μέγεθος της χρηματοδότησης που θα πρέπει να διοχετεύεται στην αναπτυξιακή συνεργασία. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία από όπου προέρχομαι, αυτό το θέμα μόλις συζητήθηκε και γνωρίζω ότι ο στόχος του 0,7% που πρότεινε ο ΟΗΕ δεν έχει επιτευχθεί: μείναμε στο επίπεδο του 0,4% περίπου. Ας ελπίσουμε επίσης ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, θα σημειώσουν πρόοδο σε αυτό το θέμα. Αισίως, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγιώσουμε μια κοινή βούληση, καθώς και τη χρηματοδότηση, προκειμένου να φροντίσουμε τις ανάγκες των αδελφών μας και των εθνών που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από εμάς.

Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενίσχυση που παρέχουμε είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ. Δεν είναι μόνο τα χρήματα σημαντικά, αλλά πάνω απ’ όλα, η εταιρική σχέση, η ενίσχυση της ανάπτυξης και η παροχή βοήθειας στις χώρες προκειμένου να κάνουν μια καλή αρχή.

Πρέπει επίσης να επιδείξουμε προσοχή στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα στην αναπτυξιακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Morgantini αποτελεί μια αξιέπαινη προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών συνεπειών των ΣΟΕΣ. Πιστεύετε πράγματι ότι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μπορεί να φανεί χρήσιμη για να μειωθεί και να καταπολεμηθεί η πείνα και η φτώχεια;

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Μπουρούντι. Η θεωρητική κατάργηση των δασμών που προβλέπουν οι ΣΟΕΣ, θα είχε ως αποτέλεσμα εμπορικό κέρδος ύψους 12,4 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσό το οποίο θα έχανε το Μπουρούντι, συνυπολογιζομένου του κέρδους των τοπικών καταναλωτών. Το γεγονός αυτό προκύπτει από μια μελέτη της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική, η οποία επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πλούτου αυτής της ηπείρου, το 39%, μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό κάθε άλλης περιοχής του πλανήτη, βρίσκεται ήδη στα χέρια κατοίκων του εξωτερικού.

Η ιδέα ότι η επέκταση της ελευθέρωσης μπορεί να παράγει πλούτο σε αυτές τις περιοχές διαψεύδεται επίσης από τα στοιχεία σχετικά με τις επιδοτήσεις. Το κρέας που κοστίζει λιγότερο στη Νιγηρία είναι το γερμανικό και το αγγλικό, ενώ 52 000 τόνοι κρεμμυδιών που εισήχθησαν στη Σενεγάλη από την Ολλανδία το 2005 έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τους αγρότες. Οι ΣΟΕΣ έχουν μετατραπεί σε μέσα που δεν προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη, αλλά εντείνουν τη φτώχεια, ενώ είχαν εκπονηθεί αρχικά στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, η οποία κηρύσσει τον αγώνα κατά της φτώχειας και υπέρ της κοινωνικής ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Μέλος της Επιτροπής. (FR) Κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με ορισμένες από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Όσον αφορά την προφανή έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι ασφαλώς πρόθυμη να παράσχει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει. Ενδεχομένως να έχετε σχηματίσει την εντύπωση ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες. Θα φροντίσω, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να σας δώσω όλες τις πληροφορίες που διαθέτω.

Όσον αφορά την ανάγκη να είναι διαθέσιμα μεγάλα χρηματικά ποσά, αν χρειάζονται επιπλέον χρήματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τα διαθέσουν. Γνωρίζετε πολύ καλά τα ποσά που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης: έχω μόνο τα λεφτά που μου δίνουν.

Όσον αφορά την ομιλία της κ. Kinnock θέλω να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Όταν μίλησα περί «ακαδημαϊκής» συζήτησης σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές, δεν είχα την πρόθεση να φανώ αγενής. Πράγματι, είναι δυνατόν να υποβληθούν εναλλακτικές προτάσεις σε όσους δεν θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά όπως έχει τώρα διαμορφωθεί η κατάσταση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Kinnock, όλοι τους διαπραγματεύονται. Η λέξη που επέλεξα ήταν ίσως ατυχής, αλλά η έναρξη μιας συζήτησης για τις εναλλακτικές προτάσεις τη στιγμή που όλοι τους ήδη διαπραγματεύονται δεν μου φαίνεται και πολύ χρήσιμη.

Θέλω να σας πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις άλλες παρατηρήσεις που διατυπώσατε. Έτσι, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, πρέπει όμως και εσείς να παραδεχθείτε ότι η πρόσβαση στην αγορά δεν είναι το παν. Η εμπειρία μας από 50 χρόνια ελευθέρωσης δείχνει σαφώς ότι δεν αρκεί και ότι υπάρχει ολόκληρος κατάλογος με άλλους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν. Δεν θα βρείτε άλλον περισσότερο πεπεισμένο από μένα για το ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα οφέλη της ανάπτυξης. Συνεπώς, συμφωνώ πλήρως με αυτή την αρχή.

Όσον αφορά τα προβλήματα της παραγωγής, είναι σαφές ότι η παραγωγή αποτελεί έναν από τους τομείς στον οποίο μπορούμε κατεξοχήν να παράσχουμε στήριξη στις εν λόγω χώρες. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την τεχνική ή τεχνολογική αναβάθμιση, για τη μεταφορά τεχνολογίας, για την ποιότητα των προϊόντων, συνοπτικά για τη χρηματοδότηση της προστιθέμενης αξίας, που είναι τόσο αναγκαία για την πρόσβαση στην αγορά.

Συμφωνώ μαζί σας στη διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιβάλλεται με προσταγές. Αυτό ουδόλως θα εξέφραζε τις πεποιθήσεις μου ή την αντίληψή μου περί ανάπτυξης. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση και σε μια διαπραγμάτευση κάθε εταίρος προβάλλει τα επιχειρήματά του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με προσταγές. Συμφωνώ, επίσης, με την κ. Martens, όταν λέει ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται η πρόσβαση στο νερό, στην ενέργεια και σε ένα ολόκληρο φάσμα βασικών αγαθών. Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις σας επί του θέματος και είμαι άκρως επιφυλακτικός στην ιδέα της ελευθέρωσης αυτών των τομέων.

Κυρία Kinnock, στο ζήτημα της απόλυσης του γραμματέα, που φέρομαι να ζήτησα, πρώτον, δεν έχω την εξουσία να απολύσω τον εν λόγω γραμματέα και, δεύτερον, δεν ζήτησα την απόλυση κανενός. Αληθεύει ωστόσο ότι –επειδή σκοπεύω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη για ό,τι έπραξα– ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Γραμματέα της CAEMC, της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας της Κεντρικής Αφρικής, απλώς είπα ότι δεν συμφωνούσα στο αίτημα για χορήγηση επιπλέον κονδυλίων σε κάποιον που δεν έπραξε τίποτα και μπορώ να διαβεβαιώσω απολύτως ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Επιπλέον, δεν είμαι ο μόνος που έχει διαμαρτυρηθεί για αυτό το γεγονός. Για να δικαιολογηθεί, είπε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα εντολής σε σχέση με κράτη μέλη. Το έργο που έπρεπε να έχει γίνει δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν λαμβάνουμε τα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία ζητούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα διαφάνειας στη διαχείρισή του. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι είναι μέρος της δουλειάς μου να επισημάνω ορισμένες από τις βασικές αρχές διακυβέρνησης, ιδίως όταν εξετάζουμε αίτημα που αφορά τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή. Αναγνωρίζω, συνεπώς, ό,τι έπραξα, ουδέποτε όμως ζήτησα την απόλυση κανενός και, οπωσδήποτε, δεν έχω την εξουσία να πράξω κάτι τέτοιο.

Συνοψίζοντας, λέω ότι το πακέτο στη διαπραγμάτευση πρέπει να είναι περιεκτικό και συνεκτικό. Ο Peter Mandelson διαπραγματεύεται τις ΣΟΕΣ και εγώ έχω υποστηρικτικό ρόλο. Συνεπώς, συνεργαζόμαστε αρμονικά. Το σημείο εκκίνησής μου είναι βεβαίως η ανάπτυξη και, ειδικότερα, η οικονομική ανάπτυξη ως κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης. Θα επεσήμανα, επιπλέον, ότι οι χώρες έχουν προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, τα οποία περιλαμβάνουν αυτή την πτυχή. Οι περιοχές που καλύπτονται από προγράμματα οικονομικής ολοκλήρωσης μας ζητούν να τις υποστηρίξουμε, πράγμα το οποίο κάνουμε. Αυτή η ολοκλήρωση περιλαμβάνει μια πτυχή αμοιβαίας εμπορικής ελευθέρωσης· το υποστηρίζουμε αυτό και οι ΣΟΕΣ υποστηρίζουν αυτό το αίτημα για περιφερειακή ολοκλήρωση.

Διαπιστώνω ότι ορισμένοι από τους φόβους σας είναι δικαιολογημένοι αλλά σας διαβεβαιώνω, σε ό,τι τουλάχιστον με αφορά, ότι η αναπτυξιακή πτυχή θα αποτελέσει προτεραιότητα. Σε αυτήν την πτυχή θα επικεντρωθούν οι διαπραγματεύσεις και τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή, σύμφωνα με τον ρυθμό που μπορούν να ακολουθήσουν αυτές οι χώρες, την αναβάθμιση που θα τους επιτρέψει, μακροπρόθεσμα, μια πολύ ευκολότερη πρόσβαση όχι μόνο στις ολοκληρωμένες περιφερειακές αγορές αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Εν κατακλείδι, κατανοώ όλες σας τις ανησυχίες και αγωνίες. Είμαι διατεθειμένος –και νομίζω ότι είναι πράγματι πολύ σημαντικό– να ανταλλάξουμε απόψεις, μεταξύ άλλων και σχετικά με όλα σχεδόν τα μέτρα στήριξης. Προσβλέπω σε όλη τη δημιουργικότητα που μπορείτε να επιδείξετε και είμαι απολύτως ανοιχτός σε αυτά τα ζητήματα, χωρίς προκαταλήψεις. Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνω ότι είμαι περισσότερο από έτοιμος να συνεχίσω να αναζητώ τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου