Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0042/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0042/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0114

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

17. Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0042/2006) του κ. Jo Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (2005/2224(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός που εγκρίναμε το 2004 για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ο διαχωρισμός του Κοινοβουλίου και των πολιτικών του ομάδων από τα πολιτικά κόμματα ήταν επιτυχημένος. Ήταν κάτι που ζητούσε για πολλά χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα αίτημα που καλύπτει ο εν λόγω κανονισμός.

Στο μεταξύ καταχωρήθηκαν δέκα κομματικές οικογένειες που ενισχύονται από την αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική κουλτούρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτει ακόμα πολυμορφία και ζωντάνια. Είναι ασφαλώς επίτευγμα να έχουμε δέκα πολιτικές οικογένειες. Πριν υπήρχαν μόνο τέσσερις, άρα ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε.

Η εμπειρία μας από τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ήταν καλή. Ωστόσο, στη νέα έκθεση υπάρχει ένας μικρός κατάλογος επιθυμιών: επιθυμία ασφάλειας προγραμματισμού και ευελιξίας στον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κομμάτων. Υπάρχει επίσης η επιθυμία να φροντίζουν η Επιτροπή Προϋπολογισμών και το Προεδρείο στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου ώστε να υπάρχει ασφάλεια προγραμματισμού για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό δεν καθιστά περιττό τον ετήσιο προϋπολογισμό που εγκρίνουμε, πιστεύω όμως ότι καλό θα ήταν να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί αυτή η γραμμή του προϋπολογισμού και θα μπορεί να εξελιχθεί ανάλογα με τη διεύρυνση ή με μια αύξηση του αριθμού των πολιτικών κομμάτων.

Τα κόμματα έχουν τα δικά τους έσοδα: δωρεές και συνδρομές μελών. Φυσικά, δεν μπορεί να αποτελεί πρόθεση των δημοσιονομικών διατάξεων της ΕΕ να χάνουν αυτούς τους πόρους αν δεν τους διαθέσουν το ίδιο έτος. Γι’ αυτό, είμαι ευγνώμων διότι στο Στρασβούργο ικανοποιήθηκε ήδη ένα από τα αιτήματα της έκθεσης, συγκεκριμένα να μπορούν τα κόμματα να χρησιμοποιήσουν μέχρι και το 25% των ιδίων πόρων τους για τη δημιουργία αποθεματικού. Είναι τελικά δικά τους χρήματα και οι δημοσιονομικές διατάξεις δεν πρέπει να επιβάλλουν στα κόμματα υπερβολικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, μία άλλη επιθυμία είναι να μπορεί να μεταφερθεί έως και το 25% των ενισχύσεων στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους. Η πολιτική είναι απρόβλεπτη και στην περίπτωση απρόοπτων γεγονότων πρέπει να είναι δυνατό να διατεθεί ένα ποσόν το επόμενο τρίμηνο, έτσι ώστε τα κόμματα να μην είναι υποχρεωμένα να επιδίδονται σε ένα όργιο δαπανών στο τέλος του χρόνου, τον Δεκέμβριο.

Η έκθεση περιλαμβάνει και κάποιες άλλες προτάσεις. Ωστόσο, τώρα θα ήθελα να περάσω στη δεύτερη φάση που εγκαινιάζουμε με την έκθεση αυτή. Χρειαζόμαστε ένα γνήσιο ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Δεν είναι δυνατόν να πρέπει να καταχωρούνται και να ελέγχονται τα ευρωπαϊκά κόμματα βάσει του δικαίου του εκάστοτε κράτους μέλους. Όλα τα κόμματα προτιμούν να ισχύουν τα ίδια δικαιώματα και οι ίδιες υποχρεώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και αυτό είναι δυνατό μόνον εφόσον υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι πρόθυμη να τεθεί εδώ επικεφαλής. Κυρία Αντιπρόεδρε, θα χαιρόμουν αν η Επιτροπή υιοθετούσε την πρότασή μας και χρησιμοποιούσε το δικαίωμα πρωτοβουλίας της για να παρουσιάσει μία νέα πρόταση νομοθετικού περιεχομένου.

Η δεύτερη ιδέα που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι η σημασία της διασυνοριακής πολιτικής επικοινωνίας. Σε πολλές χώρες υπάρχουν πολιτικά ιδρύματα για τον σκοπό αυτόν. Θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικά ιδρύματα. Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει και σε αυτόν τον τομέα είτε μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου είτε μία δημοσιονομική πρόταση.

Θα πρέπει να εξετάσουμε αν θα πρέπει να υπάρχουν στις μελλοντικές ευρωεκλογές και ευρωπαϊκοί κατάλογοι, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρακτικά δύο ψήφους: μία για τον εθνικό ή περιφερειακό κατάλογο και μία για έναν κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο των κομμάτων, γιατί μόνο με έναν τέτοιο κατάλογο θα ήταν δυνατή μια κοινή προεκλογική εκστρατεία. Σήμερα έχουμε 25 διαφορετικές προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωεκλογές και οι ευρωπαϊκοί κατάλογοι θα επιτύγχαναν να τους συνενώσουν.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στις νεολαίες των κομμάτων. Οι νέοι μας είναι το μέλλον μας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των πολιτικών οργανώσεων και κινημάτων νέων, που εκπροσωπούν το μέλλον των κομμάτων, και τα κόμματα είναι μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας. Η έκθεση μάς πηγαίνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενικούς γραμματείς των κομμάτων και τη διοίκηση του Σώματος για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γενικούς γραμματείς για τις εξαίρετες προτάσεις τους που ενσωματώθηκαν σε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Leinen για αυτή τη σημαντική έκθεση, η οποία δίνει μια καλή ευκαιρία να εξετάσουμε τόσο αυτά που έχουν επιτευχθεί στον τομέα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων όσο και αυτά που θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο μέλλον.

Μόλις πριν από τρία χρόνια, το 2003, εγκρίθηκε από αυτό το Σώμα και από το Συμβούλιο ο κανονισμός που διέπει τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση μια πρόταση που είχε υποβάλει η Επιτροπή. Τα θεσμικά όργανα μετουσίωσαν έτσι σε πράξη τον στόχο που τέθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τη νέα νομική βάση που πρόσφερε η Συνθήκη της Νίκαιας. Όπως αναγνωρίζει η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση στην Ένωση. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής επίγνωσης, στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών και στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί δέκα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό ως ένδειξη ότι οικοδομείται σταδιακά η ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, στην οποία οι πολίτες μπορούν να περιμένουν ότι οι φωνές τους θα ακούγονται όλο και περισσότερο από τα θεσμικά όργανα. Το συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό αυτό, καθώς αποτελεί επίσης μία από τις σκέψεις μας στη Λευκή Βίβλο για την επικοινωνία. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα και πρέπει να συμβάλουμε στην προώθησή της. Εντούτοις, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι να συνδέσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τους πολίτες. Και πάλι, αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας.

Είμαι πεπεισμένη ότι όχι μόνο οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, αλλά και τα πολιτικά κόμματα και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να θέσουν το θέμα της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συνείδησης. Θα πρέπει επίσης να προβληματιστούμε για τη μικρή προσέλευση στις ευρωεκλογές και να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους αύξησης της συμμετοχής των ψηφοφόρων, όπως ήδη πρότεινε η Επιτροπή στο Σχέδιο Δ. Δεν είναι πάντα εύκολο να δούμε πώς μπορούμε να διαδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο, αλλά νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα έχουν κοινό συμφέρον να διασφαλίσουν τη μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή των ψηφοφόρων στη συζήτηση γι’ αυτές τις εκλογές.

Η έκθεση του κ. Leinen τονίζει ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να εργαστούν για τη συμμετοχή των πολιτών, όχι μόνο μέσω των ευρωπαϊκών εκλογών αλλά και σε όλες τις άλλες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Συμμεριζόμαστε πλήρως αυτή την άποψη.

Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της έκθεσης. Αφορούν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε ο κ. Leinen, αυτό αφορά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά κόμματα στα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα και στην ενίσχυση των οργανώσεων νεολαίας. Η Επιτροπή θα χαιρέτιζε μια ευρεία και εις βάθος συζήτηση αυτών των θεμάτων. Αποτελούν όλα μέρος της βαθμιαίας μετακίνησής μας προς την πραγματική ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Και πάλι, συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προτάσεις.

Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της δημοκρατικής διάρθρωσης της Ένωσης και συνεπώς είναι πρέπον να λαμβάνουν στήριξη από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις που προωθούνται στην έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή περισσότερης ευελιξίας στο σύστημα δημόσιας χρηματοδότησης. Πολλές από τις ιδέες που περιγράφονται στην έκθεση θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με μια ρύθμιση των εσωτερικών κανόνων του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά άλλες προτάσεις, οι οποίες συνεπάγονται πολλές τροποποιήσεις του κανονισμού που διέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή του Δημοσιονομικού Κανονισμού, πρέπει να τις εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα παρατηρήσετε την προσεκτική διατύπωση που χρησιμοποιώ σε αυτό το σημείο. Όπως γνωρίζετε, επί του παρόντος αναθεωρούμε τον Δημοσιονομικό Κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση υπό το πρίσμα αυτής της εργασίας, καθώς, και πάλι, πρέπει να εξισορροπηθεί η ανάγκη εξέτασης άλλης χρηματοδότησης, ή των ΜΚΟ, για παράδειγμα, με σκοπό την εξεύρεση των καλύτερων μέσων για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης.

Τέλος, λαμβάνουμε υπόψη με ενδιαφέρον την ιδέα που περιγράφεται στην παράγραφο 4 της έκθεσης, δηλαδή ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, το οποίο θα προχωρά πέρα από τον ισχύοντα κανονισμό. Μεταξύ των ιδεών που θα πρέπει να εξετάσει η επιτροπή είναι η δυνατότητα καλύτερου ορισμού των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών κομμάτων.

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον και προσοχή το έργο που θα διεξαχθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου αφοσίωση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Επαναλαμβάνω ότι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ιδέες μας στη Λευκή Βίβλο. Αφορά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής σφαίρας στο πλαίσιο της οποίας μπορούμε να διεξάγουμε συζήτηση και τα πολιτικά κόμματα θα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ τον συνάδελφο κ. López-Istúriz White, που ήταν ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και θα κάνω μερικά σχόλια εκ μέρους του και εκ μέρους της Ομάδας μου για τη γνωμοδότηση αυτήν.

Συμφωνώ με την άποψη του βασικού εισηγητή κ. Leinen ότι το υπάρχον καθεστώς πρέπει ασφαλώς να θεωρηθεί καταρχήν απόλυτα επιτυχημένο και ότι ήταν απόλυτα σωστό το ότι κάναμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ χρηματοδότησης των κομμάτων και χρηματοδότησης κοινοβουλευτικών ομάδων. Άλλωστε, χρωστούσαμε στους πολίτες αυτήν την τροποποίηση.

Τα πολιτικά κόμματα βοηθούν στη διαμόρφωση της βούλησης των πολιτών –σε ευρωπαϊκό πλαίσιο θα έπρεπε να λέμε «των λαών»– και γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τις προϋποθέσεις και να θέσουν τους όρους για τη σωστή λειτουργία αυτών των ευρωπαϊκών κομμάτων. Σε συνάρτηση με αυτό υπάρχουν τέσσερα σημεία που θεωρώ ιδιαίτερα ουσιαστικά.

Πρώτον, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και μόνιμο χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα δώσει στα κόμματα τη δυνατότητα να λαμβάνουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι ενισχύσεις που δίδονται σήμερα στα ευρωπαϊκά κόμματα δεν παρέχουν ικανοποιητική βάση για έναν πραγματικά βιώσιμο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Σήμερα τα προγράμματα είναι συνδεδεμένα με τα ημερολογιακά έτη της κοινοβουλευτικής περιόδου. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στη χρηματοδότηση των κομμάτων εφόσον δημιουργηθούν νέα κόμματα, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστεί ο όγκος της χρηματοδότησης. Λέω απλά ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν επιτρέπουν στα κόμματα να προγραμματίζουν με αρκετή οικονομική ασφάλεια και ότι, ως εκ τούτου, ασφαλώς είναι επιθυμητό να γίνουν αλλαγές.

Δεύτερον, πρέπει να επιτρέψουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα τη δημιουργία αποθεματικών που δεν θα χάνονται από τον ένα χρόνο στον άλλον. Το θέμα αυτό το ανέφερε και ο κ. Leinen και έπαιξε προεξάρχοντα ρόλο στις διαβουλεύσεις μας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η αναφορά του στον περίφημο πυρετό του Δεκεμβρίου είναι πάρα πολύ εύστοχη. Θέλουμε έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για τα οικονομικά των κομμάτων και δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα πετάμε τρόπον τινά τα χρήματα από το παράθυρο επειδή πιεζόμαστε, αφού αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, θα τα χάσουμε.

Σε συνάρτηση με αυτό αξίζει επίσης τον κόπο να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να επανεξεταστεί το όριο του 20% για τη μεταφορά από μία κατηγορία του προϋπολογισμού σε μία άλλη με στόχο να γίνει πιο ευέλικτο. Τα ευρωπαϊκά κόμματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στις μεταβολές των απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν π.χ. από μία πολιτική κρίση, προβαίνοντας σε πιο δραστικές αναδιαρθρώσεις των πόρων τους από αυτές που επιτρέπει το σημερινό καθεστώς.

Τέταρτον, ενόψει όλων αυτών θεωρώ ότι το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να ενεργούν πιο αποτελεσματικά προς το συμφέρον ολόκληρου του πληθυσμού και να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως κινητήριες δυνάμεις στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα, όμως, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι τα κόμματα θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα με δικές τους προσπάθειες για να επιτύχουν τον στόχο να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες και να τους κάνουν να συμμετάσχουν σε όσα συμβαίνουν εδώ στην Ευρώπη.

Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι ένας ευρωπαϊκός κατάλογος υποψηφίων, παράλληλα με τους εθνικούς καταλόγους, θα μπορούσε να αποτελέσει μέσον επίλυσης αυτού του προβλήματος. Οι κομματικοί κατάλογοι είναι κάτι αφηρημένο και οι έδρες αποδίδονται σε συγκεκριμένα κόμματα, ενώ πολλοί πολίτες δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτό. Χρειαζόμαστε μια πολύ πιο προσωποποιημένη εκλογική διαδικασία στην Ευρώπη και υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να το επιτύχουμε: αν τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα στην Ευρώπη κατάφερναν να αποφασίσουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές με έναν εκλεγμένο ηγέτη, που θα ήταν, ως εκ τούτου, ο υποψήφιός τους για την προεδρία της Επιτροπής, οι εκλογές θα γίνονταν εξαιρετικά προσωπικές μέσα σε πολύ μικρό διάστημα και οι πολίτες θα ταυτίζονταν πολύ περισσότερο με συγκεκριμένους υποψήφιους και με δηλώσεις πολιτικής πρόθεσης, είναι δε πιθανό ότι αυτό και μόνο θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές.

Ελπίζω ότι τα πολιτικά κόμματα θα βρουν το θάρρος να το κάνουν αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Dehaene, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι κι εγώ ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η έκθεση μάς δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως, αν θέλουμε πραγματικά να αναπτύξουμε μια αληθινή ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα πραγματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε πριν από αρκετά χρόνια υπέρ της χρηματοδότησης των κομμάτων ξεχωριστά από τις ομάδες εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν θα δώσει υποχρεωτικά καλή εντύπωση στο κοινό που πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη.

Εκτιμώ, ωστόσο, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράψουμε τα πολιτικά κόμματα, σε μια υγιή κοινοβουλευτική δημοκρατία, ως έναν σημαντικό κρίκο ανάμεσα στο κοινό και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αντίτιμο. Για να το θέσω διαφορετικά, πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε στον έξω κόσμο ότι υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για τη δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει τίποτα το αφύσικο σε αυτό και ότι είναι καλύτερα να είναι διαφανής η χρηματοδότηση και να προέρχεται από δημόσιους πόρους παρά μέσω άλλων σκοτεινών οδών.

Όπως είπα ήδη, ένα σημαντικό βήμα σε αυτόν τον τομέα πραγματοποιήθηκε πριν αρκετά χρόνια. Πιστεύω ότι ήλθε η ώρα να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, των οποίων η σημαντικότερη διαρθρωτικά πτυχή θα είναι, χωρίς αμφιβολία, ότι τα πολιτικά κόμματα θα μπορούν να κάνουν πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αντί να πρέπει να εργαστούν με ετήσιους προϋπολογισμούς και χωρίς βεβαιότητα σχετικά με το τι θα συμβεί το προσεχές έτος.

Υπάρχουν επίσης δύο σημαντικές τεχνικές τροπολογίες, οι οποίες αφορούν την ευελιξία της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

Θέλω τώρα, κατά μία έννοια, να καταχραστώ αυτή την πλατφόρμα για να επισημάνω ότι το πρόβλημα της μεταφοράς οποιωνδήποτε πιστώσεων σε επόμενο έτος δεν αντιμετωπίζεται μόνο από τα πολιτικά κόμματα. Αυτός ο κανόνας φαίνεται ότι έχει εισχωρήσει στο σύνολο των κανόνων που επιβάλλονται γενικά από την Επιτροπή. Έχω το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίσω και ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολεγίου της Ευρώπης, το οποίο έχει επίσης την υποχρέωση να δαπανά χρήματα εντός ενός έτους, ειδάλλως προκύπτει πρόβλημα και η κατάληξη είναι κακή διαχείριση. Είναι καλύτερα να υπάρχει περισσότερη ευελιξία σε αυτό το θέμα, όπως προτείνουμε κι εμείς εδώ για τα πολιτικά κόμματα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτρόπου στο γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στα πολιτικά κόμματα. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας που εφαρμόζει η Επιτροπή αν και αποτελεί εμπόδιο στην καλή διαχείριση και έχει επινοηθεί από τους λογιστές, των οποίων το σκεπτικό δεν κατανοώ πολύ καλά.

Θέλω επίσης να τονίσω, εν είδει συμπεράσματος, ότι μπορούμε τώρα, μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, να επιτελέσουμε πολύ και σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση ενός κατάλληλου καθεστώτος για τα πολιτικά κόμματα, το οποίο θα περιλαμβάνει –όσο και αν αυτό δεν ωφελεί τα κρατικά ταμεία της χώρας μου– ένα δημοσιονομικό καθεστώς που θα ταιριάζει καλύτερα με το δημοσιονομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να καταστεί απολύτως σαφές ότι τα πολιτικά κόμματα είναι μέρος αυτού του ειδικού επιπέδου διαχείρισης και ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του θεσμικού πλαισίου της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο σε μια συζήτηση που, αυτή την ώρα, μοιάζει περισσότερο με ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, με την ευπρόσδεκτη συμμετοχή και ορισμένων άλλων βουλευτών.

Η Ομάδα μου υποστηρίζει την έκθεση που υποβλήθηκε από τον εισηγητή μας, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Όπως ακούσαμε, αφορά ρυθμίσεις του συστήματος που εγκρίναμε εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ήδη. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι αναγκαίες λόγω των αρχικών προβλημάτων που ανακαλύψαμε στη λειτουργία του συστήματος. Είναι λογικές και ρεαλιστικές και καλώ την Επιτροπή –όσον αφορά τα σημεία της έκθεσης που απευθύνονται στην Επιτροπή, όπως αυτά που σχετίζονται με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό– να τις υιοθετήσει. Τα πολιτικά κόμματα δεν είναι ΜΚΟ, εκπληρώνουν έναν διαφορετικό ρόλο και έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία του δημοκρατικού μας συστήματος.

Αυτό που δημιουργήσαμε και αυτό που ελπίζουμε να βελτιώσουμε είναι ένα σύστημα στο οποίο έχουμε –και το κοινό μπορεί να το διαπιστώσει αυτό– ένα σαφές, διαφανές και δίκαιο σύστημα για τη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του έργου των πολιτικών κομμάτων. Αυτό είναι κάτι που τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι δεν ισχύει πάντα σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που συγκροτούμε μια υγιή δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του έργου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό, διότι αυτό που προσφέρουν τα πολιτικά κόμματα είναι επιλογή στον ψηφοφόρο, διαφορετικά οράματα, διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές προτάσεις. Αυτή ακριβώς η επιλογή δίνει ζωή στην πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάνει και κάτι ακόμα: δείχνει ότι οι επιλογές που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πραγματικά επιλογές πολιτικής και όχι επιλογές μεταξύ εθνικών απόψεων και εθνικών οραμάτων. Πολύ συχνά, ο Τύπος, όταν εστιάζεται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δίνει την εντύπωση μιας πάλης μονομάχων για τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά οι πραγματικές επιλογές που αντιμετωπίζουμε είναι επιλογές πολιτικής. Θέλετε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα αλλά με υψηλότερο κόστος ή όχι; Θέλετε οι αγορές μας να είναι απολύτως ελεύθερες για όλους ή να ρυθμίζονται με προστασία για τους ευάλωτους πολίτες; Όλα αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές επιλογές που υποστηρίζονται από τα πολιτικά κόμματα· συχνά αποκρύπτονται στο Συμβούλιο. Αυτό είναι ουσιαστικό για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η Ένωση.

Έχουμε ήδη δέκα εγγεγραμμένα κόμματα. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Υπήρξαν κάποιοι που ισχυρίστηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χρηματοδοτούνταν μόνο τα μεγάλα κόμματα. Κάποιοι θα έλεγαν ότι δέκα κόμματα είναι πολύ μεγάλος αριθμός κομμάτων που χρηματοδοτούνται.

Υπήρξαν κάποιοι, οι οποίοι δεν παρευρίσκονται απόψε–συμπεριλαμβανομένου του κ. Hannan από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ– που είπαν ότι με αυτό το σύστημα θα χρηματοδοτούνται μόνο τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, λες και υπάρχει κανόνας ότι μπορούμε να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση προς μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Αυτό φυσικά δεν ισχύει.

Αυτό που είδαμε και επιτύχαμε και αυτό που ελπίζουμε να βελτιώσουμε είναι ένα υγιές σύστημα που είναι αναγκαίο και που θα ενισχύσει την ποιότητα της δημοκρατικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το στάδιο ευρωπαϊκής ανάπτυξης –το οποίο κάποιοι θα το περιέγραφαν ως «έλλειψη ευρωπαϊκής ανάπτυξης»– η σημασία αυτής της έκθεσης είναι τεράστια. Η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά μόνο τα πολιτικά κόμματα και πιστεύω πως αυτό είναι το καλό της στοιχείο και αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο εισηγητής.

Θα μπορούσε να είχε πει ότι, ναι, υπάρχουν δέκα πολιτικά κόμματα: θα μπορούσε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά όχι: επέλεξε μια πολύ ευρύτερη φιλοσοφική προσέγγιση και πιστεύω ότι ορθώς το έπραξε, διότι αυτό το θέμα αφορά εξολοκλήρου τον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο που ο ίδιος ο Επίτροπος τόνισε. Εξάλλου, τι είναι αυτό που ακούμε συνεχώς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών, αλλά και στο μεσοδιάστημα; Ακούμε τους πολίτες να ρωτούν «Ποιος ο λόγος ύπαρξης αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος;» Έχουν δίκιο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Δεν υφίσταται, δεν είναι καν εφικτή.

Ούτε και θα είναι αν κάποιοι κάνουν το παν για να διασφαλίσουν ότι δεν θα δημιουργηθεί ποτέ ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος, το είδος του χώρου που χρειαζόμαστε αν θέλουμε να επιτύχουμε έναν ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο χωρίς σύνορα.

Ας εξετάσουμε την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν είκοσι πέντε Επίτροποι, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με βάση την εθνικότητά τους. Η σύνθεση του Συμβουλίου, ασφαλώς, βασίζεται στις εθνικότητες. Ούτε καν το Κοινοβούλιο δεν εκλέγεται μέσω ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά μέσω 25 εθνικών εκλογών, οι οποίες συμπίπτουν περίπου χρονικά, αλλά δεν είναι ενιαίες. Είναι φυσικό να μην καταλήγουμε σε έναν ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο με αυτόν τον τρόπο.

Αυτόν τον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο θα χρειαστούμε αν θέλουμε να δούμε κάποτε έναν εκλεγμένο Πρόεδρο της Επιτροπής, είτε θα εκλεγεί από αυτό το Σώμα, είτε, κατά προτίμηση, από το ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα. Αυτός ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος θα αποτελέσει τον προπομπό ενός διασυνοριακού, ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου. Ή, αν πρόκειται να διεξαχθεί ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, ας υπάρχει ένα, αντί για 25 εθνικά δημοψηφίσματα, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, για παράδειγμα, σχετικά με το αν θα έχουμε νέο σύνταγμα ή αν θα παραμείνουμε στο παλιό.

Αυτό που υποστηρίζω είναι, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, να δοθεί στις ευρωπαϊκές εκλογές ένα ευρωπαϊκό στοιχείο, τουλάχιστον ως κάποιον βαθμό. Τότε θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο, για τον οποίο θα χρειαστεί ένας ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος – όπως, επίσης, θα χρειαστούν πολιτικά κόμματα, αν θέλουμε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την οποία θέλουμε, διότι θέλουμε οι πολιτικοί όπως εμείς να παρακολουθούνται, και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι αν έχουμε ισχυρά πολιτικά κόμματα, σαφώς ισχυρότερα από ό,τι είναι σήμερα.

Συνεπώς, θα πρέπει να λειτουργούν σωστά και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι ειδικές οικονομικές ανάγκες τους. Χαίρομαι που αυτή η έκθεση εξετάζει αυτή την πτυχή δημιουργώντας, για παράδειγμα, την ευελιξία να μεταφέρονται πόροι από το ένας έτος στο επόμενο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν βάσει ενός πενταετούς κύκλου, παρά από το ένα έτος στο επόμενο. Αξίζει ασφαλώς να σημειωθεί ότι άλλες ΜΚΟ υπόκεινται τώρα σε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις, τις οποίες κάποιες από αυτές θεωρούν υπερβολικά ενοχλητικές, και ίσως θα πρέπει να τις εξετάσουμε και αυτές. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ο κ. Dehaene το έθεσε πολύ καλά όταν είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα τρελό στο να δίνουμε και στους άλλους την ευελιξία που εμείς ζητάμε για τα πολιτικά μας κόμματα.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, τέλος, στην έκκληση για ένα ενιαίο καθεστώς. Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζω θερμά και, σε αυτό το σημείο επίσης, συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρέπει να μελετήσουμε σοβαρά τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και θα προτιμούσα να επιλέξουμε κομματικά πολιτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι το γερμανικό σύστημα είναι το πιο πολιτισμένο στον κόσμο ως προς αυτό το θέμα και αν καταφέρναμε να επιτύχουμε το ίδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσαμε να θεωρούμε εαυτούς πλούσιους.

Θα ήθελα επίσης –και ναι, πραγματικά ολοκληρώνω τώρα– να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη τις τροπολογίες που κατατέθηκαν εξ ονόματος της Ομάδας μου από τον κ. Guardans, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά κόμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Leinen, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλαμε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αυτού του μωρού, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Τώρα, όμως, ίσως χρειάζεται να το θρέψουμε για να το βοηθήσουμε να δυναμώσει. Η έκθεση Leinen είναι, από αυτή την άποψη, πολύ σημαντική, καθώς επισημαίνει όλες τις ατέλειες που εξακολουθεί να έχει αυτός ο βλαστός, που τώρα φέρνουμε για να βαπτισθεί.

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα είναι πρωτίστως πολιτικό κόμμα. Είναι άραγε νοητό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υφίσταται ένα κόμμα χωρίς να συμμετέχει σε εκλογές; Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό το σχόλιο του κ. Leinen: τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν υπό αυτήν τους την ιδιότητα στις ευρωεκλογές. Ο μόνος τρόπος για να συμμετάσχουν σε εκλογές είναι να εκλέγεται κάποτε, επιτέλους, ένα μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διεθνικές εκλογές. Τότε μόνο τα κόμματα θα γίνουν κατανοητά με πρακτικούς όρους από τους πολίτες μας. Θα γίνονταν επίσης κατανοητά από τους πολίτες μας αν ήταν δυνατόν να γίνουν μέλη μεμονωμένοι πολίτες. Γνωρίζω ότι ορισμένα κόμματα το επιτρέπουν, όχι όλα όμως, και πιστεύω ότι θα αποτελούσε έναν καλό τρόπο για να ενθαρρύνουμε τους πολίτες μας να συμμετέχουν περισσότερο.

Είμαι λίγο περισσότερο δύσπιστος σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για να φθάσει το καταστατικό μέχρι του σημείου να περιλάβει διατάξεις για την οργάνωση κομματικών συνεδρίων και τον ορισμό υποψηφίων. Όσον αφορά, ωστόσο, την ατομική συμμετοχή, πιστεύω ότι είναι κάτι που οφείλουμε να επιδιώξουμε, όπως θα πρέπει να επιδιώξουμε αυτά τα κόμματα να πρέπει να υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο. Είναι κάπως παράλογο να βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα είναι ενίοτε μη κερδοσκοπικές ενώσεις, μολονότι σέβομαι καθόλα τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Πιστεύω ότι το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να υποστηρίξει την ίδρυση αυτών των νέων νομικών φορέων.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η προτεινόμενη κατανομή σε ένα τρίμηνο στα τέλη του έτους είναι επίσης πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα αντιμετώπισαν ήδη μεγάλες δυσκολίες τον Δεκέμβριο με αχρησιμοποίητα κονδύλια, και εξαρτιόταν από το ποιος είχε την καλύτερη ιδέα για να δαπανήσει βιαστικά αυτά τα κονδύλια, να κατασκευαστούν μερικά στυλό, μερικά μπλουζάκια κοντολογίς, πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με τα άμεσα ενδιαφέροντα του εν λόγω πολιτικού κόμματος. Γι’ αυτό και μια απόφαση που καθιστά δυνατή την κατανομή του πλεονάσματος σε αρκετούς μήνες συνιστά σώφρονα επιλογή, που θα πρέπει να υποστηρίξουμε.

Το τελευταίο σημείο είναι ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα είναι νέα κόμματα, όχι όμως ακόμη κόμματα για νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο για να ανακαλύψουμε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να δώσουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές οργανώσεις για τους νέους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Υπέβαλα μερικές τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρά ταύτα, σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, ως μέλος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004, είμαι πεπεισμένη ότι με την πρόοδο της διαδικασίας της ολοκλήρωσης, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να εξασφαλιστεί ότι η ήπειρός μας θα συνεχίσει να ενώνεται και, το κυριότερο, ότι θα καταστεί δυνατό να αναπτυχθεί προοδευτικά μια αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλες τις χώρες.

Ασφαλώς, τα πολιτικά κόμματα δεν είναι οι μόνοι παράγοντες στη δημοκρατία μας και οπωσδήποτε δεν είναι και οι καλύτεροι. Είναι όμως καίριοι παράγοντες και γι’ αυτό έχει συμπεριληφθεί μια παράγραφος για τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων στο κεφάλαιο της συνταγματικής συνθήκης που αφορά τον «δημοκρατικό βίο της Ένωσης». Σε αντίθεση με τα άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι ένα νέο ευρωπαϊκό κόμμα και, ως εκ τούτου, ασχολείται ακόμα εν μέρει με τη διαδικασία της ανάπτυξής του ως κόμματος. Ωστόσο, από τις έντονες συζητήσεις που έγιναν πρόσφατα, και ιδίως τη συζήτηση για το σημαντικό θέμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες, διαπιστώνω ότι έδειξε ετοιμότητα και ικανότητα δράσης και παρουσίασε ένα δικό του προφίλ.

Στην παράγραφο 12 της έκθεσης καλούνται όλα τα πολιτικά κόμματα να συζητήσουν σχετικά με ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις δημόσιες συζητήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζω θερμά. Η σημερινή φάση προβληματισμού για το ευρωπαϊκό σύνταγμα δεν πρέπει να υποβαθμιστεί σε μια διακοπή του προβληματισμού. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πια καιρός να ακολουθήσουμε νέους δρόμους, για παράδειγμα στο θέμα των ευρωεκλογών. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το Σώμα πρότεινε τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο. Άλλωστε, γιατί να μην έχουν επιτέλους οι πολίτες της Ευρώπης την ευκαιρία να επιλέξουν στις επόμενες ευρωεκλογές ανάμεσα σε διάφορους ευρωπαϊκούς καταλόγους υποψηφίων που θα παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά κόμματα; Και για να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κ. Lehne, εγώ δεν το θεωρώ αυτό κάτι αφηρημένο, αλλά ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα. Φυσικά, τίποτα δεν εμποδίζει να συνδυαστούν οι ευρωπαϊκοί κατάλογοι με μια πιο προσωποποιημένη προεκλογική εκστρατεία.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τελειώνοντας τον κ. Leinen για την έκθεσή του. Οι προτάσεις του για τη ρύθμιση των οικονομικών είναι ισορροπημένες και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς τις υποστηρίζει. Με περισσότερη οικονομική ασφάλεια για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και με πιο ευέλικτη διαχείριση των λαμβανομένων πόρων θα είναι πιο εύκολο για όλα τα κόμματα να αναπτύξουν περαιτέρω τις πολιτικές τους δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (DA) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση και, μαζί με άλλους 22 βουλευτές του προηγούμενου Κοινοβουλίου, προσπάθησα μάταια να προσφύγω στο δικαστήριο κατά της ιδέας να συνδράμουν οι φορολογούμενοι στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα δεν είναι ποτέ τίποτα περισσότερο από τεχνητά. Δεν υπάρχει τίποτα επί του οποίου μπορούμε να ψηφίσουμε, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να γίνουμε μέλη και δεν υπάρχει τίποτα επί του οποίου αποκτούμε επιρροή. Η εξαίρεση, όλως παραδόξως, είναι οι Δημοκράτες της ΕΕ, η νέα συμμαχία ευρωπαϊκών κομμάτων και κινημάτων που ιδρύθηκε από επικριτές της ΕΕ. Μπορεί κανείς να μπει στην ιστοσελίδα μας, EUDemocrats.org, και με αυτόν τον τρόπο, να εγγραφεί κατευθείαν από τον δρόμο, δωρεάν, και να ενημερώνεται, καθώς και να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις.

Οι κανόνες που ισχύουν για τα πολιτικά κόμματα εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των μικρότερων κινημάτων, των μικρότερων κομμάτων και, για παράδειγμα, των εθνικών μειονοτήτων. Αυτά δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιτύχουν το καθεστώς των ευρωπαϊκών κομμάτων και να λάβουν χρηματοδότηση για δραστηριότητες που μπορεί να είναι ίδιες από κάθε άποψη με τις δραστηριότητες για τις οποίες τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα –σε πολλές περιπτώσεις οι ανταγωνιστές των μικρότερων ομάδων– λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ. Ο κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι μεροληπτικός και κατά συνέπεια παράνομος υπό κανονικές συνθήκες. Επίσης, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε καν να θέσουμε υπό έλεγχο στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ. Ο κανονισμός εγκρίθηκε με πλειοψηφική απόφαση στο Συμβούλιο των Υπουργών από ανθρώπους που έχουν οικονομικά συμφέροντα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι και οι ίδιοι μέλη των πολιτικών κομμάτων που παίρνουν τώρα χρήματα από ψηφοφόρους, οι οποίοι ψηφίζουν για τους πολιτικούς ανταγωνιστές τους, ως απόρροια αποφάσεων από τις οποίες αυτοί οι ανταγωνιστές αποκλείονται. Ο κανονισμός υποστηρίζεται από μια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πλειοψηφία των βουλευτών της οποίας επίσης έχει, ασφαλώς, οικονομικό συμφέρον από τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος ενοχλητικών μειονοτήτων. Κανένας από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων δεν αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με την αρμοδιότητα. Ούτε εκτιμούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ότι παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ.

Η Ομάδα μου επιθυμεί την κατάργηση του κανονισμού ή τουλάχιστον την τροποποίησή του ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις όταν, για παράδειγμα, διενεργούν μια διασυνοριακή δραστηριότητα για τους σκοπούς της διάδοσης πληροφοριών. Γιατί θα πρέπει τα διεθνή συνέδρια που οργανώνονται από τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Χριστιανοδημοκράτες, ή και από τους Δημοκράτες της ΕΕ, να χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους της ΕΕ, ενώ οι 21 εθνικές μειονότητες δεν μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις για συζητήσεις ίσως για τα ίδια ακριβώς θέματα στα δικά τους αντίστοιχα συνέδρια; Αυτό είναι αβάσιμο. Αποτελεί σαφώς παράνομη διακριτική μεταχείριση και θα πρέπει να υπάρχει ισότητα τόσο για τον Λόκι όσο και για τον Θορ, όπως λέμε στη Δανία.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα μιλά για το χάσμα ανάμεσα στο κοινό και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσοι πιστεύουν ότι η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη με ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, κατά την άποψή μου, χάνουν το νόημα. Τα θεσμικά όργανα σφάλλουν, όχι ο λαός. Οι εκφράσεις περιφρόνησής τους είναι σαφείς: δείτε για παράδειγμα την αξιοθρήνητη προσέλευση στις ευρωπαϊκές εκλογές. Πράγματι, οι περισσότεροι βουλευτές σε αυτή την Αίθουσα ήλθαν εδώ με μια εξαιρετικά περιορισμένη εντολή. Δεν βλέπω τους πολίτες της Ευρώπης έξω στους δρόμους να απαιτούν το δικαίωμα ψήφου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά τους βλέπω να απορρίπτουν επιδεικτικά μια περισσότερο από ποτέ συγκεντρωτική Ευρώπη όπως έγινε στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες πέρυσι.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία ελπίζεται ότι μπορεί να επισκιάσουν τα εθνικά κόμματα, ίσως να ταιριάζουν στο πρότυπο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά ο βράχος πάνω στον οποίο θα καταστραφούν είναι αυτός της δημοκρατικής απόρριψης όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της αναζήτησης λαϊκής εντολής από πραγματικούς ανθρώπους για πραγματικά θέματα. Άλλο είναι να παίζεις το υπερκράτος σε αυτό το αποδυναμωμένο Σώμα και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να αντιμετωπίζεις τα πραγματικά προβλήματα του εκλογικού μας σώματος.

Το περιορισμένο πολιτικό όραμα αυτής της προσπάθειας γίνεται φανερό από τις αιτιολογικές σκέψεις Α και Β. Θεωρείται ως το επόμενο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου. Είναι σαφές ότι αυτά τα κόμματα αντιμετωπίζονται ως τμήματα του μηχανισμού μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Τα φεντεραλιστικά κόμματα για τους φεντεραλιστές πολιτικούς ίσως έχουν μια πνευματική λογική, αλλά θα θεωρούσα ευπρόσδεκτη μια μάχη μαζί τους στην εκλογική μου περιφέρεια ανά πάσα στιγμή.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν είναι σωστό να προσπαθείς να αγοράσεις την επιτυχία πετώντας τεράστια ποσά χρημάτων των φορολογουμένων στα ευρωπαϊκά κόμματα. Μην αυταπατάστε! Το εκλογικό σώμα μας δεν μας εκτιμά τόσο πολύ ώστε να επιθυμεί να έχει το προνόμιο να πληρώνει για να μας έχει ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Σκέφτηκα ότι ίσως ο κ. Corbett, αντλώντας από την εμπειρία του με το δικό του κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρότεινε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την προσπάθεια δημιουργώντας μια άνω βουλή και στη συνέχεια πουλώντας το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή σε όποιον κάνει την υψηλότερη προσφορά· δεν θα ήταν εντελώς άσχετο με κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ένα πραγματικό άτομο που θα μιλήσει για πραγματικά θέματα!

(ES) Απευθύνομαι στον κ. Allister και στον κ. Bonde.

Η διαφορά μεταξύ των τελευταίων ομιλητών και της πλειοψηφίας αυτού του Σώματος είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς –η πλειοψηφία του Σώματος– είναι να οικοδομήσουμε, θέλουμε να κάνουμε πράγματα μαζί, θέλουμε να προχωρήσει η Ευρώπη μπροστά, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη αποτελεί μια καλή λύση στα προβλήματα των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε οχυρωμένοι σε αμυντικές θέσεις, δεν είμαστε επικριτικοί, ούτε λέμε ότι όλα είναι μεροληπτικά. Όχι: απλά θέλουμε να ενώσουμε τον ενθουσιασμό των διαφόρων κομμάτων σε αυτό το Κοινοβούλιο, των διαφόρων πολιτικών οικογενειών σε αυτό το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων.

Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσά μας, κύριε Πρόεδρε· ας μην γελιόμαστε. Από αυτή την άποψη, τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο: πολιτικά κόμματα που, στην πραγματικότητα, έχουν προκύψει από τις κοινοβουλευτικές ομάδες σε αυτό το Κοινοβούλιο, όπως ακριβώς προέκυψαν αρχικά και στα διάφορα εθνικά κράτη. Η προέλευση των πολιτικών κομμάτων έγκειται στις κοινοβουλευτικές ομάδες αυτού του Σώματος.

Πιστεύω ότι, αν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν ένα πρόβλημα, αυτό είναι ότι, στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι ομοσπονδίες, ενώσεις, εθνικών πολιτικών κομμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι αρκετή. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα.

Γιατί; Διότι πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να είναι σε θέση να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συζήτηση και να αποτρέψουν να μετατραπεί οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα σε εθνικό επίπεδο σε μια συζήτηση σχετικά με εγχώρια θέματα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει επανειλημμένα.

Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε δεχτεί το αίτημα του Κοινοβουλίου να διεξαχθούν τα δημοψηφίσματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα την ίδια ημέρα, θα ήμασταν σε θέση να διασφαλίσουμε ότι θα συζητούσαμε για ευρωπαϊκά αντί για εγχώρια θέματα.

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, κοιτάζοντας προς το μέλλον, πιστεύω ότι, σε μια χρονική στιγμή που ολοένα και περισσότεροι από εμάς νιώθουμε την ανάγκη των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, σε αυτή τη φάση προβληματισμού –και χαίρομαι που η Αντιπρόεδρος Wallström, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτές τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Επιτροπής, είναι εδώ– πρέπει να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο.

Στις 8 και 9 Μαΐου πρόκειται να διεξάγουμε εδώ το πρώτο Διακοινοβουλευτικό Φόρουμ. Πιστεύω ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα είναι το κλειδί για την ενότητα των συνεργιών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και για την πρόοδο προς την κατεύθυνση που η πλειοψηφία από εμάς, οι οποίοι πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι απαραίτητο προκειμένου να προχωρήσει μπροστά η Ευρώπη, θέλουμε να δούμε.

Επομένως, αντιμετωπίζουμε μερικές μεγάλες προκλήσεις εδώ και είναι σαφές ότι αυτές οι μεγάλες προκλήσεις –ο κ. Onesta είχε δίκιο– σε τελική ανάλυση χρειάζονται όχι μόνο ωραία λόγια, αλλά επίσης την κατάλληλη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση του κ. Leinen, τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ θερμά, επισημαίνει τις δυσκολίες του κανονισμού και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τις ξεπεράσουμε πιο αποτελεσματικά.

Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα στηρίξει την έκθεση του κ. Leinen και θα ψηφίσει επίσης υπέρ των τροπολογιών που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Onesta εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας –η οποία αναφέρεται σε οργανώσεις νεολαίας– και ο κ. Maaten και η κ. De Sarnez.

Πιστεύω ότι αυτό θα αποδείκνυε ότι αυτό που θέλουμε είναι να οικοδομήσουμε, κύριε Πρόεδρε, έναντι εκείνων που θέλουν μόνο να καταστρέψουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Moreno Sánchez (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του, την οποία υποστηρίζω πλήρως, και για όλο το έργο που επιτελεί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

Ο κ. Leinen είναι ένας ακούραστος υπέρμαχος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και της ανάπτυξής τους και επίσης ένας από τους πατέρες του παρόντος κανονισμού. Με την ιδιότητά μου ως Αναπληρωτής Γραμματέας της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγωνίστηκα σκληρά μαζί του και με ορισμένους από τους βουλευτές που είναι εδώ σήμερα προκειμένου να εγκριθεί.

Αυτός ο κανονισμός έκοψε τον δημοσιονομικό και διοικητικό ομφάλιο λώρο που ένωνε αυτά τα κόμματα με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο στόχος του ήταν να κάνει αυτά τα κόμματα οικονομικά και διοικητικά διαφανή και να επιτύχει σαφείς και διαφανείς κανόνες που θα ρυθμίζουν τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότησή τους.

Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός είναι μόνο ένα πρώτο βήμα, μια προσωρινή λύση μέχρι την υιοθέτηση ενός αληθινού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά κόμματα και τη χρηματοδότησή τους, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτό το καθεστώς πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, προκειμένου να διασφαλίσει μια ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι επίσης απαραίτητο να δοθεί σε αυτά τα κόμματα ένας νομικός χαρακτήρας, στη βάση του κοινοτικού δικαίου, ο οποίος θα διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων είναι βασικός προκειμένου να έρθει η Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να τους δοθεί το κίνητρο να συμμετάσχουν πολιτικά, ώστε να αισθανθούν ότι είναι μέτοχοι και πρωταγωνιστές σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο και μέλλον. Αυτά τα κόμματα παρέχουν επίσης μία βάση για τη διακρατική διάσταση της πολιτικής διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ένωσης.

Επιπλέον, πρέπει να ανοίξουμε και να εξερευνήσουμε τρόπους για να δημιουργηθούν ευρωπαϊκές πολιτικές βάσεις που θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα υπόκεινται στον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Αυτές οι βάσεις θα είναι ένα σημαντικό μέσο για την επέκταση της δράσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και την ενίσχυση του δεσμού με τους πολίτες και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση και την πολιτική κατάρτιση.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, συνεχίστε το έργο σας και μπορείτε να υπολογίζετε στην απόλυτη υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τις μεταρρυθμίσεις που θα παράσχουν ένα δίκαιο, φανερό και διαφανές σύστημα δημόσιας χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, κάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει επί του παρόντος στη Βρετανία.

Η ανάπτυξη των πραγματικά ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αποτελεί το βασικό κλειδί για την επίλυση της κρίσης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Γιατί; Διότι τα εθνικά πολιτικά κόμματα είναι σαφές ότι δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν καταφέρουν να αναπτύξουν έναν ευρύ διάλογο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ή να δράσουν ως αγωγός ανάμεσα στα ευρωπαϊκά εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα.

Ελπίζω ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων του κόμματος του κ. Bonde, θα ενισχυθούν κατά την περίοδο περισυλλογής ώστε να συμβάλουν σε μια επίλυση της κρίσης και ειδικά στη δημοσίευση ευρωπαϊκών εγγράφων σχετικά με τα θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, παρά την επιτυχία των δέκα ευρωπαϊκών κομμάτων που περιγράφηκε, η δημοκρατική νομιμότητα αυτού του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, μειώνεται από εκλογές σε εκλογές. Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ πολλών πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, πράγμα που ισχύει, αλλά η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι η οικονομική υποστήριξη για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να υπάρξει, για παράδειγμα, μια αύξηση της δημοκρατίας μέσω της επιστροφής της εξουσίας στα εθνικά κοινοβούλια.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι μια ΕΕ που βρίσκεται κοντά στους πολίτες της συνιστά προϋπόθεση για την εκ μέρους τους στήριξη των επόμενων βημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου να πεισθούν οι πολίτες να δεχθούν το απορριφθέν Σύνταγμα, πρέπει, με άλλα λόγια, να δοθούν επιδοτήσεις στα ευρωπαϊκά κόμματα. Οποιαδήποτε δημοκρατική δύναμη μπορεί, ασφαλώς, να συγκροτήσει κόμμα, αλλά το να ενεργεί κανείς με την πεποίθηση ότι μέσω της χορήγησης μεγάλων επιδοτήσεων το κοινό θα οδηγηθεί στην αποδοχή του Συντάγματος, δεν θα ήταν μόνο μια προσπάθεια εξασφάλισης της αποδοχής του Συντάγματος με χρηματικά ανταλλάγματα, αλλά θα ήταν επίσης ιδιαίτερα αμφίβολη από δημοκρατικής άποψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον ο μοναδικός φυσικός χώρος για πολιτική και δημοκρατική συζήτηση είναι σε εθνικό επίπεδο, τα συνεκτικά κόμματα με συνολικό πρόγραμμα έχουν θέση μόνο στο εσωτερικό των κρατών μελών. Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλυφθεί μόνο μέσω της εκπροσώπησης εθνικών κομμάτων που έχουν τη δική τους ταυτότητα, κομμάτων που λογοδοτούν στους πολίτες, οι οποίοι τα γνωρίζουν και τα κατανοούν.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, που ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και να μην καταστούν ένα ακόμη μέσο διάδοσης της ευρωπαϊκής προπαγάνδας και της επικοινωνίας στους ψηφοφόρους. Έτσι, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να παραμείνουν απλώς ένα μέσο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών πολιτικών κομμάτων, ένα ανοιχτό βήμα διαλόγου όπου κάθε μέλος είναι σεβαστό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν ή να καταστούν φορέας κάποιας υποτιθέμενης ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, που δεν υφίσταται και δεν θα υφίσταται, διότι οι γλωσσικές διαφορές αποτελούν γεγονός και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ πολιτικών κομμάτων δεν είναι κάτι νέο στην Ευρώπη, όμως ακόμα και κόμματα της ίδιας ιδεολογικής προέλευσης εκπροσωπούν συχνά διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες. Ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη ενίσχυσή τους με εκατομμύρια ευρώ, ποτέ δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν πολιτικά σε κάτι περισσότερο από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, που μέχρι σήμερα περιοριζόταν στο περιεχόμενο προεκλογικών προγραμμάτων και εκκλήσεων. Ασφαλώς, ούτε τα ευρωπαϊκά κόμματα δεν θα μπορέσουν να μας βγάλουν από αυτό το δίλημμα.

Μολονότι όλοι συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει κρίση, τα θεσμικά της όργανα επέλεξαν γι’ άλλη μία φορά να προωθήσουν τεράστια χρηματικά ποσά –αυτήν τη φορά στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα– αντί να ασχοληθούν επιτέλους με τα αίτια αυτής της κρίσης. Οι λόγοι αυτής της πολύ γνωστής σε όλους μας έλλειψης εμπιστοσύνης στην ηγεσία της ΕΕ είναι ποικίλοι: μη ρεαλιστικές υποσχέσεις κατά την ένταξη διαφόρων κρατών μελών, εσπευσμένη διεύρυνση της ΕΕ προς ανατολάς ενάντια στη βούληση των περισσοτέρων πολιτών της, ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα που υπαγορεύθηκε άνωθεν, αύξηση των συνεισφορών και τώρα η ιδέα ευρωπαϊκών φόρων.

Είναι πάντα συναρπαστικό να παρατηρεί κανείς πόσο εύπιστους θεωρεί πραγματικά η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους πολίτες. Η μείωση της συμμετοχής στις εκλογές, η αρνητική ψήφος σε δημοψηφίσματα και η αυξανόμενη απογοήτευση από την ΕΕ δεν ερμηνεύονται ούτε για μια στιγμή ως κριτική στην Ένωση, αλλά αγνοούνται γιατί θεωρούνται έντονες υπομνήσεις για τις εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αλλάξουμε αυτήν τη νοοτροπία με νέα ευρωπαϊκά κόμματα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο μόνος τρόπος δημιουργίας εμπιστοσύνης είναι να επιδείξουμε ικανοποιητικά επιτεύγματα.

Η ΕΕ κατάφερε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όχι μόνο να διασπαθίσει την καλή θέληση, αλλά και να μην πάρει είδηση αποφασιστικές εξελίξεις ή και να τους δώσει τη λάθος κατεύθυνση. Οι επιπτώσεις στους πολίτες φαίνονται και από την αύξηση της ανεργίας και τη μεγάλη αύξηση των τιμών σε ευρώ. Ακόμη κι αν επενδύσουμε τα προβλεπόμενα 8,4 εκατ. ευρώ ετησίως στα κόμματα, η πιθανότητα ότι αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι πολύ μικρή. Την αίσθηση αυτής της ταυτότητας μπορούμε να την επιτύχουμε μόνο αν δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες που έχουν κριτικό πνεύμα να διαδραματίσουν επιτέλους έναν αληθινό άμεσο ρόλο σε μείζονες αποφάσεις όπως η διεύρυνση και το σύνταγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κανείς από εμάς δεν υποστήριξε βέβαια ποτέ ότι έχει απαντήσεις για τα πάντα, όμως είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπει κανείς πώς οι πολέμιοι της ΕΕ που έχουν έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρούν να καταστρέψουν κάθε μέτρο, με το οποίο προσπαθούμε να προαγάγουμε την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε τους πολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, πώς ποδοπατούν και τον παραμικρό σπόρο που φυτεύουμε αντί να τον καλλιεργήσουν.

Κανένας από εμάς δεν πιστεύει πως τα πολιτικά κόμματα είναι αυτοσκοπός. Όλοι πιστεύουμε ότι είναι ένα πολιτικό μέσον –ένα αναγκαίο μέσο σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία– για να κάνουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη νομοθετική διαδικασία και να εκπροσωπήσουμε ικανοποιητικά τις απόψεις τους. Κανένας μας δεν είπε εδώ ότι αρκεί ένα καθεστώς για να κάνει τα κόμματα να ακολουθήσουν τη σωστή πορεία δράσης.

Όπως λένε στην πατρίδα μου, οι μουσικοί δεν παίζουν χωρίς χρήματα, ωστόσο η μουσική δεν βγαίνει από τα χρήματα, αλλά είναι έργο μιας ορχήστρας που την αποτελούν εκπαιδευμένοι και ταλαντούχοι μουσικοί με κριτικό πνεύμα. Χρειάζονται όργανα και παρτιτούρες, χρειάζονται ανθρώπους που θα επιλέξουν το πρόγραμμά τους και έναν αρχιμουσικό. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση σε όλα τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα και αυτό το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων για να δημιουργήσουν κάτι που να αξίζει τον κόπο, για να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν να εξασφαλιστεί πως θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση των εθνικών κομμάτων σε ευρωπαϊκές δομές. Θεωρώ ότι δεν σημειώνεται αρκετή πρόοδος, ούτε από τα ευρωπαϊκά κόμματα, ως προς τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην πολιτική συζήτηση. Τα κόμματα αυτά δεν είναι απλά παρελκόμενα, αλλά κόμματα που ασκούν επίδραση, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική.

Ασφαλώς, κατά τη γνώμη μας, είναι σαφές το εξής: η ΕΕ πρέπει να γίνει πιο πολιτική, πιο δημοκρατική, πιο διαφανής και να πλησιάσει περισσότερο τους πολίτες. Οι περισσότεροι από εμάς συμβάλλουν καθημερινά με εποικοδομητικό τρόπο στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Επικροτούμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποστηρίξει την ενημέρωση και την επικοινωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη με το σχέδιο Δ. Λυπόμαστε διότι δεν αναζωογονείται ο ευρωπαϊκός διάλογος και διότι, δυστυχώς, εφαρμόζεται αναίσχυντα ο κομματικός ωφελιμισμός, ο εθνικισμός και ο εγωισμός – αρκεί να αναφέρω την ενεργειακή πολιτική, τη δημοσιονομική πολιτική και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία των μελών του και να χαλαρώσουμε τα δεσμά που τα υποχρεώνουν να επιδιώκουν καθαρά εθνικά συμφέροντα. Λυπόμαστε για την έλλειψη μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Πολλοί από εμάς συνηγορούν υπέρ πανευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων και ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι θα γίνονται δημοψηφίσματα όταν το ζητάει το κοινό.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το καθεστώς των κομμάτων είναι ένα μέσον που δίνει στα πολιτικά κόμματα τη δυνατότητα να βοηθήσουν για να αλλάξει η κακή αυτή κατάσταση που περιέγραψα και να εξασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν από μια τέτοια αλλαγή. Ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τα πολιτικά κόμματα θα βοηθήσει να αποκτήσει διαφάνεια ο πολιτικός διάλογος και να γίνει ανεξάρτητος και με ευρωπαϊκή προοπτική. Θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας να δώσουμε μια ευρωπαϊκή διάσταση στις εσωτερικές πολιτικές αντί να επανεθνικοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας ότι είμαι υπέρ της συμπλήρωσης των εθνικών εκλογικών καταλόγων με ευρωπαϊκούς, γιατί ένας ευρωπαϊκός κατάλογος θα ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά κόμματα να κάνουν την εκστρατεία τους υπό την ηγεσία ενός κορυφαίου ευρωπαίου υποψηφίου. Ναι, είμαι υπέρ της υποψηφιότητας ευρωπαϊκών κομμάτων και όχι εθνικών κομμάτων ως βάσης για την κατανομή των εδρών. Ναι, θέλουμε να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, να προωθήσουν τα πολιτικά τους ιδρύματα και να ασχοληθούν με τη νεολαία. Γι’ αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο εισηγητής, κ. Leinen, έχει επιτελέσει ένα εξαιρετικό έργο. Τον συγχαίρω. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας: τα εθνικά κόμματα που συγκροτούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι συχνά τα πρώτα που δεν πιστεύουν σε αυτά.

Πόσο συχνά έχουμε ακούσει συναδέλφους στις χώρες μας να λένε: «Ναι, το κόμμα στο οποίο ανήκουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό, κάνει πολλά καλά πράγματα, αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό που συμβαίνει εδώ»; Το ακούμε παντού αυτό. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί μία απλή φράση: η λειτουργία δημιουργεί το όργανο. Όταν θα έχουμε ευρωπαϊκούς νόμους σε ισχύ –ξεκινώντας με το Σύνταγμα– οι οποίοι θα καθιστούν υποχρεωτική την ύπαρξη αυτών των πολιτικών κομμάτων, με συγκεκριμένους ρόλους, θα έχουμε κερδίσει αυτή τη μάχη υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα λέει ότι, όταν το Συμβούλιο υποβάλλει την πρότασή του σχετικά με την εκλογή από το Κοινοβούλιο του Πρόεδρου της Επιτροπής, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Και αν ισχύσει αυτό, τα ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ποιος ηγείται των εκλογικών καταλόγων τους και επίσης ποια είναι τα προγράμματά τους· τότε θα έχουν απόλυτο νόημα οι ευρωπαϊκοί εκλογικοί κατάλογοι, αντί για τους διακρατικούς εκλογικούς καταλόγους –έναν όρο που πρέπει να ξεχάσουμε– και αυτός είναι ο πιο σωστός ορισμός: ευρωπαϊκοί εκλογικοί κατάλογοι.

Τώρα βρισκόμαστε φυσικά ενώπιον μιας περιόδου προβληματισμού και συζήτησης. Πρέπει να παράσχουμε τη ραχοκοκαλιά αυτής της συζήτησης: το Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση ήταν επιτυχής διότι εργάστηκε στη βάση των ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών, και οι διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις και η περίοδος προβληματισμού θα είναι επίσης επιτυχείς αν μπορέσουμε να εργαστούμε ως πολιτικές οικογένειες, προκειμένου να κατανοήσουμε οι μεν τους δε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες.

Για τον σκοπό αυτόν, ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι βασικός, και θα είναι επίσης βασικός όταν θα διεξάγουμε ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα και όταν θα θέσουμε ένα τέλος στο θέαμα των εθνικών δημοψηφισμάτων που υπονομεύονται από τα προβλήματα της κάθε χώρας.

Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η έκθεση αποτελεί ακόμη ένα βήμα, και είναι ένα καλό βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η σταδιοδρομία του εισηγητή Jo Leinen και των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη είχαν πολλές ομοιότητες στην πορεία τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες: ξεκίνησαν από πολύ ψηλά και τώρα σημειώνουν μεγάλη πτώση. Μόνο 2% των Γερμανών εξακολουθούν να εμπιστεύονται πολιτικά κόμματα. Αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης ασφαλώς δεν μπορούν, έτσι όπως καθιερώνονται σήμερα στην πράξη, να αντιστρέψουν αυτήν την τεράστια απώλεια αξιοπιστίας.

Ποια είναι η αιτία αυτής της απώλειας; Είναι το γεγονός ότι η δημοκρατία ανέκαθεν ταυτιζόταν με τα πολιτικά κόμματα και όχι με τον λαό. Δηλαδή στο σύστημά μας δεν έχουμε λαϊκή, αλλά κομματική κυριαρχία και η κυριαρχία αυτή θα παγιωθεί, θα ενισχυθεί και θα διογκωθεί με αυτά τα προϊστορικά σχέδια που μας παρουσιάζετε. Είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και δεν πρόκειται να πάνε μπροστά την Ευρώπη. Το μέλλον ανήκει στην πραγματικότητα σε επαληθεύσιμες προσωποποιημένες εκλογές με υποψηφίους, των οποίων μπορεί κανείς να διακρίνει άμεσα τις πραγματικές πεποιθήσεις, με άλλα λόγια, υποψηφίους που σε αντίθεση με τον εισηγητή δεν κάνουν προεκλογικό αγώνα εντός SPD για να τον σταματήσουν μόλις εξασφαλίσουν μια μόνιμη θέση στον κατάλογο του κόμματός τους και να αρχίσουν την ψηφοθηρία υπέρ μεγαλόσχημων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE).(PT) Όταν το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως, στο ψήφισμα του Ιανουαρίου σχετικά με την περίοδο προβληματισμού, για μια δεύτερη συζήτηση επί του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, κατέστη σαφές ότι η Ευρώπη χρειαζόταν πολιτικά κόμματα. Η πρόκληση είναι σαφής για όλους μας. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει πολιτικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να διστάζει να αποκτήσει μια ισχυρή, προορατική και υπεύθυνη κομματική διάρθρωση.

Τα κόμματα θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών και στη βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες και στις αρχές, ως καταλύτης για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και ως στήριγμα για την ανάληψη δράσης και την ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Η λειτουργία των πολιτικών κομμάτων απέχει –και θα πρέπει να απέχει– αρκετά από έναν απλά κοινοβουλευτικό και αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα απέτυχαν, για ανεξήγητους λόγους, να γίνουν ισχυρότερα σε σχέση με, και με τον ίδιο ρυθμό όπως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό οφείλεται είτε σε καθαρή άγνοια του συστήματος είτε σε έλλειψη αυτογνωσίας από την πλευρά των ευρωπαϊκών κομμάτων. Ωστόσο, η Ευρώπη, καθ’ όλη την πορεία της ανάπτυξής της, δεν ζήτησε ποτέ από τα κόμματα να είναι δυναμικά. Τα κόμματα κατηγορήθηκαν για ηχηρή αποχή από τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για παράδειγμα, μια συζήτηση που μέχρι στιγμής υπήρξε αυστηρώς θεσμική. Δεδομένου ότι η Ευρώπη περιμένει από τα πολιτικά της κόμματα να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, πρέπει να δημιουργηθεί, επειγόντως, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς για τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης που θα ενισχύσει τις κομματικές δομές. Ένα καθεστώς αυτού του χαρακτήρα θα ενίσχυε τον δημοκρατικό έλεγχο, θα καλλιεργούσε τον πολιτικό ανταγωνισμό στο Κοινοβούλιο και θα ελευθέρωνε τα ευρωπαϊκά κόμματα από τα αυστηρά κοινοβουλευτικά καθήκοντα, προκειμένου να τα συντονίσει με τη δυναμική της δημόσιας ευρωπαϊκής αρένας. Επιπλέον, είναι σαφές ότι, προκειμένου να ενισχυθούν τα κόμματα, αυτό που απαιτείται είναι ένα ενιαίο καθεστώς, μια νομική προσωπικότητα βασισμένη στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ικανότητα για ανεξάρτητη ευθύνη, ισχυρότερες κομματικές δομές προβληματισμού και επαρκή χρηματοδότηση ώστε η πραγματική εξουσία να θέσει πολιτικές προτεραιότητες.

Η έκθεση Leinen, συνεπώς, προτείνει πολύ περισσότερα από μια λογιστική μεταρρύθμιση της ζωής των πολιτικών κομμάτων της Ευρώπης. Δείχνει τον δρόμο προς τα εμπρός για μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ των κομμάτων, παράλληλα με την αναγνώριση της σημασίας τους για διαρθρωτικές λύσεις στο επίμονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλλειμμα.

Προκειμένου να επιτευχθούν διαρθρωτικές λύσεις, η πολιτική αγορά πρέπει να επιταχυνθεί, πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των εθνικών κομμάτων και η ευρωπαϊκή πολιτική –και το ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα– πρέπει να καταστούν πιο ελκυστικά. Η έκθεση συμβάλλει επίσης σε έναν βαθμό κομματικής ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της οποίας εμείς –που οργανωνόμαστε σε μια προσπάθεια να αναλάβουμε την ευθύνη για τον κόσμο– μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτές οι οργανώσεις έχουν αποκτήσει επίσης μια νέα κλίμακα. Αυτή η ευθύνη αυξάνεται, καθώς η Ευρώπη υφίσταται περαιτέρω σημαντικές αλλαγές, για παράδειγμα, το Σύνταγμα και τη διεύρυνση. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι νέα πολιτική πρακτική και μια νέα θεώρηση των ρόλων των θεσμικών οργάνων, των πολιτών και των κομμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Line Reynaud (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ποιότητα της εργασίας της.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση και την έκφραση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Πράγματι, αυτά είναι κυρίως επιφορτισμένα με τη δύσκολη αποστολή να εργαστούν για την αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών και αυτό δεν συμβαίνει μόνο μία φορά ανά πενταετία, όποτε διεξάγονται ευρωεκλογές, αλλά καθημερινά και σε κάθε πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής.

Η έκθεση του κ. Leinen διατυπώνει προτάσεις που θα επιτρέψουν να δοθούν στα ευρωπαϊκά κόμματα τα μέσα που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Επικροτώ ιδιαίτερα τα ακόλουθα: τη βελτίωση των κανόνων για τη χρηματοδότηση μέσω της καθιέρωσης μεγαλύτερης σαφήνειας, ευελιξίας, ανεξαρτησίας και μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής ασφάλειας· τη ζωτική στήριξη των οργανώσεων και των κινημάτων για νέους Ευρωπαίους· τέλος, την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους και ιδίως μεταξύ των αιρετών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 191 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Αυτό είναι εξαιρετικό σημαντικό σήμερα διότι μας απασχολούν μακροπρόθεσμες ανησυχίες για το μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες απαιτούν ευρύτερο διάλογο με τους πολίτες της. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο εδώ προωθώντας περαιτέρω την ολοκλήρωση και προασπίζοντας τη Συνταγματική Συνθήκη. Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτύχει πολλά ως προς αυτό και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στα δημοψηφίσματα για ευρωπαϊκά θέματα, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής. Επίσης, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών πρέπει να αντανακλώνται στην επιλογή υποψηφίου για την Προεδρία της Επιτροπής. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι κανονισμοί που διέπουν τα πολιτικά κόμματα είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτείται ένα καθεστώς για τα πολιτικά κόμματα που θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Leinen για την άριστη έκθεσή του και για το εξαιρετικό επίπεδο ικανότητας που επέδειξε.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). – (LT) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Leinen για την πολύ υπεύθυνα καταρτισμένη έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η υποστήριξη για το έργο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι εξαιρετικά επίκαιρη τώρα. Και ο λόγος είναι ο εξής: ορισμένοι πολιτικοί επιστήμονες, τουλάχιστον στη Λιθουανία, εκτιμούν ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν χάσει τις ιδεολογικές βάσεις τους και γίνονται ίδια. Αν συνέβαινε αυτό πραγματικά, τότε οι κομματικές αποφάσεις, χωρίς ιδεολογική βάση, θα ήταν απρόβλεπτες. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα ήταν πλέον σαφές για τον ψηφοφόρο τι θα έκανε το ένα ή το άλλο κόμμα εφόσον ανέβαινε στην εξουσία. Και αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα ήταν πλέον σημαντικό για τους ψηφοφόρους το ποιο κόμμα θα ψήφιζαν και κάποιοι θα διερωτώντο αν αξίζει ακόμα και να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη τάση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα τοπικά κόμματα της Ευρώπης που έχουν αριστερή ή δεξιά ιδεολογία, η οποία θα αποτελεί ορόσημο για τα κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς στα διάφορα κράτη, με κάθε δυνατό τρόπο, και από οικονομικής πλευράς. Ως εκ τούτου, προτείνω να υποστηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα πολιτικά κόμματα έχουν τις ρίζες του στη βιομηχανική επανάσταση, στη δημιουργία εθνικών κρατών και στην περίοδο μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παγκοσμιοποίηση, με τις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται για τον πολιτισμό, και ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος της ΕΕ σημαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην ευρωπαϊκή δημόσια ζωή. Πρέπει να γίνουν πραγματικά όργανα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ενεργώντας ως μεσολαβητές ανάμεσα στους πολίτες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται ένα καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα το οποίο θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια νομική προσωπικότητα που θα είναι θεμελιωμένη στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό τα καθεστώς θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά στα κράτη μέλη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος μια κρίση των ευρωπαϊκών συστημάτων της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η συνταγματική κρίση στην ΕΕ συνοδεύεται από ρατσισμό και μισαλλοδοξία, προκατάληψη εις βάρος των μεταναστών και την όρθωση φραγμών μεταξύ των εθνικών κρατών. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και να προωθήσει και να ενισχύσει τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς οργανισμούς και τα κινήματα νεολαίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει στη σημερινή κρίση με αληθινή ευρωπαϊκή πολιτική, όπως προτείνει η έκθεση Leinen που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα πολιτικά κόμματα αποτελούν ζωτικό στοιχείο για την οικοδόμηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής σφαίρας. Διαδραματίζουν σημαντικό και καίριο ρόλο στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών όπως η ελευθερία, η ανοχή, η αλληλεγγύη και η ισότητα των φύλων. Παράλληλα με αυτό, ζητούμε έναν διάλογο με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης και, σε αυτό το πλαίσιο, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο.

Η έκθεση του κ. Leinen είναι αξιέπαινη για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και για τη σύστασή της να βελτιωθεί η ισχύουσα κατάσταση. Εντούτοις, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ δεν επέτρεψε στον κ. Leinen και στην πολιτική μας οικογένεια να αναφέρουν τον ζωτικό ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στην προώθηση της προτεραιότητας της ισότητας των φύλων. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου, και ιδίως από τους συναδέλφους της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, οι οποίοι καταψήφισαν μια τροπολογία στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, να επανεξετάσουν τη θέση τους. Η τροπολογία που καταψηφίστηκε ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή ίσων ευκαιριών όταν αποφασίζουν ποιος θα αναλάβει κομματικά αξιώματα και πώς θα καταρτίσουν τους κομματικούς εκλογικούς καταλόγους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού μας.

Ως Πρόεδρος της ομάδας γυναικών του ΕΣΚ, γνωρίζω το τεράστιο έργο που επιτελεί η πολιτική μας οικογένεια σε αυτόν τον τομέα σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα άλλα πολιτικά κόμματα θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο. Καλώ τους συναδέλφους μου από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ να επανεξετάσουν τη θέση τους και να στηρίξουν τις αξίες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση αφορούσε τη δημοκρατία: τα πλεονεκτήματα, τις ελλείψεις της και τις προκλήσεις που προκύπτουν από μια ραγδαία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Μέχρι στιγμής, το σύστημα που εφαρμόζουμε για την άσκηση και την οργάνωση της δημοκρατίας περνά μέσα από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι λειτουργούμε στην Ευρώπη, σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τέλειο και απαιτεί συνεχή προσπάθεια για την κινητοποίηση των ατόμων, διότι γνωρίζουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η αδιαφορία και η πλήρης απάθεια. Αυτό ισχύει και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να δηλώσουμε ότι δεν αρκεί πλέον να αφήνουμε τη λήψη αποφάσεων και τη δημοκρατία στα χέρια μιας μικρής πολιτικής ελίτ· τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμησή μου για την κατάσταση. Πρέπει επίσης να κινητοποιήσουμε τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η δημοκρατική ανάπτυξη επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω των πολιτικών κομμάτων, κάνουμε τους ανθρώπους υπεύθυνους, μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφάνεια και μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Βρίσκεται ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο: ακόμα και αν επιτύχαμε στη δημιουργία δέκα ευρωπαϊκών κομμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι επιτύχαμε πλήρως. Εντούτοις, αυτό βοήθησε και δεν αντικρούει το γεγονός ότι πρέπει επίσης να επενδύσουμε ώστε να διασφαλίσουμε την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών θεμάτων στην πολιτική ατζέντα, στις συζητήσεις και στις αποφάσεις των εθνικών κομμάτων. Πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο και πρέπει να κινηθούμε και στα δύο μέτωπα.

Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε την παρουσία ενός ευρωπαϊκού μέσου ενημέρωσης που θα μπορεί να καλύπτει τις εξελίξεις. Αυτό απαιτεί επίσης προσπάθειες και προώθηση από την πλευρά μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι γίνεται αναφορά των γεγονότων – για τους πολίτες, για τη δημοκρατία, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τι γίνεται και να παίρνουν θέση. Θα προσέθετα ότι είναι επίσης αναγκαίο να δημιουργηθούν χώροι συνάντησης, ευκαιρίες συζήτησης μεταξύ των πολιτών. Αυτά τα τρία δομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αναπτυχθεί η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να είναι εικονικά ή γεωγραφικά ή πραγματικά, αλλά αυτά τα τρία στοιχεία είναι απαραίτητα.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μπορείτε να συζητήσετε τα κριτήρια, εμείς πρέπει να συζητήσουμε αυτά που αναφέρθηκαν εδώ. Είμαι πολύ συνετή και γι’ αυτό δεν δεσμεύομαι για το τι μπορεί να προκύψει από την αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού αύριο. Νομίζω ότι θα ήταν ανόητο να δεσμευτώ ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σε Χ χρόνο μια νέα πρόταση για το Ψ θέμα. Αυτό πρέπει να προκύψει στο πλαίσιο και κατόπιν της συζήτησης που διεξάγουμε τώρα για την αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής. Μπορεί να έλθει ως αποτέλεσμα αυτού και μετά από αυτό. Εντούτοις, νομίζω ότι δημιουργήσατε και παρουσιάσατε τα δομικά στοιχεία που απαιτούνται για να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα.

Όπως πολλοί επεσήμαναν, ωστόσο, υπάρχει επίσης μια σύνδεση με άλλους οργανισμούς και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη ώστε να προκύψει μια ισορροπημένη πρόταση. Είναι επίσης φρόνιμο να έχουμε ένα όραμα σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμη, αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ για το θέμα αυτό εξ ονόματος της Επιτροπής σήμερα.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Χαιρετίζω τις τροπολογίες που υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και επισημαίνω –βλέποντας την κ. Gurmai εκεί– ότι νομίζω πως αυτό είναι απολύτως φανερό. Αν ήταν ακόμα εδώ ο κ. Allister, θα τον ρωτούσα ποιον θα ψήφιζε. Θα ψήφιζε κάποιον και θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για κάποιον που λέει «μπαίνω σε αυτή την αίθουσα ή σε αυτό το θεσμικό όργανο με φιλοδοξίες και ελπίδες και όνειρα και υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και θα εργαστώ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης»; Ή θα ψήφιζε κάποιον που λέει «δεν πιστεύω σε αυτό τα θεσμικό όργανο, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει, πιστεύω ότι ασχολείται με ανόητα θέμα και δεν θα δώσω πολλή προσοχή σε όσα διαδραματίζονται εδώ»; Ποιον θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ως απλός φορολογούμενος; Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά τελικά αυτό είναι επίσης θέμα της επιλογής που παρέχουμε στους πολίτες, όπως επεσήμανε ο κ. Corbett και άλλοι. Είναι μια επιλογή που δίνουμε στους ευρωπαίους πολίτες και αυτό είναι τελικά ζήτημα δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την Επίτροπο Wallström για τους βουλευτές εκείνους που μετά τις αγορεύσεις τους απουσιάζουν κατά τη συζήτηση. Αυτό ασφαλώς δεν είναι συνηθισμένο εδώ στο Σώμα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου