Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 22. märts 2006 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 3.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 4.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 6.Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Tervitus
 9.Päevakord
 10.Tervitus
 11.Iga-aastane poliitikastrateegia 2007 (arutelu)
 12.Energia varustuskindlus Euroopa Liidus (arutelu)
 13.Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 14.Cotonou kokkuleppe muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine (arutelu)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Majanduskoostöö lepingute mõju arengule (arutelu)
 17.Euroopa tasandi erakonnad (arutelu)
 18.Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku läbivaatamine: tulevikuplaanid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (506 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (832 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika