Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel EUT-utgåva

8. Leveransen av livsmedel till godkända välgörenhetsorganisationer som arbetar med genomförandet av Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda (skriftlig förklaring): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy