Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0189/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel EUT-utgåva

11.9. Säkrad energiförsörjning i Europeiska unionen (omröstning)
Protokoll
  

Före omröstningen om skäl C

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Herr talman! Jag skulle vilja lägga fram ett muntligt ändringsförslag i syfte att ändra skäl C. Det handlar om att byta ut en benämning, och jag läser det på engelska eftersom det är den enda version jag har:

(EN) … ”miljöskydd” med ”ekologisk hållbarhet” …

(FR) Jag tror att det är den vedertagna benämningen. Då skulle texten lyda:

(EN) … ”Det finns tre huvudsyften med EU:s energipolitik: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.”

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Finns det några invändningar mot detta muntliga ändringsförslag?

(Parlamentet förkastade det muntliga ändringsförslaget.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy