Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2224(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0042/2006

Ingediende teksten :

A6-0042/2006

Debatten :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Stemmingen :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0114

Debatten
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel Uitgave PB

11.13. Europese politieke partijen (stemming)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), rapporteur. (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, dit Parlement heeft veel gedaan voor de totstandkoming van Europese partijen. Intussen bestaan er tien, en dat bewijst toch wel dat we een rijke politieke cultuur hebben. Dit verslag is een verdere stap om het werk van deze partijen te bevorderen en makkelijker te maken.

Europese partijen zijn nodig voor de Europese democratie, en we hopen vooral dat de partijen voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement topkandidaten voordragen voor het ambt van voorzitter van de Commissie. Dan kunnen de burgers kiezen tussen personen en programma's, en zo meebeslissen over wat voor Europa ze willen.

(Applaus)

Ik zou de voorzitters en de secretarissen-generaal van de partijen willen bedanken voor hun goede voorstellen. Dit is een van de weinige begrotingslijnen waarover het Parlement alleen beslist. Daarom willen we ook de Conferentie van voorzitters en de diensten van het Parlement bedanken omdat ze deze delicate begrotingslijn voor de Europese partijen heel goed hebben aangepakt. Ik vraag u om voor dit verslag te stemmen.

(Applaus van links)

 
  
  

Na de stemming over de ontwerpresolutie als geheel

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, kunt u ons vertellen of er leden van dit Huis zijn die voor de stemming over dit laatste verslag hebben aangegeven dat ze financieel belang hebben?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Voorzover ik weet, heeft geen enkele afgevaardigde een verklaring dienaangaande afgelegd.

Misschien mag ik u herinneren aan de regels die hiervoor gelden: we hebben een speciaal register waarin iedere afgevaardigde eenmaal, voor alle gelegenheden, opgave doet van alle financiële belangen, om te voorkomen dat steeds weer, bij ieder debat, verklaringen hieromtrent afgelegd moeten worden. Om discussie op dit punt te vermijden, is het dus zaak de juiste informatie in het register op te nemen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid