Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 23. marts 2006 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Dagsordenen: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Den politiske situation i Belarus efter valget (forhandling)
 5.Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (forhandling)
 6.Planteafgrøder til nonfoodformål (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 8.Forsyninger til de velgørende organisationer der er godkendt til at gennemføre EU s fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede (skriftlig erklæring): se protokollen
 9.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 10.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 11.Afstemningstid
  11.1.Hjul til personbiler og påhængskøretøjer (afstemning)
  11.2.Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer (afstemning)
  11.3.Protokol til euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen (afstemning)
  11.4.Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (afstemning)
  11.5.Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (afstemning)
  11.6.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) (afstemning)
  11.7.Juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem (afstemning)
  11.8.Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem (afstemning)
  11.9.EU's energiforsyningssikkerhed (afstemning)
  11.10.Kriterier for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  11.11.Revisionen af Cotonou-aftalen og fastsættelsen af bevillingen til den tiende EUF (afstemning)
  11.12.Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen (afstemning)
  11.13.Politiske partier på europæisk plan (afstemning)
  11.14.Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (afstemning)
  11.15.Planteafgrøder til nonfoodformål (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: : se protokollen
 16.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 17.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (214 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (517 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik