Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές (συζήτηση)
 5.Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (συζήτηση)
 6.Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή (συζήτηση)
 7.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Εφοδιασμός των φιλανθρωπικών οργανώσεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να υλοποιήσουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας υπέρ των πλέον απόρων (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Τροχοί των επιβατικών αυτοκινήτων και των ρυμουλκούμενων αυτών (σχέδιο ΟΕΕ/ΗΕ) (ψηφοφορία)
  11.2.Έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα (ψηφοφορία)
  11.3.Πρωτόκολλο στην ευρωμεσογειακή συμφωνία με το κράτος του Ισραήλ μετά τη διεύρυνση (ψηφοφορία)
  11.4.Συμφωνία ΕΚ/Δανίας για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)
  11.5.Συμφωνία ΕΚ/Δανίας σχετικά με την κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ψηφοφορία)
  11.6.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές (ψηφοφορία)
  11.7.Νομικά επαγγέλματα και γενικό συμφέρον για την ομαλή λειτουργία των νομικών συστημάτων (ψηφοφορία)
  11.8.Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και η αναθεώρηση του κεκτημένου: η πορεία προς τα εμπρός (ψηφοφορία)
  11.9.Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  11.10.Κριτήρια για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιβολή της ειρήνης, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  11.11.Αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και καθορισμός του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  11.12.Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  11.13.Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (ψηφοφορία)
  11.14.Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (ψηφοφορία)
  11.15.Υποστήριξη των φυτικών καλλιεργειών που δεν προορίζονται για διατροφή (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (387 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (639 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου