Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Valko-Venäjän poliittinen tilanne vaalien jälkeen (keskustelu)
 5.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (keskustelu)
 6.Non food -viljelyn edistäminen (keskustelu)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustaminen (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät (äänestys)
  11.2.Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen (äänestys)
  11.3.Israelin kanssa tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi (äänestys)
  11.4.EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (äänestys)
  11.5.EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (äänestys)
  11.6.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) (äänestys)
  11.7.Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (äänestys)
  11.8.Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen (äänestys)
  11.9.Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (äänestys)
  11.10.Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (äänestys)
  11.11.Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10. EKR:n rahoituksen vahvistaminen (äänestys)
  11.12.Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (äänestys)
  11.13.Euroopan tason poliittiset puolueet (äänestys)
  11.14.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (äänestys)
  11.15.Non food -viljelyn edistäminen (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (224 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (471 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö