Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2006. gada 23. marts - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Politiskā situācija Baltkrievijā pēc vēlēšanām (debates)
 5.Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (debates)
 6.Kultūraugu veicināšana mērķiem kas nav saistīti ar pārtiku (debates)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 8.Apstiprinātu labdarības organizāciju apgāde vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem paredzētās Eiropas pārtikas palīdzības programmas īstenošanai (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 9.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 10.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Vieglo automobiļu un to piekabju riteņi (ANO EEK projekts) (balsojums)
  11.2.Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvo priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFS) apstiprināšana (balsojums)
  11.3.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Izraēlas Valsti pēc paplašināšanās (balsojums)
  11.4.EK un Dānijas nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (balsojums)
  11.5.EK/Dānijas nolīgums par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu (balsojums)
  11.6.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva (balsojums)
  11.7.Juridiskās profesijas un vispārēja interese par tiesību sistēmu darbību (balsojums)
  11.8.ES līgumtiesības un acquis pārskatīšana: turpmākā virzība (balsojums)
  11.9.Eiropas Savienības energoapgādes drošība (balsojums)
  11.10.Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsojums)
  11.11.Kotonū nolīguma pārskats un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (balsojums)
  11.12.Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (balsojums)
  11.13.Eiropas politiskās partijas (balsojums)
  11.14.Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (balsojums)
  11.15.Kultūraugu veicināšana mērķiem kas nav saistīti ar pārtiku (balsojums)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 16.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 17.Sesijas pārtraukšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (280 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (506 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika