Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 23 marca 2006 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dzienny: Patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Białoruś - Sytuacja polityczna po wyborach (debata)
 5.Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (debata)
 6.Wspieranie upraw do celów niespożywczych (debata)
 7.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Zaopatrywanie zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE (pisemne oświadczenie): Patrz protokól
 9.Skład grup politycznych: patrz protokół
 10.Skład Parlamentu: patrz protokół
 11.Głosowanie
  11.1.Koła do samochodów osobowych i ich przyczep (projekt EKG ONZ) (głosowanie)
  11.2.Zatwierdzenie systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych (głosowanie)
  11.3.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego z Izraelem w następstwie rozszerzenia (głosowanie)
  11.4.Umowa WE - Dania w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  11.5.Umowa WE - Dania w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (głosowanie)
  11.6.Wspólnotowy program działań (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów (głosowanie)
  11.7.Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (głosowanie)
  11.8.Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (głosowanie)
  11.9.Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (głosowanie)
  11.10.Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  11.11.Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10 Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)
  11.12.Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (głosowanie)
  11.13.Europejskie partie polityczne (głosowanie)
  11.14.Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (głosowanie)
  11.15.Wspieranie upraw do celów niespożywczych (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 16.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 17.Odroczenie sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (280 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (506 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności