Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. marca 2006 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program: pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Politická situácia po voľbách v Bielorusku (rozprava)
 5.Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (rozprava)
 6.Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (rozprava)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Zásobovanie schválených charitatívnych organizácií na uskutočnenie Európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 9.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 10.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Hlasovanie
  11.1.Kolesá pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá (návrh EHK OSN) (hlasovanie)
  11.2.Schválenie adaptatívneho predného osvetľovacieho systému (AFS) motorových vozidiel (hlasovanie)
  11.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode s Izraelom po rozšírení (hlasovanie)
  11.4.Dohoda ES/Dánsko o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach (hlasovanie)
  11.5.Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach (hlasovanie)
  11.6.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) (hlasovanie)
  11.7.Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (hlasovanie)
  11.8.Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (hlasovanie)
  11.9.Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (hlasovanie)
  11.10.Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  11.11.Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (hlasovanie)
  11.12.Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (hlasovanie)
  11.13.Európske politické strany (hlasovanie)
  11.14.Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (hlasovanie)
  11.15.Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (280 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (506 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia