Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 23. marec 2006 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Dnevni red: gl. zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Politične razmere v Belorusiji po volitvah (razprava)
 5.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (razprava)
 6.Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (razprava)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 8.Oskrba dobrodelnih združenj ki so zadolžena za izvajanje evropskega programa pomoči v hrani najrevnejšim (pisna izjava): gl. zapisnik
 9.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 10.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 11.Čas glasovanja
  11.1.Kolesa za osebne avtomobile in njihove priklopnike (glasovanje)
  11.2.Odobritev nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve za motorna vozila (glasovanje)
  11.3.Protokol k Evro-sredozemskemu sporazumu z Državo Izrael po širitvi (glasovanje)
  11.4.Sporazum ES-Danska o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (glasovanje)
  11.5.Sporazum ES-Danska o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (glasovanje)
  11.6.Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov (glasovanje)
  11.7.Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (glasovanje)
  11.8.Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (glasovanje)
  11.9.Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (glasovanje)
  11.10.Kriteriji za mirovne akcije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  11.11.Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  11.12.Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (glasovanje)
  11.13.Evropske politične stranke (glasovanje)
  11.14.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)
  11.15.Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 14.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 16.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (280 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (506 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov