Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 23 mars 2006 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Föredragningslista: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Den politiska situationen i Vitryssland efter valet (debatt)
 5.Demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationer (debatt)
 6.Främjande av odlingen av grödor som inte används som livsmedel (debatt)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Leveransen av livsmedel till godkända välgörenhetsorganisationer som arbetar med genomförandet av Europeiska unionens program för livsmedelsbistånd till de sämst ställda (skriftlig förklaring): se protokollet
 9.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 10.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Hjul på personbilar och tillhörande släpvagnar (omröstning)
  11.2.Godkännande av justerbara framljussystem (AFS) för motorfordon (omröstning)
  11.3.Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet med Israel med anledning av utvidningen (omröstning)
  11.4.Avtal mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omröstning)
  11.5.Avtal mellan EG och Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (omröstning)
  11.6.Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) (omröstning)
  11.7.Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (omröstning)
  11.8.Europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk: det fortsatta arbetet (omröstning)
  11.9.Säkrad energiförsörjning i Europeiska unionen (omröstning)
  11.10.Europeiska unionens kriterier för fredsbevarande, särskilt i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  11.11.Översyn av Cotonouavtalet och fastställande av beloppet för den tionde Europeiska utvecklingsfonden (omröstning)
  11.12.De ekonomiska partnerskapsavtalens effekter på utvecklingen (omröstning)
  11.13.Europeiska politiska partier (omröstning)
  11.14.Demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationer (omröstning)
  11.15.Främjande av odlingen av grödor som inte används som livsmedel (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (223 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (518 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy