Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 4 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2003 2004) - Βελτίωση της νομοθεσίας 2004: εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας – Εφαρμογή, συνέπειες και αντίκτυπος της ισχύουσας νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς - Στρατηγική απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ο επίσημος κομιστής καλύτερης νομοθεσίας. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι διαφανές και σαφώς διατυπωμένο, και πρέπει, ειδικότερα, να άρουμε τα διοικητικά εμπόδια στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καλώ, ως εκ τούτου, την ηγεσία του Κοινοβουλίου να διασφαλίσει ότι το νομοθετικό μας έργο θα είναι καλύτερα συντονισμένο, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε ακόμη μία φορά σε μια κατάσταση στην οποία οι επιτροπές προτείνουν τροπολογίες που αντιβαίνουν η μία στην άλλη. Ταυτόχρονα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη νομική ασφάλεια και στην προβλεψιμότητα για τους πολίτες μας και να μην αφήσουμε υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια στις αρχές ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –ο αυστριακός Καγκελάριος– επιτέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το γεγονός ότι οικειοποιείται πάρα πολλές εξουσίες. Ωστόσο, το Δικαστήριο κάνει απλά τη δουλειά του, διότι εμείς οι νομοθέτες δεν κάνουμε τη δική μας αρκετά καλά.

Φοβούμαι, δυστυχώς, ότι με την οδηγία για τις υπηρεσίες ακολουθούμε τη διαδικασία επανάληψης προηγούμενων σφαλμάτων και αφήνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπερβολικά μεγάλο περιθώριο ερμηνείας. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο πρέπει όλοι μας να τα πάμε καλύτερα στη δεύτερη ανάγνωση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου