Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 4 april 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003-2004) - De wetgeving verbeteren 2004: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - Tenuitvoerlegging gevolgen en uitwerking van de vigerende wetgeving op het gebied van de interne markt - Vereenvoudiging van de regelgeving (debat)
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE). – (DA) Mevrouw de Voorzitter, het Europees Parlement moet vooroplopen in de strijd voor betere wetgeving. Het werk van het Europees Parlement moet transparant en helder geformuleerd zijn, en we moeten vooral de administratieve hinderpalen in de Europese wetgeving uit de weg ruimen. Daarom roep ik de leiding van dit Parlement op om ons wetgevingswerk beter te coördineren, zodat we niet opnieuw komen te staan voor de situatie waarin de commissies wijzigingen voorstellen die met elkaar in strijd zijn. Tegelijkertijd moeten we prioriteit geven aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor onze burgers, en we moeten niet te veel overlaten aan het oordeel van de autoriteiten of van het Hof van Justitie.

De voorzitter van de Europese Raad, de Oostenrijkse bondskanselier, heeft het Hof van Justitie verweten dat het zich te veel macht toe-eigent. Het Hof voert echter gewoon zijn werk uit, omdat wij wetgevers ons werk niet goed genoeg doen.

Ik vrees helaas dat wij met de dienstenrichtlijn onze fouten van vroeger herhalen en dat we de interpretatie in te ruime mate overlaten aan het Hof van Justitie. Dit is iets wat we in tweede lezing beter moeten aanpakken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid