Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 4. aprill 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vaata protokolli)
 4.Põgenikelaagrite olukord Maltas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Otsus kiirmenetluse kohta
 6.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised – Majanduspoliitika üldsuunised aastaks 2006 (arutelu)
 7.ELi tööturgudel töötajate vaba liikumist piirav üleminekukord (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Looduskatastroofid (tulekahjud, põuad ja üleujutused) - Regionaalarengu aspektid (hääletus)
  8.2.Witold Tomczaki parlamentaarse puutumatuse kaitse taotlus (hääletus)
  8.3.Suunised üleeuroopaliste energiavõrkude kohta (hääletus)
  8.4.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (hääletus)
  8.5.Konkurentsipoliitika (2004) (hääletus)
  8.6.Nõukogu istungite avalikkus, kui nõukogu toimib seadusandjana (hääletus)
  8.7.Juurdepääs institutsioonide tekstidele (hääletus)
  8.8.WTO ministrite konverents Hongkongis (hääletus)
  8.9.Majanduspoliitika üldsuunised 2006 (hääletus)
 9.Hääletuse kohta selgituste andmine
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 12.Muudetud ettepanek direktiivi kohta, mis käsitleb teenuseid siseturul, ja teatis direktiivi 96/71/EÜ kohta (Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega) (arutelu)
 13.Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003 2004) – Parem õigusloome 2004: subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine – Siseturgu käsitlevate kehtivate õigusaktide rakendamine tagajärjed ja mõju – Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (arutelu)
 14.Infotund (küsimused Euroopa Komisjonile)
 15.Programm "Kodanikud Euroopale" (2007-2013) (arutelu)
 16.Euroopa kultuuripealinnad (2007-2019) (arutelu)
 17.Fluoritud kasvuhoonegaasid - Mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkogused (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (765 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1194 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika