Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 4. huhtikuuta 2006 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Maltan pakolaisleirien tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 6.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat – Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2006 (keskustelu)
 7.Työntekijöiden vapaata liikkumista unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Luonnonkatastrofit (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – Aluekehityksen ulottuvuudet (äänestys)
  8.2.Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  8.3.Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat (äänestys)
  8.4.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat (äänestys)
  8.5.Kilpailupolitiikka 2004 (äänestys)
  8.6.Neuvoston kokousten avoimuus neuvoston toimiessa lainsäätäjänä (äänestys)
  8.7.Oikeus tutustua toimielinten teksteihin (äänestys)
  8.8.Maailman kauppajärjestön ministerikokous Hongkongissa (äänestys)
  8.9.Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodeksi 2006 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Muutettu ehdotus direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla ja direktiiviä 96/71/EY (työntekijöiden lähettäminen työhön palveluiden tarjoamisen yhteydessä) koskeva tiedonanto (keskustelu)
 13.Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta (2003, 2004) – Parempi säädöskäytäntö 2004: toissijaisuusperiaatteen soveltaminen - Voimassa olevan sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano, seuraukset ja vaikutukset – Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 15.Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007–2013) (keskustelu)
 16.Euroopan kulttuuripääkaupungit (2007–2019) (keskustelu)
 17.Fluoratut kasvihuonekaasut – Moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöt (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (734 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1148 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö