Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 4. april 2006 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov): glej zapisnik
 4.Razmere v begunskih taboriščih na Malti (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Sklep o hitrem postopku
 6.Smernice za politike zaposlovanja držav članic - Širše smernice gospodarske politike za leto 2006 (razprava)
 7.Prehodna ureditev za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Naravne nesreče (požari, suša in poplave) - Vidiki regionalnega razvoja (glasovanje)
  8.2.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Witolda Tomczaka (glasovanje)
  8.3.Smernice za vseevropska energetska omrežja (glasovanje)
  8.4.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (glasovanje)
  8.5.Politika konkurence za leto 2004 (glasovanje)
  8.6.Odprtje sej Sveta za javnost, kadar slednji nastopa v vlogi zakonodajalca (glasovanje)
  8.7.Dostop do besedil institucij (glasovanje)
  8.8.Ocena pogajalskega kroga iz Dohe po ministrski konferenci STO v Hong kongu (glasovanje)
  8.9.Širše smernice gospodarske politike za leto 2006 (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Spremenjeni predlog Direktive o storitvah na notranjem trgu in Sporočilo o Direktivi 96/71/ES (Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev) (razprava)
 13.Nadzor nad izvajanjem zakonodaje Skupnosti (2003 2004) - Boljša priprava zakonodaje: uporaba načela subsidiarnosti 2004 - Izvajanje posledice in vpliv veljavne zakonodaje notranjega trga - Strategija poenostavitve okoljske zakonodaje (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Program "Državljani za Evropo" (2007-2013) (razprava)
 16.Evropska prestolnica kulture (2007-2019) (razprava)
 17.Fluorirani toplogredni plini - Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (765 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1194 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov