Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 5. april 2006 - Strasbourg EUT-udgave

5.1. Mødekalender 2007 (afstemning)
Protokol
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenens artikel 170, stk. 4), og artikel 150, stk. 3). Det drejer sig om mødekalenderen og PPE-DE-Gruppens ændringsforslag til kalenderen. På grundlag af disse artikler vil jeg gerne udskyde afstemningen om dette ændringsforslag til næste mødeperiode, for jeg vil gerne genåbne den politiske diskussion om vores arbejdsmetoder her i Parlamentet.

Som vi alle ved, gør det nogle gange livet ret så svært for os, at vi skal rejse mellem vores kontor og vores plads her i Parlamentet. Selv har jeg, navnlig i denne uge, haft utroligt svært ved at komme hertil, og derfor er jeg gået glip af en afstemning. Derfor har nogle af Parlamentets medlemmer, mig selv inklusive, udarbejdet dette forslag om at udskyde afstemningen.

Vi vil også gerne bede Formandskonferencen om at genåbne diskussionen om ændringsforslagene til mødekalenderen.

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). - (EN) Hr. formand, i denne uge har vi diskuteret spørgsmålet om bedre lovgivning. En af de største hindringer for bedre lovgivning er vores mødekalender. 12 uger om året har vi plenarmøder her i Strasbourg. Ofte er der ikke sager nok til disse plenarmøder, så vi stopper dagsordenen ud. Resultatet er, at udvalgsmøderne konstant er under pres, og udvalgene under den fælles beslutningsprocedure er nu ude af stand til at lovgive effektivt.

Vi er nødt til at tage en diskussion om, hvordan vi tilrettelægger vores arbejde. Denne mødekalender er blevet indført uden en sådan debat. Vi vil gerne udskyde afstemningen om denne mødekalender til næste samling, således at de af os, der har fremsat dette beslutningsforslag, kan diskutere vores arbejdsmetoder, dvs. hvordan vi kan forbedre lovgivningsprocessen i Europa-Parlamentet, og hvordan vi bedre kan udnytte de 300 millioner euro til at stræbe imod en bedre lovgivning. Dette er et voldsomt forbrug af skatteydernes penge, som undergraver arbejdet her i Parlamentet.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, kære kolleger, hvis der er et alternativ til Strasbourg, så synes jeg, vi skal diskutere det. Det har jeg altid sagt. Men det er absurd og unfair at gøre det ved hjælp af sådanne metoder. Det står imidlertid fast, at så længe Rådet enstemmigt holder fast i Strasbourg, vil der være 12 møder i Strasbourg. Om hr. Titley forstår engelsk eller tysk eller fransk - han bør se på traktaterne. Det ville regeringen Blair nogle gange have godt af at gøre.

(Bifald, uro)

Derfor mener jeg, at vi børe tage denne debat om Strasbourg igen, men ikke på denne måde. I denne uge bør vi stemme om vores kalender. Hr. Titley, hvad er Deres grundlag for at sige, at vi ikke udfylder dagsordenen? Prøv De en gang at træde i stedet for hr. Schulz på formandskonferencen, så vil De vide, at Deres påstand er en ren løgn, som ikke er i overensstemmelse med kendsgerningerne.

(Bifald)

 
  
  

(Parlamentet forkastede forslaget)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik