Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 5 april 2006 - Straatsburg Uitgave PB

5.1. Vergaderrooster 2007 (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een motie van orde, onder verwijzing naar artikel 170, lid 4, en artikel 150, lid 3, van het Reglement. Het betreft het vergaderrooster en het amendement van de fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten op dat vergaderrooster. Op grond van genoemde artikelen vraag ik om uitstel van de stemming over dat amendement tot de volgende vergaderperiode, omdat ik het politieke debat over de werkmethodes in dit Parlement graag wil heropenen.

Zoals we allemaal weten, maakt het heen en weer reizen tussen onze kantoren en onze zetels ons het leven enigszins moeilijk. Ikzelf heb deze week de grootste moeite gehad om hier te komen en daardoor een stemming gemist. Daarom heeft een aantal leden van dit Parlement, waaronder ikzelf, dit verzoek om uitstel van de stemming opgesteld.

We willen ook de Conferentie van voorzitters vragen om het debat over het indienen van amendementen op het vergaderrooster te heropenen.

(Applaus van links)

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, we hebben deze week gedebatteerd over betere regels. Een van de grootste obstakels voor betere regels is ons vergaderrooster. We hebben twaalf weken per jaar plenaire vergaderingen hier in Straatsburg. Er zijn vaak te weinig onderwerpen voor die plenaire vergaderingen, zodat we de agenda moeten opvullen. Daardoor staan de commissievergaderingen constant onder tijdsdruk en zijn de commissies met medebeslissingsbevoegdheden niet meer in staat om op effectieve wijze wetgeving op te stellen.

We moeten een debat houden over de organisatie van onze werkzaamheden. Dit vergaderrooster is opgesteld zonder zo’n debat. We willen de stemming over dit vergaderrooster uitstellen tot de volgende vergaderperiode, zodat degenen onder ons die deze motie hebben ingediend kunnen debatteren over onze werkmethoden, dat wil zeggen over hoe we de regels van het Europees Parlement kunnen verbeteren en over hoe we de 300 miljoen euro die het kost om ons hier over betere regels te laten praten, beter kunnen gebruiken. Dat is een enorm bedrag dat de belastingbetalers moeten opbrengen en dat ondermijnt het werk van dit Parlement.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, als er een alternatief voor Straatsburg bestaat, vind ik dat wij daarover moeten discussiëren. Dat is altijd al mijn standpunt geweest. Om dat echter via een dergelijke procedure te doen, is absurd en oneerlijk. Het is namelijk zonneklaar dat zolang de Raad unaniem aan Straatsburg blijft vasthouden, er ook twaalf zittingen in Straatsburg zullen plaatsvinden. Het maakt niet uit of de heer Titley de Engelse, Duitse of Franse taal beheerst - hij moet gewoon naar de Verdragen kijken. Het zou overigens ook voor de regering-Blair een goede zaak zijn als zij dat eveneens af en toe zou doen.

(Applaus, rumoer)

Daarom vind ik dat wij nog een keer een debat over Straatsburg moeten voeren, maar niet op deze manier. Het is de bedoeling dat wij deze week over ons vergaderrooster stemmen. Waar baseert u eigenlijk uw bewering op, mijnheer Titley, dat wij de agenda hier niet gevuld krijgen? U moet eens een keertje als vervanger van de heer Schulz naar de Conferentie van voorzitters komen, dan merkt u vanzelf dat wat u beweert gewoonweg niet klopt en niet in overeenstemming is met de feiten.

(Applaus)

 
  
  

(Het Parlement verwerpt het verzoek)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid