Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

5.1. Sammanträdeskalender för 2007 (omröstning)
Protokoll
  

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). (EN) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en ordningsfråga på grundval av artiklarna 170.4 och 150.3 i arbetsordningen. Det gäller kalendern och PPE-DE-gruppens ändringar i kalendern. På grundval av dessa artiklar skulle jag vilja skjuta fram omröstningen om denna ändring till nästa sammanträdesperiod, eftersom jag skulle vilja återuppta den politiska diskussionen om våra arbetsmetoder i parlamentet.

Som vi alla vet försvåras tillvaron av att vi måste resa mellan vår arbetsplats och själva sätet här. Jag har själv, särskilt denna vecka, haft otroligt svårt att ta mig hit, och jag missade en omröstning. Därför har några av parlamentsledamöterna, bl.a. jag själv, utarbetat ett förslag om att skjuta upp omröstningen.

Vi skulle också vilja be talmanskonferensen att återuppta diskussionen om ändringar i kalendern.

(Applåder från vänster)

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). (EN) Herr talman! Denna vecka har vi debatterat frågan om bättre lagstiftning. Ett av de största hindren för bättre lagstiftning är vår sammanträdeskalender. Vi har 12 veckor om året med plenarsammanträden här i Strasbourg. Ofta är ärendena för få för dessa sammanträden så vi fyller ut föredragningslistan. Resultatet blir att utskottens sammanträden ständigt är under press, och utskotten kan nu inte lagstifta på ett effektivt sätt i medbeslutandeförfarandet.

Vi behöver en debatt om hur vi organiserar vårt arbete. Denna kalender har införts utan en sådan debatt. Vi skulle vilja skjuta upp omröstningen om kalendern till nästa sammanträdesperiod så att vi som har lagt fram detta förslag kan diskutera våra arbetsmetoder, dvs. hur vi kan förbättra lagstiftningen i Europaparlamentet och hur vi kan utnyttja de 300 miljoner euro som det kostar oss att vara här på ett bättre sätt för att åstadkomma denna förbättring. Det är en enorm del av skattebetalarnas pengar som används och det undergräver parlamentets arbete.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Om det finns något alternativ till Strasbourg är jag helt och hållet för att diskutera saken. Det är vad jag alltid har sagt. Men att använda detta som ett sätt att göra det är absurt och orättvist. För självklart ska vi ha tolv sammanträdesperioder på denna plats så länge rådet – enhälligt – insisterar på Strasbourg, och om Gary Titley förstår engelska, tyska eller franska bör han helt enkelt ta en titt i fördragen, vilket ibland även kunde vara en nyttig övning för Tony Blairs regering.

(Applåder, tumult)

Jag anser därför att vi bör ha en debatt om Strasbourg vid ett annat tillfälle, men inte på detta sätt. Denna vecka bör vi rösta om vår kalender. Hur, Gary Titley, motiverar ni ert påstående att våra föredragningslistor här i Strasbourg inte är fyllda? Ni borde bara försöka träda in i stället för Martin Schulz i talmanskonferensen så skulle ni märka att det som ni hävdar är en fräck lögn utan verklighetsförankring.

(Applåder)

 
  
  

(Parlamentet avslog begäran.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy