Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy